You are on page 1of 1

Numele și prenumele__________________ Data_____ NOTA FINALĂ _______

LUCRARE DE SFÂRșIT DE SEMESTRU LIMBA ROMÂNĂ CLASA aVI-a SEM. I 2 SUBIECTUL I (65puncte)
Citește cu atenție : “Amurg de toamna violet ... Doi plopi, în fund, apar în siluete -- Apostoli în odajdii violete -Orasul e tot violet.” 1)Formeaza campul lexical al cuvantului “toamna” (minim3) -6puncte 2)Formeaza familia lexicala a cuvantului “oras” (minim3) -6puncte:orasan,orasanesc, 3)Transcrie un arhaism din text -6punct: 4)In structura „Asta are să pleacă” ,exista : -6puncte a) un predicat “ are sa pleaca” b)doua predicate : “are” si “sa pleaca” r:b c)un predicat “are sa le pleaca” 5)Ce sensare cuvantul dulce in constructia : “dulce corn” -6puncte 6)Ce figure de stil reprezinta cuvintele subliniate din urmatoarele constructii -6puncte “bate...lin” ……………… “melancolic ….suna”…………… “dulce corn”……………… 7)Ce fel de rima este prezentata in versurile de mai sus ? -6puncte 8)Notati cu U silabele neaccentuate si cu – silabele accentuate din verul de mai jos – .“Peste varfuri trece luna” Ce fel de ritm este acesta ? – 6puncte 9) Gaseste un sinonim pentru “enigma” – 2punct 10)Gaseste un antonim pentru “muritoare” -2punct 11)Da-ti exemple de 2 cuvinte omonime -3puncte 12)Identifica-ti paronimele : “Am o haina noua “ / “ Cei noua copii stau in clasa “ -2p. 13)Analiza-ti verbul “era o vaduva “. -8puncte

3 SUBIECTUL II (15puncte)
Scrie-ti definitia pastelului si 2 trasaturi ale acestuia ! SUCCES ! 20 punte oficiu