အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲေန႔ အမွတ္တရ စုစည္းတင္ျပမႈ…

အလင္းဆက္ ၊ ဒီမိုေဝယံ စုစည္းတင္ျပသည္..

ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိွဳင္း ယူနီဗာစီတီဘြဲ႔ ေလးခ်ိဳးေတာ္ၾကီး

အလင္းဆက္၊ ဒီမိုေဝယံ၊ စုစည္းေဖာ္ျပသည္…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful