Isi Kandungan

1.0 Ringkasan Eksekutif...................................................................................................................1 2.0 Ringkasan Syarikat ....................................................................................................................6 ......................................................................................................................................................11 3.0 Produk-produk Dan Perkhidmatan............................................................................................12 4.0 Ringakasan Analisis Pasaran....................................................................................................15 5.0 Ringkasan Strategi Dan Perlaksanaan......................................................................................19 6.0 Ringkasan Pengurusan............................................................................................................29 7.0 Ringkasan Kewangan...............................................................................................................31 8.0 Lampiran-lampiran....................................................................................................................48 Lampiran-lampiran...................................................................................................................48

1

1.0 Ringkasan Eksekutif

MayaCom Net akan menyediakan sebuah forum yang unik untuk orang ramai berkomunikasi dan hiburan sederhana melalui akses Internet. Pada tahun pertama, kami akan menubuhkan 16 Internet-‘enabled pay-kiosks’ ditempat-tempat awam seluruh Selangor, di lokasi-lokasi sering dikunjungi oleh pelancong perniagaan dan pelajar-pelajar, tetapi tiada internet kafe-kafe atau persaingan serupa yang lain berdekatan. Lokasi perdana kami akan menjadi bersebelahan bas stesen pusat bandar dan stesen kereta api, di mana, untuk kurang daripada satu ringgit, pengembarapengembara boleh memeriksa emel, mengesan nombor telefon, dan paparan segera maklumat penting tempatan. Mereka juga boleh hanya melayari internet, seizin masa mereka dan bajet yang membenarkan. Dengan menerima kedua-dua wang tetap (duit syiling dan ringgit) dan kad-kad kredit, kami boleh menangkap kedua-dua pelayar net bersahaja dan pengembara dengan wang untuk dibelanja.

MayaCom Net adalah jawapan untuk satu permintaan tambahan. Rakyat Malaysia yang ingin akses internet untuk berkomunikasi dan jilid-jilid maklumat terkini yang boleh didapati di Internet, di atas kos kemampuan mereka, dan dengan cara mereka yang tidak terbatas dari sebuah bilik tidur atau meja pejabat. Matlamat MayaCom Net adalah untuk menyediakan masyarakat dengan satu cara mudah dan MAMPU untuk memasuki Internet jauh dari rumah dan pejabat.

Pelan perniagaan ini disediakan untuk mendapatkan pembiayaan berjumlah RM299,671. Tambahan biaya diperlukan untuk memulakan pembelian terminal-terminal Internet orang ramai, pembelian sebuah pejabat gudang, kelengkapan pejabat dan bekalan-bekalan dan kenderaan syarikat, dan meliputi belanja-belanja dalam tahun pertama beroperasi. Pembiayaan tambahan dalam bentuk RM10,500 simpanan peribadi daripada pemilik Noraini dan Abu Zar, dan RM100,000. pinjaman jangka panjang

MayaCom Net akan diperbadankan sebagai Sendirian Berhad. Ini akan melindungi pemilik-pemilik, Noraini dan Abu Zar, daripada isu-isu liabiliti peribadi dan percukaian berganda. Pelabur-pelabur akan dilihat sebagai pemegang saham dan oleh itu tidak akan bertanggungjawab untuk lebih dari pelaburan peribadi mereka yang sendiri RM5,250 setiap seorang.

1

Pembiayaan tambahan kepada caruman-caruman modal dari pemilik, akan membenarkan MayaCom Net untuk dengan jayanya membuka dan mengekalkan operasi-operasi melalui tahun-tahun perancangan. Pelaburan modal permulaan besar akan membenarkan MayaCom Net untuk menyediakan pelangganpelanggan dan pelanggan-pelanggannya dengan pangkalan Internet yang paling umum dan inovatif. Satu produk unik dan inovatif adalah diperlukan bagi menyediakan pelanggan-pelanggan dengan perkhidmatan iaitu tidak dapat diatasi oleh sebarang saingan. Operasi yang berjaya di tahun satu akan menyediakan MayaCom Net satu asas pengkalan pelanggan yang akan membenarkannya menjadi berdaya maju di dua tahun.

Untuk

pelaburan RM299,671, kami menjangkakan dividen RM100,000 dalam dua tahun, dan

RM200,000 dalam tiga tahun, bergantung pada aliran tunai. Unjuran-unjuran ini adalah berdasarkan hasil-hasil perniagaan sebenar daripada usahawan-usahawan yang menjalankan perniagaan serupa kami, pembekal internet kios di negeri maju lain. Pada tahun pertama, dengan titik pulang modal

RM42,599 setiap bulan, kami menjangka pendapatan RM727,072 dan keuntungan bersih 18.5%, ATAU RM134,305. Dalam tiga tahun, diunjurkan hasil-hasil bertambah RM1,136,067, dan nilai bersih MayaCom Net akan bertambah RM610,320. Dividen selepas itu akan bergantung pada aliran tunai, dalam tahun lima, para pelabur akan mempunyai pilihan dibelibalik ‘buy up’ oleh pemilik syarikat.

2

Sorotan

Soroton
1,200,000 1,000,000

R M

800,000 600,000 400,000 200,000 0 TF 2009 TF 2010 TF 2011

Jualan Untung Margin Kasar

1.1 Objektif-objektif

Objektif-objektif MayaCom Net untuk tahun pertama operasi termasuk:

Pengenalan produk inovatif, mampu dan mudah berInternet untuk pengguna-pengguna melayari

Internet luar dari rumah.

Penciptaan persekitaran yang unik yang membenarkan pengembara, orang perniagaan untuk

leretan program-program mereka sendiri. • Penempatan 100 terminal-terminal Internet orang ramai beroperasi sepanjang Selangor dan

kawasan sekamir nya.

3

Untuk dua tahun berikut objektif-objektif pertumbuhan kami termasuk • •
pertumbuhan 20% terminal-terminal Internet setiap tahun ditempatkan kepada orang ramai. pertumbuhan dalam hasil-hasil secara 25% setiap tahun.

1.2 Misi Dengan populariti Internet terus bertumbuh pada kadar yang eksponen, akses mudah, cepat dan mampu adalah keperluan masakini. MayaCom Net akan menyediakan pengguna-pengguna internet dan pelancong perniagaan keupayaan untuk memasuki Internet, melalui terminal-terminal Internet orang ramai kami atau wayarles hubungan WiFi jauh dari rumah dan pejabat. Untuk bayaran

minimum, pengguna-pengguna internet, tua dan muda, akan dapat untuk memasuki internet manakala mereka tinggal di hotel, menunggu di lapangan-lapangan terbang, membeli-belah dalam pusat membeli belah dan sebagainya. Kami menjadi peneraju dalam memperkenalkan pangkalan Internet inovatif dan awam yang berkualiti untuk pasaran semasa kami. Kami dapat menambah nilai kepada masyarakat kami dengan memelihara produk yang berkualiti dan menyediakan perkhidmatan bernilai. Terminal kami akan menggunakan

teknologi-teknologi pendahuluan dan kami akan memberi sedaya-upaya dalam pengalaman perkhidmatan pelanggan.

