You are on page 1of 6

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

Tandakan ( /) pada kalimah yang sama sebutannya.

2

3

Tuliskan RUKUN IMAN atau RUKUN ISLAM pada pernyataan berikut.

0 31 32 33 34 35

Percaya kepada Allah. Percaya kepada Malaikat Menunaikan Solat . Percaya kepada kitab Berpuasa di bulan Ramadhan. Mengucap dua kalimah syahadah.

RUKUN IMAN

(soalan 36 – 40) Bulatkan 5 jenis-jenis air mutlak. contoh

Air sungai

4

Suaikan alat kebersihan yang betul.(soalan 40-45)

5

6