You are on page 1of 5

1. Hoc chinh tri co cn thit khng? Hoc chinh tri lam gi?

? Bn lnh vc trong i sng, bao gm chnh tr - kinh t - vn ha - x hi, ni nh H Ch Minh, l quan trng ngang nhau, khng c xem nh mt lnh vc no. Chnh tr c vai tr c bit quan trng trong i sng x hi. Bi ni n chnh tr l ni n vn quyn lc, qun l nh nc v qun l x hi. Lnin tng ni: Ngi ta cn n kinh t khi cht i, cn n chnh tr khi t git chnh mnh. Nu khng hiu bit v chnh tr th khng th c hnh ng t gic v thc thi quyn lc ca chnh mnh... Ni mt cch vn tt, Chnh tr hc l khoa hc nghin cu v chnh tr. T chnh tr n Chnh tr hc l mt qu trnh. Chnh tr hc nghin cu v chnh tr trn nhiu lt ct: nghin cu chnh tr t phng din con ngi chnh tr th cn phi nghin cu thc chnh tr, nim tin chnh tr, hnh vi chnh tr ca c nhn. Chnh tr cn nghin cu cc quan h; cc qu trnh, xu hng vn ng ca chnh tr, m hnh th ch, chin lc, chnh sch v cng ngh chnh tr... C th ni, Chnh tr hc l trit hc ca chnh tr, ch trng nghin cu l thuyt chnh tr, cung cp nhng hiu bit c bn, c h thng cc nguyn l, cc quy lut ca chnh tr t ng dng vo hot ng chnh tr trong nhng iu kin c th. Chnh tr hc cn thit i vi c x hi v mi c nhn. Th nht, sng trong mt x hi chnh tr (tc l cc x hi c giai cp v Nh nc), ngi ta khng th khng hiu bit v lnh vc ny, tr thnh nhng con ngi chnh tr, c thc ch ng, t gic v sng to. Th hai, cn n chnh tr hnh thnh nn th ch, xy dng nn thit ch nhm qun l x hi, em li li ch cho giai cp v dn tc. Th ba, chnh tr cn cn thit gii quyt nhng vn quan h quc t. Nhng c nhiu kin vn l lun rng: Ti ch lm chuyn mn thi, khng lin quan n chnh tr? GS.TS Hong Ch Bo: Ni nh vy l khng ng, bi trong x hi chnh tr, ngi ta khng bao gi c th sng v hot ng m tch ri khi chnh tr. Trn thc t, chnh tr li cun tt c mi ngi vo cuc. Ngi tr thc cng khng nn ng trong thp ng tri thc, nh vn thng ngh mt cch ch quan v o tng, m cn ch ng tham gia vo i sng chnh tr. ng cha xa tng ni, quc gia lm nguy, s phu hu trch. Nguyn Tri tng truyn dy: Tri bin c nhiu th tr l su, lo cng vic xa th thnh cng l. Mc, A ngghen, Lnin, H Ch Minh u l l nhng nh tr thc li lc, nhng ng thi cng l cc nh chnh tr kit xut thi. Chnh v vy m cn hiu cu ni ca Lnin: Ngi m ch s ng ngoi chnh tr cho ng. Lnin khng cho rng, ngi m ch th khng cn n chnh tr, m phi hiu, nu khng c hc vn, hc thc th s ch c th hnh ng chnh tr mt cch m qung m thi. 2. Ban co tin Vit Nam se xy dng thanh cng chu nghia xa hi khng? Vi sao? C ang Cng san Vit Nam lnh o, c ng li ng; ng hp lng dn, dn tin ng. C i ng cn b tuyt i trung thnh vi mc tiu l tng ca dn tc, xng ng l y t ca nhn dn. Nhn dn Vit Nam ng thun mt lng, quyt tm xy dng mt nc Vit Nam ha bnh, thng nht, c lp, dn ch, giu mnh v vn minh trn con ng i ln chu nghia xa hi. Chng ta c li th so snh v v tr a l, a hnh, ti nguyn thin nhin. c bit l ngun nhn lc tr tu cao thu ht u t, chuyn giao cng ngh. ng ta xc nh ng n, bt u t i mi t duy l lun, nht l t duy kinh t. i mi ton din nhng c trng im ng: Trn c s n nh, pht trin kinh t, ci thin tng bc i sng nhn dn, ng thi v tng bc i mi h thng chnh tr pht trin t nc ng nh hng x hi ch ngha. 3. S nghip i mi c thnh cng hay khng, t nc bc vo th k XXI c v tr xng ng trong cng ng th gii hay khng, cch mng Vit Nam c vng bc theo con ng x hi ch ngha hay khng phn ln ty thuc vo lc lng thanh nin. Ban nghi sao v cu trn? TN l lc lng x hi to ln, l ngun lc mnh m thc y s pht trin x hi hin ti v l ngi ch tng lai ca t nc. La tui TN l lc lng hu b ca t nc. y l tui m mi c nhn khi

