You are on page 1of 15

Planul lui Dumnezeu pentru om: Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică Dumnezeu l-a creat pe om.

L-a trimis răscumpărător şi mântuitor pe Isus Cristos la oamenii căzuţi în păcat. L-a făcut pe om fiu adoptiv şi moştenitorul fericirii veşnice prin harurile, darurile şi roadele Duhului Sfânt.

Conciliul Vatican II

Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică = Studiu Documentar=

Contextul istoric:
Anii ’60 ai secolului trecut au fost ani în care omenirea trăia sub presiunea acumulării armelor nucleare de către cele două super puteri: Statele Unite ale Americii şi Uniunea Sovietică, a unui posibil război nuclear.  În 1958 este ales Papă, Cardinalul-patriarh al Veneţiei (1953 – 1958), Angelo Roncalli, cu numele Papa Ioan XXIII. Era considerat, datorită vârstei1, un ‚papă de tranziţie’. Puţini ştiau ce zestre spirituală, de credinţă, de voinţă era acumulată în acest ‚servus servorum Dei’ – servitor al servitorilor lui Dumnezeu. La nici trei luni de la instalare; după ce participă la "Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creştină” (promovată în anii ' 50 de abatele Paul Couturier, numit şi 'apostolul unităţii’ prin rugăciune, în speranţa că Dumnezeu însuşi ştie timpul şi forma în care se va realiza deplina unitate a Bisericii pe pământ), pe data de 25 ianuarie 1959, când se celebra

1

În 28 octombrie 1958, 51 de cardinali participă la alegerea lui Angelo Giuseppe Roncalli ca papă: Ioan XXIII. Nume ales de el in memoriam lui Ioan Botezătorul şi a Apostolului Ioan. Era omniprezentă ideea că acest înalt prelat catolic, în vârstă de 76 de ani era rezultatul unui compromis, în urma celor douăsprezece tururi de scrutin ce a precedat alegerea sa şi că prezenţa sa nu va aduce nimic nou. Un editor baptist scria, cu ocazia împlinirii a 77 de ani a noului papă: "Numai tăciunii viziunii rămân într-un om de 76 de ani”... Angelo Roncalli va observa cu umor la amurgul existenţei sale "Sunt papa care a ţinut piciorul apăsat pe acceleraţie”.

1 / 15

Orbit temporar de puterea lui Isus.R.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică Convertirea Sfântului Paul2. Saule de ce mă persecuţi”. prin tradiţie.  Ecumenismul: ca principală cale pentru coexistenţă religioasă şi pace.  20. Papa Ioan XXIII. Ele puteau lansa încărcături nucleare ce ar fi lovit orice teritoriu din S.A realizează blocada navală şi aeriană a Cubei.  Actualizarea ('Agiornamento’) şi Reforma Bisericii de la Roma.S. Voim doar să spunem: Veniţi să fim împreună. 3. în Cuba. Crează acea atmosferă combativă în care 2 Apostolul a fost convertit la creştinism în urma invocaţiei lui Isus Cristos “Saule. Sovieticii direcţionează flota strategică spre Cuba. a fost decapitat Sfântul Paul.10.U. generalul U. 2 / 15 . Convocarea unui Sinod Diecezan Roman. Papa Ioan XXIII. pe o rază de 2000 km. Conflictul nuclear părea de ne oprit. în Damasc devenind Apostolul Paul. dar cu umilinţă şi în acelaşi timp fermitate a scopului.S. în 10-30 minute. rabinul Saul se converteşte sub oblăduirea unui fervent evreu creştin. Adunarea unui Conciliu Ecumenic. Oamenii şi popoarele erau într-o stare de aşteptare cataleptică – asemenea mielului când ciobanul îi apropie cuţitul de gât. S. începând cu însăşi Curia Romană. să punem capăt dezbinării’.Thant porneşte instantaneu o adevărată ‚cruciadă a păcii’ folosind toate instrumentele: de la mass-media la mobilizarea prietenilor săi şi celor ce îl respectau. Revizuirea şi o nouă codificare a Dreptului Canonic.1962 ‘Criza rachetelor din Cuba’. Sprijină apelul ţărilor nealiniate (40) adresat conducătorilor Americani şi Sovietici. Se spune că nici un cardinal nu a avut un cuvânt de răspuns la acest anunţ. Anania. în faţa a optesprezece cardinali reuniţi lângă locul în care. în acel moment. cel care ‘cu mâinile goale’ şi cu forţa credinţei în Evanghelia lui Isus va duce la Neamuri vestea învierii lui Isus Cristos şi mântuirea adusă de El. unde urma să prigonească pe evreii trecuţi la Creştinism. Sau cum spunea Papa Ioan XXIII ‘Nu voim să căutăm cine are sau nu dreptate: răspunderea este împărţită. alături de Secretarul-General al ONU. De fapt erau trei teme: 1. Voi propune chemarea unui Sinod Diecezan şi a unui Conciliu Ecumenic pentru Biserica Universală”. pe drumul Damascului. 2. Serviciile de spionaj americane depistează baze de rachete amplasate de U. vă voi spune acum despre două reuniuni. Propunerea papei se referea la trei ‘cercuri concentrice’ existenţiale şi axiologice:  Unitatea credinţei Creştine cu speranţa reunirii între Catolicism şi Ortodoxie.A. succesorul lui Sfântul Petru. spune: “Venerabili confraţi şi iubiţi fii: Tremurând un pic de emoţie.U.

cu un aport direct la finalizarea Constituţiei “Dei Verbum’: 2005 până în prezent).R. că cei patru Papi ce vor urma sunt printre cei ce au participat la elaborarea documentelor.28 September 1978). cum nu au fost nici o dată la Vatican. nu înainte de a îşi dedica ultimile cuvinte reuşitei Lucrărilor Conciliului. Papa Ioan Paul al II-lea (Episcop Karol Wojtiyla: 1978 – 2005).  Mai este de menţionat.1962 N. cărora credincioşii creştini îi datorează ascultare.06. Pentru studierea doctrinei imuabile. Cei doi conducători se vor întâlni la Viena unde vor pune bazele unor continui tratative de dezarmare şi limitare a înarmărilor nucleare. Catolic şi Apostolic.Hruşciov (care îi spune că în Rusia este numit ‚papa ţăran’). Conciliul Vatican II se închide la 8 Decembrie 1965.S.Hruşciov anunţă începutul dezmembrării rampelor de lansare şi repatrierea armelor în U. În cuvântarea de deschidere Papa Ioan al XXIII-lea se referă la necesitatea acestui Conciliu: de a aduce în lumea agitată a secolului XX un mesaj de entuziasm.S. religioşi şi laici. Papa Benedict al XVI-lea (Decan al Colegiului Sacru al Cardinalilor de la Vatican şi consultant teologic la pregătirea documentelor Conciliului. a soţiei preşedintelui Kennedy şi a altor musafiri.  În acest context Conciliul Vatican II se deschide sub conducerea Papei Ioan XXIIIlea la 11 octombrie 1962.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică cele două mari puteri înţeleg că nu pot justifica prin acuzarea celuilalt pornirea războiului nuclear. primeşte vizita unor personalităţi ca familia fiicei lui N. Tot atunci. Papa Ioan al XXIII-lea moare la 03. Papa Ioan Paul I (Episcop Albino Luciani: 26 August 1978 .10. Pentru efectul mai pătrunzător al principiilor creştine asupra vieţii morale a oamenilor. păstrând intacte sensurile adevărurilor ei. în condiţiile sociale concrete şi în termeni contemporani. 3 / 15 . Acesta va continua sub veghea Papei Paul al VI – lea.1963. Astfel în 28. În noimbrie 1962 J. la desfăşurarea Conciliului Vatican II: Papa Paul al VI-lea (Cardinal Giovanni Battista Montini: 1963 . în context.1978).S. De acceptare fără rezerve a dialogului cu toţi creştinii. bucurie şi linişte sufletească.F.Kennedy ridică blocada navală a Cubei şi ulterior îşi retrage proiectilele nucleare din Turcia.S. Pentru o mai profundă şi mai universală cunoaştere a spiritului Creştin.

Pr. Tratează subiectul. Elaborarea ei a durat cel mai mult: până în ajunul deschiderii conciliului.  Constituţia începe prin a defini Natura şi obiectul Revelaţiei: 1 Cf.  Apostolicam Actuositatem (Decret despre apostolatul Laicilor). Cu 2364 voturi pentru.  Perfectae Caritatis (Decret pentru reânoirea vieţii călugăreşti).  3 Declaraţii:  Gravissimum Educationis (Declaraţie despre educaţia creştină). Prezentare tematică. Dieceza Romano Catolică Bucureşti. obiectul.  Nostra Aetate (Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine).  Ad Gentes (Decret privind activitatea misionară a Bisericii).  9 Decrete:  Inter Mirifica (Decret privind mijloacele de comunicare socială). formele şi modalităţile de regăsire a Revelaţiei Divine de către om.  Lumen Gentium (Constituţia Dogmatică despre Biserică).  Dei Verbum (Constituţia Dogmatică despre Revelaţia Divină).  Christus Dominus (Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică).  Dignitatis Humanae (Declaraţie privind libertatea religioasă).Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică Documentele Conciliului Vatican II au fost :  4 Constituţii:  Sacrosanctum Concilium (Constituţia despre Liturgie).Iosif’.  Presbyterorum Ordinis (Decret privind slujirea şi viaţa preoţească).Wilhelm Dancă – Decan al Institutului Teologic ‘Sf.  Orientalium Ecclesiarum (Decret despre Bisericile orientale catolice).  Optatam Totius (Decret privind formaţia preoţească).  Unitatis Redintegratio (Decret despre ecumenism). ‚Dei Verbum’ a fost promulgată de Papa Paul al VI-lea la 18 Noiembrie 1965. 6 împotrivă. Este considerată ‘perla Concilului’1.  Gaudium et Spes (Constituţia Pastorală privind Biserica în lumea contemporană). 4 / 15 .Dr.

Bar. Se adresează oamenilor ca unor prieteni (cf. în istoria ‘poporului ales2’. am făcut link-ul la o traducere în limba Engleză. perioada Judecătorilor 6. Prin această Revelaţie.17). Îşi trimite mesajele revelate lui Moise. în belşugul iubirii Sale.17.9): prin Cristos.Revelaţia în sine. 33. C.. în bunătatea şi înţelepciunea Sa.2. Col.38) pentru a-i chema şi a-i primi la împărtăşirea cu El”..11.. După o perioadă de 1 C. în ‘Vechiul Testament’: ‘Poporul lui Dumnezeu’. dacă se doreşte o consultare în detaliu a documentului.Hr.. care în urma Exodului poporului Evreu din Egipt. Aceştia sunt inspiraţi divin direct de Dumnezeu (Ye-Ho-Wau-He7 – Yahwe) în a călăuzii poporul israelit în a se apăra de popoarele ce îl înconjurau. oamenii pot ajunge la Tatăl în Duhul Sfânt şi se fac părtaşi la firea dumnezeiască (cf. Revelaţia trebuie primită cu Credinţă. Efes.14-15) şi intră în relaţie cu ei (cf. C.6. 1. va edifica timp de patruzeci de ani. Imediat după Moise Dumnezeu se va revela lui Iosua4. 2. La sfârşitul revelaţiei Dumnezeu îl avertizează pe Iosua de necesitatea ca Poporul Său să respecte cu adâncă credinţă observanţa mozaică a Legii (Torah).  Urmează.5. ‘Iosua’: cartea a şasea din ‘Vechiul Testament’.3. Tim. Cuvântul făcut trup. Io.. 15. în pustiul Sinai. 3.. Poporul se căieşte şi Dumnezeu îi trimite un nou judecător. 2 3 4 Evreii ‘‘Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi’ (Facerea C.1. un popor pentru o credinţă. C. Adevărurile Revelate.1.. Începând cu Abraham.1. Pregătirea Revelaţiei Evanghelice. conducându-l prin revelaţiile cuvântului Său dar şi a afirmării forţei divine (ca exemplu asediul cetăţii Ierihonului) în cucerirea ţării Canaanului5. Natura şi obiectul Revelaţiei.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică “a plăcut lui Dumnezeu. pentru a îl pedepsi. 5 Pământul promis lui Abrahaam şi Iacob.4.) ‘Eu sunt Unic cel ce Sunt’ 5 / 15 . Dar necredinţa poporului îl face pe Dumnezeu să îi dea de repetate ori pe mâna duşmanilor.18). cu care El încheie legământul3. Efes. 1. Cristos desăvârşeşte Revelaţia. 6 7 Între 1380 î. C. să Se dezvăluie şi să facă cunoscut misterul voinţei Sale (cf. numit. revelată lui Moise. şi instalarea primului Rege ( Saul – 1050 î.15.11). 1. Notă: În lipsa traducerii în limba Română pe NET. descris în Cartea a şaptea a Vechiului Testament.Hr. noul lider.  Constituţia cuprinde 6 capitole:  Capitolul I . Dumnezeu cel nevăzut (cf. cu referire strictă la componenta Mozaică: a credinţei în Dumnezeul Unic şi a poruncilor din “Decaloglu”.1 Această Revelaţie a început prin revelaţiile primite de la Dumnezeu de profeţii Vechiului Testament.1.1.

Abimelech.  Revelaţia primită de Ezechiel de la Dumnezeu dă o descriere a conflictelor ce vor apare la sfârşitul lumii. îi spune regelui Ahaz că Dumnezeu va salva poporul Său de invaziile armatelor duşmanilor. în 597 î. În conformitate cu Biblia ebraică.Hr. 3 "Iar dreptul din credință va fi viu".  Dintre ultimii 12 profeţi din ‘Nevi’im’ (Cartea Profeţilor din ‘Vechiul Testament’) sunt de menţionat Revelaţiile primite de la Dumnezeu de către profetul Habakkuk (sec. ‘Epistola către Galateeni’ (Cap. Jephthah. evenimente care au avut un impact de anvergură privind dezvoltarea iudaismului. 2. trimisă de Dumnezeu..7:14).1. prin Isus Cristos: cuvântul făcut trup. Va fi utilizat de Apostolul Paul în ‘Scrisoarea către Romani’ (Cap. prin cuvinte şi fapte. Mesajul central este : “Cel drept va trăi prin credinţa sa” (Cap. În ‘Isaia’ (C.. Captivitatea. dar cei mai mulți evrei au ales să rămână în Babilon. Barak. în prezenţa unor umili ciobani şi a celor trei magi.3. prin semne şi minuni. au existat trei deportări de evrei în Babilon. Zedechia şi restul poporului.  Apoi Dumnezeu însuşi a venit. Numele judecătorilor: Othniel. Samuel şi Solomon în ‘Samuel’ şi ‘Regi’.). Prin toată prezenţa şi manifestarea Sa.17). 2 Exilul babilonian a fost perioada din istoria evreilor în care evreii din vechiul regat al lui Iuda au fost robi în Babilon.  Profetul Isaia. care îl implică pe regele Iehonia. apare profeţia reântoarcerii Evreilor din diasporă (exil).Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică respectare a credinţei şi prosperitate. Primul. dar mai ales prin moartea Sa şi prin glorioasa 1 Isaia spune că acest copil se va naşte dintr-o ‘femeie tânără’. În traducerea greacă a ‘Vechiului Testament’ profeţia este că Mesia se va naşte dintr-o fiinţă virgină.11) şi ‘Epistola Către Evrei’ (Cap. după căderea Babilonului în faţa regelui persan Cirus cel Mare. Abdon. Semnul va fi naşterea unui copil numit Emmanuel (‘Dumnezeu este cu noi’)1. Tola. Viziunea este reluată în predicile lui Ioan Botezătorul şi Isus. chemaţi ca martori la naşterea lui Mesia.. în ce priveşte soarta poporului Evreu. Eli. Samson. condus de Dumnezeu cel victorios.38)3. în cele patru Evanghelii Creştine. de către ‘steaua’ vestitoare.Hr. Deborah. a următorului rege. 6 / 15 .Hr. un al doilea în anul 587 î. Saul.Hr. curtea sa şi mulţi alţii. Exilul forțat s-a încheiat în anul 538 î. Ibzan. care a dat permisiunea evreilor să se întoarcă în provincia Yehud şi să-şi reconstruiască Templul. Profeţia lui Dumnezeu este dată lui în perioada Exilului Babilonian2. Gideon. Elon.Hr.4).10. David. în ‘Isaia’ (C. Trimis de Dumnezeu ca om între oameni. născut din Maria Fecioară într-o iesle de grajd. A fost trimis om între oameni pentru ca prin miracolele de însănătoşire şi predicile sale să ducă la capăt lucrarea mântuirii ‘şi să le descopere cele ascunse de Dumnezeu’. şi o deportare posibil în 582 î. Ehud. procesul necredinţei şi al pedepsirii acesteia îşi reia ciclul.40:3–5). Jair. VII î. Shamgar. întoarcerea ulterioară în Țara lui Israel şi reconstruirea celui de-al Doilea Templu din Ierusalim sunt considerate evenimente importante în istoria şi cultura evreilor.

7) 4 ‘Dei Verbum’ (Cap. Căci inima poporului meu s-a împietrit. Dreptatea.4).1 Tm. Bucuria. El împlineşte şi desăvârşeşte Revelaţia şi o întăreşte cu mărturia divină: ‘Dumnezeu este cu noi pentru a ne elibera de întunericul păcatului şi al morţii şi a ne învia în viaţa veşnică. prin Iisus Hristos.16. Îngăduinţa. Răbdarea. după porunca veşnicului Dumnezeu şi cunoscută la toate neamurile spre ascultarea credinţei. Castitatea. Eu îi voi vindeca !’ AFLAŢI CĂ PĂGÂNILOR LE-A FOST TRIMIS CUVÂNTUL DOMNUL. Astfel omul contemporan poate cunoaşte Adevărurile revelate de Dumnezeu ‘prin lumina naturală a raţiunii umane (cf. prin trimiterea Duhului Sfânt al adevărului. Ascultarea de Dumnezeu). prin harurile şi darurile Duhului Sfânt7.’1. Roade (Iubirea.1. precum şi Hristos v-a primit pe voi.26. fie slava în vecii vecilor. potrivit cu descoperirea tainei celei ascunse din timpuri veşnice.1. apostolul reafirmă că Revelaţia lui Dumnezeu adusă de Isus Cristos este ultima înainte de 'arătarea în glorie a Domnului nostru Isus Cristos’4 astfel: 'Iar celui ce poate să vă întărească după Evanghelia mea şi după propovăduirea lui Iisus Hristos. Ei aud cu greu cu urechile şi au închis ochii să nu vadă. adresată Evreilor. 2 7 / 15 . 8 ‘Dei Verbum’ (C. Blândeţea.20)’8.). 25-27) 6 ‘Dei Verbum’ (C.3’. Cap. Unuia înţeleptului Dumnezeu.-28.13)’ 6. Prudenţa. locuitori ai Romei2. Daruri (Înţelepciune. Alături de textele din Scrisoarea către Timotei şi Scrisoarea către Tit. 7 Haruri (Credinţa Speranţa. EI. ochii lor şi urechile lor să audă. Cap. ultima înainte de arătarea în glorie a Domnului nostru Isus Cristos (cf.’ (Faptele Apostolilor Cap.1. Înţelegere. 6.28. Bunăvoinţa.. Ştiinţa. Fidelitatea. CEL PUŢIN ÎL VOR ASCULTA. Modestia) din partea Duhului Sfânt. primiţi-vă unii pe alț ii. în Scrisoarea către Romani. Pacea interioară.14 şi Tit 2. Iubirea. Sfatul acordat. Rom. Puterea.4) şi cărora.6). Amin!’5. în sfârşit.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică Înviere din morţi şi.4) 5 (Romani. 3 (Romani. apostolul Pavel face o mărturie a celor aduse de Isus Cristos oamenilor: ‚De aceea. VEŢI PRIVI CU OCHII VOŞTRII ŞI NU VEŢI VEDEA. Bunătatea. 1 ‘Dei Verbum’ (Cap. ca spiritul lor să înţeleagă pentru a se converti.  Isus Cristos ‘duce la capăt lucrarea mântuirii pe care El i-a încredinţat-o.1.15. Credinţa inspirată omului de Revelaţie se face prin deschiderea sa spirituală (‘ochii minţii’) totală şi liberă spre Dumnezeu. spre slava lui Dumnezeu.1. Cumpătarea. în final Apostolul le va spune: ‘Bine a spus Spiritul Sfânt prin profetul său Isaia către părinţii voştrii: Caută pe acest popor şi spune-i : VEŢI AUZI CU URECHILE VOASTRE ŞI NU VEŢI ÎNŢELEGE. Tăria sacrificiului). Iar acum arătată prin Scripturile proorocilor. Evlavia. În 'Scrisoarea către Romani’.

2. ce au învăţat sub harul Duhului Sfânt. Înţelegrea ei creşte de-a lungul timpului prin studiul ei.) Apostolii nu sesizau încă ruptura ce va urma între credinţa poporului ai caror fii erau şi cea pe care urmau a o propovăduii au întrebat: ‘A venit timpul să fie restaurat Regatul lui Israel ?’ Răspunsul a fost: ‘Nu vă este dat vouă să cunoaşteţi timpul şi momentul. am făcut link-ul la o traducere în limba Engleză. transmite tuturor generaţiilor ce se succed ceea ce ea este şi crede.10 Relaţia Scripturii şi Tradiţiei cu Biserica întreagă şi cu Magisterul ei.2.2. C.1 Io.Transmiterea Revelaţiei Divine. dar voi veţi fi botezaţi în lumina Spiritului Sfânt peste puţine zile’ (Fapte C1. Vechiul şi Noul Testament ca fiind călăuze şi ‘oglinda’ în care Biserica peregrină pe pământ Îl contemplă pe Dumnezeu de la care primeşte toate.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică  Capitolul II . dacă se doreşte o consultare în detaliu a documentului. C. PÂNĂ LA MARGINILE PĂMÂNTULUI’ (Fapte C. practicarea cultului şi a sacramentelor.  Sfânta Tradiţie se dezvoltă în Biserică. o dată cu profeţiile asupra ce avea să se întâmple. folosind reunirea Sfintei Tradiţii.5. LA IERUSALIM.7). meditaţie şi experienţa spirituală (individuală sau în comuniune) asistată de 1 C. C. Ei au transmis Episcopilor ce au primit de la Isus Cristos.1.8).1 În cele patruzeci de zile în care Iisus înviat a comunicat cu apostolii pe Muntele Măslinilor (care străjuieşte vechea cetate a Ierusalimului). care va coborâ asupra fiinţelor voastre. ÎN TOATA IUDEEA ŞI SAMARIA. prin Sfânta Tradiţie. 3 ‘Dei Verbum’ (C. Dar voi veţi primi o Forţă: aceea a Spiritului Sfânt. ATUNCI VEŢI FI MARTORII MEI.2.2)2. o dată cu scrierea Evangheliilor. mărturie şi fapte care a ajutat noul popor creştin al lui Dumnezeu ‘să ducă o viaţă sfântă şi să-şi sporească credinţa’3. Apostolii şi urmaşii lor au pornit astfel pe drumul Mântuirii.  Biserica.2.2. Notă: În lipsa traducerii în limba Română pe NET.7).7 Apostolii şi urmaşii lor vestitori ai Evangheliei. prin predicare.3. Aşa a început construirea Sfintei Tradiţii.8 “Sfânta Tradiţie”. viaţa ei în comuniune cu credincioşii. aşa cum este (cf. 8 / 15 .1.9 Relaţiile reciproce între Tradiţie şi Sfânta Scriptură. urmând a primi peste puţine zile ‘Botezul prin Spiritul Sfânt’: ‘Ioan Botezătorul v-a dat botezul apei. el a cerut camarazilor săi să nu părăsească oraşul. până va ajunge să îl vadă faţă în faţă.1. 2 ‘Dei Verbum’ (C.

5 A se vedea definiţia la Nota subsol nr. a îl desăvârşi prin sfinţire. Cercetarea se face de către exegeţi: oameni cu adâncă şi îndelungată pregătire să cerceteze atent sensul dat de hagiograf textului sacru.13 “Condescendenţa” lui Dumnezeu. Astfel. Semnele Planului lui Dumnezeu pot fi : 1 2 ‘Dei Verbum’ (C.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică Duhul Sfânt. 2. Sfânta Scriptură.’3.  Capitolul III Inspiraţia divină şi interpretarea Sfintei Scripturi. (Catehismul Bisericii Romano Catolice. sub călăuzirea Magisteriului Bisericii5.3. Pentru a deprinde la dreptate pe creştin. contribuie în mod eficace la mântuirea sufletelor.3.. încredinţat Bisericii.3.  Sfânta Scriptură trebuie interpretată cu harul Duhului Sfânt.12 Cum trebuie interpretată Sfânta Scriptură. ‘. exprima. 9 / 15 .  Cărţile Sfintei Scripturi sunt folosite de Biserică pentru a învăţa. a mustra. C. Sfânta Tradiţie şi Magisteriul Bisericii sunt cei trei piloni inseparabil pe care se bazează Apostolatul mântuirii creştine: ‘toate împreună. fără eroare Adevărurile necesare pentru mântuirea oamenilor. şi episcopilor în comuniune cu el’. C. consideră sfinte şi canonice.  Sensurile Sfintei Scripturi: Sensul Literal este sensul semnificat de cuvinte. a fi pregătit pentru fapta cea bună. ce se constitue în Sfânta Scriptură. în totalitate cărţile Vechiului şi Noului Testament. fidelitate.2.2. sub acţiunea aceluiaşi Duh Sfânt..  Biserica. Astfel Biserica ‘tinde către plinătatea adevărul divin.10). C. ca fiind tezaurul unic al Cuvântului lui Dumnezeu. a fost consemnat sub inspiraţia Sfântului Duh. fiecare în felul său.  ‘Dei Verbum’ tratează în continuare relaţia Sfintei Tradiţii şi Sfintei Scripturi cu Magisteriul Bisericii2 şi Biserica în întregul ei. a îndrepta. până ce se vor împlini în ea cuvintele lui Dumnezeu’1. expus în Sfânta Scriptură.2. episcopul de Roma. adică succesorului lui Petru.16) 3 ‘Dei Verbum’ (C. Pe baza modului de a simţi. Notă: În lipsa traducerii în limba Română pe NET. povesti din vremea existenţei lui. dacă se doreşte o consultare în detaliu a documentului. 4 C.8). pe baza credinţei primite de la Apostoli. Ea transmite cu certitudine.11 Inspiraţie şi adevăr în Sfânta Scriptură.4 Inspiraţie şi Adevăr în Sfânta Scriptură: ceea ce a fost revelat de Dumnezeu şi este cuprins.Magisteriului viu al Bisericii. am făcut link-ul la o traducere în limba Engleză. Este descoperit de exegeţi în baza unor reguli de interpretare corectă.

a folosii minunatele rugăciuni cuprinse în el. Notă: În lipsa traducerii în limba Română pe NET. dacă se doreşte o consultare în detaliu a documentului.’ (Romani C. ca prin răbdarea ți mângâierea. Popor care experimentează căile Domnului asistat de profeţi. Isaia3. 10 / 15 . 3. 1 C.15.  Capitolul IV Vechiul Testament.17.11). a ce trebuie să creadă. Răscumpărătorul Universului şi a împărăţiei Mesianice. adevărat şi viu. spre care trebuie să tindem.4. 2. cu care face primul ‘contract’ de credinţă: ‘‘Să vă tăiaţi împrejur şi acesta va fi semnul legământului dintre Mine şi voi’ (Facerea C. Morale – căutarea substratului moral şi acţiunea de îndeplinire a comandamentelor morale revelate. s-au scris spre învăț ătura noastră.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică 1. Alegorice – înţelegerea lor se face prin trăirea alegorică. să avem nădejde. a dezvolta în om simţul perceperii lui Dumnezeu.1 Istoria mântuirii în Vechiul Testament ne învaţă începutul Planului lui Dumnezeu pentru mântuirea întregului neam omenesc. 2.14 Istoria mântuirii în cărţile Vechiului Testament. 2 Poporul lui Israel. ce trebuie să facă (moral). spre ce trebuie să tindă (anagogic). C. Aşa cum spune Apostolul Paul despre Vechiul Testament: ’Căci toate câte s-au scris mai înainte. În el se află taina mântuirii. El începe prin a alege un popor2. De multe ori Dumnezeu îl pedepseşte pentru pierdera credinţei şi de tot atâtea ori încheie pedeapsa prin a îl salva.  Importanţa Vechiului Testament pentru creştini este în pedagogia Divină: 1. Sensul Spiritual: pentru creştin este învăţătura faptelor (alegoric). 3. prin profeţi ca Iosua.4. posibilitatea de a accede la înţelepciunea mântuitoare despre viaţa omului. a acţiunii sale cu oamenii. Anagogice – căutarea călăuzirii către Ierusalimul ceresc. El a pregătit venirea lui Isus Cristos. face din poporul lui Israel cel ce crede în Dumnezeul Unic. Importaqnţa Vechiului Testament pentru Creştini. care vin din Scripturi. judecători şi regi. C. am făcut link-ul la o traducere în limba Engleză.4. a chema pe Abraham. căruia îi revelează Decaloglul.4).16 Unitatea celor două Testamente.15.  Prin Moise. 3 Pentru detalii a se vedea Anexa.

al lui Dumnezeu pentru oameni. Scrisorile: Iacov. C.13)”5.5. cf. Galateeni. “care are putere să zidească şi să dea moştenire printre toţi cei sfinţiţi (Fapte 20. A desăvârşit prin Moartea.2).2).6 1 C.17 Valoarea deosebită a Noului Testament. Apocalipsa după Ioan. C. s-a dezvăluit pe Sine.19 Caracterul istoric al Evangheliilor.20 Celelalte scrieri ale Noului Testament. iluminează şi explică Noul Testament.1 Valoarea Noului Testament este în aceea că: Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup şi a locuit între noi plin de Har şi Adevăr.5.23 Îndatorirea apostolică a cercetătorilor.12). Tes.Filipeni.21).  Capitolul V Noul Testament.21 Veneraţia Bisericii pentru Sfintele Scripturi. 5 6 ‘Dei Verbum’ (C.22 Necesitatea unor traduceri adecvate. am făcut link-ul la o traducere în limba Engleză. Ioan (1. Iuda.4. L-a dezvăluit pe Tatăl.18 Originea apostolică a Evangheliilor. Cuvântul întrupat.5.3).  Planului Mântuitor. Petru (1. Coloseni.2)). 2 3 De Rusalii. Marcu. 4. Vechiul Testament este preluat integral în Noul Testament. prin trimiterea Duhului Sfânt asupra Apostolilor la cinzecime2.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică  Unitatea Vechiului şi Noului Testament. C. 2. Ioan.2. Notă: În lipsa traducerii în limba Română pe NET. Corintieni (1. dacă se doreşte o consultare în detaliu a documentului. Faptele Apostolilor.23 Importanţa Sfintei Scripturi pentru Teologie.32. El îşi manifestă semnificaţia deplină. Efeseni. C. În ele Apostolii au selectat din informaţiile transmise (oral şi scris). în propovăduirea Evangheliei.  Capitolul VI Sfânta Scriptură în Viaţa Bisericii.5. Timotei (1.  Isus Cristos a instaurat pe pământ Împărăţia lui Dumnezeu prin cuvintele şi faptele sale. Luca. Tesalonicieni. ca ei să aibă puterea de a vesti speranţa în Mântuire prin El şi să adune în jurul lor Biserica Creştină. Paul (Romani. 4 Evangheliile după: Matei.6. Unitatea lor este în:  Cuvântului lui Dumnezeu. C. C.6.  Inspiraţia Divină. astfel ca noi să cunoaştem Adevărul învăţăturilor Sale. 11 / 15 .  Originea apostolică a Evangheliei lui Isus3 este principala mărturie despre viaţa şi învăţătura Lui4. C. Învierea şi Înălţarea Sa.6. Cu ele a început să fie împlinite cuvintele: ‘Viu este cuvântul lui Dumnezeu şi lucrător (Evr.6.

clerici şi diaconi a Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii cu asiduitate şi atenţie 2. C. hrana sufletului întru sfinţirea fiecăruia din noi. în unire cu Sfânta Tradiţie. Notă: În lipsa traducerii în limba Română pe NET. se comunică imuabil1. Ele sunt un izvor curat şi nesecat al vieţii spirituale. Augustin Serm 179..  Încheiere Nu poate fi o mai exhaustivă încheiere decât cea din Constituţia conciliară 'Dei Verbum’: „ . comoara Revelaţiei încredinţată Bisericii să umple tot mai mult inimile oamenilor. Ambrosius ‘De officiis ministrorum I. După cum din frecventarea asiduă a misterului euharistic sporeşte viaţa Bisericii. însoţind citirea de rugăciune pentru că: ‘vorbim cu El când ne rugăm şi Îl ascultăm când citim cuvintele dumnezeieşti’3. pentru promovarea unei Noi Evanghelizări. Studiul acestora este sufletul Teologiei. 1 2 Neschimbate în timp. fără a fi ascultătorul lui înăuntru’ (Sf. deoarece slujirea Cuvântului lui Isus Cristos este hrană sănătoasă şi putere sfâtă pentru propovăduirea pastorală. de la cei mici la maturi. Ele hrănesc şi călăuzesc propovăduirea creştină pentru credincioşi: tăria credinţei.  Teologia Creştină se sprijină pe Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie.. Ea aprofundează în lumina Credinţei Creştine misterul lui Isus Cristos. tot astfel se poate spera un nou impuls de viaţă spirituală dintr-o creştere a veneraţiei faţă de cuvântul lui Dumnezeu care „rămâne în veac’.1) 3 Sf. am făcut link-ul la o traducere în limba Engleză. Ele fac să răsune glasul Duhului Sfânt.88) 12 / 15 . Astfel ei vor putea să împărtăşească cuvântul lui Dumnezeu credincioşilor creştini. Recomandă în mod expres ca acest studiu să se facă cu inima. Este suportul spiritual al acţiunilor practice duse de creştinil: presbiteri şi laici.20.6. dacă se doreşte o consultare în detaliu a documentului.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică  Veneraţia Bisericii Creştine pentru Sfânta Scriptură este la fel de adâncă precum cea pentru Liurgia Cuvântului şi Liturgia Sacră a Euharistiei.  Autorii Constituţiei Conciliare ‘DEI VERBUM’ recomandă citirea de către preoţi.24 Se recomandă citirea Sfintei Scripturi. Ele sunt reguli supreme. în Biserică şi instruirea credincioşilor laici prin cateheză. Ca nu cumva să ajungă vreunul: ‘predicator deşert al cuvântului lui Dumnezeu în afară.

Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică Nota Bene: Mulţumesc astfel Părintelui Ioan Solomon1 pentru încrederea şi sprijinul acordat. lovit de Dumnezeu şi smerit. îi spune regelui Ahaz că Dumnezeu va salva poporul Său de invaziile armatelor duşmanilor. 5. zdrobit pentru fărădelegile noastre. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre.53:3–12 profetul descrie Patimile lui Isus: “3. în Isaia (C. 13 / 15 . încercărilor mele. 7. măcar că nu săvarşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui. şi noi nu L-am băgat în seamă. Dispreţuit şi părăsit de oameni.12. şi mormântul Lui. ca un miel pe care-l duci la măcelarie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. 4.2012 Anexa  Profetul Isaia. la un loc cu cel bogat. fiecare işi vedea de drumul lui. va trăi multe zile. era aşa de dispreţuit. timp de nouă ani. Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi. 10. În traducerea greacă a ‘Vechiului Testament’ profeţia este că Mesia se va naşte dintr-o fiinţă virgină.40:3–5). dupa ce Îşi va da viaţa ca jertfa pentru păcat. şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Pedeapsa care ne da pacea a căzut peste El. Groapa Lui a fost pusă între cei rai. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobeasca prin suferinţă… Dar. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat. în cele patru Evanghelii Creştine. Anghel Mesaroş Vasile 03. 6. În ‘Isaia’ (C. Semnul va fi naşterea unui copil numit Emmanuel (‘Dumnezeu este cu noi’)2. şi lucrarea Domnului va propaşi în mâinile Lui. că iţi întorceai faţa de la El. Când a fost chinuit şi asuprit. Isaia spune că acest copil se va naşte dintr-o ‘femeie tânără’. În Cap. n-a deschis gura deloc. va vedea o sămanţă de urmaşi. 8. şi durerile noastre le-a luat asupra Lui. El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? 9. dar Domnul a facut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. apare profeţia reântoarcerii Evreilor din diasporă (exil). condus de Dumnezeu cel victorios. şi noi am crezut că este pedepsit. 1 2 Preot Paroh la Parohia Romano Catolică Popeşti Leordeni – România.7:14). Viziunea este reluată în predicile lui Ioan Botezătorul şi Isus.

html 14 / 15 .html Decretul ‘Inter Mirifica’ Conciliu Vatican II: http://www. când voi împlini făgăduinţa de fericire pe care am făcut-o casei lui Israel şi casei lui Iuda.scribd.scribd. în vremurile Apocaliptice pe cei Drepţi.  Citire din cartea profetului Ieremia 33.html Decretul ‘Dignitatis Humanae’ Conciliu Vatican II: http://www. Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp. vor veni zile. pentru că S-a dat pe Sine insuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege. şi va împărţi prada cu cei puternici. spune Domnul. De aceea. 12. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatishumanae_en.vatican.html Enciclica ‘Mater et Magistra’ Papa Ioan XXIII : http://www.com/doc/110911101/Enciclice-si-Decrete-ale-Doctrinei-Sociale-a-Bisericii-Romano-Catolice-v12012 Principiile Doctrinei Sociale a Bisericii Romano Catolice http://www.html Enciclica ‘Octogesima Adveniens’ Papa Paul al VI-lea: http://www.: “Iată.com/doc/112088632/Principiile-DOCTRINEI-SOCIALE-A-BISERICII-ROMANO-CATOLICE Enciclica ‘Rerum Novarum’ Papa Leon XIII : http://www.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater_en.” Revelaţiile date de Dumnezeu lui Isaia sunt mesaje de speranţă a venirii unui Judecător drept care va salva.vatican.html Decretul ‘Gaudium et Spes’ Conciliu Vatican II: http://www.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică 11.vatican.html Enciclica ‘Laborem Exercens’ Papa Ioan Paul al II-lea: http://www.  Referinţe: Enciclice şi Decrete ale Doctrinei Sociale a Bisericii Romano Catolice http://www.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesimaadveniens_it. Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimoanno_sp.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091981_laboremexercens_it.14-16. pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.vatican. În zilele acelea Iuda va fi eliberat şi Ierusalimul va trăi în linişte.vatican.html Enciclica ‘Quadragesimo Anno’ Papa Pius XI : http://www. iată numele care i se va da: "Domnul este dreptatea noastră". În zilele acelea şi în acel timp voi ridica dintre urmaşii lui David o odraslă dreaptă care va judeca şi va face dreptate pe pământ.va/jubilee_2000/magazine/documents/ju_mag_01051997_p-28_en. Prin cunoştinta Lui.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19631204_intermirifica_en.vatican. în Regatul lui Dumnezeu pe pământ.

vatican.vatican. Paul ‘Scrisoare către Romani’ – Noul Testament Pr.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-reisocialis_it. Pentru link-uri la alte lucrări : Insert pe GOOGLE text : mesaros anghel on net http://www. Credinţă şi Cultură.scribd.ht Enciclica ‘Caritas in Veritate ‘ Papa Benedict al XVI-lea: http://www. Prof.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimusannus_it. Ştefan cel Mare.com/doc/36795854/VASILE-MESAROS-ANGHEL-LINK-uri-la-LUCRARI-PE-NETLINKS-FOR-WORKS-POSTED-ON-THE-NET E-mail: anghel_magdalena@yahoo.vatican.vatican. Universitatea Bucureşti. Dr.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-inveritate_it.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritasest_en.html Enciclica ‘Centesimus Annus’ Papa Ioan Paul al II-lea: http://www.Constituţia Conciliară ‘DEI VERBUM’ – Scurtă prezentare Tematică Enciclica ‘Sollicitudo Rei Socialis‘ Papa Ioan Paul al II-lea: http://www. NYIREGHAZA 1990 *** ‘Catehismul Bisericii Romano Catolice” © Editura Presa Bună Bd. 2012/2013.html Enciclica ‘Deus Caritas Est‘ Papa Benedict al XVI-lea: http://www. 26 Bucureşti Ap. Wilhelm Dancă: Revelaţie.ro 15 / 15 .html Bibliografie: *** ‘Constituţia Dogmatică despre Revelaţia Divină’ – ‘Dei Verbum’ Conciliul Ecumenic Vatican II – 1965 Ed. Curs Facultatea de Teologie Catolică.