SLIDE DISEDIAKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

CARA-CARA BERMAIN:
Bentukkan satu kumpulan lima orang.  Duduk dalam kumpulan dan tunggu arahan dari guru.  Pilihkan seorang ketua dalam kumpulan.

A)SETIAP KUMPULAN DIEDARKAN LIMA KAD NOMBOR.
CONTOH KAD NOMBOR KUMPULAN SATU

4

6

9

0

3

B)SETIAP KUMPULAN BENTUKKAN SATU NOMBOR YANG DISUKAI
Contoh jawapan murid:

4

0

3

6

9

B)SETIAP KUMPULAN BENTUKKAN SATU NOMBOR YANG DISUKAI
Contoh jawapan murid:

4

9

0

3

6

T. Thousans p. ribu

Thousands ribu

Hundreds Ratus€

Tens puluh

Ones sa

C) BENTANGKAN JAWAPAN ANDA
1) 2) 3) 4) Sebutkan nombor anda? Nyatakan digit yang terletak di nilai tempat ratus. Nyatakan digit yang terletak di nilai tempat ribu Nyatakan digit yag terletak di nilai tempat puluh ribu.

M, CM DAN MM

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

7

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

8

Rekodkan jawapan = 2.3 cm

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM 9

Rekodkan jawapan=23mm

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM 10

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

11

89cm
180cm

110cm 45cm 23cm

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

12

45 cm
23cm

110cm
89 cm 180 cm

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM 13

1meter adalah diantara 89 cm dan 110 cm
a)Kemudian guru mengedarkan sebatang pembaris kayu panjang 1Meter. b)Kemudian guru mengarahkan murid mengukur pembaris itu. c) Murid mencatatkan pembaris itu ialah 100cm. d) Murid diminta buat kesimpulan terhadap 1 Meter.

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

14

1m = 100cm 1 cm = 10mm

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM 15

Slide disediakan oleh cikgu wong yick yim

DICADANGKAN OLEH CIKGU WONG YICK YIM

16

 BENTUK

2 ORANG SEKUMPULAN  SETIAP KUMPULAN HARUSLAH MENGUMPUL BEBERAPA GAMBAR BARANGAN / ALATAN YANG PERLU DIBELI  NILAI WANG RM 10 000 TELAH DITETAPKAN UNTUK SETIAP KUMPULAN UNTUK MEMBELI.  BENTUKKAN SATU JADUAL PEMBELIAN PADA MANILA KAD YANG DIEDARKAN OLEH GURU.  AKHIR AKTIVITI , SETIAP KUMPULAN HARUSLAH MEMBENTANGKAN BAKI WANG KUMPULAN.

RM 1899

RM 2390

RM 1790

RM 230 RM 2990

RM 250

BARANGAN

HARGA SEUNIT KUANTITI ( RM)

HARGA( RM)

JUMLAH BAKI WANG

KEBAIKAN AKTIVITI INI

a)
b) c)

Masuk dalam 3 orang sekumpulan. Pilih seorang ketua kumpulan Ambil bahan-bahan dan soalan dari guru anda.

4 1   5 10
8 10 5 9

4
+ 5

1
= 10

9
10

8

10

5

9

4 x2 1x1   5x2 10 x1 8 1 9   10 10 10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful