Ontslagvergoeding en Stamrecht BV’s (versie 2 dec 2012)

December 2, 2012

Ontslagvergoeding en de Stamrecht BV ...een introductie
Tinus van de Wouw

Tinus van de Wouw

Agenda
Even voorstellen… Deel 1: Ontslagvergoeding… wat nu?
– – – – –

Direct uitbetalen Lijfrente bij verzekeringsmaatschappij Stamrechtsparen Stamrecht BV Vergelijking opties en keuzecriteria Oprichten, beheer en liquidatie Financiën, oprenting, Financiën oprenting rendement Mogelijke rol 'De Stamrecht Ingenieur'

Deel 2: Stamrecht BV
– – –

Vragen / opmerkingen / open discussie

Tinus van de Wouw

1

December 2, 2012

Even voorstellen…
Na een 30-jarige loopbaan bij Philips Semiconductors ben ik daar (overigens in alle pais en vree) met ontslagvergoeding vertrokken Stamrecht BV opgericht! Eerst lid, daarna voorzitter geworden van Stamrecht club binnen de VHPP en daar heel veel ervaring opgedaan Nieuwe baan gevonden bij Sonion crisis reorganisatie ontslagvergoeding toegevoegd aan bestaande stamrecht BV… Inmiddels ook adviseur bij 2 andere stamrechtclubs Bied nu mijn diensten aan tegen een zeer scherpe prijs: oprichting, aangifte VpB, maken jaarrekening, rapportages KvK, uitkeringen, KvK uitkeringen afdracht heffingen Verder nog actief binnen de PUM (ontwikkelingssamenwerking), SIC (Nationaal Industriebeleid), VHP2 (pensioenen) en Student Companies (HAN)

Tinus van de Wouw

(lege pagina)

Tinus van de Wouw

2

December 2, 2012

Deel 1 Ontslagvergoeding… wat nu?

Tinus van de Wouw

Ontslagvergoeding Bestemmingen
Voor de ontslagvergoeding zijn de volgende opties mogelijk: Direct netto laten uitbetalen Uitoefenen van een Stamrecht
– – –

Afstorten bij een verzekeringsmaatschappij Stamrecht banksparen Oprichten van een Stamrecht BV

Ik geef geen hard advies, alleen algemene richtlijnen. De beste keus hangt sterk af van uw persoonlijke situatie en voorkeuren!

Tinus van de Wouw

3

December 2, 2012

Direct Netto Laten Uitbetalen
Direct netto laten uitbetalen: ̶ De ontslagvergoeding wordt toegevoegd aan uw inkomen: alles boven € 55 694 - wordt met 52% belast 55.694,̶ Hoger vermogen kan deels worden belast in box 3 (1,2% p.j.) + Deel betaalde belasting kan vaak worden teruggevorderd met "middelen" over 3 jaar. (link) Direct uitbetalen is meestal alleen interessant als:
– – –

u in de toekomst toch in het 52% tarief wordt belast als ook middelen onvoldoende compenseert of als u het netto geld nu wilt besteden

Netto effecten berekenen m.b.v. IB programma van de BD en de Fiscalert middelingscalculator

Tinus van de Wouw

Het Principe van Middelen
Voorbeeld: salaris € 50.000, ontslagvergoeding € 80.000, daarna WW
60000 50000 40000 Schijf 4 30000 20000 10000 0 2013 2014 2015 Schijf 3 Schijf 2 Schijf 1
20000 10000 0 2013 2014 2015 30000 60000 50000 40000 Schijf 4 Schijf 3 Schijf 2 Schijf 1

Belasting vóór middelen

Belasting na middelen

Middelen over 2013-2015: verschil 52% schijf van 2013 naar nog ongebruikte 42% schijven 2014 en 2015. Verschil in dit geval: € 5000, te ontvangen in 2016
Tinus van de Wouw

4

December 2, 2012

Niet Direct Uitbetalen
Het uitkeren, en daarmee ook betalen van belastingen, mag men verschuiven naar later. Dit heet 'stamrecht'. g Daarmee komt men vaak ook in een lager tarief. Dan moet het bruto bedrag worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij (VM) of daarmee gelijkgestelde uitvoerder. Er zijn drie toegelaten uitvoerders:
– – –

VM (met lijfrente constructie) Stamrecht Banksparen Stamrecht B.V. St ht B V

De uitvoerder beheert het bruto geld. Bij uitkeren draagt hij loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW af aan de belastingdienst, het netto deel gaat naar u.
Tinus van de Wouw

Afstorten als Lijfrente bij VM
Kosten- en winstopslag (8-10%)

Uitkeringen

Ontslagvergoeding Lijfrente (90-92%)

