Tècniques d’estudi 2n E.S.

O

Estau atents…

JOCS

JOCS

JOCS

Condicions Necessàries: Lloc
 Treballar còmodament

Concentració

Espai personal

Condicions Necessàries: Lloc
Ventilació

Temperatura

Il·luminació

Silenci

Estris

Postura

Condicions necessàries: Descans

Activitat 2: planificació

Condicions necessàries: Planificació
• Activitats fixes • Hores per assignatura • Esforç / dificultat : no = temps • Distribució per assignatures, • idees clares • Alternar assignatures segons dificultat • Oci i temps lliure • Horari flexible i realista • Agenda

Activitat per a casa: Elaboració Horari

Com ho podem fer?
• • • • • • • Lectura general del tema: comprensiva Preguntar – entendre: Comprensió Subratllem les idees principals Fem un resum/esquema/mapa conceptual Estudiar Dir la lliçó Repassar

...I HO ESTUDIEM!!! A través de l’aprenentatge significatiu

Resum i idees principals a tenir en compte
• Hem de dur al dia les assignatures • Intenta que es donin les condicions que hem anomenat

• Treball diari
• Organitzar el material abans de començar • 1,5 o 2 hores diàries • Tenir en compte el descans • De cada cop et resultarà més fàcil

Exercitem la ment

RECORDEU: Passes que es convé seguir…
1. Llegir 2. Preguntar - Entendre

3. Subratllar idees principals
4. Resumir: Esquema o mapa conceptual. 5. Estudiar 6. Dir la lliçó, repassar.

MºÀngels Vera Obrador Laura Perez Alcayde

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful