WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Jaargang 8 - nummer 50 - 13 december 2012
03 05 13
Installatie van Goudse burgemeester Finaleplaatsen voor dichttalenten Overdracht molen van vader op zoon
Gouda in spotlights
Zie onze advertentie in deze krantI

Kunstpuntgouda
Nieuwe cursussen
in 2013
Nu online!
Zin in een frisse
S
T
A
R
T
?
www.kunstpuntgouda.nl
Tweede Kerstdag
geopend!
Papendorp-Utrecht
Groenewoudsedijk 6 Taatsendijk 4, 3528 BH
www.utrechtsebazaar.nl
Architectuur
www. b l o k v o r m. n l
F
ijn
e
F
e
e
s
td
a
g
e
n
TM
Lel: 0182 - 78S 981
¿ouda¤usedproducLs.nl
Lan¿e TIendewe¿ 78, 0ouda
waarcm nIeuw en duur?
1001 arLIkelen vanaI 1 da¿ oud
MccIe aankcpen vccr SInt ct kerst
0ames, DVD's, CD's
vanaI C1.99
E ¸..·¦·¸, ·.·¸¸·.·. .
¸·..·..¦.
,·æ ;cq·¬c :_
ßamar juweIier · kerte 6reenendaaI 9 · 2801 jP 6euda · 1eI: +31 {0J 182 517 235
Is uw sieraad kapot of wilt u wat anders?

Geef uw sieraad een tweede kans.
Laat het repareren of recyclen bij onze
reparatie atelier Damar Juwelier.
Voordelige
reparatie in
eigen atelier
G
R
A
T
I
S

p
o
l
i
j
s
t
b
e
u
r
t
+

c
o
n
t
r
o
l
e

v
a
n

u
w

s
i
e
r
a
d
e
n
Fijn
g
o
u
d
b
asis
b
ij aan
ko
o
p
van

n
ieu
w
e sierad
en
Achterwillenseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
Koopzondag 16 december a.s.
VAN 11.00 – 17.00 UUR
Extra koopavond vrijdag 14 december a.s.
VAN 18.00 – 21.00 UUR
KOM GENIETEN VAN DE KERSTSHOW! (MET GRATIS KOFFIE/THEE)
Leuk huis
gezien?
Schakel uw
NVM-aankoopmakelaar in
Kijk op www.nvm-afdelinggouda.nl
Charly Luske, Gert van der Vijver en Iris Kroes zijn een paar van de grote sterren die deelnemen aan
Kerst met de Zandtovenaar.
KANAAL
(De Krant van) GoudaTV & GoudaFM
De Krant van Livingstone
Uitneembare bijlage
Gouda bij Kaarslicht
Zie pagina 7
Na het grootste evenement Gouda bij Kaars-
licht staat de volgende grote show voor
de deur. Zondag 16 december is het unieke
tv-evenement ZAPP Kerst met de Zandtove-
naar te zien op de markt.
Zangeres Iris Kroes en zanger Charly Luske
zijn de hoofdpersonen in het crossmediale
kerst project ‘ZAPP Kerst met de Zandtove-
naar’. Middelpunt van dit muzikale familie-
evenement is zandtovenaar Gert van der Vijver,
die het kerstverhaal op eigentijdse wijze zal
verbeelden met indrukwekkende zandtekenin-
gen. Charly Luske staat hem bij als de verteller
van dit verhaal uit de Bijbel. Iris Kroes brengt
met haar harp traditionele kerstnummers ten
gehore. Inmiddels zijn de laatste artiesten
bekend die zullen optreden tijdens deze voor-
stelling. Zo zal winnares van het laatste natio-
nale Junior Songfestival, Femke Meines, een
optreden verzorgen. Ook jeugdidool Ralph
Mackenbach, en de nummer twee van The
Voice of Holland, Pearl Jozefzoon, geven acte
de presence. Voorafgaand aan dit evenement
zingen de bezoekers een lied dat speciaal voor
Gouda is geschreven door Elise Mannah. Van-
uit vijf plaatsen lopen Gouwenaars met lichtjes
naar de Markt. Op zondag 16 december kunnen
deelnemers zich om 17.45 uur verzamelen op:
Klein Amerika, Bolwerk, Schouwburg, Gouwe
Kerk en bij het Raoul Walenbergplantsoen.
Om 18.00 uur vertrekken deelnemers met hun
lampjes richting de Markt waar om 18.45 uur
gezamenlijk het lied wordt gezongen. De lamp-
jes zijn voor twee euro te koop bij de Illusie,
Samma Bijbelshop, De Speelwinkel en bij
het Boefje. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Het lied is te horen en de tekst is te lezen op
www.dekrantvangouda.nl. Het evenement
wordt tijdens de kerstdagen uitgezonden op
ZAPP en Nederland 1.
2 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Gouda krijgt een nieuwe burgemeester. Op
donderdag 13 december vindt om 19.30 uur in
de raadzaal van het Huis van de Stad een
buitengewone raadsvergadering plaats.
Op deze avond heten de gemeenteraad en het
college Milo Schoenmaker welkom en wordt
hij geïnstalleerd als burgemeester van Gouda.
Vijfentwintig Gouwenaars krijgen de kans erbij
te zijn na een speciale actie van de gemeente.
De installatie is op 13 december om 19.30 uur
ook live te volgen op computer, tablet of tele-
foon via de webcast van de gemeente Gouda
(www.gouda.nl/ris). Daarnaast zijn de opnames
vanaf vrijdag te beluisteren op www.gouda.fm
en te zien op GoudaTV, kanaal 63.
Milo Schoenmaker
Installatie van Goudse
burgemeester
De uitzending van De Zandtovenaar is, net als bij The Passion,
heel goed voor het imago van Gouda.
Toelichting
Zondag 16 december wordt de kerstshow De Zandtovenaar
in Gouda opgenomen. Tijdens de kerstdagen wordt de show
uitgezonden op de Nederlandse en Belgische tv.
Geef uw mening op: www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Ik woon in Gouda, maar heb Gouda bij Kaarslicht nog nooit
bezocht.
Stelling van de Week
Lange Tiendeweg 41-43 • Tel. 0182-512593 • www.banketbakkerijherfst.nl
Weihnachtstolen
per stuk € 6.95
Paneone tuband
Cake tuband
C
O
N
T
A
N
T
G
E
L
D
!
Gouda - Kleiweg 80
Bezorger gezocht!
Meld je aan via bezorging@dekrantvangouda.nl
Gouda
Wij zoeken een nieuwe bezorger voor:
Iepelaan, Prunuslaan e.o.
M.i.v. 1 januari 2013
Geen z|n om a||e s|aapaur|buten van de zo|der te ha|en?
8LS1 WLS1LkN ÞLUS C|ty note| Gouda trakteert!
LaaL uw famllle en vrlenden geheel onbezorgd en relaxed overnachLen ln een van de
prachuge kamers van 8LS1 WLS1L8n ÞLuS ClLy PoLel Couda en genleL samen meL uw
gasLen van de gezelllge feesLdagen!
8LS1 WLS1L8n ÞLuS ClLy PoLel Couda bledL u een overnachung lncluslef onLbl[L aan
voor slechLs ê 62,S0 per tweepersoonskamer.
voor meer lnformaue en reserverlngen kunL u bellen naar Lelefoonnummer
0182-86 00 86 of mallen naar lnfo[besLwesLerngouda.nl o.v.v. 'kersLcadeau'.
(geldlg van 21 december 2012 L/m 6 [anuarl 2013)
40,4 % Eens
53,2 % Oneens
6,4 % Geen mening
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwerbrug en Driebruggen en
op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x),
Bodegraven (1x) en Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Mensen van een zekere leeftijd
Onlangs overvielen vier jonge daders een
woning in Moordrecht. Een ernstige crimi-
nele daad die de stelling van de minister van
Veiligheid en Justitie bevestigt: “Het aantal
overvallen in Nederland daalt de laatste jaren
met dertig procent, maar het aantal overval-
len op woningen waar veelal oudere mensen
wonen neemt juist toe.” Een triest voorbeeld
van gebrek aan enig respect van een bepaalde
categorie jongeren voor de oudere generatie.
Bij de overval in Moordrecht wist de be woner
het vuurwapen uit handen van de overvallers te
slaan en sloegen zij uiteindelijk op de vlucht.
De bewoner achtervolgde zelfs nog de over-
vallers en gaf het kenteken door aan de poli-
tie. Alle politie-eenheden begaven zich naar
Moordrecht en naar het adres in onze regio
waar het kenteken bij hoorde. In heel Gouda
reed op dat moment nog één politieman, die
gelukkig alert reageerde toen hij de auto met
de vier daders in het centrum van Gouda
zag rijden. Niet zonder risico, maar met veel
overzicht en zelfbeheersing volgde een goed
ge coördineerde actie waarbij alle daders uit-
eindelijk werden aangehouden.
Het is maar een kleine groep, veelal jonge-
ren, die zich schuldig maakt aan deze ernstige
vorm van crimineel, respectloos en verwerpe-
lijk gedrag tegenover een generatie die juist
respect verdient. Een grote groep jongeren
getuigt gelukkig wel van dit respect, een waar-
de die van generatie op generatie wordt door-
gegeven en die zichzelf terugverdient.
Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen
verhoudingsgewijs rap toe. De verantwoorde-
lijkheid van de jongeren voor de veiligheid van
onze ouderen wordt hierdoor steeds groter. Voor
onze samenleving is het van cruciaal belang
dat de jongere generatie en de oudere genera-
tie met elkaar verbonden blijven. Onderling
respect is hierin een essen tiële voorwaarde.
Met sport, met de snelheid van communiceren
en met nieuwe ideeën zou de nieuwe genera-
tie al veel eerder voorop kunnen gaan, maar
bewust wachten zij meestal respectvol tot de
andere generatie voldoende ruimte geeft hier-
voor. Bij reorganisaties en kabinetsvormingen
denk ik weleens ‘waarom wil die oudere
generatie nog steeds voorop lopen en als eerste
over de finish komen?’ Maar in het voorbeeld
van de overval ben
ik blij dat de oudere
generatie nog steeds
het initiatief neemt
en dat ze hier voorop
ging!
Marlé van Tol
Districtschef Politie
Gouwe IJssel
Bezorgers
Gemeentebalie
gesloten
De bezorger van De Krant van
Gouda wenst u prettige kerstdagen
en een gelukkig 2013
WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
Binnenkort komen de bezorgers van De Krant
van Gouda met deze dubbelzijdig in kleur ge-
drukte kaartjes langs de deur om de lezers een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Bent u tevreden
over hun bezorging? Beloon ze dan met een
extra fooi. De bezorgers hebben dit jaar een
geplastificeerd identificatiekaartje bij zich.
De gemeente is op maandag 24, dinsdag 25,
woensdag 26, maandag 31 december en op
dinsdag 1 januari gesloten.
Dit geldt voor alle gemeentelijke diensten
(waaronder het telefoonnummer 14 0182)
en ook voor het UWV Werkbedrijf. Men kan
tijdens deze dagen wel diensten en producten
aanvragen via de digitale balie www.gouda.nl.
Het gelukkigst leeft men, als
men nimmer nadenkt
Uit Lof der Zotheid
door Erasmus
nnnnnnnnnkt kt kt kt kt kt kt kkt kkt tt
4 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
1 6 de ce mbe r 2 0 1 2
12:00 - 17:00 uur, in de Burgerhal
(onder het stadhuis, tegenover de ijsbaan)
- STANDS - PRESENTATIES - PROEVERIJEN - AANBIEDINGEN -
Goudinkoop Florin staat u bij alle vragen
rondom goud, zilver en alles wat met
edelmetaal betrekking heeft graag tot uw
beschikking.
Ook aankoop van merkhorloges zoals
Rolex, Breitling, Cartier.
Oud goud HorIoges ZiIveren sieraden
Tandgoud
Goudmunten
Goudmunten en
goudstaven
TafeIziIver
Goud-zilverinkoop
Wij onderzoeken en
taxeren uw sieraden.
U hoeft bij ons niets
nieuws te kopen.
Meteen contant
geld.
Eerlijk advies en
discreet.
Geen verborgen
kosten.
Gouda: Kleiweg 80 (naast telfort & KiKi) · Tel.: 0625207936
OPENINGSTIJDEN
MAANDAG: 13:00 - 17:30 h
DINSDAG: 10:00 - 17:30 h
WOENSDAG: 10:00 - 17:30 h
DONDERDAG: 10:00 - 17:30 h
VRIJDAG: 10:00 - 17:30 h
ZATERDAG: 10:00 - 17:00 h
5
redenen w
aarom
u naar ons zou
m
oeten kom
en
1
3
x
in
N
e
d
e
rla
n
d
Sieradenverkoop is een zaak van vertrouwen. Sedert meerdere jaren hebben veel van onze
klanten reeds hun vertrouwen in ons getoond. Vertrouwt u ook de vakman.
(PVEBt,MFJXFH
www.goudinkoop-fIorin.nI
NIEUW
GEOPEND
OP 15.06
5
FAMILIE
In de Goudse Schouwburg streden maandag
10 december ruim dertig scholieren van het
Coornhert Gymnasium, de GSG Leo Vroman
en het Antonius College om de vier finale-
plaatsen van de landelijke Vers PoëzieRevue.
Onder begeleiding van poëziedocenten van de
School der Poëzie schreven in totaal ruim 170
derdeklassers de afgelopen weken hun eigen
gedicht. Leerlingen lieten zich inspireren door
de vijf voor de VSB Poëzieprijs genomineerde
dichters. Zo kregen leerlingen steekwoorden
om mee te dichten, leerden ze poëzie te schrij-
ven vanuit een ander perspectief en kregen ze
tips over hoe zij met woorden konden spelen.
Ondersteund door live muziek van pianist Polo
de Haas en drumster Truus Engels droegen de
ruim dertig leerlingen met de beste gedichten
hun werken voor. Onderwerpen als eenzaam-
heid, dood en toekomstbeelden passeerden de
revue. Ieder op zijn of haar eigen toon. Tussen
de gedichten door was er een act van actrice
Dette Glashouwer, urban dance door Turn it
Loose en poëzie van VSB Poëzieprijs genomi-
neerde Esther Naomi Perquin. De presentatie
was in handen van rapper en beatboxer André
Accord.
Indruk
De jury, die bestond uit Ester Naomi Perquin
(genomineerde voor VSB Poëzieprijs 2013), de
Goudse stadsdichteres Klara Smeets en Bonnie
van Doorn van De Krant van Gouda, was posi-
tief verrast door de goede voordrachten. “Het is
geweldig om te zien hoe deze vijftienjarigen al
zo goed met taal kunnen spelen en hoe mooi zij
hun gedachten kunnen verwoorden”, reageert
Smeets na afloop. Douwe Pierhagen (SG Leo
Vroman), Thomas Bontekoe (Coornhert Gym-
nasium), Frederiek Beuning (Coornhert Gym-
nasium) en Rachel van Leeuwen (Anto nius
College) wisten de meeste indruk te maken
op de jury. Deze jonge talenten gaan door
naar de landelijke finale op 22 mei 2013 in het
MC Theater in Amsterdam.
Winterwandeling
binnenstad
Kaarsjesmiddag
kinderboerderij
Kinderboerderij De Goudse Hofsteden organi-
seert zaterdag middag 15 december een mini-
kaarsjes middag.
Bezoekers gaan gezamenlijk (eetbare) kerst-
versieringen maken en ophangen in de grote
kerstboom buiten. Kinderen mogen een ster
met lichtje maken en deze mee naar huis
nemen. Om 16.45 uur ontsteken ze de lichtjes
in de kerstboom en zingen ze kerstliedjes. Ook
zal het kerstverhaal worden verteld. Deelname
kost drie euro inclusief ranja of warme choco-
lademelk en iets lekkers. Kinderen kunnen tot
en met 15 december aangemeld worden via
hans@kinderboerderijgouda.nl of telefonisch
(0182) 514 219.
Douwe Pierhagen, Thomas Bontekoe, Rachel van Leeuwen en Frederiek Beuning gaan door naar
de finale.
HaarStudio
Denise
@HStudio_Denise
Voor trends, ideeën, tips en nog veel meer!
HS di
De kapsalon voor het hele gezin!
Wilt u een mooi geknipte coupe, trendy
haarkleur of elegant opgestoken kapsel
voor de feestdagen?
Bel dan voor een afspraak!
6.
95
500g
8.
35
500g
Kerststol Suikervrij
Kerststol Spelt
7.
35
600g
5.
95
500g
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Specialist in Speciale Stollen
Kerststol Desem
Kerststol Glutenvrij
Keuze uit 8
rijkgevulde soorten
vers van bakkerij
Zonnemaire
Bestellen:
uiterlijk 2 dagen
van te voren
∂Dé biologisch specialist
van de regio!
www.natuurwinkel.nl
Openingstijden:
Lange Groenendaal 99,
2801 LS Gouda,
ma 11.00 - 18.00 uur;
di, wo en za 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
Prijzen zijn geldig 13 t/m24 december. Zetfouten voorbehouden.
Haal onze complete
folder in de winkel.
Finaleplaatsen voor
Goudse dichttalenten
Het mooiste kersthuis?
Voor de rubriek ‘Markante Gouwenaar’ zijn
we op zoek naar mensen met een echt ‘kerst-
huis’.
Mensen voor wie kerstversieringen niet gek
genoeg kunnen zijn. We zoeken een huis vol
lampjes, glitters, beeldjes of andere kerst-
versieringen. Bent u of kent u iemand die zijn
of haar verhaal met ons wil delen? Mail dan
uiterlijk 16 december uw contactgegevens naar
redactie@dekrantvangouda.nl.
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Stadsgedicht
Stadsdichteres Klara Smeets plaatst dit jaar
maandelijks een gedicht in De Krant van
Gouda. Bovendien draagt zij gedichten voor
op GoudaTV, kanaal 63.
Zie ook: www.dekrantvangouda.nl.
kaal
de storm van gister ligt in het gras
de wind heeft het laatste restje
bonte herfst meegenomen
zij ligt nu versnipperd
en vertrapt op de grond
alles is zo maar kleurloos
om mij heen
twee dagen terug
blonken bomen nog
in zonlicht
nu versiert niets
de lucht meer
ik staar naar lege takken
Bloemendaal oogt naakt na vannacht
alsof alles ontmanteld moest worden
voordat de winter start
Klara Smeets
@KlaraSmeets
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Goudse Gidsen Gilde organiseert deze maand
een aantal wandelingen door de feeëriek
verlichte binnenstad van Gouda.
De gidsen laten de mooiste plekjes van het his-
torische centrum zien en leiden de deelnemers
langs de verlichte glazen van de Sint-Janskerk
en de speciale kunstwerken van Gouda bij
Kunstlicht. De instapwandelingen vinden plaats
op 14, 18, 19, 21, 27, 28 december 2012 en
3 januari 2013. De wandelingen zijn geschikt
voor jong en oud, bekenden of onbekenden van
Gouda. Beginpunt is voor de Goudse Waag en
de wandeling duurt van 17.00 tot 18.00 uur.
Reserveren niet nodig, aanmelden kan een
kwartier voor vertrek bij de gids. Kosten: 3,50
euro per persoon, kinderen gratis. Maximaal
twintig personen. Voor meer informatie zie
www.goudastadvan.nl.
6 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
was weer een
echt kerstsprookje ...
De Stichting
Gouda bij Kaarslicht
wil in het bijzonder
de sponsors bedanken
voor hun bijdrage.
Aannemersbedrijf van Dijk
Adhoc horecamakelaars
Concordia
Digit-Art-Mariel.nl
Doppio
Gouda Studio’s
Goudse Post
Gispen
Jac. Bezemer Stichting
KaldI kofñe
Post.nl
de KofñefabrIek
Punselie
Randstad Uitzendbureau
Roobol
Slangen Staal
Suussferen Design,
Communicatie en Internet
Stubbe
TIP Gouda
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
e

&

o
n
t
w
e
r
p
:

M
a
r
i
e
l
l
a

E
v
e
r
l
i
n
g

-


©

d
i
g
i
t
-
a
r
t
-
m
a
r
i
e
l
.
n
l
7
GOUDA BIJ KAARSLICHT
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Geopend op Kerstavond en
1e Kerstdag lunch & diner
Informeer naar de
mogelijkheden & catering
Gezellig, eerlijk & betaalbaar
Kijk op letoile.nl voor meer info en voor de menu’s
Schatgravers en saboteurs
zìtten eIkaar dwars ìn dìt
spannende kaartspeI. 0e
vraag ìs aIIeen wìe aan
weIke kant staat!
kuìm 300 speIIen voor aIIe Ieeftìjden!
fIke donderdag en zaterdag op de Markt ìn ûouda.
fIke donderdag en zaterdag op
www.marktspellen.nl
spetiale aanbiedingI p
4 8,95
menno meyer galerie
J00 sculpturen oor bloemen
schitterend in zijn eenoud, een bijzonder cadeau
in de feestmaand inclusief bloemen
Achter de kerk 1¯
2801 JX Gouda
www.mennomeyer.nl
metal art
8
ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren

VAN DORP Slagerijen
Brederolaan 11 Waddinxveen Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig Gratis parkeren.
ÿøøraæ L|øgerij vøn £argJ
$ij< vaar æeer øønbieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI
Dpeningstijden: ma-vr 9.00-18.00, za. 9.00-17.00 uur
Deze recIames zijn vaste Iage prijzenI
1. ßeste en gcedkccpste sIager van NederIand
2. U bespaart minimaaI £25,- per week cp uw vIees
3. Wij garanderen vers, vriendeIijk en vccrdeIige prcducten
4. knip de fcIder uit en vergeIijk het bij de supermarkt cf sIager
5. Ergens gcedkcper7 Dan krijgt u 50% kcrting cp uw vIees bij
het afgeven van het bcnnetje (acties en recIame uitgezcnderd]
6. Vink uw artikeI aan en wij maken het in de winkeI direct
vccr u kIaar
ww wwww ww ww ww www ag. ag. g n ag g en ag en a gen gen nge g ing g Jin eJin ønb eer ø er øøn ee ar æeer øøn vaar æeer øø < vaar æee $ij< vaar æee r æee $ij< vaa < vaa $ij $ij< vaar æ $j p g g bieJingen ag. www.vandcrpsIagerijen.nI $j $$ij va < vaa << $j< $ eJ b g ww ee øø bie ar eer ø
kcgeIbiefstuk
Heerlìjk mals
Kìlo 9.98
Pak uw voordeel
Kìlo 9.98
Verse varkenshaas
Pak uw voordeel
MaIse kaIkcen
rcIIade
Heerlìjk gekruìd
Kìlo 9.98
Pak uw voordeel
HcIIandse kipñIet
Heerlìjk mals
Kìlo 5.98
Pak uw voordeel
CriII kip
Heerlìjk vers, ± 12OO gram
Kìlo 3.98
Pak uw voordeel
ßiefstuk vd Haas
Heerlìjk mals
Kìlo 24.98
Pak uw voordeel
ßeerugñIet
Kìlo 15.98
Pak uw voordeel
kipñIet rcIIade
Heerlìjk gekruìd
Kìlo 6.98
Pak uw voordeel
Hertenbiefstuk
Pak uw voordeel
Kìlo 15.98
ßundergehakt
Kìlo 3.98
Pak uw voordeel
ßunder entrecôte
Kìlo 15.98
Pak uw voordeel
Tartaar
Kìlo 5.98
Pak uw voordeel
ßibeye steak
Pak uw voordeel
Kìlo 15.98
Franse kaIkcen
Heerlìjk vers, ¸ Lim 1O kìlo
Kìlo 8.98
Pak uw voordeel
Pak uw voordeel
ßcsbief
Achterham
ßcckvIees
ßauwe ham
Fricandeau
Zeeuws spek
CriIIwcrst
kipñIet
PekeIvIees
Lever
FiIet Americain
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
1UU gr. 0.99
Pak uw voordeel
Dssenstaart
ßunder schenkeI
Mager scepvIees
Mergpijpjes
KIlo 7.98
KIlo 7.98
KIlo 7.98
KIlo 5.98
Pak uw voordeel
kippenpcten
kip kIuifjes
KIlo 2.49
KIlo 2.98
Pak uw voordeel
ßibIappen
HacheevIees
KIlo 5.98
KIlo 5.98
Pak uw voordeel
HamIappen
5pekIappen
karbcnade
KIlo 3.98
KIlo 3.98
KIlo 3.98
CcurmetschcteI deIuxe
ßìeísLuk, varkenshaas, kìpíleL,
pepersLeak, hamburger, schnìLzel.
Op luxe schoLel gesneden.
Pak uw voordeel
Kìlo 9.98
Pak uw voordeel
kip cf varkens Ccrdcn ßIeu
Heerlìjk vers meL ham en kaas.
1OO gr. 0.79
Duitse biefstuk
MeL een uìLje
/+/ CßATI5I
Winterburger
/+/ CßATI5I
ßunder rcIIade
Heerlìjk gekruìd en
handgeknoopL
Kìlo 9.98
Pak uw voordeel
ur
m 11O kììlo
LendeñIet rcIIade
Heerlìjk gekruìd
Kìlo 6.98
Kerst Tip
MaIse
kcnijnenbcutjes
± 2¸O gram sLuk
Kìlo 7.98
Kerst Tip
ßcurgcndische
varkensIendercIIade
Heerlìjk gekruìd en
handgeknoopL
Kìlo 5.98
Kerst Tip
MaIse kaIkcendijen
Kìlo 7.98
Kerst Tip

K
Kìlo 15.98 Kìlo 5.98 Kìlo K o K oo 15.98 1 98
hl deze producLen worden vers aígesneden en wìj garanderen u vers,
vrìendelìjk en de goedkoopsLe slager van Nederland.
Zondag 2¸ december zìjn wìj geopend van 1O.OO LoL 16.OO uur.
Gebruìk deze adverLenLìe ook als uw besLellìjsL!
Iapp Iaaapp pppp
hee eeeeeeee hh
Geb
ßibI ßßßßßib ib ib ib ibbIII ßßiiib
Hac HHHaaaaacccc HHHHaaaaacccc
G

Voor de zesde keer organiseren drie onder-
nemers in de Bouwsteeg in Bodegraven het
Dickens Festijn. Op 15 december zullen er van
10.00 tot 16.00 uur weer bijzondere figuran-
ten rondlopen. Onder hen zijn zwervers, nota-
belen, straatdellen en madammen, Scrooge en
nog veel meer figuren uit de Charles Dickens
boeken.
De figuranten dragen originele kledij en The
Joyfull Carol singers zingen de mooiste Christ-
mas Carols. Verder zijn er hoekjes met oude
fietsen en kratten, strobalen en oude boeken.
Bezoekers kunnen zich opwarmen bij vuur-
korven. Er wordt gratis chocolademelk, glüh-
wein en koek uitgedeeld om het kerstgevoel
van Charles Dickens goed tot zijn recht te laten
komen. Verder is er straattheater en staan er
kramen met kerststukjes.
In Fort Wierickerschans in Bodegraven vond
zondag 9 december de feestelijke opening
plaats van de concessie Zuid-Holland Noord,
waar Arriva met circa 230 gloednieuwe bussen
de reiziger gaat bedienen.
Speciaal voor deze startbijeenkomst heeft
dichter Ingmar Heytze een gedicht geschreven,
‘Bewegen door Zuid-Holland Noord’, waarin
hij de schoonheid van het reizen in de provincie
beschrijft. Bij het gedicht is een film gemaakt,
die sinds maandag te zien is op facebook.com/
arrivanederland. In de aanwezigheid van hon-
derd genodigden bood Arriva-directeur Anne
Hettinga de provincie dit gedicht aan om de
start van de vervoersactiviteiten van Arriva in
Zuid-Holland Noord in te luiden. De gewijzig-
de dienstregeling, die in omvang gelijk is ge-
bleven, is één van de vernieuwingen die Arriva
heeft doorgevoerd. Maar ook stappen reizigers
in nieuwe, milieuvriendelijke bussen met gratis
WiFi en is het mogelijk gratis een fiets mee
te nemen. In Leiden, Alphen aan den Rijn en
Gouda zijn Arriva Stores geopend.
Voor de zesde keer organiseren drie ondernemers in de Bouwsteeg in Bodegraven het Dickens
Festijn.
Arriva-directeur Anne Hettinga bood de provincie een gedicht aan.
BODEGRAVENMONDZORG
specialisten in mondhygiëne · gebitsprothese · implantologie
Een goed kunstgebit vindt u bij Bodegraven Mondzorg.
Wist u dat te lang doorlopen met het kunstgebit chronische klachten veroorzaakt?
Stelt u zich voor om weer vrijuit te lachen of smakelijk te kunnen eten.
U kunt vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsafspraak maken.
Bodegraven Mondzorg is benieuwd wat we voor u kunnen betekenen!
Vrije Nesse 24 · Tel. 0172-611 799 · www.bodegravenmondzorg.nl
Bouwsteeg verandert
in Charles Dickens sfeer
Arriva opent concessie
Zuid-Holland Noord
REGIO 9
Winterfair Stolwijk
De Stolwijkse Winkeliersvereniging organi-
seert vrijdag 14 december een Winterfair op
het Stolkse Dorpsplein.
Om 19.00 uur worden lampionnen uitgedeeld,
om 19.30 uur start de lampionnenoptocht
waarna om 20.00 uur de kerstboom wordt
ontstoken. Naast de kraampjes met onder
meer kleding en woonaccessoires, is er eten
en drinken verkrijgbaar.
De Haastrechtse basisscholen geven een
eigen kerst cd uit. Op deze cd zingen alle leer-
lingen van de drie basisscholen. Kinderen die
een muziekinstrument bespelen zorgen voor
de muzikale omlijsting. De opbrengst komt
geheel ten goede aan het Unicef project voor
de vluchtelingenkampen in Syrië.
Ingrid Rietveld, (muziek)docente en liedjes-
schrijfster, speelde al een tijdje met het idee om
een kerst cd te maken met alle basisscholen.
De muziek die op de cd te horen is, bestaat uit
traditionele kerstliederen maar ook uit eigen-
tijdse nieuwe liedjes. Sinds 11 december is deze
voor vijf euro verkrijgbaar bij de Haastrechtse
basisscholen, Cultureel Centrum Concordia
(Grote Haven 36), de Haastrechtse kerken en
de kerstmarkt in Haastrecht op 12 december.
Tijdens de kerstviering van de basisscholen op
20 december zal een vertegenwoordiger van
Unicef een cd en de cheque met de opbrengst
in ontvangst nemen.
Ook dit jaar is er een Kerstdiner voor oude-
ren in Bodegraven. Op 25 december, Eerste
Kerstdag, is iedereen van harte welkom in
dienstencentrum Rijngaarde, Rijngaarde 1 in
Bodegraven.
Vanaf 10.30 uur krijgen deelnemers een kopje
koffie met wat lekkers in de Mondriaanzaal. Na
het optreden van koor Stralend Licht start rond
13.00 uur het vijfgangen diner in de Grote Zaal.
In verband met de organisatie is het nodig dat
men zich bijtijds opgeeft. De inschrijftermijn
eindigt op 17 december. De kosten bedragen
zeventien euro en dienen bij opgave te worden
voldaan. De balie van Rijngaarde is geopend
op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur en van
16.00 tot 17.00 uur. Telefoon (0172) 614 500 of
e-mail balie@swobodegraven.nl.
De levende kerststal gaat ook dit jaar weer
door in Moordrecht. Dit jaar is het voor de
dertigste keer dat de levende kerststal wordt
georganiseerd.
Traditiegetrouw wordt de schuur achter de
Rooms-Katholieke kerk aan het Oosteinde
omgebouwd tot stal. Hier vinden Jozef en
Maria met hun kindje Jezus onderdak op zowel
Eerste als Tweede Kerstdag. Zoals in het Bijbels
verhaal staat, wijst ook hier een verlichtte ster
de weg naar het stalletje. Het stalletje is op
zowel Eerste als Tweede Kerstdag van 14.30 tot
16.30 uur open. Ook de kerk zal op die tijden
open zijn voor bezichtiging.
Kerstdiner voor ouderen
De Haastrechtse basisscholen geven een eigen kerst cd uit.
Leerlingen maken cd voor Unicef
Levende Kerststal Moordrecht
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
LET OP KWALITEIT!!
OOpeeninngstiijdenn beestelllingeen vuurwerk,
vvanaaf 220 deec, ddi t/m zaa vann 11.00 tot 17.000
kkooppavvondd vann 19.00 ttot 211.00
UU kuunt nu oonlinne bbesteellenn op:
wwwww.luuxennvuuurwwerk.nl
Rozendaal 5 (hoek L. Tiendeweg) Gouda, tel (06)10375126
Verkoop en afhalen op 29, 30 en 31 december
LET OP KWALITEIT!!
Openingstijden bestellingen vuurwerk,
vanaf 20 dec, di t/m za van 11.00 tot 17.00
koopavond van 19.00 tot 21.00

U kunt nu online bestellen op:
www.luxenvuurwerk.nl
Rozendaal 5 (hoek L. Tiendeweg) Gouda, tel (06)10375126
Verkoop en afhalen op 29, 30 en 31 december
VUURWERK
www.luxenvuurwerk.nl
10 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
11 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
12 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Groen wonen in Waddinxveen
15 comfortabele appartementen
woonkamer
keuken
slaapkamer 1
badkamer
berging
entree
balkon
toilet
berging
Essengaarde biedt straks ruimte aan vijftien comfortabele appartementen
van 67 m
2
tot 129 m
2
. U heeft keuze uit heerlijk lichte twee-, drie- en
vierkamerappartementen met mooie hoge ramen, een ruim balkon met
uitzicht op het groen en een eigen afgesloten parkeerplaats. De energiezui-
nige appartementen zijn geheel voorzien van vloerverwarming. Maak een
afspraak bij de makelaar en laat u informen over de voordelen om nog in
2012 een appartement te kopen.
Verkoopprijzen van € 150.000 t/m € 237.500 v.o.n.
Woonoppervlakte 99 m
2
, koopsom vanaf € 225.000,- v.o.n.
slaapkamer 2
www.essengaarde.nl
Brochure opvragen/afspraak maken:
ERA De Koning Waddinxveen Kerkweg-Oost 159
tel. 0182-611111 info@dekoningnieuwbouw.nl Kijk op de website voor de beschikbare appartementen
Koop in 2012 een
appartem
ent en profi teer nog
van gunstige hypotheekvoorw
aarden:
lage m
aandlasten
m
éér fi nancieringsruim
te
een hogere N
H
G
-grens
M
aak direct een afspraak bij
de m
akelaar en bepaal
uw
voordeel!

• Woonoppervlakte vanaf 109 m
2
• Woning tot maximaal 135 m
2
uitbreidbaar
• Kaveloppervlakte van ca. 114 tot 262 m
2
• Ruime leefkeuken
• Complete badkamer
• Diverse opties en indelingsvarianten mogelijk
koopsom vanaf € 199.950,- v.o.n.
• Woonoppervlakte vanaf 137 m
2
• Woning tot maximaal 156 m
2
uitbreidbaar
• Kaveloppervlakte van ca. 131 tot 222 m
2
• Ruime woonkamer met open keuken
• Complete badkamer
• Separaat toilet op 1
e
verdieping
• Diverse opties en indelingsvarianten mogelijk
koopsom vanaf € 249.950,- v.o.n.
• Woonoppervlakte vanaf 147 m
2
• Woning tot maximaal 184 m
2
uitbreidbaar
• Kaveloppervlakte van ca. 155 tot 340 m
2
• Ruime woonkamer en aparte woonkeuken
• Badkamer met douche, wastafel en ligbad
• Separaat toilet op 1
e
verdieping
• Vrijstaande woning (166 m
2
), 459.950,- v.o.n.
koopsom vanaf € 309.950,- v.o.n.


EENGEZINSWONINGEN HOEKWONINGEN 2-ONDER-1-KAPWONINGEN
T 015 - 276 04 00
wonenaandegouwe.nl
Kijk voor meer informatie op
T. 015 - 276 04 00
wonenaandegouwe.nl
Kijk voor meer informatie op
OPEN HUIS
15 december van 10.30 tot 12.30 uur
op de bouwplaats nabij Zuidkade 59 te Waddinxveen
Koop in 2012 en profiteer nog van de aantrekkelijke hypotheekvoorwaarden
T. 0182 - 61 38 22
“Kleinschalig, sfeervol en middenin het
groen, tekenen het project waar op het voor-
malige terrein van de Dick Brunaschool aan de
Groensvoorde in Waddinxveen 23 woningen
komen. Het gaat om acht bijzondere veranda-
woningen en vijftien comfortabele apparte-
menten. De omgeving is prima ontsloten, er
is ruime parkeergelegenheid en er zijn uitste-
kende voorzieningen”, meldt ERA De Koning
Makelaardij Waddinxveen.
“Belangstellenden kunnen nog voordelig
wonen in Essengaarde wanneer zij voor
31 decem ber een woning of appartement
kopen. Zoals bekend verandert er na 1 januari
heel wat met betrekking tot hypotheken en de
aftrekbaarheid van rente. Vanaf 2013 worden
de maandlasten van nieuw af te sluiten hypo-
theken fors hoger en wordt de leencapaci-
teit van hypotheken verlaagd, waardoor in-
breng van eigen geld noodzakelijker wordt”,
aldus een woordvoeder van ERA De Koning
makelaardij. In de eerste drie maanden van
de verkoop is al de helft van de woningen en
appartementen verkocht. De verwachting is
daarom dat de bouw in het voorjaar van start
zal gaan. Wie meer wil weten over dit project
en/of zijn/haar financiële mogelijk heden, kan
contact opnemen met ERA De Koning Make-
laardij Waddinxveen via (0182) 611 111 voor
een vrijblijvend gesprek. Meer informatie op
www.essengaarde.nl.
13
BOUWEN EN WONEN
Na ruim 29 jaar als molenaar actief te zijn
geweest op de molen Beneden Haastrecht,
droeg Jan Noorlander op 12 december de
molen officieel over aan zijn zoon Niels Noor-
lander.
Jan Noorlander zette om twaalf minuten voor
twaalf de molen stil en Niels Noorlander liet
de molen om 12.00 uur weer draaien. Hiermee
wordt de familietraditie dus officieel voort-
gezet. Niels is het vierde familielid op rij. Nadat
Gerrit Noorlander op 1 juni 1905 het ambacht
van molenaar begon, volgde Nicolaas Noor-
lander zijn oom op (op 1 april 1946), die ver-
volgens op 1 juli 1983 het stokje doorgaf aan
Jan Noorlander. De molen Beneden Haastrecht
is dus al meer dan een eeuw bediend door
dezelfde familie. Doordat Niels Noorlander
op 12 december het stokje van zijn vader over-
neemt, blijft de familielijn van Noorlanders
op deze molen gewaarborgd. Molen Beneden
Haastrecht is gevestigd aan de Provincialeweg
West 64 in Gouda.
‘Kopen in 2012 loont’
ERA Contour start met de realisatie van het woningbouwproject Bunderhof.
Het project is kleinschalig en ligt middenin het
groen.
ERA Open Huizen Route
Wonen in de Essengaarde
Op een unieke locatie in Reeuwijk, nabij de
weidse Reeuwijkse plassen, is ERA Contour
begonnen met de realisatie van het woning-
bouwproject Bunderhof. Het project bestaat
uit 35 luxe woningen in typische jaren dertig
architectuur. Door de diversiteit aan woning-
types, zoals vier-onder-één-kap woningen,
vrijstaande woningen en twee-onder-een-kap
woningen, is er voor elk wat wils.
De bouw is inmiddels in volle gang en naar
verwachting worden de eerste woningen in
het derde kwartaal van 2013 opgeleverd. Op
dit moment zijn er nog slechts vier woningen
beschikbaar, waarvan twee twee-onder-een-kap
woningen en twee vier-onder-één-kap wonin-
gen. De prijzen van de beschikbare woningen
lopen uiteen van 296.145 euro tot 449.900
euro v.o.n. voor een woonoppervlakte van 122
tot 159 m². Kijk voor meer informatie over
de beschikbare woningen en het voordeel van
kopen in 2012 op www.woneninbunderhof.nl
of bij TW3 Makelaars, telefoonnummer (010)
300 71 17.
Bij de ruim honderd ERA Makelaars in Neder-
land stonden zaterdag 8 december de deuren
weer open. Het was een rustige, gezellige en
goed verlopen dag, meldt makelaar Oene
Mulder van ERA De Koning Makelaardij in
Gouda.
“Als ik zo luister naar mijn collega’s bij onze
andere zes vestigingen, dan was de opkomst
gemiddeld 1,2 bezoeker per deelnemende
woning. Dat betekent helaas ook dat één op
de drie geen bezoeker heeft gehad. De topper
is een woning met acht bezoekers. Interessant
is dat wij zaterdag, voor wij naar huis gingen,
drie biedingen hebben ontvangen.” Ook Marcel
Meijer van ERA De Koning Makelaardij in
Waddinxveen is enthousiast: “Bij de bezoe-
kers waren enkele bewuste woningkijkers die
serieus van plan zijn nog dit jaar een woning
te kopen. Dit omdat kopen in 2012 voor hen
betekent dat men de komende jaren lagere
maandlasten heeft dan wanneer men koopt na
1 januari.”
Niels Noorlander nam op 12 december de molen over van zijn vader Jan Noorlander.
BOUWEN WONEN &
Overdracht molen van
vader op zoon
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Jeroen Zeegers info@onderhoudsbedrijfzeegers.nl
06 - 15 20 39 90 www.onderhoudsbedrijfzeegers.nl
i e d e r e k l u s i n e n o m u w h u i s . . .
14 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
W W W . B A S I S . N L T ( 0 1 8 2 ) 5 2 5 7 0 0
IE HUUR GOUDA-CEN1RUM WijdsIraaI 15-31
Vanaf circa 40 m
2
winkelruimte | twee winkelunits beschikbaar | panden met historische pui: unieke identiteit en
uitstraling | gerevitaliseerd winkelgebied | in het verlengde van Kleiweg - Hoogstraat - Markt | nabij Stadhuis en Markt |
diverse speciaalzaken in de omgeving | maximale oppervlakte is 140 m
2
| tevens winkel met woonruimte beschikbaar
| parkeren in directe omgeving (Klein Amerika - Nieuwe Marktpassage) | oplevering in overleg | Huurprijs N.O.T.K.
WORDI DlI UW UlIZlCHI7
15
ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren

GOUDA
Han Jansen
Oosthaven 54
2801 PE Gouda
Tel. 0182-516998
gouda@dehuizenbemiddelaar.nl
www.dehuizenbemiddelaar.nl

Voor meer informatie over deze prachtige woning: www.dehuizenbemiddeIaar.nI
Wonen aan de markante Brugweg, omgeven door groen, water en vriendeIijke bewoners.
Met de nieuwe, verIaagde vraagprijs is het weI heeI aantrekkeIijk, een echte buitenkans !!!
Brugweg 55 te Waddinxveen is een karakterrijke eengezinswoning, een werkeIijk hartverwarmende, verzorgde woning. Genieten van ruimte, comfort
en vooraI de rust. Een woning waar u met pIezier en een goed gevoeI thuiskomt.
StijIvoIIe, Iichtrijke woonkamer met opensIaande deuren naar de zonrijke achtertuin. CompIete keuken, aangevuId met voorraadkast en immer koeIe
keIder. Twee prachtige sIaapkamers, waaronder de oudersIaapkamer, weIke een heerIijk weids uitzicht geniet. Keurige badkamer voorzien van Iigbad
en douchecabine! De achtertuin met Iigging op het Zuiden is fraai en verzorgd aangeIegd. Grenzend aan het water met hardhouten terras is het een
fantastische visgeIegenheid, in de winter een prettig startpunt voor een schaatstocht door de poIders.
De woning heeft een Iigging nabij het dorpscentrum en diverse schoIen, centraaI met een IandeIijke sfeer.
Kom de sfeer proeven tijdens een uitgebreide bezichtiging.
Wij nodigen u van harte uit.
É
É
N
V
A
S
T
L
A
A
G
T
A
R
IE
F


6
9
5
,
-
IN
C
L
. B
T
W
BRUGWEG 55
2741 KV WADDINXVEEN
Vraagprijs nu C 244.500,-- k.k.
Soort woning: Eengezinswoning
Type woning: HaIf vrijstaand
Bouwjaar: Circa 1930
PerceeIoppervIakte: 256 m2
WoonoppervIakte: 110 m2
Inhoud: 250 m3
AantaI kamers: 4
AantaI sIaapkamers: 2, voorheen 3
Voor- en achtertuin aan water
Wie koerst af op de winst….
en wordt de beste ondernemer uit Midden-Holland?
Succesvol ondernemerschap in de regio verdient waardering. Daarom organiseert de
Kamer van Koophandel Rotterdam de Ondernemersprijs Midden-Holland 2012.
Thema dit jaar is ‘Succesvol en grensverleggend ondernemerschap’.
En de genomineerden zijn:
· l3V Machines 3\ uit Moordrecht
· De Kruipruimte-isolatiespecialist.nl uit Waddinxveen
· \itamine & Zo uit Moordrecht
Marc en Margreet Anker, eigenaren van De Kruipruimte-isolatiespecialist.nl, komen deze
week aan het woord. De komende weken stellen ook de andere twee genomineerden
zich aan u voor.
Is De Kruipruimte-isolatiespecialist.nl uw favoriet? Breng dan uw stem uit!
Wie verdient volgens u de Ondernemersprijs? Ga naar www.kvk.nl/ondernemersprijs,

bekijk de promotiefilms van de genomineerden en breng een stem uit op uw favoriet.
Meld u aan voor de spannende prijsuitreiking
Op maandag 7 januari 2013 vindt de spannende prijsuitreiking plaats in De Goudse
Schouwburg tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Kamer van Koophandel Rotterdam.
www.kvk.nl/ondernemersprijs
Twitter mee via #010GOP
o
n
d
e
r
n
e
m
e
r
s
p
r
i
j
s
m
i
d
d
e
n
-
h
o
l
l
a
n
d
2
0
1
2
De Kruipruimte-
isolatiespecialist.nl
De Kruipruimte-isolatiespecialist.nl is een professioneel na-isolatiebedrijf voor
onder andere kruipruimte-, spouwmuur- en vloerisolatie. Eigenaren zijn het
echtpaar Marc en Margreet Anker.
Groei
Marc: “Wat begon met een grap in de achtertuin, is na zeven jaar uitgegroeid tot
een professionele onderneming. Dagelijks zijn we nu met dertig mensen actief.
Aanvankelijk waren we vooral in de kruipruimte te vinden. Met een zelfontworpen
pomp werden isolatiechip¦es in de kruipruimte ¸eblazen. \eel wonin¸en hebben
namelijk een vochtige kruipruimte en dat heeft nadelige gevolgen voor het
wooncomfort en energieverbruik. Inmiddels zijn we onze naam voorbij gegroeid.
Met diverse technieken isoleren we dagelijks ook tientallen spouwmuren.”
Innovatie
¨\oor de toekomst richten we ons op maatschappeli¦k verantwoord ondernemen
en productinnovatie”, vertelt Marc. “We zijn bijvoorbeeld actief met het op de markt
brengen van ecologische isolatieproducten die wij importeren uit het buitenland,
onder andere Canada.”
Grensverleggend
Margreet: “Marc en ik hebben ieder onze eigen taken. Ik houd me bezig met de
interne zaken en het speuren naar bijzondere opdrachten en technieken. Marc richt
zich op de productontwikkeling en de uitvoering. Wij werken onder meer voor
particulieren, bedrijven, woningbouwcorporaties en bouw- en onderhoudsbedri-
jven. Kenmerkend hierbij is onze grote kennis van isolatietechnieken en ons brede
productassortiment, waardoor we altijd wel een passende oplossing hebben. Dit
jaar hebben we letterlijk onze grenzen verlegd: we hebben namelijk onze eerste
vesti¸in¸ in 3el¸ie ¸eopend en wel in Lver¸em."
Nominatie
“We zijn blij verrast dat wij genomineerd zijn voor de Ondernemersprijs Midden-
Holland 2012 van de Kamer van Koophandel en dus tot de top 3 van de bedrijven in
Midden-Holland behoren. We kijken vol verwachting uit naar wat er komen gaat.”
16 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
...daar mag je méér van verwachten!
Gratis vuurwerk?
Plaats uw bestelling
vóór 25 december!
Losse verkoop 28, 29 en 31 dec.
bij Profile Hoogeveen
Vuurwerkgouda.nl
VUURWERKGOUDA
22 jaar Kwaliteitsvuurwerk voor ieder budget!
Goudvlinderstraat 2-4 | Gouda | T (0182) 51 31 89
WONINGINRICHTING & ZONWERING
www. vanvl i etwonen. nl
7-0&3#&%&,,*/(r-".*/""5r(03%*+/&/r#*//&/&/#6*5&/;0/8&3*/(
Showroom openingstijden:
Dinsdag 10.00 - 17.30 uur, donderdag 10.00 - 21.00 uur en zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Woensdag en vrijdag op afspraak. Nu ook ‘s avonds op afspraak geopend!
Bel voor informatie of een afspraak: 0182 - 51 18 72
Raam 75-77
2801 VJ Gouda
Tel.: 0182 51 18 72
info@vanvlietwonen.nl
Voor de deur parkeren!
Sinds 1950
Meubelstoering van fauteuil
tot designbank.
Tel. 0182 - 51 45 05
Meridiaan 13-15 - 2801 DA - Couda
www.meubeIstoñeerderijkoemans.nI
GRATIS HAAL EN BRENGSERVICE !!!
Badkamer bestaande uit:
RVS Vloerdrain, Douchewand 10 mm helder glas afm. 120 x 200 cm, Hansgrohe Showerpipe Chroom, Badmeubel 80 cm met 2 lades
hoogglans wit met keramische wastafel, Spiegelkast 80 cm, Hansgrohe Talis S wastafelkraan Chroom, Pop –up design afvoerplug
Chroom, Geberit toiletreservoir, Geberit bedieningsplaat wit, Sphinx wandcloset wit met soft-close toiletzitting, Designradiator 60
x 170 cm wit, Aansluitset t.b.v. radiator chroom, Wandtegel 30 x 60 cm glans wit, Vloertegel 60 x 60 cm antraciet, Emco accessoires
bestaande uit: toiletrolhouder, toiletborstel en handdoekhaakje.
* vraag naar de voorwaarden in onze showroom.
Een nieuwe badkamer, compleet
en vakkundig geïnstalleerd!

9
.9
5
0
,=
Ook uw toiletruimte renoveren? Compleet geïnstalleerd
met gelijke artikelen als de badkamer.
€ 2.500,=
Westbaan 229 Moordrecht
Bedrijventerrein Gouwe Park
Telefoon (0182) 68 62 62
BEKIJK OOK: WWW.ROGGEVEEN.NU
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur.
Actie loopt tot 29 december 2012
A
K
T
IE
!
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
POUXFSQFOtBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJFtBEWJFT
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website
Werkt u graag een handje mee...
vraag eens naar de mogelijkheden
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Uw tuin verzorgd
de winter in?
Maak nu een afspraak.
Ben Roos, Beneluxweg 9, Bodegraven
T 0172 617 409 - info@benroos.nl
Huygensstraat 11, Berkel en Rodenrijs
T 010 4613700 - brr@benroos.nl
Dakinnovator, Beneluxweg 9, Bodegraven
T 0172 614 281 - info@dakinnovator.nl
Uw dak de
nieuwe energiebron?
Zonne-energie Tuindaken Dakisolatie Waterbuffering
17
BOUWEN EN WONEN
Rioolvervanging Sophiastraat
De aannemer werkt in werkvakken van steeds circa zeventig meter.
In de Sophiastraat en omgeving in Gouda
wordt het rioolstelsel aangepast aan de
nieuwe wettelijke eisen. Omdat de straten
hiervoor worden opengebroken, vervangen
de nutsbedrijven tegelijkertijd ook hun kabels
en leidingen. De wijk krijgt daarna nieuwe
bestrating en openbare verlichting. Vóór de
bouwvakantie van 2013 zijn alle werkzaam-
heden afgerond.
De werkzaamheden omvatten onder meer het
renoveren van het oorspronkelijke rioolstelsel
ten noorden van de Graaf Florisweg, het water-
dicht maken van de huisaansluitingen in de
achterpaden en de aanleg van een rioolgemaal
en de rioolleidingen daar naar toe. Volgens
planning is eerst Stedin tot en met december
nog bezig. Daarna wordt gestart met het nieuwe
riool en de bestrating. De aannemer voert deze
fasen opeenvolgend uit. Binnen elke fase werkt
de aannemer in werkvakken van circa zeventig
meter. Dit houdt in dat de straat dan over die
lengte is opgebroken. Als alle werkzaamheden
in het werkvak zijn afgerond, schuift de aan-
nemer door naar het volgende werkvak in die
fase. Voordat de gemeente begint met de riool-
aanleg en herinrichting wordt eerst de bouw-
kundige staat van alle panden in het project-
gebied vastgelegd. Dit heet een ‘vooropname’.
Een taxatiebedrijf verzorgt dit in opdracht van
de gemeente. Deze vooropnamen worden in
gedeeltes uitgevoerd, vanaf begin juli 2012
tot en met maart 2013. Alle adressen in het
projectgebied zijn individueel aangeschreven
met het verzoek aan de eigenaren van de
panden om medewerking te verlenen aan deze
vooropname.
BOUWEN WONEN &
Indeling:
begane grond/bel-etage: centrale hal, privé-entree, grote woonkamer met
twee schuifpuien naar terras, mogelijkheid voor een uitgebreide open
keuken. Twee ruime slaapkamers aan de achterzijde. Luxe, inpandige
badkamer v.v. inloopdouche, brede wastafel, hangend toilet, designradiator
en moderne betegeling. Inpandige berging met w.m.a. en cv-installatie.
Bijzonderheden:
* heerlijk balkon, waar u ’s morgens zalig met een kop koffie
van uw krant en het uitzicht kunt genieten!
* 2 eigen parkeerplaatsen, fietsenberging en ligplaats in
Breevaart *servicekosten € 200,- per maand
* bied en geniet!!
OPEN HUIS: zaterdag 15 december 2012 van 11:00 tot 14:00 uurI
Bodegraafsestraatweg 141 - GOUDA
A ROOM WITH A VIEW! MOOI RUIM APPARTEMENT MET FIJN BALKON EN WEIDS UITZICHT OP DE
BREEVAART EN DE REEUWIJKSE PLASSEN!
Vraagprijs € 398.000,- k.k.
Hoge Gouwe 17
2801 LA Gouda
T: (0182| 51 14 24
E: |nfo@a|phamake|aard|j.n|
W: www.a|phamake|aard|j.n|
Zoutmansweg 12
2811 ES, Reeuw|jk
T: (0182| 39 42 00
E: reeuw|jk@dupreemake|aars.n|
W: www.dupreemake|aars.n|
Kom kijken en laat u verrassen door het licht in de woning, de ruimte
die het huis biedt en het fantastische uitzicht op het water!
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
De gemeente testte donderdag 6 december
samen met de brandweer een nieuw brand-
blussysteem aan de noordkant van het
stationsgebied.
Op verschillende locaties langs de burgemees-
ter Jamessingel kan de brandweer water af-
tappen bij eventuele incidenten in dit gebied.
Het brandblussysteem bestaat onder andere uit
een pompkelder, inlaatconstructie, brandblus-
leiding en hydranten. Alle afzonderlijke delen
van het systeem zijn getest en goedgekeurd.
Donderdag werd getest of het gehele systeem
integraal functioneert. Gecontroleerd is of er
bij een calamiteit voldoende bluswater uit de
brandkranen komt en of het systeem aansluit
op de materialen die de brandweer gebruikt.
Ook de rolverdeling van diverse betrokken
partijen werd bij de test direct geoefend.
Tijdens de test was een grote waterstraal te zien op het terrein tussen het Huis van de Stad en de
Spoortunnel.
Test brandblussysteem
Goudse Christmas Fair
In de Burgerhal onder het oude stadhuis van Gouda wordt zondag 16 december van 12.00 tot
17.00 uur de Goudse Christmas Fair gehouden. Acht Goudse ondernemers geven dan presen taties,
proeverijen en diverse aanbiedingen. Een aantal van de deelnemende ondernemers poseerde
alvast vóór de Burgerhal, met van links naar rechts Peter Willemsen (Expert), Ria Versluis (Balinea),
Monique van de Laak (Mevrouw Blokzijl), Harry Trel (Blokzijl Kleding), Jos van Beek (Juwel Art
Ribelli), Theo Esselink (Gouds bier) en Marco van der Horst (Primera Gildenburgh).
VAN DE R S P R ONG HY P OT HE K E N
BENT U STARTER OP DE WONINGMARKT
EN BENIEUWD WAT U KUNT LENEN?
Bel ons voor een afspraak
J. Olsthoorn
Erkend hypotheek adviseur
www.vdsprPOHOMt T. 0182 - 587070
18 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren


8l[les ln exacLe vakken - Pulswerkbegeleldlng - LxamenLralnlng
Ga [e voor resu|taat? k|es bege|e|d|ng op maat!
locaLle nabl[ mlddelbare scholen ln Couda
www.deleerzolder.nl
showroom
advies
ontwerp
installatie
gas
water
verwarming
dakwerk
Tevens installatiebedrijf voor:
www.sanidrome.nl/huisman
Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a, Gouda
(0182) 51 20 32
Creatief in eenvoudige communicatie. Dat is Texplain. We brengen communicatie
terug tot wat het hoort te zijn: aantrekkelijk, begrijpelijk en creatief. U kunt bij ons
terecht voor schriftelijke en mondelinge communicatie. Daarbij specialiseren we
ons in trainingen. Want helder communiceren kun je leren.
Burgemeester van Reenensingel 39 - 2803 PA GOUDA - T 0182 601 259
E info@texplain.org - I www.texplain.org
8JOLFMDFOUSVN#MPFNFOEBBM
Lekkenburg 49 - Telefoon (0l82) 535 243
5 K|LO
Ƚ

Stroolvoer voor bultenvogels.
l0 vOOP
Ƚ

vetbollen voor bultenvogels.
W
a
ls
0orþssIraaI 129, levenhuiten
Iel. (û18û) 633 897
Vaandag û8:ûû - 2û:ûû
0insdag û8:ûû - 2û:ûû
woensdag û8:ûû - 2û:ûû
0onderdag û8:ûû - 2û:ûû
Vrijdag û8:ûû - 21:ûû
laIerdag û8:ûû - 2û:ûû
londag gesloIen
ûpeningstijden:
Van Nieuwkoop bestratingen
Voor al u bestratingswerkzaamheden
Voor meer info: (06) 520 886 01
Dhr. J. van Nieuwkoop
De actieve makelaar!
WONEN, BEDRIJVEN, TAXATIES EN BOG
FLEXIBEL
FINANCIEREN
KOPEN IN 
VRIJ OP
NAAM
AKTIE
Meridiaan 39
2801 DA Gouda
Tel: 0182 - 538 400
Fax: 0182 - 538 440
info@boer-gouda.nl
www.boer-gouda.nl
SCHOLTENTELECOM
GOUDA CENTRUM
Nieuwe software, nieuwe taal, verbeteringen,
nieuwe accu, luidspreker, microfoon, lcd-
scherm, touchscreen of digitizer.
Allemaal geen probleem bij scholten telecom!
- Verkoop GSM's
- GSM reparaties
- Navigaties
- GSM accessoires (origineel)
- Simlock vrijmaken
Tevens verkoop van Flip-over tasjes,
insteek tasjes, riemtasjes, reislader,
autolader, bluetooth oortelefoon,
bluetooth hoofdtelefoon.
CONTACTPERSOON: ARÌE
TEL. (0182) 756 089
KLEÌWEG 54
2801 GH GOUDA
ARÌE@SCHOLTEN-TELECOM.NL
WWW.SCHOLTEN-TELECOM.NL
SCHOLTENTELECOM
P.C. Livingstoneschool Gouda
Livingstonelaan 50, 2803 EL Gouda
T. (0182) 510 112
E. d.klapwijk@livingstoneschoolgouda.nl
Groep zeven van de Livingstoneschool wil de adverteerders bedanken voor hun steun!
Wij zijn heel blij met hun advertenties in ons stukje krant. We bedanken ook de mensen die er voor hebben gezorgd
dat wij in de krant konden komen en de mensen die ons hielpen bij het schrijven en vormgeven. We willen ook de
Krant van Gouda bedanken dat we er in mochten staan en voor alles dat ze ons over de krant hebben verteld.
Nogmaals bedankt en wij (de Livingstoneschool) wensen u nog mooie en prettige kerstdagen.
de Krant van
Livingstone
Speciale editie! Gouds nieuws groep 7.
€ 25,-
Bij inlevering van deze bon
kunt u in de maanden februari en maart
3-gangen à la carte eten voor
0182 - 528 007
info@restaurantbijons.nl
www.restaurantbijons.nl
Restaurant Bij Ons
Koster Gijzensteeg 5
2801 JV Gouda
Onze keuken is geopend van dinsdag t/m zondag van 17.00 - 22.00 uur
* Deze actie is niet geldig op zaterdag
2 LIVINGSTONESCHOOL
Denise is directrice geworden nadat ze eerst
op een andere school in Rotterdam heeft ge-
werkt. Daar is ze een opleiding gaan volgen
om directeur te worden. Toen is ze gaan stu-
deren en in Gouda op de Livingstoneschool
aangenomen!
Juf Denise is nog niet zo heel lang directrice.
Nog maar vier jaar. Ze is op 1 augustus 2009
begonnen. Ze was nog niet zo oud toen ze be-
gon. Ze begon als leerkracht toen ze 22 was
op de Stelberg in Rotterdam. Toen ze 26 was
werkte ze op de Emmaschool in Rotterdam,
en toen ze 30 was werd ze directrice op de Li-
vingstoneschool in Gouda. En als ze de school
mocht verbouwen, zou ze graag een compu-
terlokaal willen maken en een apart project-
lokaal. Als ze dan nog wat geld over had zou
ze graag nog een muzieklokaal willen en een
eigen kantine. En als laatste een teken- en
schilderlokaal. Ze vindt haar werk leuk omdat
ze het heel gezellig vindt om met de kinderen,
leerkrachten en ouders een praatje te maken.
Ze vindt het leuk dat de kinderen goed aan
OGO (projecten) werken, want zonder OGO
waren we niet in de krant gekomen. Toch
vindt ze haar eigen werk het leukst. Ze wil in
de toekomst graag nog op een hogere school
in het buitenland directrice worden of een ei-
gen zaak beginnen samen met juf Martha. Ze
doet heel veel op de computer zoals mailtjes
beantwoorden, plannetjes maken, rekeningen
betalen, livingstoontjes (ons weekblad) ma-
ken en personeels dingetjes. Ze voert in haar
kantoor gesprekken met collega’s, ouders en
kinderen. Ze houdt daar ook vergaderingen.
Ook praat ze met nieuwe ouders over hoe
het op deze school is. Haar lievelingseten
is Italiaans, kip met patat en appelmoes en
Indonesisch eten bij juf Martha thuis.
Door Angelique en Daniël
Kinderboerderij
Dierentehuis helpt dieren
Wij hebben een interview gehouden bij die-
rentehuis Midden-Holland aan de Bloemen-
daalseweg in Gouda. Er zijn hier alleen hon-
den en katten. Andere dieren worden naar de
dierenarts gestuurd.
Er logeren ruim twintig honden en dertig kat-
ten. Daarnaast zijn er ook nog twintig honden
en 35 katten die een baasje zoeken bij mensen
thuis. Er zijn maar liefst 185 vrijwilligers die
allemaal dingen doen, zoals honden uitlaten
of poezen gezelschap houden. Er zijn maar
vijf mensen die echt betaald krijgen. Het asiel
is op 6 maart 1976 geopend. Er is ook een
Vierdaagse voor de honden, waarvoor ze een
medaille krijgen. Iedere hond heeft een eigen
kooi. De katten zitten samen in een grote kooi.
De honden en katten hebben ook een buitenver-
blijf. De katten kunnen zelf naar binnen en naar
buiten maar voor de honden moet eerst de kooi
open gemaakt worden.
Door Tijs en Kevin
Denise Klapwijk is trots op haar leerlingen.
Eén van de katten in Dierentehuis Midden-Holland.
“Hallo, ik ben Hans van Vliet. Ik werk bij de
kinderboerderij Goudse Hofsteden. Ik werk
hier al drie en een half jaar en ik vind het heel
leuk om hier te werken. Volgend jaar bestaat
de kinderboerderij al veertig jaar! In 1973 is
de kinderboerderij opgericht.
Er wonen hier wel honderd dieren op onze
boerderij. En we hebben hier ongeveer veer-
tien verschillende soorten dieren. Het oudste
dier is onze ezel Bella. Ze is ongeveer 29 jaar
oud. Natuurlijk zijn er wel eens dieren ziek en
dan kijken we wat er aan de hand is. Als het
dan echt mis is dan geven wij ze medicijnen.
De mensen komen vaak op bezoek omdat ze
lekker buiten en bij de dieren willen zijn. Op
de kinderboerderij zijn tachtig vrijwilligers
in dienst. De beheerder is mevrouw Harkens.
De kinderboerderij is gesticht door de wijk-
vereniging waar toen Inge de Boer de baas
was. Jammer genoeg hebben wij nu geen
jonge dieren, omdat het nu winter is. Maar
in het voorjaar komen er weer jonkies. Dus
kom dan maar eens kijken.”
Door Sydney en Miranda
Interview directrice
Denise Klapwijk
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Peter Verhoeff werkt op de Livingstoneschool
als klusjesman. Hij doet veel klusjes. Zo heeft
hij samen met zijn mensen de fietsenhokken
en andere stukken van onze school heel erg
mooi opgeknapt.
Hij vindt het heel erg leuk werk en blijft dit
hopelijk nog wel even doen. Hij doet zijn werk
heel erg goed en daar zijn wij als Livingsto-
neschool heel erg blij mee. Soms kan het mis
gaan, maar hij maakt het altijd weer goed. Hij
is nog nooit gewond geraakt of heeft nog nooit
iets gebroken. Samen met zijn collega’s lukt
hem eigenlijk alles en ze zien het altijd zit-
ten. Als hij het niet alleen kan zijn er anderen
die hem kunnen helpen. Peter en zijn collega’s
zijn de enige klusjesmannen op onze school.
Ze maken niet alleen grote dingen buiten, zo-
als schuurtjes en fietsenhokken, maar ook hele
kleine dingen zoals een vensterbank of een
klein stuk van het dak. Alles wordt dan altijd
heel erg mooi. Hij heeft ook wel eens wat com-
mentaar gehad, maar dan gaat hij gelijk aan de
slag om het nog beter te maken, omdat hij dan
weet wat hij precies moet doen. En dat doet hij
dan heel erg goed!
Door Tijn en Peter
Peter Verhoeff onze klusjesman
Eigenaren Rene Formeroij en Pieter Boersma.
Rene Formeroij en Pieter Boersma zijn pas een
prachtige Legowinkel begonnen aan de Lange
Groenendaal in Gouda. Ze kwamen op het
idee voor deze winkel toen ze door een straat
met leuke kleine winkeltjes in Rotterdam lie-
pen. Ze willen vooral een gezellige speelgoed-
winkel zijn voor alle inwoners van Gouda en
omgeving.
De winkel is een groot succes, want ze hebben
al meer dan twaalfhonderd dozen verkocht. De
groene bodemplaat en de Lego-city-serie zijn
tot nu toe het meest verkocht. Rene vindt zelf
de grote Volkswagen het mooist en Pieter de
Wegisweg-doos van Harry Potter. Ze zijn erg
blij met hun winkel en willen graag zo snel
mogelijk uitbreiden. Misschien worden ze dan
wel de grootse Legowinkel van ons land. Pieter
en Rene begonnen al jong met lego’en, Rene
op zijn zevende en Pieter al op zijn derde jaar.
Inmiddels heeft Rene al dertig dozen en Pieter
al honderdvijftig! Eigenlijk vonden ze de kleu-
terschool het leukst, want toen konden ze nog
de hele dag lego’en. Ze hebben grote plannen
met hun winkel, zoals Lego-wedstrijden waar-
aan kleine en grote kinderen kunnen meedoen.
Houd het Goudse Lego-nieuws dus maar in de
gaten!
Door Jurre Hoogstrate en Tim de Haas
Nieuwe winkel voor legoliefhebbers
Opgeknapt fietsenhok.
Vrijwilliger bij de voedselbank
‘Mijn naam is Gerrit Brinksman en ik werk bij
de voedselbank. Ik vind het leuk om bij de voed-
selbank te werken omdat je namelijk veel moet
doen en ik doe al heel lang vrijwilligerswerk. We
doen nooit alcohol in een voedselpakket maar
wel brood, verse groenten en fruit. Iedere don-
derdag worden er wel 318 voedselpakketten uit-
gedeeld aan mensen die het zelf niet kunnen be-
talen. Deze voedselpakketten worden verdeeld in
Gouda, Boskoop, Haastrecht, Reeuwijk, Goude-
rak, Moordrecht, Stolwijk en Bodegraven. Op
1 oktober 2005 is de voedselbank begonnen met
het uit delen van deze pakketten. Er zijn onge-
veer 70 tot 100 voedselbanken in Nederland.
In Gouda zijn er ongeveer 70 vrijwilligers die
ons er bij helpen. Zowat iedereen die een pak-
ket komt ophalen heeft geen werk of kunnen erg
moeilijk rond komen met hun inkomsten.’
Door Rose-Mary en Nikita
Vrijwilliger Gerrit Brinksman vertelt over de voedselbank.
Onze school gaat vaak naar huize Bloemen-
daal. Dit is een bejaardenhuis. De kleuters
gaan er wel eens knutselen en vanaf groep
5 doen we hier dikwijls de weekopening. Bij
de weekopening beginnen we meestal met
bidden, dan een toneelstuk en dan nog 1 of 2
liedjes.
We willen u iets vertellen over één van de bewo-
ners, mevrouw Cl. Bont-Olbina. Ze is geboren
in 1933 op Curaçao. Ze woont al 27 jaar in Ne-
derland en sinds 5 jaar in Huize Bloemendaal.
Ze woon hier omdat haar benen zijn geampu-
teerd. Mevrouw Bont-Olbina heeft 5 kinderen
waarvan er één is overleden. Ze verveelt zich
nooit omdat ze op maandag en woensdag hand-
vaardigheid heeft en op donderdag bowlen. Ze
vindt haar kamer gezellig en deelt deze met me-
vrouw Steenbergen. Ze krijgt elke woensdag
en zaterdag visite van haar stiefdochter en op
woensdag krijgt ze lekker vers fruit. Ze eet drie
keer op een dag. ’s Ochtends brood, ’s middags
warm en ’s avonds brood met limonade. Haar
lievelingseten is een lekker speklapje. Haar
hobby’s zijn puzzels maken zoals Sudoku’s en
woordzoekers. Dan verveelt ze zich niet. Ze zat
op de Sint Anna school. Na schooltijd moest
ze altijd het huishouden doen. Ze had vroeger
alleen maar meisjes als vrienden, omdat de
meisjes bij elkaar zaten en de jongens bij elkaar
zaten. Ze gaat meestal om 7 uur in bed liggen
en dan kijkt ze wel hoe laat ze gaat slapen. Ze
wordt meestal om 5 uur wakker en gaat daarna
weer slapen. Het liefst wil ze nog veel langer
een gelukkig leven. Vroeger deed ze van alles
en nog wat en vond het altijd heel erg leuk.
Door Michelle en Hensley
Mevrouw Cl. Bont-Olbina
Het leven in Huize
Bloemendaal
Honderd jaar geleden was het Leger des Heils
al één van de grootste organisaties die twee-
dehands kleding inzamelde. Ze deden dit voor
hulpverleningsprojecten. In de loop van de tijd
is deze organisatie uitgegroeid tot een van de
bekendste en meest geliefde verzamelaars van
ons land. In 2004 werden ze ook de grootste in
Nederland. Sinds 2006 zamelen ze kleding in
onder de naam Leger des Heils Re Share. Het
Leger scheidt kleding en schoenen van het afval
om deze producten te hergebruiken. En hier-
mee kunnen ze weer mensen helpen. Vandaar de
nieuwe naam. Bovendien komen er zo minder
kledingstukken in de verbrandingsoven terecht.
Door Mohammed en Rick
Leger des Heils helpt al 100 jaar
Woordzoeker
3
LIVINGSTONESCHOOL
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Er zijn veel kinderen die op diplomazwemmen
zitten. Er worden ook andere sporten in het
water gedaan. Zoals waterpolo en synchroon
zwemmen. Voetbal blijkt ook een leuke sport
te zijn. Dat is niet het enige: op de Livingstone-
school zitten er ook kinderen op hockey, korf-
bal, judo, volleybal, paardrijden, zwemmen en
overige sporten. Er zijn ook kinderen die geen
sport doen. De sport die het meest voor komt is
zwemmen. En dan voetbal. Voetbal vinden veel
kinderen leuk dus heel veel doen het. Zwem-
men doen ze voor bij een overstroming. Het
hoeft niet altijd daarvoor te zijn. Je kunt het
ook gewoon leuk vinden. Net zoals kinderen
die op wedstrijdzwemmen zitten.
Door: Freek en Mark
Livingstoneschool
nieuws
legowinkel
legerdesheils
dierenasiel
interview
huizebloemedaal
klusjesman
kinderboerderij
krantvangouda
fancyfair
gouda
camera
kerstboom
sneeuw
redactie
strip
klas
groep
vormgeving
winter
kaarsjesavond
Sporten op de Livingstoneschool
Zwemmen 28
Overig 21
Voetbal 20
Geen sport 15,5
Paardrijden 6
Hockey 3
Korfbal 3
Judo 2,5
Volleybal 1
Zwemmen
Cverlg
voeLbal
Ceen sporL
Þaardrl[den
Pockey
kormal
!udo
volleybal
Gratis naar fancy fair in Sint Jan
Elk jaar wordt er in de Sint-Janskerk in Gouda
een fancy fair georganiseerd. Dit maal wordt
het gedaan in Charles Dickenssfeer. De hele
opbrengst gaat naar de Goudse voedselbank en
Stichting Zorgnet Roemenië. Wij hebben hier-
voor Maurits Tompot geïnterviewd. De fancy
fair wordt in de Sint-Janskerk in Gouda gehou-
den omdat dit één van de mooiste plekken in
Gouda is. Hij verwacht dat er die dag meer dan
vijftienhonderd mensen in en uit lopen. Het
evenement is van elf uur ‘s ochtends tot vier
uur in de middag. De heer Tompot nodigt ieder-
een uit om naar dit leuke evenement te komen.
En het is nog gratis ook!
Door Rens Huisman en Kevin Scholten Maurits Tompot (Foto Désiré Weststrate)
Door Benjamin en Ruben
4 LIVINGSTONESCHOOL
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
2013
EEN
NIEUW
JAAR
KUNST
EN
CULTUUR
B
e
e
l
d
e
n
d
e

k
u
n
s
t
,

D
a
n
s
,

M
u
z
i
e
k
,

S
c
h
r
i
j
v
e
n
,

T
h
e
a
t
e
r
H
e
t

n
i
e
u
w
e

c
u
r
s
u
s
a
a
n
b
o
d

s
t
a
a
t

n
u

o
n
l
i
n
e
.
WWW. KUNSTPUNTGOUDA. NL
het centrum voor kunsteducatie
Jouw primaire
reactie
19
FAMILIE / UITGAAN
De Wereldwinkel heeft de retailprijs gewon-
nen voor beste Cadeauwinkel in Nederland
2012. Deze titel is een echte publieksprijs: ruim
213.000 consumenten deden mee aan deze
verkiezing.
De categorie Cadeau kende vier genomineer-
den. Naast de Wereldwinkel waren dat Hema,
Primera en Bruna. De Wereldwinkel wist
de titel binnen te halen door hoge scores op
klantvriendelijkheid en sfeer. In Gouda zit
de Wereldwinkel aan de Lange Groenen-
daal. Coördinator Liesbeth van der Loo: “Wij
zijn trots op deze prijs. Onze winkel wordt
gerund door vrijwilligers dus dit is een groot
compliment. We hebben het assortiment fair-
trade cadeaus de afgelopen jaren vernieuwd
omdat we een breder publiek willen aanspre-
ken. Deze prijs laat zien dat we hier in geslaagd
zijn.” De Wereldwinkel zet zich in voor eerlijke
handel. De makers van de cadeaus verdienen
een geregeld inkomen. Ook krijgen zij onder-
steuning bij het ontwikkelen van hun bedrijf.
Op 15 en 16 december heeft Wereldwinkel
Gouda een speciale actie met vijftien procent
korting op alle handnijverheid artikelen. Dit
zijn authentieke producten uit ontwikkelings-
landen met een hedendaags design, zoals
tassen, sieraden en servies.
Willemien Rougoor van Steunpunt Oog Gouda,
organiseerde op 8 en 9 december in het Nelson
Mandela Centrum, de eerste kunstmarkt
in Gouda Oost (foto Henriette Heuvelman-
Beelaerts).
Zo’n 25 jaar geleden liep ik al kletsend met
een vriendin de tram in. Ik voelde een zachte
beweging tegen mijn tas, keek naar beneden,
zag daar een vreemde hand met mijn (!) porte-
monnee en ik griste het ding direct terug. Ik
ging tekeer tegen de jongeman en zei dat hij
maar moest gaan werken voor zijn geld...
Hij keek me sloom aan en sjokte het gang-
pad in. Vervolgens verliet hij de tram en pas
toen hij deze verlaten had zeiden de omstan-
ders: goed gedaan wijfie! Ik weet niet of ik
het goed gedaan had, ik was een studentje en
had maar tien gulden op zak. Die halve gare
had misschien wel een mes op zak! Hoe dan
ook, sindsdien weet ik dat ik in een nood-
situatie best fel uit de hoek kan komen. Twee
weken geleden moest ik aan dit incident terug
denken. Waarom? Op maandagmorgen kwam
de Dierenambulance met hoge snelheid aan-
gereden. Een attente meneer die zijn hond
uitliet zag iets zwarts liggen in de bosjes bij
de Plaswijkweg. Dit zwarte ding was een poes
die op sterven na dood was. De meneer belde
de Dierenambulance, zij kwamen direct,
zij pakten de kat op en terwijl zij de zwaar
onder koelde kat in de wagen op temperatuur
probeerden te brengen controleerden zij het
dier op een chip. Bingo! Binnen vijf minuten
hadden zij de eigenaar te pakken en zij kwam
even later ook naar de praktijk gesneld. De
mevrouw bleef heel rustig, wist dat haar kat
zwaar onderkoeld was (33 graden!) en bot-
breuken had. Een paar uur later was de kat
weer op temperatuur en had zelfs al iets ge-
geten. Na het maken van röntgenfoto’s bleek
dat de kat een aantal zeer gecompliceerde
bekken- en dijbeenbreuken had. Het beestje is
inmiddels geopereerd en is weer lekker thuis.
Deze kat had het nooit overleefd als vinder-
dierenambulance-eigenaar zo assertief waren
geweest! Chapeau!
Ik wens alle lezers (en hun huisdieren)van
mijn column, prettige feestdagen toe en een
gezond en fijn 2013!
Marcelien Baerveldt
Dierenartsenpraktijk
Baerveldt, Schuur en
van Pelt
Vuurdoornlaan 2,
2803 BB Gouda
www.dierenarts-
gouda.nl
Sinds afgelopen week heet grandcafé De Zalm aan de Markt in Gouda tijdelijk Het Hert. Volgens
een persberichtje van de medewerkers hebben zij dit gedaan als aansporing naar de aandeelhou-
ders van De Zalm om nu eens een begin te maken met de allang aangekondigde verbouwing.
Maar de tijdelijke naamsverandering kan ook gezien worden als een knipoog naar de komende
kerstperiode waarin onder meer het lied van ‘Rudolph, the red-nosed reindeer’ wordt gezongen.
De Zalm verandert
tijdelijk in Het Hert
Wereldwinkel wint prijs beste
Cadeauwinkel in Nederland
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Lange Groenendaal 38 0182-525260 www.wereldwinkelgouda.nl
Drie kersthangers van papier uit Thailand
€ 2,
95
samen voor
Kunstmarkt in
Gouda Oost
De Wereldwinkel is de beste cadeauwinkel.
Rommelmarkt
Nelson Mandela
In Buurt Service Centrum Nelson Mandela, aan
de Bernadottelaan 79 in Gouda, is op zaterdag
15 december weer een rommelmarkt.
Op deze markt kunnen allerlei kleine huis-
houdelijke artikelen, kleding en speelgoed
worden gekocht en verkocht. De markt is
geopend van 10.00 tot 13.00 uur.
Het is de dwaasheid dingen te
leren, die men later
weer moet vergeten
Uit Adagia door Erasmus
en en en en en en en en en nn en en
G
E
L
D
T
V
O
O
R
A
LLE D
A
M
ES- EN HERENSLIPS M.U.V. DE INVISIBLE EN
SCU
LP
TU
R
E
(X
) S
E
R
IE
S
SLIPS
3+1GRATIS
1 t/m 31/12/2012 of zolang de voorraad strekt
Markt 7, Gouda
0182-529900
www.caminadabeenmode.nl
00||E0!AN!EN
0E\RAA00
J9 !/M Jê |EBRUARI Z9JJ
WWW.arresl,.rl/ccllecle
cí lel (JZJ) CZC 11 JC

wwwww.rrestauuranttkretta.nI Nessse 8 · 2741 fS waddì ìn nxveen · JeeI: (0182)) 616 688
1e en 2e kerstdag geepend vanaf 16.00 uur
keuze á Ia rarte
Nieuwjaarsdag geepend.
u kunI lekker Ihuis genieIen van onte heerlijke 6riekse gerechIen.
20 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
GEM
IDDELD €100,- PER PERSOON VOORDEEL
OP UW
HUIDIGE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING!
De verzekeringsdekking van uw eigen polis blijft onveranderd.
Profiteer van de collectiviteitskorting van Phielix Verzekeringen.
Zie onderstaand kortingstabel:
Zorgverzekering


basis

aanvullend
AVERO ACHMEA


4%

7,5%
OHRA
5%

5%
ONVZ
3%

7%
VGZ (voorheen Trias)

6%

9%
De verzekeringsdekking van uw eigen polis blijft onveranderd. Meer informatie
kunt u lezen op onze website: www.phielixverzekeringen.nl, tevens kunt u een
premievergelijking maken van de premies 2013 en als u wilt overstappen naar
een andere ziektekostenverzekeraar is dat uiteraard ook mogelijk.
Naam: ...............................................................................................................................................................
Straatnaam: ....................................................................................................................................................
Postcode + woonplaats: .........................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................................
Maatschappij: ..............................................................................................................................................
Polisnummer(s): ..............................................................................................................................................
Handtekening(en): ............................................................................................................................................
Datum: .............................................................................................................................................................
Van Leeuwenhoekstraat 19
2811 DW Reeuwijk
T 0182 - 395588
F 0182 - 549915
E info@phielixgroep.nl
www.phielixverzekeringen.nl
VUL DAN ONDERSTAANDE GEGEVENS IN:
Wilt u gebruiken maken van dit voordeel?
3c.·.;c//æz
´qæ»·¬¬æ/¬æ `-c¬..//æ¬¬æ ¬æ//·¬q
´qæ»·¬¬æ/¬æ `7c¬¬c:z. ¬æ//·¬q
Ci_g;i Ci_<_, C;:: C;¿_<
C;gg; C;¸_, C:_< C;i_¿
C:¸<¿ C:;g_ Cig¿ C:i;_
Cig_¸: Ci_:¿¿ Cg_< C,i_¿
;7
g7
g7
3c.·.;c//æz
´qæ»·¬¬æ/¬æ `-c¬..//æ¬¬æ ¬æ//·¬q
´qæ»·¬¬æ/¬æ `7c¬¬c:z. ¬æ//·¬q
/¹´,¹<¹´--´ -
*·¸¬ .ee:¬ææ/
*·¸¬ .ee:¬ææ/
O¬. .ee:¬ææ/
*æz ;c:z¬æ:
Ci¸:¿ Ci¿;<_
O¬. .ee:¬ææ/
/¹´,¹<¹´--´ 3
Ci_g,¸ Ci_i<g C_<¿ Cggg_
Cig,¸ Ci_;; Ci_: Ci,<<
Cig,¸ Cig,¸ C___ C___
Ci<;¿¸ Ci;¸g¸ C¿i_ C,g:_
*æz ;c:z¬æ:
Ci_:_ Ci,<<_
_7
,7
_7
´æ,/z.z:ææ/. .·c ´/·æ/·> ;æ: »cc¬¬ ;æ: ¸cc:
´/»¬
´»/¬
.ee:¬ææ/ .ee:¬ææ/
ook moge
Deze aanbieding geldt niet voor bestaande collectiviteiten.
ik/wij wens(en) wensen gebruik te maken van deze collectiviteit.
Financieel Wijzer
21 BEDRIJVEN / AUTO
Monkey Town is een landelijke formule voor
overdekt (‘indoor’) spelen voor kinderen van
een tot twaalf jaar. Er zijn inmiddels meerdere
vestigingen in ons land en deze franchise-
formule groeit nog steeds. Woensdag
19 december wordt in het Groenhovenpark in
Gouda de twaalfde vestiging geopend.
Eigenaar is Guus van Loenen: “Ik heb een
onder nemersachtergrond in de horeca in Maas-
tricht. Monkey Town is een formule waar ik
veel potentie in zie en ik ben dan ook blij dat
ik in Gouda kan beginnen.” In de vestiging in
Gouda komt tevens de grootste speelstructuur
van Zuid-Holland, met hele grote klimrekken
en -toestellen. Van Loenen: “Ik verwacht
40.000 bezoekende kinderen per jaar. Volwas-
senen zijn hier niet bij gerekend. Kinderen
komen hier alleen naar binnen met begeleiding
van volwassenen, die tegelijk verantwoorde-
lijk zijn voor de kinderen die onder hun toe-
zicht staan.” In Monkey Town is de sfeer van
buiten spelen nagebootst met een boom, veel
hout en een ‘buiten’-terras waar ouders een
kopje koffie kunnen drinken en wat kunnen
eten terwijl de kinderen spelen. Van Loenen
heeft een team van in totaal tien mensen. “Op
woensdag 19 december gaan we gewoon om
10.00 uur open. Voor de kinderen wordt er dan
een sprookje opgevoerd waarin ze actief mee
kunnen spelen. Eind januari 2013 wordt binnen
een pannenkoekenhuis geopend en dan wordt
de opening nog eens, maar dan groots opgezet,
overgedaan.”
Opening H&M Gouda
Het filiaal van H&M is gevestigd in de voormalige winkel van Zeeman.
Bij de meeste mensen is het nog niet goed
bekend: Vanaf 1 januari 2013 zijn provisies
in levensverzekeringen, hypotheken, pensioe-
nen en dergelijke verboden. Dit is het goede
nieuws. Het slechte nieuws is, dat als u deze
producten toch nodig heeft, u zelf de factuur
krijgt voor het verrichte werk.
Mensen reageren anders als ze merken dat een
bepaalde dienst geld kost. Toen u nog niet wist
hoe hoog die kosten waren, was uw keuze-
proces anders. U gunde het iemand die u bij-
voorbeeld aardig leek, of ging naar iemand toe
waarvan u dacht dat die wel kundig was.
Stel nu eens voor de ene adviseur 500 euro
vraagt en de ander 1.000 euro. Hoe gaat u dan
kiezen? U voelt het waarschijnlijk direct. U
gaan namelijk de kosten voor het advies mee-
wegen.
U zult merken dat volgend jaar uw keuze-
proces in de war wordt gegooid. Wat vindt u
de waarde van het advies dat u krijgt.
En als u besluit met een adviseur in zee te
gaan, hoe weet u dan of deze adviseur wel
levert wat u wilt. Dit zal echt wel wennen zijn.
Ik heb hier wat tips, zodat u straks een goede
keuze maakt:
Welke diploma’s heeft de adviseur?
Hoeveel ervaring heeft de adviseur?
De eerste kennismaking moet erop gericht
zijn, dat u onderzoekt of de adviseur wel de
vereiste kennis in huis heeft om u te helpen.
Stel kritische vragen.
Wat voor visie heeft de adviseur over finan-
ciële dienstverlening.
Laat de adviseur uitleggen, wat hij voor u gaat
doen en hoe lang het duurt.
Tim van Dasselaar
info@timvandasselaar.nl
Opel en de Grote Clubactie trekken samen op
om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Opel is dit jaar ingestapt als ‘supporter’ van de
Grote Clubactie onder het motto ‘Opel maakt
besturen leuker’.
De Grote Clubactie avond, gehouden op dins-
dag 11 december bij Motorhuis Gouda, stond
in het teken van de uitreiking van de cheques,
verdiend met de verkoop van loten. Totaal is er
een bedrag van 122.137,89 euro opgehaald. De
cheques werden uitgereikt door Peter Groes en
Maurits van den Berg van Motorhuis Gouda
en door een speciale gast: Wesley Verhoek van
Feijenoord.
De H&M opende woensdag haar nieuwe
winkel in Gouda aan de Kleiweg 27-31. De
nieuwe H&M-winkel heeft een oppervlakte
van ongeveer 1200 m
2
.
“We zijn ontzettend trots op deze nieuwe
winkel”, zegt Susan Krau, country manager
van H&M Nederland. De nieuwe winkel is
voorzien van het allernieuwste interieur en
prachtige illustraties en teksten van de Zweed-
se illustratrice Cecilia Carlstedt. Binnen in
het huidige pand staat nog het monumen-
tale pand dat in zijn originele staat is gelaten
en verwerkt in de nieuwbouw. “De inwoners
van Gouda zullen een compleet nieuwe shop-
ping ervaring beleven”, aldus Susan Krau. De
nieuwe H&M-winkel in Gouda zal dames- en
kinderkleding bieden, inclusief de laatste
fashion must-haves en tijdloze basisstukken.
Daarnaast zal de ‘Mama collectie’ met trendy
positiekleding verkrijgbaar zijn. De H&M in
Gouda biedt de Newborn collectie voor de
allerkleinsten, van nul tot achttien maanden.
Daarna volgen de babymaten 68 tot en met 92,
waarin trends en kleuren een belangrijkere rol
spelen. Op de kinderafdeling zijn de collecties
voor kids van 1,5 tot veertien jaar te vinden.
“De collecties, die dagelijks worden aangevuld
met nieuwe items, bieden de klant de inspira-
tie om een eigen fashion statement te maken,
waarbij H&M consequent mode en kwaliteit
voor de beste prijs biedt.”
De Coiffure Award is een jaarlijks evenement
voor kappers uit heel Nederland. Zij sturen
foto’s in met hun visie op de haarmodetrends
voor het komende jaar. Een deskundige jury
beoordeelt de inzendingen op coupe, visagie,
styling en fotografie.
De Awards worden op zondag 12 mei 2013 uit-
gereikt tijdens een gala-avond waar topkappers,
fotografen, pers en BN-ers aanwezig zullen
zijn. Ook HaarStudio Denise uit Gouda doet
dit jaar mee aan de Coiffure Award. “Ik ben op
dit moment druk bezig met de fotoshoots. Het
is een hele onderneming, maar het levert uitein-
delijk ook veel op”, zegt Denise van de Leur,
eigenaresse van de salon. “De foto shoot doe ik
samen met een geweldig team, bestaande uit
een fotograaf, modellen, visagist en assistent-
haarstylisten. Dit jaar helpen zij mij weer om
de mooiste creaties te maken. De Coiffure
Award bestaat uit verschillende categorieën. Ik
doe mee in de categorie Dames kapsels (regio
Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland) en in de
categorie Herenkapsels (regio Zuid). Eind
maart 2013 krijg ik bericht of ik bij de genomi-
neerden behoor.”
In de vestiging in Gouda komt de grootste speelstructuur van Zuid-Holland.
Haarstudio Denise gaat voor de
Coiffure Award
De Grote Clubactie bij Motorhuis
De feestelijke avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.
t
ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl
t
n o t a r i s k a n t o o r
Verkrijgbaar
bij Boekhandel
Verkaaik
Hoera, een
goed pensioen!
Of bestel online via
www.hoeraeengoedpensioen.nl
Ve
bi
Ve
H
go
Of bestel onl
W
ink Sabée
Hoera, een goed pensioen!
hoeveel pensioen heb ik nu eigenlijk?
wat kan ik zelf doen?
welk effect heeft een verandering in
mijn leven op mijn pensioen?
blijvend
actueel
Over alles wat je moet weten en alles wat je kunt doen
Wink Sabée
op basis van interviews met pensioenexpert Tim van Dasselaar
Over alles wat je
Wink Sabée
op basis van intervie
Hoera, een goed
pensioen!
Monkey Town nu ook in Gouda
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Haarstudio Denise hoopt op de Coiffure Award.
22 PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
ßen j i j cnze
ni euwe Prct i mer7
VerantwccrdeIijkheden:
De aídelìng SupporL ìs veranLwoordelìjk voor heL regìsLreren en behandelen van bìn-
nenkomende supporLvragen van besLaande klanLen. hls Medewerker SupporL ben jìj
heL aanspreekpunL van onze klanLen. Ie handelL alle bìnnenkomende LeleíoonLjes
en e-maìls vloL en adequaaL aí. Hìerbìj zorg je voor een correcLe vasLleggìng van
klanLgegevens ìn de ìnLerne sysLemen ¦CkM) en coördìneer je de aíhandelìng van de
bìnnenkomende vragen naar de SupporL medewerkers. Ie zìeL heL als een uìLdagìng
om klanLen Le allen Lìjde Levreden Le houden. DaarnaasL behoren algemeen onder-
sLeunende Laken Len behoeve van de aídelìng LoL deze íuncLìe. hls Oíce Manager
ben je veranLwoordelìjk voor de algemene zaken van heL kanLoor. ToL je Laken be-
horen heL op orde houden van de voorraad van algemene kanLoorbenodìgdheden,
onLvangsL van gasLen, organìsaLìe van meeLìngs, conLacLen meL leverancìers en plan-
nen en coördìneren van onderhoudswerkzaamheden.
Functie-eisen:
· MßO werk- en denknìveau,
· Mìnìmaal een jaar relevanLe werkervarìng ìn een ondersLeunende íuncLìe,
· ZelísLandìg, proíessìoneel en accuraaL kunnen werken,
· vernìeuwend, klanLgerìchL en ambìLìeus,
· ßeLrouwbaar, veranLwoordelìjk en bewusL van prìorìLeìLen,
· KlanLvrìendelìjk,
· SLressbesLendìg en een íexìbele ìnsLellìng,
· Team player,
· Ervarìng meL MS Oíce,
· Ervarìng meL CkM soíLware ìs een pre,
· Een uìLsLekende beheersìng van de Nederlandse Laal, zowel ìn woord al geschrìíL.
· voldoende mondelìnge beheersìng van de Engelse Laal.
Dns aanbcd:
· Een íuncLìe voor ¸2 uur ìn een snelgroeìende ¦ìnLernaLìonale) omgevìng meL
oog voor work-lìíe balance,
· Proíessìonele opleìdìng en begeleìdìng,
· Doorgroeìmogelìjkheden,
· UìLsLekende secundaìre arbeìdsvoorwaarden.
Ceïnteresseerd7
Een sLeek van herkennìng en enLhousìasme gevoeld bìj heL lezen van deze íuncLìe?
SLuur dan zo snel mogelìjk je uìLgebreìde Cv naar Hk@proLìme.nl
Heb je vooraígaand nog een vraag? Neem dan gerusL conLacL op meL
Sandra Zuìjderwìjk op O182-¸87222, wìj maken graag Lìjd voor jou!
Zìjn proíessìonalìsme, vernìeuwìng, klanLgerìchLheìd, ambìLìe en beLrouwbaarheìd
jouw kernwaarden? Zo ja, dan ìs ProLìme de werkgever dìe jou zoekL! ProLìme ìs
een succesvolle ìnLernaLìonale ¦CT aanbìeder van HkM-oplossìngen voor Tìjdregìs-
LraLìe, ToegangsconLrole en Personeelsplannìng. ProLìme ìs een jonge en dyna-
mìsche organìsaLìe dìe zìch specìíek rìchL op de Europese markL en hìerìn unìek
geposìLìoneerd ìs. ToL onze klanLenkrìng behoren voornamelìjk mìddelgroLe en
groLe ¦beursgenoLeerde) ondernemìngen. Wìj hechLen veel belang aan Levreden
klanLen en plezìer ìn ons werk.
Wìj hebben ondersLaande vacaLure ¦miv).
Medewerker 5uppcrt l
Dffice Management (32 uur]
Prctime ßV
Pcstbus 100,
2740 AC Waddinxveen,
www.prctime.nI
Vitaliteit weer in evenwicht
Oefentherapie-Cesar Goverwelle
door
Woensdag 9 januari 2013
Groepstraining
• Verbeteren van fitheid en ontspanning
• Verbeteren van concentratie vermogen
• Verbeteren van bewegingsvormen
Tijdsduur: 11:00 uur - 11:45 uur
Aanmelden voor : 1 januari 2013
Aantal lessen: 6 x een woensdagochtend
Website: www.gcgoverwelle.nl
Telefoonnummer: 0182-54 11 11
Kosten: Eerste 6 lessen 30 euro
(daarna 9,50 euro per les)
23
WERK & SCHOLING
Leerlingen van groep zes en zeven van de
Goudakker en de Westerschool verzorg-
den maandagmiddag het optreden van het
‘Orkest in de klas’.
Zij hebben twaalf weken hard geoefend op
geleende instrumenten. Het doel was om een
instrument te leren bespelen en samen op te
treden als een heus orkest. En dat is gelukt.
De leerlingen zongen en speelden op harp,
viool en klarinet, het publiek klapte mee. Het
was een feestelijke bekroning op het werk van
de kinderen. ‘Orkest in de klas’ is een samen-
werkingsproject tussen de Brede School en
Kunstpuntgouda. Trots verlieten na afloop de
jonge musici, hun toeschouwers en docenten
de Westerkerk.
Vrijwilligersprijzen bekend
Scouting Bolaro heeft gewonnen in de categorie ‘Vrijwilligersorganisaties’ (foto Roland Boertjes).
Cursus helder communiceren
Tijdens de Nationale dag van het Vrijwil-
ligerswerk op vrijdag 7 december, was de
ont knoping van de Vrijwilligersprijs 2012.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst, waarbij
ondermeer alle genomineerden aanwezig
waren, zijn de zes winaars bekend gemaakt.
Drie winnaars in de categorie ‘Individuele
Vrijwilligers’ en drie winnaars in de categorie
‘Vrijwilligers organisaties’.

De heer Willem Zuyderduyn heeft namens
het Rabo Dichtbijfonds de drie winnaars in
de categorie Individuele Vrijwilligers bekend
mogen maken. De drie vrijwilligers in wille-
keurige volgorde die Vrijwilligersprijs 2012
hebben gewonnen zijn Jolanda van Mil-
Macdaniel, Koos van de Bunt, Wijna Groene-
veld. Daarna maakte wethouder Wendy Verkleij
de winnaars in de categorie ‘Vrijwilligers-
organisaties’ bekend. Als eerste eindigde Scou-
ting Bolaro, gevold door Stichting Struinen
en Vorsen en op de derde plaats eindigde het
‘Glas-in-lood-team’ van de Ontmoetingskerk.
Harmke Kroeze start op maandag 7 januari
een tweewekelijkse introductiecursus: Helder
communiceren in verbinding.
Waarom deze cursus? Harmke Kroeze: “We
kennen allemaal dat we met een positieve
intentie iemand benaderen, maar dat je toch
minder bereikt in je communicatie dan je zou
willen. De cursus is gebaseerd op het model
van geweldloze communicatie van Marshall
Rosenberg en geeft je handvatten om in con-
tact te blijven en helder te zijn. Het is een intro-
ductiecursus, want geweldloos communiceren
vraagt veel oefening (!), maar je kunt er meteen
mee aan de slag. Deze cursus bestaat uit vijf
lessen op de maandagavond en is een leuke,
ontspannen manier om te oefenen met je com-
municatie. We werken in een kleine groep van
maximaal negen personen”. De cursus wordt
gegeven in Gouda en kost honderd euro. Voor
aanmelden of meer informatie: Harmke
Kroeze, telefoon (06) 383 344 36 of email:
htkroeze@gmail.com.
Vanaf 1 januari 2013 controleert de gemeente
nog strenger op het overtreden van uitkerings-
regels. Dit staat in het beleidsplan handhaving
en fraudepreventie 2013-2014 dat door het
college van B en W op 4 december 2012 is vast-
gesteld.
Het overgrote deel van de ontvangers van een
uitkering houdt zich aan de regels. Een klein
deel doet dat niet en voor die mensen worden
de boetes verhoogd. De aangescherpte regels
hebben dus alleen gevolgen voor mensen die
de regels overtreden. Met extra controles via
het internet, meer huisbezoeken en door goede
samenwerking en kennisdeling met andere
organisaties gaat de pakkans voor mensen die
onrechtmatig een uitkering ontvangen nog
meer omhoog. Door de nieuwe wet ‘huis-
bezoeken’ kan de gemeente vanaf 1 januari
2013 makkelijker huisbezoeken afleggen. Van-
af 1 januari 2013 gaat ook de nieuwe ‘fraude-
wet’ in. Dit betekent dat mensen die frauderen
zwaarder bestraft worden. Iemand die fraudeert
moet vanaf dat moment het te veel ontvangen
bedrag aan uitkering terug betalen aan de
gemeente. Daar bovenop komt een boete van
datzelfde bedrag (honderd procent). Gebeurt
het nog een keer? Dan is dat percentage 150
procent. Kijk voor meer informatie over de uit-
keringsregels op www.gouda.nl/weethoehetzit
of op www.weethoehetzit.nl.
Leerlingen van groep zes en zeven van de Goudakker en de Westerschool verzorgden maandag-
middag het optreden van het ‘Orkest in de klas’.
Gemeente controleert strenger
Locaties:

Nieuwkoop / Mijdrecht / Aalsmeer / Woerden / Gouda / Nieuwegein

EINDEJAARSACTIE

10 uur Autorijles voor € 375,-*
OF
1 dag Brometsprjk met examen voor maar € 275,-*Het VerkeersCollege
Geef met de feestdagen een rijles cadeau !!!
(speciale cadeaubonnen verkrijgbaar)
* Vraag naar de voorwaarden

w
w
w
.
t
e
c
h
n
i
e
k
g
ildem
id
d
e
n
h
o
l
l
a
n
d
.
n
l
Technische bedrij ven
zoeken jou!
Werken in je eigen regio!
Berkel en Rodenrijs - Kerkstraat 6
www.perflexxion.nl/food
Gezocht: Ervaren Machine Operator
Heb jij ervaring als operator in de voedingsbranche?
En zoek je een nieuwe uitdaging?
Mail dan direct je CV naar berkel@perflexxion.nl
Of bel 010-5111099 voor meer informatie.
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro's (voor een gemiddelde leerling
+/- C500,=)
- 8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur
in de auto
- Sneller en veiliger
- RÌS-opleiding mogelijk
- Mogelijkheid tot voordelige slipcursus na afronding van de
rijopleiding
*informeer naar de voorwaarden
RijIes ook vóór je 16,5 jaar* bent
AutorijschooI en SimuIatoropIeiding Van Reijen TeI 0182-517730 of 06-48565648
He|der commun|ceren |n verb|nd|ng,
|ntroduct|ecursus gebaseerd op het mode| van 'Gewe|d|oze commun|cat|e"
(grond|egger Marsha|| Rosenberg}
W|| je ook b|jdragen aan een vr|ende||jker were|d?
W|| je daarb|j k|jken naar je e|gen taa| en d|e van je omgev|ng?
ln v|jf 2-weke||jkse |essen (start op maandag 7 januar|} kr|jg je |es |n een
k|e|ne groep, |n Gouda.
Tel.: 06-38334436/ email: htkroeze@gmail.com
voor |nfo en opgave: Harmke Kroeze
Orkest in de klas
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
24 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Historisch hoogtepunt zilverprijs € 800 ,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs 42,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
25
ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
º Vmbc kanaaIstraat: bercepsgerichte Ieerwegen l
Ieerwegcndersteunend cnderwijs (Iwcc] l
praktijkcnderwijs
º Vmbc Winterdijk: thecretische l gemengde Ieerweg
T: (0182] - 51 60 77
E: vmbc@degcudsewaarden.nI
W: www.degcudsewaarden.nI
Twitter: @DeCcudseWaarden
ChrìsLelìjke scholengemeenschap voor
pro | vmbo | havo | aLheneum | gymnasìum
Uitdagend en Ieuk. De aídelìng kader- en basìsberoeps-
gerìchLe opleìdìng van De Goudse Waarden ìs een
uìLdagende en leuke aídelìng, waarìn naasL de gewone
lessen voor vakken als Nederlands, wìskunde en Engels, ook
gewerkL wordL aan de persoonlìjke onLwìkkelìng van uw kìnd.
De |eer|ingen uit k|us 1 kuJer- en busisberoepsgericht
verte||en:
HeL gebouw aan de KanaalsLraaL lìjkL grooL, maar onze
aídelìng op de 2e verdìepìng ìs daL juìsL nìeL! HeL ìs gezellìg
kleìn, helemaal van ons en je voelL je er snel Lhuìs. ßìjna alle
vakken, lessen en workshops worden hìer gegeven.
Elke dag moeL je om 8.1¸ uur op school zìjn en vìjí mìnuLen
laLer begìnnen we alLìjd meL onze eìgen groep. DaL ìs elke
dag heL eersLe uur meL je klas en eìgen meesLer oí juí. We
openen de dag alLìjd meL een sLukje uìL de ßìjbel en praLen
daar meL elkaar over. Na de openìng praLen we meL elkaar
verder over dìngen dìe je elkaar wìlL verLellen. Daarna verLel
je waL je dìe dag allemaal gaaL doen en vul je je agenda ìn.
De resL van de dag volg ìk mìjn roosLer.
We hebben een kleìne groep leraren, zìj zìjn de hele week bìj
ons en je leerL ze heel snel kennen. hls er ìeLs ìs, dan kun je
alLìjd naar ze Loe.
De opdrachLen dìe je Lìjdens de lessen en workshops gedaan
hebL, presenLeer je ìn je eìgen groep. Mìjn klasgenoLen
kunnen zo zìen en horen waL ìk gedaan hebL en zo leer ìk ook
nog ìeLs van een ander. Ie houdL alles bìj ìn je eìgen dìgìLaal
porLíolìo. DaL ìs een soorL rapporL meL cìjíers en een lìjsL van
dìngen waaraan je gewerkL hebL.
We werken ìn perìodes van 7 weken. Elke perìode heeíL
een Lhema. We werken ìn dìe perìode aan alle vakken van de
verschìllende leergebìeden. Laaldorp, mens E maaLschappìj,
mens E naLuur en kunsL E culLuur.
¦edere perìode hebben we een verLraagde week. Dan heb je
een porLíolìo-gesprek meL je leraar en laaL je zìen waarìn je
beLer benL geworden. Daar maak je een verslag van en daL
verslag en je porLíolìo laaL je zelí aan je ouders zìen op een
kìjk- en luìsLeravond.
han heL eìnd van deze week doen we alLìjd ìeLs leuks om Le
vìeren daL heL zo goed gegaan ìs! Na Lwee jaar ben je klaar
om een keuze Le maken naar welke aídelìng je wìlL gaan ìn
de bovenbouw.
valenLìno ¦lìnks) en Chìco zìjn dìkke vrìenden en hebben heL als brug-
klassers vmbo basìs reuze naar hun zìn bìj De Goudse Waarden.
ßrugkIas basisbercepsgericht Iwcc
ßìj heL leerwegondersLeunend onderwìjs, aígekorL
lwoo, kunnen wìj door kleìne klassen nóg meer
ìndìvìduele aandachL aan de leerlìng geven.
DaarnaasL besLeden wìj bìnnen heL lwoo exLra
aandachL aan Laal en rekenen omdaL veel van onze
leerlìngen deze ondersLeunìng nodìg hebben om
uìLeìndelìjk succesvol heL vmbo aí Le kunnen ronden.
º WELkDM: Wcensdag 16 januari van 13.30-15.30 uur:
Dce-middag vccr kinderen grcep 8, vmbc-Iccaties
kanaaIstraat 31 en Winterdijk 10
º WELkDM: Zaterdag 26 januari van 09.30-12.30 uur:
Dpen Huis vccr kinderen grcep 8 en cuderslverzcrgers,
vmbc-Iccaties kanaaIstraat 31 en Winterdijk 10
‘Dit is een grote doorbraak voor het
behoud van soepele gewrichten’
Vitaminstore Gouda razend enthousiast over Synofit:
(Advertorial)
Synofit staat nog maar pas in de schappen
van Vitaminstore in Gouda, maar de vraag
is al enorm. “Logisch,” zegt filiaalmanager
Marian de Jong. “Dit is een topproduct voor
iedereen die met een comfortabel gevoel wil
blijven bewegen. Dit is de eerste vloeibare
verzorgingsformule voor de gewrichten op
basis van Groenlipmossel en Curcumine. De
meeste klanten reageren zeer enthousiast
op dit nieuwe en innovatieve product. We
verwachten er dan ook veel van.”
Syno t is momenteel dan ook niet voor niets
het nummer één adviesproduct voor soepele
gewrichten bij Vitaminstore in Gouda. Vol-
gens de liaalmana-ger gaat het hier om een
veelomvattend product, dat meer doet dan de
populaire producten op basis van Glucosa-
mine en Chondroïtine. “Syno t is niet alleen
goed voor de opbouw van kraakbeen in de ge-
wrichten. De ingrediënten zijn ook goed voor
de smering van de gewrichten en houden je in
beweging met een comfortabel gevoel in de
gewrichten. Kortom: een bewegingsformule
voor meer vitaliteit bij het ouder worden.”
Met bijzondere Omega-3 vetzuren
Syno t is ontwikkeld volgens de laatste
wetenschappelijk inzichten. Het wordt steeds
duidelijker, dat de Nieuw Zeelandse Groen-
lipmossel een belangrijke rol speelt bij het be-
houd van soepele gewrichten. Dit schelpdier
is rijk aan bijzondere Omega-3 vetzuren die
helpen bij het behoud van een goed gevoel bij
het bewegen. Daarnaast bevat Groenlipmossel
een uit Glucosamine en Chondroïtine-4 en –6
sulfaat samengestelde stof. Deze helpt bij de
aanmaak en opbouw van kraakbeen en is goed
voor de smering van de gewrichten. Curcumine
ondersteunt daarbij de invloed van Groenlip-
mossel.
Helpt al bij lage doseringen
Marian de Jong:” Syno t is iets duurder dan
veel andere gewrichtsproducten. Een acon
van 400 ml kost € 139,95. Toch adviseer ik mijn
klanten om deze vloeibare gewrichtenkuur eens
uit te proberen. Omdat Syno t al helpt bij lage
doseringen, doe je heel lang met een acon.
Dus omgerekend is Syno t niet zo duur in
gebruik. Bovendien heeft deze vloeibare
Groenlipmosselkuur een goede invloed op de
beweeglijkheid. En dat is onbetaalbaar. Overi-
gens verkopen wij ook de 200 ml. verpakking.”
Voor meer informatie of advies bent u welkom
bij Vitaminstore, Lange
Tiendeweg 24, Gouda. Tel.:0182-549805
BEKIJK BIJ ONS OOK DE NIEUWE COLLECTIE BATAVUS EN GAZELLE
IN VERBAND MET DE CRISIS NU AL MET 15% KORTING!
BIJZONDER HOGE KORTINGEN,
ZELFS BIJ LAGE TEMPERATUUR!
Gazelle Luzern Plus 2011 (dames)
van € 799,-
voor € 499,-
Gazelle Miss Grace Lavendel
van € 699,-
voor € 449,-
van € 699,-
voor € 497,-
Gazelle HeavyDuty NL
Gazelle Orange Pure Innergy
Batavus Lento
Batavus BUB
van € 1699,-
voor € 1296,-
van € 649,-
voor € 355,-
van € 499,-
voor € 299,-
Fietspoint Oldenburger Gouda
Elektrische etsen specialist en gecerticeerd merkdealer
7 dagen per week geopend, iedere avond koopavond!
Burgemeester Jamesplein 2, Gouda • T: 0182 – 51 61 11
www.etspoint.com
26 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren

Het GHZ vindt het belangrijk om patiënten de
aandacht en zorg te geven die nodig zijn om hun
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Naast het
verplegend personeel zijn er in het GHZ ook vrijwilligers
die bijdragen aan goede zorg voor de patiënt.
Joke Klaasse is een van de vrijwilligers en sinds 2001
actief in het GHZ. “Ik draag een steentje bij aan het
zorgproces. Ik maak de patiënt niet beter, maar zorg
vccr een LeeIje cfeicing." MeI vier cncere vrijwi||iger:
zorgt Joke Klaasse dat er vier dagen per week een
vrijwilliger aanschuift in de huiskamer van de afdeling
Geriatrie (ouderengeneeskunde). Samen met activiteitenbegeleiders komen patiënten hier om deel
te nemen aan activiteiten, variërend van schilderen, muziek, bingo, koken en met kerst worden er
kerststukjes gemaakt.
Activiteiten
“De activiteiten zorgen voor structuur in de dag. Voor de patiënten is het prettig om even van hun
kamer af te kunnen en een sociaal praatje te maken, een spelletje te spelen of samen met andere
pcIiënIen Ie eIen cf een kcpje kcffe Ie crinken. FcIiënIen krijgen cck incivicue|e ccnccchI. Deze
extra aandacht en de kleine dingen die we voor hen doen, worden erg gewaardeerd. En dat is
wccr we heI vccr ccen," :|uiI Jcke K|cc::e cf.
Ook vrijwilliger worden?
Heeft u belangstelling voor vrijwilligerswerk? De activiteitenbegeleiders bij de afdeling Geriatrie
zoeken nog vrijwilligers voor woensdag en het weekend. Ga voor meer informatie naar onze
website: www.werkenbijghz.nl/vrijwilliger-worden.
Vrijwilligers kunnen het verschil maken
Bleulandlocatie
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Tel: 0182 50 50 50

Joze0ocot|e
Graaf Florisweg 77-79 (ingang Jan van
Beaumontstraat), 2805 AH Gouda
Tel: 0182 50 50 50
Polikliniek Nieuwerkerk
Doortocht 40, 2914 KA Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: 0180 33 16 99
Meer informatie op www.ghz.nl
Volg ons op Facebook
www.facebook.com/GroeneHartZiekenhuis
Volg ons via Twitter
www.twitter.com/GHZgouda
AGENDA
Wist u dat…
Op 14 december, twee dagen na zijn 65e verjaardag, neemt kinderarts Cecil
Tjon Pian Gi afscheid van het GHZ. Patiënten geven hem een groot compliment
voor zijn persoonlijke betrokkenheid en bevlogenheid.
Ijcn Ficn Gi heefI er meI zijn Icme|cze inzeI vccr gezcrgc ccI ce p:ychc:ccic|e
zorg in de regio Gouda op de kaart is gezet. Binnen de muren van het GHZ
richtte hij zich vooral op kinderen met diabetes mellitus, autisme en ADHD.
“Kinderen kunnen hierdoor sociaal geïsoleerd raken waar ze erg ongelukkig en
onzeker van worden en ook voor hun omgeving is het niet gemakkelijk.
Gelukkig is er veel aan te doen. Hiervoor is het belangrijk dat al op jonge leeftijd
de juiste diagnose wordt gesteld, zodat meteen met de juiste behandeling kan
worden gestart. Het is fantastisch om te zien hoe kinderen kunnen opbloeien als
de juiste diagnose is gesteld en ze goede begeleiding en medicijnen krijgen.
Ik heb mijn werk altijd met veel
plezier gedaan en ik ben blij dat
ik veel voor kinderen en hun
cucer: heL kunnen LeIekenen,"
besluit de kinderarts.
Voor (voormalig) patiënten en
andere belangstellenden die
afscheid willen nemen van Cecil
Tjon Pian Gi is er 14 december
om 17.00 uur een receptie in
zalencentrum Le Patapouf in
Gouda.
“Het is fantastisch om te zien
hoe kinderen kunnen opbloeien”
De feestfagen brengen we het
liefste door in onze eigen vertrouwde
omgeving met familie en/of vrienden.
Voor mensen die de feestdagen in
het ziekenhuis moeten doorbrengen,
doen we er alles aan om hun verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken.
Voor patiënten en hun naasten is er op
1e kerstdag op de Bleulandlocatie een
Christmas tea van 14.00 – 16.00 uur.
Bezoektijden
Tijdens de feestdagen is de bezoektijd
doorlopend van 13.30 - 20.00 uur.
Het GHZ wenst u thuis of in het ziekenhuis
prettige feestdagen en een goede
jaarwisseling toe.
Feestdagen in het GHZ
…de diëtisten van Groene Hart Dieetadvies leefstijl coachen zijn, die u begeleiden
bij het aanpassen van uw eet- en leefstijl?
U kunt de diëtist raadplegen wanneer u gezonder wilt gaan eten of op een verant-
wccrce mcnier wi|I cfvc||en. Mccr cck wcnneer uw gezcncheic ccnpc::ingen in
de voeding nodig heeft. Hierbij kunt u denken aan begeleiding bij de juiste voeding
wanneer u te maken heeft met diabetes mellitus of bijvoorbeeld nierziekten.
Een gesprek kan plaatsvinden tijdens uw opname of tijdens een bezoek aan onze
polikliniek. De diëtisten van Groene Hart Dieetadvies gaan samen met u op zoek
naar een gezonde leefstijl, die past bij uw situatie.
…vanaf 1 januari 2013 de diëtist weer voor drie uur wordt vergoed vanuit de
basisverzekering?
Heeft u meer dan
drie uur begeleiding
nodig? Dan wordt dit
mogelijk vergoed
vanuit uw aanvullende
verzekering, check
hiervoor de polis-
voorwaarden van uw
zorgverzekeraar.
Afspraak maken
Bel (0182) 50 50 05
of kijk op de website:
www.ghz.nl/dieetadvies.
FcIc Fim Mu|
Inloopdagen
Loop vrijblijvend binnen voor een gesprek
met ervaringsdeskundigen van 10.00 - 12.00 uur
cp ce 8|eu|cnc- en JczefcccIie.
Joze0ocot|e
12 december FiLrcmyc|gie
13 december Borstkanker
Bleulandlocatie
7 februari Stoma
In|ormot|eb|jeenkomsten Joze0ocot|e
18 december Chronische ziekten
en somberheid
19.30 - 22.00 uur
16 januari Borstvoeding
20.00 - 22.00 uur
22 januari Bevallen in het GHZ
met kraammarkt
19.30 - 22.00 uur
In deze rubriek
leest u iedere
zes weken de laatste
ontwikkelingen
over uw ziekenhuis.
Irisdiagnose:
preventief
middel
27
GEZONDHEID / SPORT
Een feestelijke
look
Mantelzorgers
op de foto
(Advertorial)
Sinds mijn vestiging bij de ‘Body and Health
Factory’, heb ik vooral op de open dag in
november, ontzettend veel ogen in zeer korte
tijd mogen zien. Helaas heb ik niet ieder-
een kunnen informeren wat betreft dit hulp-
middel voor mijn andere disciplines, zoals
homeopathie en voeding. Het bijzondere van
de irisscopie is, dat je in het oog kunt zien
wat iemand op dit moment beperkt, zonder
dat mij dit is verteld. Zo kun je ook zien wat
iemand later zou kunnen beperken zodat je nu
al maatregelen daartegen kunt nemen. Toch
kent ook de irisscopie haar beperkingen net
als de reguliere medische diagnostiek. Opera-
ties en verwijderde organen laten bijvoor-
beeld geen sporen na in de iris, omdat er door
de narcose geen impulsen via de zenuwbanen
kunnen worden doorgegeven. Maar daar staat
tegenover dat op de plek van het verwijderde
orgaan in de iris meestal wel een aanwijzing
te zien is, dat daar iets mis is geweest. Wist je
dat voeding de ontwikkeling van de kleur van
het oog beïnvloedt tijdens het leven, onge-
acht de basiskleur? Chemische processen bij
ziekte kan pigmentering oftewel kleuring in
de iris veroorzaken. Deze pigmentering duidt
op stofwisselingsstoornissen. Dit pigment
bestaat uit melanine (kleurstof), en wordt ook
aangetroffen in huid en haren. Door een goed
voedingsadvies kan de stofwisseling weer op
peil worden gebracht. Pigment in de iris kan
dan ook weer verdwijnen of lichter van kleur
worden. Frappant is dat bij haast de helft van
de onderzochte ogenparen, helder wit pig-
ment te zien was. Dit is een aanwijzing dat
het afweersysteem grondig onder de loep ge-
nomen moet worden. Als darmtherapeut vind
ik het verhelderend dat er met één oogopslag
te zien is, hoe het met de gezondheid van de
darmen gesteld is. Als er op het darmveld veel
wit wordt geconstateerd dan is er sprake van
een verstoorde bacteriehuishouding. De kleur
wit geeft in het algemeen aan dat er ontstekin-
gen zijn te verwachten.
Jantsje Dekker, Irisscopist en darmtherapeut
Wie er met de feestdagen op haar mooist uit
wil zien, kan terecht bij Hair Care Factory en
Colour Me Beautiful.
De haarstylisten Natasja Janssen en Linda
van de Wijngaard geven een haaranalyse, ont-
spannende wasmassage en een verzorgende
behandeling afgestemd op het haartype. Het
haar wordt gestyled, geföhnd of opgestoken.
Visagiste Marion van Iren geeft een complete
make-up met veel praktische tips voor een
stralende look. En tot slot volgt een foto shoot.
Dit alles vindt plaats op zaterdag 15 decem-
ber tussen 9.00 en 17.00 uur. Men kan alleen
komen of in gezelschap van bijvoorbeeld
moeder, zus of vriendin. Reserveren is nood-
zakelijk via (0182) 513 415. De prijs per per-
soon is verlaagd van 87,50 euro naar 69,95 euro
(inclusief foto, hapjes en drankjes). De locatie
is Body & Health Factory aan de Boelekade 34
in Gouda.
SC Gouda-lid Sjoerd den Hertog werd zater-
dag 8 december derde in de negende etappe
van de KPN Marathon Cup in Groningen.
Alle landelijke categorieën kwamen aan de
start. Schaatstalent Sjoerd den Hertog wilde
na een aantal bronzen podiumplekken en één
keer zilver, nu eindelijk eens voor de hoogste
trede op het podium gaan. Lange tijd zag
het er goed uit, maar in de finale nam voor-
malig klasse mentsleider Erik-Jan Kooiman
de benen, sprintte A-rijder Jaap Ketelaar naar
de tweede plek en pakte Sjoerd wederom het
brons. Hij werd de tweede B-rijder in de dag-
uitslag. Richard Boef finishte in het peloton op
de vijftigste plek, nadat bij het afsprinten een
groot aantal rijders (waaronder hijzelf) onder-
uit ging. Bij de A-rijders reed Timo Verkaaik,
een be keken en aanvallende wedstrijd. Hij was
erbij tot en met de finale en reed daarin twintig
ronden voor het eind weg met erkende tempo-
beul Willem Hut. Helaas kon het duo de voor-
sprong niet vasthouden en denderde het peloton
er in de laatste zeven ronden overheen. Timo
finishte in het peloton als zevenendertigste.
De korfballers van Gemini wonnen zaterdag
overtuigend van de nummer laatst MIK in
Amsterdam.
Al snel bleek dat Gemini niet te makkelijk
moest denken over deze wedstrijd. Ondanks de
treffer van Gijs Jansen kwam MIK op een 3-1
voorsprong. Vanaf dat moment nam Gemini
het initiatief over en werden er veel kansen
gecreëerd. Gemini liep uit naar 3-6. Mik tracht-
te aan te sluiten met de 4-6, maar de Gouwe-
naars vergrootten de voorsprong naar 6-10.
Na rust bouwde Gemini zijn voorsprong ver-
der uit. Bovendien maakte Maiko Goudriaan
(A-junior) zijn debuut in Gemini 1. De eind-
stand werd 11-22 en zo staat de ploeg van
trainer Wim Niesing staat nog steeds ongesla-
gen bovenaan.
De Goudse Kaas & Stroopwafelcross trok ook dit jaar weer veel atleten. Op de Goudse Geluidswal
in het Groenhovenpark trotseerden atleten uit alle leeftijdscategorieën de kou. Mini’s tot zestig-
plussers legden het ijzige parcours af. Zie voor alle uitslagen www.avgouda.nl (foto Wim Pijper).
Opnieuw brons Sjoerd den Hertog
Gemini blijft koploper
wij nemen noq nieuwe ponënten oon towe/
vo/wossenen o/s kinderen vonof l joor. 1ondorts v.
8uchmon is o/ 2l joor kindertondorts en werkt met
specioo/ over/eq en behonde/inqen.
8ent u op toek noor een tondorts
voor u en uw kinderen??
voor meer lnformaue kl[k dan op onze webslLe
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
ONVERKLAARBAAR MOE? LUSTELOOS?
DEPRESSIE? ALTIJD BUIKPIJN?
KORT LONTJE? DIRECT IN TRANEN?
HOGE BLOEDDRUK? PMS?
BELT U MIJ!
Jantsje Dekker
Klassiek Homeopaat, Darmtherapeut
en Gewichtsconsulente
Tel. (0182) 584 053
Site: www.jantsje-dekker.nl
IRISSCOPIECONSULT
HOMEOPATISCH
CONSULT
Body &Hea|thFactory
Op zoek naar een org|ne|e
cadeaubon voor kerst?
- Stoe|massage 20 m|n. t 15,00
- 5-r|ttenkaart zonnebank t 37,50
- Hotstone massage 60 m|n. t 40,00
Boe|ekade 34 - 2806 AL Gouda - Te|. 0182-513415
www.bodyandhea|thfactory.n|
|nfo@bodyandhea|thfactory.n|
Goudse cross AV Gouda
op ijzig parcours
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Kijk voor het sportprogramma van dit
weekend en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
Linda van de Wijngaard, Marion van Iren en
Natasja Janssen.
Golfbaan IJsselweide • Gouda
Telefoon 0182 58 39 33 • info@golfbaan-ijsselweide.nl
GEBOORTEPLEK
VAN KAMPIOENEN
ga snel naar www.golfbaan-ijsselweide.nl
GREENFEE / LUNCH ARRANGEMENT
een gezellig dagje uit op Golfbaan IJsselweide
W O N D E R F U L L W I N T E R G O L F
Palet Welzijn maakt de mantelzorgers in
Gouda zichtbaar. Op donderdag 20 december
maakt het team mantelzorgondersteuning
tijdens de Goudse Kerstmarkt van 17.00 tot
19.00 uur bijzondere foto’s van mensen die
in hun naaste omgeving voor een zieke of
gehandicapte zorgen.
De foto’s waarin mantelzorgers geportretteerd
worden in een mooie lijst, zijn na het weekend
te downloaden op de blog: http:/ mantelzorg-
palet.com. Palet Welzijn wil met deze actie
mantel zorgers uit Gouda meer in beeld brengen.
Palet Welzijn kan mantelzorgers ondersteu-
ning bieden bij mantelzorgtaken. Bel voor
meer informatie met de servicelijn van Palet
Welzijn (0800) 935 94 56.
Uitvaartzorg
met een christelijk motief
in dienst van Uitvaartzorg Verkleij (0172) 213120 www.uitvaartzorgverkleij.nl
Elsbeth Loonstra
06 - 50746514
• dag en nacht bereikbaar
• Gouda en omstreken
• kosteloos voorgesprek
• ongeacht waar u verzekerd bent
28 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
www. s p o r t p u n t g o u d a . n l
Noothoven van Goorstr. 60, 2806 RE Gouda. T 0182 - 590 910. F 0182 - 590 929. E info@sportpuntgouda.nl
De activiteiten van 5POPTũCOUDA worden mede mogelijk gemaakt doorŚ AA 5portsystems ũ ABC Hekwerk ũ Arcadis ũ BĤW Betonreparatie ũ Van Beynum ũ Descol 5portvloeren
ũ Aannemingsbedrijf Van Dijk ũ Van Dorp lnstallaties ũ Dekker Totaal 5ervice ũ Duvak Automatisering ũ CCC 5port 5urfaces ũ Crand Canyon ũ lVA Croep ũ Happy Feet 5port 5ystems
ũ Hellebrekers Technieken ũ Helderwerkt communicatiesupport ũ Van den Heuvel Watertechnologie ũ Van Drie Couda ũ 5choonmaakbedrijf Heuvelman ũ Holland 5port 5ystems
ũ 5childersbedrijf Den Hollander ũ Aannemingsbedrijf Houtman ũ Nl1HA BV ũ Aannemingsbedrijf Van Ooijen ũ Van der 5peld Aannemers ũ Triacon ũ Veenhuis Audio Medical ũ Verzijl 5port
Schaatslessen op de Markt
Voor: Groep 4 en 5 Tijdstip: 09.15 - 10.00 uur Waar: l1sbaan op de Markt
Inschrijven: Uiterlijk 1ă december via wwwřsportpuntgoudařnl
Tafeltennisfeest
Voor: Groep 5 en 6 Tijdstip: 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Waar: TTV lLAC Inschrijven: Uiterlijk 1ă december via wwwřsportpuntgoudařnl
Tafeltennistoernooi
Voor: Croep ă en Ą Tijdstip: 13.00 - 15.30 uur Waar: TTV Vriendenschaar
Inschrijven: Uiterlijk 1ă december via wwwřsportpuntgoudařnl
Spetterende buurtsport Spaardersbad
Voor: Ă tŦm 12 jaar Tijdstip: 14.30 - 16.00 uur
Waar: Zwembad Het 5paardersbad Inschrijven: Uiterlijk 20 december via de buurtsport
Spetterende buurtsport Treuil
Voor: Ă tŦm 12 jaar Tijdstip: 14.30 - 16.00 uur Waar: Zwembad De TreȒuil
Inschrijven: Uiterlijk 1ă december via de buurtsport
ema activiteit De Tobbe: Swimming on ice
Voor: Alle basisschool kinderen Tijdstip: 13.30 - 16.30 uur
Waar: Zwembad De Tobbe Vooraf inschrijven niet nodig
Schoolzaalvoetbaltoernooi
Voor: Coudse basisscholieren groep ă en Ą Tijdstip: Ochtend en middag
Waar: 5portcentrum De Mammoet Inschrijven: Uiterlijk ă december via je eigen school
Wintergames: wintersport experience
Voor: Ă tŦm 12 jaar Tijdstip: 11ř00 ŋ 1ăř00 uur
Waar: Pondom de l1sbaan op de Markt Vooraf inschrijven niet nodig
do.27 en vr.28 dec.
wo.2 t/m vr.4 jan.
donderdag
27 december
donderdag
27 december
vrijdag
28 december
vrijdag
28 december
woensdag
2 januari
woensdag
2 januari
vrijdag
4 januari
Verras jezelf met
een actieve kerstvakantie
29
ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Hoogstraat 22 2801 HH Gouda Tel.: 0182 51 23 91 www.kempkesoptiek.nl
Zie voor meer informatie onze website.

TOT 50% KORTING OP MERKMONTUREN EN ZONNEBRILLEN!
Tijdens de SALE vindt u in onze winkel de fraaiste monturen en zonnebrillen tijdelijk verrassend
laag geprijsd. Zo worden de bekende en minder bekende modemerken heel betaalbaar. U ontvangt
dan bij ons aantrekkelijke kortingen tot 50% op de monturen en zonnebrillen. Uiteraard met de zekerheid
van een betrouwbare oogmeting, deskundig advies en perfect maatwerk voor uw glazen.
BIJ 1 PAAR MULTIFOCALE ZEISS GLAZEN; 50% KORTING OP 1 PAAR
ZEISS OFFICELENS GLAZEN T.W.V. MAXIMAAL € 488 !
Iedereen kent de traditionele leesbril en de multifocale bril. Deze voldoen uitstekend in veel omstandigheden,
maar soms is er meer nodig: een bril die net wat extra perspectief geeft. Brillenglazen
waarmee je binnenstapt in een aangename leescomfortzone. Wij weten alles van deze superslimme
brillenglazen. Voor meer informatie kunt u alvast kijken op onze website www.kempkesoptiek.nl.
ZEISS viert dit jaar het 100 jarig bestaan van het brillenglazenmerk ZEISS. Om dit jubileum te vieren
doet Kempkes Optiek u een fantastisch aanbod:
Bij aankoop van een paar multifocale glazen van ZEISS ontvangt u maar liefst 50% korting op een
paar ZEISS OFFICELENS glazen. Dit aanbod geldt tot en met 31 december 2012. Een uitgelezen kans
om deze aanbieding tijdens de SALE te combineren.
U kunt van deze aanbiedingen gebruik maken van zaterdag
15 december tot en met zaterdag 29 december.
Indien u uw ogen wil laten opmeten raden wij u aan hiervoor een afspraak te maken.
Van zaterdag 15 december t/m 29 december
30 ADVERTORIAL
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Nathalie, Sander, Maaike, Tessa, Ilonca,
Moniek en Diana, familie en vrienden van
Marieke
In september 2010 kregen we te horen dat
Marieke de ziekte van Huntington heeft. Dit is
een erfelijke ziekte die bepaalde delen van de
hersenen aantast en ervoor zorgt dat iemand
al op jonge leeftijd ernstige lichamelijke en
psychische problemen krijgt. De prognose
is slecht. Ze verwachten nog ongeveer 8 jaar
met kwaliteit van leven. De eerste verschijn-
selen zijn al langere tijd merkbaar, echter nu
weten we waar het vandaan komt.
Marieke heeft veel problemen met plan-
nen, organiseren en kan slecht tegen stress.
Ze woont nog zelfstandig met haar hondje.
Gelukkig, want deze zorgt voor een vaste
structuur en dat ze naar buiten gaat.
Gelukkig heeft ze een goed netwerk van
vrienden die betrokken zijn. Dat zijn wij. We
hebben tijdens een ‘familiegesprek’ met een
consulent van de MEE afgesproken dat wij
met elkaar een deel van de zorg voor Marieke
delen. Tijdens dit gesprek kwam naar voren
dat Marieke haar klachten toenemen en dat
zij het gevoel van regie kwijtraakt. Soms ziet
ze weken niemand en dan trekt ineens ieder-
een aan de bel om wat leuks te gaan doen. Ze
heeft problemen met ad hoc afspraken, ze kan
dit niet goed verwerken, ook heeft zij moeite
met het nemen van initiatief
We hebben toen met elkaar bedacht dat het
misschien fijn is om een vaste structuur aan
te brengen in Mariekes weekprogramma. Zo
gaat zij structureel iedere maandag bij haar
zus eten, op dinsdag heeft ze een belafspraak,
op woensdag gaat ze met haar stiefmoeder
naar verschillende musea, op donderdag is ze
vrij en op vrijdag is ze afwisselend bij haar
broer of vriendin. Om de 14 dagen komt een
andere vriendin op zaterdag. Dat staat nu vast.
Broer of zus gaat mee naar medische afsprak-
en, maar er is ook een achterwacht voor als zij
niet kunnen of ziek zijn. Er is iemand die haar
helpt bij haar administratie en iemand bij met
wie ze klusjes in huis doet.
Gelukkig zijn er meer vrienden die hun
steentje bij willen dragen in het weekend:
gezellig naar de bioscoop, meenemen op
vriendenuitjes en verjaardagen of wandelen
met de hond. Ze kan nog zelfstandig met de
fiets of openbaar vervoer, maar fietsen wordt
al moeilijker en OV vraagt planning en geeft
stress. Over het algemeen wordt ze door één
van ons gehaald en gebracht.
We hebben een ‘What’s up netwerk’, waarin we
Mariekes wensen met elkaar communiceren.
Deze kunnen we doorspelen naar een 2de lijn
van vrienden, die ook willen meedoen. Daar-
naast kunnen we allemaal in haar agenda ki-
jken, zodat we er rekening houden dat we haar
niet overbelasten.
Het is even wennen en het gaat soms nog wel
eens mis. Ook voor haar. De ziekte maakt dat
je als mantelzorger duidelijk moet zijn en
niet van je afspraken kunt afwijken. Dit geeft
soms nog wel eens problemen. Ook voor ons
als vrienden, want we zijn erg gewend om
dingen spontaan te doen. Ook heb je niet al-
tijd zin om te zorgen, daarom is het fijn om
het met elkaar te doen. Gelukkig kan Marieke
hier ook nog wel om lachen, het is voor ieder-
een wennen. Ook voor haar.
Zo houden we het leuk met en voor elkaar en
zorgen we dat niet één persoon alle zorglast
ervaart. Dat de zorg zal toenemen is duidelijk.
En dat de bijdrage groter zal worden in de toe-
komst ook. We hebben iedere drie maanden
een ‘familiegesprek’ en dan blijven we met
Marieke en elkaar afstemmen wat nodig is en
wat haalbaar is.
Wij delen samen de mantelzorg.
Project “Mijn
Levensreis”
Wij delen de mantelzorg.
Ieder mens heeft een uniek verhaal over zijn
leven. Met het project ‘Mijn Levensreis’ blaast
Palet Welzijn, in samenwerking met Diaconie
Gouda, nieuw leven in het landelijke zeer succes-
volle project levensboeken. In dit project ver-
tellen ouderen in Gouda en omgeving hun lev-
ensverhaal. Vrijwillige schrijvers luisteren naar
dit verhaal en maken er een persoonlijk boek
van met tekst en foto’s.
Dit boek is een bijzonder aandenken waar
dagelijks met veel plezier in gekeken kan
worden. Met een glimlach op de bank kijkt men
terug naar de verhalen en beelden uit ‘de goede
oude tijd’. Ook voor familie en vrienden is dit
een prachtig boek om door de ‘tijd te reizen’.
Gemiddeld drie maanden bezoekt een vrij-
willige schrijver wekelijks of tweewekelijks
een oudere of familielid. Samen verzamelt men
verhalen en foto’s die tot een boek verwerkt
worden. De vrijwilliger reist met de oudere
door zijn leven en legt dit vast door het op te
schrijven en er foto’s bij te zoeken. Een boeiende
en persoonlijke levensreis.
Vrijwilligers die een levensverhaal met een
oudere willen schrijven, krijgen eerst een training
van twee bijeenkomsten. Er wordt tijdens de
training ingegaan op het gesprek met de oudere,
de opbouw van het boek, het schrijven en ge-
bruiken van foto’s. Ook komen tips en valkuilen
aan bod. Na deze training is de schrijver goed
voorbereid om ‘Mijn Levensreis’ samen met
een oudere te maken. Tijdens dit proces krijgt u
ondersteuning van het projectteam. In januari
2013 start de eerste training. Wilt u informatie
of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met
Maudy Brussel: m.brussel@paletwelzijn.nl.
Deelname aan de training en aan het project
‘Mijn Levensreis’ is gratis.
Campagne
Met de campagne ‘Mantelzorger, word zicht-
baar!’ richt Palet Welzijn zich al enkele
maanden op inwoners van Gouda en omgeving
om hen te informeren over mantelzorg en het
ondersteuningsaanbod in de regio.
In Nederland zorgen 2,6 miljoen mensen lang-
durig en intensief voor iemand in hun naaste
omgeving. Dit zijn mantelzorgers. In Gouda
schommelt het aantal mantelzorgers rond de
acht duizend personen.
Een groot deel van de mantelzorgers weet
zorgtaken, gezin en werk probleemloos te
combineren, anderen hebben daarbij advies
of ondersteuning nodig. Palet Welzijn biedt
die ondersteuning in de vorm van informatie,
bemiddeling, lotgenotencontact, advies en vri-
jwillige vervangende mantelzorg. Mantelzorg-
ers kunnen hier kosteloos gebruik van maken.
Op donderdag 20 december maakt het team
mantelzorgondersteuning tijdens de Goudse
Kerstmarkt van 17.00 tot 19.00 uur weer bij-
zondere foto’s van mensen die in hun naaste
omgeving voor een zieke of gehandicapte zor-
gen. Deze foto’s zijn te downloaden via het blog
op www.mantelzorgpalet.com.
Ja, ik ben mantelzorger!
o Ik blijf graag op de hoogte van het ondersteuningsaanbod in mijn
woonplaats.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoon:
E-mail:
Lianne Engelen
Dianiëlle Schipper
Anne Marieke van Gameren
0800 - 935 945 6
www.paletwelzijn.nl
www.mantelzorgpalet.com
‘Samen zorg je beter!’
Test of jij mantelzorger bent op ons blog.
Of discussier met andere mantelzorg-
ers over de stellingen die we iedere week
verversen. Lees de aanvullende informatie
en duik er eens helemaal in. Leer de coör-
dinatoren mantelzorgondersteuning ken-
nen of stel een vraag aan de gemeente.
www.mantelzorgpalet.com
Geinteresseerd Geraakt?
Antwoordnummer 10012, 2800 VB Gouda
De medewekers van Palet Welzijn
wensen u fijne feestdagen
31
TROUWPAGINA
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
Mark de Knoop en Petra Kooistra trouwden op vrijdag 3 augustus in het stadhuis te Gouda. Het bruidspaar
ontvangt een waarde cheque van 100 euro die op te halen en te besteden is bij juwelier Van Deth aan de Korte
Groenendaal in Gouda. Ook geniet het paar op vertoon van deze pagina € 50,- korting op de rekening aan
tafel bij Thais Restaurant Bangkok City aan de Lange Tiendeweg in Gouda. Wilt u ook het bruidspaar van de
maand zijn? Stuur uw trouwkaart op naar De Krant van Gouda, Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda onder
vermelding van ‘trouwpagina’.
Juwelier van Deth behoort tot één van de grootste in trouwringen
van Nederland en bestaat al meer dan 150 jaar.
U kunt kiezen uit de merken: Desiree, Promises, Colom, EL design, Dora en Calisto.
Trouwringen kopen is bij Van Deth een waar feest.
Het moment van aankoop wordt als leuke herinnering vastgelegd en direct meegegeven.
En u kunt als klap op de vuurpijl ook nog sparen voor een gratis diamant!
Korte Groenendaal 11-13 Gouda Tel. (0182) 51 49 19
www.deth.nl
romises
Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk, Tel (0182) 392882 www.zalencentrumdebrug.nl
Vier je droomfeest in een van de sfeervolle zalen
van De Brug! Gastheer Arie van Sinttruije heet
jullie van harte welkom. Bel (0182) 392882 voor
een afspraak over de mogelijkheden.
Bruidspaar van de maand
Zalen- en partycentrum
Een onvergetelijk huwelijksfeest en/of -receptie?
Wij bieden u 4 zalen (35-250 gasten) met een uitstekende keuken,
4 gezellige bars en 60 parkeerplaatsen voor de deur.
Maak een afspraak om de onbegrensde mogelijkheden zelf te ervaren.
Graag tot ziens.
Le Patapouf
Kolkmanstraat 1-3
2805 CG Gouda
T 0182-513213
M 0641-455159
E info@le-patapouf.nl
I www.le-patapouf.nl
Bruiloften voor
groepen t/m 44
personen
ook Thaise bruiloft
mogelijk met
boeddhistische monnik
Lange Tiendeweg 57 Gouda
Tel.: 0182 - 551 333
info@bangkok-city.nl
www.bangkok-city.nl
will you marry me?

T
rouwpagina
Wilt u ook één keer in
de maand adverteren
op de bruidspagina, bel dan:
Ellen Konijnenberg
0182-322453
Yvette Baks
0182-322452
32 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
PRIMERA HERMAN KOK GAAT
KNALLEND HET JAAR UITI
Dit belooft de enthousiaste Primera ondernemer voor de feestmaand. De Sint heeft
de weg naar zijn winkel duidelijk gevonden voor het meest uitgebreide assortiment
cadeaukaarten, en dat verwacht hij van de kerstman ook! Wie kent de vvv Ŏ of
boekenbon nog? Een envelop met daarin een tegoedbon voor diverse winkels met
een bedrag dat in een keer besteed moest worden?
CADEAUKAART
Gelukkig heeft deze markt niet stilgestaan! Tegenwoordig is de cadeaukaart op
creditcardformaat, en werkt ook zo. Het plastic kaartje wordt in de winkel opgeladen
met een bedrag naar keuze, en is dan in delen (of in een keer uit te gevenj bij de
gekozen winkel of branche. Het op te laden bedrag begint over het algemeen bij Ş
5,- en kan oplopen tot Ş 150,-. Er is keuze uit meer dan 70 varianten. (Denk aan de
fashioncheque, bol.com, bijenkorf, v&D, boekenbon, restaurant, podiumkadocard
enz.j en uiteraard komt dit in een mooie cadeauverpakking goed tot zijn recht!
STAATSLOTEN
Deze laatste 2 weken van het jaar willen we nog even knallen, en u mag meeproƂ-
teren. Primera Herman Kok heeft weer een paar leuke aanbiedingen geselecteerd
voor u. (zie kaderj. Klantvriendelijkheid en service is heel belangrijk, lacht deze
gezellige ondernemer, die niet voor niets door het onafhankelijke onderzoeksbu-
reau B.E.S.T. gewaardeerd werd met een dikke 9 voor het klanten-belevingsonder-
zoek. Primera Herman Kok is vooral bekend om de actieve en creatieve verkoop
van staatsloten en lotto. De ondernemer staat permanent in de top van Zuid-
Holland, en in de top 10 van Nederland als beste verkooppunt van staatsloten.
Hij keerde dit jaar al ruim 500.000 euro uit aan prijzen.

VUURWERK
Net als afgelopen jaren, verkoopt Primera Herman Kok weer vuurwerk! U kunt voor
de 27ste bestellen, of op 28, 29 en 31 december gewoon binnenlopen. lndien nog
niet uitverkocht: het laatste uurtje KNALLENDE korting!
+HWJHKHOHWHDPYDQ3ULPHUD+HUPDQ.RNZHQVWDOKDDUNODQWHQ
HHQKHHOJH]RQGJHOXNNLJHQJH]HOOLJ1LHXZMDDU
Primera Herman Kok Ř Korte Groenendaal 26 Ř Gouda Ř 0182 528470
De Te|egraaf
Zaterdag editie extra voordelig
van 2,60 voor 1,60

Geldig tot 31 december 2012
Spaarvarken Kras|ot
Prijs per kraslot Ş 1,00
Alleen geldig voor personen vanaf 18 jaar.

Geldig tot 31 december 2012
D T | f
1
,
00
KORTING
S k K | t
1 000
5+1
GRATIS
HP Cartr|dges
GRATlS pak HP printer-papier
bij aankoop van 2 HP Cartridges

Geldig tot 31 december 2012
+
c
m
g
5
fa
e
S
=
GRATIS
2 Ha||mark
Zomaar
Wenskaarten
T.w.v. Ş 3,50 bij aankoop van twee
Hallmark kerstkaarten*

Geldig tot 31 december 2012. * vraag naar de voorwaarden
Ş 3,50 bij aankoop van twee
TI AA
||m
aa
sk
IS
mark
ar
kaarten
Kerstkaarten
1 doos Ş 1,25
Diverse soorten
Geldig tot 31 december 2012.
Decemberzege|s
vergeet ze niet!
Bij 3 vellen december zegels
gratis Flow thuisagenda. OP=OP

Geldig tot 31 december 2012.
T|jdschr|ften
3 HALEN
2 BETALEN
Leuk als cadeau
of voor jezelf.

Geldig tot 31 dec 2012.
De goedkoopste is gratis.
egels
GRATIS
7KXLVDJHQGD
GRATIS
3DUDSOX
OUDEJAARSLOTEN
Bij aankoop van
2 oudejaarsloten van Ş 30,00 per stuk
een GRATlS Primera paraplu.

Geldig tot 31 december 2012. Op=op.
Max. 1 paraplu per persoon.
VUURWERKVERKOOP.NL
Koop uw vuurwerk bij Primera Herman Kok
Winkelverkoop en afhaaldagen:
2S, 29 en 31 december
UURWERKVERKOOPNL
G|ftFor2
O.a. verkrijgbaar in Etentje voor twee,
Sauna voor twee, Tapas & Hapas voor
twee en vorstelijk overnachten voor twee.
Ga nu naar de winkel voor nog 14 andere
GiftFor2 varianten!

Geldig tot 31 december 2012.
ntje voor twee
22
,
00
VANAF
Kras|oten
|n b||k
lnhoud:
2 x Klavertje 4 Kraslot
2 x Flappen Krassen Kraslot
2 x 7 Klapper Kraslot
1 x Krasmuntje.
A|t|jd pr|jsI
P i t i
GRATIS
3DSLHU
GRATIS
:HQVNDDUWHQ
paraplu
3DUDSOX 3DUDSO SO SO SO SSSOO SSSSO SSSO SO SSSSSSSSS X
NNNN
Ş 30,00 peer stuk
soorten
a
s
s
arten
s Ş 1,25
soorten
5
,
00
5 VOOR
VU
Ko
Wi
2S
VU
e
is
au
2012.
s gratis.
+$/(1
%(7$/(1
Speel mee met 100 Oudejaarsloten! l mee met 1000 OOO dd ud udee 10 000 OOO ddd 000 OOO ddd
15
,
00
AL VANAF
ten
:
10
,
00
NU
33
FAMILIE / UITGAAN
De Continentals zijn met hun grootschalige
gospeltournees al bijna vijftig jaar een begrip
over de gehele wereld. Zij geven op 22 decem-
ber een concert in gebouw De Oostpoort in
Gouda Goverwelle.
De door auditie toegelaten deelnemers zijn
onderdeel van een wereldwijde organisatie,
die jaarlijks zeventig groepen traint en uit-
zendt. De groep die het kerstconcert zal geven
bestaat uit louter Nederlandse zangers, dansers
en instrumentalisten. Met liederen, ballads,
choreografieën en een professionele licht- en
geluids ondersteuning willen zij uitleggen wat
kerst voor hun betekent. Het repertoire komt
onder andere van de cd’s ‘O Come All Ye Faith-
ful’ (1985) en ‘Mercy Matters’ (2012), maar er
zal ook nieuw materiaal worden gezongen. Het
23-koppige koor zal live worden be geleid door
het speciale Continental Christmas Combo.
Dit concert wordt in Gouda georganiseerd
door Bijbelshop Samma, die haar veertigjarig
jubileum viert en ‘Er is Hoop’-Gouda die haar
dertigjarig jubileum viert, in samenwerking
met wijk gemeente De Oostpoort. Het concert
vindt plaats in gebouw De Oostpoort, Ader-
polderweg 21 in Gouda Goverwelle, op zater-
dagavond 22 december. De aanvang is om
20.00 uur. Kaarten (tien euro voor volwassenen
en vijf euro voor kinderen en jongeren tot en
met zeventien jaar) zijn te koop bij Bijbelshop
Samma aan de Turfmarkt 18 in Gouda. Meer
informatie op www.continentals.nl.
Kerstconcerten De Gouwestem
Stijldansen in kerstsfeer
‘Lessons and Carols’
Dansclub Reeuwijk 55 + organiseert op zater-
dag 15 december een vrije dansavond in Kerst-
sfeer.
De zaal is omgetoverd in een Kerstdecor en de
muziek wordt hierop afgestemd. De dansavond
die om 20.00 uur begint, wordt gehouden in
het Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1 in
Reeuwijk. Tijdens de dansavond worden alle
Ballroom, Latijns-Amerikaanse, Line en Oud-
Hollandse dansen gedraaid. Deelname kost
zes euro per persoon. Inlichtingen bij Elly
en Frans Jacobi (06) 220 536 08 of (0182)
392 719.
Het Goudsch Kamerkoor verzorgt vier con-
certen ‘Lessons en Carols’ in de Oud Katho-
lieke kerk, Hoge Gouwe 107 in Gouda en een
concert in de H. Bartholomeuskerk, Wal 63 in
Schoonhoven.
Op het programma staan onder meer Chorale
(Benjamin Britten), Coventry Carol, O Mag -
num Mysterium (Lauridsen), The Crown of
Roses (Tchaikovski) en bekende kerst liederen
zoals O come all ye faithful. Het geheel staat
onder leiding van dirigent Mark Lippe. De
concerten vinden plaats op zaterdag 15 decem-
ber om 19.30 en 21.00 uur in de Oud
Katholieke kerk in Gouda, op zondag
16 decem ber om 16.00 uur in de Oud Katho-
lieke kerk in Gouda en op zondag 16 decem-
ber om 20.00 uur in de H. Bartholomeuskerk,
Wal 63 in Schoonhoven. De kaarten kosten
tien euro (kinderen betalen 7,50 euro) en zijn
verkrijgbaar bij de kerk, telefonisch (0182)
559 428 of via de website van het koor:
www.goudschkamerkoor.nl.
Het Goudsch Kamerkoor verzorgt vier concerten
‘Lessons en Carols’.
Kerst Fancy Fair Sint-Janskerk
Dagelijks van 17.00 tot 22.30 uur.
Ook voor afhalen.
Ook open op kerstavond en ouderjaarsavond
vanaf 17.00 uur.
Lange Tiendeweg 49 2801 KE Gouda
Tel/fax 0182 - 529 733 www.newtandoor.nl
Dag
Traditionale Indiase gerechten zoals de fijnste curries,
tandoori-specialiteiten en vegetarische gerechten.
Catering vanaf 20 tot 200 personen. Plaats voor groepen tot 70 gasten.
kIN IAk000R
Ik0IAk RI5IABRAkI
Beide kerstdagen vanaf 17.00 uur geopend
Kerstdiner à la Carte
Reserveren gewenst.
nd
Concert Continentals
Al vijftig jaar verzorgen De Continentals gospeltoernees.
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
De Goudse Sint-Janskerk organiseert op
15 december van 11.00 tot 16.00 uur een
Kerst Fancy Fair.
De opbrengst is voor de Voedselbank
(www.voedselbank.nl) en Stichting Zorgnet
Roemenië (www.zorgnet.eu). Op de Fancy Fair
is van alles te doen voor zowel volwassenen
als kinderen. Om 11.30 en 12.30 uur is er een
poppentheater ‘De koning en de tuinman’ en
kunnen de kinderen knutselen. Er zijn diverse
artikelen te koop zoals ambachtelijke jam,
advocaat, wijn, stroopwafels, tweedehands
boeken en woonaccessoires. Bezoekers maken
bovendien kans op een weekend weg voor acht
personen, een kinderfiets en een dinerbon voor
twee.
Kosterlijke ontdekking:
Het bloemetje en de bij-voorbeeld
In de hoofdvoorstelling van glas tien verkon-
digt Gabriel aan Maria, dat ze zwanger zal
worden. “Hoe zal dit geschieden?” vraagt de
dienstmaagd van de Heer. De aartsengel be-
antwoordt haar door omhoog te wijzen naar
de duif - een beeld van de Heilige Geest - die
Maria zou overschaduwen. God zou in Jezus
de gedaante van een mens aannemen. In de
Rooms Katholieke kerk kreeg Maria zelfs
de status van moeder Gods en wordt Regina
Caeli genoemd, koningin des hemels. Dit glas
stamt uit 1559, dus nog uit de Rooms-Katho-
lieke periode. Het werd een eeuw later door
een windstoot uit de sponningen geblazen en
vervangen door glazenier Daniel Tomberg in
1656. Dat is te zien aan de inmiddels geïmpor-
teerde tulpen, gladiolen en de Bataafse roos.
Links van de duif zweeft er dan ook een bijtje.
Er bestaan zo’n 20.000 verschillende bijen-
soorten op aarde en men mag dit exemplaar
best als hommel of bromvlieg determineren.
Maar op het originele cartoon is daar echter
geen insect te bekennen en dan rijst de vraag
of Tomberg het beestje heeft toegevoegd, net
zoals de vlinder en glazenmaker onderin het
glas. Als deze laatste schepseltjes een voor-
beeld zijn van de onsterfelijkheid van de ziel,
zou de glazenier dan ook iets met het bijtje
bedoeld hebben? In het leven van het bijen-
volk draait namelijk alles om de koningin of
de moe(de)r. Ze vormt een drie-eenheid met
de darren en werksters. Na haar ‘bruidsvlucht’
legt ze honderdduizenden bevruchte en on-
bevruchte eitjes. Uit de onbevruchte eitjes
komen darren voort. Dat heet parthenogenese
of ongeslachtelijke voortplanting. Is dat te
interpre teren als... maagdelijke geboorte? Een
geboren dar is een volmaakt mannetje en is in
staat om een nieuwe moer te bevruchten. Zij
kan bij-voor-beeld voor een
nieuw volk zorgen.
Maurits Tompot
Koster Sint-Janskerk
Kerstmarkt Savelberg
Centrum Savelberg organiseert op vrijdag
14 december een kerstmarkt.
Van 10.00 tot 15.30 uur kunnen bezoekers
terecht in de Ontmoeting en de hal van
Centrum Savelberg, bij allerlei kraampjes met
creaties als sieraden, kerststukken, kerstkaarten
en hapjes. In het stiltecentrum is een engelen-
tentoonstelling en in de hal zijn zelfgemaakte
houten kerkjes te bewonderen. Dit jaar is er ook
een grote loterij, waarbij mooie prijzen zijn te
winnen. De opbrengst is bestemd voor uitstap-
jes voor de bewoners van Centrum Savelberg.
De entree is gratis. Centrum Savelberg is ge-
vestigd aan de Savelberghof 200 in Gouda.
Het Chr. Waddinxveens Mannenkoor ‘De
Gouwestem’ organiseert ook dit jaar weer
twee kerstconcerten in de regio. Op maandag-
avond 17 december in de Hervormde Dorps-
kerk aan de Oude Markt 1 in Bodegraven en op
vrijdagavond 21 december in de Ontmoetings-
kerk aan de Groensvoorde 3 in Waddinxveen.
Het 190 man tellende mannenkoor en het
mannenensemble ‘The Martin Mans For-
mation’ met hun dirigent Martin Mans zullen
dan een gevarieerd Kerstrepertoire ten gehore
brengen. “Bijzonder wordt de mede werking
van The Martin Mans Band met de jonge
musici Evelien Keesmaat (saxofoon en zang),
Jantine Kalkman (trompet), Mark Brandwijk
(vleugel), Martin Snel (drums), onder leiding
van Martin Mans die tevens het orgel zal
bespelen”, blikt de organisatie vooruit. De
concerten beginnen om 20.00 uur. De toe-
gangsprijs is aan de kerk twaalf euro en in de
voorverkoop tien euro. www.degouwestem.nl.
34 ADVERTENTIE
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
2010
VISGILDE GOUDA bestelformulier
2012

Naam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Telefoon: Afhaaldatum:
Verse vis en schaal- en schelpdieren

Visgilde Gouda
W.C. Bloemendaal t Lekkenburg 7
2804 XA GOUDA
T 0182 53 42 93 t F 0182 53 42 93

visgildegouda@visgilde.nl
www.gouda.visgilde.nl
Tong
Sliptong
Kabeljauwhaas
Zalmfilet naturel
Zalmfilet pesto/knoflook
Zalmfilet Italiaans
Tonijnfilet
Coquilles (St. Jacobsschelpen)
Jumbomosselen (zak 2 kg)
Middelmosselen

Gourmet t Fondue t Steengrill
Voor u samengestelde schotel met zalm, tonijn, gemarineerde garnalen en 2 soorten witvis (totaal 325 gram p.p.)
personen à €8,95 p.p.
Luxe opgemaakte salades (vanaf 4 personen)
Wij maken ook dit jaar weer heerlijke salades met zalm, paling, garnalen enz, voor bij de borrel of om als maaltijd te gebruiken.

Zalm-visschotel (maaltijdsalade)
personen à €9,95 p.p. (min. 4 personen)

huisgemaakte vissoep (1 liter)
gevulde coquilleschelp
gevulde tomaten
gevulde champignons

Visschotel (borrel of voorgerecht)
personenà €8,95p.p(min.4 personen)

Voor uw gemak: kant-en-klaar
zalm/spinaziequiche (per punt)
tonijn/pomodoriquiche (per punt)
roerbakschotel garnaal
roerbak vis!

Ovenschotels (in uw eigen ovenschaal)
U kunt bij ons uw eigen schaal inleveren waarin wij uw visgerecht naar eigen keuze vast voorbereiden, alleen nog 35 minuten
op 180 graden in de oven en klaar! Bijvoorbeeld panga/gambarolletjes, zalm of kabeljauwfilet in één van onze heerlijke sauzen.

Sushi
Dagverse sushi inclusief soja en wasabi, u kunt natuurlijk zelf bepalen of ons een mooie combinatie samen laten stellen!
10 voor € 15,90 (€ 1,70 per stuk).

stuks sushi

Uiteraard kunt u ook dit jaar weer bij ons terecht voor de lekkerste gerookte paling en zalm of heerlijke hollandse garnalen.
Hiervoor hoeft geen bestelformulier voor ingevuld te worden, wij garanderen u een zeer grote voorraad!

Ruimte voor bestellingen op te schrijven:

Prijswijzigingen voorbehouden.
Het team van Visgilde Gouda
wenst u hele fijne feestdagen!
BALANS
OPRUIMINGI
vANAF D.v. ZATERDAG 15 DECEMBER

DAMESHOEDEN 30% KORTING
HERENHOEDEN & PETTEN 10% KORTING
TASSEN 20% KORTING.
TOT 70% KORTING.
VEEL HERENHOEDEN & PETTEN
HALVE PRIJS.

lN DE
WlNKEL:
OPRUlMlNG
OP DE
1
e
ETAGE:
EFLlOS|CEOEM CFAAC CP AFSPFAAK Ř |A. CES|CTEM Ř Ol. T/| VF. D9.SD - 17.SD LLF
ZA. D9.SD - 17.DD LLF Ř OC . KCCPAVCMO 19.DD - 21.DD LLF Ř PAFKEFEM. K|ElM A|EFlKA
|AMCE TlEMOEvEC 9D Ř 2SD1 KK CCLOA Ř TE|EFCCM (D1S2) 624 421
vvv.|ATE|CCTJE.M|

Kerstmenu
6 gangen
Lange Tiendeweg 57, Gouda
T: 0182 - 551 333
E: info@bangkok-city.nl
I: www.bangkok-city.nl
TOM JEUD WOEN SEN (vegetarisch)
Soep met vermicelli, groenten en varkensvlees
SATE KAI
Authentiek Thaise kipsate
POH PIA THOD (vegetarisch mogelijk)
Thaise loempia met kia
&
samen met
Voorgerechten
KAI KRATIAM PRIK THAI (vegetarisch mogelijk)
Gebakken kip met knoflook en witte peper
KAI PHAD MET MAMAUNG (vegetarisch mogelijk)
Gebakken kip met cashewnoten en groenten
KEANG PHED NEUA (vegetarisch mogelijk)
Rundvlees met rode curry saus in kokosmelk
PLAA CHOE CHIE
Gebakken visfolet met rode curry in kokosmelk
Keuze uit Hoofdgerechten
THAI ICE CREAM BANGKOK CITY KOFFIE OF THEE
Met dessertwijn D’ Muscat Met roomboterkoek
€ 38,50
per couvert in
combinatie met
minimaal 2 personen
Dessert / Afterdinner
Ő KorIe ŧ Lange Groenendaal ŧ NaaiersIraaI
8uy Underwear
ChocoladeaIelier PUUk
Rouse oI Goods
!uwelier van DeIh
1earoom Ĉan den 8erg
ĉereldwinkel Gouda
Ő KorIe ŧ Lange 1iendeweg ŧ ĔeugsIraaI
8alinea
8lokzgl Kleding
De lllusie
Dugvendgk ĉonen
!uwelArI ŧ kibelli
Kokkerie
NaIural 8odycare
I KaaswinkelI|e
ĈiIaminsIore Gouda
ĔoeIGenoI
Ő KosIer GgzensIeeg
kesIauranI 8g Ons
LeIcaIé Ĉidocq
Ő DoelensIraaI ŧ MolenwerI
Ĉan Dgk ŧ Ĕn
Ő MarkI
8iIeķ LIen en drinken
Caminada 8eenmode
De Ĉoogs !uweliers
Livera
Ő Nieuwe MarkI
Lspressobar De KomeIabriek
Ő KleiwegsIraaI
8rown Lyes OpIicien
Ő Nieuwe Raven
OuIdoor Gouda
Ő Dubbele 8uurI ŧ OosIhaven ŧ ĉgdsIraaI
D8ůű
Kaarserg de Gouda Kaars
kesIauranI Reinde ŧ Ĉer
vanNienke Sieraden
Ő PepersIraaI
Ĉan de Ĉelde ŧ Ralewgn
Waar spaart u voor? Kijk op www.goudastadvan.nl!
Goudse Winter Wafeltjes
KorIe ŧ Lange Groenendaal
W
I
N
T
E
R
W
A
F
E
L
T
J
E
S
Spaar mee bij:
Sparen kan IoI ůŲ Iebruari ŰŮůűľ MľuľvľĽ zuigelingenvoedingĻ geneesmiddelenĻ
IabakĻ boekenĻ posIzegelsĻ IeleIoonŌ en cadeaubonnenľ
NieI in combinaIie meI andere acIiesľ
Spaaractie Goudse Binnenstad
Uitladder
Vrijdag 14 december
Gouda, Kerstmarkt Centrum Savelberg van
10.00 uur tot 15.30 uur.
Stolwijk, Winterfair op het Stolkse Dorpsplein
met om 19.30 lampionnenoptocht en om 20.00
uur ontsteking lichtjes van kerstboom.
Zaterdag 15 december
Bodegraven, Dickens Festijn in de Bouwsteeg
van 10.00 tot 16.00 uur.
Gouda, Kerst Fancy Fair in de Sint-Janskerk
van 11.00 tot 16.00 uur.
Gouda, Concert Goudsch Kamerkoor in Oud
Katholieke kerk, aanvang 19.30 en 21.00 uur.
Zondag 16 december
Gouda, Kerstverhaal van zandtovenaar op
Markt, aanvang 19.00 uur
Gouda, Goudse Christmas Fair in de Burgerhal
van 12.00 tot 17.00 uur.
Gouda, Concert Goudsch Kamerkoor in Oud
Katholieke kerk, aanvang 16.00 uur.
Schoonhoven, Concert Goudsch Kamerkoor in
Oud Katholieke kerk, aanvang 20.00 uur.
Maandag 17 december
Bodegraven, Kerstconcert Gouwestem in
Hervormde Dorpskerk, aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 21 december
Waddinxveen, Kerstconcert Gouwestem inn de
Ontmoetingskerk, aanvang 20.00 uur.
Zaterdag 22 december
Gouda, Kerstconcert Continentals in De Oost-
poort (Goverwelle), aanvang 20.00 uur.
Maandag 24 december
Gouda, Kerstwandeltheater. De start is tussen
18.30 en 20.00 uur vanaf ‘de Veste’ aan de
Ridder van Catsweg 300. Vooraf aanmelden
is niet nodig. Zie www.devestegouda.nl/com/
kerstwandeltheater.
Exposities
Gouda, Lichtproject 5 tot 2500 cd/m² bij Firma
Van Drie, te zien van 19 december tot en met
6 januari.
Gouda, Kunsttiendaagse bij acht instellingen,
open van 13.00 tot 17.00 uur, zie voor deel-
nemers www.galeriesgouda.nl. Nog te zien tot
en met zondag 16 december.
Gouda, Exposities kandelaars van cursisten
Kunstpuntgouda in Bibliotheek Bloemendaal
aan de Lekkenburg. Te zien tot en met 5 januari
2013.
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
35
THEATER & FILM
Tijdens het concert ‘Soul Celebration’ pas-
seren alle grootste soulhits en discoclassics
de revue. Van Aretha Franklin tot the Jackson
Five, van James Brown tot The Supremes, van
Alicia Keys tot Stevie Wonder en van Marvin
Gaye tot Tina Turner.
Eerder gingen in De Goudse Schouwburg met
veel succes de Soul Brothers en de Soul Sisters
in première. Nu hebben zij de krachten gebun-
deld en dat zorgt voor een explosie van soul,
swing, disco, glitter en glamour. Uiteraard dur-
ven de Brothers en Sisters ook battles en duet-
ten aan te gaan. De hits zullen worden gezon-
gen door onder andere Casey Francisco, Lana
Gordon en Omri Tindal, begeleid door een live
band. (Afbeelding Katinka Krijgsman)
Met zijn debuut ‘Beasts of the southern wild’
ontpopte de jonge regisseur Benh Zeithlin
zich dit jaar tot één van de sensaties op de
belangrijkste filmfestivals. Zeithlin’s film is
uitbundig, sprankelend, apocalyptisch en
tegelijk vertederend positief.
Dat laatste komt op het conto van hoofdrol-
speelster Quivenzhane Wallis, die in ‘Beasts
of the southern wild’ het zesjarige meisje
Hushpuppy speelt. Zij woont in een no man’s
land in het Zuidoosten van Amerika, dat ge-
teisterd wordt door stormen en ander onheil.
‘De Badkuip’ heet hun gebied, dat grotendeels
onder water is gezet om de naburige grote stad
te beschermen tegen overstromingen. In dit
deso late landschap leeft Hushpuppy met haar
alcoholistische vader en een groep hippie-
achtige misfits. Het meisje beseft maar al te
goed dat haar toekomst elders ligt. Maar hoe
ontsnap je aan deze dreigende situatie? Droom
en werkelijkheid lopen bij Hushpuppy door
elkaar als zij een vlot bouwt om de watervlakte
over te steken en enorme beesten op zich af ziet
komen die ontsnapt zijn uit het poolijs. ‘Beasts
of the southern wild’ werd gefilmd rond New
Orleans, in de regio die in 2005 het zwaarst
getroffen werd door de orkaan Katrina. Dat
versterkt het realisme van de film, die ons net
als ‘Winter’s bone’ (2010) een blik gunt op de
rafelranden van de Amerikaanse maatschappij.
Maar vergeleken met dat indringende familie-
drama is Zeithlin’s film toch veel liever én veel
hoopvoller.
De zesjarige Hushpuppy leeft in een desolaat landschap.
‘Beasts of the southern wild’
Woensdag
26 december
Aanvang:
14.30 uur
De Notenkraker
Soul Celebration
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Dinsdag 18 december
Grote zaal, 20.00 uur: ‘De Verleiders’: de
casanova’s van vastgoedfraude, Pierre Bokma,
Victor Löw, e.a. (toneel). Uitverkocht.
Kleine zaal, 20.30 uur: Zijlstra & De Ander-
sons, Ballades en Brutaliteiten (muziek).
Uitverkocht.
Woensdag 19 december
Grote zaal, 20.00 uur: Kiev Koor o.l.v. Mykola
Hobdych (klassieke muziek).
Kleine zaal, 20.30 uur: Theatergroep Carver,
Café Lehmitz (toneel). Uitverkocht.
Vrijdag 21 december
Grote zaal, 20.00 uur: Soul Celebration, Soul
Brothers & Soul Sisters (show).
Kleine zaal, 20.30 uur: Theatergroep De Nieuw
Amsterdam, Beckett All Inclusive (toneel).
Zaterdag 22 december
Grote zaal, 20.00 uur: Soul Celebration, Soul
Brothers & Soul Sisters (show). Uitverkocht.
Vrijdag 14 december
15.30 uur: Beasts of the southern wild
19.00 uur: Jagten
21.45 uur: Beasts of the southern wild
Zaterdag 15 december
19.00 uur: Beasts of the southern wild
21.45 uur: Jagten
Zondag 16 december
20.30 uur: Beasts of the southern wild
16.00 uur: Jagten
Maandag 17 december
20.30 uur: A royal affair
Dinsdag 18 december
14.00 uur: A royal affair
20.30 uur: Jagten
Woensdag 19 december
15.00 uur: Amour
20.30 uur: Amour
Donderdag 20 december
20.30 uur: Het meisje en de dood
Vrijdag 21 december
15.30 uur: It’s a wonderful life
19.00 uur: Kauwboy
21.45 uur: Het meisje en de dood
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 13 t/m woensdag 19 december 2012
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
VRIJDAGMIDDAG VOORDEELMATINEE € 6,00
THE HOBBIT:
AN UNEXPECTED JOURNEY
Dagelijks 19.30 en 20.00, vr 14.30, za en zo 15.15,
wo 15.30, Nederlandse première
Do t/m za 18.45, vr 15.15, zo t/m wo 18.30, 4e week
DE GROETEN VAN MIKE!
K3 BENGELTJES
HOTEL TRANSSYLVANIË:
Hotel vol monsters
Za, zo en wo 15.30, Nederlandse première
Za en zo 13.15, wo 13.45, Nederlandse première
Wo 19 december 16.00, Voorpremière
WRECK-IT RALPH
KONING VAN KATOREN
DE VIJF LEGENDES
The Hobbit 14.30 (toeslag € 3,00)
Alles is Familie 15.15
Wreck-it Ralph 15.30 (toeslag € 1,50)
Za en zo 13.15, wo 13.45, Nederlandse première
Za en zo 15.30, 2e week
Za en zo 13.00, wo 13.30, 3e week
SKYFALL
Do t/m za 21.30, zo t/m wo 21.15, 7e week
ALLES IS FAMILIE
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
Nu ook in Gouda!
DSR food Gouda
Cora van Es van der Laan
John van der Laan
Veenzoom 1b
2804 CA Gouda
T: 0182-584182
M: 06-28250365
gouda@dsrfood.nl

FEESTJE ? VERJAARDAG ? FEESTDAGEN ?
Bestel uw hapjes en buffetten bij DSR food, goedkoopste cateraar van Nederland !

www.DSRfood.nl
Nieuwjaarsreceptie KvK
...opent l’etoile haar deuren
voor een speciaal KvK-menu.
aansluitend op de nieuwjaarsreceptie
van de KvK in de Goudse Schouwburg...
Maandag 7 januari
Kijk op letoile.nl voor meer info en voor de menu’s
36
Nummer 50, 13 december 2012
Oplage: 69.000 exemplaren
In het kIeinschaIige project CoudsMagniIiek voor u te koop
een bijzonder ruime viIIa met een woonoppervIakte van 219 m².
ße woning wordt gereaIiseerd op een bouwkaveI van 369 m²
aan de rand van het centrum van Couda op Ioopafstand van het
station en nabij het Van 8ergen I[zendoornpark.
koopsom: 6 499.000,-- v.o.n.
8ijzonderheden:
- Woonkamer/keuken van maar
llefst 55 m² met openslaande
deuren naar de tuln
- Schulfpul naar de achtertuln
- 4 kamers op de 1e verdleplng
- |nloopgarderobe
- koyale badkamer
- Separaat tollet
- 2 kamers mogell|k op de
2e verdleplng
- Leer energlezulnlge wonlng
(zonnecollectoren/zonneboller)
- Parkeergelegenheld voor 2 auto's op elgen terreln
- kulme berglng begane grond 17,5 m²
- |ndlcatle bouwtl|d 6 tot 9 maanden
Meerwerk mogeIijkheden o.a.:
- |npandlge garage
- |ndellng zolderrulmte
- 2e badkamer
- 8l|keuken
219 M² wDDNDPP£kVLAkT£ VkI[ IN T£ ߣL£N, M£T CAkAC£? M£T PkAkTI[kkUIMT£? M££k kAM£kS? U MAC P£T Z£CC£NI
kDDP IN 2012 ߣZ£ ALL£kLAATST£ VILLA 8INN£N P£T PLAN £N PkDIIT££k NDC VAN ߣ CUNSTIC£ PYPDTP££kk£C£LINC
MogeIijkheden kaveI:
- Onbebouwd te koop (prl|s op aanvraag)
- 2-Laagse wonlng (prl|s op aanvraag)
- Patlobungalow (prl|s op aanvraag)
2e verdleplng 1e verdleplng begane grond
wij makeIen zoaIs makeIen bedoeId is
Ca naar viavesta.nI of beI 0182 51 12 83
Viavesta MakeIaars Adviseurs · kIein Amerika 15 · 2806 CA Couda · T 0182 51 12 83 · M 06 53 96 19 42 · www.viavesta.nI · gouda¶viavesta.nI
8ekl|k ons aanbod
karnemeIksIoot 33b 6 135.000 k.k.
Couda
8eemdgras 46 6 398.000 k.k.
Couda
AIbert PIesmanpIein 55 6 95.000 k.k.
Couda
inruiI huidige koopwoning bespreekbaar
8urgemeester MartenssingeI 39 6 400.000 k.k.
Couda
IugaIaan 16 6 325.000 k.k.
Couda
konsseweg 170 6 199.500 k.k.
Couda
V
£
k
k
D
C
P
T
V
£
k
k
D
C
P
T
V
I
A
V
£
S
T
A
.
N
L
8
I
£
ß
£
N
V
A
N
A
I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful