ŞCOALA

„TUDOR VLADIMIRESCU”

An şcolar 2006- 2007

Şcoala cu clasele I-VIII

„TUDOR VLADIMIRESCU“
CĂLĂRAŞI, Strada Belşugului nr.1 – 2

SCURT ISTORIC
Data înfiinţării : 1 septembrie 1983 cu clase provenite de la Şcoala nr.10 Călăraşi şi Şcoala nr.5 Călăraşi. Din 24 noiembrie 1984 funcţionează în actualul local. Evaluare privind resursele umane: An şcolar 1983-1984 – 16 clase 414 elevi

SCURT ISTORIC
Apogeul 1997-1998 – 92 – 2452 elevi
An şcolar 2005-2006 – 50– 1226 elevi An şcolar 2006-2007 – 45– 1135 elevi Coordonează Grădiniţele cu program normal nr. 7 şi nr.12.

SCURT ISTORIC
Ciclul primar – 22 clase – 540 elevi. Ciclul gimnazial – 23 clase – 595 elevi. Conducerea şcolii: Prof.Liţu GheorgheDirector Prof. Mărculescu Adrian- Director Adjunct

Prof. Şohan LuminiţaDirector Adjunct
G.ON nr.12 – Ionescu Daniela

G.ON nr. 7 – Prevenda Elena

BAZA MATERIALĂ
1 laborator fizică / 1 laborator chimie 1 laborator biologie / 1 sală gimnastică 1 cabinet de informatică – 10 calculatoare 1 atelier şcoală – electro-mecanică 1 bibliotecă cu 15652 volume de cărţi

BAZA MATERIALĂ

o bază sportivă care cuprinde: -2 terenuri de baschet / 2 terenuri de handbal -1 teren 40x60 de fotbal /sector aruncare şi sărituri Baza sportivă este dotată cu instalaţie de nocturnă.

RESURSE UMANE

Educatoare –14 grad I-12 grad II-1 Def.-1 Învăţătoare -23 grad I-22 grad II-1

RESURSE UMANE

Profesori

grad I-24
grad II-3 def-8 deb.6

Personal didactic
auxiliar calificat.

OBIECTIVE

Fiecărui copil să i se permită să-şi urmeze drumul său în viaţă ţinând seama de ritmul propriu de dezvoltare, de nevoile afective şi de activităţile fundamentale specifice vârstei.

OBIECTIVE
Stimularea potenţialului creativ al copilului, al intuiţiei şi imaginaţiei Formarea motivaţiei de învăţare

OBIECTIVE

Dezvoltarea gândirii autonome şi a responsabilităţilor de integrare în mediul social

OBIECTIVE

Formarea capacităţii de analiză a competenţelor prin învăţare în vederea orientării spre o anumită carieră profesională

PERFORMANŢE

- peste 94% rată de promovabilitate - participarea la fazele superioare ale concursurilor şcolare cu un număr de elevi mai mare decât media pe judeţ- 2elevi - peste 70% din elevi au media generală peste 7,50

PERFORMANŢE
- peste 90% din elevii participanţi la examenul de capacitate au promovat - realizarea unei reviste lunare (ciclu primar / biologie / biblioteca) -rezultate deosebite obţinute la Festivalul Copiilor 2000

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE -formarea unei baze materiale, în general prin mijloace proprii (400 scaune, 30 bănci)

- reamenajarea laboratorului de fizică

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE

-înfiinţarea celui de-al doilea laborator de informatică; - darea în folosinţă a sălii de sport cu dimensiuni 48m28m pentru competiţii;

- perfecţionarea managementului educaţional la nivelul unităţii

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE
- construirea unei grădiniţe

(pentru 8 grupe) în curtea şcolii; - realizarea unor programe de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi străinătate, Comenius şi Socrate

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE

-Mutarea Grădiniţei nr. 7 într-un local nou; -Înlocuirea ferestrelor cu geam termopan -Reamenajarea bazei sportize -Amenajarea unui cabinet psihopedagogic

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE

-elaborarea curriculumului la
decizia şcolii, ţinând cont de particularităţile elevilor, resursele umane şi materiale ale şcolii, cerinţele locale şi cererile părinţilor

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE

-clasa I cu opţională (limbi străine, informatică) ;
- uniforma personalizată; -fiecare laborator să aibă în dotare un calculator ;

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE
SIMPOZION DAN DARBILIAN – ION BARBU 25-27 OCTOMBRIE 2002 CĂLĂRAŞI

“DAN BARBILIAN- MARE ALGEBRIST ŞI GEOMETRU DEOPOTRIVĂ „
AUTORI

Prof. Maria Răducan
Prof. Adrian Mărculescu

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE

„UN CALCULATORO ŞANSĂ ÎN PLUS“
Proiect realizat de Prof. Mărculescu Mihaela

Prof. Mărculescu Adrian

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE

Endowment with school furniture
Project developed by Prof. Mărculescu Mihaela Prof. Mărculescu Adrian Prof.Niţu Costin

This project which we propose to you consists in modernizing the didactical base so that the Reform of the romanian educational system could be realised as well as the aligument of school performance to european and international standards . We suggest that the school furniture scould be changed , in order to correspond to the ergonomic demands as well as the endowment of the laboratories , so that they may accommodate the large number of students , that are supposed to attend there a part of the classes in the school programme .

Courte présentation
Quelques données sur l’activité de l’école :

Le 1er septembre 1983 , a debuté l’activité de l’Ėcole nº 11 à Călăraşi Le 24 novembre 1984 , l’école a reçu de la part de la mairie un nouveau Siège , dans un bâtiment à deux étages et 24 salles de classes . L’école est située dans un nouveau quartier ; Dans le même bâtiment l’activité est organisée en deux cycles (primaire et collège ) et en trois échanges

1983-1984 - 16 classes , 416 élèves
1997-1998 - 92 classes , 2452 élèves (le sommet) 2003-2004 - 60 classes , 1524 élèves L’année scolaire 2003-2004 I Semestre:15 septembre 2003 – 20 decembre2003 II e Semestre: 5 janvrèr 2004 - 18 juen 2004 Les langues étrangères étudiées : l’anglais ( d’habitude comme la première langue).

Conseil d’administration :
M. Gheorghe Liţu- principal , professeur de sport M. Adrian Mărculescu- directeur adjoint , professeur de mathématiques

Le français ( comme la deuxième langue).

M-me Luminiţa Şohan- directrice adjointe , institutrice

Courte présentation

Courte présentation

PROIECTE, POLITICI, PROCEDURI, RESURSE
REZULTATE AŞTEPTATE
Implicarea mai activă a părinţilor în actul decizional privind educaţia copiilor, asigurarea unor condiţii de învăţare acceptabile
1.

ACCESUL LA EDUCAŢIE AL COPIILOR DEZAVANTAJAŢI FIZIC ŞI SOCIAL
COORDONATORI
Prof. Marculescu Adrian , prof. Emilia Gheorghe prof. Niculina Berheci, prof. Mihaela Mărculescu

Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor înclinaţi spre abandon din cauze sociale, materiale. Conştientizarea de către părinţi şi elevi a implicaţiilor benefice ale instrucţiei şi educaţiei pentru viitorul lor. Sensibilizarea părinţilor, cadrelor didactice, elevilor pentru acceptarea diversităţii sociale , etnice, religioase şi particular – psihice ale copiilor din şcoala noastră.

OBIECTIVE SPECIFICE
1.

Informarea părinţilor cu date privind

- drepturile copiilor şi drepturile parentale - legislaţie pentru protecţia familiei şi copiilor - prevederile legale referitoare la accesul copiilor la instrucţie şi educaţie - planul de dezvoltare şcolară 2. Realizarea relaţionării mai eficiente cu reprezentanţii administraţiei locale pentru rezolvarea unor cazuri sociale deosebite.. Atragerea colaborării unor O.N.G.-uri

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

REZULTATELE DEOSEBITE OBŢINUTE DE ELEVII ŞCOLII NOASTRE S-AU CONCRETIZAT ÎN NOMINALIZAREA

„OMUL SĂPTĂMÂNII- DANIELA GANEA, ELEV ŞCOALA 11“
ÎN PRESA LOCALĂ

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMIUL I
LA FESTIVALUL „SĂRBĂTOAREA ŞCOLILOR 2004“

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

PREMII OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI FESTIVALURI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful