CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID

"
Nume, initiala
tatalui,
Prenume

Clasa

Scoala

Localitatea

24 . 10 . 2009
Toate răspunsurile la test se dau pe aceste foi

Judet

Telefon

E-mail

Clasa a III -a

NOTĂ.Toate subiectele sunt obligatorii. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da
direct răspunsul.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru
efectiv 1 oră si 30 de minute

SUBIECTUL I ( 20p ) La exerciţiile 1, 2 , 3 , 4 şi 5 încercuiţi litera
corespunzătoare răspunsului corect.
(4p) 1) Cifra 2 din 2003 reprezintă cifra
a) unităţilor
b) zecilor
c) sutelor d) miilor
(4p) 2) Care este citirea corectă a numărului 200 ?
a) două zeci
b) două sute
c) doi
d) două mii
(4p) 3) Care este scrierea corectă a numărului două mii cincisprezece
a) 2150

b) 2015

c) 2155

d) 2051

(4p) 4) Care dintre numerele de mai jos este cel mai apropiat de 105?
a) 201
b) 104
c) 107
d) 100
(4p) 5) Care dintre numerele x de mai jos respectă inegalităţile: 629  x < 633 ?
a) 610
b) 630
c) 640
d) 650
SUBIECTUL II ( 40p )Rezolvaţi exerciţiile de mai jos pe spaţiile punctate
corespunzătoare.
(4p) 1) Scrieţi cel mai mic număr natural impar de patru cifre, care se poate forma folosind o
singură dată cifrele: 0, 5, 2, 4.
(4p) 2)
(4p) 3)
(4p) 4)
(4p) 5)

(4p) 6)

.....................................................................................................................................
Scrieţi un număr care să fie mai mic decât răsturnatul său.
......................................................................................................................................
Ordonaţi crescător următoarele numere naturale: 215; 11; 0; 2009
......................................................................................................................................
Scrieţi numărul cu doi mai mic decât 100.
......................................................................................................................................
Încercuiţi dintre numerele de mai jos pe cel care îndeplineşte, în acelaşi timp,
următoarele condiţii: este cuprins între 100 şi 500; este format din cifre diferite şi
are cifra sutelor 4.
73;
527;
135;
401;
Calculaţi suma numerelor naturale mai mari decât 45 şi mai mici decât 50:
.......................................................................................................................................

(4p) 7) Folosiţi o dată semnul plus şi o dată semnul minus, astfel încât relaţia să fie adevărată.
Transcrieţi expresia completată pe foaia de concurs. 0  12 = 12 0
(4p) 8) Scrieţi o adunare al cărei rezultat să fie egal cu 5.

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID"
1

Clasa a III -a

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID"

.........................................................................................................................................
(4p) 9) Aflaţi cel mai mic număr natural de 3 cifre care poate fi scris cu cifrele 0; 3; 7 folosite
o singură dată.
.........................................................................................................................................
(4p) 10) Aflaţi termenul necunoscut din egalitatea 23- 17 = 8-x
................................................................................................................................................
SUBIECTUL III ( 15p )
Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
Ioana are bile albastre şi albe. Ea le înşiră pe o sfoară, astfel încât începe cu o bilă albastră,
pune apoi patru bile albe, din nou una albastra, încă patru albe şi aşa mai departe, până când
pune în total 50 de bile.
(4p) a) Ce culoare are a treia bilă de pe sfoară?
............................................................................................................................................
(3p) b) Câte bile albe sunt în primele 10 bile de pe sfoară?
.............................................................................................................................................
(3p) c) Ce culoare are a 50-a bilă de pe sfoară?
..............................................................................................................................................
(3p) d) Câte bile albe sunt pe sfoară?
..............................................................................................................................................
(2p) e) Ce culori au bilele al căror număr în ordinea lor pe sfoară, conţine cifra 6?
..............................................................................................................................................
SUBIECTUL IV ( 15p ) Rezolvaţi fiecare cerinţă pe spaţiul punctat corespunzător ei.
Doamna învăţătoare numerotează paginile catalogului. Prima pagină din dreapta este
numerotată cu 1, catalogul are 24 de foi şi o foaie are două pagini.
(4p) a) Care este suma numerelor din primele patru foi?
..............................................................................................................................................
(4p) b) Poate exista o foaie cu paginile 12 şi 13?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(3p) c) Care este numărul ultimei pagini din catalog?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(3p) d) De câte ori apare cifra trei în numerotarea catalogului?
..............................................................................................................................................
.

..............................................................................................................................................
(1p) e) Câte pagini sunt numerotate cu numere de două cifre diferite?
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Test conceput de prof. Lavinia Savu, şc nr 17 şi institutor Adriana Nicolae, şc nr 12,
Bucureşti

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID"
2

Clasa a III -a

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful