PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.

CHANGKAT LADA 3

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK BAGI TAHUN 2012

1.

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Matematik merupakan satu daripada mata pelajaran wajib di bawah KBSR yang mula dilaksanakan pada tahun 1983. Pada tahun 1994, sukatan pelajaran Matematik KBSR mengalami perubahan telah dilaksanakan disemua sekolah rendah. Berdasarkan mesyuarat pada 21 dan 22 Februari 1999, kurikulum Matematik KBSR telah disemak atas beberapa rasional. Matlamat wawasan negara dapat dicapai melalui masyarakat yang berilmu pengetahuan dan berketrampilan mengaplikasikan pengetahuan Matematik. Antara usaha ke arah wawasan ini, masyarakat perlu membudayakan Matematik d alam kehidupan seharian. Maka kemahiran penyelesaian masalah dan berkomunikasi dalam Matematik perlu dipupuk supaya dapat membuat keputusan dengan berkesan. Matematik adalah asas dan jentera penggerak kepada pembangunan dan perkembangan dalam bidang sains dan teknologi. Oleh itu, penguasaan ilmu Matematik perlu dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan dan keperluan membentuk sebuah negara maju. Selaras dengan hasrat untuk mewujudkan sebuah negara yang berorientasikan ekonomi berasaskan pengetahuan, kemahiran penyelidikan dan pembangunan dalam bidang Matematik perlu dijalankan diperingkat sekolah rendah. Matematik diperinkat rendah akan diteruskan diperingkat menengah dan akan menjadi faktor penguasaan subjek-subjek sains yang lain. Oleh itu penerusan agenda pemantapan subjek Matematik secara strategik harus dilaksanakan bagi tahun 2011.

1

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

2.

MATLAMAT

Kurikulum Matematik sekolah rendah bertujuan untuk membina pemahaman murid dalam konsep nombor dan kemahiran asas mengira. Penguasaan kedua-dua subjek ini dapat membantu murid mengendalikan urusan harian secara berkesan dan penuh tanggungjawab selaras dengan hasrat mewujudkan masyarakat dan negara maju yang dapat membantu murid melanjutkan pelajaran. 3. OBJEKTIF 3.1 OBJEKTIF JANGKA PENDEK  Pada tahun 2011, Prestasi Matematik UPSR adalah 91.2% menurun sebanyak 4.0%. Pada tahun 2012 diharapkan prestasi mata pelajaran Matematik UPSR mencapai 100%. Sasaran prestasi kelulusan keseluruhan Matematik adalah melebihi 90%. 3.2 OBJEKTIF JANGKA PANJANG  Menjelang akhir 2012, semua murid dapat menguasai kemahiran asas Matematik iaitu tambah, tolak darab dan bahagi selaras dengan matlamat LINUS-Numerasi iaitu semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi(+, -, x dan ÷) selepas 3 tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah.  Menguasai menulis angka, membilang, dan menyatakan nilai tempat.  Meningkatkan penguasaan kemahiran berfikir.  Murid berminat terhadap mata pelajaran Matematik.  Murid dapat menguasai fakta asas dalam Matematik.

2

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

4. BIL 1

ANALISIS SWOT 2012 KEKUATAN  Murid seronok mempelajari Matematik melalui penggunaan ICT di dalam kelas.  Guru terlatih.  Peralatan mencukupi. Pengetahuan sedia ada murid dalam nombor. KELEMAHAN  Murid tidak menghafal istilah dan maksud yang dipelajari.  Penggunaan peralatan ICT terhad oleh guru.  ”English Enviroment” dalam kelas kurang menonjol. PELUANG Murid telah diperkenalkan dengan asas nombor. ANCAMAN Latar belakang murid yang kurang mempraktikkan Bahasa Ingerís di rumah.

OBJEKTIF Murid Tahun 3, 4, 5 dan 6 mempelajari Matematik dalam Bahasa Inggeris boleh menguasai nombor dan istilah dalam Bahasa Inggeris.

2

Semua murid Tahap 1 dapat menghafal dan menguasai sifir 1-9. Murid PPKI kelas A, B dan C menguasai sifir 1-5.

 Murid tidak menguasai dan menghafal sifir.  Kurangnya aktiviti congak dalam kelas.

Murid lebih yakin untuk menjawab apabila sifir ditanyakan dalam bentuk congak , bertulis atau kuiz.

 Murid tidak mengambil inisiatif untuk memahami konsep penambahan berulang tetapi suka meniru sifir.  Kurang bimbingan ibu bapa di rumah.

3

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

3

Semua murid Tahap 2 dapat menguasai Jadual Sifir Serbaguna(MPT).

Murid sudah ada asas sifir.

 Murid lambat Murid dapat membina menyiapkan MPT. MPT dalam tempoh  Kurangnya aktiviti latih- masa sesingkat 2 minit. tubi MPT di dalam kelas.  Murid tidak memahami kehendak soalan.  Murid tidak berupaya mengesan kata kunci dalam soalan.  Murid tidak dapat mengaitkan masalah yang diberi dalam situasi seharian.  Murid tidak dapat menentukan operasi dengan tepat.  Murid tidak tahu membaca soalan dengan teliti.  Murid tidak mahu membaca soalan kerana pilihan jawapan telah diberi terutama soalan penyelesaian

Sebahagian murid yang tidak berusaha membudayakan MPT setiap kali menjawab soalan peperiksaan/ujian.

4

Murid menguasai kemahiran menyelesaikan masalah harian dalam semua tajuk pengajaran.

Murid mempunyai kemahiran membaca.

5

Meningkatkan peratus kelulusan murid-murid dalam ujian bulanan, PKSR dan UPSR dari segi kualiti dan kuantiti.

 Murid telah didedahkan teknik menjawab bagi murid Tahap 2.  Murid telah didedahkan dengan pelbagai bentuk ujian

 Murid dapat  Terdapat menyelesaikan golongan murid operasi dalam yang tidak tahu bentuk lazim. membaca, kurang  Murid boleh mahir dan lancar menguasai soalan membaca. berbentukpenyelesai  Terdapat murid an masalah dengan yang gemar bantuan gambarajah meneka soalan atau bahan maujud. kerana tidak gemar membaca soalan yang agak panjang. Boleh diperbaiki peratus Ada sebilangan murid kelulusan sekiranya lebih tidak dapat berhati-hati ketika mengaplikasi menjawab soalan dan kemahiran yang berfikir ketika menjawab. dipelajari dalam kelas ketika sesuatu ujian dijalankan.

4

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

sebelum ini.

masalah.  Murid keliru dan cuai menjawab soalan.

5. ISU

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2012-2016) MASALAH MATLAMAT 1.Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran Matematik dalam PKSR mencapai 90% dan UPSR 100% menjelang 2012. 2.Meningkatkan peratus murid mendapat gred A bagi mata pelajaran Matematik dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50% menjelang 2012. 3.Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis sehingga mencapai 80% menjelang 2012. STRATEGI 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan mata pelajaran Matematik. 4.Meningkatkan kualiti p & p guru-guru melalui instrumen pemantauan. INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Peratus murid lulus dalam mata pelajaran Matematik dalam PKSR dan UPSR. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Matematik dalam PKSR dan UPSR. 3.Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

Pencapaian 1.Peratus lulus mata pelajaran Matematik Matematik dalam PKSR belum baik. mencapai 90% dan pencapaian UPSR tidak konsisten pencapaian 90% ke atas. 2.Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran Matematik tidak mencapai 50% dalam PKSR dan 50% dalam UPSR. 3.Keupayaan murid bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Inggerís rendah.

5

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6. Bil

PELAN TAKTIKAL 2012 Program Objektif T/jawab Tempoh PROJEK UTAMA Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian

1.

Program WAJA 2009 dan 2008

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Membantu murid menguasai kemahiran menjawab Matematik Kertas 1 dan 2.

2.

Modul Selia Bantu

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 4,5,dan 6 1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 4,5,dan 6 1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 5-6. 1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 6

Jan-Jun (Kelas Peperiksaan) Jan –Okt (Kelas 4 dan 5) Jan-Sept

Wang murid Sekolah

80% murid

100% murid

Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR. Peratus murid lulus dalam UPSR dan OTI.

Sekolah

80% murid

100% murid

3.

Program Cahaya

Jan-Sept

Sekolah

80% murid

100% murid

Peratus murid lulus dalam UPSR.

4.

Program Answer To Score

Jan-Sept

Sekolah

80% murid

100% murid

Peratus murid lulus dalam UPSR.

6

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3 5. Protim Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu komponen di bawah rancangan yang dinamakan ProTiM (Program Penguasaan Tiga “M”) untuk membantu murid di sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Menggalakkan murid belajar secara terbimbing dari murid yang pintar. Operasi numerasi adalah kebolehan untuk melakukan operasi asas dan memahami idea yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan seharian. 1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru tahun 4,5 dan 6 5.Guru Pemulihan. Feb-Nov Sekolah 10% 5% Peratus murid lulus dalam Ujian Pasca Protim.

6.

Diagnostik

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 6 Semua guru Matematik

Jun-Sept

Sekolah

50% murid

85.3% murid

Peratus murid lulus dalam UPSR.

7.

Guru Muda/ Kumpulan belajar

Jan-Okt

Tiada

35%

80%

Peratus Lulus dalam PKSR dan UPSR. Ujian LINUS

8.

LINUS Numerasi

1. Guru Besar. 2.GPK. 3.Guru Tahun 1 ,2 dan 3.

Mac, Jun, September

Sekolah

7

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

PROJEK SOKONGAN 9. Teknik menjawab soalan Membantu murid menguasai kemahiran menjawab Matematik Kertas 1 dan 2. 1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 4,5 dan 6 Mac Julai Sekolah 50% murid 90% murid Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

10.

11.

Bengkel /In-house Training Abacus KSSR Pedagogi Matematik Gerak-gempur Matematik

Meningkatkan kemahiran Pedagogi semua guru Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia

Mac Julai November

Sekolah

100% guru mencapai skor keseluruhan kurang 90%

100% guru mencapai skor keseluruhan sekurangkurangnya 90% 90% murid

Kemahiran Pedagogi guru.

Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.

1. Guru Besar 2.GPK 3.Ketua Panitia 4.Guru Tahun 4 -6 Semua guru Matematik

Jun-Sept

Sekolah

80% murid

Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

12.

Pengayaan dan pemulihan

Membantu murid lemah dalam menguasai kemahiran asas dan mempelbagaikan aktiviti bagi pelajar pintar. Meningkatkan kemahiran menjawab dalam peperiksaan.

Jan-Okt

Sekolah

30%

5%

Peratus murid lulus dalam ujian Kelas Pemulihan dan gred A OTI dan UPSR. Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

13.

Latih-tubi fakta asas/sifir/MPT

Semua guru Matematik

Jan-Okt

Sekolah

60%

90%

8

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

PROJEK SAMPINGAN 14. Program Motivasi Meningkatkan kemahiran menjawab dalam peperiksaan. Guru Tahap 2 Penceramah Guru Besar GPK Mac Julai Sekolah Murid 50% 85% Peratus murid lulus dalam OTI dan UPSR.

15.

Minggu Matematik/Bulan Matematik Ikrar dan akujanji Murid Tahun 6. Hari Anugerah Kecemerlangan

Menarik minat murid dalam Matematik

Semua guru Matematik

April

Sekolah

Peratus murid yang memenangi pertandingan. Peratus murid lulus OTI dan UPSR. Pertambahan bilangan murid yang mencapai keputusan cemerlang.

16.

Meningkatkan tahap motivasi murid dalam pelajaran Meningkatkan semangat murid untuk berjaya dalam Matematik

Tahun 6

Februari

Sekolah

17.

Semua guru Matematik

November

Sekolah PIBG

9

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.

PELAN OPERASI PROJEK UTAMA WAJA 2009 & 2008 Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Jan- Jun(Kelas Peperiksaan) Jan-Okt(Kelas Tahun 4-5) 1. Guru Besar 2. Pn.Normala bt. Idris 3. Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 4. Nor Khabibah bt. Awang(Pengerusi) 5. En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri 1.Taklimat oleh Ketua Panitia. 1.1 Penerangan tentang WAJA berdasarkan surat siaran dari Jabatan Pelajaran Perak. 2.Murid yang terlibat adalah semua murid tahun 4,5 dan 6. 3.Program dijalankan semasa p & p di dalam kelas sebagai lembaran kerja dan bukan sebagai kerja rumah atau dalam kelas tambahan. 4.Semakan dijalankan untuk mengesan tahap kefahaman belajar secara kendiri/bertukar-tukar dengan rakan. 5.Guru merekod dalam borang yang disediakan . Ia dilakukan untuk melihat tahap penguasaan topik dan dilakukan oleh guru bagi tujuan pemantauan. 6.Guru menggunakan WAJA sebagai satu Instrumen Pengukuran Refleksi P & P guru. 7.Ujian WAJA akan dijalankan sebanyak 2 kali dalam bentuk soalan subjektif. Sebilangan murid yang kurang memahami soalan dalam Bahasa Inggeris. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK/Ketua Panitia Penilaian dijalankan setiap kali selepas P&P dan selepas Ujian WAJA. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali selepas sebulan bagi meningkatkan keberkesanan program.

6.1 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

10

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.2 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Modul Selia Bantu Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Nor Khabibah bt. Awang(Pengerusi) 3.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 4.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri 1.Menyediakan bahan photostat bagi kemahiran terpilih. 2.Bahan diedarkan bagi latihan tambahan kepada murid. 3.Murid boleh menyiapkan kerja di sekolah/di rumah. 4.Murid menyemak jawapan sendiri /guru . 5.Guru membimbing pelajar dalam menjawab soalan. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

11

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.3 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Program Cahaya  Guru dapat membantu dan membimbing murid menjawab soalan menggunakan kaedah yang mudah.  Guru mempelbagaikan bentuk soalan untuk penilaian dan peperiksaan.  Guru dapat memberikan latihalatihan berfokuskan format UPSR. Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri(Pengerusi) 3.Pn.Nor Khabibah bt. Awang 4.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 1.Penerimaan module. 2.Guru memahami pemeringkatan bahan dan membimbing murid menjawab soalan berpandukan pemeringkatan isi pembelajaran. 3.Memperbanyakkan modul. 4.Memberikan modul kepada murid. 5.Guru membimbing pelajar kaedah menyelesaikan masalah. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 7.Program akan dijalankan sebanyak 3 kali sehingga murid mahir menjawab kertas 2. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

12

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.4 Nama Projek: Objektif:

Program Answer To Score  Meningkatkan peratus lulus Matematik dan mempertingkatkan kecemerlangan keputusan peperiksaan UPSR.  Dapat membantu guru melihat status kesediaan sekolah sebelum menghadapi peperiksaan UPSR.  Menjadi penanda aras kejayaan murid, guru dan sekolah dalam persiapan menghadapi UPSR Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Nor Khabibah bt. Awang(Pengerusi) 1.Penerimaan modul. 2.Penghayatan dan penelitian modul.Merupakan modul latihan kendiri.Semua topik berbentuk subjektif. Soalan diberi mengikut topik dan setiap topik mempunyai 5 set soalan disertakan pilihan jawapan untuk membantu murid. Murid dikehendaki memastikan jawapan yang diperolehi ada pada ruang jawapan yang diberikan. 3.Memperbanyakkan modul. 4.Pengedaran modul kepada murid.Setiap murid perlu memiliki satu set lengkap modul ini. 5.Digunakan sebagai tambahan dalam P & P. 6.Digalakkan guru menggunakan modul ini mengikut topik semasa. 7.Guru bertindak sebagai fasilitator semasa murid menggunakan modul ini. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Tempoh: Guru Terlibat: Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

13

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.5 Nama Projek: Objektif:

Protim  Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira merupakan salah satu komponen di bawah rancangan yang dinamakan ProTiM (Program Penguasaan Tiga “M”) untuk membantu murid di sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.  Program penguasaan Kemahiran Asas Mengira digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira walaupun setelah beberapa tahun mempelajari Matematik di peringkat persekolahan rendah.  Kandungan proram telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan. Februari hinggan November 1.Guru Besar/GPK 2.En.Aznan b. Nuri(Pengerusi) 3.Pn.Nor Khabibah bt. Awang 4.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri 5.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 1.Taklimat Protim(Kemahiran Mengira) oleh PPD dan Panitia. 2.Mengadakan Pra-Ujian Program pemulihan 3M. 3.Menganalisis Pra Ujian pada bulan Januari. 4.Penghantaran data ujian Pra ke PPD pada bulan Februari. 5.Mengadakan kelas Protim Februari hingga Oktober. 6.Pasca Ujian Program Pemulihan pada bulan Oktober. 7.Menganalisis Pasca Ujian dan pelaporan Protim pada bulan November. 8.Murid yang masih gagal akan mengikuti Protim pada tahun berikutnya. 1.Guru mata pelajaran mengalami kekangan masa kerana terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran. 2.Sebilangan murid Protim sering gagal hadir ke sekolah.

Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan:

14

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: 6.6 Nama Projek: Objektif:

Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan. Diagnostik  Mendapatkan maklumat secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi murid dalam pembelajaran Matematik.  Mengumpul data tentang kemampuan murid menjawab item ujian Mata pelajaran Matematik.  Membantu mengenalpasti murid yang memerlukan pemulihan dalam Matematik.  Membantu guru melaksanakan pemulihan menggunakan cadangan pemulihan yang disyorkan melalui modul UD yang dibekalkan.  Menyediakan pelaporan yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi murid dalam PPSMI.  Dapat menjelaskan dan memberikan eviden kepada persoalan dari pelbagai pihak tentang keberkesanan perlaksanaan PPSMI. Januari hingga September 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman(Pengerusi) 1.Menyediakan bahan photostat bagi Ujian Diagnostik. 2.Mentadbir Ujian di peringkat sekolah. 3.Membuat analisis selepas mentadbir ujian. 4.Menyediakan laporan. 5.Mengadakan Program Pemulihan. Guru mata pelajaran mengalami kekangan masa kerana terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Tempoh: Guru Terlibat: Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

15

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.7 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Guru Muda/Kumpulan Belajar Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik dalam OTI dan UPSR. Januari hingga Oktober 1.Guru Besar/GPK 2.Tn.Hj.Shahardin b. Isa(Pengerusi) 3.Semua guru Matematik. 1.Murid diagihkan kepada kumpulan pelbagai kebolehan atau mengikut kebolehan . 2.Ketua kumpulan akan dilantik dari kalangan murid yang pandai. 3.Guru memberi latihan di dalam kelas mengikut tahap kebolehan. 4.Murid yang pintar akan membantu guru membantu rakan yan sederhana dan lemah. 5.Kumpulan diwujudkan bagi murid Tahun 6 supaya dapat berkongsi pengetahuan dengan rakan lain. 6.Kesukaran menjawab dapat dibantu oleh guru mata pelajaran. 1.Sebilangan murid lebih suka menyiapkan kerja sendiri dan menghalang rakan bertanya. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan sebulan sekali dari pemerhatian dan temuramah murid. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

16

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.8 Nama Projek: Objektif: Tempoh:

LINUS Numerasi  Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.  3 saringan bagi setiap tahun:  Saringan 1(Mac)  Saringan 2(Jun)  Saringan 3(September)  1.Mesyuarat Panitia bagi membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugasdan bahan edaran. 2.Progam dijalankan oleh guru-guru Tahun 1 /Tahun 2/Pemulihan yang telah menyertai kursus anjuran PPD, JPN atau Kementerian Pendidikan. 3.Kandungan modul terdiri dari nombor bulat, operasi asas dan aplikasi. Hierarki dari mudah ke lebih kompleks. Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan kemahiran lain. Skop kedalaman dikurangkan. 4.Murid akan menduduki 3 saringan iaitu pada Mac, Jun dan September. 5.Instrumen dibina dalam dwi bahasa BM-BI.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

Tiada Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK, PPD, JPN, KPM. Ujian Saringan. Mengikut hierarki Proses Numerasi Tahun 1 , 2 dan 3.

17

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

PROJEK SOKONGAN 6.9 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat: Teknik Menjawab soalan.  Murid-murid dapat menguasai teknik yang betul dalam menjawab kertas 1 dan 2.  Mempertingkatkan lagi peratus lulus dalam OTI dan UPSR 2011. Mac dan Julai. 1.Guru Besar/PK1. 2.Tn.Hj.Shahardin b. Isa(Pengerusi) 3.Pn.Azlita bt. Abd. Rahman. 4.Pn.Nor Khabibah bt. Awang. 1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan tarikh, kos/sumber, membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugas dan bahan edaran. 2.Mesyuarat Pelarasan bagi membentangkan minit, mengesahkan minit,laporan Jawatankuasa, dan post mortem program. 3.Semua murid Tahap 2 menyertai Program ini. Kekangan: Pemantauan: 1.Kos penyediaan program. 2.Status motivasi murid Tahap 2. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/PK1.

Proses Kerja:

18

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.10 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Bengkel/In-House Training KSSR dan Pedagogi Matematik Tahun 4.  Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru Matematik.  Menjadikan satu program perkongsian maklumat untuk semua guru untuk dipraktikkan di dalam kelas. Mac dan Julai 1.Guru Besar/GPK 2.En.Ahmad Razali b. Rahman Zuri(Pengerusi). 3.Semua guru mata pelajaran Matematik. 1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan tarikh, kos/sumber, membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugasdan bahan edaran. 2.Progam dijalankan oleh guru-guru sekolah yang telah menyertai kursus anjuran PPD, JPN atau Kementerian Pendidikan. 3.Perbengkelan akan dijalankan sekiranya memerlukan. 4.Laporan dibuat dalam tempoh seminggu. 5.Pembentangan laporan akan dibuat pada mesyuarat Panitia berikutnya. Guru kekurangan masa kerana banyak program lain yang terpaksa dijalankan. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali selepas aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

19

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.11 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Gerak Gempur Matematik  Meningkatkan peratus lulus Matematik dalam OTI1 dan UPSR.  Meningkatkan tahap penguasaan kemahiran menjawab soalan kertas 1 dan 2 bagi Matematik  Murid-murid telah dapat membiasakan diri dengan bentuk-bentuk soalan peperiksaan. Jun hingga September(Kelas UPSR) Jun hingga Oktober (Kelas Tahun 1 - 5) 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Azlita bt. Abd.Rahman 3.Semua guru Matematik Perdana. 1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan tarikh, kos/sumber, membentangkan kertas kerja, lantikan AJK, pengagihan tugasdan bahan edaran. 2.Penyediaan bahan latih-tubi oleh guru Tahap 2. 3.Murid boleh menyiapkan kerja di sekolah/di rumah. 4.Guru membimbing pelajar dalam menjawab soalan. 5.Guru-murid berbincang tentang kaedah yang digunakan oleh murid dan memberi komen. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 7.Murid memfailkan bahan. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK, guru mata pelajaran Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

20

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.12 Nama Projek: Objektif:

Program Pemulihan  Mendapatkan maklumat secara menyeluruh tentang masalah yang dihadapi murid dalam pembelajaran Matematik.  Mengumpul data tentang kemampuan murid menjawab Matematik.  Membantu murid yang lemah dalam kemahiran tertentu dalamMatematik.  Membantu guru melaksanakan pemulihan.  Menyediakan pelaporan yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi murid. Januari hingga Oktober 1.Guru Besar/GPK 2.En.Aznan b. Nuri(Pengerusi) 3.Guru-guru Matematik 4.Guru Pemulihan 1.Mesyuarat Panitia bagi menetapkan senarai nama murid yang lemah bagi sesuatu kemahiran. 2.Murid dipulihkan di dalam kelas atau dihantar ke kelas pemulihan. 3.Murid diajar dan dibimbing oleh guru mata pelajaran atau guru pemulihan. 4.Murid yang telah dibimbing akan menduduki penilaian. 5.Murid yana lulus akan menghadiri kelas seperti biasa dan murid yang gagal akan menghadiri kelas pemulihan semula. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid akan ketinggalan kemahiran baru di dalam kelas ketika menduduki kelas pemulihan. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan.

Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian:

21

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

Penambahbaikan: 6.13 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan. Latih-tubi Fakta Asas/sifir/MPK  Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.  Memudahkan murid menjawab soalan Matematik. Januari hingga Oktober 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Rosida bt. Ahmad Saidi(Pengerusi) 2.Semua guru mata pelajaran Matematik 1.Menyediakan bahan photostat. 2.Bahan diedarkan kepada murid dan dikehendaki untuk menghafalnya. 3.Murid diuji sama ada di dalam kelas atau di dataran perhimpunan. 4.Murid menyemak jawapan sendiri /guru . 5.Murid perlu berada sentiasa dalam keadaan sedia. 6.Murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan. 1.Status motivasi murid rendah. 2.Murid tidak mempunyai maklumat tertentu kerana gagal menghafal. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

22

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

PROJEK SAMPINGAN 6.14 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat: Program Motivasi  Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik.  Dapat memberi keyakinan untuk belajar bersungguh-sungguh.  Murid dapat memperolehi strategi belajar yang berkesan. Mac,Julai 1.Guru Besar/GPK 2.Semua guru mata pelajaran Matematik 3.Tn.Hj.Shahardin b. Isa(Pengerusi) 1.Mesyuarat Panitia, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, bentang kertas kerja, lantik AJK, agihan tugas dan bahan edaran jika ada. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan. 1.Status motivasi murid rendah dan menganggap Matematik sukar. 2.Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak. 3.Kos penyediaan program. 4.Kekangan masa guru kerana bertindih dengan tugasan lain. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan selepas aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan:

Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

23

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.15 Nama Projek: Objektif:

Minggu/Bulan Matematik Meningkatkan peratus lulus Matematik dan membantu murid lemah lulus dalam Matematik. Dapat memberikan keseronokan belajar Matematik . Memberi peluang kepada semua murid menyertai aktiviti panitia. Dapat mengesan kelemahan murid di dalam sesuatu kemahiran yang diuji melalui kuiz dan soalan-soalan bertulis.  Mengeratkan hubungan antara panitia kerana melibatkan semua guru-guru bertugas mingguan.     April, Jun 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Roslaila bt. Mohd Nor(Pengerusi) 3.Semua guru mata pelajaran Matematik 4.Guru bertugas mingguan. 5.GPM 6.Pengawas PSS/Murid Persatuan Sains dan Matematik. 1.Mesyuarat Panitia, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, bentang kertas kerja, lantik AJK, agihan tugas dan bahan edaran jika ada. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan. Kekangan masa guru kerana bertindih dengan tugasan lain. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan selepas aktiviti dijalankan.