u qu trnh thc s ch ng v tch cc tham gia vo i sng x hi hoc tri qua qu trnh cha lu v mt thi gian. Hot ng ch o ca TN l hc tp. Nu nh ng c ny sinh, hnh thnh trong hot ng sng ca c nhn th CT ca TN c ny sinh, hnh thnh, pht trin trong chnh qu trnh TN tin hnh hot ng hc tp, lao ng. Hin nay, t nc ta ang y mnh qu trnh cng nghip ha, hin i ha, p dng c ch qun l theo c ch th trng. p ng s pht trin ca t nc trong tnh hnh kinh t, chnh tr - x hi nh hin nay, TN cn phi c trnh cao, nng ng, lun i mi v c hoi bo, c kht vng vn ln. ng thi, bi cnh kinh t - x hi cng l iu kin khch quan thc y s pht trin CT mi con ngi, nht l TN. Tuy nhin, trn thc t, mt b phn TN vn c t tng an phn, lun bng lng vi nhng g mnh t c; khng n lc vn ln t c thnh cng, kt qu cao nht trong cng vicNu mt t nc, hay nh hn l mt cng ty, mt c quanm tp hp nhiu ngi nh vy th s nh hng khng tt n nng sut, hiu qu cng vic, s km hm s pht trin. Mt khc, cng vi nhng nt c th ca tm l la tui th tnh cht khi u ca giai on ny lm cho nhu cu t khng nh bn thn trong cng ng c phn ln TN thc rt r v mong mun c p ng n TN cng rt ln. Nhng thc t cho thy rt nhiu nh qun l trong cc t chc, c quan ni TN lm vic cha hiu r c im tm l ny ca h, cha tin tng h v cha c bin php tm l khch l h nn mt s TN khng c s n lc phn u trong cng vic. Vn t ra y l phi tch cc ha hn na CT ca TN, lm c iu , nht thit phi c nhng nghin cu su rng hn na v loi ng c ny. Vic nghin cu CT ca TN khng ch c ngha l lun m n cn c ngha thc tin v cng to ln, bi vn ng c ni chung v CT ni ring gi v tr quan trng trong cu trc nhn cch, l c s l gii cc lc thc y hnh vi con ngi. Nghin cu mt cch su sc v ton din, c h thng v CT ca TN s cho chng ta c ci nhn ng n v vn ny, t c th ra nhng hng pht trin ph hp cho TN trong hot ng hc tp v lao ng ca h. Tuy nhin, nhng nghin cu v CT la tui TN ca Vit Nam hin nay cha nhiu. Cc nghin cu ch mi ch ra mt s c im ca CT, cc yu t nh hngm t quan tm n s khc nhau ca CT trn c s gii tnh; mi tng quan gia CT vi nhu cu thnh t, vi v MLSTB. 4. Cng nghip hoa Hin ai hoa la gi? Vai tro cua thanh nin trong s nghip cng nghip hoa hin ai hoa t nc. T th k XVII,XVIII khi cch mng cng ngh c tin hnh chu u,cng nghip ho c hiu l qu trnh thay th lao ng th cng bng lao ng s dngmy mc.KhI nim cng nghip ho mang tnh lch s tc l lun c s thay i cng vi s pht trin ca nn sn xut x hi,ca khoa hc.cng ngh.Do vic nhn hc ng dn khI nimh ny trong tong giai on pht trin ca nn sn xut x hi c ngha to ln c v l lun v thc tin. Hi ngh ban chp hnh trung ng ln th VI ca i hI i biu ton quc ln th VII ng cng sn Vit Nam xc nhCng nghip ha,hin i ho l qu trnh chuyn i cn bn ton din cc hot dng sn xut,kinh doanh,dch v v qun l kinh t-x hi t s dng lao ng th cng l chnh sang s dng mt cch ph bin sc lao ng cungg vi cng ngh phng tin v phng php tin tin hin i da trn s pht trin ca cng nghip v tin b khoa hc-cng ngh nhm to ra nng suet lao ng x hi cao i vi nc ta l mt qu trnh thc hin chin lc pht trin kinh t-x hi nhm cI bin mt x hi nng nghip lc hu thnh mt x hi cng nghip gn lion vi vic hnh thnh tng bc quan h sn xut tin b,ngy cng th hin y hn bn cht vit ca ch mi. Cng nghip ho hin i ho to ra nhng iu kin cn thit v vt cht k thut,v con ngi v khoa hc cong ngh thc y chuyn dch c cu kinh t nhm huy ng v s dng c hiu qu mi ngun lc khng ngng tng nng sut lao ng x hi,lm cho nn kinh t x hi pht trin nhan v bn vng,nng cao i sng vt cht v van ho ca nhn dn,thc hin cng bng v tin b x hi,bo v v ci to mI trng sinh thi.

