You are on page 1of 9

Nama Calon : _______________________________________

Nombor Surat Beranak : ________________

012 Bahasa Melayu MLB Set 2 2009 1 jam

012
Angka Giliran

MODUL LATIH BIMBING BAHASA MELAYU TAHUN ENAM : 2009

012 BAHASA MELAYU SET 2


Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu BAHAGIAN A, BAHAGIAN B, dan BAHAGIAN C. 2. Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. 3. Bagi BAHAGIAN B, kamu boleh memilih sama ada menjawab Soalan 1, Soalan 2, atau Soalan 3. 4. Jawapan hendaklah ditulis pada ruangan yang disediakan. Sekiranya helaian kertas jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan kertas jawapan tambahan daripada pengawas peperiksaan. Kertas jawapan tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku soalan.

Kod Pemeriksa:
Bahagian No. Soalan Markah

A B C
JUMLAH MARKAH

60

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman yang bercetak 012 Latih Bimbing Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak Set 2

SULIT

012

Bahagian A [Masa yang dicadangkan : 15 minit] [10 markah]

1. Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah .

SULIT

012

10

SULIT

012

Bahagian B [Masa yang dicadangkan : 40 minit] [30 markah]

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 80 patah perkataan.

1. Sekolah kamu telah mengadakan Temasya Sukan pada minggu lepas. Sediakan catatan tentang majlis tersebut.

ATAU

2. Kamu berbual dengan rakan kamu tentang perlunya seseorang itu menjaga kesihatan. Tuliskan perbualan kamu itu.

ATAU

3. Lengkapkan cerita di bawah Sedang kami leka berkelah dan bermandi-manda,tiba-tiba terdengar orang meminta tolong. Tanpa berlengah lagi,saya

SULIT

012

BAHAGIAN B Nombor Soalan

SULIT

012

SULIT

012

30

SULIT

012

Bahagian C [Masa yang dicadangkan : 20 minit] [20 markah]

1. Tulis beberapa pengajaran yang dapat kamu peroleh daripada petikan di bawah. Panjang jawapan kamu mestilah tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Setiap hari, Amran pergi ke sekolah seawal pukul 7.00 pagi. Dia ingin cepat sampai di sekolah kerana hendak bermain dengan kawan-kawannya. Oleh sebab mahu cepat, dia selalu tidak bersarapan pagi walaupun ibunya telah menyediakan makanan kegemarannya iaitu nasi lemak.

Ibunya selalu menasihati Amran supaya makan dulu sebelum ke sekolah. Ibunya juga memberitahu akan kesannya jika tidak bersarapan pagi. Walaupun begitu, Amran tidak mempedulikannya.

Selain tidak bersarapan pagi, Amran juga selalu tidak makan pada waktu rehat. Dia habiskan masa rehat itu dengan bermain. Suatu hari,ketika mengikuti pendidikan jasmani , Amran pengsan.Doktor mengesahkan Amran mengalami gastrik. Sejak peristiwa itu Amran menyesal kerana tidak mendengar nasihat ibunya. Dia berjanji akan bersarapan pagi dan makan mengikut waktunya.

SULIT

012

BAHAGIAN C

20