You are on page 1of 3

BORANG SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PBS

KETUA PANITIA
PANITIA : ______________________________________________

NAMA KETUA PANITIA : ______________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) jika ada dan ( X ) jika tiada
BIL 1 JENIS FAIL FAIL PUTIH KANDUNGAN ADA / TIADA CATATAN

- Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD - Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD - Surat – surat berkaitan PBS 2.1 PEKELILING-PEKELILING - Pekeliling daripada KPM/JPN/PPD - Surat-surat jawapan daripada sekolah kepada KPM/JPN/PPD - Surat – surat berkaitan PBS 2.2 CARTA ORGANISASI PBS SEKOLAH - Struktur jawatankuasa - Jadual petugas pentaksiran - Carta Organisasi 2.3 MAKLUMAT GURU PBS - Senarai guru PBS - Biodata guru PBS - Surat lantikan sebagai guru PBS - Jadual waktu mengajar 2.4 PERANCANGAN SEKOLAH PBS - Takwim aktiviti PBS - Program tahunan PBS - Rancangan tahunan M/P PBS 2.5 MINIT MENSYUARAT JAWATANKUASA - Minit mesyuarat J/K PBS - Minit mesyuarat pelaksanaan aktiviti PBS

2

RING FILE

- Laporan aktiviti PBS 2.6 LAPORAN PRESTASI TAHUNAN - Data murid PBS - Analisis pentaksiran setengah dan akhir tahun 2.7 LAPORAN PENCERAPAN - Jadual pencerapan - Laporan pencerapan guru PBS oleh Pengetua / GPK 1 - Laporan pencerapan oleh pegawai KPM/JPN/PPD/nazir 2.8 KES – KES KHAS - Pelajar yang kerap tidak datang ke sekolah - Pelajar yang tidak ada maklumat / Pelajar luar Negara - Pelajar berkeperluan khas - kes – kes lain 2.9 PENJAMINAN KUALITI - Latihan / Pengesanan - Pementoran - Penyelarasan - Pemantauan
3 FAIL PUTIH

FAIL BAHAN RUJUKAN - Dokumen Standart Prestasi - manual SPPBS - Buku Panduan Pengurusan PBS - Risalah Edaran KPM/LP/SPP - Bahan Bercetak - Buku Contoh Instrumen Standart Prestasi  Fail – fail hendaklah diletakkan di bilik GKMP

LAPORAN : ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

PENGESAHAN
Pegawai Pemantau Pengetua/GPK 1

________________ Nama : Cop Jawatan : Tarikh :

______________ Nama : Cop jawatan : Tarikh