You are on page 1of 5

Karty Magii: Dziedzina Tzeentcha SPIS TRECI:

DZIEDZINA TZEENTCHA 2

by

PEPE

&

QC

2012

DZIEDZINA TZEENTCHA

DZIEDZINA TZEENTCHA

1-2. CZERWONY OGIEN

5+

3. MIGOCZACY OGIEN

6+

Czarnoksinik Tzeentcha destyluje przepywajce przez jego umys Wiatry Magii czc ze sob ogie i zniszczenie w magiczny pocisk, ktrym przeszywa ciaa wrogw.

Mag Chaosu natchniony moc Tzeentcha czy ze sob Wiatry Magii w splugawiony moc Dhar pocisk, ktrym ciska we wrogw Wielkiego Mutatora.

Czerwony Ogie jest magicznym pociskiem o zasigu 36. Po udanym rzuceniu zaklcia magiczny pocisk uderza w cel powodujc K3 trafienia o SILE K3.

Migoczcy Ogie jest magicznym pociskiem o zasigu 18. Po udanym rzuceniu zaklcia magiczny pocisk uderza w cel powodujc K3 trafienia o SILE K6 z cech ora PONCY ATAK.

DZIEDZINA TZEENTCHA

DZIEDZINA TZEENTCHA

4. POMARANCZOWY OGIEN

8+, 8+, PWG

5. PLOMIEN SZALENSTWA

8+

Kierowane z zabjcz precyzj strzpy energii Dhar przenikaj umysy wrogw Wielkiego Mutatora, napeniajc je ogniem szalestwa.

Zrodzone z esencji Chaosu pomaraczowe jzyki pomieni otaczaj czarownika ukazujc mu rzeczy przesze, teraniejsze i przysze.

Dopki zaklcie 'pozostaje w grze', czarnoksinik moe przerzuci wszystkie nieudane testy trafienie, zranienie oraz Ochrony Pancerza i Ochrony Magicznej. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny.

Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele musz wykona test CP. Niepowodzenie oznacza, e natychmiast otrzymuj tyle trafie o SILE K6 o ile nie uda si test CP bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza, Ochrony Magicznej oraz REGENERACJI. Zaklcie nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

DZIEDZINA TZEENTCHA

DZIEDZINA TZEENTCHA

6. ZOLTY OGIEN

8+, PWG

7. PANDEMONIUM

9+, PWG

Czarnoksinik przyzywa moce Chaosu, ktre spowijaj pole bitwy mcc umysy wrogw i napeniajc ich serca zamtem. Czarnoksinik otacza si zrodzon z Chaosu ognist tarcz chronic go przed atakami wrogw.

Moc zaklcia oddziauje na model MAGA i wszystkie sprzymierzone modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Czarnoksinika, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Dopki zaklcie 'pozostaje w grze' objte dziaaniem czaru modele otrzymuj Magiczn Ochron na 5+.

Dopki zaklcie 'pozostaje w grze' wrogie modele bohaterw i stronnikw nie mog uywa jako podstawy testu warto wspczynnika CECHY PRZYWDCZE swojego DOWDCY. Naley zauway, e stronnicy nie mog korzysta take z adnych modyfikatorw oraz przerzutw testw CP wynikajcych z umiejtnoci i zasad specjalnych bohaterw. Ponadto, wrogie modele MAGW odczuwaj PRZEKLESTWO TZEENTCHA za kadym razem gdy podczas prby rzucenia zaklcia wypadn dwa lub wicej dublety.

DZIEDZINA TZEENTCHA

DZIEDZINA TZEENTCHA

8. ZIELONY OGIEN

10+

9. ZDRADA TZEENTCHA

11+

Kierowany podstpn wol Tzeentcha, mag Chaosu oplata umysy wrogw mackami Dhar ktre mami, kusz, wabi i deprawuj dusze nieszcznikw.

Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wrogie modele ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, wrogie modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia wrogie modele stronnikw natychmiast szaruj i bd walczy przez rund z najbliszym sprzymierzonym bohaterem. Jeli w zasigu szary nie znajduje si aden bohater, a model stronnika uzbrojony jest w bro dystansow to natychmiast bdzie on strzela do najbliszego widocznego sprzymierzonego bohatera. Po zakoczeniu fazy magii MAGA, modele ktre w wyniku dziaania zaklcia walczyy wrcz naley ustawi 1 od siebie. Jeeli nie zachodz wyej wymienione okolicznoci lub najbliszym modelem jest posta stronnika, ulege woli Pana Przemian modele stronnikw otrzymuj K3 trafienia o SILE K6. Zaklcie nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

Czarnoksinik Pana Przemian manipulujc Wiatrami Magii otwiera dusze nieprzyjaci na niszczycielskie podszepty Chaosu.

Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wrogie modele ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, wrogie modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objty dziaaniem zaklcia model zadaje sobie jedno automatyczne trafienie losowo okrelon broni do walki wrcz. Test zranienia wykonuje si z SI objtego dziaania modelu. Zaklcie nie dziaa na modele podlegajce zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.

DZIEDZINA TZEENTCHA

DZIEDZINA TZEENTCHA

10. NIEBIESKI OGIEN

12+

11. FIOLETOWY OGIEN

14+

Mag Chaosu z chirurgiczn precyzj manipuluje Wiatrami Magii i energi Dhar tworzc zabjcze kule magicznej energii ktrymi ciska w swych wrogw.

Czarnoksinik splata ze strzpw Dhar kul oguszajcej energii ktr ciska w swych wrogw.

Niebieski Ogie jest niezwykle niebezpiecznym magicznym pociskiem o zasigu 18 i moe zosta rzucony na dowolny obszar w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj K3 trafienia o SILE K6.

Zaklcie moe zosta rzucone na dowolny model przeciwnika znajdujcy si w odlegoci do 12" i w polu widzenia MAGA. Udane rzucenie zaklcia oznacza, e naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim obrany na cel zaklcia model. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele musz wykona test CP. Niepowodzenie oznacza, e model zostaje natychmiast Wyczony z akcji!.

DZIEDZINA TZEENTCHA

DZIEDZINA TZEENTCHA

12. WROTA PIEKIEL

16+, PWG

1-2. CZERWONY OGIEN

5+

Czarnoksinik otwiera bram prowadzc do Domeny Chaosu, pograjc wrogw w szalestwie zmian i zniszczenia.

Zaklcie moe by rzucone na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj K3 trafienia o SILE 2K6. Jeli w rzucie okrelajcym SI uderzenia wypadnie 11 lub 12 model zostaje automatycznie Wyczony z akcji!.

Czarnoksinik Tzeentcha destyluje przepywajce przez jego umys Wiatry Magii czc ze sob ogie i zniszczenie w magiczny pocisk, ktrym przeszywa ciaa wrogw.

Czerwony Ogie jest magicznym pociskiem o zasigu 36. Po udanym rzuceniu zaklcia magiczny pocisk uderza w cel powodujc K3 trafienia o SILE K3.