PROIECT DIDACTIC DATA: 27.11.2012 GRĂDINIŢA: Nr.

224 Vestitorii Primăverii EDUCATOARE: Adriana Scutariu NIVELUL DE VÂRSTĂ: 3-5 ani GRUPA: Mijlocie TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” SUBTEMA: „Cu ce simţim?” CATEGORIA ACTIVITĂŢII: Domeniul Limbă şi Comunicare (DLC) - Educarea limbajului SUBIECTUL: ,,Simţurile”de Nicolae Nasta TIPUL ACTIVITĂŢII: Transmitere de noi cunoştinţe MIJLOC DE REALIZARE: Memorizare SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea şi dezvoltarea unei exprimări orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi gramatical; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: • • • Să memoreze logic şi conştient poezia, pe baza modelului educatoarei şi a ilustraţiilor; Să recite corect, expresiv, respectând intonaţia, ritmul şi pauzele; Să aprecieze răspunsurile corecte prin aplauze.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, recitarea model, exerciţiul MATERIAL DIDACTIC: planşe confecţionate de educatoare, adecvate temei. MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

• •

Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publising House, Bucureşti, 2009 Metodica activităţilor de educarea limbajului în învăţământul preşcolar, Florica Mitu, Ştefania Antonovici, Editura Humanitas Educational, Bucureşti, 2005; Ghid orientativ. Planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă, grupa mijlocie, Laura Mara Culea, Editura Diana, Piteşti

DURATA: 20-25 minute

Recit poezia model cu trimiteri la mijlocul didactic prezentat. Moment organizatoric Conţinutul ştiinţific Pregătesc sala de grupa şi materialele necesare desfăşurării activităţii. Familiarizarea cu conţinutul poeziei .DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII Evenimentul didactic 1. -recitarea model. Ea doreşte să-i înveţe pe copii o poezie şi ne-a adus două planşe. Copiii vor intra ordonaţi în sala de grupă şi se vor aşeza pe scăunele. Anunţarea temei şi a obiectivelor 4. Mai recit o dată poezia cu precizarea că este modelul de recitare pe care copiii trebuie -explicaţia. cu limba simţim gustul prăjiturii. Metode şi procedee Evaluare 2. Prezint obiectivele operaţionale pe înţelesul copiilor.Captarea atenţiei Surpriza: La colţul tematic a -conversaţia apărut o păpuşă. cu urechile auzim ceea ce ne spun oamenii din jur. Las un moment de contemplare asupra conţinutului poeziei.. Reiau recitarea cu explicarea cuvintelor şi expresiilor artistice din text. cu ajutorul imaginilor: cu ochii vedem păpuşile şi jucăriile. Prezint copiilor păpuşa. -conversaţia. . 3. Astăzi o să învăţăm poezia -conversaţia. 2-3 copii repetă titlul poeziei. apoi analizăm imaginile.Simţurile”de Nicolae Nasta. cu nasul mirosim florile. cu degetele pipăim.

Dirijarea învăţării Copiii recită cu ajutorul imaginilor. -conversaţia Recită poezia. -exerciţiul. apoi se va trece la urmatoarea strofă. 5. -exerciţiul. Recită pe grupuri. În final se recită poezia în întregime. Educatoarea propune şi recitarea sub forma de concurs: Cine recita mai frumos? Fetele sau băieţii? Copiii sunt solicitaţi să recite o poezie învăţată anterior. se repetă cu 2-3 copii. pentru fixarea în memorie a unităţilor logice în succesiunea lor firească. Recită versuri care reprezintă aspecte din ilustraţiile prezentate. Obţinerea performanţei -recitarea poeziei. Fac aprecieri colective şi individuale asupra modului în care copiii au învăţat poezia. Se repetă procedeul cu următoarea strofă. 7. 6. Explic copiilor că fiecare organ de simţ are rolul lui.sa îl respecte. Recită un copil. -recitarea poeziei. Poezia va fi împărţită în unităţi logice astfel: se recită model primele două versuri. -ilustraţii. îndrumaţi de educatoare. Copiii ies ordonat din sala de grupă pe fond muzical: Cantece pentru copii. Copiii îi aplaudă pe cei care recită corect. Se propune jocul “Continuă tu!” în care copiii numiţi recită poezia de unde a rămas copilul solicitat anterior. Se extrage mesajul şi valoarea educativă a poeziei. următoarele 2 versuri legate de primele două se recită model şi se repetă cu 2-3 copii. care va fi recitată împreună cu cea dinainte. Încheierea activităţii . apoi se repetă de 2-3 copii.

chiflele mele.Simţurile de Nicolae Nasta Eu cu ochii. oricind. . Cu urechile. Aud fiece cuvint. tot din flori. Iar cu nasu-adeseori. Sorb parfumul. Degetele-mi spun si ele De sint moi. Limba si cu cerul gurii Îmi spun gustul prajiturii. dragi copii Vad papusi si jucarii.