You are on page 1of 7

Beograd

Evropski univerzitet
      Medicinska akademija – US Medical School, ul. Tadeuša Košćuškog 63 Fakultet za evropski biznis i marketing, ul. Vojvode Dobrnjca 15 (Stari Grad) Fakultet za matematičku statistiku, Carigradska 26 (Stari Grad) Fakultet za internacionalni menadžment, ul. Carigradska 32 (Stari Grad) Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća, ul. Đure Đakovića 31 (Zemun) Fakultet za strateški i operativni menadžment, ul. Gradski park br. 2hala Pinki, ulaz C,IIsprat

(Zemun)

Megatrend univerzitet
     Geoekonomski fakultet, ul. Bulevar umetnosti 29 (Novi Beograd) Fakultet za državnu upravu i administraciju, ul. Bulevar umetnosti 29 (Novi Beograd) Fakultet za kulturu i medije, ul. Goce Delčeva 9a (Novi Beograd) Fakultet za poslovne studije, ul. Goce Delčeva 9a (Novi Beograd) Fakultet za umetnost i dizajn, ul. Knez Mihajlova 52 (Stari Grad)

Univerzitet Braća Karić
      Akademija umetnosti ”Braća Karić”, ul. Nemanjina 28 (Zemun) Fakultet za ekonomiju i političke nauke, ul. Palmira Toljatija 3 (Novi Beograd) Fakultet za menadžment ”Braća Karić”, ul. Palmira Toljatija 3 (Novi Beograd) Fakultet za menadžment u sportu, ul. Gradski park 2 (Zemun) Fakultet za strane jezike, ul. Palmira Toljatija 3 (Novi Beograd) Fakultet za trgovinu i bankarstvo ”Janićije i Danica Karić”, ul. Palmira Toljatija 3 (Novi Beograd)

Univerzitet Singidunum
      Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, ul. Vojvode Mišića 43 (opština ?) Fakultet za medije i komunikaciju, ul. Bulevar kralja Aleksandra 79 (Zvezdara) Fakultet za poslovnu informatiku, ul. Danijelova 32 (Voždovac) Fakultet za primenjenu ekologiju ”Futura”, ul. Bulevar kralja Aleksandra 79 (Zvezdara) Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, ul. Danijelova 32 (Voždovac) Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, ul. Danijelova 32 (Voždovac)

Univerzitet u Beogradu [uredi]
    Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II (Palilula) Biološki fakultet, ul. Studentski trg 3/II (Stari Grad) Geografski fakultet, ul. Studentski trg 3/III (Stari Grad) Građevinski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73 (Palilula)

                         

Ekonomski fakultet, ul. Kamenička br. 6 (Savski Venac) Elektrotehnički fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73 (Palilula) Matematički fakultet, ul. Studentski trg 16 (Stari Grad) Mašinski fakultet, ul. Kraljice Marije 16 (Palilula) Medicinski fakultet, ul. Dr. Subotića 8 (Savski Venac) Poljoprivredni fakultet, ul. Nemanjina 6 (Zemun) Pravni fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 67 (Palilula) Pravoslavni bogoslovski fakultet, ul. Mije Kovačevića 11b (Palilula) Rudarsko-geološki fakultet, ul. Đušina 7 (Palilula) Saobraćajni fakultet, ul. Vojvode Stepe 305 (Voždovac) Stomatološki fakultet, ul. Dr. Subotića 8 (?) Tehnološko-metalurški fakultet, ul. Karnegijeva 4 (Zvezdara/Palilula ?) Učiteljski fakultet, ul. Kraljice Natalije 43 (Stari Grad) Fakultet bezbednosti, ul. Gospodara Vučića 50 (Voždovac) Fakultet veterinarske medicine, Bulevar oslobođenja 18 (Savski Venac) Fakultet za fizičku hemiju, Studentski trg 12-16 (Stari Grad) Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, ul. Visokog Stevana 2 (Stari Grad) Fakultet organizacionih nauka, ul. Jove Ilića 154 (Voždovac) Fakultet političkih nauka, ul. Jove Ilića 165 (Voždovac) Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, ul. Blagoja Parovića 156 (Čukarica) Farmaceutski fakultet, ul. Vojvode Stepe 450 (Voždovac) Fizički fakultet, ul. Studentski trg 12 (Stari Grad) Filozofski fakultet, ul. Čika Ljubina 18-20 (?) Filološki fakultet, ul. Studentski trg 3 (Stari Grad) Hemijski fakultet, ul. Studentski trg 12-16 (Stari Grad) Šumarski fakultet, ul. Kneza Višeslava 1 (Čukarica)

Univerzitet umetnosti u Beogradu [uredi]
    Fakultet dramskih umetnosti, ul. Bulevar umetnosti 20 (Novi Beograd) Fakultet likovnih umetnosti, ul. Pariska 16 (Stari Grad) Fakultet muzičke umetnosti, ul. Kralja Milana 50 (Savski Venac) Fakultet primenjenih umetnosti, ul. Kralja Petra I 4 (Stari Grad)

Univerzitet Union [uredi]
 Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, ul. Zmaj Jovina

12 (Stari grad)    Pravni fakultet, ul. Goce Delčeva 36 (Novi Beograd) Računarski fakultet, ul. Knez Mihailova 6/VI (Stari Grad) Fakultet za graditeljski menadžment, ul. Cara Dušana 62-64 (Zemun)

  

Fakultet za dizajn, ul. Krfska 7 (Zemun) Fakultet za menadžment nekretnina, ul. Cara Dušana 62-64 (Zemun) Fakultet za preduzetnički biznis, ul. Cara Dušana 62-64 (Zemun)

Fakulteti koji nisu u sastavu univerziteta
    Akademija lepih umetnosti, ul. Takovska 42a (Palilula) Vojna Akademija Beograd, ul. Pavla Jurišića Šturma 33 (Voždovac) Policijska akademija, ul. Humska 22 (Savski Venac) Fakultet informacionih tehnologija, ul. Tadeuša Košćuška 63, (Stari Grad)

Bor
Univerzitet u Beogradu
 Tehnički fakultet,

Valjevo
Megatrend univerzitet
 Fakultet za menadžment, ul. Pop Lukina 21

Vranje
Univerzitet u Nišu
 Pedagoški fakultet u Vranju

Vršac
Megatrend univerzitet
 Fakultet za poslovne studije, ul. ?

Zaječar
Megatrend univerzitet
 Fakultet za menadžment, ul. Kraljevica bb

Zvečan
Univerzitet u Prištini
 Fakultet umetnosti, ul. Kralja Petra I br. 117

Zrenjanin
Univerzitet u Novom Sadu
 Tehnički fakultet Mihajlo Pupin (osn. 1974.)

Zubin Potok
Univerzitet u Prištini
 Poljoprivredni fakultet, ul. Jelene Anžujske bb

Jagodina
Univerzitet u Kragujevcu
 Pedagoški fakultet, ul. Milana Mijalkovića 14

Kosovska Mitrovica
Univerzitet u Prištini
      Ekonomski fakultet, ul. Kolašinska 156 Pravni fakultet, ul. Lole Ribara 29 Medicinski fakultet, ul. Anri Dinana bb Filozofski fakulet, ul. Filipa Višnjića bb Prirodno-matematički fakultet, ul. Lole Ribara 29 Fakultet tehničkih nauka, ul. Kneza Miloša 7

Kragujevac
Univerzitet u Kragujevcu
      Mašinski fakultet, ul. Sestre Janjić br. 6 Prirodno-matematički fakultet, ul. Radoja Domanovića 12 Medicinski fakultet, ul. Svetozara Markovića 69 Ekonomski fakultet, ul. Đure Pucara Starog Pravni fakultet, ul. Jovana Cvijića 1 Filološko umetnički fakultet, trenutno na više lokacija u gradu

Kraljevo
Univerzitet u Kragujevcu
 Mašinski fakultet, ul. Dositejeva 19

Kruševac
Univerzitet Union
 Fakultet za industrijski menadžment, ul. JNA 63

Leposavić
Univerzitet u Prištini
  Učiteljski fakultet, ul. Dom kulture bb Fakultet za fizičku kulturu, ul. Dositeja Obradovića bb

Leskovac
Univerzitet u Nišu
 Tehnološki fakultet

Niš
Univerzitet u Nišu [uredi]
           Građevinsko-arhitektonski fakultet Ekonomski fakultet Elektronski fakultet Mašinski fakultet Medicinski fakultet Pravni fakultet Prirodno-matematički fakultet Fakultet zaštite na radu Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Fakultet umetnosti Filozofski fakultet

Novi Pazar
Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru
    Pravni fakultet, ul. Dimitrija Tucovića bb Fakultet za informatiku i informacione tehnologije, ul. Dimitrija Tucovića bb Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, ul. Dimitrija Tucovića bb Fakultet humanističkih nauka, ul. Dimitrija Tucovića bb

Univerzitet u Novom Pazaru
   Filozofski fakultet, ul. Vuka Karadžića bb Pravno ekonomski fakultet, ul. Vuka Karadžića bb Fakultet tehničkih nauka, ul. Vuka Karadžića bb

Novi Sad [
Privredna Akademija
 1  Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za potrebe spoljne Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za potrebe privrede i pravosuđa, ul. Cvećarska br.

trgovine, ul. Sime Milutinovića - Sarajlije 32  Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za potrebe privrede u

pogledu rukovodećih kadrova, ul. Sime Milutinovića - Sarajlije 32

Univerzitet Braća Karić
 Fakultet za preduzetni menadžment, ul. Modene 5

Univerzitet u Novom Sadu
         Akademija umetnosti Medicinski fakultet Poljoprivredni fakultet Pravni fakultet Prirodno-matematički fakultet Tehnološki fakultet Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Fakultet tehničkih nauka Filozofski fakultet

Fakulteti koji nisu u sastavu univerziteta
      Akademija lepih umetnosti, ul. 29. novembra 68a Fakultet za Evropske pravno-političke studije Fakultet za menadžment, ul. Vase Stajića 6 Fakultet za poslovne i pravne studije, ul. Mihaila Pupina 25 Fakultet za sport i turizam, ul. Radnička 30a Fakultet za uslužni biznis

Požarevac
Megatrend univerzitet
 Fakultet za poslovne studije,

Sombor
Megatrend univerzitet
 Fakultet za biofarming, ul. Radomira Putnika 1

Univerzitet u Novom Sadu
 Pedagoški fakultet

Sremska Kamenica
Evropski univerzitet
 Fakultet za uslužni biznis, ul. Vojvode Putnika bb

Univerzitet Singidunum
 Fakultet za evropske pravno-političke studije, ul. Dvor 2

Subotica
Univerzitet u Novom Sadu
   Građevinski fakultet Ekonomski fakultet Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku,

Užice
Univerzitet u Kragujevcu
 Učiteljski fakultet, ul. Trg Svetog Save 36

Čačak
Univerzitet u Kragujevcu
  Agronomski fakultet, ul. Cara Dušana 34 Tehnički fakultet, ul. Svetog Save 65