Tempoh: Guru Terlibat:

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian:

24

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

Penambahbaikan:

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

6.16 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Hari Anugerah Kecemerlangan Memberi galakan kepada murid-murid lain untuk cemerlang dalam Matematik. November 1.Guru Besar/GPK 2.Setiausaha HAK Kali ke-12. 2.Semua guru Perdana dan Pendidikan Khas. . 1.Mesyuarat Hari Anugerah, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, bentang kertas kerja, lantik AJK, agihan tugas dan bahan edaran jika ada. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan. Tiada. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan selepas aktiviti dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

25

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

6.17 Nama Projek: Objektif: Tempoh: Guru Terlibat:

Ikrar dan akujanji Murid Tahun 6 Memberi galakan kepada murid-murid lain untuk cemerlang dalam Matematik. Februari 1.Guru Besar/GPK 2.Pn.Marziana bt. Mohamad (Pengerusi) 3.Semua guru Tahun 6. . 1.Mesyuarat Panitia, penetapan tarikh, bincang kos/sumber, lantik AJK, agihan tugas dan kad aku janji. 2.Mesyuarat Penyelarasan –Ucapan pengerusi, bentang minit, mengesahkan minit, laporan Jawatankuasa perlaksanaan.

Proses Kerja:

Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan:

Tiada. Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/GPK. Penilaian dijalankan selepas Peperiksaan. Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan.

26

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

CARTAGAN PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK BAGI TAHUN 2012.

PROJEK UTAMA BIL 1. PROGRAM Waja 2009 dan 2008 J F M A M J J O S O N TINDAKAN
Semua guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik Tahap 2 Guru Tahun 6 Guru Tahap 2 Guru Pemulihan Guru Tahun 6 Semua guru Matematik

2.

Modul Selia Bantu

3.

Program Cahaya

4. 5. 6. 7.

Program Answer to Score Protim Diagnostik Guru Muda/Kumpulan Belajar

27

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

8.

LINUS Numerasi

Guru Matematik Tahun 1dan 2.

PROJEK SOKONGAN 9. 10. 11. 12. 13. Teknik Menjawab Soalan Bengkel/In-House Training* Gerak Gempur Matematik Pengayaan dan Pemulihan Latih-tubi fakta asas/sifir/MPT.
PKHEM Guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik Semua guru Matematik Perdana Semua guru Matematik Semua guru Matematik

PROJEK SAMPINGAN 14. Program Motivasi
PKHEM Semua guru Matematik Tahap 2 Semua guru Matematik. Semua guru Matematik Setiausaha HAK 2011

15. 16. 17.

Minggu/Bulan Matematik Ikrar dan akujanji murid Tahun 6 Hari Anugerah Kecemerlangan.

28

PERANCANGAN STRATEGIK 2012-2016 PANITIA MATEMATIK SK.CHANGKAT LADA 3

7.

Penutup

Adalah diharapkan agar segala perancangan tahunan dan juga pelan yang telah dirancangkan dapat dilaksanakan dengan sempurna dan sistematik demi memastikan peningkatan dari segi akademik terutamanya mata pelajaran Matematik. Semoga dengan adanya komitmen serta kerjasama yang padu , maka Panitia Matematik akan menjadi sebuah panitia yang terbaik dari segi pengurusan serta kepimpinan sekaligus dapat meningkatkan prestasi akademik SK.Changkat Lada 3.

Disediakan oleh,

............................................................. (NOR KHABIBAH BT. AWANG) Ketua Panitia Matematik, SK.Changkat Lada 3.

29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful