Lista rankingowa wniosków złoŜonych w ramach I konkursu (nabór od 17 lipca do 30 września 2008 r.

) Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI "Kultura i dziedzictwo kulturowe", Działanie 11.3 "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego" projekty po ocenie merytorycznej I stopnia

Lp. Numer wniosku

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia (pkt.)

Projekty podstawowe
1

POIS.11.03.00-00-014/08

Przebudowa, rozbudowa i częściowa nadbudowa Państwowa WyŜsza Szkoła Teatralna im. budynku Państwowej WyŜszej Szkoły Teatralnej we Ludwika Solskiego w Krakowie Wrocławiu II etap budowy Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie

52 696 191,88 zł

30 475 495,95 zł

50

2

POIS.11.03.00-00-004/08

23 996 982,00 zł

17 997 736,50 zł

49

3

POIS.11.03.00-00-001/08

Sala koncertowa i jej wyposaŜenie w państwowej Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Muzyczna I i II stopnia w Bielsko Białej Bielsko Białej Budowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Centrum Sztuk UŜytkowych. Centrum Inowacyjności Budynek dydaktyczny – PWSFTviT Uczelniane Centrum Dydaktyki Nowych Mediów Budowa nowoczesnego obiektu dydaktycznokulturalnego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie Budowa Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. 25 Czerwca w Radomiu Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii Muzycznej w Łodzi Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na siedzibę PSM I i II stopnia im. L. RóŜyckiego w Kielcach

25 172 162,39 zł

17 313 857,72 zł

47

4

POIS.11.03.00-00-010/08

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

58 400 943,06 zł

45 406 120,91 zł

46

5

POIS.11.03.00-00-020/08

Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

30 104 775,73 zł

25 589 059,37 zł

45

6

POIS.11.03.00-00-025/08

20 759 685,86 zł

17 645 732,98 zł

45

7

POIS.11.03.00-00-021/08

Gmina Miasta Radomia

43 457 522,43 zł

21 728 761,22 zł

44

8

POIS.11.03.00-00-011/08

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira RóŜyckiego w Kielcach

34 990 721,78 zł

29 098 574,44 zł

44

9

POIS.11.03.00-00-005/08

21 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

44

Lp. Numer wniosku

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia (pkt.)

Projekty rezerwowe
1

POIS.11.03.00-00-015/08

Poprawa oferty edukacyjno-kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposaŜenie Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku Przebudowa, termomodernizacja i wyposaŜenie Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

31 788 448,72 zł

0,00 zł

43

2

POIS.11.03.00-00-003/08

24 925 123,70 zł

0,00 zł

43

3

POIS.11.03.00-00-007/08

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

25 518 570,00 zł

0,00 zł

42

4

POIS.11.03.00-00-006/08

Powiat Ostrowski

4 514 000,00 zł

0,00 zł

41

5

POIS.11.03.00-00-022/08

Rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez rozbudowę Gmina Miejska Kraków Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku UMFC w Warszawie

8 172 676,01 zł

0,00 zł

41

6

POIS.11.03.00-00-018/08

Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi

52 477 359,80 zł

0,00 zł

41

7

POIS.11.03.00-00-024/08

Uniwersytet Muzyczny F.Chopina w Warszawie

16 653 646,04 zł

0,00 zł

41

8

POIS.11.03.00-00-026/08

Rozbudowa i przebudowa budynków Zespołu Szkół Gmina Miasta Tarnowa Plastycznych w Tarnowie Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I II stopnia w Chełmie wraz z salą koncertową Poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez remont i rozbudowę ASP w Poznaniu Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu Państowa Szkoła Muzyczna I II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie

16 876 821,00 zł

0,00 zł

41

9

POIS.11.03.00-00-002/08

11 870 834,04 zł

0,00 zł

40

10

POIS.11.03.00-00-019/08

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

17 096 851,25 zł

0,00 zł

39

11

POIS.11.03.00-00-012/08

Gmina Miasto Toruń

15 761 825,05 zł

0,00 zł

39

Lp. Numer wniosku

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Wartość całkowita

Dofinansowanie

Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia (pkt.)

12

POIS.11.03.00-00-009/08

Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu – budowa sali muzyczno dydaktycznej wraz z infrastrukturą

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskego we Wrocławiu

50 466 206,45 zł

0,00 zł

38

13

POIS.11.03.00-00-016/08

Zabytkowy szpital w śaganiu – nowa baza dla PSM PSM I i II stopnia im. H. Wieniawskiego w I i II st. i edukacji artystycznej w Europie. Etap I śaganiu Poprawa oferty Zespołu Szkół Rzemiosła Artystycznego w Jeleniej Górze poprzez rozbudowę Miasto Jelenia Góra bazy szkolnej

23 455 055,37 zł

0,00 zł

36

14

POIS.11.03.00-00-017/08

4 835 765,24 zł

0,00 zł

36

Warszawa, dnia 4 lutego 2009 roku

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful