Wξ‹FÏ ùs β
t θϑ
ß =n à
ô ƒã ω
Ÿ ρu Ο
ó γ
ß 7t ≈Gt 2
Å
t ρâ t )
β
ø ƒt 
š ×Í ≈¯ 9s ρ' 'é ùs µÏ ΨÏ Šϑ
Ï ‹u /Î …µç 7t ≈Ft 2
Å
u AÎ ρ&é 

ô ϑ
y ùs ( Λ÷ ιÏ ϑ
Ï ≈Βt *Î /Î ¨
¤ $Ρt &é ≅
¨ 2
à
#( θã
ã ‰
ô Ρt Πt θö ƒt
Ingatlah hari Kami menyeru tiap-tiap kumpulan manusia dengan nama Imamnya, kemudian sesiapa diberikan Kitabnya
di tangan kanannya maka mereka itu akan membacanya dengan sukacita dan mereka tidak akan dizalimi sedikitpun. 

  
 
 

 


#$% " !  
SYAIKH AL-MASYAIKH KHWAJAH KHWAJAGAN PIR PIRAN

HADHRAT MAULANA KHWAJAH KHAN MUHAMMAD
SAHIB KHANQAH SIRAJIYYAH RAHIMAHULLAH
( Urdu / ‫) أردو‬
:‫تربيتن دان إيدارن‬

‫ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﻪ‬
‫ﻧﻘﺸﺒﻨﺪي أﰷدﱊ ﻗﺮأن ﺳـﻨﺔ ﺣﺪﻳﺚ‬
‫ﻣﺮﮐﺰي ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺧﻠﻴﻠﻴﻪ ﻧﻘﺸﺒﻨﺪﻳﻪ ﳎﺪدﻳﻪ‬
‫ﺳﻼﻳڠ ﺳﻼڠﻮر داراﻹﺣﺴﺎن‬
1433/2012
0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful