You are on page 1of 11

Soalan Ramalan UPSR 2012

10 soalan latihan matematik kertas 2 ( part 1)

Soalan 1
Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor.

1.25

W

1.75

2

Nyatakan nilai W.

W= 1.25 + 0.25
= 1.50

Soalan 2
Bundarkan 3.582 kepada perseratus yang terdekat. 3.582 =3.580

Soalan 3
Rajah 2 menunjukkan sebuah muka jam. Jarum jam tidak ditunjukkan.

Lukiskan pada muka jam untuk menunjukkan jam 0540

Soalan 4
Rajah 3 menunjukkan panjang sebatang pensel.

Nyatakan panjang , dalam cm , pensel diatas.

10.5CM

Soalan 5
Rajah 4 menunjukkan sebuah piramid.

Nyatakan yang berikut: a) Bilangan sisi=

b)

8 Bilangan bucu= 5

Soalan 6
259 x 8 =
2 1 1 5

9 7
8

4 6 0
7

2

2 2

0

= 2072

Soalan 7
52 – 14.25 =
52.00 -14.25 37.75

Soalan 8
5 Tukarkan kepada peratus 10

5 x100% 10 5 x10  1  50%

Soalan 9

RM 58.60 – 50 sen + RM 26 =
RM 5 8 . 6 0
50

RM 5 8 . 1 0
+RM 2 6 . 0 0 RM 8 4 . 1 0

RM 5 8 . 1 0

Soalan 10

1260 hari x 2 = .............. minggu
1260
1 minggu = 7 hari 2520 hari ÷ 7 = 360 minggu

X

2

2520