FIRMA REGIÓNU

o

firma regiónu: už 60 000 hLasoV! - 5.

pä ť

SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

REALITnÁ SpOLOčnOSť

FIRMA REGIÓNU
Ročník LXVII č. 44 27. novembra 2012 cena 0,46 €
Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hlasovania verejnosti.

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty.

Spilatex
... dobré meno pre dobrú priadzu ...
(94)

Konferencia v Bruseli potvrdila, že aktivity sČK Levice sú európske

naliehavé volanie po sociálnom dialógu
BRUSEL – LEVICE, (Štefan Ráchela) - Výzvy na začatie dialógu o sociálnych dôsledkoch hospodárskej a finančnej krízy postihujúcej milióny ľudí v EÚ boli ťažiskom medzinárodnej konferencie Bruselskej kancelárie Červeného kríža, na ktorej sa vo štvrtok 15. novembra v srdci EÚ zúčastnila aj Oľga Szalmová, riaditeľka Územného spolku SČK v Leviciach. Okrem vrcholných predstaviteľov národných spoločností Červeného kríža boli na konferencii prítomní aj zástupcovia významných európskych organizácii a predstavitelia Európskej únie. Za Slovenský Červený kríž sa na konferencii zúčastnili aj Silvia Kostelná a Silvia Knapiková, riaditeľka SČK, územného spol-

V pondelok sa začal ohlásený neobmedzený štrajk učiteľov

Levické ZŠ zatvorené tri dni
ac 3 Vi str. na

ku Humenné. Deň pred konferenciou sa slovenskí zástupcovia na pôde EU stretli s predstaviteľkou Bruselskej kancelárie Prešovského samosprávneho kraja Nataliou Tarasovou. V živom dialógu (pokračovanie na 3. strane)
(116)

Na protestnom zhromaždení sa zúčastnili zástupcovia škôl aj v Leviciach.

Foto: (šr)

LEVICE (Štefan Ráchela) - V pondelok 26. novembra sa začal celoštátny neobmedzený štrajk zamestnancov školstva. Okrem protestných zhromaždení v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach sa protest konal aj v Leviciach. Podobne ako v septembri v rámci výstražného štrajku ho zorganizovali Nové školské odbory (NŠO). Predpoludním privítal predseda NŠO Ľudovít Sebelédi pred pamätníkom na Námestí hrdinov asi 150 účastníkov. Pripomenul ťažkú situáciu učiteľov. Poukázal na zložitú situáciu mladých, začínajúcich učiteľov. Aj jeho syn odmieta pracovať na (pokračovanie na 3. strane)

• rezanie a vŕtanie do betónu a muriva • statika stavieb • injektáž proti zemnej vlhkosti • vyrezávanie otvorov v panelových bytoch
www.artmetal.sk 0903 805 754 artmetalsro@gmail.com

Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Santovka, Iňa, Nový Tekov.

anÁ LimiToVa aKCi
Digitálna televízia freesaT
freesaT komplet za neuveriteľných

Ul. Sv. Michala 4 (Hotel Atom) Levice
Po - Pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00
KonTAKT: T-Mobile: 0903 704 381 T-Mobile: 0902 156 601 Pevná sieť: 036/381 01 55 E-mail: datamix@datamix.sk
(7)

Som jednou z tých, ktoré tvoria výsledný produkt
NITRA (šr) - V pondelok 5. novembra v Dome Matice slovenskej slávnostne vyhodnotili II. ročník súťaže Výnimočné ženy Nitrianskeho kraja. Vyhlásilo ju Krajské kontaktné miesto Inštitútu rodovej rovnosti v Nitre. Do súťaže mohol ktokoľvek prihlásiť ženy, ktoré vytvárajú niečo výnimočné vo svojej komunite, angažujú sa vo verejnom živote a občianskych aktivitách, vynikajú vo svojej profesii, vo vzdelávaní, výchove, vo vede, v umení či športe, dosahujú výnimočné výsledky ako odborníčky, vedú vedecké, výskumné a vývojové kolektívy... V tomto roku sa rozhodli oceniť všetkých 17 nominantiek, pretože všetky predstavovali jedinečné príbehy úspešných žien. Z okresu Levice ocenenie Výnimočná žena Nitrianskeho kraja získala Oľga Szalmová, riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Leviciach. Navrhol ju Juraj Precechtel, dlhoročný kronikár mesta Levice. Muž, ktorý má naozaj prehľad a takpovediac drží ruku na pulze diania. Svoj návrh odôvodnil potrebou ocenenia schop-

Oľga Szalmová získala ocenenie Výnimočná žena Nitrianskeho kraja

- freesat karta umožňuje sledovať 10 slovenských, 10 českých a 15 maďarských programov - žiadne mesačné poplatky a žiadna viazanosť - vysoká stabilita služby - nízke vstupné náklady - zaplatíte iba jednorázový Satelitný komplet obsahuje: aktivačný poplatok 20 € set- topbox, parabolu, LNB konvertor, a ročný poplatok 20 € 10 m koaxiálny kábel, scart kábel

49€

Po odovzdaní ocenenia Oľga Szalmová s Oľgou Csákayovou, predsedníčkou krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá podujatie moderovala. Foto: Tibor Szalma

(131)

COOP Jednota Levice,
spotrebné družstvo

nosti Oľgy Szalmovej spájať ľudí pre verejné dobro, iniciovať a realizovať inovatívne projekty na pôde Územného spolku SČK v Leviciach. „Každá z ocenených žien dala do príbehu kus (pokračovanie na 3. strane)
(133)

Nákupné poukážky – vianočný darček pre Vašich zamestnancov
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo ponúka firmám, organizáciám a školám možnosť zabezpečiť vianočný darček pre svojich zamestnancov formou nákupných poukážok. Hodnota poukážok je na rozhodnutí konkrétnej spoločnosti, nákupné poukážky je možné použiť na nákup tovaru v prevádzkových jednotkách COOP Jednoty Levice, SD v celom levickom okrese.
V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. čísle: 036/63 12 589, 0908/787 014
(127)

LEVICE - Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. december) organizuje Mládež Slovenského Červeného kríža už 16. rok Sviečkový pochod. Uskutoční sa v pondelok 3. decembra o 15. hodine na Námestí hrdinov v Leviciach. Tam každý účastník

dostane sviečku a účastníci prejdú ulicami mesta. Podujatie ukončí beseda na tému HIV/ AIDS v MC Kontakt asi o 16.30 h, kde organizátori podajú občerstvenie. Všetci sú srdečne pozvaní.

LEVICE (zh) - Súkromná hudobná akadémia (SHA) pôsobí v meste už tretí rok. Doteraz poskytovala hudobné vzdelávanie v odboroch spev a klavír. Od septembra bol otvorený aj odbor hra na gitaru. Popri týchto hudobných odboroch začala SHA poskytovať od 1. novembra tohto roku výučbu v umeleckých odboroch výtvarná výchova a klasický balet. Na všetky odbory, ktoré ponúka SHA, sa deti môžu prihlásiť v priebehu celého roka.

HRONOVCE (Gábor Juhász) – Výstava o histórii Jednotného roľníckeho družstva (JRD) na území Hronoviec a ich okolia sa konala 17. a 18. novembra v kultúrnom dome. Pripravilo ju miestne Občianske združenie Ferenca Dudicha. Obec Hronovce vznikla v roku 1968 spojením troch vedľa seba ležiacich malých obcí, z ktorých každá mala svoje JRD. Tieto poľnohospodárske družstvá boli väčšinou založené v roku 1949. Ako príklad bolo založenie prvého JRD v bývalej ČSSR neďaleko Hronoviec, v obci Turá. Všetky tri samostatné JRD boli časom ziskové, pomáhali svojim obciam pri výstavbe a modernizácii miestnych infraštruktúr i kultúry. V roku 1973 sa na dolnom Pohroní spojilo päť roľníckych družstiev: Vozokany nad Hronom, Čajakovo, Pohronský Ruskov, Šalov a Zalaba. Niesli spoločný názov JRD Rozkvet Pohronský Ruskov so sídlom v Hronovciach. V roku 1975 sa pridali ďalšie tri družstvá: Domaša, Čata a Malé Ludince. Od roku 1975 až po rozpad spoločného družstva (1992) boli družstevníci spojeného JRD pýchou slovenského, ale aj československého, poľnohospodárstva. V roku 1980 sa konali na území Hronoviec XXIV. Majstrovstvá ČSSR v orbe, čo bolo významné a veľké podujatie. Hronovskí traktoristi excelovali. V roku 1982 sa postavila modelová výkrmňa pre 3000 kusov hovädzieho dobytka, ľudovo nazývaná Hilton. Lenže na konci 80. rokov sa začal v slovenskom poľnohospodárstve úpadok. Posledným krokom bolo v roku 1992 rozpus-

tenie spoločného združenie JRD ôsmich obcí, čím sa vlastne ukončila jedna významná éra v histórii miestneho poľnohospodárstva. Cieľom Občianskeho združenia Ferenca Dudicha bolo objektívne priblížiť históriu poľnohospodárstva od polovice 20. storočia až po obdobie nežnej revolúcie. Výstavu podporila samospráva obce Hronovce, Te-

kovské múzeum v Leviciach, aj niekoľko súkromných osôb. Okrem autentických fotiek a dokumentov tu boli vystavené aj kroniky jednotlivých družstiev, dobová tabuľa JRD, historické stroje – pluhy, ako aj tri traktory značky Zetor zo začiatku 50. rokov minulého storočia. Na výstavu prišlo asi 200 návštevníkov. Každý bol spokojný, bývalí pracovníci

JRD si radi zaspomínali na doby minulé. Vďaka organizátorov patrí všetkým, ktorí pomohli pri príprave tejto zaujímavej výstavy. Ďalším cieľom OZ Ferenca Dudicha je inštalácia výstavy výstava o histórii miestneho školstva. Žiaľ, od septembra tohto roku sa zrušili základné školy v Hronovciach, preto by organizátori chceli širokej verejnosti ukázať úspechy, ktoré lokálne školstvo dosahovalo.

Ul. Kálmána Kittenbergera 2 934 40 Levice,
v súlade s § 9a ods./5/ a ods. /9/ zák.č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ŠTEFAN RÁCHELA Jediné dva cukrovary na Slovensku – v Seredi a Trenčianskej Teplej vlastnia rakúske a nemecké konzorciá. Takže nákladný vlak s cukrovkou do Serede môže spokojne skončiť v Rakúsku. V súčasnosti sú už v platnosti kvóty len na dve komodity, na mlieko a cukor, ale aj tie sa majú postupne zrušiť. Z toho plynú určité obavy. Trh je jednotný v rámci EÚ, je voľný pohyb tovaru a kapitálu. Sme svedkami toho, že spoločnosti zo starých členských krajín únie, ktoré sú kapitálovo zdatné, kúpili potravinárske podniky, napríklad niektoré mliekarne a obidva cukrovary (teda kúpili všetkých 7, len ostatné zatvorili). Môže sa stať, že po zrušení kvót by mohli zrušiť aj tie dva cukrovary a prvovýrobcovia na Slovensku sa stanú iba výrobcami surovín. Tie by sa spracovali v západných krajinách, tým by vylepšili ekonomiku aj zamestnanosť u seba. My budeme dovážať naspäť pridanú hodnotu, zabalený cukor a mliečne výrobky z nášho mlieka a cukru. Dá sa povedať, že kvóta mlieka a cukru drží do istej miery spracovanie týchto komodít na Slovensku. Bolo by dobre, keby sa kvóty udržali čo najdlhšie a podporili by našu ekonomiku. Uvidíme, aké bude nové programovacie obdobie spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 -2020, či uspejeme s našimi návrhmi. Musíme hľadať spojencov na ich presadenie, pretože rozhoduje väčšina.

Obchodná akadémia,

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte na adresu: Obchodná akadémia, Ul. Kálmana Kittembergera 2, 934 40 Levice do 18. 12. 2012 v označenej obálke: "NÁJOM" Bližšie inf. na tel. č.: 036/6312 171

zverejňuje zámer prenajať časť priestorov v budove školy s výmerou 7,20 m2, vhodné na školský bufet s dobou nájmu na neurčito, s cenou nájmu minimálne 100,00 €/m2 ročne.

(846)

NARODILI SA LEVICE: 5. 11. Bibiana Gyenesová (dcéra Patrika a Bc. Zuzany), 6. 11. Elizabeth Lakatošová (dcéra Zuzany), 10. 11. Natália Balogová (dcéra Petra a Sandry), 12. 11. Tomáš Jenei (syn Maroša a Anety), 13. 11. Patrícia Šimková (dcéra Rozálie), Sofia Klimentová (dcéra Ľubomíra a Moniky), Žofia Plevová (dcéra Petra a Hany), Ladislav Radovčič (syn Ladislava a Eriky), Zoltán Muzslai (syn Zoltána a Alexandry), Michaela Mészárosová (dcéra Petra a Sandry), Tobias Gancarčík (syn Štefana a Moniky), Natália Holečková (dcéra Romana a Jany), Leonie Bogdánová (dcéra Zsolta a Veroniky), 14. 11. Karina Balážová (dcéra Ildikó), 15. 11. Vivien Károlyiová (dcéra Martina a Dominiky), 17. 11. Filip Černák (syn MDDr. Martina a MDDr. Kataríny), Nela Janíčková (dcéra Dušana a Barbory), Tomáš Žilkay (syn Ing. Karola a Ing. Eriky), Adrián Rafael (syn Mária a Nikolety), 19. 11. Sabína Šabová (dcéra Martina a Jany), Richard Móna (syn Alberta a Stely), James Jácint Dudáš (syn Csabu a Gabriely), Viktória Križanová (dcéra Roberta a Kataríny), 20. 11. Alexandra Ľachká (dcéra Miroslava a Jarmily) SĽÚBILI SI VERNOSŤ LEVICE: 10. 11. PhDr. Emil Solčanský a Mgr. Mária Solčanská, Michal Mráz a Terézia Karabašová OPUSTILI NÁS LEVICE: 14. 11. Valéria Útla (73 r., Semerovo), 16. 11. Helena Herdová (85 r., Levice), Agnesa Kristofoliová (63 r., Želiezovce), 18. 11. Julianna Csuková (93 r., Levice), 20. 11. Mikuláš Frajka (64 r., Levice), Zlata Višňová (62 r., Žemberovce), Alžbeta Kopřivová (61 r., Levice) ŠAHY: 16. 11. Štefan Horváth (60 r., Ipeľský Sokolec), 20. 11. František Matiš (62 r., Šahy), Margita Lukácsová (81 r., Šahy) ŽELIEZOVCE: 16. 11. František Kristofóli (73 r., Želiezovce), 17. 11. Ladislav Mézes (78 r., Želiezovce), 19. 11. Eugen Šuchter (69 r., Kuraľany)

BRATISLAVA - Štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPaRV) Štefan Adam, rodák z Hronských Kľačian a jediný predstaviteľ vlády SR z okresu Levice, v utorok 20. novembra vystúpil na panelovej konferencii pod názvom 20 rokov transformácie poľnohospodárskych družstiev (PD). Transformáciu PD naštartoval zákon 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyrovnaní majetkových nárokov v družstvách. Panelová konferencia ukázala na rozdielne cesty premeny poľnohospodárskych družstiev na Slovensku a v Česku, napriek tomu, že ich rozprúdil v obidvoch krajinách jeden spoločný zákon. Na Slovensku vstupovalo do transformácie 680 tisíc oprávnených osôb (rozdelilo sa čisté obchodné imanie vo výške 43,6 mld. Kčs, z toho 18,3 miliardy korún pripadlo na podiely oprávnených osôb – nečlenov družstva). V Česku vstúpilo do transformácie 1 milión 160 oprávnených osôb, ktorým družstvá vyrátali majetkové podiely z celkovej účtovnej hodnoty majetku 120 miliárd korún. Na Slovensku sa majetkové podiely povinne premenili na osobitné cenné papiere – družstevné podielnické listy (DPL) podľa zákona 264/1995 Zb. Tisícky oprávnených osôb však ani dnes nevie, čo majú s nimi robiť. A tak ich mnohí vlastníci DPL odovzdávajú bezplatne Fondu národného majetku, ako cenné papiere bez hodnoty. Otvoril sa aj trh s DPL, o ktoré majú záujem často rôzne finančné

a iné skupiny. Štátny tajomník Štefan Adam na panelovej konferencii konštatoval: „Transformačný proces v poľnohospodárskych družstvách má dve stránky. Jednou je plnenie legislatívnych noriem a tou druhou – vecné naplnenie cieľov transformácie. Je to prepojená nádoba. Nedošlo však k napĺňaniu práv podielnikov – vlastníkov DPL – nečlenov družstva podľa zákona č. 3/2005 Z.z. Toto považujem za rozhodujúci otvorený problém transformačného procesu, ktorého širším cieľom podľa mňa bolo a je vytvorenie životaschopných podnikateľských subjektov s takými majetkovými, organizačnými a rozhodovacími pomermi, ktoré odrážajú jednak hodnotu vneseného majetku ako aj prínos k jeho postupnému zveľaďovaniu. Realizácia určitých legislatívnych zmien môže, zdôrazňujem pritom podmieňovací spôsob môjho konštatovania, byť predpokladom dovŕšenia transformačného procesu v družstvách z hľadiska dosiahnutia jeho cieľov. Predpokladom dosiahnutia tohto cieľa je nevyhnutne vlastník, ktorý nielen vlastní, ale je aj angažovaný v smere starostlivosti o svoje vlastníctvo a zároveň kompetentný v rozhodovaní. Angažovanosť vlastníka sa pritom odvíja najmä od toho, do akej miery má možnosť rozhodovať o svojom majetku. Ide tu teda aj o prepojenosť jasných vlastníc-

kych práv s jasnou právnou úpravou rozhodovania, t.j. hlasovacích práv. A to sa vo väčšine poľnohospodárskych družstiev neudialo.“ Panelová konferencia ukázala, že za 20 rokov sa na Slovensku transformačný proces ešte nezavŕšil.

POHRONIE

puBLiCisTiKa * inZerCia

27. novembra 2012
Oľga Szalmová výnimočnou ženou

3

pred záverom roka sa zvyšuje nákup zábavnej pyrotechniky

Levické ZŠ zatvorené tri dni
maždenia menej nadšenia. Namiesto septembrového skandovania „Uznanie! Uznanie!“ zaznelo iba rozpačité „Štrajk. Štrajk.“ Podľa informácií vedúceho odboru školstva a vzdelávania Mestského úradu v Leviciach. Martina Bátovského sa vo štvrtok 22. novembra uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeliek a riaditeľov materských a základných škôl s vedením mesta. Do štrajku sa zapojili všetky základné školy a budú zatvorené tri dni ( pondelok, utorok, streda). Odporúčajú sledovať informácie na webových stránkach jednotlivých škôl o prípadných zmenách. Čo sa týka materských škôl, do štrajku sa zapoja štyri škôlky, pričom MŠ na Ul. P.O. Hviezdoslava a Perecká boli zatvorené iba v pondelok. MŠ na Hlbokej a Okružnej ulici budú v štrajku po dobu troch dní (pondelok, utorok, streda). Ostatných sedem materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta sa do štrajku nezapojilo a fungujú

Foto: (šr)

(dokončenie z 1. strany) Slovensku ako začínajúci učiteľ a odchádza do zahraničia. Podobne ako v septembri vystúpil jediný riaditeľ – Petr Meszároš, riaditeľ ZŠ v Starom Tekove. „Je to alarmujúce, ale časť verejnosti si myslí, že učiteľ si odrobí štyri hodiny a ide domov. Popoludní ešte vedie krúž-

ky, doučuje, alebo robí inú prácu, taxikára alebo na pokladni v supermarkete. Doma si ešte robí prípravy, opravuje písomky. V stave, v ktorom školstvo teraz je, ide proti rodine, pretože učitelia nemajú čas na vlastné deti, aby sa rozdali pre deti celej spoločnosti,“ zdôraznil Meszároš. Oproti septembrovému štrajku bolo medzi účastníkmi zhro-

v normálnom režime. V súvislosti so štrajkom zatiaľ zriaďovateľ nechystá žiadne opatrenia. Do štrajku sa zapojili aj ZŠ v mestách okresu Levice. Na dedinách sa podľa našich informácií nezapoja do štrajku všetky školy, aj keď štrajk morálne podporujú. V niektorých obciach sa snažili pomôcť rodičom tzv. kontaktnými bodmi, kde bolo o deti postarané, kým boli v práci. Podľa vyjadrenia hovorcu NSK Stanislava Katrinca sú stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja samostatné právne subjekty a je na ich riaditeľoch, čiže zákonných štatutároch, ako sa ku štrajku postavia. NSK iba eviduje, že do štrajku sa prihlásilo 56 škôl, z toho v okrese Levice 14. Súkromné a cirkevné školy sa do štrajku nezapojili, aj keď levické protestné zhromaždenie opäť prišli podporiť zástupcovia z Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paule.

(dokončenie z 1. strany) seba, samé úžasné veci,“ povedala Oľga Szalmová. - V mojom prípade ocenili projekty, ktoré robia premostenie z krátkodobej do dlhodobej starostlivosti. Všimla som si, že tento problém zarezonoval aj na konferencii „Sociálna starostlivosť v čase krízy“ v Bruseli (píšeme o ňom na inom mieste). Napriek technickému a hospodárskemu pokroku sa celá Európa zmieta v nedostatku služieb a pomoci odkázaným občanom. Človek síce dostane pomocnú ruku, keď má nejaký sociálny problém, ale chýba premostenie medzi krátkodobou a dlhodobou starostlivosťou. My sme preto začali tvoriť asistenčné služby. Keď prídu ľudia a majú nejakú bolesť, dostanú pomocnú ruku, dostanú radu, kto im akú službu môže zabezpečiť. A premostenie zabezpečuje call centrum - človek k nám zavolá a my mu urobíme most, aby sa dostal k tým službám, ktorých je v teréne dosť.

Som jednou z tých, ktoré tvoria celok

Investície do sociálnych služieb sú u nás veľké, len sme zabudli na to, že nie všetci občania vedia, kde môžu tie služby dostať, na čo majú nárok a ako to môžu využívať. My sme mostom, aby sa ľudia v ťažkých situáciách dostal na druhý breh.“ „Vy sama sa cítite byť výnimočnou ženou?“ opýtali sme sa laureátky tohto titulu. (smiech) „Zaujímavá otázka. U mňa to funguje tak, že keď mám dobrý nápad a myslím si, že by mohol pomôcť iným, pomôcť spoločnej veci, pre verejné blaho, hovorím o ňom. Pýtam sa ľudí z terénu, čo si o tom myslia. Iniciujem diskusiu a keď to podporí viac ľudí, môžem s nápadom vyjsť „na svetlo Božie“. Necítim sa ako výnimočná žena, cítim sa ako jedna z mnohých žien, ktoré robia skladačku konečného produktu. Niekto má nápad, niekto ho dotvorí, dotiahne do konca. Za každým produktom je množstvo úsilia, práce, ľudskej driny.“

Konferencia v Bruseli potvrdila, že aktivity sČK Levice sú európske

(dokončenie z 1. strany) hovorili o činnosti Slovenského Červeného kríža v rôznych krajoch Slovenska. Načali možnosti spolupráce a vzájomnej pomoci smerom k občanom.

naLiehaVé VoLanie po soCiÁLnom DiaLógu
Zúčastnení zástupcovia EÚ a najvyšší predstavitelia dôležitých inštitúcii sa zhodli na otvorenom dialógu ako riešiť premostenie z krátkodobej na dlhodobú starostlivosť oproti škrtom a úsporným opatreniam v národných rozpočtoch. Konferencia vyzvala inštitúcie v EÚ, vlády a organizácie občianskej spoločnosti, aby otvárali túto tému aj na tých najnižších úrovniach, aby sa zviditeľňovali príklady dobrej praxe. Aj v poslednom paneli „Cestá vpred“ sa zdôrazňovala osobitná pozornosť zraniteľným skupinám v spoločnosti, ktoré potrebujú sociálnu pomoc, služby a dlhodobú starostlivosť. Konferencia tiež definovala sociálnu pomoc v čase krízy. Že je to starostlivosť o nezamestnaných a chudobných pracujúcich, migrantov a utečencov, ľudí žijúcich s chorobou a postihnutím, o znevýhodnených mladých i starých ľudí, ľudí žijúcich v izolácii, obete zneužívania a zanedbávania, obete trestnej činnosti a obchodovania s ľuďmi, osoby žijúce v chudobe a v sociálnom vylúčení aj ľudí, ktorí zažívajú straty z prírodných a človekom spôsobených katastrof a mnohé ďalšie, ktoré prináša sám život.

Výzva pre mocných v celej európe

V rámci konferencie sa v panelových diskusiách hovorilo k témam„Pozor na medzery“, „Má Európa a vlády v úmysle udržať starostlivosť a podporu pre ľudí v núdzi?“ a „Cesta vpred“. Pod drobnohľadom boli slabiny v systéme a výzvy na začatie sociálnych dialógov. Na programe konferencie boli analýzy toho, ako súčasná kríza ovplyvňuje životy ľudí. Že aj napriek najlepším úmyslom jednotlivých vlád a poskytovateľov sociálnych služieb sa zvyšuje počet ohrozených osôb, ktoré balansujú v systéme krátkodobej a dlhodobej starostlivosti a sociálnej pomoci.
(118)

Činy sČK Levice sú priekopnícke

„Zhrnúť toto stretnutie do niekoľkých viet je veľmi ťažké. Pred realitou však nesmieme zatvárať oči a musíme sa všetci zdraví a zodpovední touto témou zaoberať. To je rozhodujúce,“ povedala po návrate z Bruselu pre POHRONIE Oľga Szalmová, priekopníčka nielen sociálneho dialógu, ale aj zodpovedajúcich možností a foriem konkrétnej pomoci pre odkázaných ľudí. Levické CALL CENTRUM, ktorého vznik Oľga Szalmová iniciovala a ktoré úspešne funguje, je modelom sociálnej pomoci, po akom volá spojená Európa.

Zľava: Silvia Kostelná, Staffan Nilsson, Natáliou Tarasová a Oľga Szalmová. Foto: Archív O. Sz.

„Veľmi sa nám páčila myšlienka Staffana Nilssona, predsedu ekonomického a sociálneho výboru EU, že dobrovoľníctvo je tmelom spoločnosti. Je úžasná a pravdivá. On povedal, že vyvstáva potreba rastu hľadať inteligentné inovatívne riešenia poskytovania starostlivosti o ľudí, aby sa zvládli finančné obmedzenia. Stotožnili sme sa aj s názorom Ingela Holmertza, národ-

ného riaditeľa Švédskeho Červeného kríža, že v čase krízy, keď sociálna a ekonomická situácia ovplyvňuje veľa ľudí, nemáme zabudnúť na jednotlivcov a skupiny, ktoré sú najzraniteľnejšie. Napriek vysokým číslam, je každá kríza osobná a nikto by nemal byť ponechaný v kritickom momente. Zápas s demografickými a spoločenskými zmenami zvy-

šuje nerovnosti aj dopady hospodárskej krízy Na základe úsporných opatrení musíme rozvíjať naše vnímanie sociálnej pomoci. Konferencia a jej sociálna platforma je odporúčanie a ukazuje cestu vpred. Sociálnu starostlivosť a pomoc treba chápať ako nie nákladovú, ako je všeobecne vnímaná, ale sú to sociálne investície pre udržateľnosť európskych spoločností a nedostatočných zdrojov pracovných miest. V kútiku duše som bola hrdá na SČK, ktorý už má aj inovatívne riešenia ako pomáhať najzraniteľnejším. Napríklad naša Asistenčná služba, ktorá už presiahla hranice okresu Levice, naša Linka sociálnej pomoci. Spojili sme iba sily ľudskosti, miestne inštitúcie a partnerov pomoci. Nakoniec, verejný dialóg je tiež pilier pomoci, aby ľudia trpeli menej, ako je to dôstojné a znesiteľné!“
(128)

upratovacie a čistiace práce
Výber z ponuky:
Upratovanie domácností, bytov, bytových domov, spoločných priestorov v bytových domoch, firiem, kancelárii. Denný upratovací servis, nepravidelný upratovací servis (týždenne, mesačne, podľa dohody). Tepovanie kobercov. Čistenie čalúneného nábytku extrakčnou technikou (stoličky, sedačky, kreslá). Čistenie, tepovanie interiérov osobných automobilov. Upratovacie práce po maliaroch a remeselníkoch.

žitavce 149
037/788 22 55 0903/144 155

Adventné vence, sviečky, svietniky, vianočné dekorácie, ozdoby, materiál na výzdobu svietnikov a väzieb, vianočné stromčeky (s rozvozom ku vám domov) Rozsvietenie vianočného stromčeka, varená čokoláda, vianočné pečivo, darčeky pre všetky deti
Vš et sú ky n zl ák os u ov py at po eľ č né as a me vý s he ia rc ca ho ovi de dn a d ce ot os mb né ta e ce nú r ny

ViAn

ceMbeR očný de

Príchod Mikuláša Vianočné dni

7. december

14. - 15. december

Vianočné oplátky, trubičky, vianočné darčeky, kapustnica, čaj, varené víno, vianočné dobroty

súťAže + losoVAnie ToMb oly
Podrobný program na: www.isolabella.sk

Tešíme sa na vašu návštevu!
kolektív firmy

KT LuX, spol. s r. o. 0903 537 703 036/638 26 76 ktlux@kredit.sk www.ktlux.sk

5%

Kupón

na zľavu

PETER PAVUK V sobotu 17. novembra sa za bežecky prijateľného počasia v Novej Dedine konal 2. ročník Žuhračskej 17-tky na počesť Dňa boja za demokraciu a pripomenutie si výročia „Nežnej revolúcie“. Trasa hlavného behu na 17 km viedla z Novej Dediny - časť Gondovo na Žuhráčku, kde bola po ôsmich kilometroch a prevýšení cca 300 metrov prvá občerstvovačka (iontové nápoje, voda). Po obehnutí chaty na Žuhráčke pretekári pokračovali do Devičian. Po 3-kilometrovom klesaní na začiatku Devičian sa pretekári mohli druhýkrát občerstviť. Počas tých 11 km si pretekári vychutnali nádhernú jesennú atmosféru lesa. Záverečných 6 km viedlo späť do Novej Dediny do priestoru štartu a cieľa po novom asfalte. Z rozhovorov s pretekármi jasne vyplynulo, že trasa behu sa im veľmi páčila (R. Valíček - bývalý reprezentant v chôdzi, M. Dávidík - orientačný reprezentant, Ľ. Hrmo ultrareprezentant, V. Bašista - veteránsky rekordér Európy, L.- Kamenská, E. Budinská, M. Kovářová - ženská bežecká elita). Štvorkilometrová kilometrová trasa bola určená pre tých, ktorí si netrúfali na 17 km a pre rekreačných bežcov. Viedla zo štartu, 2 km bola totožná s trasou na 17 km, a potom sa účastníci otočili a zbehli späť do cieľa. Celú trasu, mimo súťaž, si zabehla aj riaditeľka pretekov Iveta Kamenská. Všetkým patrí obdiv, svoju kondíciu si overili najmä na stúpaní od prvého po druhý kilometer. Medzitým v priestore štartu a cieľa prebehli preteky detských kategórií v disciplínach 200 m, 400 m a 1000 m. Všetci umiestnení v jednotlivých disciplínach na 1. až 3. mieste v členení dievčatá,

chlapci boli odmenení diplomom a sladkosťou, ktoré im odovzdali starosta obce Peter Titurus a tajomník pretekov Peter Pavuk. Preteky mali plynulý priebeh. Po detských kategóriách dobiehali priebežne účastníci 4 km trasy a po menšej pauze už dobehol víťaz a druhý v poradí hlavného preteku. Čas víťaza R. Valíčka bol 1:00:25, čím prekonal čas minuloročného víťaza J. Kucharika 1:05:31 o 5:06! A potom v priebehu jednej hodiny bolo všetkých 65 pretekárov v cieli. Občerstvili sa teplým čajom a iontovým nápojom. Časomerači M. Kotlárik a T. Plevka so zapisovateľkami M. Santorisovou a P. Plevkovou pracovali výborne a rýchlo. Priebeh pretekov objektívom zaznamenali P. Košík a T. Plevka. V kultúrnom dome bol pripravený (podľa ohlasu) veľmi chutný guľáš s troškou dobrého vínka. Záver patril vyhodnoteniu podľa vypísaných vekových kategórii v členení muži, ženy 4 km – vecné ceny, 17 km - finančné ceny, umiestnení na 1. až 3. mieste, absolútne poradie muži, ženy, zvláštna vecná cena od Intersportu pre celkového víťaza a víťazku. Celkový víťaz na chvíľu podržal aj Putovný pohár starostu obce Nová Dedina, kde na podstavec pribudne už aj jeho meno. Po obligátnom fotografovaní prebehla ešte tombola vecných cien a darčekových poukážok venovaných miestnymi a levickými sponzormi, vďaka ktorým sa preteky vôbec mohli uskutočniť. Preteky úspešne odmoderoval starosta Novej Dediny Peter Titurus, ktorý na záver poďakoval za prácu organizátorom a všetkým účastníkom a vyslovil dovidenia o rok na 3. ročníku Žuhračskej 17-tky !

Štart 4 km trasy, so štart. č. 10 víťazka Ivona Miklošová z ŠK Atom Levice, s č. 21 víťaz Matúš Verbovský z Levíc. Prehľad o účasti: Na pretekoch sa zúčastnilo spolu 94 pretekárov. Trasu 17 km zabehlo 65 pretekárov, z toho 58 mužov a 7 žien, 40 km zabehlo 14 pretekárov – 8 mužov a 6 žien. Detí sa zúčastnilo 15. Výsledky účastníkov z Levického okresu: Muži A 18-39 3. Marek Vidlička, Levice (1:11:06) Muži B 40-49 2. Slavomír Jánoš, ŠK Atom Levice (1:09:15) Ženy F 40 a viac 2. Sylvia Havranová, Ak Tlmače (1:35:53) 4 km Muži (bez vekového rozdielu) 1. Matúš Verbovský, Levice (0:15:38) 2. Karol Hudeček, Klub biatlonu Levice (0:16:05) Ženy (bez vekového rozdielu) 1. Ivona Miklošová, ŠK Atom Levice (0:16:54) Detské kategórie Dievčatá do 7 rokov (200 m) 2. Nina Tomová, Bátovce 3. Karolína Miklošová, ŠK Atom Levice Chlapci do 7 rokov (200 m) 3. Michal Jánoš, ŠK Atom Levice Dievčatá do 10 rokov (400 m) 1. Karin Jánošová, ŠK Atom Levice Chlapci do 10 rokov (400 m) 3. Michal Masiar, Nová Dedina Chlapci do 15 rokov (1000 m) 1. Jakub Toma, Bátovce 2. Jozef Kasan, Nová Dedina 3. Stanislav Dvorský, Nová Dedina

Jesenná príroda lákala všetkých svojím čarom. V sobotu 10. novembra sme sa dali zlákať do krásnej prírody v okolí Kremnice i my. Tentokrát bol naším cieľom banský náučný chodník. Trasa bola stredne náročná, nechýbalo odhodlanie i pekné počasie a mohli sme začať spoznávať. Rozdelili sme sa na dve skupiny – jedna spoznávala náučný chodník Zelená cesta – prírodná rezervá-

cia Bujačia lúka a Kremnický štós – a druhá sa vydala na Kalváriu a po stopách baníckej činnosti. Začali sme pri šachte Ferdinand a pokračovali smerom na Šturec. Kalvária nás trochu sklamala, pretože v jednotlivých zastaveniach sa už nenachádzali pôvodné vyobrazenie ani sochy, len čiernobiele reprodukcie. I tie však niekomu prekážali a mnohé z nich boli poškodené. Potešila nás

však rozhľadňa, z ktorej sme videli i naše Sitno. Vďaka dobrému značeniu sme spoznali i všetky okolité vrchy a osady, s vynikajúcim výhľadom na celú Kremnicu. Studený vietor nám trochu postrapatil vlasy a vyšli sme na hrebeň – videli sme mnoho banských prepadlísk – píg. Rozprávkovo sfarbený a voňavý les umožnil všetkým príjemne zrelaxovať a pokochať sa nádherne sfarbeným okolitým lesom i jesennými plodmi. Z prepadliska nad Šturcom sme pokračovali k šachte Klinger. Zostala tu i pamiatka na návštevu cisára Františka Lotrinského. Zišli sme k šachte Ludovik, kde sa drvila ruda, nachádza sa tu i expozícia banského múzea. Po príjemnej prechádzke sme sa vydali za spoznávaním samotného mesta, prehliadli sme si historické pamiatky, navštívili niektoré múzeá – úspech mali predovšetkým mince. A už tu bol čas vrátiť sa v podvečer domov. Aj po ceste nám príroda pripravila nádherné scenérie nielen farebnosťou okolitých hôr, ale aj nezvyčajnou čipkovanou oblohou. Valéria Sekerešová

Kategória deti do 10 rokov, so štart. č. 6 víťazka Karin Jánošová z ŠK Atom Levice (prvá zľava).

POHRONIE - regionálny týždenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR s.r.o., Nová 13, 942 01 Šurany. Člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. IČO: 36 564 524 Dátum vydania: 27. novembra 2012, č. 44, ročník LXVII. Cena výtlačku: 0,46 €. ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alžbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manažér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. Fax: 036/631 31 87. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza každý utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totožné s názormi redakcie ani vydavateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1-RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.

9/2012 27. novembra 2012

Ponuka Kníhkupectva KRUH strana 6 Regionálne kalendáre SB PRESS strana 6 Vianočné zľavy Kozmetického štúdia Andrea K strana 7 Nová členská firma: IEFórum strana 7 Spilatex expanduje strana 8

Riaditeľ ÚPSVaR Levice Alexander Bačík a tajomníčka EKP Anna Brokešová.

Foto (op)

Deň pred uzávierkou hlasovania si dvanásť firiem okresu Levice, ktoré súťažia o titul: FIRMA REGIONU, rozdelilo dohromady 60 000 hlasov. Verejnosť celého Slovenska podporila najlepšie spoločnosti formou hlasovania na stránke www.pohronie.sk, e-mailom, sms správami a klasickou poštou. Hlasovalo sa do pondelka 26. novembra, do 24. hodiny. V priebehu minulého týždňa, do polnoci štvrtka 22. novembra, odovzdávali súťažné podklady spoločnosti súťažiace v kategórii: Firma regiónu na základe M. Belica hlasovania odbornej poroty. Jej členovia sa stretli v redakcii regionálneho týždenníka POHRONIE v utorok 27. novembra dopoludnia na vyhodnotení súťaže. Členom odbornej poroty je aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica, ktorý odovzdá osobitnú cenu pre najlepšiu malú firmu.

LEVICE (Oľga Prekopová) – Prezentácia nového člena EKONOMICKÉHO KLUBU POHRONIA (EKP) otvorila v stredu 15. novembra na pôde Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) klubové zasadnutie. Konateľ spoločnosti IEFórum, s.r.o. Levice, Víťazoslav Tichý predstavil dynamicky sa rozvíjajúcu účtovnú kanceláriu, ktorá je

Zľava A. Kováčová (Camfil Farr) a D. Rosipalová (KT LUX).

na trhu už 19 rokov (viac informácií o spol. IEFórum na 7. strane). Riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach Alexander Bačík informoval o novom národnom projekte na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov a osôb po päťdesiatke. Viac na inom mieste strany. Ťažiskom novembrového klubového stretnutia bola príprava 4. EKONOMICKÉHO SYMPÓZIA, ktoré sa bude konať v stredu 5. decembra. Jeho dominantou bude vyhodnotenie 2. ročníka súťaží O FIRMU REGIÓNU na základe hlasovania verejnosti a na základe rozhodnutia odbornej poroty. Na obe víťazné firmy čaká EKONOMICKÝ OSCAR – Strom prosperity, originálna keramická plastika z dielne výtvarníka, Rybníčana Martina Gellena, učiteľa ZUŠ Levice. Organizátori na tohoročné Ekonomické sympózium pozývajú aj uznávaných predstaviteľov agrorezortu: zástupcov špičkových poľnohospodárskych družstiev, potravinárskych podnikov, farmárov a vinárov z okresu Levice.

Vľavo konateľ spol. IEFórum V. Tichý pri prezentácii firmy pri vstupe do EKP. Na snímke vpravo T. Kopernický (LEVITEX, a.s.)

Priestor pre vašu príležitosť „Chcete pracovať, ale objaví sa objektívna prekážka ? Máme pre vás riešenie.“

V prípade mladých nezamestnaných vo veku do 29 rokov pri snahe uplatniť sa v pracovnom procese často nastáva problém z dôvodu nedostatku praktických skúseností. Zamestnávatelia vyhľadávajú pracovníkov s niekoľkoročnou praxou, ktorú mladý človek nemá kde nadobudnúť. Problém nastáva aj u mladých ľudí, ktorých požiadavky resp. nároky na zamestnanie sú neadekvátne v porovnaní s ponukou na trhu práce, častá neochota prijímať aj nižšie ohodnotené pracovné pozície, čo spôsobuje ich zotrvanie v evidencii na úrade práce. Zamestnávatelia sa obávajú ich pracovnej nestability, ako aj prípadných materských či rodičovských dovoleniek. V takto nepriaznivej situácii čiastočne zohráva úlohu aj rezort školstva, ktorý nezohľadňuje potreby trhu práce. Nie je dostatočná kompatibilita medzi dopytom na trhu práce a poskytovaním vzdelávacích programov na stredných a vysokých školách. Z týchto dôvodov MPSVR SR v spolupráci s Ústredím PSVR a úradmi realizujú národný projekt „Podpora vytvárania pracovných miest“. Cieľová skupina projektu: uchádzači o zamestnanie vo veku do 29 rokov vrátane, vedení

„Podpora vytvárania pracovných miest“

v evidencii uchádzačov o zamestnanie (UoZ) najmenej tri mesiace. Oprávnený žiadateľ (zamestnávateľ): Zamestnávateľ – podnikateľ, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia, alebo podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Z hľadiska veľkosti ide o mikro, malé, stredné a veľké podniky podľa definície Európskej komisie. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia a i., ktoré v rámci svojej činnosti zapojené do hospodárskej činnosti, t.j. vykonávajú hospodársku (ekonomickú) činnosť za účelom dosahovania zisku, resp. poskytujú tovary a služby za úhradu, alebo realizujú aktivity, ktorých výstupom je hospodárska (ekonomická) činnosť. Oprávnení žiadatelia podliehajú pravidlám pomoci de minimis (podľa schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti – DM č. 1/2007 v platnom znení). Oprávnený žiadateľ musí ku dňu podania žiadosti vykonávať svoju činnosť najmenej 12 mesiacov. Charakteristika vytvoreného pracovného miesta: ide o vytvorenie pracovného miesta na plný pracovný úväzok na dobu určitú (minimálne na 18 mesiacov) alebo na dobu neurčitú. Príspevok sa poskytuje počas 12 mesiacov. Následne konečný užívateľ je povinný udržať podporené pracovné miesto (po

uplynutí 12-mesačnej doby poskytovania príspevku) ešte najmenej 6 mesiacov. Pre zamestnávateľov z odvetvia cestnej dopravy nejde o vytvorenie pracovného miesta v profesii vodič, závozník. Charakteristika poskytovaného príspevku: konečnému užívateľovi bude mesačne poskytovaný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov prijatých zamestnancov, ktorý vychádza z minimálnej mzdy podľa Nariadenia vlády SR č. 326/2012, ktorá predstavuje sumu 337,70 eur mesačne a z minimálnej celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy minimálnej mzdy. Výška príspevku na mzdové náklady je teda najviac 456,54 eur mesačne. Oprávnené výdavky aktivity č. 1: úhrada 90 % mzdových nákladov konkrétneho zamestnanca zamestnaného na vytvorenom pracovnom mieste, najviac však v sume minimálnej celkovej ceny práce, t.j. 456,54 eur mesačne, po dobu 12 mesiacov, vrátane nákladov na náhradu mzdy počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnanca. Podpora zamestnávateľov z oblasti cestnej dopravy (prevažujúci SK NACE: 49.31 – mestská alebo prímestská osobná pozemná doprava, 49.39 – ostatná osobná pozemná doprava, 49.41 – nákladná cestná doprava, 49.42 – sťahovacie služby), ktorí vytvoria nové pracovné miesto na plný úväzok a obsadia ho uchádzačom o zamestnanie z vymedzenej cieľovej skupiny. Charakteristika vytvoreného pracovného miesta: ide o vytvorenie pracovného miesta na plný pra-

Oprávnená aktivita projektu č. 2:

Oprávnená aktivita projektu č. 1:

covný úväzok na dobu určitú (minimálne na 30 mesiacov) alebo na dobu neurčitú, na ktoré sa poskytuje príspevok počas 9 mesiacov. Následne konečný užívateľ je povinný udržať podporené pracovné miesto po uplynutí 9-mesačnej doby poskytovania príspevku ešte najmenej 21 mesiacov. Za vytvorené pracovné miesto sa považuje iba pracovné miesto na pozíciu vodiča alebo závozníka. Charakteristika poskytovaného príspevku: konečnému užívateľovi bude mesačne poskytovaný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov prijatých zamestnancov, ktorý vychádza z 1,2 násobku minimálnej mzdy podľa Nariadenia vlády SR č. 326/2012 a z celkovej ceny práce vypočítanej z 1,2násobku sumy minimálnej mzdy. Výška príspevku na mzdové náklady je teda najviac 547,85 eur mesačne. Oprávnené výdavky aktivity č. 2: úhrada 95 % mzdových nákladov konkrétneho zamestnanca zamestnaného na vytvorenom pracovnom mieste, najviac však v sume 1,2-násobku minimálnej celkovej ceny práce, t.j. 547,85 eur mesačne, po dobu 9 mesiacov, vrátane nákladov na náhradu mzdy počas prvých desiatich dní práceneschopnosti zamestnanca. Žiadosti sa predkladajú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny územne príslušný podľa sídla zamestnávateľa alebo podľa sídla prevádzky, v ktorej sa vytvoria pracovné miesta. Bližšie informácie Vám poskytnú na ÚPSVR Levice, oddelenie AOTP pre zamestnávateľov.

6

27. novembra 2012

preZenTÁCia ČLensKýCh firiem eKp
pREDAJŇA: Levice, čsl. armády 18

POHRONIE

Význam kvalitnej filtrácie vzduchu vo vnútorných priestoroch rastie

V júni klasifikovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) výfuky naftových motorov ako karcinogénne pre človeka. Spravila tak na základe vedeckých dôkazov dôkladne preskúmaných pracovnou skupinou odborníkov, podľa ktorých je vystavenie sa výfukovým plynom spojené so zvýšeným rizikom rakoviny pľúc.
máha vytvárať zdravé vnútorné prostredie. So zreteľom na rok 2013 – rok vzduchu, by kľúčovým prvkom debaty mala byť kvalita vnútorného ovzdušia. Aj napriek očakávaným prínosom kvality vnútorného ovzdušia pre zdravie ju tvorcovia politík často prehliadajú. Camfil Farr preto odporúča vypracovať rámcovú stratégiu kvality vnútorného ovzdušia na posúdenie možností ďalších politických opatrení. Súčasne navrhuje, aby do príslušných politík EÚ boli začlenené minimálne požiadavky na výmenu a filtráciu vzduchu.

Výfukové plyny zvyšujú riziko rakoviny

pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod., sobota: 9.00 - 12.00 hod.

www.knihkupectvokruh.sk Z ponuky vyberáme:
FERRERO BRUnO:

Adventný kalendár s príbehmi
Čaro Vianoc umocňuje dobrá príprava. Tento adventný kalendár ponúka celej rodine výbornú príležitosť deň po dni spoločne kráčať k Ježišovmu narodeniu. Podmanivé príbehy od Bruna Ferrera pre malých i veľkých sú plné lásky, nehy a porozumenia.

CORRIE TEn BOOmOVÁ:

Výfukové plyny naftových motorov obsahujú veľmi jemné tuhé častice škodlivé pre ľudské zdravie. Tieto sa nenachádzajú len vo vonkajšom prostredí, ale aj v domácnostiach, v dôsledku prenikania veľmi jemných častíc do domov. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie označila výfukové plyny naftových motorov za karcinogénne. Aj toto zistenie potvrdzuje naliehavú potrebu znížiť emisie látok z naftových motorov znečisťujúcich ovzdušie a zvýšiť mieru začlenenia kvality vnútorného ovzdušia do všetkých príslušných politík v oblasti energetickej účinnosti, verejného zdravia a stratégie kvality ovzdušia, najmä so zreteľom na preskúmanie stratégie EÚ pre kvalitu ovzdušia v roku 2013.

šia každý rok predčasne zomiera v EÚ-27 vyše 300 000 ľudí. Správa Envie (koordinačná akcia pre kvalitu vnútorného ovzdušia a dopady na zdravie), ktorú v roku 2009 zverejnilo Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa, už spojila znečistenie vnútorného ovzdušia s kardiovaskulárnymi a respiračnými ochoreniami. Uznala aj osobitný dopad veľmi jemných pevných častíc PM2,5, ktoré sú produktmi spaľovania. Podľa tejto správy občania EÚ strávia 90 % ich života vo vnútri budov, kam preniká znečistené vonkajšie ovzdušie.

Útočište
V čase II. sv. vojny sa všetci Ten Boomovci zapojili do holandského odboja, či už išlo o ukrývanie židov, alebo prácu v podzemnom hnutí. Keď ich činnosť Gestapo odhalilo, Corrie a jej sestru Betsie poslali do koncentračného tábora. Mimoriadny príbeh je svedectvom o odvahe postaviť sa zlu, o nádeji, o Bohu, o viere, ktorá víťazí nad zlom.

Kamión Camfil farr
Camfil Farr už od roku 1963 vytvára zdravé a energeticky účinné vnútorné prostredie a svojim zákazníkom pomáha chrániť ľudí a zvyšovať výkon so súčasným znižovaním ich uhlíkovej stopy a nákladov na energiu. V rámci záväzku k dlhodobo udržateľnému rozvoju Camfil Farr od roku 2011 organizuje roadshow pod názvom „Dýchať čistý vzduch je ľudským právom“. Mobilné laboratórium – kamión Camfil Farr – mal v ostatných dvoch rokoch stanovisko aj v Leviciach, kde ho navštívilo niekoľko stoviek ľudí.

TImOTHy KELLER:

Falošní bohovia
Kniha uvádza do prítomnosti problémy modlárstva a čitateľ sa dozvedá, že klaňanie sa falošným bohom neznamená len doslovné padanie na kolená pred slnkom či mesiacom. Timothy Keller vysvetľuje ako sa dnešný človek klania motiváciám ľudského konania ako peniazom, sexu či moci.

nové opatrenia
Zistenie agentúry IARC posilňuje dôležitosť prijatia opatrení na úrovni EÚ na zlepšenie kvality vnútorného ovzdušia s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň prevencie ochorení súvisiacich so znečistením ovzdušia. Filtrácia vzduchu je v popredí čistých technológií a poskytuje energeticky účinné riešenie, ktoré po-

mAX LUCADO:

Boží príbeh, náš príbeh
Okolo nás Boh režíruje väčšiu ságu, ktorá sa nám v tejto knihe otvára cez zaujímavé pohľady Maxa Lucada na viaceré biblické aj súčasné príbehy, plné Božích zvratov a nečakaných rozuzlení. Potrebujeme vedieť o svojom pôvode. Poznanie nás spája a púta k niečomu väčšiemu, ako sme my sami. Poznanie nám pripomína, že sa neplavíme v izolovaných rybníkoch, ale na veľkej rieke.

90 % času vo vnútri
Podľa správy vydanej v rámci programu Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE) v dôsledku zdravotných vplyvov znečisteného ovzdu-

Krásy regiónu na každý deň
SB PRESS vydáva už tretí ročník obľúbeného stolového regionálneho kalendára

s prezentáciami obcí a miest nášho regiónu
 zaujímavý prezent pre obchodných partnerov  darček pre zamestnancov
������������������������������������������������������������������������ �������������
���������� ����������� ������������ ������������

Vitajte u nás 2013
1,99
������������ ������������

DPH +
������������������������������������������������������������������������ ��������������
���������� ����������� ������������ ������������

2013
�����������
������������

������������������������������������������������������������������������ ����������������
���������� �����������

�����������
������������

�����������
������������

������������������������������������������������������������������������ ����������
���������� ����������� ������������ ������������

�����������
������������

�� �� �� �� �� �� ��

������
����������������������� ������������������������� ������������������

���������
���������

�������
����������

������
������

�������
�����

������
�����

�� �� �� �� �� �� ��

���������
������

������� ������
�������

������
������ ���������

������� ������
�������

������������������������

� � ����������� � � � � �

���������
�����

�������
����

������ ������������������� ���������������������������������� ������� �����������������
������

������� ������
�����

�� �� �� ��������������������� �� ������ �� �� ��
���������
�����

������

������������������������ ��������������������� �������������

�������
�������

������

���������

�������
�������

������ ������������������������������������������������� ������������������� ����� ������
��������

September

Október

November

������
��������

P U S Š P S N1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

P U S Š P S N

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

P U S Š P S N

4 11 5 12 6 13 7 14 1 8 15 2 9 16 3 10 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ �������������������������������������������������������������������������������������
August September Október

������
��������

������
�������

P U S Š P S N

5 12 6 13 7 14 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

P U S Š P S N1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

P U S Š P S N

7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26 6 13 20 27

������
������

Júl

August

September

������
�������������

P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

P U S Š P S N

5 12 6 13 7 14 1 8 15 2 9 16 3 10 17 4 11 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

P U S Š P S N1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 30 24 25 26 27 28 29

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������� �������������������������������������������������� ������ �

������
���

Máj

Jún

Júl

������

���������������� ���������

P U S Š P S N

6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 4 11 18 25 5 12 19 26

P U S Š P S1 N2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

P U S Š P S N

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 29 23 30 24 31 25 26 27 28

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ����������� ������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������

Objednávky: SB PRESS, s.r.o., Továrenská 210, Tlmače • tel.: 036/638 2770, 2087 • 0905 241 329 • 0918 955 947 • sbpress@sbpress.sk

BEZ DARČEKA VÁS NEPUSTÍME!
Najkrajšie sviatky roka sú pomaly tu a Vy sa môžete tešiť na skvelé darčeky, ktoré sme pre Vás pripravili. Prvým darčekom je zľava 50% na lymfodrenáž. Ide o prístrojové ošetrenie tela, ktoré prečisťuje lymfatický systém, pôsobí proti celulitíde, napomáha chudnutiu, odvodňuje a pôsobí proti opuchom dolných končatín.
■ ■

■ ■ ■ ■ ■

Príďte si vychutnať pokoj a pohodu do kozmetického štúdia AndreaK.
Každý týždeň pripravujeme pre Vás akcie a zľavy. Stačí si pozrieť našu Facebook stránku, prísť k nám v ten deň s aktuálnou informáciou o našej ponuke a takto si ju jednoducho uplatniť. Viac na: www.facebook.com/studioAndreaK

Na stretnutí zamestnávateľov s vedením ÚPSVaR Levice sprava A. Kováčová (finančná riaditeľka Camfil Farr s.r.o.) a M. Zomborská (PR manažérka Leafu Slovakia s.r.o.) Foto (op)

Zľava riaditeľ ÚPSVaR Levice A. Bačík a riaditeľka odboru služieb zamestnanosti S. Mikulová.

Prezentácia Leafu Slovakia.

Stánok Camfil Farr s.r.o. na Burze práce v Leviciach 25. októbra.

Pri stánku SES Tlmače, a.s.

Účastníci Burzy práce sa zaujímali o ponuku spoločnosti Spilatex.

O Burzu práce prejavili záujem stovky uchádzačov o zamestnanie z okresu Levice.

8

27. novembra 2012

preZenTÁCia ČLensKýCh firiem eKp * inZerCia

POHRONIE

Spilatex
. . . do b ré m en o p re d o brú pri ad zu . . .
fesie a počet našich pracovníkov stúpol na 146 ľudí. V tomto roku stále pokračujeme v zvyšovaní výrobných kapacít inštaláciou ďalších strojných zariadení. Nárast počtu strojov so sebou priniesol opäť potrebu prijatia nových zamestnancov a celkový počet zamestnancov sa vyšplhal na 175, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 20 %. Teší nás, že záujem o prácu v našej firme neutícha a z pôvodne neznámej malej firmy sa stala prosperujúca spoločnosť s dobrým menom, ktoré pozná čím ďalej tým viac ľudí.

K a n D i D ÁT n a f i r m u r o K a

Spinnerei Lampertsmühle GmbH so svojou dcérskou spoločnosťou Spilatex, s.r.o. sú výrobcovia špeciálnych priadzí predovšetkým z chemických vlákien. Ročne produkujú cca. 4 000 t priadze pre rôzne účely použitia.
Spoločnosť Spilatex, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu od mája roku 2005. Disponujeme s najmodernejšou pradiarenskou technológiou a pracujeme podľa technológie materskej firmy, ktorá vlastní certifikát kvality DIN EN ISO 9001:2000. Firma Spilatex začala svoju činnosť s dvoma výrobnými halami a počtom zamestnancov 70. V decembri roku 2009 rozhodli majitelia spoločnosti o rozšírení výroby v Leviciach. Od januára 2010 sa prenajala v areály firmy Levitex tretia výrobná hala o rozlohe 2 800 m2. S expanziou firmy bolo spojené zaobstaranie ďalších strojných zariadení. Celkovo ich v priebehu roka 2010 bolo nainštalovaných 13 na jednotlivé oddelenia prevádzky. So zvýšením počtu strojných zariadení, ako aj s prechodom na štvorzmennú prevádzku narástol aj počet zamestnancov o viac ako 60 %. S expanziou firmy súvisel aj nárast miezd o 9 % a tým sa stala priemerná mzda v našej spoločnosti vyššou, ako je priemerná mzda na Slovensku. Minulý rok sme rozšírili naše výrobné kapacity, ako aj priestory o štvrtú výrobnú halu, čo bolo spojené aj s potrebou prijatia nových angažovaných zamestnancov na rôzne pro-

(57)

44/2012

Týždenník pOHROnIE

v mestách a obciach okresu Levice

27. novembra 2012

Čoskoro príde mikuláš!

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva:

schválili budúcoročný rozpočet s výhľadom na roky 2014 – 2015

ELIŠKA SVORDOVÁ KALNÁ NAD HRONOM Piatkový podvečer 16. novembra patril mimoriadnemu rokovaniu obecného zastupiteľstva. Jeho hlavnou témou bolo prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 – 2015. Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä daňové príjmy (výnosy dane z príjmov a dane z nehnuteľností)

a nedaňové príjmy (z vlastníctva prenajatých pozemkov a budov, správne poplatky a príjem za predaj výrobkov a služieb) a transfery na prenesený výkon štátnej správy. Čo sa týka výdavkov obecného rozpočtu, ide o výdavky bežného rozpočtu súvisiace so správou, teda mzdy zamestnancov obce a s nimi súvisiace poistné, matričná činnosť, obecná polícia, požiarna ochrana, cestná

doprava, nakladanie s odpadmi, verejné osvetlenie, knižnica, Materská škola, Základná škola, opatrovateľská služba a výdavky na sociálnu pomoc. Asi najdiskutovanejšou témou boli výdavky kapitálového rozpočtu, v ktorom dostalo zelenú viacero zaujímavých projektov obce. Patrí k nim výstavba infraštruktúry pod bytové domy v Kalnici, vybudovanie obecnej pálenice, výkup

pozemkov pod IBV za Novou ulicou, rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice, vybudovanie multifunkčného ihriska na ul. 29. augusta, kúpa nákladného auta na podnikanie, vybudovanie centra obce (projektová dokumentácia a búracie práce), inovácia podláh v Základnej škole, kúpa nového autobusu, zriadenie zberného dvora, zriadenie predajného miesta v obci, vybudovanie cvičiska pre psov, modernizácia ČOV-ky, lodenice, rekonštrukcia interiéru Klubu dôchodcov a Domu služieb, vybudovanie bytového domu z vlastného rozpočtu, verejné osvetlenie a rekonštrukcia obecného rozhlasu. Celý rozpočet obce na rok 2013 si môžete pozrieť na stránke obce www.kalna.eu v priečinku Obecný úrad/Hospodárenie obce. Ďalším bodom programu mimoriadneho zastupiteľstva bolo schválenie VZN č. 25/2012 Cintorínsky poriadok obce, ktorý si môžete takisto pozrieť na stránke obce v priečinku Obecný úrad/Všeobecne záväzné nariadenia. (autorka je asistentka starostu)

Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s obecným Gastrocentrom vás srdečne pozývajú na oslavu Mikuláša v nedeľu 2. decembra o 15.30 hod. pred Kultúrno-spoločenskú sálu v Kalnej nad Hronom. Pre deti

Bude aj mikulášska diskotéka

je pripravené prekvapenie a nasledovať bude mikulášska diskotéka v Spoločenskej sále. Rodičia môžu priniesť mikulášske balíčky pre deti do knižnice počas výpožičných hodín. Tešíme sa na vás!

aj v Kalnej nad hronom budú vianočné trhy
Obec Kalná nad Hronom v spolupráci s obecným Gastrocentrom vás srdečne pozývajú na vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu 15. decembra od 10.00 hod. v Kultúrno-spoločenskej sále obce. Od 14.00 hod. sa bude podávať občerstvenie, vianočný punč, sladké koláčiky.

O 16.30 hod. sa s vianočnými koledami predstaví spevokol „Harmónia“ a program spestria vystúpením aj žiaci Základnej školy. Príďte a potešte sa vianočnou atmosférou. Zakúpiť si môžete zopár drobností, sladkostí, či voňavých vianočných oblátok.

obecné gastrocentrum v Kalnej nad hronom vám ponúka zdravé jedlá!

ZDraVo V „gasTre“

Na Katarínu bolo v Kalnej nad Hronom veselo

Staré priateľstvá sa utužili, nové nadviazali
LÁZSLÓ TURAY V sobotu 24. novembra Miestna organizácia Strany maďarskej komunity (MO SMK) spolu s Mládežníckou skupinou VIA NOVA usporiadala v kultúrnospoločenskej sále v Kalnej nad Hronom tradičnú Katarínsku zábavu. Po privítacích slovách predsedu MO SMK Štefana Uhrina spestrili kultúrnym programom otvárací ceremoniál tanečníci, Garam Menti Néptác Egy-

Na Katarínskej zábave bolo veselo.

uttes pri MO-Csemadoku v Leviciach.

Zábava prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére. Staré priateľ-

stvá sa utužili, nové sa nadviazali. Pretože človek je spoločenský tvor, po dobre vykonanej práci dobre padlo aj spoločné posedenie a veselá zábava, o čo sa postarala hudobná skupina MM TRIO. Aby celé podujatie nebolo také jednotvárne, usporiadatelia sa postarali aj o bohatú tombolu – z nej mali veľkú radosť výhercovia. Vďaka patrí sponzorom, ktorí svojimi darmi obohatili paletu tomboly. Po vydarenej zábave s radosťou konštatovali účastníci i usporiadatelia: O rok opäť dovidenia!

LIBUŠE POTURNAyOVÁ Moderným trendom v gastronómii je zdravá výživa. Zamyslela som sa nad našou ponukou a uvedomila som si, že stravníkom v Kalnej nad Hronom chýba zdravé stravo-

vanie. Náš jedálny lístok sme obohatili o cestovinový šalát s kuracím mäsom, čerstvú zeleninu, ryby a ľahké jedlá z hydiny. Naše „grátisky“ budú väčšinou z ovocia, ovocných šalátov alebo mliečnych výrobkov.

ČO

NOVÉHO?

KISSOVA FARMA ZO ŽELIEZOVIEC PONÚKA „PREDAJ Z DVORA“
PREDAJ HYDINY:
sliepky, morky, husi

ŽIVÉ alebo SPRACOVANÉ

Lajos Kiss 0905 473 218
Začal jazdiť len tohto roku v marci. Má iba 10 rokov. Je zaradený v triede mládeže od 9 do 12 rokov na motocykli KTM SK – 65 cm kubických.

Kontakt:

(132)

V sobotu 24. novembra privítal Šachový klub Čata, za ktorý hrá aj starosta obce Ján Varga, súperov zo Želiezoviec a Pohronského Ruskova.

V prvom stretnutí Čata zvíťazila nad Želiezovcami 3 ½ : ½. Na fotografii starosta Ján Varga (vľavo) proti Štefanovi Kurucovi zo Želiezoviec dotiahol partiu do víťazného konca. V stretnutí Pohronský Ruskov - Želiezovce sa zrodila remíza 2 : 2. =LV= Kariéru odštartoval hneď na medzinárodných majstrovstvách Slovenska a Maďarska. Najlepšie výsledky, ktoré zatiaľ dosiahol, je jedno druhé miesto (na snímke) a jedno tretie medzi európskymi jazdcami z Maďarska, Talianska, Rumunska a Rakúska. Ide v stopách starého otca, ktorý bol v rokoch 1980 až 1982 dvakrát majstrom Slovenska formuly Easter. Držíme mu palce, aby prekonal rekordy starého otca Ľudovíta Dóku, s ktorým prinesiem rozhovor v budúcom čísle. =LV=

F. Memescheimer ml. (vľavo) proti I. Farkasovi zo Želiezoviec.

POHRONIE

samosprÁVne noViny

27. novembra 2012

11

Od utorka do utorka: čÍM ŽIjE OBEC

č. 44/2012 futbalisti hodnotia po polčase:

27. november 2012

pre mládež sú v obci vynikajúce podmienky
RyBNÍK (FV) - Keď sme hodnotili skončenú sezónu 2011/12, boli sme radi, že sa u nás rozhodol pokračovať ako tréner mužstva dospelých Henrich Kováč, ktorý spolu s hráčmi dokázal udržať OFK Rybník v Oblastných majstrovstvách (ObM). Zároveň sme verili, že nastávajúca sezóna bude úspešnejšia. No, žiaľ, opäť musíme konštatovať, že pred jarnou časťou súťaže mužstvo dospelých čakajú boje o zotrvanie v najvyššej súťaži ObM Levice. Po prvých dvoch odohratých kolách mužstvo dospelých malo plný počet bodov, bez inkasovaného gólu a nič nenasvedčovalo tomu, že aj ďalšie kolá nebudú rovnaké. V druhom kole, ktoré sme hrali v N. Dedine, sa však zranili 4 hráči základnej zostavy, ktorí veľmi chýbali v ďalších kolách. Hneď v 3.kole, ktoré sme hrali doma s Hr. Kľačanmi, sa zranil ďalší hráč základnej zostavy Erik Gregor tak nešťastne, že pre neho musela prísť letecká záchranná služba. Práve odletom záchrannej helikoptéry akoby s ňou odletelo aj futbalové šťastie, lebo, hoci sa hráči snažili, bojovali, a v niektorých zápasoch boli lepší ako ich súper, nebol im dopriaty pocit víťazstva. Po deviatom kole bol výborom odvolaný resp. oznámil ukončenie vo funkcii trénera Henrich Kováč. Mužstvo do konca jesene prebral Dušan Horniaček, no, žiaľ, ani jemu sa tím nepodarilo skonsolidovať . Polčas sezóny strávime na 14.mieste s 9.bodmi. Mužstvo žiakov po minulej sezóne prešlo úplnou zmenou, pretože do dorastu odišlo až 9 hráčov. Nevedeli sme či bude dosť hráčov - žiakov na novú sezónu, no sme veľmi radi, že sa stále ďalšie deti počas celej jesene postupne hlásia: chcú hrať futbal za naše farby Rybníka. Kolektív sa postupne konsoliduje, najmladší hráči sa doslova len učia hrať futbal, no v poslednom kole už dokázali vyhrať 14:0. Po jesennej časti majú na konte dve víťazstvá – 6 bodov a sú na 10.mieste. Pre mládež sú u nás vytvorené vynikajúce podmienky, počínajúc loptami, kde každý jeden žiak má na tréning svoju loptu, končiac práve kompletnou prestavbou sociálnych zariadení s novými sprchami. Mužstvo v jesennej časti viedli ako tréneri Tibor Biringer a Pavol Mikula. Z mužstva dorastu tiež odišlo po minulej sezóne 6 hráčov, no doplnili ich žiaci, ktorí skončili vo svojej vekovej kategórii. Títo sa postupne zohrávajú so staršími hráčmi. Mladí hráči priniesli do mužstva potrebnú konkurenciu. Ich prístup k tréningom a dochádzka by mohli byť príkladom niektorým starším spoluhráčom. Dorastenci po jesennej časti prezimujú s 26.bodmi na peknom 4.mieste a ako jediné naše mužstvo za zúčastnia zimného halového turnaja ObFZ. Trénerom mužstva je František Vyskočil. Výbor OFK v piatok 18. januára 2013 organizuje spoločne s miestnym Stolnotenisovým oddielom ples športovcov, na ktorom, som pevne presvedčený, sa dobre všetci zabavíme a hneď v ďalšom týždni plánujeme už povinnosti - výročnú členskú schôdzu. Dovoľte nám na záver poďakovať sa všetkým, ktorí nám počas jesennej časti pomáhali: či už jednotlivcom alebo ObÚ Rybník (akcia „Futbal, to je hra“ o ktorej bol samostatný článok) ale hlavne vám, fanúšikom, ktorí ste chodili na zápasy naše mužstvá povzbudiť, aj keď sa nedarilo tak, ako by sme si to všetci želali.

Milí spoluobčania,
verím, že vo štvrtok 29. novembra o 17. hodine zaplníte v hojnom počte priestory nášho kultúrneho domu. Stretnutie s prof. Michalom Šarafínom, jedným z našich najuznávanejších architektov, bude k téme, ktorá vás určite zaujme. Tak ako uvádzame na inom mieste tejto strany, prof. Šarafín predstaví projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu na chodník ku kostolu.Som rád, že máme v obci šikovných stolných tenistov a že náš futbalový káder dopĺňajú talentovaní žiaci. Zo strany obce robíme všetko preto, aby sme pre rozvoj tohto najmasovejšieho športu urobili čo najviac. Prajem vám spokojné adventné obdobie. Imrich Králik, starosta

upoZornenie!
Upozorňujeme občanov, aby do KUKA nádob nevkladali biologický odpad a lístie, ktoré môžu vyviezť na skládku. Pracovníci odvozu odpadu nezlikvidujú vrecia a igelitky s neznámym odpadom, ktoré sú položené pri smetných nádobách. Do smetných nádob patrí odpad z domácností, ktorý neseparujeme. Pracovníci odvozu komunálneho odpadu nevysypú takto naplnené KUKA nádoby a vrecia.

oZnam
vo štvrtok 29. novembra o 17. hodine
Starosta obce vás pozýva do kultúrneho domu na

Členovia stolnotenisového klubu hodnotili uplynulú sezónu

RyBNÍK – V úvode výročnej členskej schôdze Stolnotenisového klubu (STK), ktorá sa konala v sobotu 10. novembra, 35 členov zo 49 členov STK Rybník hodnotilo predchádzajúcu sezónu. Tá bola opäť úspešná. Tak, ako každý rok, aj tento Rybníčania postúpili o súťaž vyššie a hrajú už druhú ligu, ktorú momentálne aj vedú. Okrem toho majú zastúpenie vo všetkých súťažiach počnúc II. triedou okresu, až po spomínanú druhú ligu. Všetky rybnícke družstvá si

rybníčania vedú 2. ligu
vedú veľmi dobre, o čom svedčí aj umiestnenie na popredných miestach v tabuľkách vo všetkých súťažiach. Tým, že STK Rybník postúpil do druhej ligy a hrá s mestami ako Nitra, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom, Nová Dubnica, Vráble, Šahy , okrem iného stúpajú náklady na dopravu aj na vedenie klubu. Káder hráčov je široký a je z čoho vyberať. Prihlasujú sa hráči zo širokého okolia. „ Tomu sa Rybníčania tešia, lebo potrebujú dobrých hráčov, aby

vedeli „potiahnuť“ najmladších a samozrejme aj tých starších z nižších súťaží. Rokovalo sa aj o rozšírení výboru. Na jednotlivé funkcie boli navrhnutí: E. Kováč (predseda), J. Piatro (podpredseda), J. Uhnák (tajomník), J. Potocký (hospodár), M. Chlebo (ekonóm), A. Trňan( technicko-organizačný pracovník), D. Goga (hlavný tréner). Všetky návrhy boli schválené. Guláš a vínko chutili. Nálada bola dobrá. Na harmonike zahrala Emília Krnčoková. So zástup-

cami futbalistov stolní tenisti prerokovali ples športovcov, ktorý sa bude konať 18. januára budúceho roka. Ako si stoja družstvá STK Rybník v sezóne 2012/2013? 2. liga muži (po 8. kole) - 1. STK Rybník A, 3. liga muži (po 10. kole) - 4. STK Rybník B, 4. liga muži (po 8. kole) – 4. STK Rybník C, majstrovská súťaž A, muži ( po 4. kole) – 2. STK Rybník D, majstrovská súťaž B (po 5. kole) – 2. STK Rybník E, 8. STK Rybník F, 1. liga st. žiaci (po 2. kole) - 5. STK Rybník A.

s prof. michalom Šarafínom z projekčnej kancelárie Ateliér domova – Bratislava. Na stretnutí s občanmi predstaví projektovú dokumentáciu na vydanie stavebného povolenia: chodníka do kostola.

VereJné sTreTnuTie

poZVÁnKa

ryBníCKa 10-ka
3. ročník
Usporiadateľ: Obec Rybník, ZŠ s MŠ Rybník Termín:

8.12. 2012 (sobota)

Kniha Anjeličku môj rybníckej autorky Moniky Miškovičovej Savovej sa za mesiac vypredala!

Dotlač bude o niekoľko dní
RYBNÍK (Oľga Prekopová) – Útla knižočka Anjeličku môj so silnými duchovnými motívmi, modlitbami a fotografiami sakrálnych pamiatok z obce, sa vypredala zo rovný mesiac, čo je na slovenské pomery vec takmer neslýchaná. Autorka, Rybníčanka Monika Miškovičová – Savová dielko krstila 7. októbra a 7. novembra už nebol ani jediný výtlačok! „Dúfala som v úspech, ale že by sa kniha vypredala za štyri týždne, to by mi nenapadlo,“ povedala pre POHRONIE autorka. Pre obrovský úspech sa pripravuje dotlač – 300 kusov knihy, ktorá by mala byť hotová už v priebehu niekoľkých dní. Bude sa dať kúpiť na Obecnom úrade v Rybníku a v levickom kníhkupectve KRUH. Okrem toho sa pripravuje aj rozšírená, slovensko-anglická, verzia knihy Anjeličku môj s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. Tá by sa mala pred čitateľmi objaviť začiatkom budúceho roka. Toto dielko by malo bezplatne zorientovať turistov a návštevníkov v histórii a zvyklostiach Rybníka a regiónu. Mali by sa k nemu dostať aj Slováci žijúci v zahraničí. „Keď som bola teraz v USA, bola som prekvapená stavom muzeálnych exponátov o Slovensku v oblastiach, kde žijú Slováci. Napríklad v Baltimoore a Orlande reprezentovali tamojšie muzeálne artefakty knihy o Prešove a Košiciach a jedna mapa bývalého Československa,“ povedala Monika Miškovičová – Savová. V Clevelande a Ohiju to bolo lepšie, ale všade, kde sú stopy po slovenských predkoch vo svete, sa anglickoslovenskej verzii knihy Anjeličku môj určite potešia. Autorka prvé vydanie knihy darovala svojim hostiteľom v USA rovnako ako informatívne materiály o Rybníku, ktoré dostala od starostu Imricha Králika. Rodáci sa v USA potešili aj cédečku spevokolu Rybníčan. Tak ako autorka sľúbila, výťažok z prvého vydania knihy venovala postihnutým a chudobným deťom. „Pomohla som obnosom dvakrát po 180 eur dievčatkám postihnutým mozgovou obrnou, 200 euro som venovala na soci-

álny taxík ťažko mobilne postihnutému mládencovi, pomohla som občianskemu združeniu OSTROV, podporila som Dobrého anjela aj Ligu proti rakovine a verím, že sa potešila aj rybnícka rodina, v ktorej sú polosiroty,“ konštatovala M. Miškovičová-Savová. Počas minulého týždňa iniciovala fotenie detičiek v krojoch v Ľudovom dome pre vianočné pohľadnice. Rybník bude jedinou obcou, ktorá bude mať adventné pohľadnice s obecnými motívmi odrážajúcimi najkrajšie vianočné zvyklosti. Nebude chýbať fotografia voľakedajšej Štedrej večere ani pohľad na Stromček zavesený na hrade domu. Vianočné pohľadnice budú k dispozícii na Obecnom úrade.

miesto: Obec Rybník prezentácia: od 8:00 hod. Kultúrny dom Rybník popis trate: štart - pred KD Rybník - ulice obce (Hlavná, Tepličná, Továrenská, Školská) - 1 okruh - dĺžka 2500 m, bežia sa 4 okruhy povrch: asfalt, prevýšenie cca 50 m Šatne: Štadión TJ Rybník Štartovné: 2 €/osoba, žiaci do 15 rokov zdarma Občerstvenie: zabezpečí usporiadateľ KaTegórie: od 9:00 do 10:30 MŠ, ZŠ 1. – 2. ročník, ZŠ 3. – 4. ročník, ZŠ 5. – 6. ročník,ZŠ 7. – 9. ročník Hlavný štart od 11:00 Muži do 40 rokov, ženy do 40 rokov Muži nad 40 rokov, ženy nad 40 rokov Muži nad 50 rokov, ženy nad 50 rokov Muži nad 60 rokov, ženy nad 60 rokov Ceny: prví traja v každej kategórii obdržia vecnú cenu a diplom Tombola: ceny budú vyžrebované medzi bežcami. Vyhodnotenie: sála kultúrneho domu, po vyhodnotení spoločné posedenie Organizačný výbor: Ing. Imrich Králik – starosta obce Rybník PaedDr. Karol Mladý – riaditeľ ZŠ s MŠ Rybník Informácie: 036/6342151, 036/6324216 – podatelna@obecrybnik.sk

Hoci sme malá obec, aj u nás vítame novorodencov do života. I tentokrát sme privítali nášho malého občana Samka Mušuku. Pri tejto príležitosti sme pripravili malé pohostenie, počas ktorého starosta obce Jozef Rosipal odovzdal matke kyticu a rodičom finančný dar 50 Eur. Táto suma je schválená vo všeobecne záväznom nariadení obce pre každého novorodenca z Ine.

Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí. Najtajnejším želaním každého rodiča je mať dieťa, ktoré by v starobe opatrilo svojich rodičov, pomáhalo im a bolo im oporou. Dnes mi pripadla milá povinnosť privítať na svete nového občana. Je to neobyčajne významná udalosť. Milí rodičia, skláňate sa nad bielou perinkou, kde spokojne spí vaše dieťatko. Hľadíte láskyplným pohľadom na jeho hodvábne vlásky a snívate, čo z neho vyrastie. Bude šťastné? Drieme zatiaľ s pästičkami zovretými, odkázané na vašu starostlivosť. V jeho tváričke hľadáte svoje črty. Veď je kvetom vašej lásky. Prišlo preto, lebo ste sa rozhodli obohatiť svet o nového jedinca. Myslíte na to, že vaše dieťatko bude potrebovať lásku, ochranu a trpezlivosť obidvoch rodičov, a to nielen teraz, ale v celom jeho živote. Iste si uvedomujete, že poskytnúť všetky spomínané atribúty nie je ľahké. Vyžaduje si to od rodiča veľkú trpezlivosť, prebdené noci. Vyjadrujem však presvedčenie, že toto všetko vykompenzuje radosť z vášho dieťatka. Prajem vám, aby ste tých radostných dní mali čo najviac. Bude ich iste veľa už len preto, že vo svojich deťoch sa opakujeme, žijeme v nich ďalej. Nech vaša ratolesť prežije čo najšťastnejší život!

Milí rodičia!

chystá najbližšie?
30.11. 2012: Priateľský stolnotenisový zápas medzi Iňou a Vrábľami (15.30 h) *** 6.12. 2012: Mikuláš, zdobenie stromčeka, vianočné tvorivé dielničky (16.00 h)

Čo sa v Ini

ADRIANA CZIGÁNYIOVÁ Začiatok posledného mesiaca v roku patrí už 24 rokov Svetovému dňa boja proti AIDS. Rozhodla o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 1988. V roku 1988 bolo vo svete vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) infikovaných päť miliónov osôb. V súčasnosti je vírusom nakazených 42 miliónov ľudí, z toho 30 miliónov len v Afrike. Ročne na túto zákernú chorobu zomierajú priemerne 2 milióny ľudí. Dramatická je situácia u detí, pričom minulý rok si HIV vyžiadalo životy takmer u 270 000 detí do 15 rokov a bolo zaznamenaných okolo dvoch miliónov nových prípadov v tejto vekovej skupine. Symbolom ochorenia je červená stužka, jej pripnutím možno vyjadriť solidaritu s tými, ktorých toto infekčné ochorenia postihlo. Vírus HIV neobchádza ani Slovensko. Prvých pacientov zaevidovali začiatkom 90. rokov, pričom vôbec prvým infikovaným v bývalom Československu bol Slovák. Situácia vo výskyte prípadov sa u nás monitoruje od roku 1985 a k 30. septembru sa zaznamenalo 419 infikovaných občanov, u ktorých sa v 53 prípadoch vyvinulo ochorenie na AIDS a následne 42 ľudí zomrelo. Najviac nakazených je v Bratislavskom kraji. Na Slovensku sa tiež eviduje aj počet nakazených cudzincov žijúcich v SR – 106 nakazených. HIV sa častejšie diagnostikuje u mužskej časti populácie, až 86 percent infikovaných sú muži, ktorí sa väčšinou

nakazili homosexuálnym stykom. Zaznamenalo sa tiež 11 prenosov infekcie pri intravenóznej (vnútrožilnej) aplikácii drog a jeden prípad nakazenia sa eviduje aj pri podaní transfúzie krvi. V Slovenskej republike sa zatiaľ nezaznamenal ani jeden prípad ochorenia z matky na dieťa. Podľa doterajších zistení ochorenie postihuje najviac mladých ľudí vo veku od 20 do 33 rokov, čo predstavuje až vyše 56 percent. Prelomovým rokom sa stal rok 2001, kedy sa na Slovensku zaznamenala stúpajúca tendencia výskytu ochorenia. V SR sa doteraz vykonalo viac ako 5,2 milióna vyšetrení na zistenie prítomnosti vírusu HIV. Liečba je pomerne nákladná. Stojí zhruba 1000 eur mesačne. Významne spomaľuje množenie vírusu a za posledné roky sa dĺžka prežívania zvýšila na desiatky rokov. HIV/AIDS je v súčasnosti liečiteľné, ale (zatiaľ) nevyliečiteľné ochorenie. Na Slovensku sú tri klinické pracoviská pre HIV pacientov, a to v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Anonymne sa možno otestovať aj v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave. Podľa UNAIDS sa však teraz darí o chorobe lepšie informovať. V niektorých krajinách sa tak obmedzilo promiskuitné správanie a mladí ľudia začínajú so sexuálnym stykom v neskoršom veku ako doteraz. Podľa úradníkov OSN však svet musí aj naďalej do prevencie a liečby AIDS masívne investovať, inak sa môže súčasný nádejný trend zvrátiť. (RÚVZ Levice)

1 armaturista - nástup 21. 12., vyuč., ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, Mgr. Lecký, martin.lecky@roez.sk 1 asistent predaja - nástup 7. 12., ÚSV, Ing. Peter Platinský - PLATAN, Mierová 17, Želiezovce, Ing. Platinský 1 autolakovnik - nástup 26. 11., vyuč., Arriva, s.r.o., kpt. Nálepku 1, Levice, p. Kotasz, tel. 0905 487 613 1 automechanik - CMV - nástup 26. 11., vyuč., Arriva, s.r.o., kpt. Nálepku 1, Levice, p. Kotasz, tel. 0905 487 613 1 elektromechanik - nástup 5. 12., vyuč., Anton Bielik - LIFT SERVIS, Kmeťa 32, Levice, p. Bielik, tel. 036/631 75 40 1 konštruktér - nástup 3. 12., VŠ, Hörnlein Slovensko, s.r.o., Bernecká 1823, Šahy, Mgr. Kázmerová, tel. 036/745 01 78 1 kuchár - nástup 10. 12., vyuč., MedAgro, s.r.o., Nitrianska 1/1, Kalná nad Hronom, Ing. Šidlovská, tel. 0915 245 696 1 kuchár - nástup 19. 12., vyuč., RAMIRO s.r.o., Kozmálovská cesta 153, Tlmače, Mgr. Krivočenková, tel. 036/634 22 32 1 manažér kvality a tvorca dokumentácie kvality - nástup 5. 12., ÚSO, ROEZ, s.r.o., Tyršova 2354/2, Levice, Mgr. Lecký, tel. 0915 751 532 1 murár - nástup 14. 12., vyuč., Dremax s.r.o., Čajkov 126, p. Tuhý, tel. 0905 545 820 1 obchodný zástupca - sprostredkovateľ - nástup 3. 12., ÚSO, UNIQA poisťovňa, a.s., Dopravná 14, Levice, Ing. Minár, tel. 0905 761 542 1 obrábač kovov - nástup 3. 12., ÚSO, Hörnlein Slovensko, s.r.o., Bernecká 1823, Šahy, Mgr. Kázmerová, tel. 036/745 01 78 1 obsluha v solárnom štúdiu - nástup 21. 12., ÚSO, Caribic Sun s.r.o., Československej armády 2, Levice, Ing. Bugyíková, tel. 0904 911 772 2 pomocné pracovné sily vo výrobe - nástup 7. 12., SOLIDE SLOVAKIA, s.r.o., Fučíkova 10, Hronovce, p. Kalitová, tel. 0905 985 774 1 pomocný stolár - nástup 14. 12., zákl. vzdel., Dremax s.r.o., Čajkov 126, p. Tuhý, tel. 0905 545 820 1 pracovník v pneuservise - nástup 19. 12., ÚSO, Radoslav Illés - AUTOLINE, Mochovská 15, Levice, p. Trup, tel. 0905 969 355 1 pracovník/-čka na umývanie áut - nástup 19. 12., ÚSO, Radoslav Illés - AUTOLINE, Mo-

chovská 15, Levice, p. Trup, tel. 0905 969 355 1 regionálny obchodný zástupca pre mobilného operátora - nástup 30. 11., ÚSO, Milan Grobár SCORPIO, Na Bašte 8, Levice, p. Grobár, tel. 0948 516 221 1 správca počítačovej siete - nástup 1. 12., VŠ, Základná škola, Saratovská 85, Levice, Mgr. Polák, tel. 036/6223 560 1 stolár - nástup 14. 12., vyuč. Dremax s.r.o., Čajkov 126, p. Tuhý, tel. 0905 545 820 3 stolári - nástup 13. 12., vyuč., LENCOS IN, s.r.o., Bátovce 72. Ing. Valach, tel. 0905 913 315 4 stolári nábytkári - nástup 19. 12., OFFICE s.r.o., Družstevná 234, Horná Seč, p. Palásti, tel. 0905 920 910 1 vedúci zmeny - majster - nástup 4. 12., ÚSO, de Miclén a.s., Priemyselný park 66, Levice, p. Petrencová, tel. 036/63 93 335 1 vodič nákladného automobilu - nástup 7. 12., ÚSO, KOVACS AGRO s.r.o., Družstevná 12, Hronovce, Ing. Kovácsová 1 zdravotná sestra - zubná asistentka - nástup 2. 1., ÚSO, MUDr. Igor Jagoš - stomatológ, Nálepku 71, Levice, MUDr. Jagoš, tel. 036/6316 474 2 zvárači - nástup 3. 12., vyuč., Andritz Kufferath s.r.o., Ku Bratke 5, Levice, p. Ivaničová, tel. 036/6314 596 2 zámočníci - zvárači - nástup 6. 12., vyuč., COMAT - PLUS, s.r.o., Kpt. Nálepku 59, Levice, p. Hlinčík, tel. 0905 724 265 1 zástupca riaditeľa pre prvý stupeň ZŠ - nástup 3. 12., VŠ, Základná škola Andreja Kmeťa, Štefánika 34, Levice, Mgr. Meňhartová, tel. 036/6345 742 1 údržba elektrotechnických a mechanických častí pozberovej linky zeleniny a pozberovej linky obilnín - nástup 7. 12., KOVACS AGRO s.r.o., Družstevná 12, Hronovce, p. Kovácsová; tel. 0905 464 751 2 účtovníci - nástup 30. 11., VŠ, Andritz Kufferath s.r.o., Ku Bratke 5, Levice, p. Ivaničová, erika.ivanicova@andritz.com 1 čalúnnik - nástup 7. 12., ÚSO, IGOLAN, a.s., Ružová 29, Dolný Pial, p. Polakovičová, tel. 036/630 41 14 1 čašník, servírka - nástup 30. 11., vyuč., Viecha na Vinohradoch, 29. augusta 18, Levice, p. Čuvala, tel. 0917 220 067

„Je to zatiaľ môj najsilnejší príbeh“, tvrdí spisovateľ Jozef Karika
Majster napätia a drsných scén, autor bestsellerov V tieni mafie, V tieni mafie II. Čas dravcov a Nepriateľ štátu ponúka čitateľom nový mrazivý triler o priateľstve a láske, ktoré sa zmenili na smrteľnú nenávisť. NA SMRŤ je prvá časť dvojdielneho románu so strhujúcim, dynamickým dejom a s poriadnou dávkou napätia. Zároveň je to aj ľudský, miestami až dojímavý príbeh. Dvaja nerozluční priatelia vyrastajú koncom dvadsiatych rokov minulého storočia v malom slovenskom meste. Po tragickej udalosti sú nútení utiecť do zahraničia a opustiť dievča, o ktoré súperia. Jeden emigruje do New Yorku. Stane sa pešiakom obávaného židovského gangu, zažije krvavú vojnu najmocnejších mafiánskych rodín a stúpa v hierarchii podsvetia. Druhý sa ocitne v Mníchove, kde ho zverbujú do nacistickej tajnej

NA SMRŤ

3 programátori - Rakúsko, NJ, AJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 2 roky 2 informatici - Nemecko, NJ, AJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 2 roky 1 zubný technik - Nemecko, NJ - komunikatívne, SŠ, prax min. 2 roky 1 technológ zvárania - Nemecko, NJ, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 1 sústružník na konvenčnom sústruhu - Holandsko, NJ, AJ -

komunikatívne, SOUm prax min. 2 roky 1 technológ zvárania - Holandsko, NJ, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 4 technici - montéri chladiacich zariadení a klimatizácie Holandsko, NJ, AJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 1 kuchár - Malta, AJ - aktívne, SOU, prax min. 3 roky 1 automechanik - Nórsko, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky

400 skladoví pracovníci (textil) - Veľká Británia, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 35 animátori voľného času Španielsko, AJ, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 25 športoví asistenti - Španielsko, AJ, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok 15 hudobníci - Španielsko, AJ, NJ - aktívne, SOU, SŠ, prax min. 1 rok EURES 036/2440 303

služby. Zúčastní sa na mnohých vražedných akciách a postupne sa mení na beštiálneho dôstojníka SS. Po vypuknutí vojny sa opäť stretávajú. Vydrží ich priateľstvo ťažkú skúšku – alebo sa z nich stanú nepriatelia na život a na smrť? Jozefovi Karikovi najväčší úspech priniesla séria kníh: V tieni mafie, V tieni mafie II. Čas dravcov a Nepriateľ štátu. Za triler V tieni mafie získal autor ocenenie Zlatá kniha, ktoré sa udeľuje za viac než pätnásťtisíc predaných výtlačkov. Triler vyšiel aj v Čechách, kde sa rovnako stretol s veľkým čitateľským ohlasom. Okrem toho mu na Slovensku a v Čechách vyšli knihy Zóny tieňa (2005), Mágia peňazí (2007), KPMPZ (2007) a Brány meonu (2009). V Amerike mu vyšla kniha esejí Liber 767. Poviedky publikoval v literárnom magazíne Rak a v časopise Fantázia. Niektoré jeho texty vyšli v amerických antológiách The Best of Konton a Manifesting Prosperity. Autorove poviedky, novely, videá, novinky a ďalšie zaujímavosti nájdete na stránke www.karika.sk. Titul NA SMRŤ vychádza na 376 stranách. Maloobchodná cena 11,90 €. www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk

14

27. novembra 2012

samosprÁVne noViny

POHRONIE

V santovskej ZŠ sa lúčili s jeseňou

poZVÁnKa

Školáci si vlastnoručne vyrobili šarkany
HELENA SUMERÁKOVÁ Hoci tomu počasie nenasvedčuje, blíži sa december. To je čas, kedy sa už deti tešia na zimné radovánky. Na dvere nám klope ďalšie ročné obdobie a s jeseňou sa treba rozlúčiť. Žiaci ZŠ Santovka už tradične zamávali jeseni na rozlúčku vlastnoručne vyrobenými šarkanmi. Na obecnom futbalovom ihrisku si počkali na správny vietor a v skupinkách sa pustili so šarkanmi do pretekov. Po zábavnom šantení na čerstvom vzduchu si späť do školy okrem blata na topánkach prinášali aj veselé zážitky. Tu ich čakala ďalšia rozlúčka. Po dvojtýždňovej výstave svoje miesto opustili aj krásne tekvicové výtvory, ktorými bola vyzdobená chodba školy. Okrem dôstojnej rozlúčky s jeseňou je potešujúce, že sa opäť vydarila spolupráca rodičov, žiakov a učiteľov.

na ČLensKú sChôDZu pasienKoVeJ spoLoČnosTi
konanú 30. 11. 2012 o 17.30 hod
v zasadacej miestnosti obecného úradu v santovke. pROgRAm: 1. Otvorenie privítanie členov; 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov, návrhovej komisie a schválenie programu; 3. Voľba orgánov PS; 4. Rôzne; 5. Uznesenie; 6. Záver. Účasť všetkých členov Pasienkovej spoločnosti je nutná. Výbor Pasienkového spoločenstva

Termíny zvozu odpadov v obci santovka
Každý šarkan je originálnym dielom detských rúk.

iV. Q. 2012
Deň v týždni štvrtok štvrtok pondelok utorok štvrtok streda

Dátum 29. november 6. december 10. december 11. december 13. december
Šarkany lietali vysoko nad dedinou. Školu na jeseň krášlili aj zaujímavé výtvory z tekvíc.

Druh odpadu SKLO PLASTY TKO ŽK - KOVY PAPIER TKO

19. december

Nový Tekov
Školkari triedia papier aj plasty a nakladajú ich do ekovláčika

Milí Novotekovčania,

Environmentálna výchova je neustále hľadanie odpovedí na neustále otázky: PREČO? Je to hľadanie rovnováhy a harmónie v sebe a okolo seba. Prešlo dlhé obdobie, kým si človek začal uvedomovať svoju závislosť od prírody a tesnú spätosť s ňou. Postupná biologizácia, chemizácia a robotizácia síce na jednej strane umožnili rast jeho životnej úrovne, no na strane druhej sa stali najmohutnejším zdrojom znečisťovania životného prostredia. Znečistený vzduch, voda, potraviny, do ktorých sa dostávajú znečistené látky z pôdy a ovzdušia, ne-

enviromentálna výchova je o hľadaní rovnováhy
gatívne ovplyvňujú zdravotný stav človeka. Environmentálna výchova v materských školách poskytuje priestor a neohraničené možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu. Minulý mesiac sme mali

Škôlkari sadia jeden z troch ibištekov.

v našej materskej škole Ekodeň, o ktorom ste si už mohli prečítať. Odvtedy v triedach triedime papier a plasty do označených krabíc, ktoré si deti vlastnoručne ozdobili a keď sa naplnia, ich obsah sypeme do Ekovláčika, ktorý nám vyrobili členovia OZ Hroneko. Samozrejme s deťmi spoločne budeme odovzdávať triedený odpad v obci v určených dňoch. Ku stromu, ktorý sme zasadili s veľkými kamarátmi a rodičmi, pribudli aj tri kríčky – Ibišteky, ktoré deti sadili pri plote materskej školy. Už teraz sa tešíme, ako nám na jar zakvitnú.

čas nám všetkých posunul do adventného obdobia. Má neopakovateľné čaro pripomínajúce vôňu sušených jabĺčok, škorice a voňavého šípkového čaju. Signalizuje, že prichádzajú Vianoce. Takouto atmosférou nás všetkých, ktorí sme sa zúčastnili predvianočného zájazdu do Budapešti, obklopila vyzdobená metropola Maďarska. Teším sa, že všetci účastníci sa vrátili domov spokojní. Aj vám ostatným prajem spokojné adventné obdobie. Silvia Hrušková, starostka

Keď uhynie posledná včela, ľudstvu zostanú už len štyri roky

Večer o živote včiel
jANKA LELOVSKÁ Večer na tému Zaujímavosti zo života včiel a význam včelích produktov pre naše zdravie, ktorý pripravil pre občanov Tekovan, sa uskutočnil v piatok 23. novembra o podvečer hodine v kultúrnom dome. Ján Kopernický, špičkový odborník v tejto problematike, začal svoje rozprávanie výrokom: „Keď uhynie posledná včela na zemi, ľudstvo bude žiť iba štyri roky“. Včely sú veľmi dôležité, starajú sa o rozmnožovanie rastlinstva. Dozvedeli sme sa, aké je zaujímavé včelie spoločenstvo a že sa včely spôsobom života podobajú ľuďom. Počuli sme o rôznych druhoch

predvianočná metropola maďarska všetkých uchvátila

V Budapešti bolo veselo a fajn
jANKA LELOVSKÁ V sobotu 24. novembra sa uskutočnil poznávací zájazd do Budapešti zorganizovaný Občianskym združením Tekovan a Obecným úradom v Novom Tekove. Odchod z Nového Tekova bol už o 6,30 hodine, v Leviciach sa k nám pridal skúsený sprievodca Jozef Kosmály. Ten nám dokázal vopred zariadiť vstup do budovy parlamentu, čo nebolo vôbec ľahké. Návšteva parlamentu bola naozaj veľkým zážitkom. Mali sme možnosť vidieť aj vystavené korunovačné predmety. Prekrásna výzdoba priestorov tejto skvostnej budovy v nás zanechala nezabudnuteľný zážitok. Od parlamentu sme sa autobusom presunuli do nákupného centra Campona, kde sme navštívili Tropikárium, Videli sme exotickú prírodu a zvieratá. V obrovských

akváriách boli žraloky, raje a veľa druhov vodných tvorov žijúcich v moriach a oceánoch. Na pravej strane Dunaja a mali sme možnosť prehliadnuť si Baziliku sv. Štefana a navštívili sme aj vianočné trhy. (autorka je predsedníčka OZ Tekovan)

včiel, o ich vývine, škodcoch, o ich pracovitosti. Veľa sme sa dozvedeli o včelích produktoch, ako sa robia ochutnávky medu, ako náš med získava ocenenia na svetových súťažiach, ako pomáha užívanie medu pri liečbe rôznych ochorení a mali sme možnosť ochutnávať rôzne druhy medu. Bol to zaujímavý večer, stretnutie s príjemným človekom, ktorý dokázal zaujať svojim rozprávaním aj tých, čo sa včelárstvu nevenujú. Ďakujeme Jánovi Kopernickému, riaditeľovi Výskumného ústavu včelárskeho v Liptovskom Hrádku, že si našiel čas a prišiel medzi nás do Nového Tekova. (autorka je predsedníčka OZ Tekovan)

■ ■ ■

■ ■

» Dá do prenájmu 2-izbový byt v Leviciach. Tel. 0915 297 319 (771) » Dám do prenájmu 2-izbový nezariadený byt v Leviciach, ihneď voľný. Tel. 0905 296 353 (855) » Prenajmem 3-izbový byt v Leviciach, lokalita Na lúkach, voľný od januára 2013. Tel. 0904 750 936 (841) » Dám do prenájmu v Leviciach luxusne zariadený 4-izbový byt. Cena dohodou. Tel. 0905 799 046 (592) » Dám do prenájmu zrekonštruovaný rodinný dom v Mýtnych Ludanoch na ubytovacie účely pre firmu. Cena: 100 € osoba/mesiac. Tel. 0905 296 353 (853)

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice
tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: kancelaria@agbreal.sk
Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME:

garzónka OV, centrum dohoda 1-OV, Ľanová, kompl. rek. 24.500 € 2-OV, Hviezdoslavova 39.000 € 2-garzónka OV, kompl. rek. 33.500 € 2-OV, Štúrova, komp. rek. dohoda 2-OV, Ku Bratke 42.000 € 3-OV, Textilná 41.500 € 3-OV, Súkenícka dohoda RD Levice, 29. augusta 133.000 € RD Nový Tekov dohoda Viničný dom - Krížny vrch 9.800 € Prenájom 2-izbového bytu - Levice Prenájom objektu - Horná Seč
VYHOTOVUJEME KÚPNE, DAROVACIE A NÁJOMNÉ ZMLUVY.

NEHNUTEĽNOSTI

Kúpim starožitnosti – staré pohľadnice, vyznamenania, vreckové hodiny, strieborné predmety, bodáky, šable, lustre, porcelán – v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 (1) SLUŽBY

Kompletné sťahovanie bytov, montáž nábytku. Tel. 0908 136 517 (496)
Predám tatranský profil –
brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267 0911 811 880
Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(13)

Glazúrovanie vaní.
(497)

Slovenka s britským občianstvom ponúka anglickú konverzáciu, príprava na pracovné pohovory, doučovanie angličtiny - Levice.

» Predám 1 izbový byt na ulici M. R. Štefánika v Leviciach. Nachádza sa na 1. poschodí. Celková cena: 31.000 €, možná dohoda. Tel: 0911 401 924 (833) » Predám veľký 1-izbový byt na Vinohradoch v LV, 46 m 2, prízemie, cena 34.000 €. Tel. 0904 284 854 (844) » Predám zrekonštruovaný jednoizbový byt v OV v Leviciach. Cena: 24.500 €. Tel. 0918 907 984 (848) » Predám 2-izbový byt v OV s balkónom v LV na Vinohradoch, 1.posch. Byt má plastové okná, laminátové podlahy, novú modernú kuchynskú linku so spotrebičmi. Rozloha 49 m2. Cena Predám dvojpodlažný rodinný 37.000 €. Tel. 0907 065 115 (724) dom v Leviciach s možnosťou » Predám 2-izbový byt po komp- bývania aj pre dve rodiny, výmeletnej rekonštrukcii v Leviciach na ra pozemku 700 m2. ulici M. R. Štefánika. Tel. 0905 Tel. 0918 907 984 (849) 799 046 (749) AUTO-MOTO-BICYKLE » Predám 2-izbový byt na Štefánikovej ulici v Leviciach, 1. » Predám štartér LADA 2105 na 30 poschodie, čiastočne prerobený. €. Tel. 0908 400 910 (802) Cena dohodou. Tel. 0911 333 569 ZVIERATÁ (843) » Predám ošípané. Tel. 036/6385 » Predám 2-izbový byt v OV po 143, 0918 618 593 (821) rekonštrukcii v centre Levíc. Tel. RÔZNE 0905 296 353 (854) Predám 3-izbový byt (82 m2) na ul. M. R. Štefánika 57 v Leviciach, 5. poschodie. Byt je upravený - plastové okná, murované jadro, vstavané skrine, plávajúce podlahy. Byt sa predáva spolu s garážou (21 m2), ktorá je vzdialená 100 m. Cena za byt a garáž je 65.000 €.

» Predám murovanú garáž 8 m dlhú, elektrina, montážna jama v Malom Kiari pri autobusovej zastávke. Tel. 0905 765 007 (748) » Predám RD v Žemberovciach, alebo vymením za 3-izbový byt na Vinohradoch, alebo M. R. Štefánika + doplatok. Tel. 0903 584 456 (801) » Predám krásny rodinný dom v obci Čaka skolaudovaný v roku 1988. Celková cena 68.000 €. Výmera pozemku 1 000 m2. Bližšie info na t. č. 0911 430 707 (831) » Predám krásny rodinný dom v obci Iňa. Celková výmera pozemku je 35,9 á. Celková cena: 19.900 €. Kontakt: 0905 632 353 (832) » Ponúkam na predaj RD v obci Krškany. Pozostáva z 2 častí. V dome krb, zavedená obecná voda (ale aj studňa), plyn, elektrika 220/380. Celková výmera pozemku 12 á. Cena 35.000 € Tel. 0911 430 707 (835) » Predám rodinný dom v obci Tekovské Lužany. Súčasťou domu je aj samostatná garáž. Dom bol kolaudovaný v roku 1985. SUPER CENA: 69.900 €, kontakt: 0905 362 353 (837)

Ponúkame viničný domček na Krížnom vrchu * výmera pozemku 1289 m2 * klenbová vínna pivnica * voda na pozemku * cena: 9.800 €

Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Realizácia stavieb na kľúč.
(847)

BLŠIE TRHY

7. Flohmarkt

1. 12. 2012

v sobotu od 9.30 do 12.30 hodiny

s VIANOČNOU ATMOSFÉROU vianočný punč, zákusky, čaj, káva
v Dome REVICZKY, ul. Vojenská 28 v Leviciach
Záujemcovia o predaj sa môžu prihlásiť do 30. 11. 2012 na doleuvedenom tel. č.

Srdečne očakávame všetkých kupujúcich aj predávajúcich, ktorí chcú zažiť príjemnú atmosféru blších trhov.
(838)

viac info: 0905 957 173
Perecká 38, OD Garancia

KOZMETICKÝ A KADERNÍCKY SALÓN
KOZMETIKA
Čistenie pleti od 7 €, masáž pleti, ultrazvuk, profesionálna práca NENECHAJTE SA ZOSTARNÚŤ! Akrylové s gelové nechty od 10 €, doplnenie 5 €.

PROPOLIS

Tel. 0948 109 927

(799)

» Postrážim vaše dieťa cez týždeň od 17. hodiny do kedy je potrebné a cez víkendy a sviatky bez obmedzenia, prax mám. Tel. 0907 741 073 (840)

Extrémne liečivé produkty z čistej prírody.

PROPOLISOVÁ MASŤ

+

KADERNÍCTVO
Strihanie už od 1,60 €, po dohode strihanie aj u Vás doma.

BYTY

Tel. 0904 180 402

(823)

www.liecivypropolis.sk Tel. 0905 712 913

(796)

Tel. 0908 683 843 Pohrebníctvo a Kvetinárstvo

(575)

» Kúpim v Leviciach garsónku, alebo iný byt - PONÚKNITE. Tel. 0907 560 493 (772) » Kúpim 1-izbový byt v Leviciach. Platba v hotovosti. Tel. 035/769 2351, 0907 570 323 (850) » Predám garsónku v OV v centre mesta. Tel. 0915 410 766 (851) » Predám v Leviciach dvojgarsónku 45 m2 na zvýšenom prízemí, po úplnej rekonštrukcii (mur. jadro, plastové okná, pláv. podlaha, nová kuch. linka, bezpeč. vchod. dvere, atď.). Cena dohodou. Tel. 0908 833 633 (790) » Predám v Leviciach 1-izbový byt v OV na 5. poschodí/7, stierky, inak pôvodný stav. Cena 22.000 €. Tel. 0908 083 590 (773) » Predám garsónku na ulici Vajanského v Leviciach. Nachádza sa na 4. poschodí, má plastové okná a tak isto vstavaná klimatizácia. Cena 19.000 € Tel. 0911 401 924 (836)

Vykupujem strieborné » Predám 3 izbový byt na ulici Severná v družstevnom vlastníctpredmety, aj zlomkové a ve. Nachádza sa na 5. poschodí. staré pohľadnice. Celková cena 35.555 €, byt je vo Tel. 0903 43 90 94 (674) veľmi zachovalom stave. Bližšie info na t. č. 0911 401 924 (834) Predám dámske figuríny. » Predám zrekonštruovaný 3-izbový Tel. 0905 408 754 (788) byt v OV v Leviciach. Tel. 0911 211 755 (852) » Predám nepoužívaný, zabalený, PRENÁJOM masážny matrac s ovládačom. Pôvodná cena 233 €, teraz za po» Dám do prenájmu v Leviciach lovičnú cenu s návodom na garsónku. Tel. 0915 297 319 (769) obsluhu. Tel. 0944 583 623 (839) » Dám do prenájmu garsónku v Leviciach. Tel. 0903 263 412 (800) » V Leviciach prenajmem, respektíve predám garsónku. Volať večer na tel. 0907 271 020 (842) » Dám do prenájmu v centre Levíc 1-izbový byt. Tel. 0915 297 319 (770) » Dám do podnájmu 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0908 083 590 (798)

kvetinová výzdoba, smútočné vence, ikebany, sviečky, rakvy, organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety donášková služba kvetov Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk kerberos@pohrebnictvokerberos.sk (119) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148

KERBEROS

REDAKCIA POHRONIE 036/6312 392

SPOMIENKA
Dňa 27. novembra uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný

Ladislav Nagy.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
(845)

*INZERCIA*

16

27. novembra 2012

inZerCia

POHRONIE

(96) (66) (1)

KARTA LEVIČANA
Zľavy Akcie

ISTOTA NÍZKEJ CENY! VO VAŠOM MESTE A OKOLÍ.
Novinky

MV-Plast, s.r.o., Kozárovce
Jedinečná stavebná hĺbka 92 mm

VÝROBA, MONTÁŽ A KOMPLETNÝ SERVIS PLASTOVÝCH DVERÍ A OKIEN SALAMANDER

tel. č. 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk

NoVý PRoFIl

www.VYHODYKARIET.sk

• celopresklené interiérové systémy - GeZe • hliníkové dvere • hliníkové Zábradlia • strešné okná roto • možnosť nákupu na splátky Quatro • sklenené Zásteny – GraFosklo

www.mvplast.sk

pLASTOVé OKnÁ A DVERE

Dem-ter
vrátane doplnkov a tieniacej techniky

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb)
Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (6)
hprk.sk

zn. saLamanDer a DeCeuninCK
Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS
(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

Levice, ul. mlynská 2238

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk
Potrebujete graficky spracovať...

(2)

...inzerát, leták, knihu?
0907 933 483 • roloend@gmail.com