You are on page 1of 76

Słońce świeci coraz mocniej...

To znak, że wielkimi krokami zbliża się do nas przez wszystkich wyczekiwana pora roku
– lato. Wakacje na wyciągniecie dłoni, a w ręku kolejny numer Waszego ulubionego .psd.
Tym razem na gorące, letnie dni przygotowaliśmy dla Was mnóstwo ciekawych tutoriali. Tomasz Biniek pokazuje jak
namalować zmysłową dziewczynę na łące pełnej kwiatów. Przedstawia także sposób na wykonanie obrazu nawiązu-
jącego do początków naszego istnienia, który przypomina dzieło sztuki namalowane farbami w samym środku Raju.
Jakub Kujawa prezentuje swój przepis na zmysłową grafikę w Corel Painterze, a Monika Mansfeld wyprowadza Was na
granicę rzeczywistości prezentując różne sposoby na erotyczne fotomontaże.
Oprócz subtelnych i zmysłowych grafik w tymże numerze nie brakuje też tematów technicznych pozwalających
zgłębiać możliwości Photoshopa. Krzysztof Kopciowski przygotował specjalnie dla Was przegląd nowości w Adobe
Lightroom 2.0 Beta, zaś Paweł Zakrzewski pokazuje jak w prosty sposób wykonać pokaz slajdów przy pomocy Ado-
be Photoshop CS3. W numerze znajdziecie także recenzje nowości sprzętowych, test konsumencki darmowych i płat-
nych, a jednocześnie niezawodnych banków zdjęć oraz multimedialny kurs instruktażowy Photoshop Extended CS3
zamieszczony na dołączonej do magazynu płycie.
Życzę przyjemnego wypoczynku z lekturą .psd

Joanna Sabat
Kierownik Produktu
joanna.sabat@psdmag.org

4 .psd07-08/2008
.psd 06/2008 » »www.psdmag.org
www.psdmag.org
spis treści

grafika z okładki recenzje/testy


dziewczyna i kwiaty Photoshop. Korekcja i separacja.
Tomasz Biniek 10 Vademecum profesjonalisty.
Andrzej Petelski (Petel) 24
warsztaty
aparat dla Photoshopera
zmysłowa grafika w Corel Painter – recenzja Sony A350
Jakub Kujawa 16 Krzysztof Kopciowski 39
kobieta i wąż test konsumencki
Tomasz Biniek 20 banków zdjęć 64
alternatywa dla Photoshopa
Tomasz Buttler 23 pozycje stałe
autorzy 06
tworzymy pokaz slajdów
Paweł Zakrzewski 25
opis CD1 07
zabójcza piękność
Dariusz Zabrocki 28 opis CD2 08

konkurs 14
fotomontaż
erotic na granicy rzeczywistości informacje z branży 15
Monika Mansfeld 32
szybkie triki 31
subtelna zmysłowość z Japonii
Łukasz Koszela 36 warsztaty, warsztaty... i po
warsztatach... 60
erotic man w skalnym zaułku
Monika Mansfeld 42 galeria konkursowa 62

zmysłowe rozwianie komiks


Tomasz Gądek 46 Maciej Empro 66

fotografia cyfrowa galeria Digart.pl 68

twój normalny dzień klub PRO 70


zawsze BLACK & WHITE, część I
Andrzej Petelski (Petel) 52 prenumerata 72

Photoshop Lightroom 2.0 Beta zajawka 74


– przegląd nowości
Krzysztof Kopciowski 54

.psd07-08/2008
.psd 06/2008 » »www.psdmag.org
www.psdmag.org 5
autorzy
PHOTOSHOP
Magazyn .psd jest wydawany przez Software-Wydawnictwo
Tomasz Biniek Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bokserska 1, 02-682 Warszawa
Grafik, ilustrator, rysownik. Obecnie prowadzi działalność gospo-
darczą i wykonuje usługi z zakresu DTP, grafika, ilustracje i rysun-
ki. Używa programu Photoshop i Corel. Interesuje się digital paintin- Redaktor Naczelny:
giem i lubi różne rodzaje ilustracji. Najbardziej jednak lubi tematykę Anna Adamczyk
fantasy, horror i s-f. E-mail: kaligraf@wp.pl anna.adamczyk@software.com.pl
Opracowanie CD:
Michał Kowalski, Krzysztof Wołowski, Krzysztof Kopciowski
Tomasz Buttler Dyrektor wydawniczy:
Z wykształcenia socjolog, z zamiłowania fotograf, fan fotodesignu,
grafiki 3D, produktów firmy Adobe oraz ostatnio webdesignu, chcą- Sylwia Małecka
cy połączyć zainteresowania z pracą zawodową. Portfolio: www.to- Kierownik Produktu:
maszbutler.freehost.pl, E-mail: tomaszbuttler@googlemail.com Joanna Sabat
joanna.sabat@psdmag.org
Młodszy Kierownik Produktu:
Tomasz Gądek Patrycja Rosłoniec
Konstruktor w branży mechanicznej, od ok. 2 lat zafascynowany
patrycja.rosloniec@psdmag.org
Photoshopem ponieważ jego nieograniczone możliwości pozwalają
na swobodne wyrażanie własnych emocji. Kierownik Produkcji:
Marta Kurpiewska
marta.kurpiewska@software.com.pl
Krzysztof Kopciowski Skład:
Absolwent filmoznawstwa. Grafiką zajmuje się hobbystycznie. Jego Tomasz Kostro
szczególnym zainteresowaniem cieszą się możliwości łączenia gra- tomasz.kostro@software.com.pl
fiki 2D i 3D. Szczery pasjonat digital paintingu oraz innych form wi-
Grafika na okładce:
zualizacji cyfrowej.
Tomasz Biniek
Projekt graficzny okładki:
Łukasz Koszela Agnieszka Marchocka
Student IV roku informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Wro- Wyróżnieni betatesterzy:
cławskiej. Photoshopa przygarnął 1,5 roku temu i od tej pory co Roger Zacharczyk
dzień odkrywa go na nowo. Dział reklamy:
adv@software.com.pl,
Jakub Kujawa tel.: (22) 427 35 30
Student malarstwa na ASP w Poznaniu. Zawodowo działa jako fre- Prenumerata i archiwa:
elancer i współpracuje z różnymi firmami, wykonując prace concept Marzena Dmowska, marzena.dmowska@software.com.pl
art designera, ilustratora i rysownika, dorywczo wykonuje także pro- www.buyitpress.com, tel.: (22) 427 36 79, (22) 427 36 53
jekty tatuaży etc. Sklep internetowy:
www.buyitpress.com
Wydawca:
Monika Mansfeld
Grafiką komputerową zajmuje się zawodowo i hobbystycznie. Wy- Software-Wydawnictwo Sp. z o. o.,
konuje projekty głównie reklamowe i DTP. Ukończyła technikum po- 02-682 Warszawa, ul. Bokserska 1
ligraficzne. Ulubiony powieściopisarz – John Grisham. e-mail: psd@psdmag.org,
www.psdmag.org
tel. (22) 427 36 85
Andrzej Petelski (Petel) fax (22) 244 24 59
Pokolenie ’65, aktor, dziennikarz telewizyjny, ale przede wszystkim
wyznawca i czciciel Photoshopa. Zafascynowany fotografią cyfrową
i możliwościami jakie ze sobą niesie. Obecnie kieruje Sekcją Mediów Wyprodukowano w Polsce
Elektronicznych białostockiego Oddziału TVP. Druk: Art Druk
Zakład Poligraficzny, Kobyłka
www.artdruk.com
Tomasz Rybak tel. +48 604 979 357
Z zawodu psycholog, z zamiłowania grafik, pisarz, aforysta i po-
eta. Grafiki publikował m.in. w Nowej Fantastyce, Computer Arts,
Magazynie 3D. Od czasu do czasu zajmuje się także projektowa-
Nakład: 8000 egz.
niem okładek. .psd ukazuje się w językach:
Redakcja dokłada wszelkich starań, by publikowane w piśmie i na towarzyszących mu nośni-
kach informacje i programy były poprawne, jednakże nie bierze odpowiedzialności za efek-
Dariusz Zabrocki ty wykorzystania ich; nie gwarantuje także poprawnego działania programów shareware,
Jego największą pasją jest rysowanie. Obecnie zajmuje się cyfro- freeware i public domain. Uszkodzone podczas wysyłki płyty wymienia redakcja. Wszyst-
wym malarstwem. Do tworzenia obrazów używa przede wszystkim kie znaki firmowe zawarte w piśmie są własnością odpowiednich firm i zostały użyte
programu Photoshop. Aktualnie współpracuje z wydawnictwem Gre- wyłącznie w celach informacyjnych. Deklarowana wysokość nakładu obejmuje również
at White Games/Pinnacle Entertainment Group oraz z Studiem zaj- dodruki. Redakcja nie udziela pomocy technicznej w instalowaniu i użytkowaniu progra-
mów zamieszczonych na płycie CD dostarczonej z pismem.
mującym się grami Video. Portfolio: www.darekz-art.website.pl
Płyty CD dołączone do magazynu przetestowano programem AntiVirenKit firmy
G DATA Software Sp. z o.o.
Paweł Zakrzewski Redakcja używa systemu automatycznego składu
Adobe Certified Expert | Adobe Certified Instructor. Sprzedaż aktualnych lub archiwalnych numerów pisma po innej cenie niż wydrukowana na
Portfolio: www.pawelzakrzewski.com okładce — bez zgody wydawcy — jest działaniem na jego szkodę i skutkuje odpowiedzial-
nością sądową.

6
opis CD

CD1
Photoshop Extended 3D

Na CD1 znajdziecie multimedialny kurs instruktażowy Photoshop


Extended 3D, który dotyczy obsługi plików z zawarością 3D za pośred-
nictwem warstw 3D. Autor opowie Wam o trójwymiarowych warstwach
i ich stylach. Omówi zagadnienie renderingu i przecinania, a także zapo-
zna Was z Google 3D Warehouse. Cały kurs został podzielony na osiem
następujących rozdziałów:

Rozdział 1 – Importowanie plików 3D


Rozdział 2 – Przekształcenia i nawigacja warstw 3D
Rozdział 3 – Kamera światło rendering i przecinanie
Rozdział 4 – Warstwy 3D i Style Warstw
Rozdział 5 – Zapisywanie zawartości 3D
Rozdział 6 – Tekstury
Rozdział 7 – Punkt zbiegu i After Effects
Rozdział 8 – Google 3D Warehouse

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 7


opis CD

CD2 zdjęcia Royalty Free oraz filmy instruktażowe (bez dźwięku) i pliki źródłowe do tutoriali

Zdjęcia Royalty Free Zdjęcia Royalty Free


od agencji Medium od agencji Skorpions
www.mediumphoto.com.pl www.zdjecia.skorpions.pl

Zdjęcia Royalty Free


od agencji Digitouch
www.digitouch.pl

Zdjęcia Royalty Free Zdjęcia Royalty Free


od agencji W&O od agencji W&O
www.wando.pl www.wando.pl

8 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


tu powinny być 2 płyty CD
w razie ich braku proszę skontaktować się ze sprzedawcą

Co na krążku?

kurs multimedialny
Photoshop Extended 3D

CD1

Ekstrasy
• Uwaga: Pliki zamieszczone na CD słu-
żą tylko do uzyskania efektów z tutoria-
li, każde inne użycie jest niedozwolone!
• zdjęcia Royality Free do komercyjne-
CD2 go wykorzystania

Płyty działają w systemach Win/Mac

W przypadku uszkodzonej płyty prosimy


napisać maila na adres: cd@software.com.pl

.psd
.psdExtra 02/2008»»www.psdmag.org
07-08/2008 www.psdmag.org 9
grafika z okładki
trudny | 75 min. | pliki na CD
Photoshop CS3

10 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


grafika z okładki

dziewczyna
i kwiaty
Nadeszło lato. Jest coraz cieplej i przyjemniej. Najwyższy czas, namalować
coś bardziej kolorowego i optymistycznego. Nic lepszego nie przychodzi mi do
głowy, jak tylko fajna dziewczyna leżąca na zielonej łące, pośród pachnących
kwiatów, a nad jej głową piękne błękitne niebo, po którym leniwie płyną
obłoczki chmurek. Żyć, nie umierać!

01 nowy dokument i nowe pędzle 03 kolory podstawowe


Tworzymy nową stronę o wymiarach 210x297mm, 300dpi, Tworzymy nową warstwę, pod warstwą ze szkicem. Nakładamy
CMYK. Wybieramy Pędzel (Brush) [B]. Klikamy prawym klawi- na niej kolory podstawowe. Bierzemy pod uwagę padające świa-
szem na naszej stronie. Rozwija się okno z pędzlami. Klikamy na tło i cienie. Kolor skóry to CMYK (13, 21, 36, 0). Do nakładania kolo-
małą strzałkę w prawym, górnym rogu i wybieramy Zastąp pędz- rów używamy pierwszego pędzla z listy, przy ustawieniach Krycie
le (Replace Brushes). Wybieramy plik Pedzle_Tomek.abr. Teraz ma- (Opacity) i Przepływu (Flow) na 100%. Kolejne elementy (trawa, nie-
my nowy zestaw pędzli, z którego będziemy korzystać. Robimy to bo, tył łąki itd.) malujemy na nowych, osobnych warstwach. Próbnik
w miejscu, gdzie zastępowaliśmy pędzle. kolorów które użyłem, znajdziecie obok.

02 szkic 04 cienie na dziewczynie


Na nowej warstwie, wybieramy z naszej palety, pierwszy pędzel Na nowej warstwie, tworzymy cienie dziewczyny. Wybieramy pę-
od góry z lewej strony. Ustawiamy jego wartość na 20% Krycie dzel zaznaczony na obrazku i ustawiamy go tak, jak widać obok.
(Opacity) i 100% Przepływu (Flow). Kolor pędzla ustawiamy na czar- Nakładamy kolejne warstwy kolorów. Zaczynamy od próbek kolorów
ny [D]. Rysujemy szkic, korzystając z naszego Pędzla i Gumki [E]. które są na początku. Następnie robimy to samo, używając próbek,
Rysujemy szkic, nie skupiając się na szczegółach. Większa część kolejnych (1, 2 i 3). Dodajmy też jasnym kolorem białka oczu przy
szkicu zostanie wymazana w późniejszym etapie naszej pracy. ostatnim etapie.

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 11


grafika z okładki

05 usuwamy szkic i dodajemy włosy 08 brzoza


Przechodzimy na warstwę ze szkicem. Kopiujemy ją [Ctrl]+[J]. Otwieramy plik brzoza_tekstura.jpg. Przenosimy go na naszą ilu-
Następnie robimy ją niewidoczną. Na widocznym szkicu, usuwa- strację i za pomocą [Ctrl]+[T] przekształcamy obrazek tak, aby
my Gumką [E] wszystkie kwiaty z góry i dołu, wzgórza, włosy itp. pasował na nasz kawałek brązowego drewna. Przenosimy warstwę
Zostawiamy tylko rysunek dziewczyny i stworka. Ustawiamy Krycie z teksturą bezpośrednio nad tą, która jest brązowym kawałkiem
(Opacity) tej warstwy na 40%. Tworzymy nad wszystkim nową war- drewna. Trzymamy lewy klawisz [Ctrl] i celujemy między te war-
stwę. Malujemy niedokładnie włosy, przy pomocy pędzla drugiego stwy. Kursor zmienia się w małą strzałkę. Klikamy. Tekstura wska-
na liście. Używamy koloru CMYK (57, 80, 61, 68). Jasny kolor na wło- kuje do brązowej warstwy. Zaznaczamy te dwie warstwy i spłasz-
sach jest kolorem skóry. czamy [Ctrl]+[E]. Następnie pędzlem numer dwa dodajemy lekki
cień pod ręką kolorem brązowym.

0 6 twarz i oczy 09 kwiaty


Jak widzicie na podglądzie, malowanie twarzy z oczami zajęło Na nowej warstwie tworzymy trzy rodzaje, każdy rodzaj po
sześć kroków. W kroku numer 2, dodałem pędzlem drugim z li- trzy ujęcia. Na początku używamy pierwszego pędzla z listy
sty, cienie na twarzy, kolorem ciemniejszym niż skóra. W kroku 3, z ustawieniem Krycie (Opacity) i Przepływu (Flow) na 100%. Malu-
Aerografem (czwarty w kolejności) białego koloru, położyłem kolor jemy kontur i wypełnienie. Kolory główne ustawiamy podobne jak
jasny na czole, nosie i kościach policzkowych. Przy kroku 4, użyłem na podglądach. W drugim kroku możemy posłużyć się Smużeniem
pędzla numer dwa i koloru czarnego [D]. W kroku 5 zrobiłem bardziej (Smudge Tool) w miejscach, gdzie łączą się kolory. Zmiękczy to ko-
niebieskie źrenice. Błyski w oczach w kroku ostatnim, zrobiłem Aero- lory na kwiatach. Następnie używamy Aerografu, czwartego pędzla
grafem uzbrojonym w kolor biały. na liście. Nakładamy następne kolory, takie jak na podglądach. Koń-
czymy na pałeczkach kwiatów.

07 ludzik 10 rozłożenie kwiatów


Pora na tego szczęściarza, który siedzi na jednym z tych cu- Kwiaty tego samego gatunku są do siebie podobne, ale się róż-
downych pośladków. Tworzymy warstwę pod szkicem. Wybiera- nią. Dlatego przy rozkładaniu ich, trzeba pamiętać, aby każdy
my pędzel pierwszy z listy i kolor M:60. Malujemy skórę, ręce, nogi był nieco inny. Rozkładamy kwiaty, i każdy modyfikujemy [Ctrl]+[T].
i twarz. Powstał fajny efekt, bo na szkicu było trochę białego koloru. Powiększamy, pomniejszamy lub z lewym klawiszem [Ctrl] chwyta-
Następnie malujemy pozostałe części garderoby tak, jak na obrazku my za jeden z rogów i go przesuwamy. W ten sposób cały kwiat ule-
numer 1. Na rysunku 2 i 3 dobierałem kolory nieco jaśniejsze i ciem- ga zdeformowaniu. Każdy kwiat musi być na osobnej warstwie.
niejsze od kolorów podstawowych. Na 4 zrobiłem oczy, analogicznie
jak u dziewczyny. Przy 6 dodajemy włosy i białe smugi na ubraniu.

12 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


dziewczyna i kwiaty

11 łąka z tyłu 14 włosy


Przejściem tonalnym Gradient [D] dodajemy błękitne niebo. Ko- Poprawiamy włosy. Na początku używamy pędzla pierwszego
lor 1 C:83 M:53, Kolor 2 C:68 M:22. Następnie pędzlem numer z listy i kolorem o wartościach CMYK (62, 76, 64, 74) malujemy
2, dodajemy zielone smugi symulujące łąkę z tyłu. Następnie z na- płaszczyznę włosów. Następnie używamy pędzla numer 4 i kolorem
szej palety pędzli wybieramy źdźbło trawy. Ustawiamy ciemny zie- CMYK (40, 60, 80, 50) malujemy kolejne pasma. Postępujemy tak,
lony kolor i malujemy pod kwiatami. Tym samym pędzlem malujemy aż do uzyskania koloru białego, cały czas rozjaśniając kolor którym
trawę z tyłu na łące. Dodajemy więcej szczegółów. Na koniec pędz- malujemy. Na zakończenie dodajemy cień na oczach dziewczyny
lem numer 2 dodajemy plamy symulujące drzewa i kropki symulują- – kolorem skopiowanym z liści, które są pod dziewczyną.
ce kwiatki w oddaleniu.

12 chmury i ich cienie 15 cienie i wzór na bieliźnie


Wybieramy kolor biały i ciemny zielony. Biały posłuży nam do Dodajemy trochę cieni na dziewczynie. Do tego używamy pędzla
malowania chmur, a ciemny zielony do namalowania ich cieni. Akwarela z ustawieniem Krycie (Opacity) 50%, Przepływu (Flow)
Na nowej warstwie wybieramy pędzel czwarty, Aerograf. Jego war- na 50%. Próbki kolorów jakich użyłem są umieszczone na podglą-
tość ustawiamy Krycie (Opacity) 50%, Przepływ (Flow) na 100%. Ma- dzie. Malujemy poszczególne warstwy używając coraz ciemniej-
lujemy kolejne etapy. Możecie kolejne warstwy koloru malować na szych kolorów. Wzór na bieliźnie robimy tym samym pędzlem z ta-
osobnych warstwach. Dzięki temu, włączając i wyłączając warstwę kimi samymi ustawieniami. Nie musi być on dokładny. Ważne żeby
będziecie widzieli postępy swojej pracy. z daleka przypominał kwiatki.

13 trawa między kwiatami 16 światło


Wybieramy pędzel źdźbło trawy. Ustawiamy ciemny zielony ko- Aby zmiękczyć obrazek i nadać mu więcej ciepła, dodamy świa-
lor. Pod kwiatami malujemy trawę. Następnie, wybieramy kwia- tło padające ze słońca. Używamy do tego aerografu (pędzla
ty, które są najbardziej pod spodem. Klikamy w kwiat, który chcemy czwartego na liście). Ustawiamy kolor CMYK (0, 3, 20, 0). Dodajemy
wybrać z lewym [Ctrl]. Warstwa z kwiatem zostanie automatycznie smugi światła padające z nieba. Plamy słońca na trawie i odbicia na
wybrana. Tworzymy nową warstwę nad nią. Malujemy źdźbła trawy. ludziku, dziewczynie i niektórych kwiatach. Powinien powstać efekt
Tak samo postępujemy z innymi kwiatami – warstwami. Dzięki te- taki, jak na ostatniej (końcowej) ilustracji.
mu, kwiaty będą miały trawę między sobą. Tomasz Biniek

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 13


KONKURS

Cztery pory roku w (foto)grafice


– lato w obiektywie i w Photoshopie
Kolejny, trzeci już etap konkursu rozpoczęty. Tym razem tematem przewodnim jest lato.
Prześlijcie do nas ciekawe prace przedstawiające tą cudowną porę roku. Sprawcie, by nawet
w deszczowy dzień świeciło dla nas słońce.

Lato w obiektywie i w Photoshopie jest częścią konkursu czteroetapowego. W każdym z etapów


do wygrania jest miesięczny kurs Photoshopa ufundowany przez Europejską Akademię Fotografii
oraz prenumerata magazynu .psd. W finale finałów nagrodami są m.in. udział w warsztatach foto-
grafii cyfrowej o wartości 2000 zł oraz tablet graficzny firmy Pentagram.
Do konkursu można przystąpić w dowolnym etapie lub brać udział we wszystkich. Na jeden
temat autor może przesłać maksymalnie 3 swoje prace.

W konkursie będziemy oceniać profesjonalizm, pomysłowość oraz zgodność z tematem.


Technika wykonania prac jest dowolna, ale muszą być one oparte na zdjęciach i nie może za-
braknąć w nich Photoshopa.
Format nadsyłanych prac to pliki poglądowe .jpg 72dpi i pliki do druku 300dpi; wielkość
przesyłki do 5MB
Prace konkursowe prosimy przesyłać na adres e-mailowy:
competition_psd@software.com.pl do 02.VIII.2008r.

Organizatorami konkursu są: redakcja magazynu .psd


i Europejska Akademia Fotografii.

Więcej informacji o konkursie na stronie


www.psdmag.org

14 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


informacje z branży
Premiera WD VELOCIRAPTOR
WD VelociRaptor – dysk SATA Raptor 10000RPM następnej ge-
neracji. Nowy dysk twardy WD VelociRaptor z klasy enterprise
jest zaprojektowany dla potrzeb entuzjastów komputerów PC
i Mac oraz dla profesjonalnych stacji roboczych. Wywodzący
się ze znakomitej rodziny dysków SATA WD Raptor, dysk twardy
WD VelociRaptor wyposażony jest w zaawansowane mechani-
zmy produktów z klasy enterprise. Oferuje 300GB pojemności
na 2,5 calowym nośniku, który jest wbudowany w 3,5 calową
ramę montującą IcePack odprowadzającą ciepło – rozwiązanie
umożliwiające montaż napędu w standardowej 3,5 calowej za-
toce oraz utrzymujące niską temperaturę pracy dysku nawet
w wysoce wydajnych systemach z obudową typu desktop.
Najważniejsze cechy nowego dysku WD VelociRaptor to:

• Zabójcza Szybkość – Oparta na wydajności dysków WD


Raptor - kombinacja szybkości 10000RPM, interfejsu SA-
TA 3GB i 16MB pamięci cache dostarczają zadziwiającą wy- Ricoh Aficio SP8200DN – Czarno-biały Tytan pracy
dajność. W połowie maja 2008 r. firma Ricoh Polska Sp. z o.o. poinformo-
• Niezrównana niezawodność – Napędy WD VelociRaptor speł- wała o rozszerzeniu oferty o nowe urządzenie drukujące serii
niają standardy produktów biznesowych zapewniając wyso- Aficio SP8200DN. Inteligentne urządzenie wyposażone w róż-
ką niezawodność pracy w długich cyklach i przy dużym ob- norodne opcje obsługi papieru może służyć do zadań druku co-
ciążeniu. 1.4 miliona godzin bezawaryjnej pracy (MTBF) to dziennego, jak i do zadań wysokonakładowych. Aficio SP8200DN
najwyższa ocena niezawodności wśród dysków SATA zaspokaja potrzeby drukowania z prędkością aż 50 stron na mi-
• Rama montująca IcePack – 2,5 calowe napędy WD Velo- nutę. Potężny podajnik papieru gwarantuje nieprzerwaną pracę
ciRaptor wbudowane są w 3,5 calową profesjonalną ra- do 4,400 arkuszy. Nowe urządzenie Ricoh gwarantuje bezpro-
mę montującą wyposażoną w odprowadzenie ciepła, któ- blemowy, profesjonalny i niedrogi przepływ dokumentów.
ra utrzymuje niską temperaturę pracy tak małych dysków Aficio SP8200DN zapewnia wysoką wydajność wydruku
nawet w wysoce wydajnych systemach z obudową typu i oszczędność czasu. Nagrzewa się w ciągu zaledwie 25 sekund,
desktop. a pierwszy wydruk pojawia się w 3,5 sekundy. Urządzenie ofe-
• System RAFF (Rotary Acceleration Feed Forward) – podno- ruje szeroką gamę obsługiwanego papieru – od druku na papie-
si wydajność podczas pracy w obudowach z większa ilo- rze o gramaturze do 169g/m2, po obsługę papieru do 216 g/m2.
ścią napędów, w których mogą wytwarzać się drgania. W standardzie jest kompatybilne z większością środowisk hosta.
• Funkcja SecurePark – Parkuje głowicę z dala od powierzch- Opcjonalna jednostka IPDS pozwala na bezpośredni druk trans-
ni dysku podczas obrotów w górę, w dół i kiedy napęd akcyjny bez użycia dodatkowych urządzeń.
jest wyłączony, co skutkuje wydłużoną niezawodnością Ricoh Aficio SP8200DN, poza szerokim wyborem nośników
i zwiększoną ochroną dysku podczas ruchów obudową. czy profesjonalnym wykańczaniem dokumentów, oferuje za-
awansowaną ochronę dzięki zabezpieczeniu poufnych danych
przez szyfrowanie, kontrolę dostępu, kasowanie oraz nadpisy-
wanie tymczasowych danych, zabezpiecza również przed nie-
autoryzowanym kopiowaniem dzięki zastosowaniu znaku wod-
nego.
Firma Ricoh produkuje jeden z najszerszych asortymentów
kopiarek, drukarek, skanerów, faksów i urządzeń wielofunkcyj-
nych, a także zaawansowane rozwiązania programowe.
REKLAMA

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 15


warsztaty

średni | 60 min. | pliki na CD


Photoshop CS2

16 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


warsztaty

zmysłowa
grafika w Corel Painter
Dzisiaj zajmiemy się rysunkiem zmysłowej ilustracji. Najpierw powinniśmy
zastanowić się nad samą istotą naszej pracy. Jest to dość trudny temat i łatwo
przekroczyć granicę dobrego smaku – dlatego początkującym polecałbym
raczej wybór łatwiejszych przedstawień.

01 przygotowanie do pracy 03 uderzenie światłem


Przygotowując się do pracy, tworzymy format o optymalnej roz- Kiedy linie kierunkowe są już określone, możemy przystą-
dzielczości 4000x5963px. Umożliwi nam to komfortową pracę, pić do sprawdzenia i położenia barwy która zbuduje nam tło.
a dokument nie będzie zbyt duży w stosunku do liczby detali. Na- W tym przypadku używamy narzędzia barwienia Tinting o szeroko-
leży również pamiętać o tym, aby wybrać odpowiedni kolor forma- ści 362px i koloru złotej ochry. Wybije to postać na pierwszy plan
tu, który będzie barwą lokalną (składową każdego z kolorów kom- w kolejnych etapach pracy i pozwoli dowolnie modelować plan drugi.
pozycji).

02 szkic wstępny 04 szkic zasadniczy


Za pomocą narzędzia barwienia Tinting o szerokości ok 40-45px, Kiedy postać jest już wstępnie określona w ramach kompozy-
wykonujemy szkic. Staramy nie skupiać się na detalach czy na- cji, zabieramy się za bardziej szczegółowy obrys naszej boha-
wet formie postaci. Główny zarys, który zamknie format i osadzi po- terki. Podążając śladem naszych linii kierunkowych, obrysowuje-
stać w określonej kompozycji powinien być wykonany prostymi li- my kontury postaci wciąż tym samym narzędziem barwienia Tinting
niami, które określają przybliżone proporcje i ruch postaci – nazy- o szerokości ok 8-10px. Kontury teraz powinny już określać podsta-
wa się to określaniem linii kierunkowych i służy ominięciu błędów wowe anatomiczne detale kobiety (np. łokieć na screenie). Obrys
w dalszych fazach rysowania. powinien być wykonywany ciemniejszym kolorem niż linie kierun-
kowe i pomocnicze, aby był lepiej widoczny – służy to komfortowi
w kolejnych etapach pracy.

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 17


warsztaty

05 szkic twarzy 08 wyostrzanie kontrastów i edycja kolorów


Po określeniu konturów twarzy przystępujemy do wyznaczenia Gdy nasz rysunek wydaje się blady, możemy nasycić barwy za
jej głównych linii. Za pomocą narzędzia barwienia Tinting o sze- pomocą ustawień Equalize. Wchodzimy w zakładkę Effects, na-
rokości ok 8-10px wytyczamy linię środkową oraz oczodoły, mając stępnie w Tonal Control. Znajduje się tam opcja ustawień Equali-
w wyobraźni kształt ludzkiej czaszki. Pamiętamy również, aby już ze, która pozwala nam balansować kontrastami i równowagą tonów
na tym etapie postarać się zaznaczyć zarys włosów postaci – po- w rysunku. Możemy kontrolować suwakiem jasność obrazu, a dwo-
może to nam przy nakładaniu walorów. Następnie przekształcamy ma mniejszymi suwaczkami regulujemy natężenie czerni i bieli, aż
toporne kształty w dokładniejsze już kontury oczu oraz nosa, które, uzyskamy pożądany efekt.
celem ułatwienia sobie pracy, można lekko zgeometryzować.

0 6 nakładanie walorów 09 praca nad głową


Gdy już widzimy, że nasza postać nabiera ludzkich kształtów, Pracując nad twarzą i głową pamiętamy o kolejności rysunkowych
a proporcje już nie budzą naszych zastrzeżeń, możemy przystą- etapów. Poprawiamy kształt oczu, ust i nosa, po czym narzędziem
pić do nakładania walorów. Krok ten polega na wyodrębnieniu tych Tinting tool o szerokości ok. 8px wypełniamy całość tęczówki i źrenicy
części rysunku, które będą najciemniejsze. Tworzymy nową war- ciemniejszym kolorem. Tak samo postępujemy w przypadku ust. Na-
stwę w zakładce Layers i za pomocą narzędzia Akwarela (Digital stępnie nakładamy światło. Rozświetlamy twarz, ożywiamy spojrzenie
Water Color) o szerokości 40-80px nakładamy ciemny walor w od- blaskiem, który wykonujemy za pomocą Farb olejnych (Oils) o szeroko-
powiednich miejscach ilustracji. Tworzy to podstawę pod nałożenie ści ok. 10px. Kosmyki włosów rysujemy Narzędziem barwienia (Tinting
barw na następnym etapie. Tool) o szerokości ok. 5px, a pojedyncze włosy i końcówki za pomocą
cienkiego pędzla i Farb olejnych (Oils) o szerokości np. 3px.

07 nakładanie barwy i koloru 10 nakładanie światła


Gdy już wiemy, które partie ilustracji będą ciemne, a które ja- Na tym etapie pracy rozświetlamy najjaśniejsze punkty ilu-
sne, możemy przystąpić do nakładania właściwej barwy. Uży- stracji. Za pomocą Narzędzia barwienia (Tinting Tool) o szero-
wamy Farb olejnych (Oils) z końcówką Smeary Round o szerokości kości ok. 20-50px nakładamy główne plamy światła, po czym for-
30-100px. Kolejno rysujemy najpierw podstawową barwę, którą póź- mujemy je dokładniej za pomocą Farb olejnych (Oils) o szerokości
niej rozjaśniamy światłem, bądź pogłębiamy cień. ok. 30px. Pozwoli nam to wydobyć jeszcze lepiej detale anatomiczne,
a w przypadku tła, skupić wzrok widza na centrum pracy, rozświetla-
jąc najważniejsze jej punkty.

18 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


zmysłowa grafika w Corel Painter

11 praca nad tłem 13 ostatnie detale


Zawsze gdy wykonuję ilustrację tego typu, to znaczy jedna po- Gdy praca jest już kolorystycznie ustawiona, możemy przystą-
stać na prostym tle, staram się postać jak najmocniej wyciągnąć pić do mojego ulubionego etapu, czyli ostatecznej zabawy z deta-
na front pracy, wybijając ją z drugiego planu. Dlatego najłatwiej bę- lami. Używamy raczej małych rozmiarów Narzędzi barwienia (Tinting
dzie najpierw narysować łagodne przejście ze strefy światła do stre- Tool) oraz Farb olejnych (Oils). Detale rysujemy, tak jak byśmy pra-
fy cienia za postacią za pomocą Narzędzia barwienia (Tinting Tool) cowali ołówkiem, operując jasnymi i ciemnymi walorami przedmiotu
o szerokości 200-300px. Na następnych etapach, gdy będziemy bądź postaci, nad którą pracujemy. Jest to bardzo specyficzny i wolny
już pewni, że nic nie zasłoni tła, możemy wyciągając kolor z nasze- punkt, w którym możemy sobie pozwolić na swobodną pracę. Należy
go drugoplanowego gradientu i przystąpić do wyrysowywania deta- jednak uważać, aby przypadkiem nie przesadzić.
li krzewów, krzaków itp. Jakub Kujawa

12 dodatkowe detale
W miarę jak nasza praca zmienia się, możemy zawsze wpaść
na ciekawy pomysł i spróbować włączyć go do naszej ilustracji.
W tym przypadku brakowało mi czegoś na drugim ramieniu postaci,
postanowiłem więc umieścić tam fantastycznego ptaka łowieckiego
oraz saszetkę na pasie dla zrównoważenia kompozycji. Należy na
bieżąco starać się dodawać coś od siebie, nawet do oklepanej wyda-
wałoby się wizji. Sprzyja to rozwojowi naszej wyobraźni i oczywiście
urozmaica czasem żmudny proces powstawania ilustracji.
REKLAMA
warsztaty

trudny | 60 min. | pliki na CD


Photoshop CS3

20 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


warsztaty

kobieta
i wąż
Naciągniemy płótno na blejtram. Użyjemy farb i stworzymy obraz, który
będzie wyglądał prawie jak malowany. Nie będziemy się tutaj wgłębiać
w wygładzanie i wypieszczanie, tylko tworzyć, jak dusza nam podpowiada.

01 nowy dokument i nowe pędzle 03 szkic


Tworzymy nową stronę o wymiarach 210×297mm, 300dpi, Na nowej warstwie wybieramy z naszej palety pierwszy pędzel
CMYK. Wybieramy Pędzel (Brush Tool) [B]. Klikamy prawym kla- od góry z lewej strony. Ustawiamy jego wartość Krycia (Opacity)
wiszem na naszej stronie. Rozwija się okno z pędzlami. Klikamy na na 20% i Przepływu (Flow) na 100%. Kolor pędzla ustawiamy na czar-
małą strzałkę w prawym górnym rogu i wybieramy Zastąp pędzle ny [D]. Rysujemy szkic, korzystając z naszego Pędzla i Gumki [E].
(Replace Brushes). Wybieramy plik Pedzle_Tomek.abr. Teraz mamy Nie skupiamy się na szczegółach – większa część szkicu zostanie
nowy zestaw pędzli, z którego będziemy korzystać. Ustawiamy wi- wymazana w późniejszym etapie naszej pracy.
dok tak, jak na załączonym podglądzie. Robimy to w miejscu, gdzie
zastępowaliśmy pędzle.

02 płótno 04 kolor
Otwieramy plik plotno.jpg, znajdujący się na płycie. Przeno- Tworzymy nową warstwę. Przenosimy ją pod warstwę ze szki-
simy go na stronę z obrazkiem [V]. Za pomocą transformacji cem. Wybieramy pędzel Akwarela wskazany na podglądzie. Usta-
– [Ctrl]+[T] – skalujemy płótno, aby znalazło się na całej powierzch- wiamy kolor CMYK (7, 6, 15, 0) i malujemy jasne miejsca z ustawie-
ni naszej ilustracji. Warstwę z płótnem nazywamy plotno. niami Krycia (Opacity) i Przepływu (Flow) na 100%. Następnie kolo-
rem CMYK (59, 63, 93, 65) malujemy ciemne miejsca. Kolor kobiety
malujemy kolorem CMYK (25, 51, 65, 3).

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 21


warsztaty

05 kolejne kolory 08 dół obrazu


Używamy tego samego pędzla. Kolorem CMYK (68, 65, 70, 64) Malujemy kilka plam koloru zielonego, czerwonego i jasnożółte-
malujemy ciemniejsze miejsca na ilustracji. Kolejnym ciemnym go pędzlem, którego używaliśmy na początku tutorialu. Zasy-
kolorem CMYK (70, 70, 80, 82) malujemy następne cienie i plamy. muluje to barwne podłoże. Następnie wybieramy ciemniejszy kolor.
Teraz kolorem CMYK (24, 61, 78, 10) dodajemy cienie na kobiecie, Malujemy w miejscach, w których powinno być więcej ciemnego ko-
a kolorem CMYK (16, 28, 40, 0) poprawiamy jasne miejsca na skórze. loru i cienia. Analogicznie, tam gdzie jest cień – nad nim nakładamy
jasne światło. Można kreskować, aby uzyskać efekt trawy. Na koniec
dodajemy środki kwiatów i delikatnie zaznaczamy ich obwódki.

0 6 usuwamy szkic 09 wąż


Kolorem CMYK (27, 70, 85, 23) malujemy ciemniejsze plamy na Na nowej warstwie malujemy węża. Zaczynamy od koloru CMYK
kobiecie. Jasnym kolorem zielonym dodajemy trochę pasm far- (47, 51, 70, 42). Malujemy ogólny kształt z okiem. Następnie
by na dole. Pamiętajcie, żeby wszystko było tworzone na osobnych przyciemniamy go kolorem wpadającym lekko w brązowy CMYK
warstwach. Kolorem CMYK (15, 6, 32, 4) dodajemy plamki, symu- (53, 69, 85, 67). Dodajemy też szczegóły: jasne plamy na skórze,
lujące kwiaty. Na koniec tego kroku malujemy na dole trochę trawy kreski pod spodem i język. Na koniec przyciemniamy jeszcze bar-
i usuwamy szkic. Nie będzie już nam potrzebny. dziej ciemnym, brązowozielonym kolorem.

07 mazania ciąg dalszy 10 cienie i ostatnie szczegóły


Nakładamy kolejne warstwy, uszczegóławiając coraz bardziej na- Kolorem białym dodajemy odrobinę światła w miejscach, które
szą pracę. Na nowej warstwie ciemniejszym kolorem dodajemy zaznaczono czerwonym pisakiem. Następnie ciemnozielonym
smugi. Wybieramy przedostatni pędzel z listy, zaznaczony czerwo- kolorem malujemy w miejscach pokazanych na podglądzie. Kolorem
nym kółkiem. Trzymając lewy [Ctrl] i klikamy w warstwę ze słupami. CMYK (29, 18, 76, 0) dodajemy jasne, zielonkawe miejsca, imitując
Teraz mając zaznaczenie, klikamy kilkakrotnie, wypełniając słupy źdźbła trawy. W ostatnim kroku, kolorem CMYK (39, 73, 89, 45) do-
i część dołu kropkami. Tworzy to ciekawą teksturę. Kobietę malu- dajemy cienie na kobiecie.
jemy w 3 krokach: 1 – dodajemy trochę różowego koloru na skórę, Tomasz Biniek
2 – dodajemy cień na skórze, 3 – malujemy źdźbła trawy pod ciałem.

22 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


warsztaty

alternatywa
dla Photoshopa
Firma Corel ze swoim produktem Paint Shop Pro Photo X2, przeznaczonym
do edycji grafiki rastrowej, zajęła półkę cenową pomiędzy wcale nie tanim
Photoshopem a darmowym Gimpem czy PhotoFiltre'em. Jest to chyba
najpoważniejszy konkurent Photoshopa, wcale nie ustępujący Elements' owi.
Dla wszystkich fotografów, webmasterów, grafików, czy też fotodesi- W dwunastej edycji znajdziemy również nową zakładkę Style
gnerów, także tych zaawansowanych, lecz dysponujących mniej za- warstw. Daje nam ona możliwość w łatwy sposób dodania cienia, po-
sobnym portfelem, jest to wspaniała alternatywa. Jednak nie tylko światy (błysku), żłobienia, odbić oraz innych efektów (Rysunek 4).
cena stanowi o atrakcyjności dwunastej już wersji tego fotoedytora. Dla użytkowników galerii internetowych, chcących zabezpieczyć
W niniejszym artykule opiszę najnowsze zmiany jakich dokonał Corel. prawa autorskie swoich prac, Paint proponuje użycie Znaku wodne-
Pierwszą rzeczą jaką natychmiast dostrzeżemy zaraz po otwar- go. Nasze fotografie, zabezpieczone indywidualnym znakiem, grafiką
ciu nowego Paint Shop Pro to grafitowy interface, który kolorystyką do czy podpisem stają się mniej atrakcyjne dla nieuczciwych użytkowni-
złudzenia przypomina Lightrooma. Neutralna szarość stanowi idealne ków sieci. Miłośnicy czarno-białej fotografii na pewno będą zadowole-
tło, przy którym nasze oczy wolniej się męczą. Ci, którym nowy inter- ni z ulepszonego konwertera do czarno-białego filmu. Otrzymujemy tu
face nie przypadł do gustu, mogą wybrać jasny, zastosowany w po- do dyspozycji pełny zestaw barw, symulujących kolorowe filtry zakła-
przednich wersjach, za pomocą polecenia Menu>Widok... dane na obiektyw oraz dodatkowo możliwość dopasowania jasności
Jedną z najważniejszych nowości Paint Shop Pro Photo X2 jest i wyrazistości. Oczywiście pozostała w dalszym ciągu możliwość, zapro-
aplikacja Express Lab (Rysunek 1). Pozwala ona nam na dokonanie ponowana jeszcze w poprzednich wersjach, konwersji zdjęcia do sepii,
podstawowych czynności edycyjnych, oszczędzając przy tym spo- podczerwieni czy tzw. Maszyny czasu, która umożliwia symulacje tech-
ro czasu. Może ona posłużyć zarówno amatorom, jak i zaawanso- nik fotograficznych, począwszy od dagerotypu z roku 1839, poprzez al-
wanym użytkownikom. Początkujący bowiem, może edytować ma- buminy, cyjanotypy aż po współczesny proces crossowy. Rozbudowa-
teriał bez konieczności dokonywania wnikliwych analiz, zawodow- na też została funkcja Kosmetyka. Zostały dodane dwa nowe narzędzia:
cy zaś mogą traktować tę funkcję jako wstępną analizę materiału. Eye Drop, służące do usuwania przekrwień z białkówki oka oraz Thinify,
Zgrupowanie podstawowych narzędzi w jednym miejscu znacznie umożliwiające wyszczuplanie postaci. Pozostałe narzędzia (opalenizna,
przyspiesza masową edycję zdjęć. Znajdziemy tu takie narzędzia szczoteczka do zębów i korektor skaz) zostały również udoskonalone.
jak: kadrowanie, obracanie, korekcja czerwonych oczu, klonowanie, Ponadto zostały dodane nowe ramki, obrazki, wzorki i kształty. Na-
prostowanie kadru czy też inteligentny korektor zdjęć. rzędzie Kadruj zostało poszerzone o nową funkcję. Pozwala teraz na ka-
Kolejną nowością zastosowaną w nowym Paint Shop Pro przez
firmę Corel jest funkcja, która w ostatnim czasie zdobyła wielu zwo-
lenników oraz stała się absolutnym standardem w produktach ko-
mercyjnych, a mianowicie HDR Photo (Rysunek 2). Jest to skrót od
angielskich słów High Dynamic Range Imaging i oznacza technikę
edycji, mającą na celu uzyskanie fotografii obiektu o dużej rozpię-
tości tonalnej. Najczęściej wykonujemy tu trzy ekspozycje. Pierw-
szą prześwietlamy, drugą naświetlamy poprawnie, a ostatnią nie-
doświetlamy. Następnie przy pomocy narzędzia HDR Photo łączy-
my wszystkie kadry w jeden, tak aby jasne i ciemne tony naświetlo-
ne były poprawnie. Ową technikę wykorzystujemy wówczas, gdy nie
mamy możliwości zarejestrowania całej rozpiętości tonalnej na jed-
nym zdjęciu (Rysunek 3).

Rysunek 1. Express Lab Rysunek 2. HDR Photo

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 23


recenzja

Ocena końcowa:
Tytuł: Photoshop. Korekcja i separa-
cja. Vademecum profesjonalisty.
Wydanie V
Autor: Dan Margulis
Wydawnictwo: Helion 2007
ISBN: 978-83-246-1013-6
Liczba stron: 640
Cena: 147,00 zł
Książka wydana w kolorze
Zawiera CD-ROM

Photoshop. Korekcja i separacja. Vademecum


Rysunek 3. HDR Photo Profesjonalisty. Wydanie V
Dan Margulis twierdzi, że w dzisiejszych czasach żaden fotograf
nie jest w stanie funkcjonować bez znajomości Photoshopa. I o ile
sam fakt znajomości programu do cyfrowej korekty fotografii jest
poza dyskusją, o tyle samo słowo znajomość każe nam zastano-
wić się nad jego znaczeniem. Czy Margulisowi chodzi o znajomość
– ogólnie czy może znajomość – dla wtajemniczonych? Zapew-
niam Was, że to drugie. Świadczy o tym wydana przez Helion książ-
ka autorstwa tego guru Photoshopa pod jakże rozbudowanym tytu-
łem: Photoshop. Korekcja i separacja. Vademecum Profesjonalisty.
Wydanie V.
Margulis nie jest fotografem. Dawniej drukarz – obecnie uważany
jest za specjalistę od barw i korekt w Photoshopie. Jego autorytet jest
niekwestionowany, a umiejętności i wiedza są potwierdzone wielomi-
lionowymi nakładami jego książek. Kolejne wydania Korekcji i separa-
cji świadczą o tym dobitnie.
Jeżeli ktoś sądzi, że kupując Margulisa dostanie porady w sty-
lu Scota Kelby’ego, to srogo się zawiedzie. Margulis brzydzi się fa-
stfoodem photoshopowym, w którym z lubością nurza się Kelby.
Korekcja i separacja od początku chwyta czytającego za uzdę, groźnie
unosząc bat. Jeżeli masz zamiar podejść lekko do tej lektury albo pró-
bować wyłowić z niej jakikolwiek sens, skacząc między poszczególny-
mi rozdziałami, to lepiej w ogóle się nie zabieraj do lektury. Tego nie da
się czytać nie po kolei. Tu coś wynika z czegoś i wystarczy, że prze-
gapisz jedno (tak, tak – jedno!) zdanie i tracisz sens całego rozdziału
mamrocząc pod nosem: Gdzie ja jestem? A jak się nazywam?
Jeżeli jednak nie śpiesząc się, zaczniesz wgryzać się słowo po
słowie i utożsamiać z filozofią Margulisa, nagle zaczniesz postrzegać
jak prostymi, żeby nie powiedzieć banalnymi metodami można spra-
wić, że nasze fotografie przejdą niesamowitą metamorfozę. Ale waru-
nek jest jeden – musisz zaufać mistrzowi i podążyć za jego światłem.
Margulis nie pogłaszcze cię po głowie, nie wytrze nosa – prędzej huknie
i klapsem poprawi. Stara, dobra szkoła! Nie będziesz miał lekko, ale jak
zdasz do następnej klasy, to przynajmniej z czystym sumieniem mo-
Rysunek 4. Style warsty żesz uznać się za wykształconego.
Gdy opanujesz materiał zawarty w Korekcji i separacji, to bez pro-
drowanie do nowego dokumentu przy zachowaniu oryginału. Pracowni- blemu będziesz używać krzywych do poprawy jakości swych prac
cy biurowi i nie tylko, mają teraz możliwość skorzystania z nowej formy oraz nauczysz się poruszać i wykorzystywać różne przestrzenie
zapisu Save for Office, gdzie wybrać możemy rodzaj zapisu odpowiedni barwne. Tryb LAB oraz CMYK staną się dla ciebie dziecinną igraszką.
do dokumentu, w jakim chcemy potem umieścić fotografie. Uproszczo- Urośniesz do rangi specjalisty w wyostrzaniu obrazów i przygotowa-
ny został wybór formatu zapisywanych plików. W zakładce Save As wy- niu materiałów do druku offsetowego. Twoje obrazy czarno-białe na-
świetlana jest lista najczęściej używanych formatów. Poprzez zaznacze- biorą profesjonalnego sznytu, a przetwarzanie plików RAW będziesz
nie opcji Auto-Preserve Originals możemy być spokojni o nasz oryginal- robił mimochodem.
ny plik, ponieważ w przypadku modyfikacji zostanie on zapisany w pod- Jest jednak warunek. Nie możesz się zrażać niepowodzenia-
folderze. Fotografujący w formacie RAW nie powinni mieć żadnych obaw, mi, które zapewniam Cię, będą! Jeżeli Dan Margulis wymaga od Cie-
gdyż program obsługuje ten format, a jakie płyną korzyści z edycji pli- bie wykonania jakiegoś ćwiczenia, to zrób to, pomimo że na na-
ków prosto z matrycy aparatu, doskonale wiemy. Pełną listę obsługiwa- stępnej stronie Mistrz sam odkrywa rozwiązanie. Wierz mi, że je-
nych formatów RAW znajdziemy na stronie producenta www.corel.com żeli zrobisz to sam – zrozumiesz, jeśli tyko przeczytasz omówienie
w zakładce Support/Knowledgebase. – zapomnisz i już po lekturze kilku kolejnych kartek będziesz bił głową
Do obsługi programu wystarczy komputer z procesorem o pręd- w ścianę, bo zdasz sobie sprawę, że nic, dosłownie nic z tego Margulisa
kości taktowania zegara 1Ghz, około 512MB RAM oraz 500MB wolnego nie rozumiesz! Ja na razie repetuję trzeci raz w tej samej klasie, ale jak
miejsca na twardym dysku. Zachęcam do zapoznania się z tym edyto- w końcu zdam i przeprowadzę korekcję jakiejś fotografii, to szczęki wam
rem – jego darmowa, 30-dniowa wersja testowa dostępna jest w sieci. wszystkim opadną ze zdziwienia! Przynajmniej taką mam nadzieję...
Tomasz Buttler Andrzej Petelski (Petel)

24 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


warsztaty

tworzymy
pokaz slajdów
Prawdopodobnie każdy z nas wcześniej czy później stanął lub stanie przed
koniecznością przygotowania prostej prezentacji na podstawie własnych
prac graficznych. Naturalnie istnieje szereg różnorodnych programów
i narzędzi ułatwiających tworzenie tego typu prac, jednak nie zawsze są one
w naszym zasięgu.

Dzięki użyciu niezwykle prostych zabiegów prosty pokaz slajdów PDF


możemy przygotować bezpośrednio w programie Adobe Photoshop bez
użycia żadnych dodatkowych narzędzi. Co ważne, do jego odtwarzania
potrzebny będzie jedynie darmowy Acrobat Reader lub oczywiście peł-
na wersja Acrobata.
Program Adobe Photoshop CS3 oferuje dwa sposoby szybkiego
utworzenia prezentacji slajdów PDF: automatyczną funkcję PDF Pre-
sentation oraz skrypt Layer Comps to PDF. Obie metody są w pełni au-
tomatyczne i nie wymagają żadnych szczególnych przygotowań. Za-
nim jednak rozpoczniemy konkretne prace nad utworzeniem ciekawe-
go pokazu, warto zwrócić uwagę na dwie niewielkie listy poleceń do-
stępne w kategoriach Scripts oraz Automate w menu górnym File Pho-
toshopa (Rysunek 1).
Menu Automate (Rysunek 2) to zestaw gotowych poleceń automa-
tycznych, zapisanych w Photoshopie przez programistów Adobe. Znaj-
dziemy tu szereg niezwykle ciekawych funkcji m.in.: Photomerge – two-
rzenie panoramy z wielu zdjęć, Contact Sheet II – tworzenie galerii sty-
kówek czy choćby PDF Presentation, a więc tworzenie prezentacji PDF.
Dostępna poniżej lista Scripts (Rysunek 3) zawiera gotowe skrypty, na-
pisane zazwyczaj w języku JavaScript, ułatwiające wykonywanie wielu
powtarzalnych czynności. Na dostępnej liście widzimy tylko jedną zwią-
zaną z tworzeniem plików PDF – Layer Comps to PDF. Użycie go pozwa- Rysunek 2. Menu Automate

la automatycznie utworzyć pokaz slajdów PDF na podstawie bieżące-


go dokumentu Photoshopa. Wszystkie pozostałe skrypty doskonale
sprawdzają się także w innych aspektach naszej pracy i powinny trwa-
le wejść do arsenału narzędzi każdego grafika.
Wprowadzając na marginesie małą dygresję, namawiam by w wol-
nej chwili prześledzić wszystkie dostępne polecenia widoczne na listach
Automate oraz Scripts. W większości przypadków są one mało znane,
a oferują naprawdę wspaniałe możliwości.

tworzymy prezentację PDF


Najprostszym sposobem przygotowania galerii PDF jest wywołanie po-
lecenia PDF Presentation dostępnego na liście Automate w menu gór-
nym File Photoshopa. Duże okno dialogowe (Rysunek 4) pozwoli nam
na odpowiednie dobranie kolejnych ekranów, jak i ustalenie dodatko-
wych opcji. W sekcji Source Files określamy listę plików, które wykorzy-
stane zostaną jako kolejne slajdy naszej prezentacji. Możemy wykorzy-
stać w tym celu dowolne pliki graficzne (ich listę układamy za pomocą
przycisku Browse), zapisane na naszym dysku, jak i wszystkie otwar-
te dokumenty Photoshopa po aktywowaniu opcji Add Open Files. Co bar-
dzo istotne, możemy łatwo segregować listę użytych slajdów, przecią-
gając je w wybrane położenie (Rysunek 5).
W sekcji Output Options określamy właściwości wynikowego pliku
PDF. W tym miejscu możemy określić kolor tła (Background) oraz treść
widocznych podpisów pod slajdami (Include) (Rysunek 6). Podstawo-
we znaczenie ma tu wybór dostępny w górnej części sekcji. Multi-Pa-
ge Document to po prostu klasyczny plik PDF, zawierający odpowiednią
Rysunek 1. Lista poleceń ilość stron określoną liczbą dodanych plików graficznych. Presentation

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 25


warsztaty

to opcja, która pozwoli na przygotowanie pełnoekranowej prezentacji z prezentacji wykorzystujemy klawisz [Esc] lub typowe skróty zamyka-
z automatycznym przejściem pomiędzy slajdami i efektami. nia programu [Ctrl]+[Q] (PC) lub [Cmd]+[Q] (Mac).
Po wskazaniu opcji Presentation aktywuje się dolna sekcja Pre-
sentation Options (Rysunek 7), gdzie możemy dokładnie określić spo- wykorzystanie kompozycji warstw do tworzenia
sób działania naszej prezentacji. W polu Advance Every wprowadzamy pokazu slajdów
liczbę sekund, z jaką prezentowany będzie każdy kolejny slajd naszej Jeśli w swojej pracy utworzyliśmy kilka kompozycji warstw (Layer
prezentacji. Loop After Last Page pozwala przygotować zapętloną wer- Comps) zawierających alternatywne wersje projektu, możemy rezultat
sję prezentacji. Jest to szczególnie przydatne podczas tworzenia po- naszej pracy zapisać w postaci pokazu PDF. W tym celu należy skorzy-
kazów z myślą o targach, stronie WWW czy prezentacji galerii naszych stać z polecenia Layer Comps to PDF dostępnego na liście Scripts w me-
prac na dysku CD. Transition to lista dostępnych przejść międzyekrano-
wych. Adobe Acrobat, podobnie jak MS Power Point, pozwala na dodanie
prostych efektów przejść w chwili zmiany kolejnych slajdów naszej pre-
zentacji. Osobiście nie lubię tu dużego urozmaicenia i zwykle korzystam
z jednego typu przejścia. Jakiego? To już drogi Czytelniku powinieneś
sprawdzić samodzielnie (Rysunek 8).
Po zatwierdzeniu ustawień (OK), wskazujemy odpowiednią lokali-
zację na dysku oraz nazwę pliku i przechodzimy do kolejnego okna usta-
wień zapisu dokumentu PDF. Do tworzenia prezentacji ekranowej może-
my wskazać na liście Adobe PDF Preset opcję High Quality Print (Rysu-
nek 9), co pozwoli na przygotowanie pracy o jakości dobrych wydruków.
Nigdy nie wiadomo, kiedy my czy nawet nasz klient będzie chciał wydru-
kować jedną z prac. Jeśli planujemy wykorzystanie pokazu w Internecie,
być może lepszym rozwiązaniem będzie wskazanie opcji Smallest File
Size, która automatycznie kompresuje i pomniejsza wszystkie grafiki.
Po otwarciu przygotowany właśnie plik PDF pokazuje się automa-
tycznie w trybie pełnoekranowym. Mniej doświadczeni użytkownicy
nie są nawet w stanie poznać obecności programu Acrobat. Do wyjścia

Rysunek 6. Okno dialogowe III Rysunek 7. Okno dialogowe IV

Rysunek 8. Save Adobe PDF I


Rysunek 3. Lista Scripts

Rysunek 4. Okno dialogowe I Rysunek 5. Okno dialogowe II Rysunek 9. Save Adobe PDF II

26 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


Rysunek 10. Layer Comps to PDF

Rysunek 11. Script Alert

Rysunek 12. PDF Presentation


nu górnym File (Rysunek 10). Za pomocą przycisku Browse wskazuje-
my docelową lokalizację pliku PDF oraz jego nazwę, zaś w sekcji Presen-
tation Option określamy opcje pokazu. Przygotowanie finalnej wersji pli-
ku PDF uruchamiamy za pomocą przycisku Run. Po zakończeniu działa-
nia skryptu otrzymujemy stosowny komunikat (Rysunek 11), a docelo-
wy plik PDF zapisany zostaje we wskazanej lokalizacji.
Użycie skryptu wymaga zapisu każdej kompozycji osobno i zwykle
zajmuje dużo więcej czasu. W tym przypadku nie określamy też opcji
związanych z tworzeniem dokumentu PDF.

wykorzystanie programu Adobe Bridge


Prostą prezentację PDF możemy utworzyć także za pomocą progra-
mu Adobe Bridge, bez konieczności wcześniejszego otwierania jakich-
kolwiek dodatkowych narzędzi. W oknie Bridge wskazujemy pliki, jakie
chcielibyśmy wykorzystać w pokazie, a następnie wybieramy polecenie
PDF Presentation, dostępne w menu Tools i dalej w kategorii Photoshop
(Rysunek 12). Powoduje to automatyczne uruchomienie Photoshopa
oraz znanego okna PDF Presentation.
Paweł Zakrzewski
warsztaty

trudny | 75 min. | pliki na CD


Photoshop CS2

zabójcza
piękność
Photoshop jest potężnym, wielofunkcyjnym narzędziem, dzięki któremu
możemy zarówno obrabiać gotowe fotografie, jak i samemu tworzyć
skomplikowane obrazy w cyfrowej technice. W tym tutorialu chciałbym
zademonstrować proces powstawania takiego wielowarstwowego
realistycznego obrazu, posiadającego swoją własną historię.

28 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


zabójcza piękność

01 przygotowanie obszaru roboczego 04 odpowiednia konstrukcja twarzy


Zanim zaczniemy pracę, niezbędne jest odpowiednie przygoto- Przyszedł czas na dokładniejsze pociągnięcia pędzlem. Na po-
wanie dokumentu, na jakim chcemy dany obraz wykonać. Two- czątek zajmiemy się twarzą. Dążymy do tego, aby była ona
rzymy nowy dokument o odpowiednich wymiarach, które pozwo- punktem przykuwającym szczególną uwagę. Panienka kieruje swój
lą na przyjemną pracę z detalem, bez strat jakości podczas dużych tajemniczy wzrok na nas, zdaje się być dumna, pewna siebie, może
zbliżeń. Nie polecam tworzenia dokumentów których wymiary spro- coś ukrywa...? W takich momentach używamy przede wszystkim
wadzą obraz do kwadratu – ja zawsze tworzę obraz o skali lekko pa- pędzla Twardy okrągły (Hard Round) o zmiennych kryciach, wahają-
noramicznej. Warto również na samym początku nowo stworzony cych się między 20-70%. Czasami zmieniamy twardość i jej wartości
dokument wypełnić ciemnym kolorem, żeby szybko i łatwo rozryso- ustalamy powyżej 40%. Wielkość pędzla ustalamy w zależności od
wać kolorem podstawową koncepcję. tego, nad czym pracujemy.

02 koncepcja otoczenia 05 detal


Przy pomocy Pędzla (Brush Tool) typu Miękki okrągły (Soft Ro- Następną sprawą, którą się zajmiemy będą włosy. Aby osiągnąć
und) o grubości w granicach 500-600px prowadzimy wstępne realistyczny efekt, trzeba dołożyć wszelkich starań, aby włosy by-
plamy o wcześniej zaplanowanych barwach. Warto przy tym usta- ły jak najlepiej wykonane. Dużym, okrągłym pędzlem budujemy bryłę
lić jedno lub dwa źródła światła, które będą podświetlać naszą po- włosów i zaznaczamy lekką poświatę, powstałą w wyniku oświetlenia
stać od tyłu. Trzeba pamiętać, aby kolory tła nie gryzły się ze sobą postaci. Efekt pojedynczych kosmyków uzyskujemy pojedynczymi
i były w miarę zmiękczone na początek, bo drugi i trzeci plan jest tu- pociągnięciami drobnego pędzla typu Twardy okrągły (Hard Round).
taj zdecydowanie mniej ważny, niż postać, którą będziemy chcie- Dobrze mieć otwarte okno, które pozwala kontrolować postępy (np.
li stworzyć. To na niej będzie się skupiał wzrok, a tło nie może wy- przy dużym zbliżeniu) – przechodzimy kolejno do menu Okno>Ro-
chodzić przed nią. zmieszczenie>Nowe okno (Window>Arrange>New window for).

03 wstępny szkic postaci 0 6 rozbudowa koncepcji


Szkic postaci zaczynamy samymi prostymi plamami pędzlem Od samego początku zakładamy, że wiemy jaki efekt zamierza-
Twardy okrągły (Hard Round). Bardzo ważne jest to, aby odpo- my osiągnąć. Mamy zrobiony szkic, ale w trakcie pracy najczę-
wiednio zestawić barwy. Odnosimy się przy tym do tła i wcześniej ściej koncepcja ulega zmianom. Panienka ma być zła, więc możemy
ustalonego światła. Warto wspomnieć, że w szkicu trzeba dobrze za- ukazać ją, gdy ta sprawdza ostrze noża, przesuwając po nim pal-
chować proporcje i anatomię postaci, aby w późniejszych etapach cem. Ciągle spoglądając na nas, bawi się nim, może chce abyśmy
nie tracić czasu na poprawki. Tworzymy dodatkową warstwę robo- stali się jej ofiarą? Projekt sztyletu wykonałem wcześniej na osob-
czą [Shift]+[Ctrl]+[N], wybieramy podstawowy pędzel typu Twardy nym dokumencie. Pomoże nam to, gdy zaczniemy pracę nad deta-
okrągły (Hard Round) wielkości ok. 60-70px oraz jaskrawy odcień lem.
czerwieni i prowadzimy linie, którymi ustalamy sobie proporcje.

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 29


warsztaty

07 detal twarzy 10 nowa kolorystyka


Gdy ogólny zarys postaci z wstępnym detalem mamy już zrobio- Podczas szlifowania elementów zrodził się całkowicie nowy po-
ny, jeszcze raz wracamy do twarzy postaci. Widać, że brakuje jej mysł na tło i kolorystykę pracy. Na pewien czas wyłączamy ak-
jeszcze wygładzenia, jest poszarpana, niedopracowana. Tworzymy tywność warstwy z kobietą (tutaj folderu woman, zawierającego
nową warstwę [Shift]+[Ctrl]+[N] i zaczynamy zabawę z detalem. warstwy) i zaczynamy mazanie nowego tła. Ostateczna koncep-
Na nowo utworzonej warstwie nakładamy duże plamy w obrębie ob- cja tła będzie utrzymana w piekielnych klimatach. Szkic otoczenia
szarów, którymi mamy zamiar się zająć. Znowu będziemy działać robimy na nowej warstwie w normalnym trybie mieszania pędz-
pędzlem typu Twardy okrągły (Hard Round) ze zmienną twardością lem Twardy okrągły (Hard Round). Miejscami wypełniamy ten pę-
i kryciem. Wielkości pędzla będą naprawdę nieduże (precyzyjny de- dzel teksturą, żeby nadać chropowatości tłu. Gdy szkic jest goto-
tal wymaga małego pędzla). wy, uaktywniamy ponownie grupę z warstwami zawierającymi po-
stać bohaterki.

08 zmiana otoczenia 11 dopasowanie barw


Jak już wcześniej pisałem, w głowie każdego rysownika roi się od Mając podgląd na bohaterkę, zmieniamy jej kolorystykę, tak by
pomysłów. Zmieńmy zatem otoczenie naszej bohaterki. Pierw- pasowała do otoczenia. Czasem, aby zmienić ustawienia kolorów,
sza myśl, to umieszczenie dziewczyny w jakiejś celi. Przez malut- trzeba łączyć warstwy. Ta praca jest wielowarstwowa, lecz przy dobrej
kie okienko wpada mocne światło oświetlające postać. Kolory jak na organizacji warstw nie musimy się martwić o bolesne straty. Aby usta-
razie zostawiamy takie same, a otoczenie tworzymy na nowej war- lić nową kolorystykę przechodzimy kolejno do menu Obraz>Dopasuj>
stwie w normalnym trybie mieszania. Balans kolorów (Image>Adjustments>Color balance) z wartościami
parametrów Cyjan – Czerwony (Cyan – Red): +16, Żółty – Niebieski
(Yellow – Blue): -19. Na koniec tworzymy nową warstwę w trybie Kry-
cie (Overlay) i zamalowujemy pozostałości po zielonym kolorze.

09 szlifowanie poszczególnych elementów 12 usprawnianie koncepcji


Gdy już mamy zrobiony szkic zmodyfikowanego tła, zajmujemy Żeby urozmaicić tło naszego obrazka, dodamy jeszcze ptaki. Do-
się na chwilę innymi elementami, żeby odpocząć i mieć zacho- pełnią one całości kompozycji i sprawią, że będzie ona jeszcze
wane świeże spojrzenie na później. Twarz już mamy przygotowa- ciekawsza. Oczywiście jeśli komuś wydają się one zbędne, to może
ną do ostatecznych poprawek, ale ręce i klatka piersiowa kobiety są pominąć ten krok.
nadal w fazie przygotowawczej. Dopracowujemy poszczególne ele-
menty ciała bohaterki. Niestety tło w dalszym ciągu nie jest satys-
fakcjonujące. Podczas pracy nad detalami ciała zastanówmy się jed-
nocześnie nad dalszymi poprawkami.

30 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


szybkie triki
01 artystyczne wykorzystanie komendy Kolor
indeksowany
Czasami warto skorzystać ze standardowych narzędzi w ce-
lu utworzenia ciekawego efektu wizualnego. Komenda Kolory in-
deksowane, znajdująca się w menu Obrazek>Tryb, jest tego zna-
komitym przykładem. Z reguły wykorzystujemy ją w zastosowa-
niach internetowych. Warto jednak poeksperymentować w celu
uzyskania typowych graficznych efektów. Punktem wyjścia do
eksperymentów może być obniżona liczba kolorów, do okołu 3-5.
Nie musimy wybranych wartości wpisywać za pośrednictwem
klawiatury. Wystarczy, że zaznaczymy liczbę, przytrzymamy
klawisz [Ctrl] i przytrzymamy przycisk myszy, następnie wyko-
13 szlify, poprawki nujemy ruch myszą w prawo lub lewo. W sytuacji, w której ustali-
Czas na wykończenie noża, posługujemy się przy tym trójkąt- my liczbę kolorów możemy eksperymentować dalej, przykładowo
nym pędzlem. Można go samodzielnie wykonać. Tworzymy no- dodać efekt rastra poprzez wybranie metody Ditheringu. Możli-
wy dokument o wymiarach 150x230px. Następnie tworzymy nową wości jest naprawdę wiele. Pamiętajmy także, że podobne oddaje
warstwę i narzędziem Lasso wielokątne (Polygonal Lasso Tool) two- nam do dyspozycji komenda Zapisz dla Web. Jednakże to komen-
rzymy proste w kształcie trójkąta. Zaznaczenie wypełniamy czernią da Kolor indeksowany stwarza większe pole popisu w dalszych
i przechodzimy do Edycja>Zdefiniuj pędzel (Edit>Define Brush Pre- eksperymentach i kompozycji.
set). Ten pędzel doskonale nadaje się do tworzenia ostrych i pro-
stych krawędzi. Dzięki niemu wykonałem sztylet trzymany przez
bohaterkę.

14 finalizacja
Deformujemy delikatnie pozę, poprawiam błędy w anatomii, do-
dajemy jakiś detal, tudzież coś usuwamy. Przeważnie pracując
nie dostrzegamy pewnych nieścisłości i przekłamań występują- 02 kontrola Szybkiej maski
cych w pracy, dlatego przerzucamy sobie obraz w poziomie. Poma- Po wykonaniu zaznaczenia w trybie Szybkiej maski, z regu-
ga to wyłapać błędy i sprawnie je wyeliminować. Teraz możemy ode- ły przy użyciu pędzla, możemy skorzystać ze skrótu klawia-
tchnąć. Nadszedł upragniony moment kiedy ostatecznie zapisujemy turowego [Ctrl]+[L] lub [Ctrl]+[M] w celu wywołania narzędzi
pracę. Trzeba wiedzieć, kiedy obrazek uznać za skończony, bo po- Poziomy lub Krzywe. Pamiętajmy, nie możemy wychodzić z try-
prawki można nakładać wiecznie. bu szybkiej maski. Modyfikując wartości skali tonalnej możemy
Dariusz Zabrocki zwiększać i zmniejszać zasięg maski oraz wpływać na jej krawę-
dzie. Jeśli uwzględnimy fakt użycia skrótów klawiaturowych to
jest to jeden z najszybszych sposobów na edycję zaznaczenia
w Photoshopie. Pracując w trybie Szybkiej maski dysponujemy rów-
nież innymi narzędziami dostępnymi w menu Obrazek>Dopasuj.

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 31


fotomontaż

trudny | 60 min. | film i pliki na CD


Photoshop CS2

32 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


fotomontaż

erotic
na granicy rzeczywistości
Jeśli kiedykolwiek próbowałeś namówić kogoś, aby pozował Ci półnago, to
niech zgadnę... zostałeś odprawiony z niczym. Nic dziwnego. Sam też nie
dałbyś się sfotografować. Szkoda więc tracić czas i pora wziąć sprawy we
własne ręce. Wystarczy manekin znaleziony w muzeum dzieł sztuki. Jeśli
nie wierzysz, przekonaj się sam. W poniższym tutorialu pokażę, jak wydobyć
ogniste życie z nagiego manekina.

01 znajdujemy odpowiedni model 03 koncepcja tła


Otwieramy zdjęcie figura.jpg. Narzędziem Pióro (Pen Tool) wyci- Tło na jakim będzie się znajdowała naga kobieta musi mieć odpo-
namy postać z tła. Innym sposobem jest stworzenie nowej war- wiedni klimat. Wybrałam niebo o zachodzie słońca. Może brzmi
stwy dopasowania: Warstwa>Nowa warstwa dopasowania>Krzy- banalnie, ale efekt będzie trafiony. Otwieramy zdjęcie zachod.jpg.
we (Layer>New Adjustment Layer>Curves), a następnie przy uży- Kopiujemy obraz i wklejamy go pod warstwę z wyciętą kobietą. Na-
ciu białego kroplomierza kliknięcie na jasne pola postaci i przesunię- stępnie podwyższamy temperaturę nieba. Sposobów jest wiele. Two-
cie wykresu krzywej, aż do uzyskania pełnego kontrastu czerń – biel. rzymy nową warstwę [Ctrl]+[Shift]+[N] nad warstwą z niebem i wy-
Jednakże metoda ta jest niezbyt dokładna. Podobnie jak korzystanie pełniamy ją kolorem #772C16 – CMYK (32, 86, 99, 40). Wypełnionej
z narzędzia różdżka, która w porównaniu do innych metod wycinania warstwie nadajemy tryb mieszania Nakładka (Overlay). Możemy też
pozostawia najwięcej niedociągnięć. Ja korzystam z pióra. spróbować innych trybów mieszania.

02 wygładzamy skórę 04 dopasowanie temperatury postaci I


Skóra postaci ma ziarnistą strukturę. Poprawiamy to przy użyciu fil- Koniecznie trzeba dopasować kolor skóry postaci do koloru nie-
tra. Najpierw na pasku narzędzi próbki kolorów ustawiamy na białe. ba i pory dnia. Dla bezpieczeństwa tworzymy kopię warstwy
Przechodzimy do Filtr>Galeria filtrów (Filter>Filter Gallery). Rozwijamy z wyciętą kobietą. Uaktywniamy warstwę. Teraz przechodzimy
galerię Zniekształcenie (Distort) i wybieramy Rozmyta poświata (Dif- do Obraz>Dopasowanie>Balans kolorów (Image>Adjustment>Color
fuse Glow). Ustawiamy następujące wartości: Ziarnistość (Graininess): Balance). W polu Poziomy kolorów (Color Levels) ustawiamy nastę-
1, Wartość blasku (Glow Amount): 3, Wielkość czyszczenia (Clear Amo- pujące parametry: (+98, -38, -100). W sekcji Balans tonów (Tone
unt): 13. Możemy spróbować z innymi ustawieniami wartości, tak aby Balance) zaznaczamy opcję Półcienie (Midtones) oraz Zachowaj ja-
uzyskać efekt gładkości, który nam bardziej odpowiada. Zatwierdzamy. sność (Preserve Luminosity).
Na zrzucie widać różnicę przed i po operacji.

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 33


fotomontaż

05 dopasowanie temperatury postaci II 08 paznokcie


Postać jest pomarańczowa, ale niewystarczająco intensywnie. Aby dłoń miała fotorealistyczny charakter, powinna mieć pa-
Aby poprawić intensywność, możemy ponownie użyć Balan- znokcie. Najwygodniej zrobić to na osobnym pliku. Rysujemy
su kolorów (Color Balance), a następnie kolejnego polecenia, któ- kształt paznokcia. Kształt wypełniamy gradientem od czarnego
re wzmocni natężenie koloru. Przechodzimy do Obraz>Dopasowa- do czerwonego. Następnie używamy polecenia Warstwa>Styl war-
nie>Krzywe (Image>Adjustments>Curves). Przeciągamy krzywą stwy>Faza i płaskorzeźba (Layer>Layer Style>Bevel and Emboss),
w dół, aż do uzyskania efektu, jak na załączonym zrzucie ekrano- ustawiając parametry podobnie, jak na załączonym zrzucie ekrano-
wym. Próby z krzywymi i balansem kolorów możemy wykonywać wym. Gotowy paznokieć przenosimy na projekt, kopiując na każdy
naprzemiennie, dopóki nie uzyskamy zadowalającego rezultatu. z palców, skalując odpowiednio do najmniejszego palca. Na końcu
lekko rozmywamy za pomocą Filtr>Rozmycie>Rozmycie gaussow-
skie (Filter>Blur>Gaussian Blur).

0 6 detale ciała 09 co z włosami


Ciało jest ładne, natomiast w oczy rzuca się brak detali, które po- Włosy można dorysować, manipulując odpowiednio kolorem
siada prawdziwe ciało. Dopracujemy w pierwszej kolejności sut- i rozmiarem pędzla. Równie dobrze możemy posłużyć się gotowy-
ki. Na warstwie z gotową kobietą używamy narzędzia Ściemnianie mi włosami. Fotografie włosów można znaleźć wśród wielu banków fo-
(Burn Tool) o miękkich końcówkach i rozmiarze dopasowanym do tografii royalty free. Jeśli zdecydujemy się samemu zrobić zdjęcie, pa-
rozmiaru kobiecego sutka. Zaciemniamy odpowiednie miejsca na miętajmy o zachowaniu kontrastu tła do koloru włosów. Ciemne włosy
piersiach, starając się zachować naturalne efekty. Podobnie zaciem- fotografujemy na białym tle i na odwrót. Na cele tego tutoriala skorzy-
niamy okolice ust i zagłębień oczu, dobierając odpowiednio mniej- stam z włosów, które wcześniej wycięłam. Wstawimy je do projektu
szy rozmiar końcówki pędzla. Powinniśmy również zaciemnić jasny i odpowiednio przycinamy, przebarwiamy i kształtujemy.
odblask przy krawędzi czoła, jeśli wam również się pojawił.

07 powiększanie piersi 10 układamy włosy


Przy aktywnej warstwie z modelką powiększymy piersi kobiety, Wstawiamy włosy do naszego projektu. Następnie tniemy na dwie
stosując polecenie Filtr>Skraplanie (Filter>Liquify). Wybieramy części. Pierwsza część – z naszej lewej strony – będzie nad ciałem
narzędzie Wybrzuszanie (Bloat Tool). Rozmiar pędzla ustawiamy na modelki. Druga część zostanie wstawiona za ciałem modelki, jako war-
550-600 px. Pozostałe ustawienia dobieramy indywidualnie, uważa- stwa poniżej. Tą właśnie warstwę musimy zniekształcić, aby wypełnić
jąc aby nie przesadzić z rozmiarem biustu. Dla tych, którym wydaje całą powierzchnię. W tym celu skorzystamy z polecenia Edycja>Prze-
się, że naturalny biust modelki jest za duży i chcą stworzyć średnio- kształć>Wypaczenie (Edit>Transform>Warp) Następnie na włosach
wieczną kobietę, mogą użyć narzędzia o działaniu odwrotnym. Jest stosujemy kolejno polecenia Auto-kontrast, Auto-kolor, Auto-poziomy
to Zmarszczenie (Pucker Tool), znajdujące się nad narzędziem wy- (Auto Contrast, Auto Color, Auto Levels) z menu Obraz>Dopasowanie
brzuszającym. (Image>Adjustments), jako szybki sposób poprawy kolorystycznej.

34 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


11 włosów ciąg dalszy
Biała lub czarna otoczka to częsty efekt uboczny wycinania. Sto-
sujemy więc polecenie Warstwa>Otoczka>Usuń białą otocz-
kę (Layer>Matting>Remove White Matte). Następnie narzędziem
Ściemnianie (Burn Tool) poprawiamy jasne krawędzie. Teraz usuwa-
my proste kosmyki przy twarzy i zastępujemy je kręconymi włosa-
mi przez skopiowanie z innej części włosów lub przy użyciu stem-
pla. Całość lewej części włosów odkształcamy poleceniem Wypacza-
nie (Warp). Na końcu wzmacniamy czerń, używając Obraz>Dopaso-
wanie>Krzywe (Image>Adjustments>Curves).

12 wykończenie
Na tym etapie pozostało wstawić cień na warstwie z włosami
z przodu modelki, żeby wyglądały naturalnie. Tworzymy nową
warstwę, którą umieszczamy na samym spodzie. Przy użyciu po-
lecenia Obraz>Wielkość obszaru roboczego (Image>Canvas size)
zwiększamy obszar roboczy o około 5mm z każdej strony. Wypeł-
niamy ostatnio utworzoną warstwę kolorem czarnym. Tak uzyska-
liśmy ramkę, dzięki której projekt będzie odcinał się od tła. Spłasz-
czamy obraz.
Monika Mansfeld
fotomontaż

łatwy | 40 min. | film i pliki na CD


Photoshop CS2

36 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


fotomontaż

subtelna
zmysłowość z Japonii
Myśląc o Japonii, przed oczami stają nam charakterystyczne elementy jej
kultury: gejsze o mlecznobiałej skórze, jedwabne kimona, upajające swym
zapachem drzewa wiśniowe... Jest to kultura pełna symboli, nawiązujących
do wielowiekowej tradycji. I choć kraj ten z biegiem lat staje się coraz bardziej
nowoczesny, w świadomości Europejczyków często pozostaje on synonimem
subtelnej zmysłowości.

01 tło 03 dodawanie postaci


Tworzymy nowy dokument o rozmiarach 800x600px, a w nim Przygotowaną już postać zaznaczamy. Jeżeli nie usunęliśmy
nową warstwę o nazwie podkład. Wklejamy zawartość pliku zaznaczenia w poprzednim kroku, to teraz wystarczy ponownie
tło.jpg. Kombinacją Obrazek>Dopasuj>Jasność/Kontrast (Image> użyć kombinacji [Ctrl]+[Shift]+[I]. Kopiujemy do właściwego doku-
Adjustments>Brightness/Cotrast) otwieramy odpowiednie okno mentu i nazywamy powstałą w ten sposób warstwę postać.
i ustawiamy Jasność 0, a Kontrast 65. Następnie poprawiamy ko-
loryt tła Obrazek>Dopasuj>Bilans kolorów (Image>Adjustments>
Color Balance). W oknie zaznaczamy Cienie i kolejne suwaki usta-
wiany na: 0, 0, 45. Półcienie na 0, -45, 60, a Światła na 0, 0, 45.
W obu oknach zaznaczamy Utrzymaj luminację.

02 przygotowanie postaci 04 koloryt skóry


Otwieramy plik modelka.jpg. Następnie wybieramy Lasso ma- Mając zaznaczoną warstwę postać wybieramy Obrazek>
gnetyczne [L] z parametrami podanymi na ilustracji i obrysowu- Dopasuj>Bilans kolorów (Image>Adjustments>Color Balance)
jemy postać używając tego narzędzia. Jeżeli lasso zacznie wybie- i ustawiamy Światła na 0, 0, -50, a Półcienie na 0, 0,-40. W obu
rać niepożądane obszary, można je przybić w danym miejscu, po- oknach zaznaczamy Utrzymaj luminację.
jedynczym kliknięciem i zaznaczać dalej. Gdy już zaznaczymy ca-
łą postać, używamy kombinacji [Ctrl]+[Shift]+[I] i naciskamy [Del],
w celu usunięcia tła.

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 37


fotomontaż

05 zdejmowanie bluzki 08 chiński tatuaż


W celu pozbycia się ubrania, posłużymy się narzędziem Stem- Powielamy warstwę znak wodny, ustawiamy nazwę na tatuaż
pel [S], rozmiar 30, Tryb: Zwykły Krycie: 100% i Przepływ: 100%. i używając kombinacji [Ctrl]+[T] zmieniamy rozmiar i ustawiamy
Ustawiamy kursor na fragment skóry, który odpowiada kolorytowi w odpowiednim miejscu. Następnie Gumką wycinamy kawałek, któ-
jakim chcemy zastąpić dany fragment ubrania i klikami przytrzy- ry ma się znajdować pod wachlarzem. Na koniec zmieniamy wypeł-
mując klawisz [Alt]. Dobrze jest wybrać fragment skóry znajdują- nienie tej warstwy na 80%.
cy w pobliżu, wtedy nie będzie widoczna zbyt duża rozbieżność.
Następnie klikamy na pobliski fragment ubrania i tak dalej, aż zastą-
pimy całe ubranie.

0 6 wyrównanie skóry 09 przygotowanie kwiecistego tatuażu


W efekcie poprzedniego kroku na skórze powstały znaczne nie- Wycinamy fragment obrazu tło.jpg i wklejamy go do dokumentu
równości, które należy jeszcze usunąć. Najpierw wybieramy na- głównego. Nowo powstałą warstwę nazywamy kwietny tatuaż.
rzędzie Rozmycie [R], rozmiar 70, Tryb: Zwykły, Wytrzymałość: 80%, Wybieramy narzędzie Różdżka [W], Tolerancja 22, Wygładzony, Cią-
wszystkie warstwy. Następnie używamy narzędzia Stempel [S], gły. Klikamy na tło i ponownie upewniając się, że całe tło zostało za-
rozmiar: 30, Tryb: Zwykły, Krycie: 40%, Przepływ: 40%, Wyrównaj. znaczone, naciskamy [Del]. Następnie za pomocą [Ctrl]+[T] zmie-
Nakierowujemy na wstępnie wyrównany fragment skóry, klikamy niamy rozmiar, dalej wybieramy Edycja>Przekształć>Obróć o 90º
przytrzymując [Alt] i przeciągamy po powierzchni pleców. Należy w lewo (Image>Rotate Canvas>90 CCW) i Edycja>Przekształć>
pamiętać o używaniu kliku próbek dla różnych fragmentów skóry, Odwróć poziomo (Edit>Transform Path>Flip Horizontal).
w przeciwnym razie plecy wyjdą nienaturalnie płaskie.

07 znak wodny w tle 10 kolorowanie i poświata


Zmieniamy umiejscowienie postaci i wklejamy zawartość pli- Mając odpowiednio przygotowany i ustawiony tatuaż, należy go do-
ku kenji.jpg (napis oznacza: piękno), nazywając nowo powstałą pasować kolorystycznie. Wybieramy Obrazek>Dopasuj>Jasność/
warstwę: znak wodny. Wybieramy narzędzie Różdżka i ustawiamy Kontrast (Image>Adjustments>Brightness/Cotrast) i ustawiamy kon-
Tolerancja 55, Wygładzony, Ciągły. Następnie klikamy na tło i upew- trast na +55. Wybieramy [Ctrl]+[U], zaznaczamy opcję koloruj i usta-
niając się, że zaznaczyliśmy je w całości, naciskamy [Del] tak, by wiamy pozostałe parametry. Na koniec dodajemy efekt poświaty.
zostały jedynie czarne znaki. Naciskamy [Ctrl]+[T] i pomniejszamy W tym celu łączymy wszystkie widoczne warstwy [Shift]+[Ctrl]+[E]
obraz, a następnie ustawiamy w odpowiednim miejscu. Zmieniamy i wybieramy Filtr>Zniekształcenie>Rozmyta poświata (Filter>Distort>
wypełnienie warstwy na 40%. Diffuce Glow) i ustawiamy parametry.
Łukasz Koszela

38 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


recenzje

aparat
dla Photoshopera – recenzja Sony A350

Dla Sony pierwszy kwartał 2008 roku był rokiem debiutów w segmencie
cyfrowych lustrzanek. Kontynuacja linii aparatów a (alpha) znajduje swoje
odbicie w trzech nowych modelach: A200, A300, A350. Wszystkie trzy plasują
się pomiędzy funkcjonującymi już na rynku modelemi A100
i półprofesjonalnym A700. My zajmiemy się A350.

39 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 39


recenzje

ry obrazu: 4288x2856px) i jego typ – CMOS. A700 dedykowany jest


dla półprofesjonalistów. W lutym 2008 roku pojawia się A200, odświe-
żona wersja A100, która charakteryzuje się nieznacznymi zmianami
(m.in. większy ekran LCD i synchronizacja z Super SteadyShot przy
szybkości migawki 1/160). Zaraz po niej zjawiają się A300 i A350. Apa-
raty te są prawie identycznie, różni ich tylko ilość pikseli, które gene-
ruje ta sama matryca CCD. A350 to matryca 14,2 miliona pikseli. Obec-
nie na rynku niewiele lustrzanek może pochwalić się taką ilością pik-
seli, jest to m. in. Pentax K20D. Cena takich aparatów przekracza pu-
łap 3 tys. złotych.
A350, nowe dziecko Sony, posiada trzy cechy, które wyróżniają
go na tle konkurencji. To wspomniany ruchomy ekran LCD, upakowa-
na matryca oraz podgląd autofokusu na żywo. Cztery miliony pikseli
więcej powodują, że A350 jest droższy od A300 o około 300 złotych.
Niestety, właśnie o te piksele rozgrywa się cała sprawa. Sony A350
daje użytkownikowi Photoshopa cztery miliony pikseli więcej niż
standardowe rozwiązania w amatorskich lustrzankach cyfrowych.
W wielu przypadkach ilość pikseli odgrywa kluczową rolę w naszej
Rynek lustrzanek cyfrowych jest sukcesywnie zasilany nowymi pracy, podobnie jak głębia bitowa.
modelami, które znajdują swoje miejsce w zastosowaniach amator- Piksele zaś to chleb każdego użytkownika Photoshopa, szczegól-
skich, półprofesjonalnych i profesjonalnych. Sytuacja dla fotografów nie jeśli szukamy materiałów referencyjnych, chociażby do digital matte
zaiste wyśmienita. Dla użytkowników Photoshopa, którzy szukają paintingu. Piksele kuszą bardziej niż ruchomy ekran LCD (powszechny
narzędzia pozyskiwania własnych materiałów referencyjnych, sy- w rozwiązaniach kompaktowych) czy autofokus za pośrednictwem LCD.
tuacja nastręcza problemów. Spadające ceny amatorskich lustrza- Z perspektywy Photoshopa, głębia ostrości to kwestia kontroli edycji ob-
nek cyfrowych ułatwiają podjęcie decyzji o rezygnacji z rozwiązań razka filtrem Rozmycie soczewkowe. Umożliwia nam on bardzo precy-
kompaktowych. Korzyść z nabycia takiej lustrzanki jest dosyć oczy- zyjne określenie obszarów rozmycia oraz natężenia tego rozmycia.
wista, jeśli weźmiemy pod uwagę możliwość zapisu pliku RAW. Mo- Podobna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do redukcji szu-
żemy oczywiście prowadzić debatę o wyższości niektórych rozwią- mów. Zakres czułości matrycy jest imponujący w przypadku mode-
zań kompaktowych, o słabościach najtańszych lustrzanek cyfro- li alpha, od 100 do 3200 ISO. Powyżej ISO 800 aparat zaczyna inge-
wych, itd. Dyskusja taka musi jednak w pewnym momencie sprowo- rować w zdjęcie, rozmywając szumy. Wbudowane algorytmy reduk-
kować pytanie o to, czy szukamy artystycznego środka wyrazu, czy cji szumu sprawiają się całkiem dobrze. Szumy powstałe z powodu
też narzędzia pozyskiwania pikseli? warunków i ustawień aparatu stanowią dla wielu fotografów nie lada
Czytając specyfikację pojawiających się na rynku aparatów, po- orzech do zgryzienia. Jednak obecnie dysponujemy cyfrowymi na-
dobnie zresztą jak kamer wideo, zaczynamy się powoli gubić. Oczy- rzędziami redukcji szumów, które są w stanie przetworzyć bardzo
wiście produkty Sony nie przyczyniają się do rozjaśnienia sytuacji. duże zbiory zdjęć w kilka sekund (patrz Adobe Photoshop Lightro-
W dużym uogólnieniu możemy w następujący sposób określić wza- om). Dla każdego użytkownika Photoshopa jest to dylemat, rozmy-
jemne relacje pomiędzy pięcioma dostępnymi lustrzankami cyfro- wać aparatem czy programem, który daje o niebo większe możliwo-
wymi Sony. A100 to ciekawy debiut Sony. Pierwowzorem tego apara- ści kontroli redukcji szumu. W niektórych sytuacjach warto korzy-
tu był model Maxxum/Dynax 5D producenta Konica Minolta. Tak, po- stać z redukcji szumów, szczególnie jeśli uwzględnimy możliwość
mysł na lustrzanki Sony nie pochodzi od Sony, ale właśnie od Koni- włączenia stabilizatora obrazu.
ca Minolta. Rozwiązania takie, jak Eyestart, Super SteadyShot – an- Pozostańmy jednak na chwilę przy ruchomym ekranie LCD. So-
tywstrząsowa matryca i kilka innych, pochodzi od Minolty. Data pre- ny zwiększył jego przekątną do 6,7cm. Liczba punktów w pozio-
miery modelu to lipiec 2006 roku. W drugiej połowie 2007 roku poja- mie i pionie wynosi 960x240, co daje łączną sumę 230 400 punk-
wia się Sony A700, tutaj też korporacja opiera się na Minolcie, tym ra- tów. Ruchomy ekran zbudowany jest z dwóch komponentów: płyt-
zem 7D. Co jest interesujące w tym modelu, to ilość pikseli, które mo- ki wychylającej i ruchomego ekranu LCD, dzięki czemu uzyskuje-
że sensor wygenerować – 12,2 miliona pikseli (maksymalne wymia- my możliwość wychylania o 40º w dół i 130º w górę. Nie jest to żad-

Rysunek 1. Włączone funkcje redukcji szumu Rysunek 2. Wyłączone funkcje redukcji szumu

40 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


na rewolucja. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę powszech-
ną możliwość wychylania ekranów na boki. Doświadczony fotograf
i tak bezbłędnie potrafi unieść lub opuścić aparat w taki sposób, aby
móc ująć żądaną scenę w ramach obrazu.
Rewolucyjna jest jednak zawartość ekranu LCD. Sony postanowi-
ło wbudować osobny sensor, który jest odpowiedzialny za przetwa-
rzanie obrazu wyświetlanego na ekranie LCD. Oznacza to, że rucho-
my obraz, który rejestrujemy na żywo nie pochodzi z głównego sen-
sora. Jest to możliwe dzięki mechanizmowi odchylenia pentagonalne-
go układu luster, które kieruje światło na osobny sensor. Mechanizm
jest wyzwalany w chwili przesunięcia przełącznika OVP/LIVE VIEW.
Aparat automatycznie zamyka wizjer i uruchamia podgląd na żywo,
bezpośrednio na ekranie LCD. Co jednak najważniejsze, ten sam ekran
LCD umożliwia nam podgląd autofokusu w czasie rzeczywistym.
Live View umożliwia nam także wykorzystanie cyfrowego telekonwer-
tera. Cyfrowe, oznacza tutaj stratne, podobnie jak cyfrowy zoom. Bio-
rąc jednak pod uwagę możliwości matrycy, nie powinniśmy się tym
zbytnio przejmować. Cyfrowy telekonwerter zbliża obraz w stosunku
1,4x i 2x. Pomiar światła wykonywany jest techniką TTL (Through-the-
lens), bezpośrednio za pomocą luster do ekranu LCD.
Matryca A350 to CCD o formacie APS-C (23,5x15,7mm).
Ten fakt nie zachwyca z dwóch powodów. Po pierwsze, przewa-
ga matrycy CMOS (A700) nad CCD, po drugie fakt, iż na formacie
APS-C (właściwy chociażby dla A300) upchnięto o 4 miliony pik-
seli więcej. Może to powodować pewien niepokój, co do szumów,
aczkolwiek jak wcześniej ustaliliśmy, dysponujemy sprzętowymi i
programowymi możliwościami walki z szumem. A350 oferuje nam
3 rozmiary obrazu (wybieramy w menu), z których możemy sko-
rzystać: L – 14Mpx (4592x3056px); M – 7,7Mpx (3408x2272px);
S – 3,5Mpx (2288x1520px) przy formacie obrazu 3:2. Format 16:9
oferuje nam wymiary: L – 12Mpx (4592x2576px); M – 6,5Mpx
(3408x1920px); S – 2,9Mpx (2288x1280px). Wato zaznaczyć, że
aparat wyposażony jest w procesor BIONZ, który odpowiedzial-
ny jest m.in. za autofokus, balans bieli i ekspozycję. Szeroki za-
kres ISO zawdzięczamy także BIONZ’owi. Zdjęcia, które wykonu-
jemy pod światło zaskakują swoją szczegółowością i kontrastem
w jasnych i ciemnych obszarach, zwiększony zakres, czyli D-Ran-
ge Optimizer (DRO), jest kontrolowany także za pośrednictwem
procesora BIONZ. Warto jednak pamiętać, że te wodotryski plus
stabilizator obrazu wykorzystany jest także w nowym kompakcie
Sony Cyber-shot T300.
Sony A350 to doskonałe narzędzie pozyskiwania dużej ilości
pikseli. Jeśli nie straszny jest dla nas format RAW, edycja zdjęć w Ca-
mera RAW lub Adobe Photoshop Lightroom, to z powodzeniem może-
my wykorzystać drzemiące w nim zapasy. Jeśli zaś szukamy dobrej
optyki i wyśmienitego body powinniśmy skierować swoje kroki w in-
ną stronę, dzierżąc w kieszeni kilka złotych więcej. Możliwości i ce-
chy A350 są oczywiście o wiele szersze niż objętość niniejszej re-
cenzji. Te, które zostały tutaj naświetlone, stanowią jednak o jego si-
le. Śmiały krok w postaci zwiększonej pojemności matrycy kusi naj-
bardziej – jest to sprytny zabieg marketingowy, na który jednak my,
użytkownicy Photoshopa, możemy się bez obaw dać złapać.
Krzysztof Kopciowski

Rysunek 3. Zdjęcie wykonane z samochodu przy prędkości


100km/h
fotomontaż

średni | 45 min. | film i pliki na CD


Photoshop CS2

42 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


fotomontaż

erotic man
w skalnym zaułku
Masz do wykonania projekt, ale pliki z Internetu nie spełniają Twoich
oczekiwań, a posiadane zdjęcia, mimo że ładne, są w niskiej rozdzielczości?
Spróbuj je wykorzystać, a zobaczysz, że efekt będzie zaskakujący. Rozmywaj
z rozwagą warstwy, stosuj filtry oraz twórz fotorealistyczne wizje przy
pomocy Photoshopa.

01 otwieramy odpowiednie zdjęcie 03 woda


Otwieramy zdjęcie men.jpg. Przy użyciu narzędzia Pióro (Pen Otwieramy zdjęcie gorski.jpg i wstawiamy jako warstwę pomię-
Tool) wycinamy postać z tła. Na tym etapie ustalamy koncepcję dzy mężczyznę a skały. Tę warstwę również należy doprowadzić
kolorystyczną projektu. Rzecz będzie się działa w nocy. Z tego po- do tej samej temperatury barwowej. Używamy ponownie Obraz>Do-
wodu przeważającą barwą będzie czerń, ciemny niebieski, fiolet. Za- pasowanie>Balans kolorów (Image>Adjustment>Color Balance)
czynamy od tła będącego bazą. W tym celu tworzymy nową war- ustawiając parametry jak w poprzednim kroku. Teraz musimy tym-
stwę pod warstwą z wyciętym mężczyzną. Na niej tworzymy przej- czasowo zakryć obraz przy użyciu masek. Przechodzimy do pole-
ście tonalne, używając narzędzia Gradient (Gradient Tool). Tor przej- cenia Warstwa>Dodaj maskę warstwy>Ukryj wszystko (Layer>Add
ścia ustawiamy w taki sposób, aby u góry był jaśniejszy granat, a po- Layer Mask>Hide All). W kolejnym kroku odkryjemy potrzebny nam
niżej ciemniejszy. obszar zdjęcia.

02 skały i temperatura 04 odkrywamy zdjęcie


Otwieramy plik adsprach.jpg i wstawiamy za warstwę z mężczy- Przechodzimy do warstwy z nałożoną maską. Uaktywniamy mi-
zną. Warstwę ze skałami odkształcamy przez zmniejszenie jedy- niaturkę maski na warstwie. Wybieramy narzędzie Gradient (Gra-
nie wysokości zdjęcia. Usuwamy prześwit u szczytu skał. Następnie dient Tool). Opcje narzędzia ustawiamy następująco: Gradient linio-
zmienimy barwę mężczyzny i skał, tak aby miały taką samą tempe- wy (Linear Gradient) z kryciem od białego do przezroczystości. Za-
raturę. W tym celu przechodzimy do Obraz>Dopasowanie>Balans kres zaznaczenia w pionie rozpoczynamy mniej więcej na wysoko-
kolorów (Image>Adjustment>Color Balance). Suwak pierwszy prze- ści, gdzie zaczyna się dolna krawędź zdjęcia skał, a kończymy tuż
suwamy w stronę Cyjanu, a drugi w stronę Magenty. W sekcji Balans nad 2/3 wysokości dużego kamienia. Po częściowym odkryciu ma-
tonów (Tone Balance) zaznaczamy opcję Półcienie (Midtones) oraz ski otrzymujemy efekt wody otaczającej skały.
Zachowaj jasność (Preserve Luminosity).

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 43


fotomontaż

05 księżyc i blask 08 przygotowanie zatopienia


W prześwicie skał wstawiamy na nowej warstwie księżyc. W ma- Następnie warstwę skał odbitych w wodzie przekształcamy
teriałach do tego tutoriala załączyłam już odpowiednio przygoto- filtrem Morskie fale (Ocean Ripple) znajdującym się w Filtr>Ga-
wany plik – obiekt.jpg. Warstwę ustawiamy pod warstwę z mężczy- leria filtrów (Filter>Filter Gallery). Tym samym nadamy bardziej
zną. Nadajemy mu jedynie Blask zewnętrzny (Outer Glow). Delikat- realny wygląd wody. Na tym etapie przygotujemy mężczyznę do
nie rozmywamy warstwę rozmyciem gaussowskim, aby zarys księ- zatopienia w wodzie poniżej linii kroku. W tym celu dowolną gumką
życa nie był zbyt ostry. Następnie narzędziem Rozmycie (Blur Tool), o postrzępionych i miękkich krawędziach usuwamy fragmenty dżin-
rozmywamy wierzchołki skał, zaczynając od mocnego do łagodne- sów. Następnie narzędziem Ściemnianie (Burn Tool) pogłębiamy ko-
go, idąc ku dołowi. lor krawędzi spodni, który będzie znajdywał się tuż nad wodą. Celem
jest stworzenie w miarę fotorealistycznej wizji mokrej odzieży.

0 6 smuga światła 09 zatopienie w wodzie


Pod warstwą z księżycem tworzymy nową warstwę. Na niej na- Kopiujemy warstwę z mężczyzną, ustawiając ja poniżej. Czyni-
rzędziem Lasso wielokątne (Polygonal Lasso Tool) zaznaczamy my podobnie jak ze skałami: odbijamy lustrzanie, nadajemy kry-
zakres rombu, biegnący od księżyca w dół w kierunku szczeliny, cie 30% i przekształcamy filtrem Morskie fale (Ocean Ripple). Teraz
na całej jej szerokości. Zaznaczenie wtapiamy Zaznacz>Wtapianie postaramy się stworzyć kilka fal rozchodzących się od mężczyzny.
(Select>Feather) na 60px. Wtopione zaznaczenie wypełniamy kolo- Pierwsze koło tuż przy ciele. Narzędziem Zaznaczenie eliptyczne
rem białym. Krycie ustawiamy na 40%. Z Opcji mieszania (Blending (Elliptical Marquee Tool) zaznaczamy na nowej warstwie owal. Do-
Options) wybieramy Nakładkę (Overlay). Teraz, aby pogłębić cieka- pasowujemy go do obwodu bioder mężczyzny. Następnie korzysta-
wy efekt na skałach, musimy zmienić ich tonację na ciemniejszą. jąc z polecenia Edycja>Obrysuj (Edit>Stroke) tworzymy obrys kolo-
ru pobranego z bielizny mężczyzny o grubości 5-8px.

07 odbicie skał w wodzie 10 zatopienia ciąg dalszy


Przechodzimy do warstwy, na którą w kroku woda nakładaliśmy Na owalnym obiekcie stosujemy polecenie Faza i płaskorzeźba
maskę. Narzędziem Stempel (Clone Stamp Tool) klonujemy fak- (Bevel and Emboss) w celu uzyskania owalu przyszłej fali. Tą sa-
turę przypominającą wodę, aż do pokrycia całości. Powielamy war- mą warstwę poddać możemy teraz poleceniu Filtr>Rozmycie>Po-
stwę ze skałami i robimy jej lustrzane odbicie w kierunku pionowym. ruszenie (Filter>Blur>Motion Blur) w kierunku poziomym. Podob-
Ustawiamy ją powyżej warstwy z maską i przesuwamy w dół tak, nie czynimy z drugą falą oraz trzecią. Przy końcu tworzenia fal, lub
aby imitowała odbicie w wodzie. Teraz, podobnie jak w kroku woda po każdej z osobna, gumką usuwamy fragmenty, które znajdują się
maskujemy i przy aktywnej miniaturce maski pokrywamy gradien- za postacią mężczyzny. Wszystkie warstwy z falami ustawiamy tuż
tem od bieli do przezroczystości Tym razem gradient biegnie od dol- pod warstwę z odbiciem lustrzanym mężczyzny.
nej krawędzi warstwy w górę. Krycie warstwy ustawiamy na 30%.

44 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


11 twarz mężczyzny
Każdy ma inne upodobania, co nie ulega wątpliwości. Może-
my zająć się twarzą mężczyzny, jeśli tylko chcemy ją zmienić.
W tym celu przechodzimy do warstwy z mężczyzną. Uruchamiamy
polecenie Filtr>Sklaplanie (Filter>Liquify). Według własnego upodo-
bania, korzystając z narzędzi Wybrzuszenie, Zmarszczenie oraz Wy-
krzywianie do przodu (Bloat Tool, Pucker Tool oraz Forward Warp
Tool) modyfikujmy urodę.

12 finał
Na końcu powinniśmy przyjrzeć się całości i naprawić niedocią-
gnięcia. Na tym etapie, kiedy praktycznie wszystko mamy skoń-
czone, możemy poeksperymentować z silniejszym granatem i pur-
purą. Ludzkie oko w nocy widzi przede wszystkim w tonacjach nie-
bieskich, więc nie bójmy się stosować takiego balansu barwnego.
Monika Mansfeld
fotomontaż

średni | 60 min. | film i pliki na CD


Photoshop CS2

zmysłowe
rozwianie
W poniższym tutorialu zaprezentuję, jak w dość prosty sposób zrobić bardzo
ciekawy efekt rozpływającej się postaci, a dokładnie rozwiewanej przez wiatr.
Głównym narzędziem zastosowanym do zrobienia tej grafiki jest pędzel. Mam
nadzieję, że teraz powiew wiatru nie będzie się wam kojarzył jedynie
z chłodem, ale również z Photoshopem.

46 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


zmysłowe rozwianie

01 selekcja postaci 04 ustawienie pędzla


Na początek należy wybrać odpowiednie zdjęcia. W tym celu Przystąpimy teraz do ustawienia naszego głównego efektu, czyli
otwieramy zdjęcie salma_hayek.jpg i narzędziem Lasso Magne- liści. Z palety z narzędziami wybieramy Pędzel (Brush) i klikając
tyczne (Magnetic Lasso Tool) obrysowujemy postać. Dolna część prawym przyciskiem myszki na naszym projekcie wczytujemy pę-
postaci nie musi być dokładnie obrysowana, ponieważ i tak nie bę- dzel o nazwie ss-leafes o numerze 249. Teraz w palecie Pędzle (Bru-
dzie jej widać na zdjęciu. Wybieramy z menu Zaznacz>Wtapianie shes), znajdującej się w prawym górnym rogu programu, ustawi-
(Select>Feather), wpisujemy 3 i wciskamy OK. Na koniec wciskamy my najważniejsze parametry. Wybieramy zakładkę Kształt pędz-
[Ctrl]+[J], pozwoli nam to na zapisanie postaci na osobnej warstwie. la (Brush Tip Shape) i wpisujemy następujące wielkości: Średnica
Jest to najszybszy sposób selekcji postaci, niemniej jednak wyma- (Diameter): 15px, Odstępy (Spacing): 150%.
ga on czasami delikatnej korekty.

02 selekcja postaci cd. 05 ustawienie pędzla cd.


W tym celu użyjemy narzędzia Pióro (Pen Tool), które osobiście Pozostajemy nadal w palecie Pędzle i przechodzimy do zakładki
polecam lub gumki – ta dla osób sprawnie władających myszką. Dynamika kształtu (Shape Dynamics), wybierając następujące
W przypadku Pióra (Pen Tool), należy obrysować te fragmenty zdję- parametry: Wahania rozmiaru (Size Jitter): 25%, Minimalna średni-
cia, które chcemy usnąć i po wciśnięciu prawego przycisku myszki ca (Minimum Diameter): 20% oraz Wahanie kąta (Angle Jitter): 30%.
wybrać opcję Utwórz Zaznaczenie (Make Selection). W oknie dialo- W zakładce Rozproszenie (Scattering) ustawiamy suwak wartości
gowym polecenia należy wpisać wartość Promień Wtopienia (Radius Rozproszenie (Scatter) na 200%. Mając tak ustawione parametry
Feather): 3px i zatwierdzić OK, a następnie wcisnąć Delete oraz od- możemy przystąpić do malowania.
znaczyć zaznaczenie Zaznacz>Usuń zaznaczenie (Select>Dese-
lect) lub wciskając [Ctrl]+[D].

03 umiejscowienie postaci i wstępne tło 0 6 malowanie liści


Otwieramy zdjęcie tlo.jpg, na które narzędziem Przesuń (Move Dla bezpieczeństwa i ewentualnych poprawek robimy kopię war-
Tool) przenosimy zdjęcie uprzednio wyselekcjonowanej postaci stwy z Salmą Hayek za pomocą skrótu [Ctrl]+[J] i wyłączamy jej
Salmy. Umieszczamy zdjęcie po prawej stronie, jak na rysunku i dopa- widoczność. Tworzymy nową warstwę [Shift]+[Ctrl]+[N] i nazywa-
sowujemy za pomocą [Ctrl]+[T] i myszki. Nim przystąpimy do pracy, my ją liscie 1. Czarnym kolorem pędzla malujemy jak na rysunku,
proponuję utworzyć nową warstwę [Shift]+[Ctrl]+[N] o nazwie bia- przejeżdżając pędzlem z góry do dołu oraz z dołu do góry, równo-
le tlo. Korzystając z narzędzia Wiadro z farbą (Paint Bucket Tool) za- legle do poprzedniego pociągnięcia, lecz w niewielkiej odległości od
malowujemy warstwę na biało i przenosimy ją pod warstwę z Salmą. siebie. Ponieważ liście są dość blade, przyciemnimy je w dość prosty
Białe tło stworzy lepszy kontrast i ułatwi pracę przy rozmieszczaniu li- sposób, wciskając dwukrotnie [Ctrl]+[J], a następnie łączymy po-
ści. W razie potrzeb będziemy włączać i wyłączać tę warstwę. wielone warstwy wciskając [Ctrl]+[E].

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 47


fotomontaż

07 tworzenie efektu z liści 10 tworzenie efektu z liści cd.


Wraz z wciśniętym [Ctrl] klikamy myszką na warstwie liscie 1, Tworzymy kolejną warstwę, nazywamy ją liscie 4 i zmieniając
przechodzimy na warstwę z Salmą i wciskamy [Ctrl]+[J]. Wyłą- Wielkość pędzla (Brush Size) do 35px malujemy jak poprzednio.
czamy widok warstwy liscie 1 na palecie Warstwy (Layers). Pozor- Powielamy warstwę, a następnie łączymy je wciskając [Ctrl]+[E].
nie nic się nie zmieniło, ale gdy wyłączymy warstwę z Salmą, zo- Po wycięciu liści ze zdjęcia Salmy powielamy warstwę [Ctrl]+[J],
baczymy nasz efekt. Ponieważ kolory liści są blade, przyciemnimy a następnie łączymy je. Teraz wciskamy [Ctrl]+[T] i obracamy liście
je wciskając [Ctrl]+[J], a następnie łączymy wciskając [Ctrl]+[E]. lekko w lewo. Kopiujemy warstwę [Ctrl]+[J], zmieniamy nazwę na li-
Warstwę nazywamy liscie 1 kopia. Teraz nasze liście przybrały in- scie 5 i przesuwamy w górę narzędziem Przesunięcie (Move Tool).
tensywny kolor. Włączmy widoczność warstwy z Salmą i przecho- Włączamy pozostałe warstwy liści i używając narzędzia Gumka
dzimy na warstwę liscie 1 kopia. Narzędziem Przesunięcie (Move (Eraser Tool), usuwamy zbędne liście z naszego projektu.
Tool) delikatnie przesuwamy liście w lewą stronę.

08 tworzenie efektu z liści cd. 11 tworzenie efektu z liści cd.


Tworzymy nową warstwę [Shift]+[Ctrl]+[N] i nazywamy ją liscie 2. Tworzymy nową warstwę – liscie 6, powiększamy rozmiar pędzla
Teraz zwiększamy Rozmiar pędzla (Brush Size) do wartości 23px do 50px, zwiększamy Rozproszenie (Scatter) do 300% i zmniejsza-
i postępujemy identycznie jak w dwóch poprzednich etapach, pomi- my Wahanie kąta (Angle Jitter) do 20%. Malujemy liście, a następnie
jając oczywiście tworzenie kopii warstwy Salmy Hayek. Należy pa- powielamy warstwę, wczytujemy zaznaczenie, przechodzimy na war-
miętać, by na końcu zawsze wyłączyć warstwę z czarnymi liśćmi, stwę z Salmą, kopiujemy, ponownie powielamy i łączymy warstwy. Wy-
tzn. warstwę o nazwie liscie 2, 3, 4 itd. Nie usuwamy tych warstw, łączamy warstwę liscie 6, a liście z warstwy liscie 6 kopia przesuwamy
gdyż będą one nam jeszcze potrzebne. w lewo i obracamy, korzystając ze skrótu [Ctrl]+[T]. Powielamy liście,
by było ich więcej i przesuwamy. Usuwamy część liści Gumką (Eraser
Tool), tak by powstał efekt liści lecących w jednym kierunku.

09 tworzenie efektu z liści cd. 12 tworzenie efektu z liści cd.


Ponownie tworzymy nową warstwę [Shift]+[Ctrl]+[N] tym razem Tworzymy warstwę – liscie 7, zwiększamy rozmiar pędzla do
o nazwie liscie 3. W palecie Pędzle (Brushes), w zakładce Roz- 90px i pojedynczymi kliknięciami myszki malujemy kilka liści
proszenie (Scattering) przesuwamy suwak Rozproszenie (Scatter) (od 4 do 7). Dwukrotnie wciskamy [Ctrl]+[J] i [Ctrl]+[E]. Wraz z wci-
do wartości 250%, a w zakładce Kształt pędzla (Brush Tip Shape) śniętym klawiszem [Ctrl] klikamy na warstwę liscie 7, przechodzimy
ustawiamy Odstępy (Spacing) na 165%. Malujemy pędzlem, tak jak na warstwę z Salmą i powielamy warstwę. Teraz wyłączamy warstwę
na rysunku. Ponieważ rozmieszczenie liści jest losowe, każde pocią- liscie 7. Przesuwamy w lewy górny róg warstwę liscie 7 kopia. Może-
gnięcie pędzla będzie inne. W przypadku, gdy nie jesteśmy zadowo- my również rozciągnąć dla uzyskania odpowiedniego efektu warstwę
leni z naszego efektu, czynność tę możemy powtórzyć. Pozostałe z liśćmi, wciskając [Ctrl]+[T] i przeciągając jeden z rogów powstałej
czynności robimy jak poprzednio. ramki lub powielić warstwę i przesunąć tak, aby uzyskać więcej liści.

48 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


13 efekt liści na włosach
Jeżeli mamy w projekcie miejsce, w którym brakuje liści, powie-
lamy warstwę z odpowiednią wielkością liści (w zależności od
miejsca, w którym będziemy uzupełniać), przenosimy w pusty ob-
szar, a pozostałe liście usuwamy Gumką (Eraser Tool). Teraz pozo-
stało zrobienie efektu liści na włosach; w tym przypadku postępuje-
my identycznie jak w punktach 06-08. W międzyczasie wyłączamy
i włączamy warstwę z białym tłem, by lepiej dopasować efekt liści
do naszego tła. W razie potrzeby należy powielić warstwę i przesu-
nąć, aby uzyskać większe zagęszczenie liści.

14 efekt liści - ostatnie poprawki


Przechodzimy na warstwę liscie 1 i wybieramy z menu Zaznacz>
Wczytaj Zaznaczenie (Select>Load Selection). Przechodzimy na
warstwę z Salmą i wciskamy dwukrotnie [Delete]. Tak samo robimy
z warstwą liscie 2 oraz z warstwami na włosach. Na koniec wyłącza-
my wszystkie warstwy z liśćmi, które malowaliśmy na czarno oraz
warstwę z białym tłem.

15 spadające liście z drzewa


Przechodzimy teraz na warstwę z tłem i tworzymy nową war-
stwę [Shift]+[Ctrl]+[N] o nazwie liscie z drzewa. Teraz postę-
pujemy dokładnie jak w punkcie 12, z tym że przesuwamy wycięte
liście w prawą stronę, tak by zmieszały się z liśćmi wyciętymi z Sal-
my Hayek.
fotomontaż

16 zanik postaci 19 tworzenie napisu


Przechodzimy na warstwę z Salmą Hayek i tworzymy Maskę war- Na koniec tworzymy w lewym dolnym rogu napis Salma Hayek.
stwy (Layer Mask) znajdującą się w palecie Warstwy (Layers). Wybieramy narzędzie Tekst (Text) i w palecie Typografia & Aka-
Wypełniamy ją czarnym kolorem poprzez menu Edycja>Wypełnij pit (Character and Paragraphs) wpisujemy następujące warto-
(Edit>Fill). W oknie dialogowym wybieramy czarny kolor i zatwierdza- ści: Kolor (Color): #993300, Czcionka (Font): Aquiline Two, Rozmiar
my OK. Wybieramy Pędzel (Brush Tool) i klikając prawym przyciskiem (Size): 72pkt, wybieramy Skalowanie poziome (Horizontal Scale)
myszki w niewielki trójkącik po prawej stronie okna, wybieramy opcję i ustawiamy na 110%. Teraz możemy już wpisać: Salma Hayek.
Wyzeruj pędzle (Reset Brushes). Następnie wybieramy miękką koń-
cówkę pędzla o średnicy 80px i wybieramy biały kolor. Teraz przystę-
pujemy do malowania górnej części zdjęcia Salmy, jak na rysunku.

17 efekt tła 20 efektowny napis


Rozciągamy zdjęcie, jak na rysunku i tworzymy 2 kopie tła Pozostało nam jeszcze tylko dodanie efektu do napisu. W tym
[Ctrl]+[J]. Na górnej kopii ustawiamy Tryb mieszania (Blending celu z palety Warstwy (Layers) wybieramy z rozwijanego menu
Mode) na Łagodne światło (Soft Light) i zmniejszamy Krycie Dodaj styl warstwy (Add a Layer Style)>Faza i płaskorzeźba (Bevel
(Opacity) do ok. 65%. Z palety Warstwy (Layers) wybieramy Utwórz and Emboss), ustawiamy parametr Wielkość (Size) na 5px, a Znie-
nową warstwę (Create a New Layer), wybieramy kolor #66CCFF kształcenie (Soften) na 0px. W zakładce wybieramy Kolor (Color):
i malujemy warstwę za pomocą Wiadra z farbą (Paint Bucket Tool), #FFFFFF; Odległość (Distance): 0px, Zasięg (Spread): 0% i Wielkość
a następnie zmniejszamy Krycie (Opacity) do 60%. Zmieniamy Tryb (Size): 2px. Na koniec z menu wybieramy Warstwa>Złącz warstwy
mieszania warstwy (Blend Mode) na Kolor (Color). Na warstwie po- (Layers>Merge Layers).
niżej usuwamy kolor [Shift]+[Ctrl]+[U].

18 kosmetyka drzewa 21 zakończenie


Z obu warstw oraz z maski koloru kryjącego narzędziem Gum- W taki oto sposób wykonaliśmy ciekawą grafikę, którą możemy
ka (Eraser Tool) usuwamy drzewo. Następnie przechodzimy na wykorzystać zarówno w projekcie plakatu czy okładki płyty, jak
warstwę tlo i narzędziem Ściemnianie (Burn Tool) o średnicy 200px i dla urozmaicenia zwykłego zdjęcia, które będziemy chcieli wstawić
i Kryciu (Opacity) ok. 50% przyciemniamy liście na drzewie. To samo w ramkę. Zachęcam do eksperymentowania również z innymi efek-
robimy na warstwie tła znajdującego się nad warstwą czarno-białą. tami. Nie tylko wiatr musi rozwiewać postać, zawsze można spróbo-
Na samym końcu, mając już ostateczny efekt, możemy w razie po- wać z efektem rozpływania, gdzie postać modelki będzie przecho-
trzeby powielić niektóre warstwy liści i umiejscowić je w projekcie. dziła w krople wody.
Tomasz Gądek

50 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


fotografia cyfrowa

twój normalny dzień


zawsze BLACK & WHITE...
Tak przed laty śpiewał zespół Kombi, ale wierzcie mi nie miało to nic wspólnego
z fotografią. Gdy ostatnio usłyszałem ten utwór obmyślałem konspekt
nowego artykułu. Czerń i Biel? – pomyślałem – czemu nie?. To, że dziś
przeważają zdjęcia kolorowe, nie zmienia faktu, że przecież tak naprawdę
wszystko zaczęło się od mieszaniny białego i czarnego. Oddajmy więc cześć
prapoczątkom i zanurzmy się w bajeczny świat odcieni szarości.

czy naprawdę jedynie czerń i biel? w fotografii czarno-białej, jak wszędzie, nie brakuje pozerów, którzy
Fotografia czarno-biała nie istnieje. Dokładnie tak, nie oszalałem. Uży- uważają, że wystarczy zrobić zdjęcie kolorowe i użyć polecenia Ob-
wamy od lat tego skrótu myślowego opisującego tak naprawdę zdję- razek>Tryb>Skala szarości (Image>Mode>Grayscale).
cia w różnych odcieniach szarości: od prawie czystej bieli do prawie Fotografia czarno biała bardzo dobrze sprawdza się przy
czystej czerni. A że prawie, jak wiadomo, robi wielką różnicę, tak więc zdjęciach abstrakcyjnych Photoshopie, aby otrzymać znako-
nie ma poprawnie naświetlonej fotografii, gdzie wystąpi tylko czysta mitą fotografię B&W. O nie kochani – nie tędy droga. Przede
biel RGB (255, 255, 255) i czysta czerń RGB (0, 0, 0). W obu tych przy- wszystkim trzeba zadać sobie pytanie: w czym fotografia
padkach mówimy o braku szczegółów w światłach (biel) i cieniach czarno-biała jest lepsza od kolorowej? Swego czasu trafiłem
(czerń). A że brak szczegółów równa się brak obrazu, to niniejszym gdzieś na parę punktów zanotowanych przez świetną fotograf
udowodniliśmy, że coś takiego jak fotografia czarno-biała nie istnieje. i wykładowcę fotografii panią Izabelę Jaroszewską, opisujących za-
Chociaż niepoprawna, to jednak nazwa fotografia czarno-biała lety fotografii B&W. Przytaczam z pamięci, więc jeśli bym coś prze-
funkcjonuje i pewnie funkcjonować będzie, więc nie ma sensu z tym kręcił proszę artystkę o wybaczenie:
walczyć. Poza tym lepiej to brzmi dla ucha niż fotografia we wszyst-
kich odcieniach szarości. • fotografia czarno biała podkreśla szczegóły,
Fotografia B&W przeżywa ostatnio renesans. Coraz więcej ludzi • uwypukla linie,
próbuje oddać swe emocje poprzez obraz niekolorowy. Na ile jest to • znakomicie przenosi nastrój,
potrzeba chwili, a na ile moda – trudno zgadnąć. Pewne jest jedno: • fantastycznie oddaje kontrasty,
• uwypukla jaśniejsze elementy zdjęcia,
• wydobywa wzory, kształty i tekstury fotografowanych obiektów,
• bardzo dobrze sprawdza się przy zdjęciach abstrakcyjnych

i jeszcze ode mnie i dla mnie najważniejsze:

• jest pełna magii.

Nie każda scena , nie każda postać czy rzecz wygląda lepiej w
B&W niż w kolorze. Zawodowcy od fotografii czarno-białej jak np.

Rysunek 1. Okno polecenia Black & White Rysunek 2. Zdjęcie Ani i Andrzeja

52 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


Wiktor Wołkow – nie potrafią robić zdjęć w pełnym kolorze. Sami
się zresztą do tego przyznają. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, że
przez te wszystkie lata fotografowania odwykli od postrzegania
barw, a raczej mówiąc dokładnie od postrzegania kolorowych emo-
cji. Potrafią patrzeć na świat w czerni i bieli czego im osobiście, ja
– dziecko digitalizacji – bardzo zazdroszczę.
Natomiast do szewskiej pasji doprowadzają mnie działania
pseudofotografów ślubnych, którzy niedoskonałości techniczne
fotografii kolorowych usiłują zakryć czarno-białym parawanem.
Efekty tych działań są żenujące, ale niestety muszę przyznać, bar-
dzo dobrze sprzedają się wśród niewyrobionej fotograficznie klien-
teli ślubnej. Bo to czarno-białe lub w sepii to fajne jest! Takie ory-
ginalne! Wygląda na stare! Super! Robi pan takie? – słyszę coraz
częściej w trakcie rozmów z Młodymi. I cóż ja mogę na takie dic-
tum acerbum? Robię, proszę Państwa, oczywiście, że robię – od-
powiadam. W innym przypadku zabraliby się i poszli do tzw. kon-
kurencji, co to bez żadnych skrupułów tylko zatarła ręce, że z głu-
pia frant trafiła kolejnych frajerów.
Cóż więc mogę zrobić, aby jednocześnie być w zgodzie z wła-
snym sumieniem i zadowolić klientów? Mogę zwrócić się o po-
moc do mojego przyjaciela Mr.Photoshopa, aby pomógł mi zamie-
nić zdjęcia wielobarwne w porządne fotografie w odcieniach sza-
rości. I to tak, żebym nie musiał się później wstydzić efektów ta-
kiej zamiany.

na skróty się nie opłaca


Najprościej byłoby wczytać zdjęcie do Photoshopa i użyć pole-
cenia Obrazek>Tryb>Skala szarości (Image>Mode>Grayscale).
Natychmiast otrzymujemy obrazek będący kombinacją odcie-
ni bieli i czerni. Z tymże – jakkolwiek świetnie wyeksponowane-
go zdjęcia kolorowego nie zamienilibyśmy w czarno-białe za po-
mocą tego polecenia to nigdy nie będziemy usatysfakcjonowani.
Dlaczego? Ano dlatego, że efekt naszej pracy będzie nijaki: mdły,
bez wyrazistości i charakteru. Ot, taka wyprana w pralce fotka.
Tym bardziej dziwi, że większość fotografów używa nadal tej me-
tody, choć wraz z pojawieniem się wersji CS3 Photoshopa udo-
stępniono nam bardzo dobre narzędzie Czerń i Biel (Black and
White), które znajdziemy w menu Obrazek>Dopasuj>Czerń i Biel
(Image>Adjustments>Black&White) (Rysunek 1).
Jako, że użycie tego narzędzia jest praktycznie intuicyjne
nie będę go szerzej omawiał. Polecam wczytać fotkę do Photo-
shopa i pobawić się suwakami oraz ustawieniami predefiniowa-
nymi z rozwijanej listy. Zobaczycie ile możliwości można wykre-
ować zanim zapisze się gotowe, właściwie według Was wykre-
owane dzieło.
To polecenie, choć o wiele bardziej zaawansowane niż za-
miana fotografii z polecenia Obrazek>Tryb>Skala szarości
(Image>Mode>Grayscale), to jednak jest nie tak dobre jak prze-
róbka zdjęcia w oparciu o kanały obrazu. Trwa to dłużej, ale
w efekcie otrzymujemy rzeczywiście zdjęcie w skali szarości. Ta-
kie jaki powinno być.
Zacznijmy od wczytania zdjęcia, które będziemy chcieli prze-
robić na skalę szarości. Ja pozwolę sobie użyć zdjęcia moich ser-
decznych znajomych Ani i Andrzeja, którzy nie tak dawno przysię-
gali sobie miłość po wsze czasy. Wybrane zdjęcie nie pozostawia
chyba wątpliwości, co do stanu ich uczuć (Rysunek 2).
W kolejnym numerze .psd, opierając się na zdjęciu Ani i An-
drzeja, pokażę kilka różnych sposobów konwersji wielobarwnej
fotografii na zdjęcie w skali szarości. Pozdrawiam fotograficznie
i photoshopowo.

Wasz...
Andrzej Petelski (Petel)
fotografia cyfrowa

54 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


fotografia cyfrowa

Photoshop
Lightroom 2.0 Beta – przegląd nowości
Pod koniec marca bieżącego roku Adobe udostępniło wersję beta programu
Lightroom 2.0. Jest to obecnie jedna z dynamiczniej rozwijających się
aplikacji poświęcona zarządzaniu i edycji dużych zbiorów zdjęć. Postaramy się
przyjrzeć podstawowym nowościom wprowadzonym w wersji Beta.

01 bez importu ani rusz 03 nowy panel filtrów


W Lightroomie dysponujemy kilkoma komendami, za pośrednic- Korzystając ze skrótu klawiaturowego [\] możemy wywoływać
twem których importujemy zdjęcia. W przypadku redakcji sko- i ukrywać belkę z filtrami, umiejscowioną bezpośrednio nad siatką
rzystamy z importu zdjęć z urządzenia (File>Import Photos from z obrazkami. Zawartość belki składa się z trzech elementów: Text, Re-
Device). Wybieramy urządzenie masowe i klikamy OK. W oknie dialo- fine, Metadata. Strefa Text umożliwia nam wyszukiwanie zdjęć w opar-
gowym importu wybieramy odpowiednie zdjęcia. Część plików zwią- ciu o tekst w nazwie, słowach kluczowych itd. Strefa Refine udostęp-
zanych z niniejszym tutorialem znajdziecie na dołączonej do maga- nia nam filtry, które możemy znaleźć również powyżej tzw. Filmstripu.
zynu płycie CD. W takim wypadku należy skorzystać z komendy Im- Strefa Metadata po kliknięciu pokaże przejrzysty podział metadanych
port Photos from Disk [Ctrl]+[Shift]+[I]. na kilka rożnych sekcji: data, aparat, obiektyw, etykiety. Możemy zmie-
niać zawartość sekcji, wybierając z rozwijanych list inne kryteria.

02 inteligentne kolekcje 04 proponowanie słów kluczowych


Po zaimportowaniu zdjęć Lightroom przeniesie nas automatycz- To kolejne udogodnienie Lightrooma, które znajdziemy w panelu
nie do modułu Biblioteka (Library). W lewym panelu tego modu- Keywording, Keyword Set – z listy wybieramy Suggested Keywords.
łu znajdziemy Navigator oraz Catalog, Folders i Collections. Zakładka Działanie nowego zestawu oparte jest na propozycjach nadania istnieją-
Collections uzyskała nowy model: Inteligentne kolekcje (Smart Col- cych już słów kluczowych do zdjęć, które dzielą pewne cechy podobne.
lections). Model standardowo zbudowany jest z 5 kryteriów, które Zbiór dysponuje słowem kluczowym Lightroom_2.0_Beta. Dwa zdjęcia
obejmują zdjęcia oznaczone gwiazdkami (1-5), etykietami, obrazy w zbiorze przedstawiają figurkę i pochodzą z serii zdjęć wykonanych
dodane w ostatnim miesiącu, ostatnio zmodyfikowane oraz zdjęcia jednego dnia z podobnymi ustawieniami aparatu. Jeśli wybierzemy
bez słów kluczowych. Zaznaczamy nasz zbiór i nadajemy zdjęciom te dwa zdjęcia to zauważymy, że Lightroom zaproponuje przypisanie
czerwoną etykietę. Możemy tworzyć nowe modele. dwóch pozostałych słów kluczowych właściwych dla sesji z figurkami.

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 55


fotografia cyfrowa

05 monitor za pas 08 kontrola kadrowania


Lightroom oferuje nam teraz możliwość pracy na dwóch moni- Lightroom proponuje obecnie jedno z najbardziej efektywnych
torach. Musimy upewnić się, że podłączyliśmy drugi monitor do narzędzi kadrowania. Aktywacja narzędzia powoduje automa-
komputera i kliknąć ikonkę monitora z cyfrą 2, która znajduje się tyczne wygenerowanie siatki kompozycji. Poza tym w sposób bez-
w prawym dolnym rogu (ponad Filmstripem). Klikając na grot, wy- błędny możemy za pomocą myszy przemieszczać zawartość ca-
bieramy metodę wyświetlania naszych zbiorów, przykładowo siatka. łej fotografii wewnątrz ramki kadrującej. Dzięki temu w przeciwień-
Jeśli nie dysponujemy drugim monitorem, to dodatkowe okno Ligh- stwie do Photoshopa możemy w sposób o wiele bardziej skuteczny
trooma pojawi się w obszarze bieżącego monitora. określać punkt centralny naszego kadrowania. Oprócz tego znako-
micie współpracuje z winietą (patrz: nowa funkcja korekcji winiety).

0 6 nowości w module Develop 09 retusz omówienie


Odnoszą się głównie do narzędzi i co bardziej zaskakujące, do Narzędzie Retouch umożliwia nam edycję wybranych obsza-
możliwości selektywnej edycji fotografii. Oznacza to, że może- rów zdjęcia – podstawą zmian jest pędzel. W sekcji Brush znaj-
my teraz, korzystając z pędzla, selektywnie nanosić zmiany para- dziemy znane nam z Photoshopa parametry pędzla: Size, Feather,
metrów fotografii. Listwa z narzędziami została przeniesiona bezpo- Flow. Po wybraniu ustawień pędzla możemy skoncentrować się na
średnio pod zakładkę Histogram. Na niej znajdują się: Crop Overlay jednym z kilku aspektów zdjęcia, które chcemy edytować. Znajdzie-
[R], Remove Spots [N], Remove Red Eye oraz Retouch [K]. my je w sekcji Paint. Są to: ekspozycja, jasność, nasycenie, przezro-
czystość, kolor.

07 nowa kontrola narzędzi 10 retusz selektywny


Narzędzie Remove Spot Tool uzyskało nowy system kontroli. Po- Po wyborze narzędzia Retouch możemy przystąpić do pracy.
dobnie jak w Photoshopie możemy kontrolować średnicę pędz- Z sekcji Paint wybieramy jeden z aspektów zdjęcia, np. Tint. Ko-
la dzięki nawiasom kwadratowym oraz dedykowanemu suwakowi, rzystamy z próbnika kolorów i szukamy czerwieni. Zmniejszamy
który określa rozmiar narzędzia. Mamy do wyboru dwa tryby pacy średnicę pędzla i pogłębiamy czerwień zachodzącego słońca na
narzędzia: Clone i Heal. Oczywiście możemy tymczasowo wyłączyć ścianach budynku. Po wykonaniu pierwszego i kilku dalszych po-
zmiany, jak i zresetować. ciągnięć zauważymy pojawienie się punktu kontrolnego. Najechanie
myszą na punkt spowoduje wyświetlenie półprzezroczystej maski,
która określa obszar działania narzędzia.

56 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


11 edycja retuszu
Kliknięcie w kropkę spowoduje rozwinięcie menu z pozostałymi
aspektami zdjęcia. Oznacza to, że na bazie naszych pociągnięć
możemy w dalszej pracy manipulować na przykład nasyceniem.
Jeśli klikniemy w kropkę i przytrzymamy przycisk, możemy przesu-
wać mysz w lewą lub prawą stronę, dzięki czemu zmieniamy Natę-
żenie (Amount) naszego retuszu. Suwak ze zmianą natężenia znaj-
dziemy także w sekcji Mask. Jeśli chcemy utworzyć nową nieza-
leżną serię pociągnięć pędzlem, to klikamy polecenie New w sek-
cji Mask. Obok znajduje się polecenie Edit, dzięki któremu możemy
edytować poprzednie zmiany.

12 pędzle
Korzystając ze skrótu klawiaturowego [Alt] podczas wykonywa-
nia operacji, uzyskujemy negatywne oddziaływanie narzędzia
(w sekcji Brush, odpowiedzialne są za to opcje Add i Erase). Przykłado-
wo, w sekcji Paint wybieramy aspekt Brightness; możemy zwiększać
jasność – wartości dodatnie lub korzystając z suwaka albo ze skró-
tu [Alt] zmniejszać jasność. W sekcji Brush możemy przełączać się
pomiędzy różnymi zestawami ustawień pędzli. W tym celu wybiera-
my pędzel A lub B. Ostatnia opcja to Auto Mask. Dzięki niej pędzel jest
w stanie wykryć graniczne obszary między jednym a drugim kolorem.

13 picture package
W module Drukuj (Print) możemy obecnie przygotowywać wie-
lostronicowe szablony, nawet dla pojedynczego zdjęcia, które
chcemy wydrukować w kilku rożnych wielkościach. W panelu Layout
Engine wybieramy Picture Package. Spowoduje to wyświetlenie siat-
ki. Następnie zaznaczamy wybraną fotografię na Filmstripie. Prze-
chodzimy do panelu Cells i wybieramy jeden z 6 standardowych pro-
porcji obrazu dla fotografii.
fotografia cyfrowa

14 edycja stron dla wydruku 17 rozszerzona integracja z Photoshopem


W oknie drukowanego dokumentu pojawi się dopasowana do Adobe zdecydowało, że edycja zdjęć w Photoshopie za pośred-
ramki fotografia (Lightroom nie zmienia proporcji fotografii, tyl- nictwem Lightrooma powinna przebiegać z pominięciem zapisu
ko definiuje proporcje ramki). Korzystając z suwaków Height i Width na dysk pliku w rozszerzeniu TIFF czy tez PSD. Lightroom dysponuje
możemy modyfikować ramkę – jej zawartość będzie automatycz- teraz 4 nowymi komendami. Możemy otworzyć zdjęcie w Photosho-
nie dopasowywana. Przycisk New Page umożliwia utworzenie no- pie jako Inteligentny obiekt (Smart Object), wybrać kilka zdjęć, aby
wej strony. Auto Layout automatycznie układa na stronie utworzo- je połączyć w Photoshopie jako panoramę, łączyć wiele zdjęć z roż-
ne ramki, a Clear Layout czyści stronę. Pamiętajmy, że wybierając nymi wartościami ekspozycji w celu uzyskania obrazów typu HDR
inne zdjęcie na filmstripe, podmieniamy zawartość wszystkich oraz ładować wiele zdjęć do jednego dokumentu, w którym wybra-
utworzonych ramek. Wskaźnikiem myszy możemy ręcznie dopaso- ne zdjęcia zostaną umiejscowione na osobnej warstwie. (z uwzględ-
wywać rozmiary ramek. nieniem Ps 10.0.1)

15 zapis drukowanej strony do JPG 18 export


Przygotowanie atrakcyjnego szablonu w module Drukuj (Print) W oknie dialogowym Export warto zwrócić uwagę na kilka no-
umożliwia nam zaprojektowanie ciekawych stron. Dzięki temu wych opcji. Pierwsza umożliwia nam dodawanie eksportowa-
możemy przesłać do drukarki gotowy projekt. Obecnie Lightroom nych zdjęć bezpośrednio do katalogu Lightroom (Add the Exported
oddaje nam również do dyspozycji możliwość zapisania tego projek- Photo to the Lightroom Catalog). Ponadto Lightroom umożliwia wy-
tu do pliku JPG. W tym celu przechodzimy do panelu Print Job i z me- ostrzanie zdjęć w zależności od przeznaczenia – druk lub prezenta-
nu Print to: wybieramy JPEG File. W kolejnych sekcjach ustawiamy cja ekranowa. W sekcji Post processing możemy wskazać program,
opcje dla zapisu pliku JPG. Warto zwrócić uwagę na możliwość za- do którego mają zostać wysłane zdjęcia po eksporcie.
znaczenia opcji wyostrzania wydruku. Krzysztof Kopciowski

16 nowa funkcja korekcji winiety


Umożliwia nam nakładanie winiety na wykadrowany obraz,
z uwzględnieniem nowych ram, które nadaliśmy dzięki narzę-
dziu Crop Overlay. Lightroom, nie dość że umożliwia nam niede-
struktywne wykadrowanie obrazu, to pozwala jeszcze nakładać wi-
nietę właśnie w obszarze, który został wykadrowany (Post-Crop
w zakładce Vignettes). Dzięki temu kadrujemy zdjęcie (zawsze mo-
żemy powrócić do oryginalnego formatu dzięki Reset), a następnie
dodajemy winietę z uwzględnieniem nowych ram obrazu.

58 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


konkurs przedwarsztatowy
I miejsce – Grzegorz Chorostecki

II miejsce – Paweł Modzelewski

III miejsce – Renata Radomska


warsztaty, warsztaty.... i po warsztatach...
26 kwietnia 2008r. w salonie Empik, w gdańskiej Galerii Bałtyckiej odbyły się warsztaty graficzne z magazynem .psd. Głównymi organizatorami
imprezy byli: magazyn .psd, Empik i Niezależny Związek Studentów.
Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję nauczyć się wielu trików związanych z retuszem zdjęć oraz fotomontażem w Photoshopie, a tak-
że mogli spróbować swoich sił w pracy na tabletach firmy Wacom. Wykłady poprowadzili autorzy tutoriali do magazynu .psd – Łukasz Ferlin
i Mateusz Szelc. W trakcie eventu zostały ogłoszone wyniki przedwarsztatowego konkursu fotograficznego na najlepszą serię zdjęć. Główną na-
grodę w postaci programu Adobe Photoshop CS3, ufundowanego przez firmę Adobe, za serię zdjęć portretowych otrzymał Grzegorz Chorostec-
ki. Zdobywcą drugiego miejsca oraz karty Nvidia Quadro, za zdjęcia krajobrazu wrzosowiska, okazał się Paweł Modzelewski. Trzecie miejsce za
serię Rio de Warsaw zajęła Renata Radomska. Wszystkie te prace zostały wydrukowane na drukarce fotograficznej HP i można je było podzi-
wiać do 15.05.2008 w gdańskim Empiku.
Dodatkową atrakcją warsztatów był jeszcze jeden konkurs – tym razem na najlepszy fotomontaż z fotografii zrobionych podczas samej impre-
zy i zdjęć Royalty Free, które są dodawane na płytach CD do naszego magazynu. Uczestnicy konkursu wykonywali swoje prace na laptopach
udostępnionych przez firmę HP. Laureatką konkursu została Paulina Natzke. W dowcipny sposób przerobiła redaktorkę magazynu w kota. Zwy-
ciężczyni w nagrodę otrzymała notatnik graficzny z funkcją tabletu Genius g-note 7100 od firmy Incom oraz Adobe Photoshop Elements 6 od
firmy Adobe. Drugie miejsce oraz tablet Wacom Bamboo od firmy Veracomp oraz 10 personalizowanych zdjęć AlphaPicture lub personalizowa-
ny kalendarz biurkowy AlphaPicture od Roffo.pl zdobył Jan Krasowski. Na trzecim miejscu uplasował się Adrian Jaworski, a w nagrodę otrzymał
notatnik graficzny z funkcją tabletu Genius g-note 5000 od firmy Incom.
Partnerami warsztatów graficznych byli: magazyn 3DFX, Akademia Fotografii i Hewlett Packard, sponsorami: Adobe, Veracomp, Wacom, NVidia,
Incom i Roffo.pl.
Uczestnicy i organizatorzy uznali, że impreza była udana i w związku z tym planowane są kolejne takie akcje w Empikach na terenie całej Polski.

konkurs warsztatowy

II miejsce Jan Krasowski

I miejsce Paulina Natzke

III miejsce Adrian Jaworski


galeria konkursowa
Nadszedł czas na wyłonienie zwycięzcy w wiosennym etapie konkursu Cztery pory roku w (foto)grafice. Ilość nadesłanych prac przekroczyła nasze
najśmielsze oczekiwania.
W poprzednim etapie mieliśmy duży problem z wybraniem najlepszej, teraz było jeszcze trudniej. Po długich debatach i sporach udało się nam wybrać
najciekawszą pracę. Zdobywcą pierwszego miejsca okazał się Paweł Wiewiórski. Do rąk laureata powędruje zaproszenie na kurs Photoshopa organizo-
wany przez Europejską Akademię Fotografii oraz roczna prenumerata magazynu .psd. Na drugim miejscu uplasował się Paweł Moor, natomiast trzecie
miejsce egzekwo zajęły Iga Niezgodzka oraz Ewa Wysocka.
Wszystkim serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do udziału w letnim etapie konkursu. O jego szczegółach przeczytacie kilka stron wcześniej oraz
na www.psdmag.org.

I
miejsce

Paweł Wiewiórski

II
miejsce
Paweł Moor

III
miejsce
III
miejsce
Iga Niezgódzka Ewa Wysocka
cztery pory roku w (foto) grafice

Marcin Niewęgłowski

Marcin Gleniu

Grzegorz Chorostecki

Krystyna Weiher

Bartłomiej Busz

Anna Bodnar Ewa Jasieńska


testy

www.shutterstock.com; www.dreamstime.com;
www.sxc.hu www.fotolia.com

Z jakiego banku zdjęć korzystasz? Z jakiego banku zdjęć korzystasz?


Z płatnego aktualnie tylko i wyłącznie z www.shutterstock.com. Z dar- Aktualnie korzystam z dwóch: www.dreamstime.com i www.fotolia.com
mowego (na zasadzie wymiany) z www.sxc.hu.
Jaką formę współpracy z bankiem zdjęć
Jaką formę współpracy z bankiem zdjęć preferujesz i czemu?
preferujesz i czemu? Zakup pojedynczych zdjęć. Abonament jest korzystny tylko przy regu-
W wypadku banków płatnych preferuję abonament. Przy systematycz- larnych zakupach dużej ilości zdjęć. Ja kupuję ich zbyt mało żeby było
nym codziennym pobieraniu maksymalnej ilości zdjęć na jaką zezwa- to dla mnie opłacalne. Płyty CD są dość drogie i nigdy nie będę miał ta-
la abonament cena za zdjęcie jest czasem bardzo niska (0,60-0,70PLN kiej swobody w wyborze fotografii do danego projektu jak przy zakupie
za zdjęcie). Pozwala mi to również na przełomie miesiąca abonamentu pojedynczych sztuk.
zebrać zdjęcia z różnej tematyki i o różnym charakterze.
Czy masz stały bank zdjęć, z którego korzystasz
Czy masz stały bank zdjęć, z którego korzystasz na bieżaco, a zdjęcia dokupujesz tylko okresowo?
na bieżąco, a zdjęcia dokupujesz tylko okresowo? Regularnie korzystam z www.dreamstime.com, ale nie mam tu wykupio-
Aktualnie zdjęcia dokupuję okresowo uzupełniając aktualną bazę nego abonamentu, kupuję tylko pojedyncze zdjęcia. Z innych serwisów
zdjęć. Na bieżąco korzystam jedynie z darmowego banku www.sxc.hu. korzystam okazjonalnie. Kupuję tylko to, co jest mi potrzebne w bieżących
projektach, każdorazowo dopasowując wybór do konkretnej potrzeby.
Ile średnio płacisz za jedno zdjęcie?
Średnia opłata wynosi 0,60 - 1PLN za zdjęcie w zależności od aktual-
Ile średnio płacisz za jedno zdjęcie?
nego kursu dolara i promocji obowiązujących w moim banku. Cena zdjęć kształtuje się między 1-3$.

Czy licencja Twojego banku ogranicza sposób Czy licencja Twojego banku ogranicza sposób
w jaki możesz używać zdjęć ? Jeśli tak to w jaki? w jaki możesz używać zdjęć ? Jeśli tak to w jaki?
Tak licencja mojego banku ogranicza zdjęcia jedynie do użytku elektro- Jest kilka rodzajów licencji. Są one dość skomplikowane i ograniczeń
nicznego (nie mogę ich drukować), a jedno zdjęcie mogę wykorzystać jest dość dużo. Główne to: ograniczona ilość kopi w druku, zakaz wyko-
tylko dla 3 klientów w miesiącu. rzystania w materiałach typu loga, tapety itp., zakaz odsprzedawania
zdjęcia wraz z projektami.
Czy otrzymujesz fakturę VAT za zakupione zdjęcia?
Fakturę otrzymuję, jednak z powodu zakupu zdjęć zagranicą nie mogę
Czy otrzymujesz fakturę VAT za zakupione zdjęcia?
sobie od niej odliczyć podatku VAT. Nie, nie otrzymuję.

Ocena w skali 1-10 : Shutterstock – 9 Ocena w skali 1-10 : 9


Sxc.hu – 8
Krótkie podsumowanie
Krótkie podsumowanie Z banków zdjęć korzystam regularnie na zasadzie wykupywania poje-
dynczych fotografii które pasują do tworzonego projektu. Jest to bardzo
Korzystając z banków zdjęć każdy grafik musi wiedzieć w pierwszej wygodne, gdyż nie muszę ograniczać się do pewnego zbioru i każdora-
kolejności jaki rodzaj współpracy odpowiada mu najbardziej. Mi forma zowo mam swobodę wyboru. Jest to również oszczędne, gdyż fotogra-
abonamentu bardzo pasuje. Jednak, gdyby nie pomoc osoby, która fie są w bardzo niskich cenach, a ich jakość jest bardzo wysoka. Szcze-
zajmuje się systematycznym wykorzystaniem banków nie osiągnął- gólnie upodobałem sobie www.dreamstime.com z uwagi na duży zasób,
bym tak niskiej ceny za zdjęcie. Dlatego też radzę wszystkim dobrze wygodny interfejs i wyszukiwarkę. Jest to też dobra propozycja dla osób
się zastanowić zanim podejmą decyzję i zainwestują swoje pieniądze. potrzebujących materiałów do nie komercyjnych zleceń.
Michał Kowalski, Bartosz Machnik,
EXPROMO, www.expromo.pl Informatyk/webmaster,
Megapiksel/fdesigners.net

64 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org


test konsumencki banków zdjęć

Istockphoto.com www.sxc.hu

Z jakiego banku zdjęć korzystasz? Z jakiego banku zdjęć korzystasz?


www.istockphoto.com Głównie z www.sxc.hu

Jaką formę współpracy z bankiem zdjęć Jaką formę współpracy z bankiem zdjęć
preferujesz i czemu? preferujesz i czemu?
Wykupuje po 10 kredytów na istocku i kupuje zdjęcia pojedyncze, Z podanych wolałbym abonament – czyli nieograniczony dostęp do
w zależności od tematyki reklamy lub innego projektu. zdjęć w określonym przeze mnie czasie, jednak z racji zapotrzebo-
wania oraz kosztów decyduje się na jednorazowe zakupy do aktual-
Czy masz stały bank zdjęć, z którego korzystasz nych projektów.

na bieżąco, a zdjęcia dokupujesz tylko okresowo? Czy masz stały bank zdjęć, z którego korzystasz
Tak, jest to istockphoto.com, tylko z niego zamawiam zdjęcia, inne ban-
ki nie zachwycają mnie swoją ofertą. na bieżaco, a zdjęcia dokupujesz tylko okresowo?
Głównie korzystam ze wspomnianego SXC, czasami jednak szukam
Ile średnio płacisz za jedno zdjęcie? w innych zbiorach. Djęć wyszukuję na bieżąco, w zależnosci od te-
matu jaki w danej chwili potrzebuję, nie mogę się zebrać do stwoże-
Od 2-4 kredytów za jedno zdjęcie, 10 kredytów to około 32zł. nia własnej kolekcji

Czy licencja Twojego banku ogranicza sposób Ile średnio płacisz za jedno zdjęcie?
w jaki możesz używać zdjęć ? Jeśli tak to w jaki? Kupuje najczęściej zdjęcia do druku: w przedziale 10-25zł
Tak, każde prace, mają swoje pozwolenia jak i wykup praw na druk
w większej ilości sztuk. Panuje ogólna zasada w regulaminie istock, Czy licencja Twojego banku ogranicza sposób
czyli chroniąca prawa autorskiego (tak jak stanowi prawo polskie i na
całym świecie dotycząca praw autorskich). w jaki możesz używać zdjęć ? Jeśli tak to w jaki?
Nie mogę używać zdjęć do propagowania przemocy, pornografii, ra-
Czy otrzymujesz fakturę VAT za zakupione zdjęcia? sizmu itp.

Otrzymuję maila z informacja o zakupie, ale prawdę mówiąc nigdy do- Czy otrzymujesz fakturę VAT za zakupione zdjęcia?
kładnie nie czytam tego, więc nie wiem, czy w ogóle jest taka możliwość.
Nie, nie otrzymuję.
Ocena w skali 1-10 : 9
Ocena w skali 1-10 : 9
Krótkie podsumowanie
Wspaniała strona, która posiada najwybitniejszych i wyjątkowych Krótkie podsumowanie
twórców z całego świata. Daje ona możliwość łączenia świata grafiki SXC posiada chyba najbardziej rozbudowaną bazę darmowych zdjęć
i fotografi w jedność. Znajdują się tam wspaniali projektanci i fotografo- w Internecie. Jedynym minusem jaki dostrzegam jest fakt, że niektó-
wie, dzięki którym można wiele się nauczyć. Można zakupić tu wspa- re dobre zdjęcia powtarzają się w projektach reklamowych w całym
niałe projekty i zdjęcia, od których czasami zależy cały projekt nad ja- kraju. Z tego względu staram się nie używać oklepanych fotek i szu-
kim się pracuje. Prezentowane zdjęcia są profesjonalne i niekiedy ma- kać głębiej.
łospotykane. Strona ma wiele możliwości , posiadają wspaniałe testy, Tomasz Szmidt,
przez które trzeba przejść, aby się dostać i sprzedawać własne dzieła. Grafik freelancer
Uważam, że to najlepsza strona z Stocków. Przede wszystkim posiada
wersję polską, więc łatwo ją sobie obejrzeć.
Katarzyna i Daniel Matysik,
graficy komputerowi 2 i 3d,
www.bajda.eslupsl.pl

.psd 07-08/2008 » www.psdmag.org 65


komiks
www.empro.pl komiks
Klub PRO
warsztaty

wizytówki firm prenumerujących .psd


kontakt do nas:
psd@psdmag.org
tel.: 022 427 35 30
fax: 022 244 24 59

Naszą misją jest projektowanie najwyższej jakości


dedykowanych systemów IT, które cechuje wyso- GRAFIKA IDENTYFIKACJA
ka niezawodność, wydajność, ergonomiczność WIZUALNA POLIGRAFIA
i intuicyjność w obsłudze oraz administracji. Budujemy i realizujemy pojedyncze lub zinte-
Głównym elementem oferty EPRO jest opro- growane produkcje marketingowe,
gramowanie sklepu internetowego oraz identyfi- umacniając ich pozycje na rynku i kształtując
kacja wizualna. silny, pozytywny obraz.
e-mail: bok@epro.com.pl http://www.sagana.com.pl
tel. 085 743 66 38
http://www.epro.com.pl

70 .psd Extra 01/2008 » www.psdmag.org


eduZETO morning drink
TTS Comapny
Sprzedaż i dystrybucja oprogramowania kom-
al. Kraśnicka 35 puterowego. Import programów na zamówienie.
20-718 Lublin grafika z jednego elementu
Ponad 200 producentów w standardowej ofercie.
Tel. +48 81 718 4217 Chcesz kupić oprogramowanie i nie możesz
Fax. +48 81 525 5052 znaleźć polskiego dostawcy?
Skontaktuj się z nami - sprowadzimy nawet poje-
http://www.eduzeto.lublin.pl dyncze licencje.
e-mail: szkolenia@zeto.lublin.pl
www.OprogramowanieKomputerowe.pl

paweł pomorski
Zakres naszej działalności obejmuje:
Agencja Reklamowa • opiekę serwisową i techniczną firm oraz
wydawnictw
Nylon Coffee
• doradztwo w zakresie doboru sprzętu dla
Inspirujące wyzwania, DTP (MAC/PC)
energetyzująca atmosfera, • bezpieczeństwo sieci i danych klienta
nie siedź w domu – dołącz do nas!

Nylonowcy e-mail: pawel@pomorski.net


http://www.nc.com.pl/praca

EURO INFO GROUP


Sp. z o.o.
Istnieje na rynku usług edukacji informaty-
cznej od 1999 r. Prowadzimy profesjonalne
G-media szkolenia z zakresu grafiki komputerowej,
Autoryzowany Instruktor projektowania stron www (HTML i CSS, PHP,
Adobe tworzenie aplikacji internetowych).
Tworzenie stron WWW i prezentacji multi-
medialnych http://www.kursykomputerowe.pl

G-media Paweł Zakrzewski


http://www.g-media.pl
CFSTUDIO.PL
Specjalizujemy się w projektowaniu stron
Internetowych, począwszy od niewielkich
wizytówek przeznaczonych dla małych firm
AGENCJA TEMATY poprzez portale, kończąc na zaawansowanych
rozwiązaniach e-commerce. Zapraszamy do
• najwyższej jakości druk wielkoformatowy współpracy.
• kompleksowe usługi reklamowe http://www.cfstudio.pl
• litery przestrzenne
• grafika ploterowa
• grawerowanie
• kasetony
• pomysł projekt realizacja montaż
BROSTUDIO
Projekty i aplikacje internetowe; Grafika
http://www.tematy.com.pl komputerowa; Projektowanie ikonek i GUI;
Korekcja i retusz zdjęć; Corporate Identity...
i wiele innych.

http://www.brostudio.pl
CopyMAX System
Istnieje na rynku od 2001 roku. Oferta Firmy
obejmuje: druk solventowy wielkoformatowy
na papierze, folii, banerze, siatce mesh
i innych mediach do druku z roli, produkcję
reklam zewnętrznych, druk UV bezpośrednio
na materiałach płaskich takich jak: PCV, Plexi,
Aluminium, blacha, drewno inne. Firma posi- CEDRYK GRAPHICS
ada 6 własnych ploterów renomowanych firm: Skład, łamanie, ulotki, broszury, książki, ka-
Durst, Yeti, Oce, Rolad oraz Seiko. lendarze, foldery, katalogi;
opracowywanie projektów graficznych, logo,
http://www.copymax.pl
papierów firmowych, szyldów;
obsługa firm i klientów indywidualnych.
Tel. 0-501-792-583

e-mail: kahuna1@wp.pl
WARSZAWSKA SZKOŁA
FOTOGRAFII
Jedna z najstarszych i największych pry-
watnych szkół fotograficznych w Polsce.
Proponujemy: MEDIA FORM
• 2 letnie studium fotografii • Sesje fotograficzne - również wyjazdowe.
• 1 roczne studium fotoreportażu • Plansze reklamowe, wystawowe (full kolor/
• 4 miesięczne intensywne kursy fotografii zdjęcie naklejane i laminowane maszynowo)
• wieczorowe i weekendowe warsztaty • Systemy prezentacyjne typu roll-up
z komputerowej obróbki obrazu Rzetelnie, Terminowo i Kompetentnie
(Photoshop CS2) Obsługujemy cały kraj
http://www.wsfoto.art.pl Rok założenia 1995 http://www.mediaform.pl

.psd Extra 01/2008 » www.psdmag.org 71


Roczna prenumerata

tylko
199,-
Magazyn .psd jest jedynym polskim magazynem

Zadzwoń
poświęconym grafice 2D, który pokazuje krok po
kroku jak w praktyczny sposób wykorzystać moż-
3
liwości programu Adobe Photoshop, uzyskać cie-
kawy efekt, wyretuszować fotografię, czy zapro-
+48 22 427 36 5
jektować stronę internetową. Do każdego numeru
lub
są dodawane płyty CD z filmami instruktażowymi zamów
oraz zdjęciami Royalty Free.
mailowo!

Kontakt
1. Telefon 2. Online
+48 22 427 36 79 pren@software.com.pl
+48 22 427 36 53 www.buyitpress.com
2. Fax 3. Adres
+48 22 244 24 59 Bokserska 1
02-682 Warszawa, Polska
Zamówienie prenumeraty
Prenumerujesz
– zyskujesz Prosimy wypełniać czytelnie i przesyłać faksem na numer:

oszczędność
00 48 22 244 24 59
l lub listownie na adres:

pieniędzy
Software-Wydawnictwo Sp. z o. o.
ul. Bokserska 1

szybka dostawa
02-682 Warszawa
l Polska

prezenty
E-Mail: pren@software.com.pl
l Przyjmujemy też zamównienia telefoniczne:

bezpieczna płatność
0048 22 427 36 79
l 0048 22 427 36 53

on-line Jeżeli chcesz zapłacić kartą kredytową,


wejdź na stronę naszego sklepu internetowego www.buyitpress.com.

Imię i nazwisko ...............................................................................

Nazwa firmy.....................................................................................

Dokładny adres ..............................................................................

.........................................................................................................

Telefon ............................................................................................

E–mail .............................................................................................

ID kontrahenta ................................................................................

Numer NIP firmy .............................................................................

Fax (wraz z nr kierunkowym) .........................................................

□ automatyczne przedłużenie prenumeraty

Od
Ilość
Ilość numeru
Tytuł nume-
rów
zamawia-
nych pre-
pisma
lub mie-
Cena

numerat
siąca
.psd (2 płyty CD)
Miesięcznik użytkowni- 11* 199
ków Adobe Photoshop PLN
numery specjalne
140
.psd Extra 6
PLN
+ .psd StarterKit

* w lipcu i sierpniu ukazuje się jeden wakacyjny numer


zajawka

i to by było na tyle...
Przeczytaliście już całe wakacyjne .psd, teraz nie pozostało
Wam nic innego jak cierpliwie czekać do końca sierpnia
i wypatrywać następnego numeru.
Wydanie to będzie poświęcone Colour Management, czyli
zarządzaniu kolorem. Dowiecie się z niego między innymi
co to są przestrzenie barw, przeczytacie o sposobach
ich konwersji oraz jak obsługiwać kolory w Photoshopie.
Serdecznie zapraszamy Was do salonów prasowych, naszego
sklepu internetowego oraz działu prenumeraty.

www.psdmag.org

kolejny numer .psd 9/2008 (31)


od sierpnia w sprzedaży

74 .psd 07-08/2008 » www.psdmag.org