Világvége jóslatok gyűjteménye

Forrás: http://vilagvegek.p8.hu/ 44 66 80 100 101 János apostol halála Esszénusok Yochanan ben Zakkai Eliezer ben Hyrcanus Montanosz Az eredeti jóslat szerint az utolsó apostol halálával ért volna véget a világ. János 44-ben halt meg, természetes halállal. A jósolt világvége mégis elmaradt. Ők úgy gondolták, hogy a zsidók, 66-70 közötti, Róma elleni lázadása lesz a végső csata, és ez fogja elhozni a világvégét. Yochanan ben Zakkai rabbi 80 évesen halt meg, és halálának napjára jósolta a világvégét. Eliezer ben Hyrcanus rabbi úgy gondolta, hogy a Megváltó az elkövetkező 40 évben jöhet el. Montanosz, a római költő úgy gondolta, hogy valamikor a 2. században (101-200 között) fog bekövetkezni a világvége. Két prófétanő kíséretében azt állította, hogy ő a Szentlélek megtestesülése, és a harmadik testamentumról prédikált. Tanai gyorsan népszerűvé váltak, és zavart okoztak az őskeresztény egyházban. Tertullianus, keresztény író elutasította a kereszténység fő irányát, és a montanizmus híve lett. Montanoszt az i.sz. 431-i epheszoszi zsinaton ítélték el. Érdekes tény: Montanosz azt tanította, hogy Törökország lesz az „Új Jeruzsálem”, és minden keresztény itt fog élni az utolsó ítélet előtt. A galileai Jose rabbi, aki kortársa volt Hyrcanus-nak és Azárianak úgy gondolta, hogy a Második Templom lerombolása (Kr.u. 70) után 60 évvel jön el a Messiás, egészen pontosan 130-ban. Ő úgy gondolta, hogy az Úr 365. évének végén fog eljönni a világvége. Kijelentette, hogy az Antikrisztus már megszületett, és a világvége 400 előtt mindenképpen be fog következni. Hát nem következett be... Ticonius (vagy Tichonius) 381-re datálta Jézus Krisztus visszatérését. Hippolytus (170-236) 234-ben erre az évre számította ki a világvégét. Hanina ben Dosa rabbi még az 1. században azt állította, hogy a Messiás valamikor a 400. év végén jön el. Yehudah HaNasi rabbi (135-220) úgy gondolta, hogy a Második Templom lerombolását (Kr.u. 70) követően 365 évvel jön el a Megváltó. Hanina rabbi, a 3. században a Második Templom lerombolását követően 400 évre jósolta a Messiás eljövetelét. Egy ismeretlen, 3. században élt teológus pap, Noé bárkájának méreteiből következtetett arra, hogy Jézus eljövetele Kr.u. 500-ra várható. "A bárka hossza háromszáz sing (140 méter), szélessége ötven sing (23 méter), magassága harminc sing (14 méter). Egy ablak sor volt rajta egy singre (az ókori „sing” mértékegység, amely a felnőtt átlagember könyökétől a kinyújtott kézfej középső ujjáig mért körülbelül 45-50 cm-es távolság) felülről és egy ajtaja volt oldalt. A bárka belseje három szintre oszlott és térfogata meghaladta a 40 ezer m³-t."(Wikipédia) Sajnos a számítás módja ismeretlen maradt, így nem tudjuk, hogy ezekből a méretekből hogy jutott el az 500-ig. Hyppolytus (170-236) és Lactantius (250-330) a korábbi jóslatukat pontosítva 500-ra ígérték Krisztus eljövetelét. Nézeteiket osztotta még Sextus Julius Africanus (160-240) is. Érdekességként megemlíteném, mivel később számtalanszor belefutunk majd a 666-os számba, hogy éppen a 666. évre nem jósoltak világvégét, vagy legalábbis nem maradtak fenn írásos emlékek erre az évre jósolt Apokalipszisről. Ez a spanyol szerzetes 793-ra jósolta Krisztus második eljövetelét, és az elragadtatást, ezzel együtt pedig a világvégét. Ő 799 és 806 közé datálta Krisztus második eljövetelét. A Kr.u. 500. évre tett jóslata mellett 800-ra is megjósolta a világvégét, biztos ami biztos. A lotharingiaiakról szóló levélben találhatjuk a következő világvége-jóslást. Azt írják, hogy az angyali üdvözlet időpontjában

130 365 375 381 400 400. december 435 470 500

Galileai Jose Poitiers-i Szent Hilár Tours-i Szent Márton Jézus visszatérése Hippolytus Hanina ben Dosa Yehudah HaNasi Hanina rabbi Noé bárkája

500 666

Hyppolytus és Lactantius Nem volt világvége jóslat Beatus A Liebana Tours-i Gergely Sextus Julius Africanus Angyali üdvözlet

793 799 800 940. április 25.

950

Adso von Montier-enDer

968

Napfogyatkozás

969 983 987. május 27. 989 992 999

Abbo de Fleury Abbo de Fleury újraszámol V. Lajos halála Halley-üstökös Thüringiai Bernát A Végítélet évei 1. rész

1000

A Végítélet évei 2. rész

1006. május

Az új csillag

1009 1009

A szent sír lerombolása Véreső

a teljes föld elpusztul. Adso von Montier-en-Der apát, „Értekezés az Antikriszusról„ („Libellus de ortu et de tempore Antichristi”)című művében 950-ben, felhívta az emberek figyelmét a század közepén tapasztalható válságokra, mely szerinte egyértelműen a világvége előjelei. Az apát az Antikrisztus eljövetelét a 10. század második felére tette, és zsidó származásúként jelölte meg. Az apokaliptikus Biblia értelmezés gyorsan terjedni kezdett, és a században többször is világvégét kiáltottak az apát művére hivatkozva, ezekről a későbbiekben olvashattok. I. Ottó német-római császár seregében óriási pánik tört ki, mikor a katonák egy részleges napfogyatkozást éltek át. Úgy hitték, hogy Adso von Montier-en-Der apát által jósolt világvége kezdődött el. Lotharingiában Abbo de Fleury korábban írt levele váltott ki felfokozott világvége várást. Miután 969-ben nem lett világvége, 980-re módosította korábbi jóslatát. Miután 980-ban sem következett be a világvége, a közeledő század- és ezredforduló idejére, azaz kereken 1000-re teszi az Apokalipszis eljövetelét. Sokan várták a világvégét V. Lajos halálának napján is. Ennek az alapja is a 950-es Adso von Montier-en-Der apát nevéhez köthető világvége jóslat volt. A Halley-üstökös 989-es feltünésekor is sokan hitték, hogy eljött a világvége. Thüringiai Bernát még 960-ban azt jósolta, hogy a világ mindössze 32 évig fog még létezni. Számára azonban hamarabb jött el a végítélet napja. A középkori emberek - már akik egyáltalán tudtak a világvége jóslatokról - szemével egyre szaporodtak a jelek, az apokrif iratok által is emlegetett 1000. évben bekövetkező Végítélet közeledtével. Több helyen szárazság, járványok és éhínség ütötte fel a fejét. Bár sokáig úgy hitték, hogy 999-ben hatalmas volt a pánik az emberek között, és még a földeket sem művelték meg, később kiderült, hogy ez mind csak mese. Voltaire és Gibbon találták ki és kezdték terjeszteni a történetet, hogy a középkori emberek hiszékenységét demonstrálják. Az azonban igaz, hogy II. Szilveszter pápa és III. Ottó is átmenetileg felfüggesztette politikai véleménykülönbségét az elkövetkező világvégére való tekintettel. 999 is elmúlt és 1000-be fordult a naptár, mondhatni eseménytelenül. 1000-ben III. Ottó útrakelt, hogy exhumáltassa I. Károly frank uralkodó testét, hátha így megelőzheti a közeledő világvégét. 999-ben és 1000-ben mellesleg nagyon gyakoriak voltak a zarándoklatok, az emberek ha lehet még többet jártak templomba, hogy megbánást tanúsítsanak az elkövetett bűneikért, hátha így a Végítélet napján kedvezőbb elbírálásban részesülnek. 1006, májusában a tőlünk 7200 fényévre található Lupus csillagkép egyik csillagának szupernovájából származó fény, hosszú utat megtéve végül elérte Földünket. Bolygónk minden pontjáról látható volt a jelenség, amely teljesen megdöbbentette az akkor élő embereket. Ez eddig a legfényesebb feljegyzett szupernova, aminek valaha is szemtanúi lehetett az emberiség. A feljegyzések tanulmányozásából a kutatók arra következtetnek, hogy a szupernove fényessége elérhette a -7.5 magnitudós értéket is. Az európai papok többsége a világvége jeleként tekintett az égi jelenségre, míg a kínai, arab és egyiptomi papok megfigyelték és lejegyezték azt. Az egyiptomiak például így írták le: "a jelenség 2-3-szor nagyobb a Vénusznál, a fényessége kicsit nagyobb, mint a félhold." A képen ennek a szupernovának a maradványa látható. Sok nyugati, katolikus pap úgy gondolta, hogy eljött a világvége, mikor hírt kaptak arról, hogy Jeruzsálemben a Szent Sírt lerombolták. A Quedlinbourg-i apátságban készült Saxonicae Annales Quedlinburgenses krónikában említik meg ezt a dátumot, amikor a nap vörösre vált és véreső hullik alá az égből. Ez lesz az Apokalipszis eljövetelének első jele.

1011

Szent Vaast látomásai

992 999

Thüringiai Bernát A Végítélet évei 1. rész

1000

A Végítélet évei 2. rész

1006. május

Az új csillag

1009 1009

A szent sír lerombolása Véreső

1011

Szent Vaast látomásai

1012

Különböző jelek és természeti katasztrófák Katasztrófák

1033

1183

Joachim da Fiore

Szent Vaast (vagy Szent Vedast) szerzetest apokaliptikus látomások gyötrik, amiket segédje, Richard von Saint-Vanne rögzített. A szerzetes látomásai során több világvége időpontot is megjelölt, egyik se jött be. Thüringiai Bernát még 960-ban azt jósolta, hogy a világ mindössze 32 évig fog még létezni. Számára azonban hamarabb jött el a végítélet napja. A középkori emberek - már akik egyáltalán tudtak a világvége jóslatokról - szemével egyre szaporodtak a jelek, az apokrif iratok által is emlegetett 1000. évben bekövetkező Végítélet közeledtével. Több helyen szárazság, járványok és éhínség ütötte fel a fejét. Bár sokáig úgy hitték, hogy 999-ben hatalmas volt a pánik az emberek között, és még a földeket sem művelték meg, később kiderült, hogy ez mind csak mese. Voltaire és Gibbon találták ki és kezdték terjeszteni a történetet, hogy a középkori emberek hiszékenységét demonstrálják. Az azonban igaz, hogy II. Szilveszter pápa és III. Ottó is átmenetileg felfüggesztette politikai véleménykülönbségét az elkövetkező világvégére való tekintettel. 999 is elmúlt és 1000-be fordult a naptár, mondhatni eseménytelenül. 1000-ben III. Ottó útrakelt, hogy exhumáltassa I. Károly frank uralkodó testét, hátha így megelőzheti a közeledő világvégét. 999-ben és 1000-ben mellesleg nagyon gyakoriak voltak a zarándoklatok, az emberek ha lehet még többet jártak templomba, hogy megbánást tanúsítsanak az elkövetett bűneikért, hátha így a Végítélet napján kedvezőbb elbírálásban részesülnek. 1006, májusában a tőlünk 7200 fényévre található Lupus csillagkép egyik csillagának szupernovájából származó fény, hosszú utat megtéve végül elérte Földünket. Bolygónk minden pontjáról látható volt a jelenség, amely teljesen megdöbbentette az akkor élő embereket. Ez eddig a legfényesebb feljegyzett szupernova, aminek valaha is szemtanúi lehetett az emberiség. A feljegyzések tanulmányozásából a kutatók arra következtetnek, hogy a szupernove fényessége elérhette a -7.5 magnitudós értéket is. Az európai papok többsége a világvége jeleként tekintett az égi jelenségre, míg a kínai, arab és egyiptomi papok megfigyelték és lejegyezték azt. Az egyiptomiak például így írták le: "a jelenség 2-3-szor nagyobb a Vénusznál, a fényessége kicsit nagyobb, mint a félhold." A képen ennek a szupernovának a maradványa látható. Sok nyugati, katolikus pap úgy gondolta, hogy eljött a világvége, mikor hírt kaptak arról, hogy Jeruzsálemben a Szent Sírt lerombolták. A Quedlinbourg-i apátságban készült Saxonicae Annales Quedlinburgenses krónikában említik meg ezt a dátumot, amikor a nap vörösre vált és véreső hullik alá az égből. Ez lesz az Apokalipszis eljövetelének első jele. Szent Vaast (vagy Szent Vedast) szerzetest apokaliptikus látomások gyötrik, amiket segédje, Richard von Saint-Vanne rögzített. A szerzetes látomásai során több világvége időpontot is megjelölt, egyik se jött be. A Saxonicae Annales Quedlinburgenses krónikában a 1009-es véresőt követően ez a dátum szerepel. Különböző természeti katasztrófákat és a zsidók üldöztetését jósoltak erre az évre. Egyik sem valósult meg. Krisztus halálának 1000. évfordulójára örökké tartó napfogyatkozást, véresőt, földrengést, aszályt, éhínséget, járványokat, háborút, tűzvészt (azt hiszem, semmi nem maradt ki) jósoltak. 1033. június 29-én az európai emberek többsége halálra rémült, mikor egy teljes napfogyatkozást éltek át. A korabeli leírások szerint „A napkorong sáfrányszínűvé lett; az emberek, amint egymásra néztek, látták, hogy sápadtak, mint a halál; a tárgyak zöldes színt kaptak; a szívekre tompa nyomás nehezedett és mindenki valamely rettenetes katasztrófára volt elkészülve...” Joachim da Fiore (1135-1202) a floriánus rend megalapítója és a joachimitizmus létrehozója. 1183. húsvét vasárnapján állt elő a kor embereire nagyhatást gyakorolt, "A Jelenések kifejtése" című

1186. szeptember 23.

Toledo levele

1284 1290

III. Ince Joachimiták

1346

Pestis járványok

1370 1378 1420

Jean de Roquetaillade Arnaldus de Villa Nova Táboriták

1186. szeptember 23.

Toledo levele

művével, amelyben újszerű történelem- és Bibliafelfogását írta le. Az emberiség történelmét három korszakra osztotta, a Szentháromság alapján. Így volt az ún. Atya korszak, amely az Ószövetséget foglalja magában. A Fiú Korszak, amely az egyházat, és a Szentlélek Korszakát, amelyet majd elér az emberiség és találkozik Istennel, felemelkedik emberi porhüvelyéből. A Fiú Korszak idejét 1260 évre saccolta. A számítás alapja a következő volt: vette a 7 Ószövetségi korszakot és párhuzamba állította 7 Újszövetségi korszakkal. Ahogy az Ószövetségben 7*6 = 42 nemzedék volt, ezért ugyanennyivel számol az Újszövetség idején is, és Krisztus életkorának megfelelően 30 éves nemzedékeket alapul véve 42*30 = 1260 évre becsülte az Egyház idejét. Így a várható világvégét 1260-ra datálta. Tanításai és történelemszemlélete még olyan későbbi korokban élő emberekre is hatással volt, mint Hegel, Schelling, vagy éppen Mussilini. Egy Juan de Toledo nevezetű asztrológus III. Kelemen pápának címzett 1184-es (más forrás szerint 1179-es) levele nagy riadalmat okozott. Számításai szerint a bolygó együttállás miatt orkán erejű szelek, járványok, éhínség, tűzvész, dögvész fog pusztítani szerte a világon. A tengerparti városokat homok lepi el, és örök sötétség borul a Földre. Toledo azt javasolta, hogy az emberek meneküljenek a városokból a hegyekbe, barlangokba, hogy túléljék a katasztrófákat. Kelemen pápa három napos böjtöt rendelt el a világvége megakadályozása miatt, a bizánci császár befalaztatta palotája ablakait, és többen az ominózus időpont előtt felköltöztek a hegyekbe családtagjaikkal. A számított bolygóegyüttállás menetrendszerűen meg is érkezett, ám a világvége ezúttal is elmaradt. Az érdekesség még, hogy mikor megpróbálták kideríteni ki is ez a Toledo nevű asztrológus nem bukkantak a nyomára. A Museum of Hoaxes nevű weboldal is ügyes átverésként emlegeti Toledo levelét. III. Ince pápa számolta ki a következő időpontot. A muszlim hit kezdetéhez hozzáadva 666 évet, kijött az 1284-es év. Joachim de Fiore tanításai nyomán kialakult a joachimitizmus, mint mozgalom. Elvakult követői az 1260-as világvége elmaradása után előbb 1290-re, majd 1335-re is jósoltak világvégét. 1346 és 1353 között óriási pestisjárvány dúlt Európa-szerte, így az emberek joggal hihették, hogy a Fekete Halál megállíthatatlanul kiírtja az emberiséget. A nagy pestisjárvány feltehetőleg az 1346-os kaffai ostromtól indult. Ekkor ugyanis a várost ostromló kipcsakok a város megtörésének érdekében pestissel fertőzött hullákat katapulták be. A pestis hamar felütötte a fejét, és az emberek hajókon menekültek minél távolabbra. Előbb Konstantinápolyba jutott el, majd Velencébe, Messinába, Genovába és Marseille-be, és onnan terjedt az európai kontinens belsejébe, illetve a tuniszi kikötő révén Észak-Afrikába. Szerinte az Antikrisztus 1366-ban eljött, és az Aranykor 1368 vagy 1370 között fog eljönni. A joachimitizmus követőjének számítása alapján 1378-ban jött volna el a világvége. A táboriták úgy gondolták, hogy minden város tűzvészben elpusztul, kivéve hat hegyi erődményüket. Sokan gondolták úgy, hogy igazuk van, és vonultak be a táboriták erődítményeibe. Arról nincs feljegyzés, hogy a feldühödött, és csalódott tömeg végül mit művelt velük. Egy Juan de Toledo nevezetű asztrológus III. Kelemen pápának címzett 1184-es (más forrás szerint 1179-es) levele nagy riadalmat okozott. Számításai szerint a bolygó együttállás miatt orkán erejű szelek, járványok, éhínség, tűzvész, dögvész fog pusztítani szerte a világon. A tengerparti városokat homok lepi el, és örök sötétség borul a Földre. Toledo azt javasolta, hogy az emberek meneküljenek a városokból a hegyekbe, barlangokba, hogy túléljék a katasztrófákat. Kelemen pápa három napos böjtöt rendelt el a világvége megakadályozása miatt, a bizánci császár befalaztatta palotája ablakait, és többen az ominózus időpont előtt felköltöztek a hegyekbe családtagjaikkal. A számított bolygóegyüttállás menetrendszerűen meg is érkezett, ám a

1284 1290

III. Ince Joachimiták

1346

Pestis járványok

1370 1378 1420

Jean de Roquetaillade Arnaldus de Villa Nova Táboriták

1504

Botticelli

1524. február

Özönvíz

1525. május 27.

Müntzer Tamás

világvége ezúttal is elmaradt. Az érdekesség még, hogy mikor megpróbálták kideríteni ki is ez a Toledo nevű asztrológus nem bukkantak a nyomára. A Museum of Hoaxes nevű weboldal is ügyes átverésként emlegeti Toledo levelét. III. Ince pápa számolta ki a következő időpontot. A muszlim hit kezdetéhez hozzáadva 666 évet, kijött az 1284-es év. Joachim de Fiore tanításai nyomán kialakult a joachimitizmus, mint mozgalom. Elvakult követői az 1260-as világvége elmaradása után előbb 1290-re, majd 1335-re is jósoltak világvégét. 1346 és 1353 között óriási pestisjárvány dúlt Európa-szerte, így az emberek joggal hihették, hogy a Fekete Halál megállíthatatlanul kiírtja az emberiséget. A nagy pestisjárvány feltehetőleg az 1346-os kaffai ostromtól indult. Ekkor ugyanis a várost ostromló kipcsakok a város megtörésének érdekében pestissel fertőzött hullákat katapulták be. A pestis hamar felütötte a fejét, és az emberek hajókon menekültek minél távolabbra. Előbb Konstantinápolyba jutott el, majd Velencébe, Messinába, Genovába és Marseille-be, és onnan terjedt az európai kontinens belsejébe, illetve a tuniszi kikötő révén Észak-Afrikába. Szerinte az Antikrisztus 1366-ban eljött, és az Aranykor 1368 vagy 1370 között fog eljönni. A joachimitizmus követőjének számítása alapján 1378-ban jött volna el a világvége. A táboriták úgy gondolták, hogy minden város tűzvészben elpusztul, kivéve hat hegyi erődményüket. Sokan gondolták úgy, hogy igazuk van, és vonultak be a táboriták erődítményeibe. Arról nincs feljegyzés, hogy a feldühödött, és csalódott tömeg végül mit művelt velük. Botticelli egyik leghíresebb műve, ami a Londoni Nemzeti Galériában található, a Misztikus születés című. Ő a görög írás kezdetét tekintette a vég-előtti időnek, ami másodszor 1504-ben köszönt majd be. 1523 júniusában brit asztrológusok megjósolták, hogy óriási árvíz fogja elpusztítani Londont, 1524. február 1-én. Több mint 20 ezer ember elmenekült otthonából, a Saint Bartholomew főapátja erődöt építtetett magának, amelyben két hónapra elegendő élelmet és ivóvizet halmozott fel. Amikor eljött a rettegett dátum, még csak egy aprócska zápor sem volt tapasztalható. Az asztrológusok számításaikat ellenőrizve bejelentették, hogy száz évet tévedtek. Az 1624-re elnapolt világvégén sem volt árvíz. Johannes Stöffler asztrológus még 1499-ben jósolt özönvizet 1524. február 20-ra (mások szerint 2-ra). A jóslat nagyon népszerű volt, több mint száz pamfletet (gúnyirat) írtak próféciájáról. Véleménye szerint a világvégét a Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz és a Nap együttállása okozta volna a Halak csillagképben. Akkor még nem ismerték az Uránuszt, de az is felsorakozott a bolygókhoz. Az együttállás dátuma azonban a régi naptár szerint február 23-a volt, nem pedig február 20-a. A jóslatok hatására Németországban csónakokat kezdtek építeni. A német Count von Iggleheim gróf, vagy a francia Aurial elnök is saját maguk számára háromszintes bárkát építtettek. Persze a várt özönvíz elmaradt, és a feldühödött tömeg halálra kövezte a német grófot. Stöffler pedig nemes egyszerűséggel bejelentette, hogy elszámolta magát és 1528-ra csúsztatta a Végítélet dátumát, persze ez már hidegen hagyta az emberek többségét. Apró érdekesség: az Encyclopaedia Britannica 1878-as kiadása az 1524-et mint "a rendkívüli szárazságról emlékezetes évet" említi. Az anabaptisták vezéreként ismert Thomas Müntzer (vagy Münzer Tamás) úgy gondolta, hogy közel van már Krisztus eljövetele. Úgy hitte, hogy ha létrehozza az igazság országát, és megküzd a hatalmasságokkal, akkor Krisztus megjelenik majd, és eljön az Utolsó Ítélet napja. Egyik látomásában szerinte Jézus megígérte neki, hogy őt és követőit megvédi majd az ágyúgolyóktól. 1525. május 27-én került sor egy ütközetre Frankenhausen mellett. A Müntzer által vezetett parasztokból, bányászokból és városlakókból álló hadsereg, vezetőjük látomásában bízva bátran állt ki a harcmezőre. Sajnos azonban

1532

A nagy katasztrófa

1533

Pusztító tűzvész

1537

Pierre Turrel

1572

Benedictus Aretius

1584

Cyprian Leowitz

1588

Johann Müller

1648

Sabbati Levi rabbi

hamar kiderült, hogy Müntzer jóslata, és így a látomásában megjelenő Jézus ígérete hamis volt. Müntzer serege csúfos vereséget szenvedett, ő maga pedig elmenekült a csatamezőről. Később elfogták, és megkínozták. Frederick Nausea bécsi püspök kijelentette, hogy nagy katasztrófa közeledik , amikor furcsa eseményekről kapott jelentést. Elmondták neki, hogy egy üstökös mellett több véres keresztet láttak az égbolton, fekete kenyér hullott az égből, valamint három Napot és egy lángokban álló kastélyt is láttak az égen. Egy nyolcéves római kislány története, akinek melleiből meleg vízsugár lövellt ki, végképpen meggyőzte a püspököt, hogy közeleg a világ vége, és ezt a hírt közölte is a hívőkkel. Melchior Hoffman anabaptista bejelentette a franciaországi Strasbourgban, amelyet az új Jeruzsálemnek választott ki, hogy 1533-ban a világot lángok fogják elpusztítani. Úgy hitte, hogy az új Jeruzsálemben pontosan 144 000 személy fogja túlélni a katasztrófát, míg az Enoch és Elias nevű két szörny szájából kitörő lángok a világ többi részét el fogják pusztítani. A gazdag és jámbor hívők, akik elhitték, hogy a megmenekülők között lesznek, könyvelésüket megsemmisítették, adósaiknak tartozását elengedték, pénzüket és javaikat szétosztották a szegények között. Nem adtak magyarázatot arra, hogy ezeket az adományokat a pusztító tűzben mire és hogyan lehet felhasználni, és az sem tűnt fel senkinek, hogy a világvége előtti nagylelkűség aligha számít dicséretes cselekedetnek. A pusztító tűzvész dátuma eljött, és egy Matthys nevű új apostol jelentkezett, aki bejelentette, hogy a dátum kicsit eltolódott. A franciaországi Dijonban halála után nyilvánosságra hozták Pierre Turrel asztrológus jóslatait. A világvégére vonatkozó adatok egy 277 éves időtartamot fedtek le, de szerencsére valamennyi téves volt. Négy különböző számítási módszert alkalmazott, mindegyik más dátumot eredményezett, azonban biztosította olvasóit, hogy szigorúan ortodox nézeteket vall, ami abban a korban igen bölcs lépés volt. Erre az évre Benedictus Aretius(1505-1547) jósolt Apokalipszist. A megállapításra úgy jutott el, hogy vette azt az évszámot, mikor Constantinus hivatalos vallássá tette a kereszténységet, majd nemes egyszerűséggel hozzáadott 1260 évet (312+1260=1572). Egyedül Britanniában okozott meglehetősen nagy pánikot a teljes napfogyatkozás és néhány látványosan fényes csillag észlelése. Cyprian Leowitz asztrológus, akinek műveit IV. Pál pápa a tiltott művek indexébe tetette, 1584-re jósolta a világ végének bekövetkezését. Mindazonáltal nem akart kockáztatni, ezért az égi eseményekre vonatkozó csillagászati táblázatokat egészen 1614-ig elkészítette arra a rendkívül valószínűtlen esetre, ha a világ mégis megmaradna. A bölcs Regiomontanus (Johann Müller, 1436-1476) egyik homályos négysorosát fanatikusok karolták fel és értelmezték félre. Azt állították, hogy az említett négysorosban,Johann Müller 1588-ra jósolta a világvégét. 1587-ben azonban John Harvey norfolki orvos megnyugtatta olvasóit, hogy a mesterének tulajdonított számítások hibásak, és ennek eredményeképpen a jóslat hamis. A szmirnai Sabbati Levi rabbi a kabbala alkalmas interpretációjával arra a következtetésre jutott, hogy ő a várt Messiás, és eljövetele látványos csodák kíséretében 1648-ban következik be. Annak ellenére, hogy semmiféle látványos csoda nem történt, 1665-re a rabbinak már számos követője lett, a várva várt dátum pedig 1666-ra változott. Szmirna polgárai munkájukat abbahagyva a Jeruzsálembe való visszatérésre készülődtek, mindezt a Levi által megtörtént állítólagos csodák hatására. Az események éles fordulatot vettek, amikor a szultán szervezkedés vádjával bilincsbe verve Konstantinápolyba hozatta és börtönbe vettette a rabbit, míg követői a távoli Hollandiában, Németországban és Magyarországon már csomagolni kezdtek az Armageddon megelőzése okán. E hívők szerencsétlenségére a szultán a szeszélyes rabbit áttérítette az iszlám hitre, ezzel a mozgalom véget is ért.

1654

Helisaeus Röslin

1656

Pestisjárvány Londonban

1666. szeptember 2.

A híres londoni tűzvész

1704 1719. május 19.

Nicolas de Cusa Jakob Bernoulli

1736. október 13. 1757

A vég kezdete Emanuel Swedenborg

1761. április 5.

William Bell

1774

Joanna Southcott

Helisaeus Röslin elzászi orvos 1578-ban az efemeridák és az 1572-es szupernova megfigyelése alapján arra következtetett, hogy 76 év múlva lángba borulva fog elpusztulni a Föld. Nem érte azonban meg, hogy jóslata nem teljesedett be. A megjelölt év azonban baljósnak látszott, mivel augusztus 12-ére napfogyatkozást jeleztek (ténylegesen augusztus 10-én volt a napfogyatkozás), amely sokak szerint a világvége előjele. Sokan tértek át az igaz hitre, az orvosok betegeiknek azt tanácsolták, maradjanak otthon, és a templomok dugig voltak az ijedt emberekkel. Londonban, a nagy pestisjárvány tetőfokán a kvéker Solomon Eccles azzal ijesztgette a polgárokat, hogy ez a járvány csupán csak a Vég kezdete. Amikor a járvány terjedése csökkenni és nem növekedni kezdett, letartóztatták és börtönbe vetették. Kiszabadulása után a Nyugat-indiai-szigetekre szökött, és hamarosan megpróbált a rabszolgák között lázadást szítani. A hatóságok letartóztatták és visszaküldték Angliába, ahol röviddel megérkezése után meghalt. A tűzvész idején teljes joggal gondolhatták úgy a lakosok, hogy visszafordíthatatlanul eljött a világvége. A tűzvész látszólag megállíthatatlanul terjedt a faházakból álló nagyvárosban, így sokan arra gondoltak, hogy az egész világot felemésztik majd a lángok. Bár a város nagyrésze megsemmisült, alig több, mint húsz halálos áldozata volt a tűzvésznek, ráadásul London újrarendezését is megoldotta. A város a tűzvésznek köszönhetően többet fejlődött, mint korábban. Nicolas de Cusa (Nicolaus Cusanus) bíboros a Vatikán egyetértése nélkül bejelentette, hogy a Végítélet 1704-ben fog bekövetkezni. Jakob Bernoulli, aki korban az első a svájci Basel híres matematikuscsalád tagjai között, megjósolta, hogy 1680-ban egy üstökös vissza fog térni, és a találkozásnak földrengető hatásai lesznek. Az üstökös ugyan nem tért vissza – nyilván csillagászati okokból –, azonban Bernoulli emellett azért felfedezte a róla elnevezett híres számokat. Szerencsére a Bernoulli név erről és a család három generációjának többi kiemelkedő matematikusáról híres, nem pedig Jakob csillagászati számításairól és baljós próféciájáról A vég kezdetének ismét London a célpontja, vízözönnel ezúttal William Whiston a jós. A Temze folyót ellepték az ijedt polgárok csónakjai, azonban még csak nem is esett. Emanuel Swedenborg, misztikus/teológus/spiritiszta, aki mindent elkövetett, hogy a figyelem középpontjába kerülhessen, az angyalokkal folytatott gyakori konzultációjának egyikén azt az információt szerezte, hogy a világ végének dátuma 1757. Nagy bánatára azonban senki nem vette őt komolyan, még az angyalok sem. Amikor William Bell katonatiszt és vallási fanatikus észrevette, hogy 1761-ben a február 8-ai és a március 8-ai földrengés között pontosan 28 nap telt el, természetszerűleg arra a következtetésre jutott, hogy az egész világ elpusztul 28 nap múlva, azaz április 5én. A legtöbben azt állították, hogy a dátumnak négy nappal előbb kell bekövetkeznie (április 1.!) de sok hiszékeny londoni igyekezett csónakot szerezni, vagy elhagyni a várost, mintha az megmentené őket a világ végétől. A történetírás semmi többet nem jegyzett fel Bellről április 6-át követően, amikor is a londoni Bedlam elmegyógyintézetbe záratta a csalódott közönség. Joanna Southcott (1750-1814) angol szektavezető azt állította, hogy terhes és a méhében az új Messiást hordozza, akit Shiloh néven nevezett. A történeti feljegyzések szerint "terhessége semmi eredményhez nem vezetett", valamint a világ vége sem következett be jóslata szerint. Egy titkos jegyzeteket tartalmazó dobozt hagyott hátra, amelyet rendelkezése szerint csak a halála után lehetett felnyitni, 24 püspök jelenlétében. Talán mert nem elegendően számos magas egyházi személyt érdekeltek jegyzetei, a dobozt nem nyitották fel, és nyoma veszett. A hölgyet több más önjelölt próféta követte, mindegyikük saját világvégejóslattal, de hasonló eredménnyel. Egyik utódjával, John Turnerrel még találkozni fogunk a továbbiakban.

1794 1801 1809

Charles Wesley Pierre Turrel Mary Bateman

1814

Pierre Turrel

1820. október 14.

John Turner

1843

William Miller

1847. augusztus 1874

George Rapp Jézus láthatatlan visszatérése

1881

Shipton anya

1910. április 10.

Újra feltűnik a Halley üstökös

Charles Wesley, a metodizmus megalapítója hirdette, hogy itt a vége mindennek. Pierre Turrel asztrológus három másikkal együtt ezt a dátumot jelölte meg a világvége időpontjának. Eddigre az első kettő már hamisnak bizonyult, és ezúttal sem járt szerencsével. Mary Bateman jövendőmondó különleges csirkéjére hivatkozva, ezt a dátumot jelölte meg Krisztus eljövetelének. A csirke azért volt különleges, mert különböző, rövid üzenetekkel ellátott tojásokat tojt. Később lebukott, amikor egy írott tojást próbált feltuszkolni egyik csirkéjének kloákájába. 1809, márciusában felakasztották, na nem a be nem következett világvége jóslat miatt, hanem mert egy teljesen egészséges vendégét megmérgezte. Pierre Turrel asztrológus ezt az évet jelölte meg a világvége utolsó dátumának. Az első három nem jött be, és ismét csak nem nyert! Ahogy Charles Mackay író fanyarul megjegyezte "a világ ugyanolyan boldogan csóválta a farkát, mint korábban". John Turner próféta volt a Southcott-féle szekta vezetője az angliai Bradfordban. Ennek a szektának a specialitása a világ végének megjóslása volt, az első magának a szekta alapítójának Joanna Southcottnak nevéhez fűződik. Turner sikertelen jóslata a gyülekezetét ellene fordította, és annak vezetését John Wroe vette át. William Miller, a Millerita Egyház alapítója tizenöt éven át gondosan tanulmányozta a Szentírást, és arra a következtetésre jutott, hogy a világvége valamikor 1843-ban jön el. Ezt a felfedezését, amelyet "éjszakai sikoltásnak" nevezett el, 1831ben jelentette be. Amikor 1833-ban látványos meteorzáport lehetett megfigyelni, követői úgy érezték, hogy egyre közelebb vannak a jóslat beteljesedéséhez. Azután, ahogy a megjelölt dátumok egyike sem eredményezett Armageddont, Miller eltolta egy kicsit a dátumot. A hűséges követők azonban továbbra is ezrével lepték el a dombok tetejét Amerika-szerte. Végül az utolsó dátum, október 22-e után a milleriták abbahagyták vigiliájukat. Öt évvel később Miller meghalt, azonban továbbra is nagy tisztelet övezte be nem teljesült jóslatai ellenére. A mozgalom megváltoztatta nevét, majd később több, ma is létező egyházra esett szét, közöttük a Hetedik Nap Adventista Egyházra, amelynek ma Amerikában több mint hárommillió tagja van. A ’Harmonia’ nevű kis, vallásos szekta és annak vezetője, George Rapp hirdette Jézus visszatérését, annak halála előtt. Charles Taze Russell, Jehova Tanúinak egyike ezt a dátumot jósolta meg a világ végének. Miután ez nem következett be 1910et jelölte meg az Elragadtatás napjának, majd 1914-re datálta a világvégét. Miután egyik sem valósult meg úgy értelmezte a (nem) látottakat, hogy Jézus láthatatlanul tért vissza a Földre. Shipton anya állítólag a következő sorokat írta le: „A világnak biztosan vége lesz, / És a dátum ezernyolcszáznyolcvanegy.” Ez a jóslat, valamint a rím is, hibás. 1864-ben Richard Head "Shipton anya élete és halála" címmel könyvet írt, amelynek 1862-ben Charles Hindley kiadta egy zavaros és szabadon "javított" változatát. 1873-ban Hindley elismerte, hogy az idézetet és sok más verset ő hamisított, ez a beismerés azonban egyáltalán nem mérsékelte a vidéki Angliában 1881-ben bekövetkezett pánikhangulatot. Miután a világnak mégsem lett vége a megjelölt időpontban, a fenti álverset „felfrissített” változatban újból kiadták, az ezernyolcszázat ezerkilencszázzal, a nyolcvanegyet pedig kilencvennel helyettesítve. A világ azonban mégsem ért véget. Az 1910-es Halley üstökös megjelenés különös volt több szempontból is. Először készült ugyanis róla fotó, és végeztek tudományos vizsgálatokat, megfigyeléseket az üstökös észlelésének történetében. Az üstökös elhaladását követően világvégét jósoltak. A tudósok számításai alapján ugyanis a Föld keresztül halad majd az üstökös csóvájának gázfelhőjén. Futótűzként kezdett terjedni a rémhír: a gázfelhő mérgező és minden földi életet eltöröl majd a felszínről. Gondolom mondanom se kell, hogy semmi sem történt, annak ellenére,

1914 1919

Jehova Tanúi Albert Porta

1936 1947

A Kheopsz piramis először John Ballou Newbrought

1953. augusztus 1957. április 16.

A Kheopsz-piramis másodszor Mihran Ask

1960

Piazzi Smyth

1970

David Berg

1975 1977

Jehova Tanúi John Wroe

1980

Szaturnusz és Jupiter

1980

Jeane Dixon

hogy a Föld valóban keresztül haladt az anyagfelhőn. Egy leleményes angol üzletember pedig meggazdagodott, pusztán abból, hogy olyan tablettákat árusított a hiszékeny embereknek, amelyek állítólag az üstökös mérgező gázaitól megvédi őket. Egyike a dátumoknak, amelyet a Jehova Tanúi megjelöltek. A másik két dátum 1874 és 1975 volt. Albert Porta, tekintélyes meteorológus azt jósolta, hogy 1919. december 17-én hat bolygó együttállása olyan mágneses áramlatot kelt majd, amely kilyukasztja a Napot, hatalmas robbanásokat okoz, és végül elnyeli a Földet. A jóslat erőszakkitörésekhez és öngyilkosságokhoz vezetett. Albert elveszítette jó hírnevét, és egy lapnál a meteorológiai rovat írója lett. A Kheopsz piramis méreteiből következtettek erre a dátumra egyesek. 1889-ben "Amerika legnagyobb prófétája", John Ballou Newbrought biztosan állította, hogy 1947-ben: "minden létező kormány, vallások és az összes pénzügyi monopólium megbukik, és megszűnik létezni... Az úgynevezett keresztény vallásunk jelenlegi formája lerohanja Amerikát, letépi az amerikai zászlót és sárba fogja taposni. Európában a katasztrófa még szörnyűbb lesz.... Emberek százai és ezrei fognak elpusztulni... Minden nemzet elpusztul, a föld pedig nyitva lesz mindenki számára, hogy jöjjön – menjen akarata szerint." Nos, nem volt egy nagyszerű év, de azért nem volt annyira rossz sem! Szintén a Kheopsz-piramisokból következtettek egyes eszementek erre a dátumra. Az Őrtorony magazin januári számában egy bizonyos Mihran Ask nevezetű kalifornai lelkész beszélt arról, hogy 1957. április 16 és 23 között Armageddon fogja elpusztítani a Földet. Jóslata (nem meglepő módon) nem vált be. Piazzi Smyth, egykori skóciai királyi csillagász 1860-ban írt egy könyvet "Örökségünk a Nagy Piramisban" címmel, mellyel a piramidológia áltudományát próbálta népszerűsíteni. Véleménye szerint a piramisok méreteiben és szerkezetében titkos, megfejtetlen üzenetek vannak. Számításai szerint az 1960-as években kellett volna kiderülnie, hogy mit is rejtenek a piramisok valójában és hogy mi közük van a világvégéhez. Azóta se tudjuk... A néhai David Moses (eredetileg David Berg), az Isten Gyermekei katolikus keresztény vallási csoport alapítója azt jósolta az 1970-es évekre, hogy valamikor az év közepén egy meteor csapódik majd a Földbe és eltöröl minden létformát. Jóslatával hírnevet és híveket szerzett a "The True Light Church of Christ" gyülekezetnek. Számos egyházi tag, bízva vetetőjük jóslatában, a jósolt világvége közeledtével otthagyták állásukat. Szegények mekkorát koppanhattak. A Jehova Tanúinak egy újabb világvége-dátuma. John Wroe, akit a legszelidebb történész is "mocskos szájú, undorító koszos kéjenc" jelzővel illet, 1823-ban megörökölte a Southcott-szekta vezetését, amikor John Turner világvége jóslata hamisnak bizonyult. A példákból tanulva Wroe nem kockáztatott. Az ő Armageddon jóslata 1977-re szólt. Az 1971-ben megjelent "Becstelen próféták" (Prophets without honor) című könyv a következőket írja Wroe-ról: "Amikor a vas- és bambuszfüggöny két oldalán termonukleáris hatalmak néznek egymással farkasszemet, jó ha emlékezünk arra – amennyire az a feljegyzésekből megítélhető –, hogy John Wroe valóban egy igazi próféta volt!" Egy nagyon régi arab világvége-jóslat kimondta, hogy amikor a Szaturnusz és a Jupiter a Mérleg jegyében konjunkcióban lesz 9 fok 29 perc irányban, búcsút mondhatunk mindennek, a mecseteknek, a tevéknek, az egész világnak. A csillagászati konfiguráció az új naptár szerint 1980. december 31-én éjfélkor majdnem megvalósult a csillagászok számításai szerint. A Jupiter helyzete 9 fok 24 perc, a Szaturnuszé 9 fok 42 perc volt, tehát a régi számítások eléggé korrektek voltak. Mindenesetre a tevéknek a szeme sem rebbent. Az elpusztíthatatlan Jeane Dixon (amerikai jósnő) mindig merész

1981

Hal Lindsey

1982. április 10.

Bolygó együttállás

1984 1984 1986

Jehova tanúi sokadjára Bhagwan Shree Rajneesh Moses David

1987. augusztus 16.

A Harmónia

1988. szeptember 11.

A 88 ok

1989

A 89 ok

1991. március 30. 1987. augusztus 16.

Jézus a kikötőben A Harmónia

1988. szeptember 11.

A 88 ok

1989

A 89 ok

1991. március 30. 1992

Jézus a kikötőben Lee Jang Rim

és optimista, 1970-ben megjósolta, hogy a 80-as évek közepén egy üstökös fog a Földbe ütközni olyan helyen, amelyet ő pontosan ismer, de nem hozza nyilvánosságra. Az információt visszatartja "egy későbbi időpontig". Talán ma már elmondhatná nekünk ezt az információt. Az eseményről azt állította: "lehetséges, hogy a XX. század legnagyobb katasztrófája lesz". Ugyanakkor Jeane azt is megjósolta, hogy: "Biztosan érzem, hogy a 80-as években lesz [egy meg nem nevezett személy] az Egyesült Államok első női elnöke. Hal Lindsey bátran kijelentette, hogy az elragadtatás 1981-ben fog bekövetkezni. Állításának alátámasztására ő is felhasználta az 1974-ben megjelent Jupiter-effektus könyv állításait, és földrengéseket, katasztrófákat, az atomerőművek leolvadását jósolta. Az 1974-ben megjelent Jupiter-effektus című könyvben két csillagász jósolt meg bolygóegyüttállást, ami be is következett. Azonban azt állították, hogy ennek az együttállásnak borzasztó következményei lesznek, mert felerősödnek a mágneses rezgések ,a gravitáció minden és széthullunk. Ismét a Jehova tanúinak egy jósolt világvége időpontja Bhagwan Shree Rajneesh guru 1984-re jósolta a világvége eljövetelét óriási katasztrófákkal. Földrengések, tűzvész, ember okozta katasztrófák, akkora özönvíz, amit még Noé se látott, stb. Moses David szerint 1986-ban a Szovjetunió lett volna az Antikrisztus, és a világvége nem megsemmisülést jelentett volna, hanem egyfajta rendszerváltást. Forgatókönyve szerint a Szovjetunió legyőzi Izraelt és Amerikát, és kommunista diktatúra alá hajtva az egész világot. A New Age mozgalom követői az ún. "Harmonic Convergence" nevű elmélettel álltak elő, mely szerint 1987. augusztus 16 és 17 között az emberiség közös harmóniába lép önmagával és a természettel, ezzel elősegítve Isten eljövetelét. Edgar C. Whisenant kiadott egy könyvet, "88 ok, amiért 1988ban következik be az elragadtatás" címmel. A könyv csak néhány hónappal az elrgadtatás jósolt időpontja, azaz szeptember 11-13 előtt jelent meg. Óriási érdeklődés övezte a könyvet és aztán óriási pofára esés, mikor az elragadtatás nem történt meg. Whisenant egy pillanatig sem esett kétségbe, mikor nem történt meg a jósolt elragadtatás. 1989-ben kiadta a "89 ok, amiért 1989ben következik be az elragadtás" című "remekművét". Érthető okokból, ezt már annyira nem vette be a közönség. Egy ausztráliai vallási csoport azt jósolta, hogy Jézus pontosan 1991. március 31-én, reggel 9 órakkor fog megjelenni Sydney partjainál. A New Age mozgalom követői az ún. "Harmonic Convergence" nevű elmélettel álltak elő, mely szerint 1987. augusztus 16 és 17 között az emberiség közös harmóniába lép önmagával és a természettel, ezzel elősegítve Isten eljövetelét. Edgar C. Whisenant kiadott egy könyvet, "88 ok, amiért 1988ban következik be az elragadtatás" címmel. A könyv csak néhány hónappal az elrgadtatás jósolt időpontja, azaz szeptember 11-13 előtt jelent meg. Óriási érdeklődés övezte a könyvet és aztán óriási pofára esés, mikor az elragadtatás nem történt meg. Whisenant egy pillanatig sem esett kétségbe, mikor nem történt meg a jósolt elragadtatás. 1989-ben kiadta a "89 ok, amiért 1989ben következik be az elragadtás" című "remekművét". Érthető okokból, ezt már annyira nem vette be a közönség. Egy ausztráliai vallási csoport azt jósolta, hogy Jézus pontosan 1991. március 31-én, reggel 9 órakkor fog megjelenni Sydney partjainál. A koreai Lee Jang Rim ebben az évben alapította meg a "Mission For The Coming Days" nevezetű vallási csoportot, és nagyon gyorsan túllépte a 10.000 követőt. Lee Jang számításának alapja a numerológia volt; számításai szerint 1992ben kellett volna bekövetkeznie Jézus második eljövetelének. Állítása szerint az utolsó óra előtt az égből hangos visszaszámlálás kezdődött volna. Miután a beígért világvége elmaradt Lee Jang lelépett, a követőitől összegyűjtött 4.4 millió dollárral. Sokáig nem is tudták elérni, mivel a Sydney-ben

1993

Hét év szenvedés

1994

1994 a végzet éve

1995 1996

Armageddon elnapolva 6000 év

1998

666 először

1999

666 másodszor

2000

Y2K

2005 2006. június 6. 2007 2008. szeptember 1996

Bolygóegyüttállás 666 harmadszor Shelby Corbett Ronald Weinland 6000 év

1998

666 először

1999

666 másodszor

bejelentett irodában kikapcsolták a telefont, tartozás miatt. Több hívő öngyilkosságot követett el, mivel minden vagyonát Lee-re írta. Végül a hatóságoknak sikerült elfogniuk, és két évre börtönbe került sikkasztás vádjával. Ha a 2000-es év, a 6000 éves ciklus végét jelenti, akkor az elragadtatásnak 1993-ben kell bekövetkeznie, mivel az elragadtatást 7 év szenvedés követi. Több próféta is ezt az évet jelölte meg a világvége kezdetének. F. M. Riley az "1994, a végzet éve" című könyvében állította, hogy 1994-ben már biztosan bekövetkezik a világvége. Ugyanebben az évben Harold Camping rádiós, író, lelkész, "próféta" is világvégét jövendölt szeptemberben az "Are you ready?" című könyvében. Az első eset, mikor a Jehova Tanúi az Őrtorony magazin hasábjain elismerték, hogy az Armageddon késik, és nem tudják, hogy pontosan mennyit, de még nincs itt az ideje. A Biblia tudósainak érvelése szerint Isten egy napja 1000 emberi napnak felel meg, és Isten hat napot dolgozott a Teremtésen. Ennélfogva az ember dolgozzon 6000 évig, és azután pihenjen. Más bibliai számokkal dolgozva tehát a világnak valamikor 1996ban lesz vége. A numerológiában jártas, nagytudású szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy a világvége 1998-ban fog bekövetkezni. Hogyan jutottak erre a megállapításra? 1998=>1+8=9, így kiadja a 999-et, ami a 666 fordítottja. A 666 pedig a Bestia száma, ennek pedig egyértelműen a világvége előjelének kell lennie. Miután 1998-ban nem jött be a számítás, így adott volt 1999, amikor már az utolsó három számjegy mindenféle csűrés,csavarás nélkül is kiadta a 666-ot. Egyesek Nostradamus négysorosaiból olvasták ki az 1999-ben bekövetkező világvégét, amit az égből alászálló Terror Királya hozott volna el. A századés az ezredforduló is ugyanúgy telt el, mint minden korábbi szilveszter. Kivételesen nem természeti jellegű katasztrófától tartottak az emberek ekkoribban. Sokan úgy hitték, hogy a számítógépek megkergülnek, mikor eléri a számítógép belső órája a 2000-es dátumot, mivel nem tudnak mit kezdeni a 00 évvel. Ennek a rendszerhibának a következtében minden számítógépvezérelt rendszernek le kellett volna állnia, meg kellett volna szűnnie a kommunikációnak, az áramellátásnak, a repülőknek kavicsként kellett volna leesniük az égből,a tőzsdének és így a világpiacnak össze kellett volna dőlnie, stb. Ebből se lett semmi. Sokan a 2005-ös bolygóegyüttállás miatt is rettegtek. Egyesek szerint egymás gravitációs erejét felerősítve a Földön szökőárak, földrengések, vukánkitörések történtek volna. Ismét csak a 666-os számtól való félelem miatt tartottak a 2006. május 6-i dátumtól. Ezt is túléltük Shelby Corbett a Biblia alapos tanulmányozása során jutott arra a megállapításra, hogy 2007-ben következik be az elragadtatás. Ekkor sem következett be, de a könyvét vitték, mint a cukrot. Ronald Weinland 2008 őszére jósolta az emberiség hanyatlását. A Biblia tudósainak érvelése szerint Isten egy napja 1000 emberi napnak felel meg, és Isten hat napot dolgozott a Teremtésen. Ennélfogva az ember dolgozzon 6000 évig, és azután pihenjen. Más bibliai számokkal dolgozva tehát a világnak valamikor 1996ban lesz vége. A numerológiában jártas, nagytudású szakértők arra a megállapításra jutottak, hogy a világvége 1998-ban fog bekövetkezni. Hogyan jutottak erre a megállapításra? 1998=>1+8=9, így kiadja a 999-et, ami a 666 fordítottja. A 666 pedig a Bestia száma, ennek pedig egyértelműen a világvége előjelének kell lennie. Miután 1998-ban nem jött be a számítás, így adott volt 1999, amikor már az utolsó három számjegy mindenféle csűrés,csavarás nélkül is kiadta a 666-ot. Egyesek Nostradamus négysorosaiból olvasták ki az 1999-ben bekövetkező világvégét, amit az égből alászálló Terror Királya hozott volna el. A századés az ezredforduló is ugyanúgy telt el, mint minden korábbi

2000

Y2K

2005 2006. június 6. 2007 2008. szeptember 2011. május 21.

Bolygóegyüttállás 666 harmadszor Shelby Corbett Ronald Weinland Harold Camping

2011. október 16.

Elenin

2011. október 28.

Carl Johan Calleman

2012. december 22.

Maja világvége

2013

A modern civilizáció vége

2016

Biológiai háborúk

2018

Jézus újra eljön

szilveszter. Kivételesen nem természeti jellegű katasztrófától tartottak az emberek ekkoribban. Sokan úgy hitték, hogy a számítógépek megkergülnek, mikor eléri a számítógép belső órája a 2000-es dátumot, mivel nem tudnak mit kezdeni a 00 évvel. Ennek a rendszerhibának a következtében minden számítógépvezérelt rendszernek le kellett volna állnia, meg kellett volna szűnnie a kommunikációnak, az áramellátásnak, a repülőknek kavicsként kellett volna leesniük az égből,a tőzsdének és így a világpiacnak össze kellett volna dőlnie, stb. Ebből se lett semmi. Sokan a 2005-ös bolygóegyüttállás miatt is rettegtek. Egyesek szerint egymás gravitációs erejét felerősítve a Földön szökőárak, földrengések, vukánkitörések történtek volna. Ismét csak a 666-os számtól való félelem miatt tartottak a 2006. május 6-i dátumtól. Ezt is túléltük Shelby Corbett a Biblia alapos tanulmányozása során jutott arra a megállapításra, hogy 2007-ben következik be az elragadtatás. Ekkor sem következett be, de a könyvét vitték, mint a cukrot. Ronald Weinland 2008 őszére jósolta az emberiség hanyatlását. Harold Camping hirdette, hogy az Elragadtatás napja 2011. május 21-én lesz. Ekkor Isten több százezer embert magával ragad, a többiekre viszont kínok kínjai várnak majd. Otthonában várta az elragadtatást, hívei és az újságírók pedig háza előtt várakoztak. Két nappal később, május 23-án merészkedett ki először lakjából, de még ekkor sem adta fel jóslatát. Kinyilatkozta ugyanis, hogy valójában megtörtént az elragadtatás és a világvége október 21-én be is fog következni. Az Elenin nevű üstökös, mely egyesek szerint a Nibiru óriásbolygó kísérője, október 16-án, mikor Föld közelbe került (76 millió km-re suhant el bolygónktól) hatalmas szökőárakat, földrengéseket és világvégét kellett volna okoznia. Az Elenin azonban már szeptemberben egyszerűen szétporladt a Naprendszerben. Carl Johan Calleman a maja naptárra hivatkozva állította, hogy október 28-án világvége lesz. Szerinte a maja naptár a bolygónk idejének teljes periódusát kilenc részre bontja le, és 2009. szeptember 9-én léptünk be az utolsó ciklusba. Calemann azt állította, hogy nem 2012.12.21. lesz a világvége időpontja, hanem 2011.10.28. Véleménye szerint azonban nem kipusztultunk volna, hanem egy új tudati szintre emelkedtünk volna. A legfrissebb világvége dátum. Számtalan dokumentum, cikk, blog, weboldal foglalkozik ezzel az Interneten, nem kívánom összefoglalni mindet, hiszen talán egy élet is kevés lenne rá, és szinte nincs is olyan ember, aki ne hallott volna róla. Egy ideig úgy tűnt, hogy lecsillapodnak a kedélyek, ám a dátum közeledtével ismét nagy a felhajtás. Tudósok, műsorvezetők, bloggerek, újságírók, képviselők nyugtatgatják a lakosság azon részét, amely komolyan veszi a riogatásokat. Többen attól tartanak, hogy a megerősödő naptevékenység okozta mágneses viharok miatt áramkimaradások lesznek, a műholdak elnémulnak és így a modern kommunikáció véget ér, egyfajta mini-világvégét élünk majd át. Mindezt a NASA tudósok jelentéseire alapozzák. A 2013-as világvége prognózis azonban még egy 2008-as becslésre alapul, amikor a Nap még nem lépett be aktív ciklusába. Azóta a tudósok is tudják, hogy a vártnál kevésbé aktívabb a Nap. Már vannak jóslatok arra nézve is, hogyha a 2012-es világvége nem történne meg. 2016-ban ugyanis pusztító, újszerű világháború fog kitörni, amiben a főszerepet a biológiai fegyverek fogják játszani, és teljesen eltörlik az emberiséget a Föld felszínéről. Dr. F. Kenton Beshore, bibliakutató szerint Hal Lindsey gondolatmenete jó volt, csupán a számokban tévedett. Szerinte ugyanis a bibliában egy generáció természetesen 70-80 évet jelent, nem 40-et. Ez pedig azt jelenti, hogy: 1948+70 vagy 80 = 2018 és 2028 között száll le újra Jézus a Földre, hogy elragadtassa magával a mennyekbe az igazhitű keresztényeket. Mivel létezik egy hét éves tribulációs, azaz nagy nyomorúságos periódus az eljövetel előtt, ezért ez az egész felfordulás akár már

2026. november 23.

Heinz von Foerster

2027 2011. október 16.

Azték világvége Elenin

2011. október 28.

Carl Johan Calleman

2012. december 22.

Maja világvége

2013

A modern civilizáció vége

2016

Biológiai háborúk

2018

Jézus újra eljön

2026. november 23.

Heinz von Foerster

2027 2033 2048 2058

Azték világvége John Denton Hal Lindsey újra Bane

2060

Isaac Newton

napjainkban elkezdődhet. A fizikus még 1960-ban erre az időpontra jósolt világvégét a Science magazin hasábjain. Számításai szerint az emberiség olyan ütemben fog gyarapodni, és olyan hosszú életű lesz (akár a 115 éves kort is elérheti), hogy a Föld erőforrásai már nem lesznek elegendőek és a populáció összeomlik. Éhínség, járványok, háborúk tizedelik majd a lakosságot. A New Age mozgalom egyes tagjai az azték naptár végét jelölték meg az új világvége dátumnak. Az Elenin nevű üstökös, mely egyesek szerint a Nibiru óriásbolygó kísérője, október 16-án, mikor Föld közelbe került (76 millió km-re suhant el bolygónktól) hatalmas szökőárakat, földrengéseket és világvégét kellett volna okoznia. Az Elenin azonban már szeptemberben egyszerűen szétporladt a Naprendszerben. Carl Johan Calleman a maja naptárra hivatkozva állította, hogy október 28-án világvége lesz. Szerinte a maja naptár a bolygónk idejének teljes periódusát kilenc részre bontja le, és 2009. szeptember 9-én léptünk be az utolsó ciklusba. Calemann azt állította, hogy nem 2012.12.21. lesz a világvége időpontja, hanem 2011.10.28. Véleménye szerint azonban nem kipusztultunk volna, hanem egy új tudati szintre emelkedtünk volna. A legfrissebb világvége dátum. Számtalan dokumentum, cikk, blog, weboldal foglalkozik ezzel az Interneten, nem kívánom összefoglalni mindet, hiszen talán egy élet is kevés lenne rá, és szinte nincs is olyan ember, aki ne hallott volna róla. Egy ideig úgy tűnt, hogy lecsillapodnak a kedélyek, ám a dátum közeledtével ismét nagy a felhajtás. Tudósok, műsorvezetők, bloggerek, újságírók, képviselők nyugtatgatják a lakosság azon részét, amely komolyan veszi a riogatásokat. Többen attól tartanak, hogy a megerősödő naptevékenység okozta mágneses viharok miatt áramkimaradások lesznek, a műholdak elnémulnak és így a modern kommunikáció véget ér, egyfajta mini-világvégét élünk majd át. Mindezt a NASA tudósok jelentéseire alapozzák. A 2013-as világvége prognózis azonban még egy 2008-as becslésre alapul, amikor a Nap még nem lépett be aktív ciklusába. Azóta a tudósok is tudják, hogy a vártnál kevésbé aktívabb a Nap. Már vannak jóslatok arra nézve is, hogyha a 2012-es világvége nem történne meg. 2016-ban ugyanis pusztító, újszerű világháború fog kitörni, amiben a főszerepet a biológiai fegyverek fogják játszani, és teljesen eltörlik az emberiséget a Föld felszínéről. Dr. F. Kenton Beshore, bibliakutató szerint Hal Lindsey gondolatmenete jó volt, csupán a számokban tévedett. Szerinte ugyanis a bibliában egy generáció természetesen 70-80 évet jelent, nem 40-et. Ez pedig azt jelenti, hogy: 1948+70 vagy 80 = 2018 és 2028 között száll le újra Jézus a Földre, hogy elragadtassa magával a mennyekbe az igazhitű keresztényeket. Mivel létezik egy hét éves tribulációs, azaz nagy nyomorúságos periódus az eljövetel előtt, ezért ez az egész felfordulás akár már napjainkban elkezdődhet. A fizikus még 1960-ban erre az időpontra jósolt világvégét a Science magazin hasábjain. Számításai szerint az emberiség olyan ütemben fog gyarapodni, és olyan hosszú életű lesz (akár a 115 éves kort is elérheti), hogy a Föld erőforrásai már nem lesznek elegendőek és a populáció összeomlik. Éhínség, járványok, háborúk tizedelik majd a lakosságot. A New Age mozgalom egyes tagjai az azték naptár végét jelölték meg az új világvége dátumnak. Jézus halálának 2000. évfordulójára John Denton jósol világvégét. Miután Hal Lindsey 2000-re és 2007-re jósolt világvégéje sem jött be, ezért 2048-ra tolta ki a dátumot. Egy Bane nevű szerzetes még a 8. században számolta ki ezt az időpontot. Úgy számolt, hogy Jézus a világ teremtését követően 3942 évvel született. Ha 6000 éves ciklust veszünk alapul, akkor az pontosan 2058-ban fog lejárni, és akkor végünk van. Talán furcsának tűnhet, hogy a modern tudomány

megalapítójának tekintett Isaac Newton-nak is van világvége jóslata. Szerinte az Apokalipszis a Német-római Birodalom léttrejötte után 1260 évvel fog bekövetkezni. Bár a jegyzetében megemlíti: elképzelhető, hogy később lesz, de semmiképp sem hamarabb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful