http://syazalina83.blogspot.

com

Mata Pelajaran dan Kelas Tajuk Masa Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran

Dunia Muzik ( 2 Ikhlas ) Tempo 30 minit 1.1.4 Pada akhir pembelajaran murid dapat menyanyikan lagu Mari Bergerak mengikut tempo.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Murid mendengar lagu Mari Bergerak. CD 1 Track 01. 2. Menyebut lirik lagu Mari Bergerak dengan sebutan yang betul. 3. Menyanyi lagu Mari Bergerak mengikut tempo. CD 1 Track 01 dan 02. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar Penilaian Pengajaran Dan Pembelajaran Refleksi ( Ditulis selepas sesi pengajaran dan pembelajaran ) Kreativiti Lagu Mari Bergerak ( CD 1 Track 01 dan 02 ) Menyanyi mengikut tempo

1. 35 murid dapat menyanyikan lagu mengikut tempo. 2. 4 murid masih perlu diberi latihan menyanyi mengikut tempo. 3. Pengukuhan aspek tempo perlu ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang menerusi aktiviti pergerakan dan permainan alat muzik

99

BUKU PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 2_Final.innd 99

11/25/11 3:04 PM