1.3 Kunci-kunci Kepada Kejayaan Serupa sebuah syarikat baru memulakan dalam industri, kami mestilah fokus dan bekerja keras untuk mewujudkan penerimaan pelanggan-pelanggan terhadap produk-produk dan perkhidmatan-perkhidmatan kami di dalam pasaran. Kunci-kunci untuk kejayaan kami adalah:

• • •

corak pertumbuhan kukuh, berdisiplin. Pembangunan hubungan yang baik dengan pelanggan-pelanggan. Penempatan produk inovatif dan mutu perkhidmatan iaitu kedua-dua wujud berdaya

mengembangkan pasaran-pasaran dan penciptaan suatu yang baru.

1.4 Risiko-risiko Risiko-risiko terlibat dengan permulaan MayaCom Net adalah:
4

Adakah permintaan untuk perkhidmatan-perkhidmatan ditawarkan oleh MayaCom Net di

Selangor?

• • •

Akan populariti Internet terus meningkat atau adakah Internet ikutan? Individu-individu telah bersedia untuk membayar bagi khidmat tawaran-tawaran MayaCom Net? Akan berlaku penurunan kos menggunakan Internet daripada rumah, supaya tidak ada sebuah

pasaran terminal-terminal Internet untuk umum?

5

2.0 Ringkasan Syarikat

MayaCom Net, tidak lama lagi akan menempatkan diri diSelangor, Malaysia, akan menawarkan masyarakat cara yang mudah dan MAMPU untuk memasuki Internet jauh dari rumah dan pejabat. Terminal-terminal Internet MayaCom Net awam akan menyediakan laluan penuh untuk emel, merakamkan pada video emel, Web dan permohonan lain, ibarat sebuah storefront prabayar. MayaCom Net akan menyediakan pelanggan-pelanggan produk dan perkhidmatan yang unik dan inovatif. Terminal-terminal Internet MayaCom Net awam akan menarik individu-individu semua umur dan latarbelakang. Mengurangkan penggunaan dengan menu pendidikan akan menarik kepada penonton yang bukan mengaitkan mereka sendiri dengan masa komputer. Lokasi-lokasi besar, ibarat lobi hotel dan kedaikedai kopi, akan menyediakan orang berniaga dengan cara yang mudah untuk memasuki Internet dan leretan pejabat jauh dari pejabat. 2.1 Pemilikan Syarikat MayaCom Net di tubuhkan sebagai Sendirian Berhad. Noraini dan Abu Zar memegang sama rata jawatan-jawatan saham 26% setiap kerana kebanyakan pemilik. Pelabur-pelabur akan menerima saham MayaCom Net bagi setiap RM6,244 pelaburan, sehingga 48%. 2.2 Ringkasan Start-up Kos-kos memulakan MayaCom Net akan meliputi pembelian terminal-terminal Internet orang ramai (aset jangka panjang kami), pembelian sebuah pejabat gudang, kelengkapan pejabat dan bekalanbekalan, kenderaan syarikat, modal untuk meliputi kerugian-kerugian pada tahun pertama, dan modal untuk meliputi apa-apa dan semua belanja dikehendaki bagi mengendalikan perniagaan atas dasar harian bagi tahun pertama.

Aset-aset Jangka Pendek - Fixtures: 2 komputer = RM4,600, 1 printer = RM1,000, 1 scanner = RM500, 4 meja dan kerusi = RM2,600, 2 meja komputer dengan kerusi = RM2,400, 3 telefon = RM300, kos kelengkapan berjumlah RM11,400.

Tambahan pula, kami sedang merancang permulaan pemasaran besar / reka bajet, untuk meliputi reka bentuk kios dan pengiklanan permulaan besar.
6

Start-up

Syarat-syarat

Belanja-belanja Permulaan

Pemasaran / Mengiklankan
RM4,000

Bayaran Reka Bentuk
RM14,100

Kargo
RM6,250

Kegunaan
RM500

Yuran Profesional
RM1,500

Insurans
RM1,500

Bekalan
RM500

Bayaran Pos
RM111

Belanja-belanja Memulakan Yang Berjumlah
RM28,461

Aset-aset Memulakan

7

Cash Dikehendaki
RM60,000

Aset Semasa Lain
RM11,400

Aset Jangka Panjang
RM312,810

Jumlah Aset
RM384,210

Syarat-syarat Berjumlah

RM412,671

Pembiayaan Memulakan

Belanja-belanja Memulakan Untuk Membiayai
RM28,461

Aset-aset Memulakan Untuk Membiayai
RM384,210

Jumlah Pembiayaan Dikehendaki
RM412,671

Aset-aset

Bukan Tunai Aset Daripada Memulakan
RM324,210

Cash Syarat-syarat Daripada Memulakan
RM60,000

Tunai Tambahan Dinaikkan
RM0

Cash Setelah Mempertimbangkan Awal Tarikh
RM60,000

8

Jumlah Aset
RM384,210

Liabiliti Dan Modal

Liabiliti

Pinjaman Semasa
RM0

Liabiliti Jangka Panjang
RM100,000

Akaun-akaun Boleh Dibayar (Bil-bil Cemerlang)
RM2,500

Liabiliti Semasa Lain (tanpa faedah)
RM0

Jumlah Liabiliti
RM102,500

Modal

Pelaburan Terancang

Ms. Noraini

RM5,250

9

Mr. Abu Zar

RM5,250

Additional Investment Requirement

RM299,671

Total Planned Investment

RM310,171

Kerugian Tika Memulakan (Belanja-belanja Memulakan)
(RM28,461)

Agregat Permodalan
RM281,710

Agregat Permodalan Dan Liabiliti
RM384,210

Jumlah Pembiayaan
RM412,671 Kos Mula

10

Kos Mula

R500,000 R400,000 R300,000 R200,000 R100,000 R0 Kos Mula Belanja R28,461 R28,461

R384,210 R310,171

R412,671

Aset R384,210

Pelabur R310,171

Pinjaman R412,671

11

3.0 Produk-produk Dan Perkhidmatan
Terminal-terminal Internet awam MayaCom Net akan menyediakan laluan penuh pelanggan-pelanggan untuk emel, merakamkan pada video emel, WWW dan permohonan lain ibarat storefront prabayar. MayaCom Net akan menyediakan pelanggan-pelanggan dengan produk dan perkhidmatan yang unik dan inovatif. 3.1 Huraian Produk Dan Perkhidmatan Akses Internet Walk-up: Pembayaran pelanggan-pelanggan sama ada dengan tunai atau kad kredit dan menerima sejumlah masa yang khusus di pangkalan untuk pembayaran mereka. Para pelanggan boleh melayari Internet, menyemak emel, blogging dan menghantar emel video.

Akses Internet Wayarles: Jauh dari rumah, pengguna-pengguna WiFi boleh mengakses Internet melalui Wayarless Hotspots kami.

Storefront Yang Prabayar: Satu penawaran yang membenarkan para pelanggan untuk membeli produk-produk seperti Prepaid Calling Cards, Prepaid Wireless Top-up, dan Prepaid Mobile Content (permainan, grafik, nada dering dan sebagainya.).

Pengiklanan Multimedia: Tempatan, kedaerahan, atau syarikat-syarikat negara boleh mengiklankan menggunakan multimedia iklan-iklan pada skrin. Iklan-iklan mengandungi video usul penuh "perdagangan," menggambarkan leretan, atau dua belas butang-butang pengiklanan.

Penentuan-penentuan Teknikal • Kerusi Roda Boleh Dicapai (kegunaan OKU)

Akses depan untuk perkhidmatan yang mudah dan penyenggaraan

15.1 LCD skrin sentuh pantau

Papan kekunci penahan limpahan dan pemusnah industri

Jaringan segera dengan mikrofon bersepadu
12

Bill Penerima Dan Kad Kredit Pembaca

Penceramah-penceramah Stereo

Wayarles Penghala

Perdana Surfnet

Penentuan-penentuan Pc • • • • • • • 2.4GHz Celeron Processor / Duo Core 40GB Cekera liut 2GigaB DDR-RAM 52X CD-ROM Jalan Terkelepai Windows XP Profesional 3-Year Hotswap

3.2 Perbandingan Kompetitif MayaCom Net akan menempatkan Terminal-terminal Internet awam di Selangor. MayaCom Net membezakan dirinya daripada ISPs yang lain di Selangor di samping menyediakan para pelanggan dengan keupayaan untuk memasuki Internet walaupun mereka jauh dari komputer mereka sendiri. Kami tidak fikir untuk menggantikan piawaian opsyen-opsyen akses internet (kediaman, melatih, dan kerja komputer-komputer berpangkalan), tetapi sebagai tambahan; usaha niaga, ibarat Internet kafe-kafe, telah melihat kejayaan besar. 3.3 Perlaksanaan
MayaCom Net akan mendapatkan terminal-terminal Internet awam nya daripada Supplier One, Inc. terletak di Shah Alam Selangor. akan menyediakan khidmat letak dan perkakasan dikehendaki bagi menjalankan MayaCom Net. Akses internet dan perangkaian akan disediakan melalui Supplier Two.

3.4 Teknologi MayaCom Net akan melabur dengan menyediakan para pelanggannya dengan terminal-terminal komputer laju dan hubungan cekap ke Internet. Komputer-komputer ini akan menjadi boleh dipercayai dan keselesaaan melayari internet. MayaCom Net akan terus meningkatkan dan mengubahsuai sistem-sistem semasa dengan teknologi komunikasi. Daya tarikan utama orang ramai dengan terminal-terminal Internet
13

adalah peralatan terkini boleh didapati untuk penggunaan. Bukan semua orang mempunyai Duo Core(processor generasi baru) dalam rumah mereka atau pejabat.

3.5 Produk-produk Masa Hadapan Dan Perkhidmatan-perkhidmatan

Untuk mengukuhkan barisan produk awal kami, kami akan melihatkan sebuah model yang lebih baru dari tawaran-tawaran Supplier One pelbagai teknologi yang terkini. Setelah kami meningkat kehadiran kami dalam perniagaan akses Internet awam, kami akan terus mencari permintaan yang akan membenarkan kami untuk menawarkan pelbagai perkhidmatan yang lebih besar. Komponen utama ialah maklum balas pelanggan.

14

4.0 Ringakasan Analisis Pasaran
MayaCom Net berhadapan dengan peluang menarik untuk menjadi penggerak orang ramai dalam pasaran Internet Selangor. Kemudahan menjadi daya tarikan, digabungkan dengan minat semakin mendalam dalam Internet, telah dibuktikan berapa buah konsep yang menarik di pasaran-pasaran lain dan akan menghasilkan kesan serupa di Selangor.

Ledakan Internet telah menjadikan ia keperluan bukan kemewahan. Syarikat Data Antarabangsa meramalkan sehingga 2008 akan ada 13 juta pengguna-pengguna Internet di Malaysia sahaja. Kami menjangkakan peratusan besar masyarakat akses Internet melalui terminal-terminal Internet orang ramai. Kaji selidik telah mengesahkan yang permintaan terminal-terminal Internet untuk umum membesar dengan pesat dan bahawa jumlah terminal-terminal dalam operasi seluruh dunia akan mencapai berbillion pada 2009. Pada 2010 jumlah wayarles Hotspots di Malaysia adalah dijangka untuk tumbuh ke 90,000 dan menjana berkelebihan RM3 bilion dalam pendapatan. 4.1 Segmentasi Pasaran Pelanggan-pelanggan MayaCom Net boleh digambarkan sebagai pemilik perniagaan sendiri dan syarikat-syarikat sederhana besar yang menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan untuk pelancong dan pelancong perniagaan serupa juga kerana pelajar-pelajar dan pengguna-pengguna Internet setiap hari. Pelanggan-pelanggan seumpama termasuk, tetapi tidak terhad kepada; lapanganlapangan terbang, hotel-hotel, stesyen komuter dan kedai-kedai kopi.

Pelanggan-pelanggan kami boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Golongan pertama adalah biasa dengan Internet dan mencari cara mudah dan MAMPU untuk memasuki Internet jauh dari rumah dan pejabat-pejabat mereka. Golongan kedua tidak biasa dengan Internet, tetapi adalah hanya menunggu berkesempatan memasuki talian komuniti. Pasaran sasaran MayaCom Net termasuk antara rakyat berusia 18 dan 65. Menurut Bancian 2007, Tech Konsultan secara kasar 8juta antara usia 18 dan 65 kebanyakan sudah faham internet.

Di dalam kumpulan ini, kehendak dua kumpulan sasaran kami khususnya: • • Pelajar-pelajar Orang Perniagaan Mengembara
15

Analisis Pasaran

2008

2009

2010

2008

2009

Pelangganpelanggan Berpotensi

Tumbuhan

CAGR

Pelajarpelajar Pengembar a Profesionalprofesional Lain

2%

35,000

35,700

36,414

37,142

37,885

2.00%

3%

24,000

24,720

25,462

26,226

27,013

3.00%

0%

900

900

900

900

900

0.00%

Jumlah
2.38% 59,900 61,320 62,776 64,268 65,798 2.38%

16

Analisis Pasaran

Sasaran Pasaran
4,500, 2%

137,972, 48%

144,256, 50%

Pelajar-pelajar Pengembara Profesional Lain-lain

4.2 Strategi Petak Pasaran Sasaran Terminal-terminal Internet MayaCom Net awam akan menjadi sebuah magnet untuk pengembara profesional yang ingin bekerja atau menyemak mesej-mesej emel mereka jauh dari pejabat. Profesional sama ini akan menggunakan terminal-terminal MayaCom Net, atau menghubungkan komputer riba mereka kewayarles Internet WiFi kami. Pasaran sasaran MayaCom Net merangkumi semua masyarakat: daripada ahli-ahli Generation X yang membesar terlingkung oleh komputerkomputer, kepada Baby Boomers yang telah datang untuk kesedaran manusia hari ini itu tidak boleh mengendahkan komputer-komputer. 4.3 Membekalkan Analisis Perniagaan Ledakan Internet telah menjadi satu fenomena dengan baik. Masyarakat semakin bergerak bermaksud bahawa peratusan besar kehendak pengguna-pengguna ini mengakses Internet melalui terminal-terminal Internet orang ramai. Untuk inisiatif dan kekal kompetitifnya adalah penting untuk pelancong perniagaan untuk memiliki akses laju boleh dipercayai untuk e-mel, Internet dan rangkaian-rangkaian korporat. Oleh itu, ia telah menjadi piawai untuk pelancong perniagaan tinggal di hotel dengan akses Internet berkelajuan tinggi dan terminal-terminal Internet awam.

17

Terminal internet dengan Wi-Fi Hoptspot yang bersepadu membenarkan pengguna-pengguna untuk melayari Internet dengan mudah kerana mereka akan menggunakan ATM. Terminal-terminal Internet kami membenarkan orang ramai menghayati kandungan multimedia, yang tidak boleh dinikmati di PDAs. Geraigerai Internet sangat pantas akan menjadi ciri baik semua hotel. Pertumbuhan gerai-gerai mempunyai Internet selari dengan ATMs dan payphones. Fakta itu orang ramai yang ada tiada itu terminal-terminal Internet beroperasi di Selangor, hadiah-hadiah MayaCom Net dengan menguntungkan. 4.3.1 Bersaing Dan Corak-corak Pembelian ISP utama dalam Internet awam adalah TM,Maxis,Digi Dan Celcom. Bagaimanapun, perniagaan ini menjurus kepada mobile akses dan persaingan harga. Kami akan menjadi jejari ISP utama sampai ke sasaran pelanggan khusus di Selangor dan kawasan sekeliling. peluang untuk merebut peluang ini dan terlibat dalam bidang yang

18

5.0 Ringkasan Strategi Dan Perlaksanaan
Strategi penting menumpukan pada mengaut kuasa pengguna-pengguna Internet. Mendayai penggunapengguna Internet yang sangat biasa dengan Internet dan tawaran-tawarannya. Kumpulan para pelanggan termasuklah pelajar-pelajar IPT dan profesional perniagaan. Strategi kedua menumpukan pada pembangunanan asas pelanggan setia yang besar. Asas pelanggan setia yang besar akan berkhidmat untuk menarik besar, Syarikat-syarikat yang sederhana dan kecil sebagai klien-klien untuk khidmat pengiklanan kami yang interaktif. Semua iklan-iklan dapat menghubungkan pengguna untuk kedudukan jaringan pengiklan. Disebabkan oleh lokasi-lokasi trafik yang tinggi di mana terminal-terminal Internet awam kami akan diletakkan, ruang iklan ini akan berada di dalam keperluan yang tinggi.

5.1 Kenyataan Nilai Hotspots WiFi menawarkan kepada awam akses Internet adalah saperti di mana-mana anda melihat hari ini, daripada kafe-kafe untuk hotel-hotel, daripada lapangan-lapangan terbang dan berdekatan IPT-IPT. Keberkaitan adalah keperluan pengembara-pengembara dan lebih penting penharapan masa depan. Pengembara-pengembara akan membuat keputusan-keputusan di mana makan, tidur dan kerja berdasarkan ketersediaan perkhidmatan tanpa wayar.

Pelanggan-pelanggan akses internet awam akan memberi ruang pendapatan baru, pelangganpelanggan baru dan mewujudkan kesetiaan. Terminal-terminal Internet awam MayaCom Net berjaya menyediakan kemudahan akses wayarles Internet yang laju. Dengan terminal-terminal Internet MayaCom Net awam para pelanggan akan dapat disambungkan kepada rangkaian-rangkaian korporat mereka dan Internet melalui hubungan wayarles yang laju dalam bidang-bidang berkaitan. 5.2 Segi Persaingan Kehendak MayaCom Net membezakan dirinya di samping menyediakan masyarakat dengan tawarantawaran produk inovatif itu satu cara mudah dan MAMPU untuk memasuki Internet jauh dari rumah dan pejabat. MayaCom Net akan menikmati faedah-faedah tradisional pertama dalam pasaran. Sebagai sebuah syarikat kecil, kami akan memberi perhatian dan fleksibel dalam menemukan tuntutan-tuntutan para pelanggan kami.

19

5.3 Strategi Pemasaran MayaCom Net akan meletakkan dirinya secara agresif, syarikat inovatif menawar bekalan-bekalan pasaran dan mampu untuk memasuki Internet jauh dari rumah dan pejabat. MayaCom Net akan menggunakan pengiklanan sebagai sumber promosi utamanya. Kami akan memperolehi

perkhidmatan-perkhidmatan Media Prima Communications Group dan Utusan Group untuk melancarkan kempen akhbar tempatan. Risalah-risalah MayaCom Net, kepala surat dan surat perniagaan akan terus mengukuhkan konsep-konsep ini. Kami juga mengakui kos-kos itu enam kali lebih untuk menarik seorang pelanggan daripada untuk mengekalkan. Memikirkan ini, kami akan beroperasi di bawah lunas yang pemasaran terbaik kami adalah seorang pelanggan yang berpuas hati . pengiklanan yang pelbagai meletakkan televisyen, radio, Internet dan dalam

5.3.1 Strategi Penentuan Harga MayaCom Net mendasarkan harga-harga bagi penggunaan akses Internet dan wayarles WiFi di "analisis keuntungan runcit" disediakan oleh pembeka kami, Supplier One Sdn Bhd. Mereka telah berada dalam industri kios selama 5 tahun dan telah memajukan strategi penentuan harga yang kukuh.

Penentu pasaran yang adil, setiap transaksi bayaran untuk Internet dan penggunaan wayarles WiFi adalah sebab ketiadaan persaingan langsung daripada orang ramai bagi pangkalan internet perniagaan di Selangor. Oleh itu, MayaCom Net menganggap dua sumber untuk menentukan kadar caj menurut jam. Pertama, kami anggap kos menggunakan lain pelayan-pelayan Internet, jika ia adalah sebuah syarikat perangkaian tempatan atau sebuah pembekal seperti Streamyx. Pembekalpembekal penggunaan laluan Internet mempunyai skim-skim penentuan harga berbeza. Mengadakan skim yuran bulanan, manakala lain-lain bayaran yang menurut jam. Tambahan pula, strategi sesetengah pembekal-pembekal penggunaan Internet menggunakan kombinasi kedua-dua skim-skim penentuan harga. Oleh itu, ia pantas menjadi kos bulanan yang tinggi untuk individu. Kedua, MayaCom Net melihat terminal-terminal Internet awam di pasaran-pasaran lain, ibarat TM Hotspots dan Mobile phone akses tentang penentuan harga. Menilai dua faktor ini mengakibatkan berikutan:

Akses Internet Walk-up - Para pelanggan menggunakan terminal-terminal untuk akses internet akan dicaj .25 setiap bayaran urusan 15 minit.
20

Akses Internet Wayarles

– Pelanggan-pelanggan menggunakan

wayarles WiFi akan dikenakan

bayaran RM3.95 sejam dengan minima sejam.

5.3.2 Strategi Promosi

MayaCom Net akan melaksanakan

strategi tarikan teratur membina kesedaran pengguna dan

permintaan. Pada mulanya, MayaCom Net mempunyai memperuntukkan RM5,000 untuk usaha promosi yang akan mengambil kira pengiklanan dengan kupon-kupon untuk lima belas minit masa Internet percuma.

MayaCom Net menyedari yang akan datang, apabila persaingan memasuki pasaran, hasil-hasil tambahan mesti diperuntukkan untuk promosi teratur bagi mengekalkan bahagian pasaran. 5.4 Strategi Jualan

MayaCom Net menggaji operator-operator laluan untuk mengumpul urusniaga-urusniaga segala jualan dan untuk melaksanakan penyenggaraan rutin di terminal-terminalnya. Setiap laluan pengendali

bertanggungjawab diatas terminal-terminal dibekalkan, kebersihan dan operasi. Kecelikan komputer adalah keperluan untuk kakitangan MayaCom Net. Jika seorang pekerja tidak mempunyai kemahiran asas komputer apabila mereka menggunakan terminal kami, mereka akan dilatih oleh juruteknik kami sepenuh masa. Juruteknik kami sepenuh masa ada untuk terminal-terminal yang memerlukan pembaikan kecil. Komitmen untuk MayaCom Net, khidmat yang boleh diharapkan adalah salah sebuah faktor utama yang membezakan MayaCom Net daripada peserta-peserta lain semua.

5.4.1 Ramalan Jualan Ramalan Jualan adalah berasaskan sebenar laporan-laporan pendapatan daripada pelangganpelanggan lain Supplier One Sdn Bhd, beroperasi dalam seting bandar yang serupa dalam negerinegeri berdekatan. Produk-produk dan pengiklanan prabayar akan menghasilkan pendapatan paling besar seunit, kecuali kami menjangka jumlah transaksi paling besar akan berada di dalam akses internet dan wayarles Wifi.

21

Ramalan Jualan

2008

2009

2010

Jualan Unit

Akses Internet Walk-Up
48,787 60,984 76,230

Wayarles WiFi Masuk
23,092 28,865 36,081

Produk-produk Prabayar Pengiklanan Multimedia Jualan Unit Berjumlah

19,677

24,596

30,745

5,854

7,318

9,147

97,411

121,763

152,203

Harga-harga Unit
2008 2009 2010

Akses Internet Walk-Up
RM3.00 RM3.00 RM3.00

Wayarles WiFi Masuk
RM3.95 RM3.95 RM3.95

Produk-produk Prabayar Pengiklanan Multimedia

RM10.00

RM10.00

RM10.00

RM50.00

RM50.00

RM50.00

Jualan

22

Akses Internet Walk-Up
RM146,361 RM182,951 RM228,689

Wayarles WiFi Masuk
RM91,215 RM114,017 RM142,521

Produk-produk Prabayar Pengiklanan Multimedia Jumlah Jualan

RM196,774

RM245,963

RM307,453

RM292,721

RM365,875

RM457,344

RM727,071

RM908,806

RM1,136,007

Kos Unit Langsung
2008 2009 2010

Akses Internet Walk-Up
RM0.60 RM0.60 RM0.60

Wayarles WiFi Masuk
RM0.40 RM0.40 RM0.40

Produk-produk Prabayar Pengiklanan Multimedia

RM1.00

RM1.00

RM1.00

RM5.00

RM5.00

RM5.00

Kos Jualan Langsung

Akses Internet Walk-Up
RM29,272 RM36,590 RM45,738

Wayarles WiFi Masuk
RM9,122 RM11,402 RM14,252

Produk-produk Prabayar

RM19,677

RM24,596

RM30,745

23

Pengiklanan Multimedia Jumlah Kecil Kos Jualan Langsung

RM29,272

RM36,588

RM45,734

RM87,343

RM109,176

RM136,470

Jualan Bulanan

24

160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Jan Feb Mac Apr Mei Jun Walkup Wayarles Jul Ogo Sep Okt Nov Dis Iklan Multimedia

Produk Prabayar

Jualan Tahunan

25

Unjuran Jualan Tahunan

R1,200,000 R1,000,000 R800,000 R600,000 R400,000 R200,000 R0 TF 2009 TF 2010 TF 2011 Iklan Multimedia Produk Prabayar Wayarles Walkup

5.5 Peristiwa Penting Pasukan pengurusan MayaCom Net telah menubuhkan sesetengah peristiwa penting asasi untuk menyimpan keutamaan-keutamaan pelan perniagaan yang diatur. Tanggungjawab untuk pelaksanaan jatuh ke atas tanggung jawab Ms. Noraini. Jadual peristiwa penting dibawah ini akan dikemaskini perkembangannya menggunakan jadual-jadual sebenar. Peristiwa penting baru akan ditambah bila tahun pertama beroperasi dimulakan.

Peristiwa Penting

Rancangan Perniagaan Perlesenan
26

Mohon Modal Permulaan Pemilihan Premis Rekabentuk Arkitek Proposal Jurureka Reka Teknologi Pelan 1 Tahun Pelan Kakitangan Pelan Akaunan

Peristiwa Penting

Peristiwa Penting
Tarikh Mula Tarikh Akhir Bujet Pengurus Jabatan

Pelan Perniagaan
10/1/2008 11/15/2008 RM1,000 Noraini Admin

Pelesenan
11/22/2008 11/27/2008 RM1,000 Noraini Admin

Pembiayaan Memulakan Yang Selamat Pemilihan Tapak

11/29/2008

1/1/2008

RM1,000

Noraini

Admin

1/15/2008

2/20/2008

RM1,000

Noraini

Admin

Rekaan-rekaan Arkitek Cadangan Pereka

3/1/2008

3/30/2008

RM1,000

Noraini

Admin

4/1/2008

4/15/2008

RM1,000

Noraini

Admin

Rekaan Teknologi
4/1/2008 4/15/2008 RM1,000 Noraini Admin

Tahun 1 Buah Rancangan Rancangan Kakamingan

6/1/2008

6/9/2008

RM1,000

Noraini

Admin

7/1/2008

7/5/2008

RM1,000

Noraini

Admin

27

Rancangan Perakaunan Jumlah

7/1/2008

7/5/2008

RM1,000

Noraini

Admin

RM10,000

28

6.0 Ringkasan Pengurusan

MayaCom Net adalah dimiliki dan dijalankan oleh Noraini dan Abu Zar. Syarikat kecil dalam industri, memerlukan struktur organisasi yang mudah. Pelaksanaan panggilan-panggilan bentuk organisasi ini untuk pemilik-pemilik untuk membuat segala keputusan-keputusan pengurusan utama sebagai tambahan kepada memantau semua aktiviti-aktiviti perniagaan lain. 6.1 Rancangan Kakitangan Kakitangan akan mengandungi 8 orang sepenuh masa, jamkerja operator-operator ini ialah empat puluh jam seminggu pada kadar RM10.00 sejam. Tambahan pula, seorang juruteknik sepenuh masa (yang lebih berorientasikan teknologi bagi menangani pembaiki kecil pangkalan / pertanyaan) akan diambil bekerja untuk bekerja empat puluh jam seminggu pada kadar RM12.00 sejam. Susunan biasa ini menyediakan fleksibiliti tawaran hebat dan membenarkan komunikasi dengan cepat dan secara langsung. Lantaran ciri-ciri ini, beberapa masalah-masalah penyelarasan yang ada dilihat MayaCom Net adalah biasa dalam tempoh organisasi dan lebih besar. Strategi ini akan membolehkan

MayaCom Net untuk bertindak segera kepada perubahan di pasaran.

Rancangan Kakitangan

2008

2009

2010

Kassim selamat

RM42,889

RM49,680

RM59,616

Hashim marman

RM42,889

RM49,680

RM59,616

Juruteknik
RM25,920 RM27,040 RM29,120

Merancang Perjalanan Pemandu-pemandu Kakamingan Masa Depan

RM172,800

RM183,040

RM199,680

RM0

RM0

RM49,920

29

Orang Berjumlah
11 11 13

Senarai Gaji Berjumlah

RM284,498

RM309,440

RM397,952

30

7.0 Ringkasan Kewangan

Jualan: MayaCom Net adalah berdasarkan unjuran jualan penggunaan Internet di maklumat petikan kewangan dikira kepada kami oleh Supplier One, Inc. Penggunaan internet adalah dianggarkan secara mengira bilangan minit biasa setiap pelanggan akan membelanjakan menggunakan Internet dan kemudian menjana satu anggaran konservatif sebagaimana banyak urusniaga akan dibuat setiap hari.

Kos Barang Dijual: Kos barang dijual adalah dijurus dari "analisis keuntungan runcit" kami dapati daripada Supplier One, Inc. Kos kad-kad panggilan prabayar adalah 20% harga jualan. Internet Kos akses adalah RM50 setiap bulan, membayar kepada Supplier Two untuk perangkaian yuran. Kos penempatan pangkalan adalah 20% akses internet berjumlah jualan jualan.

Perbelanjaan Gaji-gaji: Pengasas-pengasas MayaCom Net, Noraini dan Abu Zar, akan menerima gaji RM24,000 di tahun , RM26,400 dalam dua tahun, dan RM29,040 dalam tiga tahun.

Perbelanjaan Senarai Gaji: MayaCom Net bercadang untuk mengupah lapan orang pekerja sepenuh masa pada kadar RM10.00 /jam dan seorang juruteknik sepenuh masa pada kadar RM12.00 /jam. Jumlah kos mengambil bekerja sembilan orang di kadar ini bagi tahun pertama adalah RM14,720 /bulan

Belanja Sewa: MayaCom Bersih adalah melihat untuk membeli harga RM104.74 / sq. kaki.

2200 kaki persegi kemudahan pada

Perbelanjaan Utiliti-utiliti: MayaCom Net bertanggungjawab untuk pembayaran kegunaan termasuk mengejutkan, menyiram dan pelupusan sampah. Caj perkhidmatan bulanan asas untuk perbelanjaan utiliti-utiliti akan menjadi RM168.04. Kehendak bil telefon dijana oleh lima telefon berbaris-baris; akan didedikasikan untuk modem dan empat untuk tujuan perniagaan. Caj perkhidmatan bulanan asas untuk setiap baris disediakan oleh TM Streamyx adalah RM84.95 / bulan. Oleh itu, jumlah kos bersekutu dengan lima buah telefon baris-baris adalah dianggarkan di bulan RM424.75 /bulan.

31

Perbelanjaan Pemasaran : MayaCom Net akan memperuntukkan RM50,000 untuk belanja-belanja promosi pada masa memulakan. Bajet ini akan digunakan untuk pengiklanan di televisyen, radio, Internet dan akhbar tempatan diatur untuk membina kesedaran pengguna. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk kepada seksyen 5.0 pelan perniagaan.

Perbelanjaan Insurans: MayaCom Net telah memperuntukan RM1,500 untuk insurans bagi tahun pertama. Sebagai pendapatan bertambah dari kedua dan tahun ketiga perniagaan, MayaCom Net bercadang untuk melabur lebih wang untuk perlindungan insurans tambahan.

Perundangan Dan Yuran Perunding: Kos Perundingan perundangan bagi tujuan mendapatkan kertas kerja mustahak untuk pelanggan, kontrak-kontrak adalah RM1,500.

Susut Nilai: Dalam susut nilai alat utama kami, kami menggunakan Modified Accelerated Cost Recovery Method. Kami susut nilai terminal-terminal kami atas tempoh masa tiga tahun.

Cukai: MayaCom Net adalah LLC dan, sebagai entiti, ia adalah tidak dikenakan cukai. Bagaimanapun, terdapat 10% senarai beban gaji.

7.1 Andaian-andaian Penting
Jadual andaian-andaian asas dipersembahkan di bawah.

Andaian-andaian Umum

2008

2009

2010

Merancang Bulan
1 2 3

Kadar Faedah Semasa
10.00% 10.00% 10.00%

Kadar Faedah Jangka Panjang
11.50% 10.00% 10.00%

Kadar Cukai
25.00%
32

25.00%

25.42%

Lain
0 0 0

7.2 Analisis Pulang Modal Data pulang modal disertakan dalam rajah dan jadual di bawah. Dengan dianggarkan belanja operasi bulanan pada kira-kira RM37,400, termasuk daripada senarai gaji untuk menyewa dan insurans untuk penyenggaraan gerai-gerai, dan hitung panjang langsung berharga secara kasar Rm3.90 untuk setiap RM7.46 jualan, kami mencapai pulang modal pada kira-kira 5,700 jualan setiap bulan. Kami menunjukkan sampai titik pulang modal dalam bulan ketujuh.

Analisis Pulang Modal

Analisis Pulang Modal

Unit-unit Bulanan Pulang Modal

5,707

Pendapatan Bulanan Pulang Modal

RM42,599

Andaian-andaian:

Purata Setiap Unit Pendapatan
RM7.46

Purata Setiap Unit Kos Berubah
RM0.90

33

Dianggarkan Kos Tetap Bulanan
RM37,481

7.3 Diunjurkan Untung Dan Rugi Jadual berikut mengandungi unjuran-unjuran untuk keuntungan kami dan data kehilangan. Kami menjangka keuntungan bersih kira-kira RM134,300 pada tahun pertama, sebagai gagasan MayaCom margin keuntungan bersih 18%, unjuran-

Net mendapat sambutan dan peningkatan jualan. Dengan unjuran ini sihat dalam tempoh satu julat yang munasabah.

Unjuran Untung Rugi

2008

2009

2010

Jualan
RM727,071 RM908,806 RM1,136,007

Kos-kos Langsung Barangan Lain

RM87,343

RM109,176

RM136,470

RM0

RM0

RM0

------------

------------

------------

Kos Barang Dijual
RM87,343 RM109,176 RM136,470

Margin Kasar
RM639,728 RM799,630 RM999,537

Margin Kasar %
87.99% 87.99% 87.99%

Kos Barang Dijual
34

Belanja-belanja

Senarai Gaji
RM284,498 RM309,440 RM397,952

Jualan-jualan Dan Pemasaran Dan Belanja Lain Susut Nilai

RM53,598

RM59,174

RM68,279

RM44,676

RM45,000

RM45,000

Kegunaan
RM5,613 RM6,174 RM6,792

Insurans
RM1,500 RM6,000 RM7,500

Maintenence / Baikpulih Perjalanan

RM3,500

RM4,200

RM5,800

RM13,717

RM24,652

RM29,961

Cukai-cukai Senarai Gaji

RM42,675

RM46,416

RM59,693

------------

------------

------------

Belanja Operasi Berjumlah

RM449,777

RM501,056

RM620,977

Memperoleh Sebelum Faedah Dan Cukai-cukai EBITDA

RM189,951

RM298,574

RM378,560

RM234,627

RM343,574

RM423,560

35

Perbelanjaan Faedah
RM10,877 RM8,500 RM7,500

Cukai Menyebabkan
RM44,768 RM72,518 RM94,311

Keuntungan Bersih
RM134,305 RM217,555 RM276,749

Keuntungan Bersih / Jualan

18.47%

23.94%

24.36%

Untung Bulanan

R80,000 R70,000 R60,000 R50,000 R40,000 R30,000 R20,000 R10,000 R0 -R10,000 -R20,000

Jan Feb Mac Apl Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis

Untung Bersih Tahunan
36

Untung Bersih R276,749 R300,000 R250,000 R200,000 R150,000 R100,000 R50,000 R0 R217,555 R134,305
Ringgit M'sia

TF 2009

TF 2010 Tahun Unjuran

TF 2011

Untung Bersih

Margin Kasar Bulanan

37

R140,000 R120,000 R100,000 R80,000 R60,000 R40,000 R20,000 R0 Jan Feb Mac Apl Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis

Margin Kasar Tahunan

Margin Kasar R999,537 R1,000,000 R800,000 R M R600,000 R400,000 R200,000 R0 TF 2009 TF 2010 TF 2011 R639,728 R799,630

Margin Kasar Tahun Fiskal Margin Kasar

7.4 Unjuran Aliran Tunai

38

Aliran data pembayaran untuk tiga tahun pertama digambarkan dalam rajah dan jadual di bawah. Jadual pertunjuk-pertunjuk pembayaran balik pinjaman jangka panjang, serta diunjurkan dividen yang akan dibayar kepada pelabur-pelabur dalam tahun dua dan tiga. Dalam tahun tiga, kami akan membeli dua lagi paykiosks terminal-terminal untuk lokasi-lokasi baru. Lebih terperinci data aliran wang bulanan boleh didapati di lampiran.

Unjuran Aliran Tunai

2008

2009

2010

Cash Diterima

Cash Daripada Operasi-operasi Jualan Tunai
RM727,071 RM908,806 RM1,136,007

Jumlah Kecil Cash Daripada Operasioperasi

RM727,071

RM908,806

RM1,136,007

Tunai Tambahan Diterima Cukai Jualan, VAT, HST / GST Diterima New Pinjaman Semasa New Liabiliti Lain (tanpa faedah) New Liabiliti Jangka Panjang

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

39

Jualan Aset Semasa Lain Jualan-jualan Aset Jangka Panjang Pelaburan Baru Diterima Jumlah Kecil Cash Diterima

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM727,071

RM908,806

RM1,136,007

Perbelanjaan
2008 2009 2010

Perbelanjaan Daripada Operasioperasi Cash Membelanjakan Bayaran Bil
RM213,482 RM361,737 RM409,772 RM284,498 RM309,440 RM397,952

Jumlah Kecil Dibelanjakan Untuk Operasi-operasi

RM497,980

RM671,177

RM807,724

Telah Membelanjakan Tunai Tambahan Cukai Jualan, VAT, HST / GST Mengeluarkan Bayaran Balik Pokok Pinjaman Arus Elektrik Bayaran Balik Pokok Tanggungantanggungan Lain
RM0 RM0 RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

40

Bayaran Balik Pokok Liabiliti Jangka Panjang Membeli Lain Aset Semasa Membeli Aset Jangka Panjang Dividen

RM10,000

RM10,000

RM10,000

RM0

RM0

RM0

RM0

RM0

RM40,000

RM0

RM100,000

RM200,000

Jumlah Kecil Cash Telah Membelanjakan

RM507,980

RM781,177

RM1,057,724

Aliran Tunai Bersih
RM219,091 RM127,628 RM78,283

Baki Tunai
RM279,091 Tunai RM406,719 RM485,002

Aliran Tunai
R300,000 R250,000 R200,000 R150,000 R100,000 R50,000 R0 (R50,000)

RM

Mac

Ogo

Nov

Jun

Jan

Apl

Jul

Okt

Bulan-bulan Baki Tunai Aliran Tunai Bersih

41

Sep

Feb

Mei

Dis

7.5 Diunjurkan Lembaran Imbangan Kami unjurkan lembaran imbangan berserta jadual di bawah. Sebagai peningkatan jualan, dan kami membayar balik pinjaman jangka panjang kami, nilai bersih syarikat akan meningkat daripada RM281,710 pada permulaan kepada lebih RM610,000 dalam tiga tahun.

Unjuran Imbangan

Lembaran

2008

2009

2010

Aset

Aset Semasa

Cash
RM279,091 RM406,719 RM485,002

Aset Semasa Lain
RM11,400 RM11,400 RM11,400

Aset Semasa Berjumlah

RM290,491

RM418,119

RM496,402

Aset Jangka Panjang

Aset Jangka Panjang
RM312,810 RM312,810 RM352,810

Susut Nilai Terkumpul
RM44,676 RM89,676 RM134,676

Aset Jangka Panjang Berjumlah

RM268,134

RM223,134

RM218,134

42

Jumlah Aset
RM558,625 RM641,253 RM714,536

Liabiliti Dan Modal
2008 2009 2010

Liabiliti Semasa

Akaun-akaun Boleh Dibayar Pinjaman Semasa

RM52,610

RM27,683

RM34,217

RM0

RM0

RM0

Liabiliti Semasa Lain
RM0 RM0 RM0

Liabiliti Semasa Jumlah Kecil

RM52,610

RM27,683

RM34,217

Liabiliti Jangka Panjang Jumlah Liabiliti

RM90,000

RM80,000

RM70,000

RM142,610

RM107,683

RM104,217

Modal Dibayar
RM310,171 RM310,171 RM310,171

Perolehan Tertahan
(RM28,461) RM5,844 RM23,399

Pendapatan
RM134,305 RM217,555 RM276,749

43

Agregat Permodalan
RM416,015 RM533,570 RM610,320

Jumlah Liabiliti Dan Modal

RM558,625

RM641,253

RM714,536

Nilai Bersih

RM416,015

RM533,570

RM610,320

7.6 Nisbah-nisbah Berurusniaga Jadual berikut melakarkan nisbah-nisbah penting daripada Data industri perkhidmatan komunikasi. Ruangan akhir, Industry Profile, butir-butir nisbah-nisbah khusus berdasarkan industri sebagai ia adalah dikelaskan oleh Standard Industry Classification (SIC) kod, 4899.9901.

Analisis Nisbah

2008

2009

2010

Industry Profile

Pertumbuhan Jualan
0.00% 25.00% 25.00% 1.63%

Peratus Daripada Jumlah Aset Aset Semasa Lain
2.04% 1.78% 1.60% 53.65%

Aset Semasa Berjumlah
52.00% 65.20% 69.47% 74.50%

Aset Jangka Panjang
48.00% 34.80% 30.53% 25.50%

Jumlah Aset
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

44

Liabiliti Semasa
9.42% 4.32% 4.79% 24.78%

Liabiliti Jangka Panjang
16.11% 12.48% 9.80% 18.28%

Jumlah Liabiliti
25.53% 16.79% 14.59% 43.06%

Nilai Bersih
74.47% 83.21% 85.41% 56.94%

Peratus Daripada Jualan

Jualan
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Margin Kasar
87.99% 87.99% 87.99% 52.82%

Belanja-belanja Berjual , Umum Dan Pentadbiran Belanja Periklanan

73.78%

64.05%

63.63%

30.92%

7.37%

6.51%

6.01%

0.82%

Memperoleh Sebelum Faedah Dan Cukai-cukai

26.13%

32.85%

33.32%

6.18%

Nisbah-nisbah Utama

Semasa
5.52 15.10 14.51 1.84

Quick
5.52 15.10
45

14.51

1.60

Jumlah Hutang Kepada Jumlah Aset Pulangan Sebelum Cukai Di Nilai Bersih Pulangan Atas Aset Sebelum Cukai

25.53%

16.79%

14.59%

54.39%

43.04%

54.36%

60.80%

8.03%

32.06%

45.24%

51.93%

17.61%

Nisbah-nisbah Tambahan
2008 2009 2010

Margin Keuntungan Bersih
18.47% 23.94% 24.36% n.a

Pulangan Ekuiti
32.28% 40.77% 45.34% n.a

Nisbah-nisbah Aktiviti

Akaun-akaun Perolehan Boleh Dibayar Hari-hari Pembayaran

5.01

12.17

12.17

n.a

27

44

27

n.a

Pusing Ganti Jumlah Aset
1.30 1.42 1.59 n.a

Nisbah-nisbah Hutang

Hutang Untuk Nilai Bersih
0.34 0.20 0.17 n.a

Liabiliti Semasa Kepada Liabiliti

0.37

0.26

0.33

n.a

46

Nisbah-nisbah Kecairan

Modal Kerja Bersih
RM237,881 RM390,436 RM462,186 n.a

Perlindungan Faedah
17.46 35.13 50.47 n.a

Nisbah-nisbah Tambahan

Aset-aset Kepada Jualan
0.77 0.71 0.63 n.a

Hutang Semasa / Jumlah Aset Ujian Asid

9%

4%

5%

n.a

5.52

15.10

14.51

n.a

Jualan / Nilai Bersih
1.75 1.70 1.86 n.a

Bayaran Dividen
0.00 0.46 0.72 n.a

47

8.0 Lampiran-lampiran

Lampir an-lampir an

Support for Product/Service Description (e.g., diagrams, pictures, etc.) Support for Marketing and Sales Plan Support for Development Plan Support for Operations Plan Resumes of Management Team Financial Statements • • • • • Income Statement [5 years] Balance Sheets [5 years] Cash Flow Statements [5 years] Ratio Analysis [5 years] Other supporting financial statements

48