Tinus van de Wouw

5

December 2, 2012

Lijfrente bij een Verzekeringsmaatschappij
Eerst worden van uw ontslagvergoeding een kostenopslag (5%) en een winstopslag (3 à 5%) afgetrokken. g p j De rest rendeert gedurende de looptijd. Jaarlijkse kosten worden verrekend in lagere rente Er is een klein extra rendement vanwege 'overlijdensrisico' Vanaf een bepaald moment wordt het geld aan u uitgekeerd in vaste, gelijke periodieke uitkeringen. De VM houdt LB en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in en keert u maandelijks een netto bedrag uit. Als de uitkeringen eenmaal zijn begonnen is stopzetten niet mogelijk, ook niet tijdelijk! Lijkt nu alleen maar interessant voor een levenslange lijfrente
Tinus van de Wouw

Stamrecht Banksparen
Vergelijkbaar met verzekeringsmaatschappij, echter bij een bank en met veel lagere initiële kosten Het gestorte bedrag rendeert gedurende de looptijd U kunt looptijd. kiezen uit vaste rente, variabele rente of beleggingsfondsen Rekenrente bij uitkeren is laag De bank houdt LB en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW in en keert u maandelijks een netto bedrag uit U mag ook een deel uitkeren en de rest laten staan om later uit te gaan keren. Dit kan opnieuw in delen. Ook hier geldt: als de uitkeringen van een deel eenmaal zijn begonnen is stopzetten niet mogelijk, ook niet tijdelijk!

Tinus van de Wouw

6

December 2, 2012

Stamrecht BV (1)
Een Stamrecht BV is vergelijkbaar met een lijfrente bij een verzekeraar, er zijn echter enkele grote verschillen:
– – – – – – –

de BV betaalt oprichtingskosten en j p g jaarlijkse beheerskosten j de 'kosten- en winstopslag' blijft binnen de BV als voorziening de echte kosten hebt u voor een groot deel zelf in de hand u beheert zelf het geld: kans op meer winst, maar ook risico! haalbaar rendement hoger dan bij bank of LV: die verrekenen kosten in een 1 à 1.5 % lagere rente ook eventuele winst komt uiteindelijk aan u zelf ten goede veel meer flexibiliteit bij uitkeren – u kunt altijd stoppen

De werkelijke kosten zijn vaak lager dan de kostenvoorziening en dat betekent winst voor u als de BV wordt opgeheven.

Meer financiële uitleg in deel presentatie over stamrecht BV’s

Tinus van de Wouw

Stamrecht BV (2)
“Periodieke uitkeringen” betekent in de praktijk dat u zeer flexibel bent in de timing en de hoogte van de uitkeringen. g j j p U kunt de uitkeringen ook tijdelijk stopzetten als U een bijvoorbeeld andere baan heeft gevonden. U beheert zelf het geld en kunt het investeren waar u wilt, mits het “zakelijk” gebeurt. – U kunt uw geld investeren in uw eigen startende onderneming. – U kunt aan uzelf of derden een hypotheek verstrekken Nadeel: het kost u tijd en aandacht en er zijn jaarlijks terugkerende kosten: bankkosten1) en Jaarrekening/VpB.
1)

Hoewel slechts € 15,- bij ABN-AMRO en zelfs gratis als u al klant bent!

Tinus van de Wouw

7

December 2, 2012

Overzicht van de Verschillen
Direct ++ 0 ++ 0 netto nabest. aflossen ja ++ geen (netto) maximaal Lijfrente LV ‐‐ 5% ‐‐ laag niet jammer nee nee ‐‐ geen ja nauwelijks Banksparen + 0%/? ‐ laag/afh. niet nabest. nee nee +/‐ geen nee beperkt Stamrecht BV ‐ <5% ++ hoger bruto nabest. ja nee ++ ja nee zeer ruim

Initiële kosten Beheerskosten Invloed op Kapitaal Winst/Rendement Starten eigen bedrijf Overlijden Lening  eigen Woning Box 3 Transparantie Eigen bemoeienis Eigen bemoeienis Levenslange Lijfrente Flexibiliteit

Tinus van de Wouw

Richtlijnen voor de Keuze
Hoe u met uw ontslagvergoeding wilt omgaan is afhankelijk van een aantal zaken u verwacht toekomstig belastingpercentage van 52% g g g direct ‘middelen’ compenseert voldoende direct u hebt het geld NU netto nodig direct u wilt flexibiliteit (tijdelijk stopzetten) SR BV u wilt een bedrijf beginnen SR BV u wilt uw geld zelf beheren SR BV u wilt Uzelf of familie een hypotheek verschaffen SR BV bedrag is laag initiële kosten SR-BV te hoog laag, direct/banksparen u wilt meer zekerheid direct/banksparen u wilt gewoon geen rompslomp direct/banksparen u wilt een levenslange lijfrente Lijfrente VM

Tinus van de Wouw

8

December 2, 2012

Enkele Algemene Opmerkingen (1) (1
Oriënteer u breed alvorens een besluit te nemen!
– –

Vraag het prima boekje “Gouden Handdruk 2012” aan Kijk ook op de site Clarusadvies.nl met veel informatie j p

Bedenk dat velen voor eigen parochie prediken Er is geen "harde" grens voor het omslagpunt tussen stamrecht banksparen en een stamrecht BV

bij lage oprichtings- en beheerskosten kan een stamrecht BV financieel nog interessant zijn vanaf € 40.000, afhankelijk ook van looptijden en rendementen (link) maar soms is een Stamrecht BV van € 80.000 niet interessant!

Een spreadsheet om verschillen te illustreren tussen stamrechtopties is gepubliceerd op StamrechtIngenieur.nl - link

Tinus van de Wouw

Enkele Algemene Opmerkingen (2)
De meesten kiezen voor een stamrecht constructie omdat men nu geen hoge g belasting wil betalen! Bedragen boven € 100.000 splitsen en onderbrengen bij verschillende banken vanwege het deposito garantiestelsel. Het belangrijkste pluspunt van een Stamrecht BV is flexibiliteit
– –

Timing en hoogte van de uitkeringen Beheren/beleggen van het kapitaal gg p

Uw persoonlijke situatie bepaalt in hoge mate welke optie voor u de beste keuze is

Tinus van de Wouw

9

December 2, 2012

Deel 2 De Stamrecht BV

Tinus van de Wouw

Agenda deel 2: Stamrecht BV
Oprichten Financiële aspecten
– – – –

Kosten- en stamrechtvoorziening Investeren/beleggen Oprenting en rendement Winst en verlies

Liquidatie Algemene opmerkingen Stamrecht BV Mogelijke rol 'De Stamrecht Ingenieur' g j g Vragen / opmerkingen / open discussie

Tinus van de Wouw

10

December 2, 2012

Oprichting Stamrecht BV
Oprichting behelst o.m. de volgende zaken Opstellen vrijwaringsovereenkomst WG-WN-BV Afstemmen met (ex-)werkgever (e ) erkge er Opstellen conceptakte Aanvragen zakelijke rekening Inschrijven bij de KvK Notariële Akte, Register aandeelhouders Opstellen Stamrechtakte BV - WN Afstemming met de BD Dit hele proces (ruim 40 stappen!) wordt meestal door een specialist gedaan en de oprichting moet via een notaris.

Tinus van de Wouw

Stappenplan

Tinus van de Wouw

11

December 2, 2012

Beheer Stamrecht BV
Het beheer komt neer op de volgende zaken Beleggen van het kapitaal

Kapitaal optimaal laten renderen Jaarrekening Verkorte rapportage KvK Aangifte Vennootschapsbelasting Jaarlijkse Algemene Vergadering afdracht loonbelasting en ZVW Uitkeren aan zelf

Opstellen jaarstukken
– – – –

Het doen van de uitkeringen
– –

Het lijkt veel maar het is prima te doen en erg interessant!
Tinus van de Wouw

Als Referentie: Afstorten als Lijfrente bij VM
Kosten- en winstopslag (8-10%) Is weg, blijft weg!

Renderen en uitkeringen

Ontslagvergoeding Lijfrente (90-92%)

Tinus van de Wouw

12

December 2, 2012

Stamrecht BV: Kosten- en stamrechtvoorziening KostenKostenvoorziening (5%) Blijft binnen BV!

Stamrechtvoorziening (95%) (wordt opgerent) Ontslagvergoeding

Tinus van de Wouw

Investeringen / Beleggingen
Oprichtingskosten Cash

Kostenvoorziening

Stamrechtvoorziening
Tinus van de Wouw

13

December 2, 2012

Oprenting en Rendement
De BV maakt rendement op het kapitaal = winst De BV heeft de verplichting de stamrechtvoorziening “op te renten renten”, meestal volgens het U-rendement = verlies
– – –

U-rendement is gebaseerd op het gemiddelde effectieve rendement van in de Officiële Prijscourant genoteerde obligatieleningen m.a.w. een rendement dat u kunt halen bij conservatief beleggen er is geen oprenting over de kostenvoorziening!

Een typische Stamrecht BV maakt in de praktijk een winst of verlies van enkele honderden Euro’s Een voorbeeld (van een simpele B.V.) verduidelijkt dit oorbeeld ( an B V ) erd idelijkt dit.
– – –

ontslagvergoeding van € 100.000 oprichtingskosten € 2000 kostenvoorziening 5% = € 5000 waarvan dan dus € 3000 overblijft.

Tinus van de Wouw

Investeringen / Beleggingen
2000 5000 1000

Oprichtingskosten Cash

Kostenvoorziening

2000

97000

95000

Stamrechtvoorziening
Tinus van de Wouw

14

December 2, 2012

Balans voor en na Oprichting

Na storting

Kas

100000 Stamrechtvoorziening Kostenvoorziening g 98000 Stamrechtvoorziening Kostenvoorziening 1000 Stamrechtvoorziening 97000 Kostenvoorziening

95000 5000 95000 3000 95000 3000

Na afrekenen oprichtingsk. Beleggen € 97.000

Kas

Kas Belegd

Noot: De € 10 geplaatst kapitaal zijn niet meegenomen

Tinus van de Wouw

Oprenting en Rendement (2) (2
Start Winst beleggingen g Geïnvesteerd bedrag Kas Oprentingspercentage Stamrechtverplichting Kostenvoorziening Kosten / W/V Cumulatieve W/V
*)

eind 2013 eind 2014 eind 2015 2.8% 2.6% 3.2% 97000 99716 102309 105582 1000 700 400 100 3.0% 2.6% 3.1% 95000 97850 100394 103506 3000 2700 2400 2100 300 300 300 ‐134 49 162 ‐134 ‐85 76
VpB betalen!

*)

Enkele scenario's
na verrekening oprichtingskosten

Tinus van de Wouw

15

December 2, 2012

Oprenting en Rendement (3) (3

Winst- of verlies hangt af van het verschil in groei van kapitaal en stamrechtvoorziening
Tinus van de Wouw

Balans tot Liquidatie
Na jaar 1 Kas Belegd 700 Stamrechtvoorziening 99716 Kostenvoorziening Winstreserve 400 Stamrechtvoorziening 102309 Kostenvoorziening Winstreserve 100 Stamrechtvoorziening 105582 Kostenvoorziening Winstreserve 2176 Stamrechtvoorziening Kostenvoorziening Winst/Verlies 97850 2700 ‐134 100394 2400 ‐85 97850 2100 76

Na jaar 2

Kas Belegd

Na jaar 3

Kas Belegd

Liquidatie

Kas Belegd

2176

Tinus van de Wouw

16

December 2, 2012

Uitkeringen en Liquidatie
Cum.Winst Kosten L i q u i d a t i e

1621

Netto winst

216 324 2161

Box 3 (25%) - DvB

Uitkeringen

Dividendbelasting (15%) Dividend

15

Vennootschapsbelasting
(20% over belastbare winst dit jaar)

2176 (76 eff dit jaar)
Tinus van de Wouw

Liquidatie Stamrecht BV
Als de BV het stamrechtkapitaal heeft uitbetaald wordt de Stamrecht BV geliquideerd. Aflossen schulden Innen vorderingen Opstellen eindbalans Slotafdracht VpB en DvB Verrekening met aandeelhouder(s)

Netto komt 75% van het dividend bij u terecht

Afmelden BD, KvK Af ld BD K K Evt. verkopen lege BV

Tinus van de Wouw

17

December 2, 2012

Mogelijke Rol 'De Stamrecht Ingenieur'
De Stamrecht Ingenieur kan u in alle fases van uw Stamrecht BV met raad en daad bijstaan Gehele oprichting (incl. notaris kosten) (incl € 595 Beheer
– – – – –

Verzorgen aangifte VpB Uitgebreide Jaarrekening Jaarlijkse KvK rapportage, Notulen AvA Verzorgen uitkering, afdracht heffingen Voorbeeldcontracten voor leningen e.d.

}

€ 159 / jr € 8 / mnd

Liquidatie

€ 195 + externe kosten
(prijzen zijn excl. BTW)

Ik ga u niet adviseren over het beleggen van uw kapitaal
- behalve hulp contract “Lening Eigen Woning”)
Tinus van de Wouw

Mogelijke Rol 'De Stamrecht Ingenieur'
Zeer scherpe prijzen zijn mogelijk omdat er zoveel mogelijk is geautomatiseerd Ook richting notaris zodat ook die een lage prijs kan afgeven voor de oprichting van de stamrecht BV Verder heeft de Stamrecht Ingenieur geen duur kantoor maar werkt gewoon thuis. Verder weet hij hoe belangrijk lage kosten zijn voor een stamrecht BV! Veel persoonlijke aandacht en ondersteuning Zoveel mogelijk voor de cliënt regelen, maar sommige zaken moeten door cliënt zelf worden gedaan

Tinus van de Wouw

18

December 2, 2012

Vragen, opmerkingen open discussie…

Tinus van de Wouw

Succes met uw keuze!

Tinus van de Wouw

Tinus van de Wouw

19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful