OSNOVE ICT-A

Informatička i komunikacijska tehnologija

IVAN MARINKOVIĆ
U Županji, 12. prosinca, 2012.

Osnove ICT-a – Ivan Marinković

UVODNA RIJEČ
Ovu jednu malu zbirku sam sklopio igrom slučaja. Može pomoći pri učenju za faks ili školu ili za neku drugu namjenu. Tekstovi su prikupljeni s interneta, korišena je i web stranica ITDesk.info. Na kraju – odnosno na stranicama 8 i 9 je test koji možete isprintati na jedan list i preispitat svoje znanje na osnovu teksta na ovom dokumentu. Dopuštam korištenje ovog dokumenta u bilo koje područje rada, samo ne dozvoljvam prodaju ili preprodaju ovog dokumenta! Svakakve još tekstove i testove možete pronaći na mojoj Scribd stranici: http://www.scribd.com/iMarinkWd A možete me pratiti i na mojoj osobnoj web stranici: http://www.ivan-marinkovic.com.hr/ Hvala i sretno u učenju! ISPRAVKA: Ispravljene pravopisne greške. Zahvaljujem se Mislavu Kapulici na dojavi. U Županji, 20. siječnja, 2013. Ivan Marinković / TŠŽ; FFDI

1

Osnove ICT-a – Ivan Marinković

Osnove ICT-a
by Ivan Marinković Informacijska tehnologija (IT) je tehnologija koja koristi računala za prikupljanje, obradu, pohranu, zaštitu i prijenos informacija. Terminu IT su pridružene komunikacijske tehnologije, jer je danas rad na računalu nezamisliv ako ono nije povezano u mrežu, tako da se govori o informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (eng. Information and Communications Technology – ICT).

Računalo se sastoji od:
  sklopovlja (hardware) – fizički dijelovi računala, opipljivi, vidljivi dijelovi programa (software) – programska podrška o skup naredbi „razumljivih“ računalu koje pokreću njegov rad, upute opipljivim dijelovima, naredbe što da rade

Osnovni princip rada računala:
- podaci se unose u računalo putem ulaznih uređaja, obrađuju se i pohranjuju u sistemskoj jedinici, te prikazuju putem izlaznih uređaja

Sistemska jedinica se sastoji od slijedećih komponenti:
  matična ploča (Motherboard – MBO) o „kralježnica“ računala odgovorna za komunikaciju među komponentama i prijenosu informacija procesor (CPU – Central Processing Unit) o brzina (izražava se u MHz, GHz) o količina memorije (Cache) radna memorija (RAM – Random Access Memory) o spremnik za programe koji se trenutno izvode i podatke koji su trenutno u obradi o osnovne karakteristike:  brzina (izražava se u MHz)  kapacitet (izražava se u MB, GB)  izvedba (DDR, SDRAM) trajna memorija: o tvrdi disk (HDD - Hard Disk Drive) - memorija za trajno pohranjivanje podataka  podaci se spremaju na magnetske ploče, a za čitanje i zapis koriste se elektromagnetske glave (osim kod najnovije vrste diskova: Solid State Disk – SSD)  osnovne karakteristike:  brzina rotacije diskovnih ploča  kapacitet (izražava se u GB)  sučelje za prijenos podataka o disketna jedinica (FDD – Floppy Disk Drive) o optički diskovi (CD, DVD) grafička kartica – funkcija: obrada i prikaz slike na monitoru o sastoji se od grafičkog procesora i vlastite radne memorije o osnovne karakteristike:  vrsta grafičkog procesora (ATI Radeon, Nvidia GeForce)  količina radne memorije  utor za spajanje na matičnu ploču priključci o paralelni priključak (Parallel Port) o serijski priključak (Serial Port) o USB priključak (Universal Serial Bus)

2

Osnove ICT-a – Ivan Marinković

Ulazni i izlazni uređaji
 ulazni uređaji: o tipkovnica o skener o pločica (touchpad) o miš o kuglica (trackball) o igraća palica (joystick) o mikrofon o olovka (stylus) o kamera (web kamera, digitalni fotoaparat)  izlazni uređaji: o monitor, zaslon o projektor o pisač (printer) o crtalo (plotter) o zvučnici o slušalice

uređaj koji je ulazni i izlazni: o ekran osjetljiv na dodir (touchscreen)

Najčešći uređaji i mediji za pohranu i prijenos podataka:
         tvrdi disk USB stick diskete i ZIP diskete CD i DVD diskovi memorijske kartice interni tvrdi disk eksterni tvrdi disk mrežni disk online uređaj za pohranu

Software ili računalni program je, za razliku od sklopovlja (hardware-a), neopipljivi dio računala. Uloga software-a je obavljanje nekog zadatka na računalu koristeći ugrađeni hardware  prema vrstama, software dijelimo na: o operacijske sustave – temeljni program na računalu koji se automatski učitava kad upalimo računalo  Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS,...)  Microsoft Windows (2k, XP, Vista, 7, 8,...)  Mac OS X (...Panther, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion) o aplikacijski software – neke vrste software-a koje se mogu koristiti na instaliranom operacijskom sustavu  uredski programi – OpenOffice.org, LibreOffice, Microsoft Office  antivirusni programi – Avira, NOD32, Kaspersky...  internetski preglednici – Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Opera, Safari

Proširenje pristupačnosti (e-accessability)
    software za prepoznavanje glasa čitač zaslona povećalo ekrana zaslonska tipkovnica

Vrste računala:
 centralno računalo (Mainframe Computer – server) o velika, snažna i skupna računala o koriste se u velikim sustavima i organizacijama o na njima radi više korisnika istovremeno

3

Osnove ICT-a – Ivan Marinković

 

osobno računalo (Personal Computer – PC) o prvo takvo računalo proizvela je tvrtka IBM 1981. godine o izvorno je bilo namijenjeno „jednoj osobi za izvršavanje jednog posla u jednom trenutku“ o danas jedna osoba izvršava više poslova u jednom trenutku prijenosno računalo (Laptop Computer) o relativno mala prijenosna računala o imaju ravne LCD ekrane i male tipkovnice o po svojim mogućnostima ne zaostaju za uobičajenim stolnim računalima Apple Macintosh (skraćeno Mac) o osobno računalo koje proizvodi tvrtka Apple Ručno računalo (osobni digitalni pomoćnik) – dlanovnik (Personal Digital Assistant – PDA) o mala računala koja mogu stati u džep, a za vrijeme rada mogu se držati na dlanu jedne ruke o namijenjena izvršavanju određenih osobnih poslova:  vođenje vlastitih obveza i zadataka  uređivanje adresara  pristupanje Internetu  razmjena elektroničke pošte mrežno računalo o svako računalo (stolno računalo, prijenosno računalo, ručno računalo) povezano izravno mrežnim kabelom o svako računalo povezano telefonskom linijom s najmanje još jednim računalom

Osim navedenh laptopa i dlanovnika, prijenosni digitalni uređaji su i:
   mobilni telefon smartphone – mobilni telefon s naprednim funkcijama (e-pošta, pretraživanje Interneta, čitač e-knjiga) multimedia player – iPod, iRiver, Zune

Mrežne komunikacije
       LAN (Local Area Network) je mreža kojom su povezana računala koja su fizički blizu, unutar neke tvrtke, organizacije ili kućanstva WAN (Wide Area Network) je mreža većih kapaciteta i većeg područja djelovanja, gradske i regionalne mreže Internet – svjetska mreža umreženih računala, tj. povezanih WAN i LAN mrežama intranet – manja, zatvorenija verzija Interneta u kojoj je pristup omogućen samo djelatnicima tvrtke ili organizacije za koju je mreža izrađena ekstranet – verzija interneta, u kojoj je pristup mreži dozvoljen i vanjskim osobama (suradnicima) radi izvođenja zajedničkih radova i projekata World Wide Web (WWW) – jedna od usluga koju na Internetu možemo koristiti, a odnosi se na pregledavanje i pretraživanje sadržaja u obliku Internet stranica na Internetu postoje i druge usluge kojima se možemo koristiti: o slanje istovremenih poruka (instant messaging – IM) – Google Talk, Skype, Windows Live Messenger... o zvučne komunikacije preko Interneta (Voice over Internet Protocol – VoIP) – omogućava prijenos zvučne komunikacije preko internetske mreže, u većini slučajeva omogućava besplatno telefoniranje s računala na računalo, te jeftiniju telefonsku komunikaciju s računala na mobitele i fiksnu liniju o stvarno jednostavne vijesti (Really Simple Syndication – RSS) – olakšana mogućnost prijenosa neke informacije (vijesti, unosa u blog i sl.) objavljene na web stranici na standardiziran način (obično naslov, rečenica ili dvije članka, te link na stranicu na kojoj se nalazi cijeli članak), pretplatom na RSS s različitih web stranica, korisnici su obavješteni o novostima bez odlaska na dotične stranice o web dnevnik (web log – blog) o digitalne datoteke koje sadrži audio ili video zapis (podcast)

4

Osnove ICT-a – Ivan Marinković    PSTN (Public Switched Telephone Network) – tehnički izraz za javni telefonski sustav ISDN (Integrated Services Digital Network) – kratica za digitalnu mrežu objedinjenih usluga ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – kratica za asimetrični digitalni prijenos podataka telefonskom linijom

Prijenos podataka putem Internneta
    download – preuzimanje (skidanje) s mreže upload – stavljanje na mrežu brzina prijenosa podataka i načina mjerenja: o bit po sekundi (pbs), kilobit po sekundi (kbps), megabit po sekundi (mbps) spajanje na Internet o spajanje po potrebi (dial-up) – upotrebljava telefonsku liniju o širokopojasni pristup (broadband) – uvijek spojeni na Internet, stalni trošak, velike brzine prijenosa podataka, povećan rizik od upada hakera na mrežu o različiti načini za spajanje na Internet: telefonska linija, mobilna linija, kabel (stalna veza), bežično, satelitska veza

Mrežne (online) zajednice
    društvena web mjesta (social networking websites) – Facebook, bebo, Twitter, MySpace, LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged, XING, About.me..... Internetski forumi – forum.hr, download.hr, webmajstori.net... sobe za razgovor (chat rooms) mrežne računalne igre (multiplayer games) – Silkroad Online, Knight Online, World of Warcraft...

Preventivne napomene u vezi sudjelovanja u virtualnim zajednicama:
    čuvanje privatnosti profila ograničenje slanja osobnih podataka poslane informacije će biti javno dostupne opreznost s nepoznatima

Računalo na poslu:
 kada je računalo prikladnije za obavljanje poslova od čovjeka: o zadaci koji se ponavljaju o zadaci koji se lako automatiziraju o matematičke operacije o opasne situacije zadaci koji su prikladniji za čovjeka, nego za računalo su: o tumačenje oblika i logičko razmišljanje o savjetovanje i komunikacija s ljudima o prezentacija novih proizvoda o organizacija u vremenu i prostoru aplikacije u velikim tvrtkama (aviokompanije, osiguranja, internet bankarstvo) aplikacije u državnim organizacijama (elektronsko glasovanje, povrat poreza) aplikacije u zdravstvu (podaci o pacijentima, dijagnostički alati i instrumenti, specijalna kirurška oprema) aplikacije u edukaciji (učenje putem računala – CBT, učenje na daljinu, zadaci preko interneta) o prilagodljivo vrijeme učenja o prilagodljivo mjesto učenja o iskustvo u multimedijalnom učenju o smanjeni troškovi

   

5

Osnove ICT-a – Ivan Marinković

Rad na daljinu (teleworking)
 prednosti o povećanje zaposlenosti ugroženih grupa  roditelja s malom djecom  osoba s poteškoćama u kretanju  osoba koje žive u udaljenim područjima o smanjeno vrijeme putovanja na posao ili nepotrebno putovanje, a zajedno s time smanjenje/nestanak troškova prijevoza do radnog mjesta o veća mogućnost na koncentriranja na posao o fleksibilno radno vrijeme o smanjenja izdavanja za održavanje radnog prostora nedostaci o nedostatak ljudskog kontakta o nedostatak timskog rada o nedostatak samodiscipline djelatnika

Svijet elektronike
      e-pošta (e-mail) e-poslovanje (e-commerce) e-bankarstvo (e-banking) e-vlada (e-government) Internet kupovina (e-shopping) e-učenje (e-learning) o prilagodljivo vrijeme učenja o prilagodljivo mjesto učenja o iskustvo u multimedijalnom učenju o smanjeni troškovi obrazovanja

Ergonomija
 najčešći zdravstveni problemi povezani s korištenjem računala o neispravan rad s tipkovnicom i mišem – uganuća (iščašenja) / RSI (Repetitive Strain Injury) o titranje zaslona ili nepropisna udaljenost – oštećenje vida o neispravno sjedenje i korištenje neprikladnih sjedalica – problemi s kralježnicom o položaj računala, stola i stolca utječu na držanje tijela o važan utjecaj imaju korištenje umjetnog svjetla, količina svjetla, smjer svjetla da ne osjećate umor pri korištenju računala, pomoći će vam o redovito vježbanje o uzimanje stanke u radu (5-10 minuta svakih sat vremena) o vježbe za odmaranje očiju

Mjere opreza
  kabeli – uvijek koristiti električne kabele koji se dobiju zajedno s računalom – upute za apsolutne amatere izvori napajanja – mogu uzrokovati preopterećenje izvora napajanja koje može rezultirati požarom

Zaštita okoline
    korištenje elektroničkih dokumenata smanjuje potrebe za ispisnim materijalom recikliranje ispisnog materijala korištenje monitora s manjom potrošnjom energije recikliranje potrošenih ili pokvarenih računalnih komponenata

6

Osnove ICT-a – Ivan Marinković

Sigurnost informacija
 informacijska sigurnost se definira kao: o očuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti informacije o mjere informacijske sigurnosti su pravila zaštite podataka na fizičkoj, tehničkoj i organizacijskoj razini povećanje sigurnosti podataka možemo ostvariti korištenjem slijedećih postupaka: o korisničko ime i lozinka o ispravno gašenje računala o korištenje neprekidnog napajanja (UPS – Un-interruptible Power Supply) – omogućava nastavak rada nakon nestanka el. energije, tako da se poslovi u tijeku mogu završiti bez opasnosti za cjelovitost informacija o održavanje računala o izrada sigurnosnih kopija (backup) – predstavljaju rezervne kopije svih važnih podataka koji se nalaze u računalu

Računalni virus
 dio računalnog koda koji se ugradi u program ili datoteku kako bi mogao slobodno putovati s jednog na drugo računalo prenoseći zarazu o najčešće se šire putem privitka u e-mail pošti koje dobivamo zajedno s poštom o simptomi zaraze  usporeni rad računala  prestanak odziva naredbi ili rušenje i ponovno pokretanje operacijskog sustava  u krajnjim slučajevima virusi će napasti datoteke zadužene za pokretanje operacijskog sustava, čime će rad na računalu biti u potpunosti onemogućen o uklanjanje virusa  korištenjem nekog od antivirusnih programa o zaštita od virusa  instalirati antivirusne programe koji služe za detekciju virusa na računalu  otvaranje mail-ova i stranica samo od poznatih pošiljatelja i autora

Autorska prava
 pravo autora programa, teksta, slike, glazbe, filma, itd. na zaštitu svojeg intelektualnog uratka

Identifikacijski broj proizvoda (PID)
 broj koji se isporučuje zajedno s legalno kupljenim software -om i koji je potvrda izvornosti programa o prepoznavanje licenciranog software-a  provjera serijskog broja  registracija  pregled software-ske licence

Ugovor za krajnjeg korisnika (end-user license agreement – EULA)

Freeware
 programi besplatni za osobnu uporabu, npr. Adobe Reader, UltimateDefragm, Orbit Downloader, Pegasus Mail, itd.

Otvoreni kod (Opensource)
 software čiji je izvorni kod dostupan javnosti na uvid, korištenje, izmjene i daljnju distribuciju, npr. OpenOffice.org – paket uredskih programa, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, MediaWiki, Joomla

Shareware
 programi besplatni za nabavu i početnu, vremenski ograničenu, uporabu 7

Osnove ICT-a – Ivan Marinković

Osnovni pojmovi ICT-a
Razred: __________________________
ime i prezime

Datum:

Broj bodova: / 16

Ocjena:

1. Koji od navedenih uređaja je izlazni uređaj? a) zvučnici b) tipkovnica c) mikrofon d) skener

2. Koji od navedenih pojmova znači učenje putem računala tj. učenje na daljinu, koja odlikuje prilagodljivo vrijeme i mjesto učenja, smanjene troškove i sl.? a) e-retail b) e-commerce c) e-learning d) e-word

3. Računalno sklopovlje jednom rječju zovemo

4. Koji se od sljedećih programa se ne ubraja u operacijske sustave? a) Linux b) MS Word c) MS-DOS d) Unix

5. Što je od navedenog Internet preglednik? a) MS Windows Explorer b) Windows 7 c) vatrozid (Firewall) d) Mozilla Firefox

6. Koje je godine proizvedeno prvo PC računalo? a) 1971. 7. Kratica PC ustvari znači: a) Personal Computing c) Personal Computer b) Personal Compact Disc d) Personal Calculator b) 1961. c) 1991. d) 1981.

8. Što od navedenog je operacijski sustav? a) OpenOffice.org b) MS Internet Explorer c) Linux d) MS Office 2007

9. Koji je poredak faza kod razvoja IT sustava, odnosno pretvorbe nekog zadatka u oblik prihvatljiv računalu? ANALIZA ZADATKA TESTIRANJE PROGRAMA DIZAJN PROGRAMIRANJE

1 ____________________ 3 ____________________

2 ____________________ 4 ____________________

10. Preporučuje se da lozinka za pristup računalu: a) sadrži najviše 4 znaka b) bude što kraća i jednostavnija da se lakše zapamti c) sadrži samo mala slova d) sadrži velika i mala slova, brojeve i interpunkcijske znakove 11. Da li uređaj koji se na engleskom zove plotter, na hrvatskom zovemo crtalo? TOČNO NETOČNO

8

Osnove ICT-a – Ivan Marinković 12. Koji se od navedenih programa koristi za komunikaciju putem elektroničke pošte? a) MS Word 2010 b) MS Outlook 2007 c) Notepad d) OpenOffice.org Writer

13. Kako se zove memorijski spremnik za programe koji se trenutno izvode i podatke koji su trenutno u obradi? a) procesor (CPU – Central Processor Unit) b) tvrdi disk (HDD – Hard Disk Drive) c) tipkovnica d) radna memorija (RAM – Random Access Memory) 14. Zbog čega od navedenog formatiramo disk? a) zaključavanja diska b) pretraživanja diska c) kopiranja diska d) pripreme diska za pohranu podataka

15. Kako se zove mreža putem koje su povezana računala koja su fizički blizu, unutar neke tvrtke, organizacije ili kućanstva? a) Ekstarnet c) Worl Wide Web (WWW) b) LAN (Local Area Network) d) File Transfer Protocol (FTP)

16. Korištenjem kojeg od slijedećih postupaka možemo ostvariti povećavanje sigurnosti podataka od krađe ili gubitka? a) obavijestiti sve nadređene o šifri (password) koju trenutno koristimo b) izrada sigurnosnih kopija tj. rezervne kopije svih važnih podataka koji se nalaze u računalu c) otvaranjem privitka (attachment) svake elektronske poruke koju primimo d) nikada ne izrađivati kopije podataka, kako bi se smanjila mogućnost krađe podataka

9