You are on page 1of 1

Ontwikkeling Stadskamer Nieuw Hoog Catharijne

In opdracht van Corio werkt iXin momenteel aan het concept voor de Stadskamer. Dit is de plek boven de Catharijnesingel, waar het water weer gaat stromen. Het moet een ‘favourite meeting place’ gaan worden met een eigen identiteit, die past binnen het stedelijke weefsel van Utrecht. Een plek waar mensen ontmoeten en beleven, daar waar energie ontstaat en innovatieve dingen gebeuren al dan niet uit lokaal initiatief. Kortom, een bijzondere niet-retail plek in de drukte van het Nieuwe Hoog Catharijne.

Herontwikkeling Winkelcentrum Gein

Nieuwsbrief

December 2012

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan winkelcentrum Gein in Amsterdam Zuidoost. Supermarkt C1000 wordt uitgebreid en omgebouwd tot Jumbo. Van de aanpalende winkels worden de arcades dicht gezet en de winkels vergroot. iXin heeft een belangrijke rol gespeeld om alle verschillende eigenaren en ondernemers mee te laten werken aan het plan. Het stadsdeel zorgt bovendien voor een vernieuwd maaiveld. Naar verwachting wordt het vernieuwde winkelcentrum in april 2013 geopend.

Winkelstraatmanagement Zeeheldenkwartier
Begin 2012 is iXin in opdracht van de gemeente Den Haag gestart met het winkelstraatmanagement van het Zeeheldenkwartier. Inmiddels zijn de eerste resultaten duidelijk zichtbaar in dit gebied: de leegstand wordt teruggedrongen en nieuwe ondernemers vestigen zich in het ‘Kwartier voor speciale zaken’, waarbij startende ondernemers in aanmerking kunnen komen voor een subsidieregeling. Tevens is de ondernemersvereniging voortgezet in een BIZ en is mede daardoor de samenwerking tussen de betrokken partijen in dit gebied geïntensiveerd.

Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdamse Poort
Op 14 november jongsleden werd door Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) de eerste ster uitgereikt voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het halen van deze eerste ster betekent dat de werkgroep, begeleid door iXin, actief bezig is met veilig, schoon en heel in het winkelgebied. Ondernemers, eigenaar, gemeente, politie, brandweer en het HBD hadden zich eerder dit jaar gecommitteerd aan het KVO door een intentieverklaring te tekenen.

Contactgegevens iXin
Twijnstraat 16 3511 ZK Utrecht T F M W E 030 - 223 23 94 030 - 223 23 95 06 - 51 322 691 www.ixin.nl info@ixin.nl

Restauratie Hoogstraat in Schiedam
In opdracht van Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam, heeft iXin onderzoek gegaan naar de potentie van de Hoogstraat en advies gegeven voor de organisatie van het project ‘Van Museum tot Afrol’, om de van oorsprong chique Hoogstraat weer tot bloei te brengen. Inmiddels zijn de winkelruimtes bijna gereed en worden de gerestaureerde panden, waarbij de gevels van de winkels in sublieme kwaliteit zijn afgewerkt, later deze maand opgeleverd. Bij de invulling wordt gekeken naar een goede mix in branchering en kwaliteit, zodat de winkels van toegevoegde waarde zijn voor de binnenstad van Schiedam.
Volg @iXin_nl op twitter