VIII.

Expresie şi funcţie Pe parcursul acestei cărţi, principala mea grijă a fost să arăt că expresia vizuală este un atribut indispensabil şi indubitabil al tuturor formelor arhitecturale. Din acest punct de vedere, nu există nici o diferenţă de principii între expresia caracterului drepr si neinfrumusetat într-o coloană de beton şi fanteziile zugrăvelii unui interior baroc. Fiecare satisface o nevoie senzorială, în acord cu filosofia de viaţă a arhitectului şi a clientului. Diferenţa este doar stilistică. Ornament şi mai mult de atât O distincţie între nevoia structurală şi ornament se face avand in vedere două abordări al naturii arhitecturii. Abordarea mai primitivă defineşte funcţia clădirii doar ca şi cerinţele fizice pentru adăpost. Din acest punct de vedere se pare că o diferenţă clară între ceea ce se cere pentru a ridica un aşezământ stabil şi ce se adaugă acestor necesităţi. Unui psiholog poate să-i fie permis să arate diferenţele dintre nevoile fizice şi mentale. Toate cerinţele de ordin fizic ale omului se exprimă ca şi nevoi mentale. Dorinţa de a supravieţui, de a învinge foamea şi setea reprezintă cerinţe mentale dezvoltate în cursul evoluţiei, pentru a asigura supravieţuirea speciei. O creatură care nu poseda aceste năzuinţe ar putea muri în pace, în câteva ore, datorită lipsei de mâncare. Cu toate acestea, nevoile pe care le împlineşte arhitectul sunt de ordin pur mental. Ocupanţilor unei clădiri le-ar fi greu să facă o distinţie între protecţia împotriva ploii, lumină suficientă pentru citit ziarul, destule linii orizontale şi verticale pentru a echilibra balanţa, pereţi şi podele acoperite în culori şi forme care să ofere ochiului imaginea unei vieţi împlinite. De fapt, criteriul tradiţional pentru funcţionalitate se referă la elementele care se cer create pentru a susţine structura fizică a clădirii. Acest lucru este evident în afirmaţia fundamentală despre subiect, capitolul lui Vitruvius despre ornamentele ordinii. Vitruvius distinge contribuţia

tâmplarului faţă de cea a artistului: ca şi tâmplar, constructorul pregăteşte coloanele, pilastrele, grindele şi pereţii; ca şi artist, retuşează capetele, creează o suprafaţă egală, dăltuieşte scobituri pentru trigliphuri şi le pictează albastru etc. va furniza „frumuseţea mai mult decât obişnuitul” şi evită „un aspect urât”. O distincţie la fel de similară este atinsă de o a doua bordare, care intenţionează să definească ceea ce poate fi numit eidos-ul Platonic al clădirilor, acesta fiind de fapt principalul scop al existenţei sale. În acest sens, MarcAntoine Laugier, în eseul său despre arhitectură, redusă la noţiunea colibelor primitive pentru a stabili principiile care să permită distincţia dintre esenţial şi ne-esenţial. Elementele colibei primitive prezentau coloanele, antablamentul şi frontonul ca şi elementele esenţiale ale oricărei clădiri. „De acum înainte”, scrie Laugier, „va fi mai uşor să facem distincţie între acele părţi care sunt esenţiale pentru o compoziţie arhitecturală şi cele induse de nevoi şi adăugate din capricii” cum Laugier exclude nevoie ocupanţilor, criteriile sale pentru ce este esenţial sunt riguroase. Până şi pereţii sunt număraţi între „licenţe”. Nu sunt necesari pentru susţinerea acoperişului, atâta timp cât există patru stâlpi în colţuri. Severitatea standardelor lui Laugier sunt, cel puţin în teorie, înţelese doar ca o reacţie la tendinţa instaurată între arhitecţi pentru reducerea formei arhitecturale la geometria sa veche. Realizăm acum că o asemenea abstinenţă nu este măsura de corectare potrivită pentru abuz, fiind doar o alternativă stilistică. O perspectivă mai bună poate fi obţinută prin consultarea observaţiilor lui Ananda K. Coomarasawamy despre ornament. Ea rememorează că în marile culturi ale lumii, ornament sau decoraţie se refereau la atribute necesare pentru un obiect sau o persoană. Evident, acest lucru se referea la sensul original al termenilor şi la echivalenţa din alte limbi. Ornament se referă la echipamentul necesar, cum ar fi ornamentarea unui vapor sau a unui altar, sau, în retorică, la ce este nevoie pentru o comunicare orală de efect. Decoraţie privine de la decorum şi indică ce este

nevoie pentru ca un lucru sau o persoană să dea randamentul aşteptat. Ananda K. C. spune „dacă judecătorul este judecător doar în momentul în care îşi poartă roba, dacă primarul îşi are puterea în lanţul său sau regele în coroană, dacă Papa este doar infailibil şi cu adevărat Pontif când vorbeşte ex cathedra, de la tron, nici unul din aceste lucruri nu sunt ornamente”. De ase,menea, mai menţioneazăcă ceea ce noi numim fermecător înseamnă, în original, ceva ce exercită un farmec, o putere magică, „cosmetic” este derivatul lui Cosmos şi desemnează de ce este nevoie pentru a păstra o ordine corectă. Sensul original al acestor termeni, ieftinit acum, din păcate, la funcţiile pe care le au în prezent, păstrează atitudinea pe care distincţia între ce este necesar pentru a realiza acţiuni fizice şi ce mulţumeşte graţios simţurile, este cuu desăvârşire străină. Perechea de ochi pictată peprora unei bărci antice din grecia veche sau în Noua Guinee este esenţială pentru o călătorie sigură la fel de mult ca şi forma corectă şi lemnul din care e construită. Văzute astfel, nervrile care indică structura unei bolţi dintr-o biserică gotică sau întro arenă de sport a lui Nervi sunt la fel de indispensabile ca şi colta însăşi, iar frunzişul capitalei corintiene este la fel de necesară ca şi coloana. Doar atunci când principiul este recunoscut se pot căuta criteriile prin care se disting ornamentele care ajută eficienţa vizuală a unei clădiri faţă de alta cu care interferează. Doar atunci, luând exemplul Santa Maria della Salute (Veneţia), ar putea cineva să se întrebe dacă marile cochilii au fost învinse de statui, aşa-numiţii orecchioni de pe tersa din jurul cupolei şi baza octogonală a bisericii (Fig. 130). Sub titlul „Ornament integral în sfârşit!”, în câteva pagini importante, Frank Lloyd Wright a definit integral oranmentul ca şi „sensul dezvoltat al clădirii ca si un intreg, sau aspectul abstract al structurii. Interpretat. Ornamentul integral este un model simplu al structurii care face vizibil şi pune in evidenţă clădirea aşa cum este ea văzuta in in structura copacilor sau a crinilor de pe câmpii”. Apoi s-a referit la Simfonia a V-a de Beethoven, dezvoltă după o temă de patru capitole, implicaţia fiind nici o persoană în deplinătatea facultăţilor mintale nu ar decrie toată muzica aflată în spatele acestor patru capitole ca şi ornamente de o valabilitate

dubioasă. Există de fapt, ornamente în muzică, dar ele nu servesc la distingerea dintre esenţialele unei compoziţii şi adăugiri, derivând din diviziunea muncii dintre compozitor, interpret, care este străină practicilor moderne de concert. Începând din zilele canturilor Gregoriene, când cântăreţii integrau înoranmentări imporvizate melodii tradiţionale” (Apel), culminând o mie de ani mai târziu în performanţele virtuoase ale cântăreţilor şi instrumentiştilor. Această practică îi rezervă compozitorului tema de a furniza structura de bază a piesei, a cărei execuţie ar fi sarcina performerului (Fig. 68). Paralele arhitecturale pot fi găsite când clădirea nu-şi dă drumul autocrat dintr-o amprentă complet dezvoltată, dar pleacă dintr-un plan generic al unei forme şi funcţii generale, lăsând execuţia la latitudinea imaginaţiei şi a talentului practic a antreprenorului şi zidarilor săi. În nici un caz ornament nu se referă la ceva la care se poate renunţa. Muzical, distincţia dintre sarcina compozitorului şi cea a interpretului clarifică scheletul unei ompoziţii. Willi Apel spune că atunci când compozitorii începeau să scrie în detaliu ce doreau ca spectatorii să asculte, inovaţia era descrisă astfel: În detrimentul clarităţii vizuale a liniei melodice, J.S. Bach, de exemplu era criticat sever de cel puţin un muzician contemporan pentru că „scrie în note ornamentele şi îmbunătăţirile pe care interpreţii sunt obişnuiţi să le pună de la ei, din instinct, un obicei care nu doar sacrifică frumuseţea armonioasă a muzicii, dar face şi melodia total indistinctă. Dificultatea indicată de acest crtiticism este obişnuită şi pentru arhitecţi. Orice arhitect care nu doreşte să-şi limiteze prestaţia la câteva forme elementare va da piept cu problema asigurării că tema designului său apare şi determină toată elaborarea. Implicit, aici se află principiul de bază care guvernează toate formele de percepţie. Şabloanele de succes sunt organizate astfel încât să fie înţelese toate detaliile ca şi elaborări – diminuare era termenul utilizat de muzicienii medievali – al formelor superordonate, care sunt la rândul lor, subordonate celor superioare lor. Acest lucru conduce la o structură ierarhică ce permite privitorului sau ascultătorilor să-şi facă o idee despre întreg pe măsură ce desfăşurarea gradatpă şi îmbogăţirea temei. În interacţiunea dintre aserţiunea simplă şi consecinţele bogate rezultate din realizarea ei se află substanţa unui fundament arhitectural. Observaţi aici că însuşirea particulară a unei anumite lucrări nu stă nici în tema de bază, care poate fi împărţită cu altele, nici în suprafaţa stilului, dar, aşa cum spunea muzicologul Heinrich Chencker, în mijlocul design-ului, care ne spune ce a realizat artistul pein aplicarea stilului la temă.

Expresia din dinamică Din conceptele cheie – funcţie şi expresie, prima este mai familiară pentru arhitecţi, chiar dacă nu s-a căzut de acord asupra înţelesului său. A doua, chiar dacă este egală, este absentă din majoritatea discuţiilor sistematice despre arhitectură apărând doar în sensul îngust al simbolismului tradiţional. Nu este surprinzător că relaţia dintre cele două concepte nu este clarificată. Când un arhitect decide că funcţia trebuie să fie limitată la ceea ce satisface nevoile corpului, îngustează sensul termenului pentru a veni în acord cu propria sa atitudine. E evident ce vrea să spună atunci când afirmă ă tot ce vrea de la clădirea sa e să protejeze locuitorii de ploaie, zăpadă. Căldură şi frig, hoţi şi spărgători. Lăsaţi-mă să mai spun o dată că nevoile corpului devin nevoi doar atunci când sunt simţite de minte ca şi disconfort şi nu există un mod sensibil de a face distincţie între protejarea corpului de căldură şi preferinţa minţii pentru ferestre acoperite de perdele sau între materiale de siguranţă şi sentimentul că eşti adăpostit. Pot fi invocate diferite mijloace pentru a îndeplini aceste cereri diferite. Materiale izolatoare pentru a obţine temperatura dorită în cameră, culori adecvate şi dimensiuni spaţiale pentru a face camera plăcută. Orice separare a acestor nevoi una de alta, este oricum arbitrară şi nu este admisibil atunci când design-ul este al clientului. Funcţia trebuie să se refere la totalitatea nevoilor pe care clădirea le va întâmpina. Expresia, pe de altă parte, se bazează pe ce am descris ca şi dinamici ale formei vizuale. Dinamica este o proprietate furnizată de minte în mod spontan şi universal pentru orice formă care este perceptibilă. De exemplu, organizată în acest fel, încât structura ei poate fi asimilată de sistemul nervos de percepere. Dinamica are calităţi generice precum rigiditatea sau flexibilitatea, expansiunea sau contracţia, deschiderea sau închiderea. Aceste calităţi dinamice nu sunt percepute doar ca şi carcateristici particulare vizuale ale unui anumit obiect, dar ca şi proprietăţi ale unei naturi foarte generale. Ele sunt experimentate ca modul de a fi şi a se comporta pentru care putem găsi analogii, de exemplu înpropria noastră minte. Mintea umană poate fi de asemenea rigidă sau flexibilă, expansibilă etc. Dinamicile perceptuale servesc ca şi o posibilitate de expresie în sensul exemplificării şi ilustrării modurilor de a fi şi de a se comprta, găsite în natură şi în lucrurile făcute de om, în procesele dizice şi mentale. Pentru a face distincţie, acest punct de vedere de acel al altor teoreticieni, lăsaţi-mă să vă spun că obiectele şi evenimentele pe care noi le percepem nu sunt înzestrate de către noi

subiectiv cu calităţi umane, precum teoria empatiei. Mai degrabă calităţile dinamice vin odată cu perceperea obiectelor şi evenimentelor, şi le putem caracteriza că având în ele un mod particular de a exista şi comporta. Când o clădire este aproape lipsită de ferestre şi alte deschideri, ea transmite o anumită calitate de închidere, pe care o cunoaştem, de exemplu precum îngustimea minţii (de fapt voi avea ocazia să menţionez la sfârşit că modul de comportament expresiv pe care îl găsim încorporat în arhitectură ne face să ne gândim concret la asemenea însuşiri fără rost ca şi străduinţele, relaţiile sau atitudinile). Capacitatea de a percepe calităţile expresive ale lucrurilor apar spontan în minte. E găsită mult mai pură la copii, în stadiile timpurii de civilizaţie şi în persoanele cu o sensibilitate dezvoltată, ca şi artiştii. E împiedicată de o civilizaţie ce favorizează utilitatea practică într-un sens pur fizic şi care ezită să înţeleagă existenţa fenomenelor nemăsurabile. Chiar şi civilizaţia noastră, percepţia deplină nu e mai presus de remedierea perosanei obişnuite. E preferată de metode populare ce promovează sensul poetic al experienţei umane. Când imaginaţia publicului se întâlneşte cu gândul că o „fortăreaţă puternică e Dumnezeul nostru”, clădirile sunt mai des văzute ca purtând înţelesuri metaforice. Trebuie admis că azi, educaţia publicului, cultivarea sensibilităţii pentru expresia perceptuală e evident neglijată. Funcţia nu poate da forma Dacă expresia e o calitate în înfăţişarea perceptuală a obiectelor şi evenimentelor, cum e ea înrudită de ceea ce arhitecţii numesc „funcţie de chemare”? Evident, expresia nu e identică cu proprietăţile fizice ale clădirii: o clădire poate fi clădită sănătos şi totuşi să arate şubredă şi precară. Nici expresia nu e identică cu ceea ce privitorul în mod corect sau greşit crede că este structura fizică a clădirii care va deveni. Totuşi, există o legătură. Spunem, de exemplu că amfiteatrul din Epidaurus descoperă prin forma lui potrivirea pentru asemănarea unor grupuri mari de oameni care să recepteze un mesaj comun. În acelaşi timp, clădirea prezintă o imagine simbolică de concetnrare, de unitate democratică, unanimitate şi egalitate. Dar cum a pătruns simbolismul în clădire? În sec. XIX, teoreticianul Konrad Fiedler a vorbit elocvent despre procesul de asimilarespirituală prin care toate urmele caracteristicilor materiale ale clădirii şi toate contringentele tehnicii structurale sunt eliminate din minte. Ce rămâne e forma pură a clădirii, vehiculul pentru spiritul său. Sună corect, dar cum vom

înţelege transformarea priveliştii unui obiect material, un aranjament de ciment, piatră sau lemn în ceva imaterial precum spiritul? Ce putem noi înţelege prin forma pură? Când arhitecţii discută despre formă, se limitează să o descrie fizic. nu şi-au făcut griji despre problema psihologică că forma poate transmite un înţeles spiritual cu excepţia sublinerii unor exemple ca şi proporţionarea armonioasă, ca şi comunicator de frumuseţe. Au mai convenit că anumite forme sunt asociate convenţional cu anumite înţelesuri – de exemplu când Vitruvius observă că ordinea Dorică se potriveşte cu puterea virilică a Minervei, a lui Marte sau Hercule. E adevărat că în astfel de exemple reverberează realizarea intuitivă a unei afinităţi vizibile dintre înfăţişarea lucrurilor şi personalitatea lor. William James în cartea „Principiile psihologiei” menţionează formularea franceză Funcţiunea face organul” şi se ştie că arhitecţii au aplicat acest principiu biologic în propriul lor interes. Dar până acum a devenit evident că nici biologia, nici artele aplicate nu pot fi determinate complet prin funcţie. Motivul e, precum a explicat şi designerul David Pye cu claritate, că funcţia consistă în princpiile abstracte, nu în forme. De exemplu, pentru ca funcţia să fie îndeplinită pe deplin, poate fi descrisă verbal. Principiul desmnează o varietate de forme care să se potrivească scopului, dar nu declară preferinţe pentru nici o încorporare specială. În majoritatea cazurilor, aceste tipuri de formă care servesc o funcţie particulară sunt definite perceptual şi intelectual. De asemenea percepţia nu e preocupată cu forme de forme particulare, ci de felurile de forme. Ce vedem mai întâi când privim la un obiect este genul său. Acest lucru derivă din scopul biologic al percepţiei care este esenţială în învăţarea despre felurile lucrurilor. Când avem de a face cu indivizi unici omul şi animalul sunt preocupăaţi de întrebarea. „Ce fel de persoană, de lucru, sau de eveniment este acesta?” Când cineva face sondaj despre prezentarea lui Pye, într-o ilustraţie, înţelege prin abstracţia intelectuală şi percepţia directă a ceea ce au toţi în comun ca membrii unei clase – cu o clauză importantă, că unele forme arată caracterul unei mult mai clare. Pye realizează, desigur că, cu cât mai specifice sunt cerinţele funcţionale ale unui obiect, cu atât mai importante îi sunt constrângerile, iar varietatea de alegeri disponobilă designer-ului este mai îngustă.. dacă un motor oferă mai puţină libertate decât o vază de flori, iar un aeroplan mai puţină decât un zmeu. Pier Luigi Nervi a demonstrat că, de exemplu, clădirile care depăşesc 300 de picioare în înălţime sau în deschidere „au cerinţe statice şi de construcţie, care devin şi mai determinante pe măsura creşterii aestori dimensiuni”. Dacă progresul tehnologic e ireversibil, stilul

pe care îl determină nu se va mai schimba vreodată. Neri crede că, în ciuda constrângerilor de ordin tehnic, întotdeauna rămâne o marjă de libertate suficientă pentru a artăta personalitatea creatorului şi a lucrării, iar un artist va permite creaţiei sale să devină o operă de artă. Marja de libertate lăsată deschisă de constrângerile funcţiilor fizice ne priveşte pe noi aici. Cum va folosi arhitectul aşaceva? O dorinţă de aartăta propria personalitate a creatorului nu trebuiesă fie prima mişcare, suntem prea obişnuiţi cu rezultatele nefavorabile ale unei asemenea motivaţii. Atunci, va fi libertatea utilizată pentru a face din clădirea o adevărată operă de artă? Dar cum e o astfel de operă de artă? Răspunsul tipic este că o asemenea formă ar trebui să genereze o frumuseţe formală. Dacă insistăm să vedem ce înseamnă frumuseţea, găsim definiţia lui Leone Battista Alberti, „o armonie a tutror părţilor, indiferent sub ce formă apar, potrivite împreună în asemenea proporţie şi legătură, încât nimic nu poatefi adăugat, diminuat sau alterat”. Armonia proporţiei, concinnitas universarum partium, e considerată şi azi unica obligaţie estetică a designer-ului şi se fac referinţe la ea ca la o formă separată, nelegată de cerinţele unei funcţii practice. În zilele noastre, frumuseţea formei este redusă la ceva ce nu înseamnă mai mult decât manoperă atractivă. Pye, de exemplu, după enumerarea cerinţelor practice ale folosirii, uşurinţei şi econimiei, adaugă „cerinţele aparnţei”, prin care vrea să spună „nefolositorul” care nu este totuşi lipsit de valoare, calităţi ale suprafeţei, finsajului, fineţe, perfecţiunea curbelor, potrivirea exactă etc. Asemenea abordări ale chestiunii sunt din păcate incomplete. Cereinţa pentru armonie şi proporţie bună nu se spune ce fel de forme trebuiescarmonizate şi proporţionate; nici nu insistă pentru o manoperă bună. Funcţia fizică nu determină suficient forma şi nici o determinare de acest fel nu explică de ce un rezultat bun vizibil trebuie să rezulte dintre funcţie şi expresie. Sensul frumuseţii, sper că am indicat, rezultă doar dacă înţelegem frumuseţea ca un mod de a perfecţiona expresia. Clădirile, spune Etienne Louis Boulle la începutul eseului său despre arhitectură, ar trebui să fie poezii: „Imaginile pe care le oferă simţirilor noastre ne trezesc sentimente analogice scopului pentru care aceste clădiri au fost ridicate.” Accentul trebuie pus asupra cuvântului „analogice” dar cum să înţelegem genul de analogie, şi cum se ajunge săvorbim despre el? Voi încerca să folosesc o demonstraţie sistematică, un obiect funcţional mai simplu şi mult mai uşor de descrisdecât clădirile – vasele de ceramică. Figura 131 prezintă contururile a câtorva vase dintr-o veselă din Grecia antică. Au fost concepute pentru a păstra vin, apă, ulei, sau pentru flori. De dragul argumenului, voi presupune că toate îşi prestează funcţiile

fizice în mod adecvat şi că varitatea de forme (din care am doat doar un mic exemplu) nu poate fi explicată prin simpla diferenţăde folosire a vaselor.

Figura 131

Toate servesc trei funcţii de bază – de primire, de păstrare şi de a arăta şi toate au mânere. Modul obişnuit de a trata estetic forma unor astfel de obiecte are puţină legătură cu funcţia sau expresia lor. Analizând formele în profunzime – proporţiile, ondulările etc., se poate ajunge la un criteriu formal, care se acordă cu simţul nostru intuitiv al obiectelor bine proporţionate şi aranjate. Două observaţii se impun aici. Prima, descoperirea regularităţii geometrice a unui obiect nu explică calităţile pozitive din relaţiile perceptuale concomitente. Exemplele muzicale evidente sunt simple raţii descoperite de adepţii lui Pitagora pentru tonurile scării muzicale atunci când sunt reproduse de o coardă. Nici relaţiile dintre distanţele lineare ale corzii, nici raţiile similare găsite mai târziu printre duratele vibraţiilor sunetelor nu explică de ce aceste intervale reprezint o arminie atunci când sunt auzite. Corespondenţa sugerează puternic o relaţie cauzală între proprietăţile structurale ale stimulului psihologic şi acelea ale percepţiei, dar teoretizarea ulterioară se cere pentru a explica natura relaţiei.

Similar, formula geometrică a şirului lui Fibonacci nu demnostrează că o corespondenţă a spaţiilor raţiilor, alese de şirul Modulor al lui Le Courbusier, este agreabilă pentru ochiul omenesc, nici nu explică de ce ar trebui să fie aşa. Multe speculaţii de natură biologică şi psihologică sunt necesare pentru a face plauzibilă legătura cauzală dintre stimul şi percepere. Mai importantă pentru noi e a doua observaţie. Nu are rost să evaluăm armonia relaţiilor plăcute dintre forme când acestea sunt menite să servească unei teme funcţionale, cum ar fi primirea, păstrarea sau difuzarea. Dinamicile particulare ale fiecărei forme şi fiecare relaţie dintre forme sunt influenţate de acea funcţie. Aparenţa perceptuală poate varia. Gâtul unei amfore poate arăta elegant când este văzut ca un canal prin care se toarnă vinul (Fig. 131a); dar aceeaşi relativă mărime poate arăta amuzant atunci când este dispusă pe gâtul subţire unui om. Standardele diferite al mărimilor se apliă funcţiei de a fi originea, începutul capului, nu funţiei de a corpul ce duce la o deschidere. Matematicianul George Birkhoff, testându-şi măsura estetică pe vasele chinezeşti şi greceşti stipulează o varietate de măsurători pe care vasele nu trebuie să o depăşească dacă vor să evite instabilitatea şi accidentarea, sau să fie manevrate uşor. Între aceste limite, trasează dimensiunile vaselor ca entităţi geometrice autonome, care pot la fel de bine să aparţină altui obiect, sau chiar nici unui alt obiect. Când Le Courbusier, jucând un joc venerabil, descoperă că două perechi ale principalelor diagonale de pe faţada Palatului Senatorio din Roma al lui Michelangelo se întâlnesc în unghiuri drepte, nu a descoperit secretul frumoasei compoziţii. (Fig. 132). Acea simplă relaţie dintre unghiurile drepte ale faţadei funcţionează bine pentru că clădirea, ca un întreg, are dimensiunile exacte pentru a fi plasată în piaţa Capitoline. Aceeaşi relaţie ar arăta stoarsă dacă forma clădirii nu ar fi nimerită pentru funcţia ei. Regularităţile gemoetrice pot contribui la efectul plăcut vizual, dar nu ar arăta bine dacă formele cărtora li se aplică nu ar servi scopurilor clădirii. Care e acest scop? În mod sigur nu doar cerinţele utilităţilor practice. Să revenim la vasele greceşti. Dacă observăm că contururile lor servesc funcţiile de primire, păstrare şi difuzare, ce vrem să spunem prin întruchipare? Nu neapărat că forma veselei este potrivită fizic pentru a atinge aceste cerinţe, o condiţie necesară, dar nu suficientă. Mai degrabă vrem să demonstrăm că rotunjumea, ca dinamică vizuală, exprimă păstrarea. Funcţia este exprimată printr-un aryballos sferic, o sticlă de ulei în care se intenţionează păstrarea unei cantităţi mari, pentru afi golită câte puţin. (Fig. 131b). dinamica conţinutului concentric este atât de dominantă că gâtul mic

arată aproape ca o întrerupere nesemnificativă. Descrierile utilizate sunt caracteristici vizuale ale funcţiilor, interpretate drept teme vizuale. Aspectele fizice ale primirii, păstrării şi dispensării sunt doar itemi de informaţie practică, care contribuie problema subiectului la dinamica vizuală a imaginii. Poate că natura articulară a abordării mele va fi clarificată de referinţele aşanumitelor experimente de conservare observate de Jean Piaget. În aceste experimente, un copil e prezentat cu două pocale identice, fiecare umput cu aceeaşi cantitate de lichid. Conţinutul uneia e turnat într-un al treilea copal, mai lung şi mai subţire. (Fig.133)un copil mic va susţine că al treilea pocal conţine mai multă cantitate decât celelelte, chiar dacă a observat turnarea. Un copil mai mare va realiza că a rămas aceeaşi cantitate. Psihologii presupun că copilul mai mic greşeşte pur şi simplu., judecata corectă a egalităţii şi inegalităţii privind doar cantitatea fizică. Chiar dacă nu recunosc că inegalitatea perceptuală a aceleiaşi cantităţi din două recipiente diferite e un fenomen legitm în sine. Un observator naiv declară că e mai mult lichid în recipientul mai înalt, nu doar pentru că aparenţaîl induce în eroare – ceea ce se şi întâmplă – dar şi pentru că experienţa perceptuală e prima realitate şi, deci, primul lucru despre care poate vorbi. Va fi susţinut şi de artiştii vizuali, pentru care faptele perceptibile primează. Copilul mai mare care nu mai e derutat de aparenţe poate să se afle pe drumul acumulării eficienţei practice. Dovada primară a perceperii e ceea ce luăm în clacul în această discuţie. Figura 133

Am discutat despre cele tzrei funcţii principale reprezentate vizual prin intermediul formelor vaselor. Voi adăuga tipurile de vase care diferă prin manifestarea funcţiilor lor. Majoritatea oferă o distincţie vizuală clară între pântec – partea care păstrează - şi gât – partea care serveşte la turnat. Distincţia poate fi făcută printr-o trecere fină a curbei de la convex la concav, ca şi în cazul cănilor de vin. Poate fi de asemenea exprimată printr-o margine bruscă, întrerupând corpul recipientului, balansând din interior pentru a forma gâtul şi, cu aceeaşi rapiditate, din nou spre înafară pentru gură. Aceste rotiri formează lethykos-ul, o cană subţire, cu aspect de inteligenţă nervoasă. O veselă poate fi lipsită de asemenea diferenţieri sau funcţii. Poate arăta ca o creatură primitivă care nu a ajuns încă la nivelul mai elaborat dee organizare. Sau poate arăta desfăşurarea eleganţei sofisticate a soluţiei care a trecut de simpla formulă a formei separate pentru fiecare funcţie în particular şi a reuşit să combine mai multe funcţii într-un design complex. Pentru a combina diferite funcţii într-un design obişnuit e necesară o artă specială. E necesar ca aceste funcţii diferite să fie păstrate prezente din punct de vedere vizual, în ciuda fuziunii lor. Când Frank Lloyd Wright în muzeul Guggenheim a combinat orizontalitatea spaţiilor nivelelor cu tranziţia gradată de la un nivel la altul, spirala rezultată ţinea la vedere ambele funcţii, demonstrând unitatea lor într-o soluţie inteligentă. Este ceva diferit faţă de genul de primitivism care obligă o serie de funcţii să ia o formă simplificată arbitrar. Poate exista justificare pentru remarcile lui Vincent Scully, cum că auditoriul lui Eero Saarinen pentru Institutul de Tehnologie din Massachusstes forţează „toate funcţiile, potrivite sau nu, întro singură formă geometrică.” Oricare ar fi soluţia arhitectului, avcem motive să o scrutinizăm cu particpare interesată, pentru că problema cum să unim diferite activităţi într-o întreprindere comună e o grijă aconstantă a noastră”. Simbolism spontan: Mies şi Nervi Nu pot fi descrise calităţile dinamice alr formei fără a invoca în acelaşi timp simbolismul lor spontan. Funcţii cum ar fi primirea, păstrarea şi dispensarea nu se limitează doar la vase sau la activităţi fizice mai generale, dar pot fi combinate cu aspecte ale comportamentului social uman, cu calităţi ca generozitatea şi exploatarea, receptivitatea, sărăcia sau chibzuiala. Este convingerea mea că acestea nu acompaniază percepţia doar în rarele

momente de contemplare estetică, ci de fiecare dată când manevrăm cu sensibilitate un obiect. Pentru majoritatea, acestea sunt simboluri deschise, aşa cum le-am numit mai devreme., nu pentru că ar însemna applicaţii specifice, ci pentru că se referă la vasta arie de posibile exemple pentru care stau mărturie proprietăţile generice perceptuale. În acelaşi timp, aceste simboluri deschise diferă de simbolurile convenţionale prin necesitatea lor. Aşa cum arăta Lipps, nu e nimic esoteric sau arbitrar despre ele. „În special simbolismul formal al formelor particulare devine o problemă foarte simplă, pentru ca în final să arate ca o tautologie. De fapt, ce ar putea fi considerat mai redundant decât observaţia că ceva drept se îndreaptă, că o formă îndoită îndoiae sau că o formă largă se extinde?” e necesar, oricum, continuă Lipps, să recunoaştem aceste calităţi , cu multă seriozitate şi să fim conştienţi de ce implică ele şi ce urmează după ele. O altă caracteristică a simbolismului spontan de formă perceptuală trebuie arătată. Limbajul verbal ne obişnuieşte să ne gândim la proprietăţile obiectelor ca şi adjective. În momentul în care le considerăm dinamice, descoperim că aparţin altor domenii decât lucrurile, devenind adverbe. Când umim forma unui ceainic graţioasă, vrem să spunem că toarnă de fapt, cu graţie. Sau putem observa că păstrează pompos, sau că atunci când primeşte, se predă necondiţionat. De asta sugeram mai devreme că expresia perceptuală înseamnă modalităţi de a fi şi de a se comporta. Exemplele simple ale veselelor de ceramică au servit pentru a arăta relaţia dintre formă şi funcţie. Forma, aşa cum a reieşit, nu e doar facilitarea funcţiei. Mai degrabă traduce funcţiile unui obiect în limbajul perceperii expresiei. Capacitatea vizibilă de a păstra şi de a turna într-un anumit mod nu e doar ceea ce oibservăm când devenim conştienţi de ce se întâmplă fizic. e o analogie vizuală – termenul lui Boulee – pentru funţiile păractice ale unui obiect. Să examinăm un exemplu mai apropiat de arhitectură. Când ne uităm la celebrul scaun Barcelona 1929 al lui Mies van der Rohe, observăm mai întâi absenţa componentelor orizontale şi verticale. (Fig. 134). Şablonul demonstrează uşoara stabilitate a picioarelor de sus şi orizontalitatea pe care te poţi baza a scaunului convenţional. În special când este comparat cu necompromiţătoarea formă a unei clădiri Mies, această piesă de mobilier făcută din înclinări şi curbe introduce prezenţa omului ca un element al vieţii. Pentru a ţine pasul cu un comportament medern, scaunul nu trebuie să se adapteze la rigiditatea clasică ci la confort. Linia dreaptă a spatelui este temperată de înclinare, o concesie făcută gravităţii, această înclinare ăcând ca spătarul să devină un suport mai degrabă decât un întăritor. Prin designul

scaunului, stricta aderenţă la principiile ordinii ee combinată cu flexibilitatea. Cele două bare lungi de oţel combină verticalitatea spătarului cu orizontalitatea bazei, curba rezultantă exprimând adaptarea la greutatea corpului celui care îl foloseşte. Aceeaşi curbă arată destulă putere pentru a susţine greutatea în siguranţă. Vizual, asigurarea unui suport e dată de existenţa curbei ca parte a unui cerc.

Figura 134

Cercurile sunt cele mai grele şi mai inflexibile curbe. În general, design-ul ataşează stabilitatea vizuală prin acordarea la relaţii geometrice simple. Se pare că Mies a înscris profilul scaunului său într-un pătrat (fig. 135). Colţul din dreapta sus serveşte ca şi centru pentru curba circuulară a principalei are de oţel, care se comportă ca o curbă diagonală. Ca şi mijloc, curba circulară e atinsă de perna scaunului, încrucişarea celordouă bare împarte pătratul la raportul de 2:3. Toată această geometrie vine ca o surpriză după ce privitorul a fost fermencat de apariţia superbă şi comoditatea scaunului. Complexitatea temei dinamice e observată şi de curba în S din bara de oţel de jos, care vine destul de aproape de o linie dreaptă pentru a sprijini austeritatea simplă a designului, dar se joacă în jurul liniei drepte ca un arabesc, un descendent al serpentinei lui Hogarth, „linia frumuseţii”. Curba în S din nou combină Dimensiunile verticale şi orizontale, susţine greutatea suportată de scaun. Există contrast între volumul substanţial de perne pliabile şi de abstractismul imaterial al curbelor din metal greu, o întâlnire

dintre substanţa grea şi energia disipată, care îl ţine pe utilizator în siguranţă deasupra pământului prin intermediul forţelor intangibile, aluzii simbolice la mnodalităţile moderne de a dispensa cu pereţi care suportă greutăţi şi ţine avioanele în înalt. Poate că aceste exemple au început să demonstreze concret ce se întâmplă când un design bun face un obiect să apară ca o formă pură – spiritualizarea de care Konrad Fiedler vorbea atât de misterios, dar persuasive. Dinamicile scaunului lui Mies dematerializează obiectul fizic prin transformarea sa într-o constelaţie de forţe. Valabilitatea constelaţiei merge dincolo de expresia unui scaun particular. Simbolizează un mod de viaţă, circumstanţele culturale sub incidenţă cărora obiectul a fost conceput. O temă comparabilă, destul de simplă încât să poată fi analizată verbal

Figura 136

şi destul de sofisticată pentru a epitomiza expresia arhitecturală este secţiunea prin care Per Luigi Nervi a conceput tribuna oficială a Stadionului Municpal pentru oraşul Florenţa în anul 1928 (fig. 136). Secţiunea este accesibilă în mod direct în fotografie, pentru că clădirea era în construcţie în acel moment. Dar şablonul visual pe care îl relevă serveşte ca un schelet inerentchiart şi în clădirea finisată. În design-ul lui Nervi, stabilitatea vizuală a cadrului orizontal-vertical este clară. Chiar şi relaţia dintre acoperiş şi suporturile verticale din spate este apropiată de un unghi drept sufficient de apropiat entru a face curbarea vârfului suprafeţei acoperişului să pară deciată de la orizontală. Această referinţă la orizontalul plat creşte expresia puterii mişcării de ridicare. În cadrul de bază rectangular, planul înclinat al locurilor acţionează ca o diagonală. Deschiderea cutiilor spre faţă răspunde nevoii spectatorului de a nu avea vederea obstrucţionată de coloane. Dar această deschidere ar fi lăsat acoperişul să arate nesprijinit dacă nu ar fi fost razele căzute, care transformă acoperişul într-o despicătură îndoită. Greutatea sa este centrată spre spatele bine consolidat al clădirii, volumul se diminuează în timp ce se

balansează către deschidere. Ca şi barele de oţel ale scaunului lui Mies, profilul acoperişului lui Nervi transformă tema combinată a ridicării şi a consolidării în dinamici vizibile printr-o combinaţie elastică de linii curbe şi drepte. Prin libertatea care se depăşeşte, această formă demonstrează puterea omului modern de a se emancipa fără effort, supunându-se în acelaşi timp legilor terestre. Simpla validitate a acestei soluţii este originală, dar şi liberă de individualitatea arbitrară. Forma şi aranjamentul componentelor clădirii corespund cerinţelor staticii fizice; de asemenea, transformă jocul de forţe într-un model vizual care interpretează dinamica în ochii privitorului. Simbolismul spontan oferit de acest şablon poartă un mesaj expresiv despre condiţia omului secolului 20. acesta e un mod de a spune că design-ul tribunei oficiale din Florenţa împlineşte sarcina arhitecturii. O face cu atâta puritate a formei şi simplă inteligenţă a inventivităţii că nu pot ezita să enumăr lucrarea lui Nervi printer puţinele care vor supravieţui neatinse schimbării culturale. Exemplul a acestei teme simple bidimensionale poate servi pentru feluri infinite în care rolul unei clădiri este conceput de-a lungul timpului. Simplu sau complex, în repaos sau ascendentă, închisă ori deschisă, austeră sau jucăuşă, compactă sau rarefiată, fiecare clădire întâlneşte sarcini similare prin desfăşurarea varietăţilor atitudinilor pe care omul le aduce în faţa provocărilor vieţii. Comportamentul de mulaj al clădirilor Nu se poate efectua o judecată deplină asupra expresiei vizuale a obiectelor arhitecturale prin tratarea lor ca imagini detaşate, ca şi cum ar exista doar pentru a fi private. Asemenea obiecte nu doar reflectă atitudinile oamenilor prin care şi pentru care au fost realizate, ele formează de asemenea şi comportamentul uman. Acum câţiva ani, discuţiile de la Paris despre pacea din Vietnam au fost întârziate de o problemă de ebenisterie diplomatique, aşa cum au numit-o francezii, o problemă diplomatică de tâmplărie. Reprezentanţii SUA şi Vietnamului de Nord se certau asupra formei mesei la care negociatorii urmau să se aşeze. Ar trebui să fie unghiulară sau rotundă, în formă de diamant, de gogoaşă sau crescândă? Discuţia a stârnit multă ilaritate, dar era ridicolă prin durata ei. Era o problemă existenţială pentru că implica cine cu cine avea de a face. SUA, în interesul guvernului de la Saigon, au refuzat să accepte Vietcongul ca un partid de sine stătător. Conform ziarului New York Times s-a prpus o grupare bilaterală, cu americanii şi vietnamezii din sud aşezaţi faţă în faţă cu reprezentanţii Vietnamului de Nord şi Vietcong. Hanoiul a insistat pentru un

aranjament între patru părţi; era de acord să accepte o masă rotundă care ar fi aşezat părţile în patru grupe, dar americanii ar fi acceptat doar dacă s-ar fi trasat o linie de-a lungul mesei. Hanoiul a refuzat linia de despărţire, care ar fi transformat centrul simteric al mesei într-unul bilateral. Aşezarea fizică a situaţiei a fost considerată importantă de-a lungul anilor, în timpul ceremonialurilor de diferite ocazii. Nu influenţa doar comportamentul participanţilor, definea şi statutul lor social. Întrebarea câte părţi sunt, cum sunt grupaţi, distanţa dintre ei, cine e mai sus, cine mai jos, sunt simbolizate de relaţii spaţiale care implică forma, distanţa, înălţimea etc. Acceptarea aranjamentului spaţial este dovada primară pentru acceptarea şablonului corespunzător din punct de vedere social. Acest lucru a fost întotdeauna valabil, iar arhitectura a jucat un rol proeminent în furnizarea cadrelor adecvate. Dacă o persoană e limitată la o cărare îngustă sau are o deschidere largă, acest lucru va determina rolul care îi este desemnat şi modul în care îl va juca. Se va ţine minte că Mussolini îşi primea invitaţii în sala mare de la Palazzo Venezia. Vizitatorul trebuia să traverseze întreaga clădire goală, fără ajutorul unui ghid, sub privirile scrutătoare ale dictatorului, care stătea instalat la enormul său birou situat în celălalt capăt al sălii. Sau, intrarea principală într-o casă unde se desfăşoară ceremonia tradiţională japoneză de servire a ceaiului era la un nivel foarte jos, fiecare particpant trebuind să se umileascp pentru a fi acceptat. Când oamenii stau faţă în faţă la o masă ei certifică statutul lor de convieţuitori, întâlnirea lor pentru ocazie. Audienţa dintr-un teatru sau dintr-o sală de lectură profesează un parallelism al scopurilor şi ţintelor, care parallelism diferit de lucrurile care se fac în compania altor oameni. Când Goethe a pornit în călătoria sa în Italia, a remarcat la arena din Verona un că un amfiteatru e potrivit pentru a impresiona pe oameni, lăsându-I să fie spectacole unul pentru altul. Arhitectul a furnizat prin arta sa un crater, atât de simplu pe cât era posibil, pentru ca oamenii înşişi să serveascp drept ornamente. Când s-au văzut adunaţi într-o asemenea formaţia, au început să se minuneze, pentru că ei erau obişnuiţi să vadă altundeva oameni fugind încolo şi încoace într-o confuzie dezordonată şi indisciplinată. Dar la teatru, hoinăreala clătinătoare ale mai multor capete s-a văzut transformată într-un corp nobil, cu o formă unică, animat de un singur spirit. Simplicitatea ovalului e simţită de fiecare ochi şi fiecare cap serveşte drept măsură pentru imensitatea întregului. Văzând clădirea goală, o persoană nu are standardul de a spune dacă e mare sau mică. Încă o dată revenim la museul Guggenheim al lui Wright, unde un om e distanţat de altul prin curtea centrală. El îi vede pe semenii săi care

vizitează muzeul ca pe o poză detaşată a oamenilor care se uită la poze, prezentându-l ca parte a aceleiaşi mulţimi cu care el se amestecă. În acelaşi timp, prin forma sa spiralată, clădirea programează acţiunile vizitatorilor ca pe nişte acţiuni lineare printr-un mediu unidimensionale, care este potrivit atunci când expoziţia însăşi cere o secvenţă dinamică, de exemplu când opera unui artist sau a unei perioade e expusă în ordine cronologică. Dar canalizarea traficului e doar cel mai tangibil aspect al impactului pe care îl au clădirile asupra locuitorilor. Clădirile au un mare aport în determinarea limitei până la care fiecare dintre noi este un individ sau un membru al unui grup, şi până la ce limită ne exercităm libertatea deciziilor sau ne supunem legilor din perimetrul respective. Toate aceste condiţii se numără printre configuraţia forţelor. Doar pentru că clădirea însăşi este ca o configuraţie de forţe, un şablon de constrângeri dimensiuni ale libertăţii, atracţii şi repulsii, pot cadrele arhitecturale să servească drept parte a întregului dinamic pe care îl constituie vieţile noastre? Cum prind ideile contur Revenim la tema structurală sau a scheletului fiecărei piese a designului. Am descris-o ca pe o carieră a sensului principal al clădirii, pe care privitorul trebuie să o asimileze dacă vrea să perceapă designul ca pe un întreg. Trebuie să adăgăm aici că această temă de bază este germenele ideii care îl conduce pe arhitect în dezvoltarea designului său. Acest lucru nu se referă strict la desfăşurarea cronologică a evenimentelor pe care le programează arhitectul, ci acestea vor evolua gradat, prin iontermediul detaliilor. În practică, prima sclipire a unei invenţii poate apărea dintr-o imagine specifică a unui aspect particular, loc de unde poate porni o temă pentru o lucrare. Nu de puţine ori, procesul de creaţie se mişcă înainte şi înapoi, între concepţiile întregului şi ale părţilor. Doar când cineva supravieţuieşte acestui proces devine conştient de ordinea logică care duce de la tema de bază la produsul final. Este ca şi cum am privi modul unui copil mic de a alerga înainte şi înapoi, dar fiind atent în acelaşi timp şi la distracţiile din jurul său. Tema germinală e crucială pentru toate invenţiile omeneşti. Fie că vorbim de o operă de artă, o maşinărie, o teorie ştiinţifică, toate pleacă de la o idee centrală, în jurul căreia se dezvoltă. În cazul arhitecturii, tema centrală serveşte drept punte între programul unei clădiri şi designul ei. Relaţia dintre aceste două componente fundamentale are ceva dintr-un puzzle în teoria arhitecturală. Este şi o sursă de neînţelegeri între nevoile clientului, care se exprimă în limbajul nevoilor sale, şi limbajul arhitectului, care gândeşte în

termeni de forme vizuale şi materiale fizice. Cum nevoile unuia pot fi transformate în resursele altuia nu este evident. De exemplu, programul unei biblioteci poate vorbi despre un număr de cărţi şi cititori care pot fi acomodaţi, varietatea de materiale necesare, cerinţele de acces, serviciile care sunt oferite şi poate de starea de spirit a clădirii ar trebui să evoce ideea că serveşte comunităţii. Nici una din aceste funcţii nu e vizibilă în mod direct şi nu toate pot fi întâlnite în arhitectură. O clădire nu poate preda limba franceză, nici să fabrice imprimante. Poate servi doar scopurilor utilizatorului doar până la limita în care pot fi transpuse în miljoace arhitecturale, cele mai importante fiind mărimile spaţiale, formele şi relaţiile. Dar cum se va realiza această transpunere? Problema întâlnită în teorie şi practică poate fi ilustrată de definiţia dată de Tomas Maldonado în 1960, pe atunci director al Hochschule fur Gestaltung. A definit deignul industrial ca pe o activitate al cărei ultim scop e să determine proprietăţile formale ale obiectelor produse de industrie. Prin proprietăţi formale nu se înţeleg trăsăturile exterioare, ci cele structurale şi relaţiile funcţionale care transformă un obiect într-o unitate coerentă din punct de vedere al producătorului şi utilizatorului. A mers mai departe cu teoria, afirmând că trăsăturile exterioare sunt deseori rezultatul intenţiei de a face cu superficialitate un obiect mai atractiv, sau de a-i disimula deficienţele constituive, deci reprezintă o realitate accidentală. Înrebarea se ridică: dacă designul nu constă în forme tangibile, vizuale, în ce mdiu trebuiesc ele concepute? Şi aici e esenţial să observăm că în afara designului arhitectural , programul unei clădiri este conceput ca să formeze un şablon vizual dacă vrea să adune toate entităţile şi cantităţile aplicabile în orice formă de organizare. Acest lucru e evident dacă cineva se gândeşte la o administraţie ierarhică sau la analiza unui proces, fie funcţie organică a corpului uman, fie dezvoltarea logică a unui argument. Toate trebuiesc întinse în spaţiu şi, nu de puţine ori imaginea spaţială e dată de forma de pe hârtie dintr-un tabel, grafic sau diagramă. La ultimul nivel al procesului gândit se vede că programarea poate intra în contact cu căutarea pentru tema de bază a design-ului unei clădiri. Dacă, de exemplu, funcţia care trebuie exercitatpă cere ca un număr de mai multe activităţi să aibă acces egal la un birou central de control, mintea automat concepe un aranjament circular în jurul centrului. De acolo, translaţia în plan a clădirii devine fiabilă, chiar dacă clădirea nu e o adunare de relaţii spaţiale risipite ci un oobiect material, dependent de legile naturii şi de proprietăţile fizice şi psihice ale locuitorilor umani şi materiali. Acum proiectul şi design-ul vorbesc aceeaşi limbă.

E adevărat că, în stadiile incipiente de concepere, gândul model nu presupune formele definitive ale obiectului final. Aşa cum şablonul relaţional din fiura 83 e doar o configuraţie de forţe dinamice, care ar putea fi separate pe hârtie ca un aranjament de arii sau triunghiuri mai degrabă decât de discuri, tot aşa tema structurală a unei clădiri ia deseori forma unui sistem de săgeţi, de volume definite de direcţii, proporţii generale şi relaţii de topometrie. Acest lucru nu presupune ca scheletul să nu devină vizibil. De fapt, vizibilitatea e singurul mediu pe care mintea nu poate să-l pătrundă. Şi din moment ce o clădire anume a devenit o ţintă finală, nu există nici o oprire la vreun nivel intermediar al designului, nici un punct în care structuralul devine vizual sau esenţa face loc formei externe. Concepţia este vizuală pe parcurs, şi rămâne ca o organizaţie de forme dinamice până la final. Referinţele la design slab pot ţinti către atracţii superficiale sau către disimularea deficienţelor sunt dincolo de punctul în care natura arhitecturii este în discuţie. Toate gândurile duc la construire Când mintea umană organizează un corp de gândire o face în termeni de imaginaţie spaţială. Acest lucru va deveni evident din ceea ce afirmam despre programele pentru clădiri şi nu mă pot gândi la un punct mai potrivit pentru a încheia argumentul acestei cărţi. Designul unei clădiri este organizarea spaţială de gânduri despre funcţii. Orice organizare de gânduri presupune forma unei structuri arhitecturale. Kant, la sfârşitul Criticii Raţiunii Pure scrie un capitol despre ceea ce el numeşte arta sistemelor. Chiar dacă Kant vorbeşte despre gânduri în stare pură, arhitectul se va convinge că lucrurile despre care se discută constituie propria sa preocupare. Principala idee a lui Kant merită redată: Sub regula raţiunii, cunoştinţele noastre nu trebuie să fie rapsodice, ci trebuie să formeze un sistem care le permite să promoveze principalele scopuri ale raţiunii. Prin sistem, mă refer la unirea dintre multiplele cunoştinţe sub o singură idee. Această idee este conceptul raţional al unei forme a întregului, până la limita unde determină a priori varietatea de multitudini şi poziţia părţilor în relaţia lor una cu cealaltă. Conceptul ştiinţific raţional conţine scopul şi forma întregului cu care este congruent. Datorită unităţii scopului la care se referă fiecare parte şi ţinând cont de faptul că sunt în relaţie una cu caelaltă, orice parte poate să lipsească atâta timp cât celellalte sunt cunoscute; şi nici o adăugare accidentală nu poate fi făcută şi nici o dimensiune a totalităţii complete nu poate fi nedefinită , adică

nedeterminată a priori de diferite graniţe. Este o consecinţă a faptului că întregul este artiulat şi nu agregat. Dar doar prin acţiunea internă, nu externă. Aşa cum corpul unui animal nu creşte prin adăugarea membrelor dar mai degrabă prin întărirea fiecăruia şi îl face mai potrivit pentru scopul său fără ai-i schimba în vreun fel proporţiile. O gândire bună, care, se poate spune că aspiră către condiţia arhitecturii. Andre Maurois laudă principala operă a lui Marcel Proust, afirmând că are simplicitatea şi maiestuozitatea unei catedrale şi citează dintr-o scrisoare pe care Proust i-a scris-o lui Jean de Gaigneron în 1919: Intenţionam să dau fiecărei părţi a cărţii mele titluri ca verandă, geamurile colorate ale absidelor etc, în anticiparea criticilor stupide al cărţilor al căror singur merit – aşa cum îşi voi arăta – contă în soliditatea părţilor mai firave, au lipsuri în structuri. Am renunţat în cele din urmă la aceste titluri arhitecturale pentru că le-am găsit prea pretenţioase. Pentru a demonstra ce se intenţionează prin organizarea arhitecturală a gândului, reproduc una din puţinele schiţe ale lui Sigmund Freud, făcute cu scopul de a-şi ilustra conceptele, prin intermediul cărora munca sa devine vizuală şi spaţială. Freud recurge la descrierea complexei interrelaţii dintre două aranjamente de concepte fundamentale psihoanalitice, denumite inconştient, preconştient, conştient şi id, ego şi superego. Principala dimensiune care se va reprezenta este aceea a distanţei de la punctul static al

Figura 137

conştiinţei, adică dimensiunea adâncă. Deci o elevare este mai potrivită decât un plan orizontal. Reprezentarea nu este exactă la scară: Freud observă că tărâmul subconştientului ar trebui să fie mult mare. Această greşeală e de o importanţă minoră pentru că desenul e mai degrapă topologic decât metric. Mărimea raporturilor este aproximativă, iar forma circulară foloseşte la noţiunea de conţinut, aşa cum linia dreaptă punctată arată distincţia dintre subconştient şi preconştient. . freud accentuează că nu sunt delimitări precise: „Nu putem face dreptate la natura particulară a psihicului prin contururi lineare, aşa cum sunt cele din desenul meu sau cele găsite în picturile primitive. Culoarea difuză a pictorilor moderni ar fi mai potrivită”. Inevitabile, desenul se pretează la forme particulare, dar ilustrează un nivel de înţelegere în relaţie cu relaţiile generale spaţiale, cum ar fi secvenţa, conexiunea, separarea etc. chiar şi aşa, concepţia este în întregime vizuală şi dacă ar trebui să fie executată ca şi o clădire, formele şi dimensiunile ar putea pleca de aici fără nici o întrerupere. Două obervaţii se impun. Prima, chiar dacă desenul lui Freud constă inevitabil în forme, reprezintă transpunerea unui sistem de forţe într-un mediu perceptibil. Forţele sunt vizibile doar prin lucrurile asupra cărora acţionează, aşa cum vântul are nevoie de nori, apă sau copaci pentru a se face remarcat. Desenul lui Freud expeimă refluxul energiei îngropate care vrea să ajungă la eliberatorul tărâm al conştientului. Arată bariera orizontală care blochează această mişcare. De asemenea arată deschiderea făcută de superego, care acţioneazp ca o punte. În spatele construcţiei de forme, ca şi în arhitectură, se află o configuraţie de forţe. A doua, modelul vizual nu e doar un instrument pedagogic, o analogie, o metaforă folosită pentru a înţelege dinamică complexă a forţelor care interacţionează. Desenul indică mediul în care Freud însuşi s-a gândit pentru că altele nu erau disponibile pentru configurarea forţelor fizice. Desenul e metaforic în sensul că o astfel de arhitectură nu există în creierul uman, dar e şi o stare de fapt, în ideea că ilustrează în mod direct relaţiile dintre forţele care îl preocupau pe Freud. Din moment ce toate gândurile umane trebuie prelucrate în mediul spaţiului perceptual, arhitectura, cu bună ştiinţă sau nu, prezintă întruchiparea gândului atunci când creează şi contruieşte forme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful