You are on page 1of 2

Decizie privind nominalizarea membrilor comitetului securitatii in munca

Scris de Administrator Vineri, 02 Mai 2008 17:49

DECIZIA nr…… Din ……….2007

PRIVIND NOMINALIZAREA  MEMBRILOR  COMITETULUI SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA Subsemnatul(a)_________________________adminstrator al  S.C. ________ S.A. ;

Avand in vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 319/ 2006 a securitatii si sanatatii in munca, art.58 si art.63 din norme metodologice1425/2006, privind constituirea CSSM din reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul ssm., pe de o parte, si angajator sau reprezentantul sau legal, medicul de medicina muncii, pe de alta parte , urmand dupa constituire componenta sa fie adusa  la cunostinta tuturor lucratorilor. din cadrul societatii. Cunoscand ca societatea noastra produce si comercializeaza  produse din carne de pui ,ca efectivul total al salariatilor – la data emiterii prezentei decizii -  este de 140 de angajati , ca nivelul de risc al activitatilor desfasurate este mijlociu si ca activitatea este desfasurata la  sediul social unde se afla pe langa structurile de conducere si liniile de productie: In baza competentelor conferite de statutul societatii , DECID : Art.1.     Incepand cu data prezentei decizii , se constituie  comitetul de securitate si sanatate                       in munca .                Comitetul de securitate si sanatate in munca isi desfasora activitatea , in baza urmatoarelor                      acte normative : Legea nr. 319 /2006 a sanatatii si securitatii in munca ; Normelor metodologice1425/2006 de aplicare a legii ; CAP. IV Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în munca SECŢIUNEA  a 1-a Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în munca ART. 57 – 64;

1/2

ssm           Art. 65 – 66.                 -Membru           --------------------------------------  Medic med muncii .     Pentru indeplinirea activitatilor specifice CSSM .lucrat.                                                                 specifice ssm .desemnata ssm. SECŢIUNEA a 3-a Atribuţiile comitetului de securitate şi sănătate în munca ART.. 3  Prezenta decizie se comunica .Membru -        --------------------------------------Reprez. intocmite de societat Art. 67 SECŢIUNEA a 4-a                Obligaţiile angajatorului referitoare la comitetul de securitate şi sănătate în munca                      ART.ssm . 02 Mai 2008 17:49 SECŢIUNEA a 2-a Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în munca ART.ului se stabileste componenta             si functiile acestuia astfel.cu atrib                                                                 specifice. componenta CSSM – ului.    .Presedinte -    ---------------------------------------.cu atrib.cu atrib                                                                  specifice . 68 – 73 .Administrator -Secretar  -        ---------------------------------------Pers.lucrat. urmand ca acestia sa aduca la cunostinta lucratorilor din subordine.Membru -        --------------------------------------Reprez.                                                                                             ADMINISTRATOR 2/2 .Regulamentul de functionare propriu al CSSM -Fisele de obligatii .Membru -        --------------------------------------Reprez. in copie . atributii si raspunderi  ( pe functii existente ) .. conducatorilor locurilor de munca cu raspunderi pe linia ssm.                 .lucrat.2.Decizie privind nominalizarea membrilor comitetului securitatii in munca Scris de Administrator Vineri.