CURS 2 – 1.03.

2002 PUTEREA PUBLICA / PUTEREA IN STAT Puterea – organele puterii Puterea publica – puterea statului asupra teritoriului statal. Statul este un concept. Statul – este o persoana juridica ; este o creatie virtuala ; necesita existenta a 3 componente : 1. Bunurile destinate uzului public – in mod curent denumit patrimoniu (patrimoniul inseamna mult mai mult decat bunurile) 2. Sistemul de drepturi (legi) ale persoanelor fizice si juridice 3. Sistemul de obligatii ale persoanelor pe teritoriul respectiv (national) Notiuni :- drepturi - obligatii cuplu

Nu exista drepturi fara obligatii precum nu exista obligatii fara drepturi colective. Statul este reprezentat in diferite momente de diferite persoane. Nimeni nu reprezinta statul in mod absolut. Ce fel de stat este Romania ? • Constituia din 1991 – Romania stat unitar  puterea este exercitata dintrun singur punct: este un stat centralizat (spre deosebire de statele federale)  puterea este concentrata intr-un singur punct Republica - poporul conduce (spre deosebire de monarhie)  prezidentiala – presedintele are puterea cea mai mare (Franta,SUA)  parlamentara – parlamentul are cea mai mare putere (Romania)  1748 Montesque – “Despre spiritul legilor” – imparte puterea statului in 3 parti: legislativa, judecatoreasca, executiva 1787 – constitia americana 1791 – constituia iacobina Romania prin constituie are 3 puteri  legislativa, judecatoreasca, executiva (in ordinea din constitutie) 1. PUTEREA LEGISLATIVA - principiul este acela ca elementele scrise la inceput sunt mai puternice decat cele scrise la sfarsit???????????????????????????????????????????????????????? - se compune din parlament (unica autoritate legiuitoare). Parlamentul are 2 parti : camera deputatilor si senatul cu atributiuni egale. A. Parlamentul elaboreaza legislatia (emite legi) B. Presedentia (in Romania face parte din legislativ). Prin constituie are si atributiuni executive dar preponderente – legislative 2. PUTEREA JUDECATOREASCA - garantarea aplicarii corecte a legilor - se formeaza din :  consiliul superior al magistraturii (promoveaza, stabilesc magistratii, cine nu mai este in stare sa fie magistrat)  instantele judecatoresti (tribunale, judecatorii, curti de apel). Exercita stabilirea dreptatii. Sunt repartizate pe toata suprafata tarii.

 curtea suprema de justitie – sentinte definitive cand persoanele aflate in conflict sunt nemultumite de diferitele rezolvari  contenciosul administrativ – i se adreseaza persoana care se considera nedreptatita de hotararile administratiei  curtea constitutionala – tribunalul care stabileste constitutionalitatea legilor  ministerul public (procuratura) – corpul de persoane care reprezinta acuzarea din punctul de vedere al interesului public. Cheama in judecata acuzand pe cineva. Controleaza actiunile politiei. 3. PUTEREA EXECUTIVA - are rolul de a guverna tara pe baza legilor (i se spune si administratie publica – administrator – presoana care ingrijeste averea cuiva) *Membrii acestor puteri sunt desemnati dupa alt sistem: - puterea legislativa  voturi  vointa populatiei - puterea judecatoreasca  numiti unii de parlament; altii de presedinte. Sunt functie de prima putere (legislativa) - administratia publica  numiti dupa un sistem  presedintele numeste primministrul (care prezinta un program+ministrii)  parlamentul confirma. Este functie a puterii legislative. Administratia publica este angajata de noi pentru ingrijirea bunurilor noastre. - puterea executiva este formata din 3 parti : • administratia publica centrala de specialitate APCS • administratia publica locala APL • curtea de conturi 1. APCS – este formata din primul ministru + ministrii (guvern) - aparatul ministerelor se imparte in 2 trepte : A. aparatul central (oamenii care lucreaza la Bucuresti) B. seviciile publice ale ministerelor descentralizate la nivelul judetelor. Au denumiri diferite in functie de minister (agentii, inspectorate, directii, etc)  constructiile au un sistem de oameni care lucreaza la minister + judet – inspectorat de stat pentru urbanism si amenajarea teritoriului conduse de un inspector sef - in afara ministerelor mai exista si alte moduri de formare a unor persoane  autoritati administrative autonome  persoane formate prin lege care se ocupa de un domeniu restrans (domenii de activitate) Ex: Academia Romana – autoritate administrativa autonoma - Inspectoratul de stat pentru handicapati - Serviciul de informatii externe - Televiziunea Romana - Societatea de radio Institutia prefectilor  prefectul este persoana numita de guvern; reprezinta statul intr-un judet si apartine de APCS - atributiuni  coordonarea activitatii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor la nivelul judetelor  verificarea legalitatii actelor emise de APL - APL emite acte / verificate de prefect intr-un interval de timp de 30 de zile de la emiterea actului respectiv. Daca este ilegal  suspenda actul si se adreseaza contenciosului administrativ. Acesta se pronunta  cererea de suspendare poate sa nu mai aiba obiect; sau actul poate sa fie anulat -

2. APL – este formata din consiliile alese la nivelul unitatii administrativ teritoriale (comune, orase, municipii, judete). - atributiuni  organizeaza treburile publice in unitatile administrative  emite acte (de autoritate) pentru teritoriul unde au fost alesi - consiliile judetene sunt conduse de presedinte si vicepresedinti - consiliul local este condus de primar - Bucuresti  consiliu general / primar general  4 subprimari  sectoare – primar de sector / 2 viceprimari - verificare posteriori  prefectura 3. Curtea de conturi – institutie subordonata guvernului. Verifica cum sunt cheltuiti banii publici. *dictatura iacobina – dictatura parlamentului *dictatura personala – a presedintelui (socialism) *dictatura executivului – societatile fasciste -toate aceste deviatii  constituirea puterii trebuie aranjata astfel incat sa se controleze una pe alta AUTONOMIA ADMINISTRATIVA - legea de organizare a APL este numita Legea autonomiei administrative - abilitarea autoritatilor APL pentru a lua hotarari proprii asupra problemelor legate de administrarea unitatilor unde sunt alese - preluarea raspunderii pentru actele lor - autonomia se exercita in limita legii; nu se exclude legea. Autonomia nu este ceva nelimitat. - procesul prin care se ajunge la autonomia administrativa se numeste descentralizarea administrativa. - autoritatile administratiei publice sunt partile din administratia publica pe care legea le investeste cu dreptul de a hotari ceva Ex: la o comuna autoritatile administratiei publice sunt consiliul, primarul si in anumite cazuri unii dintre directorii din administratie - Descentralizarea administrativa  procesul de trecere treptata a unor atributiuni administrative de la nivel central la nivel local - Ce se poate descentraliza si ce nu ?  puterea legislativa nu se poate descentraliza  puterea judecatoreasca nu se poate descentraliza – aplicarea legii trebuie sa fie unitara - nu se poate descentraliza decat o parte a puterii executive (administratia publica) - Conditiile descentralizarii : A. Existenta unui cadru legal pentru descentralizare. Ex: legislatia de autorizare a constructiilor B. Trebuie sa existe un patrimoniu al unei administratiei teritoriale (un numar de bunuri) care sa intre in administrarea consiliilor locale

C. Existenta unui buget de venit propriu administratiei locale care sa-l imparta conform legii D. Existenta oamenilor capabili sa exercite autonomia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful