MINIT CURAI SSN SMK SERI KOTA , MELAKA

PERKARA : TAKLIMAT PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) GKMP BIDANG KEMANUSIAAN , SAINS & MATEMATIK DAN BAHASA SEKOLAH MENENGAH DAERAH MELAKA TENGAH 2012 TARIKH : 19 JULAI 2012 ( KHAMIS) TEMPAT : SMKA SULTAN MUHAMMAD , MELAKA MASA : 2.00 – 5.00 PETANG

TAKLIMAT PENGOPERASIAN PBS
Oleh : En. Abu Saamah bin Selamat Penolong PPD Unit Penilaian & Peperiksaan PPDMT

1. Pengenalan PBS ( http://www.moe.gov.my/lp ) 2. Pengoperasian PBS peringkat sekolah.
3. Tanggungjawab semua GKMP dalam operasi PBS sekolah sama ada sebagai AJK : − − − − Latihan dan penataran Penyelarasan Pementoran Pemantauan

4. Beberapa pesanan :

− Mulai 23 Julai 2012 – key in PBS bagi negeri Melaka , Johor dan Negeri −


− −

Sembilan adalah pada hari Rabu. Minta S/U PBS mendaftarkan guru-guru tingkatan dalam sistem melalui menu ’guru’ ’kemas kini’ bagi tujuan key in PAJSK. S/U PBS sebaik-baiknya bukan S/U peperiksaan. Guru – guru pentaksir PBS perlu daftar pelajar dan key in skor PBS dengan hati – hati kerana jika salah perlu buat surat iringan ke PPD untuk tujuan pembetulan. Sekolah digalakkan untuk key in skor sebulan sekali Taklimat PBS untuk tingkatan 2 akan bermula tidak lama lagi dan pihak sekolah / GKMP ( AJK Latihan / Penataran ) perlu memastikan guru – guru yang komited dihantar untuk taklimat.

Disediakankan oleh :

Hjh. Puspa bt. Adam ( 20 Julai 2012 )

MINIT CURAI SSN SMK SERI KOTA , MELAKA
PERKARA : PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) MENENGAH RENDAH TAKLIMAT PENJAMINAN KUALITI PBS TARIKH : 6 OGOS 2012 ( ISNIN) TEMPAT : DEWAN BESAR KOLEJ YAYASAN SAAD , AYER KEROH MELAKA MASA : 2.00 – 4.30 PETANG

TAKLIMAT PENGOPERASIAN PBS
Oleh : En. Ibrahim bin Talib En. Tuah bin Ariffin ( Sektor penilaian dan peperiksaan )

1. Pengoperasian PBS peringkat sekolah. − − Kedudukan GKMP dalam PBS sebagai pengerusi bagi setiap bahagian sebagaimana tercacat dalam carta organisasi PBS sekolah . GPK 1 pula adalah pengerusi PBS sekolah yang bertanggungjawab sebagai pemantau bagi penjaminan kualiti sekolah .

2. Tanggungjawab semua GKMP dalam operasi PBS sekolah sama ada sebagai
Pengerusi : − Penyelarasan − Pemantauan − Pengesanan dan pembudayaan PBS − Pementoran dan latihan 3. Beberapa pesanan :

− Pembahagian AJK bagi pengesanan dan pembudayaan / pementoran dan
latihan adalah dalam usaha penambahbaikan dalam penjaminan kualiti PBS . Pihak sekolah boleh memutuskan sama ada untuk mengikut cadangan ini atau tidak. AJK kecil bagi setiap bahagian boleh dipilih agar tidak berlaku bebanan kerja bagi orang yang sama seperti GKMP atau ketua panitia dll.

GKMP diharap dapat meluangkan masa 1 atau 2 jam untuk memantau PBS bahagian masing – masing dalam seminggu .
Disediakankan oleh :

Hjh. Puspa bt. Adam ( 06 Ogos 2012 ) s.k. - fail

MINIT CURAI SSN SMK SERI KOTA , MELAKA
PERKARA : KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU KANAN BIDANG KEMANUSIAAN SEKOLAH – SEKOLAH MENENGAH NEGERI MELAKA 2012 TARIKH : 28 – 30 OKTOBER 2012 ( AHAD – SELASA ) TEMPAT : OLYMPIC SPORTS HOTEL KUALA LUMPUR JADUAL KURSUS ( RUJUK LAMPIRAN )

1. Pengurusan kewangan panitia ( PCG ).
( En. Abd Latif b. Hj. Abd Karim – Ketua unit Sains Sosial ) − − − − Kenali panitia teras dan wajib Peruntukan setiap panitia Peruntukan menengah rendah dan menengah atas tidak boleh dicampur dan dibahagi dua Jangan ambil peruntukan pelajar untuk perkara – perkara tidak berkaitan

2. Pelaksanaan kerja kursus sejarah / geoagrafi. ( Cik Musalmah bt Mohammad – Penolong PPD Melaka Tengah – Unit Kemanusiaan ) − Membentangkan kelemahan kerja kursus sejarah / geografi tingkatan 3. − Cadangan penambahbaikan keduanya − Penerangan tentang kertas 3 bagi mata pelajaran sejarah 3. Pentaksiran berasaskan sekolah. ( En. Sa’ahari bin Mat Dali – Ketua unit ICT pengkomputeran )

− Menerangkan tentang keperluan perubahan ” exam oriented ” kepada
PBS

− − − −

Memaklumkan kepentingan integrati guru dalam pelaksanaan PBS PBS dan bebanan guru. Kemungkinan jawatan pembantu guru bagi PBS di tahun hadapan. Penambahbaikan terhadap server PBS sedang dilakukan sebagai mana SAPS di peringkat awal. YGL – pada guru ICT. − Pencapaian murid hendaklah rujuk guru mata pelajaran bukan guru tingkatan − Laporan prestasi murid :  Print laporan formatif/sumatif  System down , guru perlu ada rekod transit

4. Melindungi Masa Instruksioanal. ( Tuan Ahmad Kamal bin Ramtan – Ketua Sektor Pendidikan Akademik ) − Menerangkan maksud melindungi masa instruksional. − Antara cara :  Jadual waktu mesra pelanggan  Persediaan mengajar maksimum 4 − Faktor – faktor lain yang dapat membantu melindungi masa instruksional :  Pelaksanaan jadual waktu yang adil  Guru cemerlang yang adil  Guru kaunseling yang berfungsi  Guru terbaik di kelas tercorot  Wujud budaya ” sayang ” murid − Kisah burung helang. 5. Pengenalan Pelan Pembangunan pendidikan Malaysia. ( En. Mohd. Masa’ud bin Marzuki – PPD Jasin )

− Pengenalan Pelan Pembangunan pendidikan Malaysia yang merupakan
kesinambungan kepada PIPP. − Terdapat 3 gelombang − 11 anjakan ke arah kemenjadian murid. − Terdapat 8 bab.

6. Pengurusan panitia berkesan dan efisyen.
( En. Abd Latif b. Hj. Abd Karim – Ketua unit Sains Sosial ) − Cara mengira SKPM PMR , SPM dan STPM. − Cara mengira GPMP mata pelajaran. − KPI Pengarah dan KPI sekolah. − Makluman awal , satu taklimat kepada guru – guru PJK pada 7/11/2012 di SMK Kg. Gelam ( guru yang tidak pernah pergi untuk SEGAK dan akan mengajar tingkatan 1 atau 2 di tahun 2013 )

7. Pengurusan projek. ( En. Farouk bin Hj. Maidin – PPD Alor Gajah ) − Menerangkan perbezaan antara projek , program dan tugasan. − Projek :  Perancangan  Pelaksanaan  Pengawalan  refleksi − Penerangan tentang program Xmind :  Fishborn dll.
Disediakankan oleh : Puspa bt. Adam ( 31 Oktober 2012 ) s.k. - fail Hjh.