Cng nghip ho, hin i ho nc ta l qu trnh chuyn i cn bn, ton din cc hot ng sinh vin kinh doanh, dch v v qun l kinh t, x hi t s dng sc lao ng th cng l chnh sang s dng mt cch ph bin sc lao ng vi cng ngh, phng tin v phng php tin hnh, hin i, to ra nng sut lao ng x hi cao. Thc cht, cng nghip ho, hin i ho nc ta l qu trnh to ra nhng tin v vt cht, k thut, v con ngi, cng ngh, phng tin, phng php nhng yu t c bn ca lc sn xut (Lc lng sng xut) cho Ch ngha x hi. Ni dung ct li ca cng nghip ho, hin i ho l ci tin lao ng th cng, lc hu, thnh lao ng s dng k thut tin tin, hin i t ti nng sut ngha x hi l mt tt yu khch quan v c thc hin thng qua cng nghip ho, hin i ho. Bi c s vt cht k thut l iu kin trng yu nht, quyt nh nht c lin quan ti s pht trin v cht i vi lc lng sn xut v nng sut lao ng x hi, i vi vic p ng nhu cu ngy cng tng mi thnh vin trong x hi v i vi s thng li cui cng ca ch ngha x hi. on vin on Thanh nin Cng sn H Ch Minh l thanh nin Vit Nam tin tin, phn u v l tng ca ng Cng sn Vit Nam v Ch tch H Ch Minh, c tinh thn yu nc, t cng dn tc; c li sng lnh mnh, cn kim, trung thc; tch cc, gng mu trong hc tp, lao ng, hot ng x hi v bo v T quc, gn b mt thit vi thanh nin; chp hnh nghim chnh php lut ca Nh nc v iu l on. on vin l nhn vt trung tm ca t chc on. Danh hiu on vin on Thanh nin Cng sn H Ch Minh l nim vinh d, t ho ca mi thanh nin khi gia nhp on. Ngi on vin l sc mnh ca t chc on, l cu ni quan trng gia t chc on vi thanh nin, l lc lng chm sc v du dt thiu nin, nhi ng; l ngi trc tip tuyn truyn cc ch trng, ng li ca ng, ca on n thanh nin; l ngi c vai tr tin phong trong trin khai thc hin cc phong tro, cc hot ng ca on; l hnh mu cho thanh nin, thiu nin v nhi ng hc tp v lm theo. Mi on vin phi khng ngng hc tp, tu dng, rn luyn cc ni dung ca chng trnh rn luyn on vin trong thi k mi vi 5 tiu ch rn luyn v 10 tiu ch hnh ng sau: Pht huy cao nht kh nng t rn luyn c c nhng kin thc, hiu bit c bn, c o c cch mng, phm cht chnh tr vng vng theo 5 tiu ch rn luyn, bao gm: - Giu lng yu nc, yu ch x hi ch ngha. - on kt, thn i v cng ng. - Sng vn ha, tun th php lut. - Giu tri thc, c sc khe, k nng. - T tin, bn lnh trong hi nhp. Mi on vin cn c nhng vic lm c th, thit thc, ph hp kh nng trnh nghip v, nng cao nng lc, cng hin ht mnh trong hc tp, sinh hot, cng tc v hot ng x hithc hin tt nhim v ca ngi on vin theo 10 tiu ch hnh ng, l: - Sn sng gii thiu v lch s, truyn thng ca qu hng, t nc Vit Nam vi bn b trong v ngoi nc. - Sn sng m nhn nhng vic kh, vic mi. - Sn sng gip ngi gi, tr em, ngi c hon cnh c bit kh khn.

- Xung kch tham gia cc hot ng tnh nguyn. - Xung kch xy dng np sng lnh mnh, vn minh, phng chng t nn x hi. - Xung kch bo v mi trng sinh thi. - Thng xuyn chp hnh php lut. - Thng xuyn hc tp, nng cao hiu bit, trnh chuyn mn. - Thng xuyn rn luyn th dc th thao. - Thng xuyn vn ng thanh thiu nhi tham gia cc hot ng on, Hi, i; gii thiu c thanh nin vo on. 4 Th h thanh nin ngy nay c sng, hc tp, lao ng trong mi trng ha bnh. Thanh nin phi t khng nh mnh l th h vt ln hn so vi cc th h thanh nin i trc v ang dn xa b ranh gii tt hu snh vai ngang bng vi thanh nin cc nc trn th gii. Mun vy, thanh nin Vit Nam cn phi: tch cc tham gia hc tp nng cao trnh l lun chnh tr, bi p l tng cch mng, khng ngng nng cao trnh vn ha, chuyn mn, khoa hc k thut v tay ngh; tham gia tch cc cc hot ng xy dng ng, Nh nc, Mt trn T quc Vit Nam v cc on th nhn dn; xy dng mi trng x hi lnh mnh v mi trng sinh thi trong lnh, sch p; xung kch i u trong s nghip pht trin kinh t - x hi, bo m quc phng, an ninh, tham gia cc chng trnh, d n ca a phng; t nguyn, t gic tham gia thc hin ngha v qun s, tham gia cc hot ng bo v T quc v gi gn an ninh, trt t, an ton x hi. Cch mng nc ta ang chuyn sang thi k mi, thi k y mnh cng nghip ha, hin i ha. k tc xng ng s nghip cch mng v vang ca ng v dn tc ta, mi thanh nin Vit Nam hy ra sc hc tp, trau di l tng c lp dn tc v ch ngha x hi; ra sc thi ua lao ng v rn luyn hnh thnh mt th h thanh nin tn tin, xng tm i hi ca t nc v thi i. 5. ap ng c yu cu cua thi ky y manh cng nghip hoa hin ai hoa, thi ky kinh t tri thc, thi ky hi nhp quc t, thanh nin Vit Nam cn co 3 nhom phm cht. o la nhng nhom phm cht nao? Hng phn u cua ban ren luyn nhng nhom phm cht o. Thanh nin Vit Nam cn c 3 nhm phm cht l: Trnh chuyn mn v tay ngh cao, o c v li sng trong sng, sc khe th cht v sc khe tm thn cng trng mi p ng c yu cu ca thi k y mnh cng nghip, ha hin i ha, thi k kinh t tri thc, thi k hi nhp quc t. t c tiu ch v phm cht trn i hi bn thn thanh nin phi t hc, t rn luyn, t tu dng, t tin, t chu trch nhim tr thnh ngun lao ng cht lng cao, tr thnh ngi tha k trung thnh s nghip ca ng v dn tc. Th nht, thanh nin phi tch cc tham gia hc tp nng cao trnh l lun chnh tr, bi p l tng cch mng trong sng. Bi cnh trong nc v quc t ang tc ng ln tt c cc i tng thanh nin, tc ng mt cch ton din ln t tng, tnh cm, li sng, nhu cu ca tng thanh nin. Do , thanh nin phi rn luyn c lp trng t tng vng vng, c lng yu nc, c nim tin vo s lnh o ca ng v s nghip xy dng ch ngha x hi, c o c trong sng v li sng lnh mnh; tch cc tham gia vo cc cuc u tranh bo v ng, Nh nc v bo v cng lnh, ng li ca ng, chnh sch, php lut ca Nh nc; u tranh chng li m mu Din bin ha bnh ca cc th lc th ch v cc tiu cc, t nn x hi, tham nhng

Th hai, thanh nin cn tch cc hc tp v t hc tp nng cao trnh vn ha, chuyn mn, khoa hc, k thut v tay ngh. Trong thi k pht trin kinh t - x hi trong nc v hi nhp quc t, thanh nin nc ta cn nng cao trnh hc vn, tay ngh kh nng thc t, k nng lao ng thch ng vi th trng lao ng trong nc v th trng lao ng quc t. Thanh nin phi tch cc tham gia xy dng x hi hc tp vi phng chm: ngi thanh nin no cng phi hc u, lm g, thi gian no cng phi hc, ngi thanh nin no cng phi xc nh tham gia hc tp thng xuyn, sut i l quyn v ngha v ca bn thn. Th ba, thanh nin phi tch cc tham gia xy dng ng, Nh nc. Mt trn T quc Vit Nam v cc on th nhn dn. Thanh nin phi tch cc tham gia bo v v xy dng h thng chnh tr cc cp vng mnh v tham gia xy dng khi i on kt ton dn tc vng chc. Cc i tng thanh nin t nguyn, t gic tham gia vo cc hi ca thanh nin, phn u tr thnh on vin, ng vin ca ng v hi vin ca cc qun chng nhn dn. Th t, thanh nin phi tch cc tham gia vo vic xy dng mi trng x hi lnh mnh v mi trng sinh thi trong lnh, sch p. Tch cc tham gia phng chng nhim mi trng, suy thoi mi trng v ng ph vi bin i kh hu ton cu. Th nm, thanh nin phi xung kch i u trong s nghip pht trin kinh t - x hi, bo m quc phng an ninh. Tch cc tham gia cc chng trnh, d n ca a phng; t nguyn, t gic tham gia thc hin ngha v qun s, tham gia cc hot ng bo v T quc v gi gn an ninh trt t an ton x hi. Th su, thanh nin cn ch ng tham gia vo qu trnh hi nhp quc t; tham gia gii quyt cc vn ton cu; tham gia vo cng tc ngoi giao nhn dn nng tm nh hng ca Vit Nam trn trng quc t; ch ng v tham gia c hiu qu vo gii quyt cc vn ton cu nh: gi gn ha bnh, y li nguy c chin tranh, chng khng b, bo v mi trng v ng ph vi bin i kh hu ton cu, hn ch s bng n dn s, phng nga v y li cc dch bnh him ngho Cch mng nc ta ang chuyn sang thi k mi, thi k y mnh cng nghip ha, hin i ha vi mc tiu sm a t nc ra khi tnh trng km pht trin, phn u n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i. Mc tiu v ang t ra nhng yu cu, trng trch ln lao i vi th h tr hm nay. k tc xng ng s nghip cch mng v vang ca ng v dn tc ta, mi thanh nin Vit Nam hy ra sc hc tp, trau di l tng c lp dn tc v ch ngha x hi; ra sc thi ua lao ng v rn luyn hnh thnh mt th h thanh nin tn tin, xng tm i hi ca t nc v thi i./. 6. Vi thc tin ca bn thn hy phn tch on TNCS H Ch Minh l trng hc xa hi chu nghia ca thanh nin. y l chc nng c bn nht cn c qun trit trong cng tc thanh nin ni chung v trong cng tc on ni ring. Hiu qu gio dc con ngi c on TNCS H Ch Minh coi l thc o kh nng th hin v tr, vai tr ca on trong thanh nin v trong x hi. Trng hc XHCN hiu theo ngha rng l mi trng gio dc, rn luyn, nh hng gi tr cho thanh nin theo l tng ca ng v Ch tch H Ch Minh la chn. Vi chc nng ny, on TNCS phi thng qua cc ni dung phng thc hot ng khc nhau, vi nhiu loi hnh gio dc khc nhau on kt tp hp, gio dc thanh nin. Ngh quyt 04 BCH Trung ng ng kha VII ch r o to, gio dc, bi dng v to mi iu kin cho thanh nin phn u hnh thnh mt th h con ngi mi c l tng cao p, c thc trch nhim cng dn, c tri thc, c sc khe v lao ng gii, sng c vn ha v ngha tnh, giu lng yu nc v tinh thn quc t chn chnh. Thc hin tt chc nng ny c ngha l on ng gp vai tr quan trng trong vic nh hng cc gi tr X hi ch ngha cho tui tr.