ELEMENTE DE RELAŢIE COMUNE MAI MULTOR SUBORDONATE --DIFERENŢIEREA DINTRE ELE—

CĂ: Conjuncţia „că” introduce următoarele subordonate: 1. – toate subordonatele necircumstanţiale: a) SUBIECTIVĂ: Se ştie/ că va veni. b)COMPLETIVĂ DIRECTĂ: Ştiu/că … c)PREDICATIVĂ: Problema este/ că… d) ATRIBUTIVĂ:Mi-am pus problema/că.. e)COMPLETIVA INDIRECTĂ: Mă gândesc/ că voi reuşi. 2. subordonate circumstanţiale: a) CAUZALĂ: Am venit,/că m-ai chemat. ( că = fiindcă, deoarece, căci) b)CONCESIVĂ: Popa,/că-i popă,/şi tot nu toacă de două ori pentru o babă surdă. ( că = chiar dacă ) c)CONSECUTIVĂ:Este aşa de frumoasă,/ că la soare te poţi uita,dar la dânsa ba. ( că = încât) SĂ: Introduce: 1. toate necircumstanţialele: Se pot lua regentele de mai sus, iar ,în locul conjuncţieie „că” vom pune „să”, continuând exemplul. ( Subiectiva prin „să” se va construi mai bine după expresia impersonală „ E bine/ să…”, decât după reflexivul impersonal : „Se ştie”). 2. subordonate circumstanţiale: a) FINALĂ (CS): A venit/ să vadă filmul. ( să = ca să) b) CONDIŢIONALĂ: Să fi ştiut, / aş fi spus. ( să = dacă, în caz că) c) CONCESIVĂ: Să mă rogi în genunchi,/ tot nu te iert. (să = chiar dacă) d) CONSECUTIVĂ: E prea slab,/ să reziste . ( să = încât)

CA SĂ: 1. toate necircumstanţialele ( Se procedează la fel cu „să”,înlocuind-o cu „ ca să”). 2. circumstanţiale: a) DE SCOP (FINALĂ): A venit/ ca să ia cărţile. b) CONSECUTIVĂ (CNS): Este prea departe, /ca să audă/ ce spunem. (ca să = încât să) DACĂ: 1. toate necircumstanţialele: ……. 2. subodonatele circumstanţiale: a) TEMPORALĂ (CT): Dacă-l văzu,/ se şi duse la el. ( dacă = când ; în aceste construcţii, apare în regentă un adverb de timp, numit „coreletiv”; în acest exemplu el este „şi”= îndată, imediat. Acest „şi” este în propoziţia lui un adverb de timp şi are funcţia sintactică de CCT. Este singura situaţie în care „şi” are funcţie sintactică, ca adverb, fiindcă el mai poate fi întâlnit ca adverb restrictiv ( de mod) ,dar nu are funcţie sintactică: Şi noi am fost acolo. „şi” = chiar ; =adv. de mod restrictiv,fără funcţie sintactică). b) CAUZALĂ: ( dacă = fiindcă): Dacă ai venit târziu,/ am plecat. (acţiunea exprimată în enunţ este o certitudine =sigură şi ea s-a petrecut) c) CONDIŢIONALĂ: Dacă vii târziu,/ plec. ( dacă = în caz că; şi arată o ipoteză). d) CONCESIVĂ (CV): ( dacă = chiar dacă): Dacă mi-ai da luna de pe cer,/ tot nu m-aş uita la tine. DE: 1. toate necircumstanţialele: ……. 2. circumstanţialele: a) TEMPORALĂ: De-l văzu,/ imediat se duse la el. (de = când) ; Ca şi cea introdusă prin „dacă”, are un corlativ în regentă = adverb de timp (CCT); b) CAUZALĂ ( de = fiindcă) : 1

De n-ai venit ,/ am plecat singur. ( acţiunea este încheiată) c) FINALĂ: ( de = să, ca să): Am fost / de-am văzut meciul. d) CONDIŢIONALĂ ( de = dacă,în caz că): De nu vii, / anunţă-mă. e) CONCESIVĂ : ( de = chiar dacă): De mi-ai da luna ,/ tot nu te iert. f) CONSECUTIVĂ: ( de = încât): Este atât frumos,/ de-ţi ia ochii. UNDE: Este un adverb relativ de loc şi introduce: 1. toate necircumstanţialele: …….. 2. subordonate circumstanţiale: a) CL ( circumstanţială de loc): Mă duc / unde vreau. c) CZ (cauzală) : S-au bucurat mult, / unde au văzut atâta bănet. ( unde = fiindcă); CÂND: 1. toate necircumstanţialele: …… 2. subordonate circumstanţiale: a) TEMPORALĂ (CT): Când a ajuns,/ a anunţat. b) CAUZALĂ: ( când = din moment ce): De ce te superi, când nu cunoşti adevărul. c) CONDIŢIONALĂ: ( când = dacă, în caz că; arată o ipoteză ): Când aş şti adevăratele tale intenţii, / n-aş mai vorbi. ( se construieşte cu modul condiţional). CUM: 1. toate necircumstanţialele: …… 2. subordonalele circumstanţiale: a) MODALĂ (CM): Scriu / cum ştiu. b) TEMPORALĂ (CT) : ( cum = când): Cum treci Siretul, / apa-i rea…( cum = îndată ce, când). c) CAUZALĂ (CZ): ( cum = fiindcă) Cum n-ai venit, / am plecat singur. ( Acţiunea este încheiată, astfel „cum”= fiindcă). LOCUŢIUNI CONJUNCŢIONALE SPECIFICE 1. CT: după ce, până ce, îndată ce, imediat ce, în timp ce, în vreme ce, înainte să, până să, până ca să, înainte ca să, ori de câte ori, de câte ori;

2. CM: , aşa cum, fără să, fără ca să, pe măsură ce; decât să…..( mai bine…); cu cât…(cu atât…); pe cât…..(pe atât…); de ce…..(de aceea…);de parcă; 3. CZ: pentru că, din cauză că,din moment ce, odată ce, de vreme ce; 4. CS: pentru ca să;ca nu cumva să, pentru ca nu cumva să; 5. CDŢ: în caz că, numai dacă; 6. CV: chiar dacă, chiar de, cu toate că, măcar că, măcar să, chit că, fie că; 7. CNS: astfel încât, pentru ca să;

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful