You are on page 1of 1

Ano ang Dula?

Ang dula ay isang akdang pampanitikan na ang layunin ay itanghal sa pamamagitan ng pananalita, kilos at galaw ang kaisipan ng may-akda. Tatlong bahagi ng Dula: 1. Yugto – ang bahaging ito ang ipinanghahati sa dula. Inilaladlad ang pangmukhang tabing upang magkaroon ng panahong makapahinga ang mga nagsiganap gayundin ang mga manonood. 2. Tanghal – ang bahaging ito ang ipinanghahati sa yugto kung kinakailangang magbago ng ayos ng tanghalan. 3. Tagpo – ito ang paglalabas-masok sa tanghalan ng mga tauhang gumaganap sa dula. Mga Uri ng Dula: 1. Trahedya – sa dulang ito’y mahigpit na tunggalian. Mapupusok ang mga tauhan at ginagamitan ng masisidhing damdamin. Ito’y nagwawakas sa pagkasawi o pagkamatay ng mga pangunahing tauhan. 2. Komedya – ang uring ito’y nagtatapos na masaya sapagkat ang mga tauhan ay nagkakasundo. Ang wakas ay kasiya-siya sa mga manonood. 3. Melodrama – ang dula ay nagwawakas na kasiya-siya sa mabubuting tauhan bagama’t ang uring ito’y may malulungkot na sangkap. Kung minsan ay labis ang pananalita at damdamin sa uring ito. 4. Parsa – ang layunin ng dulang ito’y magpatawa sa pamamagitan ng kawil-kawil na pangyayari at mga pananalitang lubhang katawa-tawa. 5. Saynete – ang pinakapaksa ng uring ito ay mga karaniwang ugali. Katulad ng parsa, ang dulang ito ay may layuning magpatawa. MGA KILALANG MANDUDULA Francisco Baltazar- Isang tanyag na makata at mandudula si Francisco Balagtas. Florante at Laura ang tanyag na nobelang patulang kanyang isinulat. Isa ring awitin ito. Maraming dakilang Pilipino, kabilang na si Rizal, ang naimpluwensyahan ng nasabing tula. Kinikilalang Ama ng Panulaang Tagalog si Balagtas. Nick Joaquin - Mandudula rin si Nick Joaquin. Ngunit higit siyang kilala bilang kuwentista at nobelista. Ang The Woman Who Had Two Navels ang kanyang pinakamahalagang nobelang nagtatampok sa mga gawi at pag-uugali ng mga Pilipino. Ang isa pang tanyag na isinulat niya ay ang Portrait of the Artist as Filipino. Rogelio Sikat Si Rogelio R. Sikat (kilala rin bilang Rogelio Sícat) (1939-1996) ay isang Pilipinong piksyonista, mandudula, tagasalinwika, at tagapagturo. Siya ay anak nina Estanislao Sikat at Crisanta Rodriguez. Ipinanganak siya noong Hunyo 26, 1940 sa Alua, San Isidro, Nueva Ecija, Pilipinas. Siya ang pang-anim sa walong magkakapatid. Si Rogelio Sikat ay nagtapos na may Batsilyer ng Panitikan sa Pamamahayag mula sa Pamantasan ng Santo Tomas at isang MA sa Filipino sa Unibersidad ng Pilipinas. Juan Crisostomo Soto Si Juan Crisostomo Soto (27 Enero 1867 – 12 Hulyo 1918) ay isang kilalang manunulat, makata, mandudula, periodista at rebolusyonaryo. Siya ang kilalang “Ama na literatura ng Pampanga”. Bilang isang manunulat, ginamit ni Soto ang sagisag panulat na Crissot. Siya ay sumulat ng mga tula, drama, sanaysay, dulang katatawanan, at nagsasalin din siya ng mga literaturang nasusulat sa wikang Espanyol, ang isa rito ay ang Lovers of Teruel Faust at Nero and the Gladiators. Nagsusulat din siya sa La Indepencia. At nang sumiklab ang Rebolusyon sa Filipinas, noong 1896, si Soto ay tumulong kay Maximo Hizon sa pagpapalaganap ng mga ideyolohiya ng mga kapampangan. Kasama si Soto sa grupo ni Tomas Mascardo na nakipaglaban noong 1898, sa mga Amerikano.