Vocabulario 3: Taller de etimologías

ἀkµoç,ou = extremidad, altura
ἀocvq, qç= glándula
_oìq, qç= bilis
otìqv, qvoç=bazo
toìioç= gris
ὢo¢oµoç,ou = ovario

Palabra en español Raíces en griego Radicales en español Significado etimológico
1. Acrodermatitis
2. Adenitis
3. Blefaritis
4. Cistitis
5. Colecistitis
6. Condritis
7. Dactilitis
8. Encefalitis
9. Endoarteritis
10. Esplenitis
11. Estomatitis
12. Flebitis
13. Gastritis
14. Glositis
15. Hepatitis
16. Mielitis
17. Nefritis
18. Neumonitis
19. Neuritis
20. Orquitis
21. Otitis
22. Polineuritis
23. Poliomielitis
24. Proctitis
25. Quilitis
26. Rinitis
27. Salpingitis
28. Salpingooforitis
29. Traquelitis
30. Tromboflebitis
Vocabulario 4: Taller de etimologías

ouç= alteración
µqv,µcvoç= mes
ouç= alteración
tvce=respirar
kµive= secreción
okotce= observar
¢ooiç= palabra
µce= fluir, flujo
oioucoiç, ceç= sensación
oµcçio,oç= deseo
to_uç =rápido
tìooio, oç=agrupación
celular, órgano
toµq,qç= corte
cktoµq, qç= extirpación

Palabra en español Raíces en griego Radicales en español Significado etimológico
1. Disfasia
2. Disentería
3. Dismenorrea
4. Disnea
5. Dispepsia
6. Endocardio
7. Endocrinología
8. Endodoncia
9. Endoscopio
10. Afasia
11. Histerectomía
12. Amenorrea
13. Anestesia
14. Anorexia
15. Apnea
16. Taquicardia
17. Adenectomía
18. Colecistectomía
19. Esplenectomía
20. Gastrectomía
21. Histerosalpingooforectomía
22. Mastectomía
23. Orquiectomía
24. Blefarotomía
25. Cistotomía
26. Dermátomo
27. Gastrostomía
28. Laringostomía
29. Aplasia

Para profundizar: Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico, en http://www.dicciomed.es/
30. Disfasia
31. Dislexia
32. Dismenorrea
33. Disnea
34. Dispepsia
35. Endocardio
36. Endocrinología
37. Endodoncia
38. Endoscopio
39. Afasia
40. Alopecia
41. Amenorrea
42. Anestesia
43. Anorexia
44. Aplasia
45. Apnea
46. Taquicardia
47. Taquifasia
48. Adenectomía
49. Colecistectomía
50. Esplenectomía
51. Gastrectomía
52. Histerosalpingooforectomía
53. Mastectomía
54. Orquiectomía
55. Blefarotomía
56. Cistotomía
57. Dermátomo
58. Gastrostomía
59. Laringostomía


Laringectomía
Cistectomía
Colostomía
Salpingectomía
Alexia
Disuria

Trombectomía
Ooforectomía
Acalasia
Acatisia
Acrocianosis
Acrofobia
Acromegalia
Adenoma
Adenopatía
Arterioesclerosis
Arteriomalacia
Artrología
Artrólogo
Ataxia
Atrofia
Biología
Biólogo
Biopsia
Blefarorrafia
Bradicardia
Bradipnea
Carcinoma
Cardiomegalia
Cefalalgia
Cefálico
Cianoderma
Cirrosis
Cirugía
Cistocele
Cistoplastía
Cistorrafia
Cistorragia
Cistoscopia
Cistoscopio
Cito
Citología
Citólogo
Citopatólogo
Clorofila
Colocentesis
Dactiloscopia
Dermatología
Dermatólogo
Diplococo
Diplopia
Electrocardiograma
Electroencefalograma
Electromiograffa
Encefalomalacia
Enterectasia
Enterocentesis
Eritrocito
Eritrocituria
Eritrodermia
Escoliosis
Esplenomegalia
Esplenorragia
Esquizofrenia
Estafilococo
Esteatorrea
Estenosis
Estomatalgia
Estomatología
Estomatoplastía
Estomatorragia
Estreptococo
Exoftalmia
Fleboesclerosis
Gastralgia
Gastrectasia
Gástrico
Gastroentérico
Gastroenterología
Gastroenterólogo
Gastrología
Gastrólogo
Gastromegalia
Gastrorragia
Ginecología
Ginecólogo
Ginecomastia
Glosalgia
Glosoplejía
Hematemesis
Hematología
Hematoma
Hemianopsia
Hemiplejía
Hemólisis
Hemoptisis
Hepático
Hepatología
Hepatomegalia
Hidrofobia
Hiperemesis
Hiperestesia
Hipermenorrea
Hiperplasia
Hipertermia
Hipertrofia
Hipodérmica
Hipoestesia
Hipomenorrea
Hipoplasia
Hipotermia
Histerómetro
Ictericia
Laringoscopia
Leucemia
Leucocito
Leucodermia
Lipoide
Lipólisis
Lipoma
Macrocito
Macroglosia
Mastopatía
Mastoplastía
Melanina
Melanocarcinoma
Melanoma
Melena
Menarquía
Micrómetro
Mielografía
Nefromegalia
Nefrorrafia
Neumología
Neumopatía
Neurología
Neurólogo
Neuropsicología
Neurorrafia
Odinofagia
Odontalgia
Odontología
Odontólogo
Oftalmología
Oftalmólogo
Oftalmoplastía
Oftalmoscopio
Oligomenorrea
Oliguria
Orquialgia
Osteoide
Osteología
Osteomalacia
Otalgia
Otorrea
Otorrinolaringología
Otoscopio
Patología
Patólogo
Piógeno
Piorrea
Piotorax
Podálico
Poliuria
Proctoscopio
Psicología
Psicólogo
Psicometría
Psicopatía
Queiloestomatoplastía
Rinoplastía
Rinorrea
Rinoscopio
Taquipnea
Térmico
Termómetro
Torácico
Toracocentesis
Toracoplastía
Trombocito
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful