You are on page 1of 1

SIDA O VIH

1. Qué és la SIDA o VIH? El sida es una efermetat que no te cura.Se traspasa per via sexual o quan tens una ferida i un altra persona te toca la sang.

2. Quín dia es celebra el dia mundial de la SIDA? El dia 1 de desembre se celebra el Dia
Mundial de la lluita contra la SIDA. 3. Quan es va descobrir? El descobriment de l'agent causal de la malaltia, el VIH, fou aïllat per primer cop el 1983 per Luc Montagnier i Françoise Barré-Sinoussi; i confirmat pocs dies després per Robert Gallo.

4. Han augmentat entre els adolescents els casos de contagi ?
Si, per no usar condó 5. Cóm es pot prevenir el contagi entre la gent de la vostra edat? Emprant condó femeni o masculi i tambe tapant ses ferides aunque siguin petites . Un sol moment cal per tenir la sida. Ten lo en compte, usa condó

WEBGRAFIA ca.wikipedia.org/wiki/Sida