You are on page 1of 90

www.sofess.com...

your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
PANEL PENYEDIA: GURU CEMERLANG SEJARAH PULAU PINANG 2011
KALIAPPAN A/L P. ATHEE MULUM (SMJK CHUNG LING) SITI AMINAH BINTI SHAFIE (SM VOKASIONAL BALIK PULAU) NOOR HAYATI BINTI UJAR (SMK TINGGI BUKIT MERTAJAM) HABIBAH BINTI OTHMAN (SMK GUAR PERAHU) CIK SALMIAH BINTI AYOB (SM SAINS KEPALA BATAS) RUZANA ZAKARIA (SMK TUNKU PUAN HABSAH) AZIANS BINTI ABU HASSAN (SMK ST MARK) SOPIAH BINTI SAID (SMK SERI NIBONG) SHANTINA JUSOH (SMK TUN SYED SHEH BARAKBAH) SHANTI A/P TETCHANAMOORTHY (SMK TAMAN PERWIRA) SARATHAMANI A/P PAKIRI (SMK(P) ST. GEORGE) CHAN PHOOI SAN (SMK PADANG POLO) TEOH GUAY LAN (SMK TUNKU ABDUL RAHMAN) NG WENG TUTT (SMK RAJA TUN UDA) PENASIHAT: EN ROLAND @ ROZAIDI BIN ABU HASSAN (PENOLONG PENGARAH UNIT KURIKULUM JPN PULAU PINANG)
JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

TINGKATAN 4 BAB 1 : Soalan Struktur 1. Tamadun Indus ialah tamadun terawal di dunia. Tamadun ini yang terletak di Lembah Indus juga dikenali sebagai tamadun Harappa. (ms. 23 - 27) KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

(a) Nyatakan dua faktor yang telah menyumbang kepada pembentukan tamadun Indus. (ms. 24) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(b) Namakan dua bandar yang wujud di tamadun Indus. (ms. 24) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(c)

Berikan dua ciri bandar terancang tamadun Indus. (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(ms. 24)

(d) Mengapakah masyarakat tamadun Indus berjaya membina bandar yang terancang (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(ms. 27)

(e) Mengikut pandangan anda, apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada kemajuan tamadun Indus mewujudkan bandar? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(f) Sekiranya anda menjadi seorang pemimpin, apakah bentuk bandar yang akan anda wujudkan? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

2.

Tamadun Awal Dunia

Tamadun Mesopotamia

Tamadun Mesir Purba

Tamadun Indus

Tamadun Hwang Ho

Walaupun setiap tamadun dalam rajah di atas mempunyai amalan agama,kepercayaan dan ciri yang tersendiri tetapi masing-masing telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan ketamadunan manusia. (ms.25 - 26) (a) Nyatakan bukti kewujudan amalan agama dalam tamadun Indus. (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ (ms. 26)

(b) Tamadun Indus terdiri daripada dua golongan iaitu golongan atasan dan golongan bawahan. Berikan satu kumpulan masyarakat yang terdapat dalam setiap golongan ini. (ms. 25) (i) Golongan atasan : ______________________________________________

(ii) Golongan bawahan : ______________________________________________

(c) Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Indus. (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(ms. 26)

(d)

Apakah barangan perdagangan yang penting antara tamadun Indus dan tamadun Mesopotamia. (ms. 26) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(e) Pada pendapat anda, bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

Soalan Esei 1. Peningkatan dalam sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho merupakan antara faktor penting yang membawa kepada perkembangan tamadun tersebut. (ms.30 -

(a) Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan dalam tamadun Hwang Ho. (ms. 31) (b) Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada perkembangan dunia hari ini. (ms. 32 - 33) (c) Berdasarkan kemajuan sektor pertanian tamadun Hwang Ho, nyatakan langkahlangkah yang boleh diamalkan dalam membangunkan serta memajukan sektor pertanian negara kita.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

BAB 2 TING 4: PENINGKATAN TAMADUN Soalan Struktur 1. Rajah berikut menunjukkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa negara. Tokoh-tokoh Perluasan Kuasa

Tamadun Yunani X

Tamadun Rom Augustus Caesar

Tamadun India Y

Tamadun China Shih Hwang Ti

(a)

Namakan tokoh-tokoh perluasan berikut. (ms. 48 - 49) (i) X - ________________________________________________________ (ii) Y ________________________________________________________

(b)

Berikan dua negara atau kawasan yang terdapat dalam empayar Rom semasa perluasan kuasa zaman pemerintahan Augustus Caesar. (ms. 49) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(c)

Nyatakan cara-cara perluasan kuasa yang diammmalkan dalam tamadun Indus (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(ms. 49)

(d)

Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Shih Hwang Ti untuk menyatukan seluruh kecil di China? (ms. 49 - 50) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(e) Mengikut pandangan anda, mengapakah perluasan kusa tidak harus digalakkan pada masa ini? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 1

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

2.

Aktiviti perdagangan tamadun India yang melibatkan perdagangan dalaman dan perdagangan luaran mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak abad ke-3 SM . Nyatakan dua jenis barang dagangan yang diperdagangkan di peringkat dalaman tamadun India pada masa tersebut. (ms. 51) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(a)

(b) Perkembangan pesat sektor ekonomi telah merangsangkan kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan di setiap bandar iaitu sresthin Nyatakan matlamatnya. (ms. 51) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(c) Senaraikan hasil yang diperolehi oleh pedagang India dari Alam Melayu dan China pada zaman Gupta. (ms. 52) (i) Hasil dari Alam Melayu _____________________________________________________________________ (ii) Hasil dari China _____________________________________________________________________

(d) Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ke-3 SM? (ms. 51 - 52) (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(e) Sebagai seorang pemimpin negara, bagaimana anda boleh membantu meningkatkan perkembangan ekonomi negara dengan pesat? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 2

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 3. Rajah berikut menunjukkan kemunculan agama dan ajaran utama dunia. Kemunculan agama dan ajaran utama dunia

Hindu

Buddha

Islam

Confucianisme

Taoisme

Kristian

(a) Namakan kitab bagi agama-agama berikut. (ms 65 - 67) (i) Agama Hindu - ________________________________________________ (ii) Agama Islam - ________________________________________________ (b) Siapakah pengasas bagi kedua-dua agama berikut. ( ms. 65 - 66) (i) Agama Buddha - ______________________________________________ (ii) Agama Kristian - ______________________________________________

(c)

Berikan nama dua tuhan yang mempunyai fungsi utama dalam agama Hindu? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(ms. 65)

(d) Nyatakan dua prinsip moral tinggi yang ditekankan dalam ajaran Confucianisme. (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ (e) Berikan dua kebenaran mulia dalam agama Buddha? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

(ms. 67)

(ms. 66)

(f) Sebutkan dua teras yang tedapat dalam agama Islam. (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________ JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 3

(ms. 67)

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (g) Nyatakan satu kandungan bagi setiap rukun yang diberikan dibawah mengikut agama Islam. (ms. 67) (i) Rukun Iman - ___________________________________________________ (ii) Rukun Islam - ___________________________________________________ (h) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan agama? (i) _________________________________________________________________ (ii) _________________________________________________________________

Soalan Esei 1. Peningkatan tamadun India dapat dilihat menerusi kemajuan yang telah dicapai dalam aspek pendidikan dan ekonomi. (ms. 51 - 55) (ms. 54 - 55 ) (ms. 51 - 52 )

(a) Jelaskan perkembangan sistem pendidikan dalam tamadun Indus. (b) Terangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India.

(c) Nyatakan lima cadangan bagaimana anda membolehkan membantu Malaysia mencapai status negara maju.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 4

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

BAB 3 TING 4: KERAJAAN AWAL ASIA TENGGARA Soalan esei 1. 2. 3. a) Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan di Asia Tenggara. b) Nyatakan 4 ciri pentadbiran yang diamalkan dalam kerajaan Angkor c) Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan kerajaan Srivijaya. Jelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap? Huraikan cara kedatangan agama Hindu-Buddha ke Asia Tenggara

4.

Candi adalah salah satu monumen yang menjadi peninggalan penting kerajaan awal Asia Tenggara. a) Jelaskan fungsi candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara b) Huraikan ciri-ciri penting Candi Borobudur yang melambangkan konsep ajaran Buddha c) Huraikan ciri-ciri penting pengaruh Hindu/Buddha dalam kesenian candi di Lembah Bujang,Kedah d) Pada pandangan anda, apakah kemahiran yang perlu ada untuk membina sebuah candi? e) Pada pendapat anda, mengapakah raja dalam kerajaan awal membina candi?

5.

Kepentingan Bahasa Sanskrit a) Terangkan kepentingan kewujudan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara. / Huraikan 5 kepentingan bahasa Sanskrit terhadap perkembangan bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara (8m) b) Terangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kesusasteraan c) Bagaimanakah Bahasa Melayu dapat mengambil-alih bahasa Sanskrit di Tanah Melayu walaupun pengaruh Hindu-Buddha bertapak awal di Tanah melayu.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 BAB 4 TING 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH. 1 Rajah berikut menunjukkan penyebaran Islam di Makkah

Secara rahsia Secara terbuka a. b. c.

3 Tahun 10 Tahun

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. menyebarkan agama Islam secara rahsia pada peringkat awal? (4 markah) Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan agama Islam secara terbuka? (6 markah) Pada pendapat anda, mengapakah agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w diterima oleh orang Arab (10 markah)

2.

Dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammmad s.a.w. telah menimbulkan reaksi positif dan negative masyarakat Arab.

a. b. c.

Huraikan factor-faktor yang menyebabkan orang Quraisy menentang ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? (8 Markah) Jelaskan tindakan yang diambil oleh orang Quraisy untuk menentang penyebaran Islam di Makkah. (6 Markah) Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk mengatasi penentangan orang Quraisy? (6 Markah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

BAB 5 TING 4: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
  Perjanjian Aqabah Pertama Perjanjian Aqabah Kedua Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w dengan suku kaum Aus dan Khazraj

1 Maklumat di atas menunjukkan perjanjian yang telah dimeterai antara Nabi Muhammad s.a.w dan orang Arab Madinah. a) Nyatakan kandungan Perjanjian Aqabah Pertama . (m.s 118-119) i………………………………………………………………………………………………… ii………………………………………………………………………………………………… b) Nyatakan tiga isi penting Perjanjian Aqabah Kedua. (m.s 119) i………………………………………………………………………………………………… ii………………………………………………………………………………………………… iii……………………………………………………………………………………………… c ) Namakan seorang tokoh pendakwah yang dihantar ke Madinah selepas Perjanjian Aqabah Pertama. (m.s 118) ………………………………………………………………………………………………… d) Berikan sebab mengapa keadaan Madinah tidak aman sebelum penghijraha Nabi Muhammad s.a.w i………………………………………………………………………………………………… ii…………………………………………………………………………………………………

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

2

Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September 622 M. a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan tiga konsep hijrah menurut Islam. (m.s 119- 120)

i………………………………………………………………………………………………… ii…………………………………………………………………………………………………

b) Jelaskan hujah yang boleh mematahkan hujah orientalis Barat yang mengatakan hijrah sebagai suatu pelarian. (m.s 120) i………………………………………………………………………………………………… ii…………………………………………………………………………………………………

c) Nyatakan sebab dan tujuan hijrah. (m.s 121) i………………………………………………………………………………………………… ii………………………………………………………………………………………………… iii………………………………………………………………………………………………

d) Apakah kepentingan hijrah kepada umat Islam? i………………………………………………………………………………………………… ii……………………………………………………………………………………………… iii……………………………………………………………………………………………… Soalan Esei 1 a Jelaskan konsep Hijrah mengikut Islam b Terangkan tujuan penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah c Apakah pengajaran hijrah kepada manusia kini? 2 a Terangkan kepentingan Hijrah umat Islam dari Makkah ke Madinah b Mengapakah hijrah penting dalam konteks sejarah perkembangan umat islam c Apakah pembaharuan yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w selepas berhijrah ke Madinah? 3 a) b) c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang anda faham dengan Piagam Madinah? Jelaskan lapan isi penting kandungan Piagam Madinah. Terangkan kepentingan Piagam Madinah.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

  

Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak

3

(a) Pihak manakah yang terlibat dalam peperangan di atas? (i) ………………………………………………………………………….......

(ii) …………………………………………………………………………....... (b) Nyatakan dua prinsip peperangan yang digariskan oleh Islam. (i) (ii) …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

(c) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. (i) (ii) …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

(d) Apakah sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar? (i) (ii) …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

(e) Apakah pandangan anda peperangan yang berlaku pada hari ini? (i) (ii) …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

 

Pada tahun 628 m, rombongan orang Islam telah ke Makkah. Mereka telah disekat di Hudaibiyah.

4 a) Nyatakan dua sebab orang Islam bercadang untuk menziarahi Kota Makkah. (m.s 131) i) ……………………………………………………………………………………… ii) ………………………………………………………………………………………

b) Apakah peristiwa yang telah membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah? (m.s 132) i) ……………………………………………………………………………………… ii) ……………………………………………………………………………………… iii) …..………………………………………………………………………………

c) Berikan dua kepentingan Perjanjian Hudaibiyah. (m.s 133) i) ……………………………………………………………………………… ii) ……………………………………………………………………………………

d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah berlakunya pembukaan semula kota Makkah. (m.s 133) i) …………………………………………………………………………… ii) ………………………………………………………………………………

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

5 a)

Berikan dua sebab berlakunya pembukaan semula kota Makkah. i)…………………………………………………………… ii)……………………………………………………………

b) Namakan dua panglima tentera Islam yang mengetuai gerakan pembukaan semula Kota Makkah. i)…………………………………………………………… ii) …………………………………………………………… c) Apakah faktor yang menyebabkan tentera Islam berjaya menakluki kota Makkah dengan mudah? i)…………………………………………………………… ii)…………………………………………………………… d) Nyatakan dua kesan penting pembukaan semula kota Makkah. i)…………………………………………………………… ii)…………………………………………………………

e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan dilakukan jika inginkan sebuah negara yang yang maju dan dinamik? i)…………………………………………………………… ii) ……………………………………………………………

SOALAN ESEI 1 a) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertindak untuk membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M? b) Apakah faktor-faktor yang membolehkan tentera Islam membuka kota Makkah dengan mudah? c) Pada pendapat anda, mengapakah pembukaan kota Makkah olehNabi Muhammad s.a.w dianggap penting kepada dunia Islam? d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan dilakukan jika inginkan sebuah negara yang yang maju dan dinamik? e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sifat yang harus ada pada kita untuk menghadapi kesukaran seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW?

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

5 a)

Berikan dua sebab berlakunya pembukaan semula kota Makkah.

i................................................................................................................................... ii....................................................................................................................................

b) Namakan dua panglima tentera Islam yang mengetuai gerakan pembukaan semula Kota Makkah. i………………………………………………………………………………………………….. ii…………………………………………………………………………………………………

c) Apakah faktor yang menyebabkan tentera Islam berjaya menakluki kota Makkah dengan mudah? i……………………………………………………………………………………………… ii……………………………………………………………………………………………… iii………………………………………………………………………………………………

d) Nyatakan dua kesan penting pembukaan semula kota Makkah. i………………………………………………………………………………………………… ii…………………………………………………………………………………………………

e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan dilakukan jika inginkan sebuah negara yang yang maju dan dinamik? i…………………………………………………………………………………………………. ii…………………………………………………………………………………………………

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

BAB 6 PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA  

Kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama di Damsyik Kerajaan Bani Umaiyah Tahap Kedua di Cordova

1 a) Nyatakan pengasas kedua-dua tahap di atas. (i) (ii) …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

b) Berikan tiga sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama. (i) (ii) (iii) …………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………...........

c) (i) (ii) d) (i) (ii)

Namakan dua orang tokoh ilmuan yang lahir dalam kerajaan di atas. …………………………………………………………………………....... …………………………………………………………………………....... Apakah keistimewaan yang ada pada Cordova? …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

e)

Pada pandangan anda, bagaimanakah kerajaan Bani Umaiyah di Cordova mampu menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan?

………………………………………………………………………….......

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

2 a) (i) (ii)

Bagaimanakah berlakunya pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah? …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

b) (i) (ii)

Namakan dua orang khalifah kerajaan Bani Abbasiyah. …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

c)

Berikan dua peranan penting kerajaan Bani Abbasiyah sebagai pusat kegiatan intelektual. …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

(i) (ii)

d)

Nyatakan dua bahasa yang sering dijadikan subjek utama dalam kegiatan terjemahan. …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

(i) (ii)

e)

Apakah pendapat anda tentang kegigihan masyarakat pada zaman tersebut mengembangkan ilmu pengetahuan? …………………………………………………………………………....... ………………………………………………………………………….......

(i) (ii)

Soalan Esei 3 (a) Bagaimanakah tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain di dunia? (b) Jelaskan kesan pertembungan di atas. (c) Apakah yang anda faham tentang golongan Mozarab dan Muidejars?

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

BAB 7 TINGKATAN 4 (soalan struktur) PENGARUH ISLAM DALAM PENDIDIKAN DI ASIA TENGGARA (teks m/s 187-188) 1. Pernyataan berikut berkaitan dengan kesan kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
Kedatangan Islam telah membawa lembaran baru dan menjadi titik tolak kepada perkembangan pendidikan formal di Asia Tenggara

a) Namakan tiga institusi pendidikan formal di Asia Tenggara. i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

b) Nyatakan tiga mata pelajaran yang diajar di sekolah pondok? i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

c) Nyatakan tiga peranan istana sebagai institusi pendidikan formal. i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

d) Bagaimanakah Acheh memainkan peranan sebagai pusat pendidikan Islam? i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

e) Pada pendapat anda, mengapakah pendidikan penting kepada manusia? i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM EKONOMI DI ASIA TENGGARA (teks m/s 191) 2. Sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara dipengaruhi oleh Islam yang dibuktikan dengan wujudnya institusi ekonomi seperti baitulmal. a) Apakah fungsi baitulmal? ............................................................................................................................................

b) Senaraikan tiga sumber pendapatan baitulmal? i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

c) Nyatakan amalan ekonomi yang dianjurkan oleh Islam? i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

d) Senaraikan dua amalan ekonomi yang dilarang oleh Islam? i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. e) Sebagai warganegara yang menginginkan kemajuan, apakah nilai-nilai murni yang perlu diamalkan demi kemajuan negara? i) .................................................................................................................................. ii) .................................................................................................................................. iii) ..................................................................................................................................

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM KESENIAN DI ASIA TENGGARA (teks m/s 190 – 191) 3. a) Senaraikan dua kesenian Islam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. i) ii) .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

b) Berikan dua ciri kesenian Islam yang ditemui pada makam Naina Hisham al-Din di Parsi. i) ii) .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................

c) Dimanakah seni khat tertua di Semenanjung Tanah Melayu ditemui? ................................................................................................................................................

d) Namakan dua contoh masjid yang menunjukkan seni bina Islam? i) ii) .................................................................................................................................. ...................................................................................................................................

e) Berdasarkan pengalaman sejarah anda, nyatakan tiga pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. i) ii) iii) .................................................................................................................................. ................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

(soalan esei) 4. Kedatangan Islam telah mencorakkan kehidupan baru yang berbeza dari zaman sebelumnya. Pengaruh ini dapat dikesan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. a) Jelaskan pengaruh agama Islam dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran Asia Tenggara. (teks m/s 185 – 187) b) Huraikan tentang sistem pendidikan pondok yang berkembang di Asia Tenggara selepas kedatangan Islam. (teks m/s 187) c) Terangkan pengaruh kesenian Islam dalam kehidupan seharian masyarakat di Asia Tenggara. (teks m/s 190)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

BAB 8 TINGKATAN 4 Soalan Struktur PENGARUH ISLAM DALAM PERDAGANGAN (teks m/s 209) 1. Sejak abad ke-12 hingga abad ke-18 aktiviti perdagangan di Lautan Hindi dan Laut China Selatan didominasi oleh padagang Islam. a) Senaraikan tiga faktor Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting di rantau Asia? i) ii) iii) ............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

b) Apakah alat timbangan yang digunakan dalam urusan perdagangan di pelabuhan Melaka? ..................................................................................................................................................

c) Namakan dua sistem timbangan yang digunakan di pelabuhan Melaka? i) ii) ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

d) Nyatakan dua kaedah perdagangan yang digunakan di pelabuhan Melaka? i) ii) ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

e) Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan perdagangan penting kepada sesebuah negara? i) ii) ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM MATA WANG DI MALAYSIA (teks m/s 210) 2. Sistem mata wang yang menggantikan sistem tukar barang telah memudahkan urusan perdagangan dan jual beli. a) Nyatakan dua bahan logam yang digunakan dalam sistem mata wang Negeri-negeri Melayu? i) ii) ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

b) Apakah dua gelaran yang diberikan kepada mata wang Johor? i) ii) .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................

c) Jelaskan 3 ciri mata wang timah Johor? i) ii) iii) ............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

d) Apakah gelaran Islam sultan yang terdapat pada mata wang emas Johor? .........................................................................................................................................

e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah dua ciri Islam yang terdapat pada mata wang Johor? i) ii) .. ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM PERCUKAIAN DI MALAYSIA (teks m/s 211) 3. Percukaian merupakan aspek penting yang berlangsung seiring dengan aktiviti perdagangan. a) Apakah yang anda faham tentang cukai? .................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................

b) Nyatakan dua jenis cukai yang dilaksanakan di pelabuhan Melaka? i) ii) .. ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

c) Apakah dua jenis barang yang dikecualikan dari cukai di pelabuhan Melaka? i) ii) .. ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

d) Namakan dua negara yang dikenakan cukai sebanyak 6 peratus di pelabuhan Melaka? i) ii) .. ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

e)Pada pendapat anda, mengapakan cukai penting dalam kegiatan perdagangan? i) ii) .. ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

Soalan Esei PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI DI MALAYSIA 4. Menjelang abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. a) Terangkan faktor perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan yang penting. (teks m/s 209) b) Jelaskan ciri-ciri mata wang yang terdapat di negeri-negeri Melayu. (teks m/s 210) c) Pada pandangan anda, mengapakan setiap warga negara dewasa perlu membayar cukai pendapatan? (teks m/s 211)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

BAB 9 (T4) PERKEMBANGAN DI EROPAH SOALAN STRUKTUR (ms 215 – 216)
1.Zaman Gelap merupakan peringkat awal zaman pertengahan di Eropah.Zaman ini dikenali sebagai Zaman Mundur. 1 a) Sebutkan ciri ciri utama Zaman Gelap di Eropah i) __________________________________________________ ii)__________________________________________________

b) Nyatakan persamaan feudalisme di Eropah dengan ciri ciri sistem feudal masyarakat Melayu tradisional i) ___________________________________________________________________ ii) ___________________________________________________________________ iii)__________________________________________________________________

c) Nyatakan kedudukan gereja dalam masyarakat Eropah pada Zaman Gelap i) _____________________________________________________________ ii) _____________________________________________________________ iii)_____________________________________________________________

d) Berikan sebab sebab kegiatan perdagangan di Eropah tidak begitu meluas pada Zaman Gelap i) __________________________________________________________ ii)__________________________________________________________ iii)___________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 2. Zaman Renaissance telah mencetuskan banyak perubahan dan kesan di Eropah.Malah, zaman ini merujuk kepada penghargaan kepada ilmu yang dihasilkan oleh tamadun Rom dan Yunani. 2 a) Senaraikan dua faktor yang menyumbang kepada perkembangan Zaman Renaissance. i) __________________________________________________ ii)__________________________________________________

b) Nyatakan sumbangan tokoh di bawah pada zaman Renaissance: i) Leonardo da Vinci ___________________________________________________________________ ii) Niccolo Machiavelli ___________________________________________________________________

c) Nyatakan tiga kesan Zaman Renaissance terhadap bidang politik di Eropah i) _____________________________________________________________ ii) _____________________________________________________________ iii)_____________________________________________________________

d) Di negara manakah gerakan Renaissance bermula? ___________________________________________________________________

e) Mengapakah pihak berkuasa gereja tidak berminat menaungi kegiatan ahli sains dan matematik pada zaman Renaissance? i) __________________________________________________________ ii) __________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

BAB 10 (T4)DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
SOALAN STRUKTUR (ms 255 – 258) Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah mendorong pihak penjajah menubuhkan institusi kewangan dan bank. Institusi kewangan dan bank telah dapat memberi kemudahan pinjaman kepada para pelabur. 1 a) Namakan badan yang bertanggungjawab mengeluarkan wang kertas bagi kegunaan Negeri Negeri Selat i)__________________________________________________ b) Senaraikan tiga kepentingan yang diperolehi daripada penubuhan institusi kewangan dan bank i) ___________________________________________________________________ ii) ___________________________________________________________________ iii)___________________________________________________________________ c) Berikan dua bank terawal Eropah yang telah diwujudkan di Tanah Melayu i) ___________________________________________________________ ii) __________________________________________________________

d) Berikan dua jenis perkhidmatan insurans yang disediakan melalui perkembangan ekonomi antarabangsa di Tanah Melayu i) __________________________________________________________ ii)__________________________________________________________ e) Namakan dua bandar yang mengalami kebakaran yang teruk pada akhir abad ke 19. i)__________________________________________________________ ii)___________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Perbandaran 1. Berikan maksud pembandaran. _____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Mengapakah pekan berhampiran kawasan perlombongan maju? i _________________________________________________________________ ii _________________________________________________________________ 3. Nyatakan bandar yang wujud ekoran perkembangan perlombongan bijih. i _____________________________________________________________________ ii _____________________________________________________________________ 4. Apakah fungsi bandar-bandar baru. i ______________________________________________________________________ ii ______________________________________________________________________ 5. Mengapakah pembangunan British lebih tertumpu di kawasan pantai barat. _________________________________________________________________________

Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum 1. Apakah faktor kemasukan imigran? i _______________________________________________________________________ ii ______________________________________________________________________ iii ______________________________________________________________________ 2. Nyatakan kesan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. i ______________________________________________________________________ ii ____________________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Sistem Pendidikan Vernakular 1. Jelaskan pengertian sistem pendidikan vernakular. ___________________________________________________________________________ 2. Di manakah kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan sebelum kedatangan penjajah. __________________________________________________________________________ 3. Apakah tujuan penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) di Perak. ___________________________________________________________________________ 4. Siapakah yang membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. ___________________________________________________________________________ 5. Nyatakan tujuan penubuhan Enakmen Pendaftaran Sekolah. ________________________________________________________________________ 6. Mengapakah sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit. _____________________________________________________________________

Sektor Perkilangan 1. Mengapakah perkembangan sektor perkilangan di Tanah Melayu perlahan. i ______________________________________________________________________ ii ______________________________________________________________________ 2. Jelaskan tentang ekonomi perdana. ___________________________________________________________________________

Sistem Pengangkutan dan Perhubungan 1. Nyatakan tujuan pembinaan jalan kereta api. __________________________________________________________________________ 2. Berikan dua kesan pembinaan jalan kereta api. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ 3. Nyatakan tiga kesan pembangunan ekonomi British terhadap sistem perhubungan. i _______________________________________________________________________ ii _______________________________________________________________________ iii_______________________________________________________________________

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Perkhidmatan Kesihatan 1. Nyatakan tiga kesan kemasukan buruh asing semasa penjajahan British. i _____________________________________________________________________ ii ____________________________________________________________________ iii ____________________________________________________________________ 2. Apakah tujuan penubuhan Institut Penyelidikan Perubatan. (ms269) _________________________________________________________________________

SOALAN ESEI BAB 10 – DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA Ms 253 – 255 1. Penghijrahan buruh Cina dan India telah berlaku dengan meluasnya pada abad ke 19. a) b) c) d) Nyatakan sebab sebab penghijrahan kaum Cina dan kaum India ke Tanah Melayu Berikan cara cara penghijrahan kaum Cina ke Tanah Melayu Berikan cara cara penghijrahan kaum India ke Tanah Melayu Nyatakan kesan kesan penghijrahan buruh Cina dan India di Tanah Melayu

2. Tanah merupakan sesuatu yang amat bernilai kepada masyarakat Melayu.(ms 258 – 260) a)Jelaskan pemilikan tanah dan penggunaan tanah oleh masyarakat Melayu sebelum kedatangan penjajah. b) Berikan sebab sebab British memperkenalkan sistem perundangan tanah di Tanah Melayu c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,terangkan kesan kesan pengenalan undang undang tanah oleh British ke atas masyarakat Melayu

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

Untuk Guru

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 1

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA Soalan Struktur 1. -Tamadun Indus ialah tamadun terawal di dunia. -Tamadun ini terletak di Lembah Indus juga dikenali sebagai tamadun Harappa

(a) Nyatakan dua faktor yang telah menyumbang kepada pembentukan tamadun Indus. (ms. 24) penduduk nomad kemudiannya membentuk petempatan kekal Sungai Indus menyediakan sumber air Sungai Indus menyuburkan tanah penduduk kawasan ini pandai menyesuaikan diri dengan alam sekitar peningkatan hasil pertanian membawa kepada pertambahan jumlah penduduk pertambahan penduduk menyumbang kepada perkembangan bandar (b) Namakan dua bandar yang wujud di tamadun Indus. Mohenjo-Daro Harappa Lothal Sutkagen Dor (ms. 24)

(c) Berikan dua ciri bandar terancang tamadun Indus. (ms. 24) bandar terbahagi kepada dua bahagian bandar dikelilingi oleh tembok bahagian utama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan bangunan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan dan tempat menyimpan hasil pertanian. bahagian bahagian kedua ialah kawasan perumahan perancangan bandar dibantu oleh kemajuan geometri dan pembinaan bandar disusun berasaskan blok -blok berbentuk segi empat blok-blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus dan bersambung setiap bandar mempunyai sistem kumbahan yang terancang bandar-bandar juga dihubungkan dengan sungai yang berfungsi sebagai jalan perhubungan (d) Mengapakah masyarakat tamadun Indus berjaya membina bandar yang terancang? (ms. 27) mempunyai kepakaran dari susun letak bandar dan pengisiannya. pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian, dan matematik kemajuan dalam bidang geometri dan pembinaan pertembungan tamadun Indus dengan tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia / tamadun lain peningkatan mutu bahan binaan penghasil batu bata daripada tanah liat melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi mempunyai sifat keterbukaan dalam membuat hubungan dengan tamadun lain berlaku pertukaran teknologi dengan tamadun lain segala pengaruh dari luar disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 2

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (e) Mengikut pandangan anda, apakah iktibar yang boleh kita contohi daripada kemajuan tamadun Indus mewujudkan bandar? - perlu menguasai ilmu - harus rajin dan gigih - perlu pertukaran teknologi / kepakaran - perlu kreatif dan inovatif - perlu menjalinkan hubungan diplomatik - perlu menjalinkan hubungan perdagangan - perlu mewujudkan hubungan diplomatik dengan negara lain - bersedia menerima pengaruh luar yang baik - utamakan kedamaian dan keamanan (mana-mana jawapan yang munasabah) (f) Sekiranya anda menjadi seorang pemimpin, apakah bentuk bandar yang akan anda wujudkan? bandar yang aman bandar yang selamat bandar dengan seni bina yang cantik / unik / canggih bandar yang bebas daripada pencemaran bandar yang indah bandar cyber bandar dengan sistem perhubungan yang pantas, moden dan tiada kesesakan (mana-mana jawapan yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 3

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 2. (a) -

Nyatakan bukti kewujudan amalan agama dalam tamadun Indus. penemuan patung yang memounyai unsur keagamaan penemuan ukiran yang mempunyai unsur keagamaan penemuan patung proto-Siva / yang duduk bersila dengan stail yoga dengan tiga tanduk di kepalanya yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva. penemuan patung wanita / Tuhan Ibu

(ms. 26)

(b) Tamadun Indus terdiri daripada dua golongan iaitu golongan atasan dan golongan bawahan. Berikan satu kumpulan masyarakat yang terdapat dalam setiap golongan ini. (ms. 25) (ii) Golongan bawahan : (c) (d) (i) Golongan atasan : pemerintah daripada kalangan pendeta pendeta pedagang petani buruh hamba (ms. 26)

Senaraikan kegiatan ekonomi masyarakat Indus. perdagangan pertanian pertukangan pembuatan / penghasilan barangan logam dan barangan tembikar pembinaan

Apakah barangan perdagangan yang penting antara tamadun Indus dan tamadun Mesopotamia emas gading gajah manik hasil pertanian

(e) Pada pendapat anda, bagaimanakah amalan sikap keterbukaan tamadun Indus dapat dicontohi dalam memajukan negara kita? mewujudkan masyarakat yang bersatu padu memajukan ekonomi melahirkan masyarakat yang kreatif dan inovatif menjaga keamanan dan keselamatan meningkat hubungan diplomatik / antarabangsa menjalinkan hubungan perdagangan mengamalkan pertukaran teknologi dan ilmu sanggup menerima pandangan dan bertukar pendapat dengan negara lain (mana-mana jawapan yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 4

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Soalan Esei 1. Peningkatan dalam sistem pemerintahan Tamadun Hwang Ho merupakan antara faktor penting yang membawa kepada perkembangan tamadun tersebut. (a) Jelaskan sistem pemerintahan yang diamalkan dalam tamadun Hwang Ho. (ms. 31) sistem pemerintahan monarki / beraja pengganti raja dilantik daripada kalaangan saudara lelaki yang lebih muda / anak lelaki raja Raja-raja Shang mempunyai kewibawaan politik, ekonomi, sosial dan agama raja berkuasa di kawasan pusat pentadbiran percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan masyarakat percaya jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan hidup kerana direstui tuhan. Raja-raja Shang tidak perlu mendapatkan pengesahan politik kerana mereka adalah daripada keturunan pemerintah agama masyarakat Hwang Ho percaya jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan hidup makmur dan sejahtera / kan direstui tuhan masyarakat percaya pemerintah Shang hilang mandat jika berlaku zalim raja dibantu oleh golongan bangsawan dan pegawai kerajaan golongan bangsawan membantu mentadbir wilayah di luar pusat pentadbiran golongan bangsawan bertanggungjawab mentadbir wilayah golongan bangsawan mewujudkan sistem pemerintahannya sendiri contohnya pemungutan cukai, pertahanan dan undang-undang Raja-raja Dinasti Chou membahagikan pemilikan tanah kepada wilayah-wilayah melantik pembesar tempatan mengendalikan setiap wilayah Raja Chou dibantu ketua menteri dan enam badan yang mengurus soal pertanian, tentera, kerja awam, upacara agama, hal ehwal monarki dan undang-undang pentadbiran peringkat wilayah dikendalikan oleh pembesar-pembesar feudal Raja Dinasti Chou mengikat pembesar tempatan melalui ikrar taat setia pembesar diberi hadiah kereta kuda, senjata gangsa, hamba dan binatang pembesar melindungi raja memberikan bantuan tentera pada masa perang pembesar diberi hak sebagai ketua agama dalam upacara pengorbanan

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 5

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (b) Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho kepada perkembangan dunia hari ini. (ms. 32 - 33) Dari segi politik mempengaruhi sistem pemerintahan China kuno sistem pemerintahan monaki diteruskan hingga zaman Dinasti Ching gelaran raja ditukar kepada maharaja konsep anak syurga / mandat dari syurga dikaitkan dengan raja / maharaja amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di China hingga bad ke-20 Dari segi ekonomi pembinaan sistem pengairan prihatin terhadap pembangunan pertanian terusan dibina untuk mengairi kawasan pertanian mengelakkan berlakunya banjir kemajuan dalam teknologi pembajakan penciptaan cangkul sabit penggunaan batas untuk tujuan penanaman alat pertanian kayu digantikan dengan besi Sistem tulisan masih digunakan orang Cina hingga hari ini penggunaannya meluas digunakan dalam bidang penulisan dan percetakan diajar di sekolah-sekolah di China penggunaan oleh orang Korea dan Jepun Sistem kepercayaan pemujaan roh nenek moyang unsur pemujaan sejak zaman Shang diteruskan mengikut kesesuaian masa unsur korban manusia digantikan dengan unsur makanan / duit kertas / barangan perhiasan konsep Yin dan Yang Feng Hsui sistem kalendar diperkenalkan 30 hari sebulan / 360 hari setahun Raja menggunakan kalendar untuk menentukan musim menanam dan musim menuai kalendar digunakan untuk aktiviti harian / perkahwinan / perburuan / pengkebumian pengamalan falsafah perang Sun Tzu karya the Art of War dicetak dalam pelbagai bahasa diaplikasi sebagai taktik dalam urusan perniagaan

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 6

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (c) Berdasarkan kemajuan sektor pertanian tamadun Hwang Ho, nyatakan langkahlangkah yang boleh diamalkan dalam membangunkan serta memajukan sektor pertanian negara kita. pilih pemimpin yang bijak untuk menguruskan sektor pertanian membina sistem pengairan yang baik gunakan benih yang bermutu / berkualita gunakan baja yang bersesuaian gunakan teknologi terkini / alat pertanian yang moden / jentera mengusahakan tanah yang terbiar bantuan modal diberikan kepada petani bantuan teknikal diberikan kepada petani mewujudkan pasaran yang meluas menggunaan teknik penanaman yang baik memberikan khidmat nasihat mengkomersialkan produk pertanian (mana-mana jawapan yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 7

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 BAB 2 TINGKATAN 4 : PENINGKATAN TAMADUN
Soalan Struktur 1. (a) Namakan tokoh-tokoh perluasan berikut. (i) X - Philip II - Alexander the Great (ii) Y (b) (c) (d) Chandaragupta Maurya Asoka Bindusara (ms. 48 - 49)

Berikan dua negara atau kawasan yang terdapat dalam empayar Rom semasa perluasan kuasa zaman pemerintahan Augustus Caesar. (ms. 49) Britain Sepanyol kawasan Sungai Rhine Danube Laut Hitam Pergunungan Atlas Afrika Utara Macedonia sebahagian Turki Palestin Nyatakan cara-cara perluasan kuasa yang diamalkan dalam tamadun Indus. melalui ketenteraan semasa pemerintahan Dinasti Maurya / kekuatan tentera 600 ekor gajah / 1000 orang tentera berkuda / 10 000 infantri Asoka tidak menekankan kekuatan tentera Asoka menggunakan dasar lemah lembut / terbuka Asoka memberikan penekanan kepada agama Buddha (ms. 49)

Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Shih Hwang Ti untuk menyatukan seluruh kecil di China? (ms. 49 - 50) memerintah secara autokratik iaitu tegas dan mutlak menghapuskan kuasa golongan bangsawan dengan melantik gabenor / panglima tentera untuk mentadbir mengarahkan pembinaan Tembok Besar China bagi mempertahankan empayar China daripada serangan orang gasar Mengikut pandangan anda, mengapakah perluasan kusa tidak harus digalakkan pada masa ini? mengelakkan kematian / pengorbanan nyawa mengelakkan kemusnahan alam mengelakkan kemusnahan harta benda menjamin keamanan sejagat mewujudkan kesejahteraan hidup menghormati kedaulatan / kemerdekaan negara lain menghormati hak asasi manusia mengelakkan persaingan senjata (mana-mana jawapan yang munasabah)

(e) -

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 1

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 2. (a) -

Nyatakan dua jenis barang dagangan yang diperdagangkan di peringkat dalaman tamadun India pada masa tersebut. (ms. 51) senjata gading gajah emas berlian mutiara

(b) Perkembangan pesat sektor ekonomi telah merangsangkan kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan di setiap bandar iaitu sresthin Nyatakan matlamatnya. (ms. 51) - mengawal harga - mengawal kualiti barangan - gaji pekerja

(c) Senaraikan hasil yang diperolehi oleh pedagang India dari Alam Melayu dan China pada zaman Gupta. (ms. 52) (i) Hasil dari Alam Melayu rempah bedak wangi gading gajah besi

(ii) -

Hasil dari China tekstil tembikar barang kaca minyak wangi

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 2

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

(d) Mengapakah ekonomi Tamadun India berkembang dengan pesat pada abad ke-3 SM? (ms. 51 - 52) - perdagangan dalam di wilayah India - perdagangan dengan negara luar spt. Macedonia, Sri Lanka, Asia Tengah, A. Tenggara &China - terdapat pelabuhan penting seperti Tamralitpi / Ghantashala / Kadura (di bahagian timur) serta Broach / Chaul / Kalyan / Cambay (di bahagian Barat) - wujud persatuan perdagangan dan perusahaan / Sresthin - Persatuan tukang kayu / Persatuan Tukang logam / Persatuan tukang kulit - mengawal harga / kualiti barangan / gaji pekerja - undang-undang digubal untuk mengawal persatuan - Raja mengawasi pelaksanaan undang-undang - mata wang emas digunakan sebagai medium jual beli - dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik - perkembangan sektor perusahaan pengeluaran tekstil / kain kapas / sutera - terdapat perusahaan barang kemas seperti emas / batu permata / mutiara - pelbagai jenis culai dikenakan terhadap hasil perdagangan / hasil pertanian / hasil buah-buahan - perdagangan maritim dijalankan dengan Alam Melayu, China, Rom dan Sri Lanka (e) Sebagai seorang pemimpin negara, bagaimana anda boleh membantu meningkatkan perkembangan ekonomi negara dengan pesat? - bersikap inovatif - bersikap kreatif - meneliti dan menghayati perubahan / kemajuan yang telah berlaku dalam masyarakat lampau - meneliti dan mempelajari perubahan / kemajuan yang telah berlaku dalam negara lain di dunia - menjadi pemerintah yang berwibawa - mewujudkan keamanan di negara - memastikan wujudnya perpaduan ( mana-mana jawapan yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 3

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 3 (a) Namakan kitab bagi agama-agama berikut. (i) Agama Hindu - Veda (ii) Agama Islam - Al-Quran (b) Siapakah pengasas bagi kedua-dua agama berikut. (i) Agama Buddha - Siddharta Gautama (ii) Agama Kristian - Jesus Christ (c)

(ms 65 - 67)

( ms. 65 - 66)

Berikan nama dua tuhan yang mempunyai fungsi utama dalam agama Hindu? - Brahma - Vishnu - Siva

(ms. 65)

(d) Nyatakan dua prinsip moral tinggi yang ditekankan dalam ajaran Confucianisme. - perikemanusiaan / ren - kesusilaan / li - ketaatan kepada ibu bapa / xiao (e) Berikan dua kebenaran mulia dalam agama Buddha? - dukka / penderitaan - samudaya / sebab penderitaan - nirodha / nafsu yang membawa penderitaan - marga / cara memadamkan nafsu dan keinginannya

(ms. 67)

(ms. 66)

(f) Sebutkan dua teras yang tedapat dalam agama Islam. - akidah - syariah (g) Nyatakan satu kandungan bagi setiap rukun yang diberikan dibawah mengikut agama Islam. (i) Rukun Iman - percaya kepada Allah s.w.t. - percaya kepada malaikat - percaya kepada kitab-kitab - percaya kepada para nabi dan rasul - percaya kepada hari kiamat - percaya kepada qadha dan qadar

(ms. 67)

(ii) Rukun Islam - pengakuan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah - wajib menunaikan solat lima waktu sehari semalam - wajib berzakat - wajib berpuasa pada bulan Ramadhan - menunaikan fardu haju di Makkah bagi yang mampu JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 4

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (h) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kepentingan agama? - mendisiplinkan sesorang - membentuk perilaku seseorang - menjamin keamanan - mengelakkan kejadian jenayah - mewujudan keluarga bahagia (mana-mana jawapan yang munasabah)

Soalan Esei 1. Peningkatan tamadun India dapat dilihat menerusi kemajuan yang telah dicapai dalam aspek pendidikan dan ekonomi. (ms. 51 - 55) (a) Jelaskan perkembangan sistem pendidikan dalam tamadun Indus. (ms. 54 - 55 ) peningkatan bidang penndidikan bermula pada Zaman Vedik pendidikan mementingkan keagamaan / tumpuan pendidikan adalah agama agama Hindu menjadi terasnya pendidikan didominasi oleh kaum lelaki kaum wanita tiada peluang untuk menerima pendidikan pendidikan memberi perhatian kepada pembelajaran kitab-kitab Veda bahasa Sanskrit merupakan medium pengajaran yang penting menggunakan kaedah hafalan pendidikan berteraskan agama Hindu dan Buddha menyediakan manusia untuk menghadapi hari selepas mati hukum agama harus dipelajari supaya hidup sempurna dengan nilai-nilai agama yang diajar pendidikan tinggi diberi di Kolej Brahman sebelum itu, pendidikan diberi di istana dandi rumah abad ke-4, lahir universiti agama Buddha, iaitu Nalanda untuk capai taraf sebagai Brahmin, perlu hafal pelbagai buku agama / khususnya Veda harus mempelajari karya saintifik dan falsafah pendidikan adalah untuk meningkatkan ilmu sains pendidikan bertujuan menambahkan ilmu mengatasi buta huruf mendapat jawatan dalam pemerintahan

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 5

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 (b) Terangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam tamadun India. (ms. 51 - 52 ) melibatkan perdagangan dalaman dan perdagangan luaran pusat perdagangan penting Anga / Kalinga / Karusa menghasilkan senjata / gading gajah / emas / berlian / mutiara hubungan perdagangan dengan negara luar melalui hubungan antara kerajaan Maurya dengan Macedonia / Sri Langka / rantau asia Tengah / Asia Tenggara pelabuhan pentingnya termasuk Tamralipti / Ghantashala / Kadura / Broach / Chaul/ Kalyan dan Cambay perkembangan ekonomi pesat merangsang kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan / sresthin di setiap bandar termasuk persatuan tukang kayu / tukang logam / tukang kulit matlamat persatuan ialah mengawal harga kualiti barangan gaji pekerja undang-undang digubal untuk mengawal persatuan pelaksanaan undang-undang diawasi oleh raja mata wang digunakan sebagai medium jual beli Zaman Gupta, mata wang emas digunakan melaksanakan dasar kewangan dan ekonomi yang sistematik perkembangan sejak zaman Maurya asngat disokong oleh perkembangan dalam sektor perusahaan terutamanya pengeluaran tekstil / kain kapas / sutera perusahaan membuat sutera berpusat di Bengal dan Benares terdapat perusahaan berasaskan barangan emas / mutiara / batu permata sejak Zaman Maurya, pelbagai cukai dikenakan terhadap pelbagai jenis hasil perdagangan seperti hasil pertanian / hasil buah-buahan cukai untuk menyara anggota tentera / para pentadbir / raja perdagangan maritim antara India dengan Alam Melayu telah berkembang sejak tahun 100 M pedagang India memperoleh hasil seperti rempah / bedak wangi / gading gajah / besi dari Alam Melayu tekstil / tembikar / barang kaca / minyak wangi dari China perdagangan maritim dengan Rom dan Sri Lanka turut berkembang

(c) Nyatakan lima cadangan bagaimana anda membolehkan membantu Malaysia mencapai status negara maju. bersikap inovatif bersikap kreatif menambahkan ilmu pengetahuan mementingkan keamanan / kesejahteraan negara mewujudkan perpaduan / keharmonian mendokong / menyokong segala usaha kerajaan memajukan negara meningkatkan kemahiran IT membaiki kehidupan sendiri / meningkatkan kehidupan sedia ada melantik pemimpin yang berkaliber menjadi seorang pemimpin yang berwibawa mengelakkan diri daripada perbuatan jenayah ( mana-mana jawapan yang munasabah) JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG 6

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Bab 3 Ting 4: Kerajaan Awal Asia Tenggara (1) 1.1 1.2 Kepentingan Tasik Tonle Sap Membekalkan - Tasik Tonle Sap membekalkan sumber air minum kepada masyarakat kerajaan Angkor di samping membekalkan air untuk kegunaan harian.. Subur - Pada musim kemarau , kawasan sekitar Tasik Tonle Sap menjadi Subur kerana mendapan lumpur. Dari itu tanah di sekitar Task Tonle Sap amat subur untuk pertanian. Iklim Keadaan iklim yang panas dan lembap sepanjang tanah di sekitar Tasik Tonle Sap embantu dalam perkembantgan pertanian. Ikan - Tasik Tonle Sap membekalkan ikan air tawar, sumber protein kepada masyarakat kerajaan Angkor. Dialirkan - Air di Tasik Tonle Sap dapat dialihkan ke kawasan penanaman padi dengan menggunakan system pengairan dan terusan. Menampung - Sumber air di Tasik Tonle Sap dapat menampung keperluan penanaman padi bagi memnyediakkan bekalan beras yang mencukupi untuk penduduk Angkor.

1.3 1.4 1.5 1.6

2 2.1

Cara kedatangan agama Hindu-Buddha ke Asia Tenggara Teori golongan Ksytriya mengatakan bahawa pengaruh India telah dibawa oleh golongan ksytriya. Pengaruh Hindu-Buddha disebarkan oleh golongan penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara seperti Jawa, Kemboja dan Kedah Tua. Penaklukan ini menyebabkan mereka memaksa penduduk tempatan mengambil kebudayaan mereka. Teori golongan Vaisya mengatakan bahawa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh golongan pedagang. Kedatangan mereka ke Asia Tenggara disebabkan oleh permintaan yang tinggi terhadap barang dagangan seperti emas, perak dan rempah. Malahan pedagang India juga menggelarkan Asia Tenggara sebagai suvarnabumi atau bumi emas (Golden Chersonese) Pendapat ketiga mengatakan bahawa pengaruh Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmin (pendeta). Catatan I- Tsing mengatakan Sriviijaya merupakan pusat perkembangan agama Buddha terpenting di Asia Tenggara. Kedatangan golongan ini telah menyebarkan pengaruh kebudayaan India memandangkan bahawa mereka juga menjadi penasihat utama kepada raja-raja di Asia Tenggara sama ada dalam aspek agama, pemerintahan ataupun pentadbiran. Pendapat keempat mengatakan bahawa pengaruh agama Hindu-Buddha berlaku kerana pengambilan aspek kebudayaan yang menarik dan disesuaikan dengan budaya tempatan. Pendapat ini diperkukuhkan dengan penemuan seni arca yang kasar.

2.2

2.3

2.4

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
3. a) Pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan di Asia Tenggara. -gelaran raja. Ini dipengaruhi oleh sistem beraja di India. -meletakkan raja di tempat yang tertinggi dalam susun lapis masyarakat, diikuti oleh kerabat di raja, pembesar termasuk golongan agama, iaitu Brahmin, rakyat dan golongan hamba. -raja menjadi ketua kerajaan dan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahannya -Raja dibantu oleh kerabat diraja, pembesar, dan ahli agama iaitu golongan Brahmin. -Setiap perintah raja adalah menjadi undang-undang yang wajib dilaksanakan -Rakyat tidak berhak mempertikaikan setiap undang-undang dan mematuhi setiap undang-undang. -Raja dikehendaki menjalankan pemerintahan yang adil untuk rakyatnya. -Rakyat takut untuk menderhaka kepada raja walaupun raja tidak berlaku adil. -Rakyat percaya bahawa raja merupakan bayangan tuhan -Menggunakan konsep Dewa-raja -Raja dikatakan mempunyai kuasa kesaktian -Lahirnya unsur mitos dan lagenda tentang asal-usul raja bagi menguatkan kedudukan dan status raja sebagai pemerintah. -Pelbagai adat-istiadat telah diwujudkan untuk mengukuhkan lagi kedaulatan seseorang raja. Contohnya istiadat pertabalan raja. -Golongan Brahmin akan memulakan istiadat dengan upacara mantera, membaca doa dan sebagainya. -Tujuannya ialah untuk membezakan kedudukan raja daripada golongan yang diperintah. -Raja menguasai seluruh alam semesta. -Raja telah mendirikan kompleks kota -Mengikut konsep Orde Cosmos, Negara dianggap sebagai suatu alam semesta. -Raja dan ibu kotanya dianggap sebagai pusat alam dan pusat pemerintahan. -Raja bertanggungjawab untuk menjaga kesejahteraan Negara dan rakyat selaras dengan Dharma. { Terangkan 5 pengaruh Hindu-Buddha dalam siatem pentadbiran kerajaan awal di Asia Tenggara / Jelaskan kedudukan raja setelah agama Hindu-Buddha mempengaruhi sistem pemerintahan}

b) Nyatakan 4 ciri pentadbiran yang diamalkan dalam kerajaan Angkor (4M) i. ii. iii. iv. Raja Angkor dianggap sebagai raja dewa dan berada di puncak pemerintahan. Raja Suryavarman II membina Angkor Wat sebagai lambang orde kosmos Raja dibantu olh pembesar dalam hal pentadbiran Mereka terdiri daripda pegawai tentera dan hakim dalam hal pentadbiran Di setiap daerah, terdapat pembesar daerah atau gabenor. Golongan Brahmin membantu dalam bidang keagamaan.

c) Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha dalam pemerintahan kerajaan Srivijaya. (8M) i. ii. Agama Buddha Mahayana mempengaruhi sistem pemerintahan kerajaan Srivijaya. Raja menganut agama Buddha Mahayana. Terdapat pentadbiran pusat san pentadbiran daerah. Pentadbiran pusat dianggotai oleh kumpulan anak raja seperi yulvaraja, pratiyuvaraja, raja kumara dan raja putra. Seorang daripada mereka bakal menggantikan raja kecuali raja putra kerana beliau anak gundik. Di bawah anak raja ialah ketua pentadbiran pusat yang bergelar parvanda atau senapati Hakim, temenggung dan penghulu berada di bawah parvanda Hamba raja berada paling bawah dalam hierarki entadbiran. pentadbiran daerah diketuai oleh kumpulan datu. Datu yang dilantik oleh raja bergelar parvanda (berketurunan raja) dan bhupati (orang-orang kaya) Datu perlu mengikuti upacara angkat sumpah taat setia di Telaga Batu, Palembang. Ini berdasarkan bukti jumpaan batu bersurat yang bertarikh 683M.

iii.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 4.Candi adalah salah satu monument yang menjadi peninggalan penting kerajaan awal Asia Tenggara. a) Jelaskan fungsi candi kepada kerajaan awal di Asia Tenggara ( 8 m ) -Candi adalah monumen keagamaan bagi agama Hindu dan Buddha -berperanan sebagai rumah ibadat. -Candi sebagai tempat menyimpan abu mayat atau jenazah diraja dan keluarganya. -Candi juga sebagai tempat menyimpan patung dewa utama bagi sesebuah kerajaan awal. -Candi menjadi lambang kepada keagungan seseorang pemerintah -Lambang kehebatan seni binanya. -Candi Angkor Wat dan Candi Borobudur melambangkan konsep orde kosmos. -Candi Angkor Wat dibina oleh Suryawarman II yang bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan kedaulatan kerajaan Suryavarman II ekoran daripada kejayaan baginda mengalahkan kerajaan Champa dan menyatukan Kampuchea.

b) Huraikan ciri-ciri penting Candi Borobudur yang melambangkan konsep ajaran Buddha (8m) -Candi Borobudur dibia pada zaman kerajaan Sailendra dan terletak di Pulau Jawa, Indonesia. -Ia mengambil masa 75 tahun untuk disiapkan. -Ia mewakili agama Buddha Mahayana -berasaskan ajaran agama Buddha iaitu Jalan Mulia berlapis Lapan - berkaitan dengan kehidupan, kematian serta cara hidup yang berharmoni dengan alam sekitar. -Nama Borobudur berasal dari nama Bhumisambaranhudara daipada batu bersuat betarikh 842M yang bermaksud “Gunung timbunan kebaikan di atas 10 peringkat Bodhisatva. -terdiri daripada sembilan tingkat -terdapat pagar lakan dengan relief lukisan Buddha. -Bahagian paling atas adalah dianggap sebagai tertinggi dan lambang kepada pencapaian tahap nirwana, iaitu tahap manusia membebaskan diri daripada nafsu. -Mengikut ajaran agama Buddha, Candi Borobudur terbahagi kepada tiga tingkat utama -setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan yang diwakili oleh patung stupa dan patung Buddha. -Di tingkat pertama, terdapat ukiran cerita Gautama Buddha. -Konsep Jalan Mulia Berlapis Lapan dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu: a) kebijaksanaan (panna), penilaian yang benar dan pemahaman yang benar. b)Peringkat kedua adalah Samadhi(penumpuan), tindakan yang benar, cara hidup yang benar dan pengucapan yang benar. c) Di peringkat ketiga adalah mora(sila), pertimbangan yang benar, tumpuan yang benar dan usaha yang benar.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 c) Huraikan ciri-ciri penting pengaruh Hindu/Buddha dalam kesenian candi di Lembah Bujang,Kedah - Candi di Lembah Bujang(Kedah Tua) dibina berasaskan kepada pemujaan dewa Hindu dan Buddha. Terdapat banyak candi di Lembah Bujang. Antaranya Candi Bukit Batu Pahat, Candi Pendiat, Candi Pangkalan Bujang dan sebagainya. -Reka bentuk candi-candi di Lembah Bujang menunjukkan adunan seni bina tempatan dengan seni bina Hindu dan Buddha. -Candi agama Hindu terbahagi kepada dua iaitu Vimana (bahagian suci tempat arca keagamaan, tempat penyembahan patung dewa Hindu dan Buddha) dan Mandapa (bahagian luar) Mandapa merupakan tempat penganut-penganut agama Hindu dan Buddha berkmpul sebelum masuk ke bahagian vimana. -Dinding-dinding di bahagian vimana dibuat daripada batu-bata dan batu laterit. -Candi berunsur Buddha memiliki pelan jenis cruciform

d) Pada pandangan anda, apakah kemahiran yang perlu ada untuk membina sebuah candi? (4m) i. ii. iii. iv. v. Kemahiran mengukir kemahiran memahat kemahiran mencari bahan yang sesuai penguasaan ilmu geometri Ilmu agama (2m)

e) Pada pendapat anda, mengapakah raja dalam kerajaan awal membina candi? Jawapan: Nyatakan beberapa fungsi pembinaan candi}

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

5.

Kepentingan Bahasa Sanskrit

a) Terangkan kepentingan kewujudan Bahasa Sanskrit di Asia Tenggara. / Huraikan 5 kepentingan bahasa Sanskrit terhadap perkembangan bahasa dan kesusasteraan di Asia Tenggara (8m) i. Bahasa Sanskrit merupakan bahasa golongan Brahmin yang telah tersebar luas dalam kerajaan awal di Asia Tenggara . Bahasa Sanskrit merupakan bahasa sarjana yang terdapat pada buku-buku agama dan batu bersurat.Ia meningkatkan pencapaian dalam intelek masyarakat. Ini diperlihatkan melalui catatan-catan pada batu bersurat yang menceritakan keagungan kerajaan, undang-undang, dan salasilah raja dan agama. Contohnya Batu Bersurat Kutei di Kalimantan yang menerangkan salasilah kerajaan dan upacara keagamaan manakala batu bersurat di Sungai Emas, Lembah Bujang menceritakan tentang agama Buddha. Pengaruh bahasa Sanskrit juga terdapat pada batu besurat di Bukit Mertajam, Pulau Pinang yang ememaparkan beberapa bacaan doa untuk belayar supaya tidak ditimpa sebarang bencana. Sebahagian besar inskripsi di Palembang adalah ditulis dalam bahasa Melayu kuno yang berkaitan dengan pemerintahan dan amaran raja kepada rakyat dan pembesar agar tiak menderhaka kepada raja. Ia telah diahat pada batu yang memerlukan kemahiran yang tinggi dalam seni memahat tulisan pada batu agar ia tidak pecah dan boleh dibaca. Bahasa Sanskrit juga menambahkan perkembangan kesusasteraan di Asia Tenggara melalui epik Ramayana, Mahabharata dan Puranas. Epik-epik ini menyumbang kepada unsur mitos yang terdapat dalam kesusasteraan klasik di Asia Tenggara. Pengaruh kedua-dua epik ini dapat dikesan dam kesusasteraan Jawa kuno iaitu dalam bentuk puisi dan rosa seperti Negarakertagama, Sutasomo dan Kunjakarna. Cerita wayang kulit, seni drama, tarian, mantera yangdiadun dan disesuaikan dengan unsur tempatan juga mmemperlihatkan pengaruh ini. Antara lain ialah Hikayat Sang Samba dan Hikayat Pendawa Lima. Bahasa Sanskrit juga telah digunakan bagi tujuan arahan dan pemberitahuan kepada rakyat. Ia merupakan bahasa keagamaan dan bahasa berkaitan. Contohnya yang dilihat pada batu bersurat yang dijumpai di Lembah Bujang. Jampi dan mantera diucapan dalam bahasa Sanskrit untuk memohon kesejahteraan hidup, keselamatan dalam pelayaran, gangguan makhluk alus dan sebagainya. Penggunaan bahasa Sanskrit juga digunakan untuk mengisahkan keadaan masyarakat zaman lampau seperti susunlapis masyarakat, kegiatan ekonomi di samping mencerminkan nilai budaya masyarakat seperti yang dipaparkan melalui wayang kuli. Kewujudan pengaruh bahasa Sanskrit juga dapat memperkayakan perbendaharaan kata bahasa Melayu. Banyak perkataan Sanskrit terdapat dalam bahasa Melayu dan kekal hingga hari ini. Contohnya dosa, pahala, rupa, manusia kekal sehingga hari ini.

ii.

iii.

iv. v.

vii.

viii.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 b) Terangkan pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kesusasteraan i. ii. Dalam bidang kesusasteraan Melayu, Bahasa Sanskrit memainkan peranan yang penting sebagai bahasa intelektual Ia merupakan bahasa sarjana yang dibawa ke Asia Tenggara melalui proses pengundian yang dialami oleh masyarakat oleh masyarakat semaa kemunculam kerjaan-kerajaan aal. Pengaruh bahasa Sanskrit jelas terlihat pada kitab-kitab agama, sastera dan pada batu-batu bersurat. Batu-batu bersuat yang banyak ditemui di tapak-tapak sejarah awal Asia Tenggara mengandungi maklumat tenttang pemerinthan, raja dan undang-undang. Contohnya batu bersurat yang ditemui di Kutei, Kalimantan dan Sg Mas, Lembah Bujang. Ia telah memperkayakan lagi bahasa-bahasa peribumi di Asia Tenggara seperti bahasa Melayu kuno dan bahasa Jawa kuno. Hasil-hasil kesusasteraan tempatan turut dipengaruhi oleh epik-epik Hindu seperi Ramayana dan Mahabharata. Contoh karaya-karya tempatan yang menerima pengaruh ini ialah Hikayat Sang Boma, Hikayat Seri Rawa dan Hikayat Pendawa. Pengaruh epik-epik ini dapat dilihat dalam kesusasteraan Jawa kuno seperti Negarakertagama dan Arjunawiwaha.

iii.

iv. v.

vi.

c) Bagaimanakah Bahasa Melayu dapat mengambil-alih bahasa Sanskrit di Tanah Melayu walaupun pengaruh Hindu-Buddha bertapak awal di Tanah melayu. i. ii. iii. iv. Bahasa Sanskrit hanya terbatas kepada golongan Brahmin sahaja. Bahasa Sanskrit hanya digunakan dalam upaca rasmi dan menulis kitab. Bahasa Melayu boleh digunakan harian. Bahasa Melayu digunakan dalam semua aktiviti.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

BAB 4 TING 4: KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH. 1 Rajah berikut menunjukkan penyebaran Islam di Makkah

Secara rahsia Secara terbuka a.

3 Tahun 10 Tahun

Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w. menyebarkan agama Islam secara rahsia pada peringkat awal? (4 markah) i. Sebagai satu strategi untuk menyebarkan agama Islam ii. Agama Islam baru dikenali iii Bilangan penganut Islam masih sedikit iv. mengelakkan penentangan v. Bimbang asas Islam dihancurkan Bagaimanakah Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan agama Islam secara terbuka? i. Berdakwah kepada keluarga Abu Muttalib terutama apabila turunnya wahyu yang meminta Baginda menyebarkan Islam kepada kaum kerabat baginda. Baginda juga bermusyawarah dengan para sahabat. ii. Mengadakan majlis ceramah di rumah Ali bin Abu Talib iii. Menerangkan tentang Islam. Terdapat ahli keluarga yang menerima dan ada yang menolak seruan Baginda. Contohnya Abu lahab, bapa saudara Baginda yang paling kuat menentang. iv. Berdakwah kepada orang ramai di Bukit Sala setelah menerima wahyu alHijr ayat 94. Kuliahnya dihadiri oleh semua ketua pentadbir kota Makkah. Di Bukit Sala, Nabi Muhammmad s.a.w berdebat dengan Abu Lahab sehingga dakwah Islamiah yang hendak disampaikan oleh baginda terganggu. Pada pendapat anda, mengapakah agama Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w diterima oleh orang Arab (10 markah) i. Agama Islam memberi layanan yang sama kepada semua umatnya ii. Tertarik dengan kemurnian agama Islam iii Nabi Muhammmad menyebarkan agama Islam dengan bijaksana iv. Baginda menyebarkan agama Islam secara lemah-lembut dan berhikmah v. Baginda tidak menggunakan paksaan vi. Baginda memujuk orang ramai dengan menggunakan akal fikiran vii. Baginda mengunakan kaedah membandingkan – antara nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai akhlak yang disarankan oleh Islam. viii. Baginda membaca ayat al-Quran (walhal Baginda adalah seorang yang tidak mengenal huruf .) untuk menjawab pertanyaan para sahabat berkaitan Islam ix. Baginda memberi penerangan x. Baginda menunjukan teladan yang baik xi. Baginda menunjukkan sifat-sifat yang baik semasa menyebarkan Islam seperti berakhlak mulia, mempunyai kesabaran yang tinggi serta mempunyai kekuatan dari segi fizikal, mental dan rohani.

b.

c.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

2.

Dakwah Islamiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammmad s.a.w. telah menimbulkan reaksi positif dan negative masyarakat Arab.

a.Huraikan factor-faktor yang menyebabkan orang Quraisy menentang ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? (8 Markah) i. Kepercayaan dan amalan tradisi orang Quraisy berbeza dengan Islam Mereka mempercayai animisme dan menyembah patung berhala Manakala ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa ii. Islam menganjurkan persamaan taraf sesama manusia iii. Orang Quraisy mementingkan darjat dalam masyarakat iv. Islam melarang perbutan mencuri dan menindas v. Orang Quraisy mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas Nabi Muhammmad s.a.w. sebagai nabi. Mereka menganggap sekiranya mereka memeluk Islam, mereka terpaksa tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. Mereka sering bersaing untuk menjadi pemerintah di Makkah. vi. Mereka bimbangg pengaruh dan kedudukan keluarga mereka di Makkah tergugat dengan perkembangan Islam vii. Islam melarang penyembahan berhala. Orang Quraisy bimbang perusahaan mengukir patung dan perniagaan patung berhala terjejas. b.Jelaskan tindakan yang diambil oleh orang Quraisy untuk menentang penyebaran Islam di Makkah. (6 Markah) i. Nabi Muhammad s.a.w. dicemuh dan diganggu semasa beribadat ii. Penyair Quraisy mengejek ajaran Islam menerusi puisi mereka iii. Orang Quraisy memujuk Nabi Muhammad agar menghentikan dakwah Islamiah dengan menawarkan kedudukan, harta dan wanita cantik iv. Orang Quraisy melakukan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w dan keluarganya. Pernyataan pemulauan digantung di Kaabah. Pemulauan dilakukan selama 3 tahun. Orang Quraisy juga tidak berniaga dengan keluarga nabi Muhammad s.a.w serta tidak memberikan sebarang bantuan kepada keluarga Nabi Muhammad s.a.w. Mereka juga tidak berkahwin dengan anggota kelaurga Baginda. v. Apabila usaha-usaha menemui kegagalan, orang Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. c.Apakah langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk mengatasi penentangan orang Quraisy? (6 Markah) i. Nabi Muhammad menghadapi penentangan tersebut dengan tabah dan sabar ii. Nabi Muhammmad s.a.w menyuruh pengikutnya berhijrah ke Habsyah untuk mendapat perlindungan iii. Nabi Muhammad s.a.w. dan Zaid bin Haithah membuat rancangan untuk menyebarkan Islam ke Taif tetapi usaha ini kurang berkesan sebab ia tidak dapat mengurangkan penentangan daripada Arab Quraisy. iv. Akhirnya, Nabi Muhammad s.a.w mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah pada tahun 622M. JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

v.

Penghijrahan dibuat berdasarkan perintah Allah dan jemputan suku Aus dan Khazraj dari Madinah.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

SOALAN TAMBAHAN: 1. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammmad semasa Baginda berdakwah di Makkah. Rangka jawapan: 1.0 Pengenalan Semenjak kegiatan dakwah dilaksanakan oleh orang Islam secara terbuka, orang Musyrikin Quraisy mula melakukan kekejaman, tindakan ganas dan menyeksa orang Islam. Mereka turut mencabar Nabi Muhammad s.a.w supaya mengadakan mukjizat seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Pelbagai soalan juga diajukan untuk menghina keRasulan Nabi Muhammad s.a.w. 2.1 Ejekan dan hinaan Apabila Nabi Muhammmad mula menyelar agama berhala kaum Quraisy, para pembesarnya berasa terhina lau bertindak. Mereka datang menemui Abu Talib, bapa saudara Baginda . mereka mengadu kepadanya tentang perbuatan anak saudaranya yang menyelar agama nenek moyang mereka. Mereka meminta Abu Talib menasihati anak saudaranya itu, jika tidak mereka akan bertindak sendiri. Abu Talib meminta supaya bertenang dan menyuruh mereka pulang. Tetatpi nabi Muhammad s.a.s tetap meneruskan seruan dakwahnya. Pembesar Quraisy berjumpa Abu Talib buat kali kedua dan memberi amaran bahawa mereka akan bertindak terhadap perbutan Nabi Muhammmad s.a.w. Setelah mendapat ugutan tersebut, Abu Talib berjumpa dengan Nabi Muhammad s.a.w meminta supaya memberhentikan seruannya. Nabi Muhammmad s.a.w. enggan meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kanank Baginda dan bulan di tangan kiri. Lalu Abu Talib hanya membiarkan sahaja Nabi uhammad s.a.w dengan usha dakwahnya. Pujukan Apabila pihak Musyrikin gagal memenangi hati Abu Talib, mereka cuba pula memujuk Nabi Muhammmad s.a.w. dengan menawarkan perempuan, harta serta pangkat supaya Baginda meninggalkan seruan kepada Islam. Semua ini ditolak oleh Baginda, malah Baginda terus berdakwah dan menyelar agama berhala. Penyeksaan ke atas orang Islam Setelah gagal memujuk Nabi Muhammad s.a.w, pihak Quraisy mula mengambil tindakan keras dengan melakukan penyeksaan terhadap orang Islam. Pada peringkat ini, mereka menyiksa orang miskin dan golongan hamba yang lemah. Antara mereka yang tersiksa ialah Bilal bin Rabah dan Khabab bin al-Aratt dengan pelbagai bentuk kekejaman. Mereka ini kebanyakkannya terdiri daripada golongan lemah, termasuk wanita. Meskipun ramai orang Islam yang tersiksa, bilangan mereka yang memeluk Islam terus bertambah. Mla bapa saudara Nabi Muhammmad s.a.w yang bernama Hamzah turut memeluk Islam. Kaum Quraisy semakin berani mengenakan tekanan terhadap orang Islam. Setelah meilhat keadaan yang serius ini, Nabi Muhammad s.a.w menasihatkan para sahabat baginda supaya pegi ke Habsyah memandangkan bahawa di sana terdapat sorang raja Kristian yang adil, Najasyi. Kemuncak kepada penentangan kaumQuraisy ini ialah percubaan untuk membunuh nabi Muhammmad s.a.w. Peristiwa ini telah membawa kepada penghijrahan Nabi Muhammmad s.a.w ke Madinah pada tahun 622M. JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

2.2

2.3

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

02

Jelaskan faktor-faktor penentangan Musyrikin Arab terhadap dakwah Nabi Muhammad S.A.W dan huraikan cara baginda menangani penentangan tersebut. Rangka Jawapan 1.0 Pengenalan Wahyu kedua kepada Nabi Muhammmad S.A.W aitu Surah al-Mudathir dan turunnya surah ini telah mengesahkan pelantikan Nabi Muhammmad sebagai seorang nabi dan rasul Allah dan baginda wajib menyampaikan dakwah Islam. Di peringkat pertama selama 3 tahun, Baginda melakukan seruan kepada keluarga sendiri dengan secara lembut dan penuh hikmah. Di peringkat terbuka, dengan berkat usaha Abu Bakar, lebih ramai kaum Quraisy menerima Islam. Namun begitu, kegiatan dakwah Islamiah Baginda mendapat penentangan daripada orang Quraisy. Mereka melakukan kekejaman, tindakan ganas dan menyeksa orang Islam di samping mengejek dan mencabar Nabi Muhammad s.a.w dalam berbagai bentuk. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kaum Musyrikin Quraisy menentang usaha dakwah Nabi Muhammad s.a.w. Antaranya ialah: 2.0 Isi-isi penting Faktor-faktor penentangan 2.1 Ingin mengekalkan kuasa dan pengaruh: Mereka ingin mengekalkan kuasa dan pengaruh. Sebelum ini, kepimpinan kota Makkah terletak di tangan kuasa Bani Hashim. Dari Abd Mutalib dan kemudian kepada Abu Talib. Sudah tentu kepimpinan itu akan diwarisi oleh Nabi Muhammad s..a.w kerana keupayaan Baginda yang luar biasa. Ini membawa maksud bahawa kepimpinan akan terus kekal di tangan keluarga Bani Hashim. Persamaan taraf anjuran Islam Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w ialah agama tauhd yang menyeru kepada keadilan social dan persaman taraf sesame manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan sistem social Jahiliah yang masih dikuasai oleh kaum bangsawan Quraisy. Mereka tidak boleh menerima kedudukan hamba atau wanita yang sama taraf dengan mereka dengan kedatangan Islam. Pembebasan hamba juga akan menyebabkan mereka hilang sumber tenaga kerja mereka. Di samping itu, dalam sistem social jahiliah, wanita hanya dilihat sebagai tempat memenuhi hawa nafsu mereka. Mempertahankan pusaka nenek moyang Amalan menyembah berhala ini sudah berakar-umbi turun-temurun daripada nenek-moyang mereka. Unsur pusaka ini mempunyai implikasi yang luas dan mendalam. Ia melibatkan taraf social dan politk serta ekonomi orang Quraisy yang mengamalkan penjualan patung berhala. Seandainya mereka memeluk agama Islam, mereka tidak boleh lagi menjual patung tersebut. Penjualan patung menjadi punca rezeki mereka. Penjaga berhala turut akan kehilangan pekerjaan mereka. Mereka juga sensitive apabila berhala mereka dicaci dan dihina. Kerana tidak ingin tinggalkan amalan warisan ini, mereka menentang agama Islam yamg dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w.

2.2

2.3

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

2.4

Takutkan hari pembalasan Islam menganjurkan manusia agar menyakini dengan kewujudan hari pembalasan yang merupakan sebahagian daripada Rukun Iman. Segala amalan di dunia, sama ada baik mahu pun jahat, akan diambil-kira oleh Allah s.w.t. pada hari kemudian. Berita kiamat ini menakutkan kaum Quraisy memandangkan mereka banyak melakukan perkara yang ditegah oleh Islam seperti membunuh dan berzina.; melakukan penipuan dalam perniagaan dan sebaginya. Namun, menerusi agama berhala, dosa boleh diampuni melalui engorbanan terhadap berhala. Hal ini menyebabkan mereka takutkan Islam dan lebih senang dengan agama Berhala. Perasaan iri hati. Mereka amat tidak senang hati dengan kedudukan Nabi Muhammad s.a.w sebagai seorang Nabi dan Rasul. Mereka tidak menerima bahawa seorang anak yatim piatu dipilih menjadi seorang Nabi dan Rasul walhal mereka lebih layak kerana kedudukan mereka sebagai golongan bangsawan. Rasa marah dan tidak puas hati di kalangan kaum Quraisy menyebabkan mereka menjalankan pemboikotan dan pemulauan terhadap Bani hashim seluruhnya. Tiada urusan jual-beli termasuk sebarang perkahwinan boleh dibenarkan antara angsa Quraisy yang lain dengan Bani Hashim. Terputusnya bekalan makanan dan ubatan telah menyebabkan kematian Abu Talib dan Khadijah. Kemuncak kepada penentangan Quraisy ialah percubaan untuk membunuh Nabi Muhammmad s.a.w sehingga membawa kepada penghijrahan Nbi Muhammad dan musliman lain ke Madinah pada 622M /1 Hijrah.

2.5

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

BAB 5 TING 4: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH   1 Perjanjian Aqabah Pertama Perjanjian Aqabah Kedua Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.w dengan suku kaum Aus dan Khazraj

Maklumat di atas menunjukkan perjanjian yang telah dimeterai antara Nabi Muhammad s.a.w dan orang Arab Madinah. a) Nyatakan kandungan Perjanjian Aqabah Pertama .(m.s 118-119) - Suku Aus dan KHazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul - mereka berjanji akan membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w - tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri, berzina, minum arak,

b) Nyatakan tiga isi penting Perjanjian Aqabah Kedua.(m.s 119) - Mengukuhkan lagi taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. - Menjemput Nabi Muhammad s.a.w dan orang Islam di Makkah berhijrah ke Madinah - Mereka secara sukarela akan menyediakan tempat tinggal - Menjanjikan keselamatan untuk baginda dan orang Islam Makkah - Menyatakan kesediaan mempertahankan Islam c ) Namakan seorang tokoh pendakwah yang dihantar ke Madinah selepas Perjanjian Aqabah Pertama.(m.s 118) - Mus’ab bin Umair d) Berikan sebab mengapa keadaan Madinah tidak aman sebelum penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w - pergeseran berlaku dalam kalangan suku Arab - penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 2

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September 622 M. a) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan tiga konsep hijrah menurut Islam. (m.s 119- 120) - perkataan Arab yang bermakna perpindahan - berlaku dari satu tempat ke tempat yang lain - konteks Islam, perpindahan orang Islam Makkah ke Madinah - Perpindahan adalah bertujuan untuk memperkukuhkan kedudukan Islam - merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam. - perjuangan untuk menegakkan kebenaran - meninggalkan keburukan dan kejahatan. - Hijrah merupakan lambang semangat ingin berubah. - perubahan dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku. Jelaskan hujah yang boleh mematahkan hujah orientalis Barat yang mengatakan hijrah sebagai suatu pelarian. (m.s 120) - Berdasarkan jemputan dan persetujuan penduduk Madinah - disambut dengan rela dan meriah oleh orang-orang Madinah. - Mereka juga telah diberi tempat tinggal - dijamin keselamatan - Nabi Muhammad SAW sendiri telah dilantik sebagai pemimpin Madinah - baginda diterima oleh kesemua golongan masyarakat Madinah

b)

c) Nyatakan sebab dan tujuan hijrah. (m.s 121) - Bagi meneruskan dakwah Islamiah - Perintah Allah SWT menerusi wahyu - meneruskan penyebaran Islam kerana sewaktu di Makkah, ancaman, dan tentangan daripada orang Quraisy telah menjejaskan penyebaran agama Islam. - strategi baru untuk mengukuhkan dan mengembangkan agama Islam. - jemputan penduduk Madinah dalam perjanjian Aqabah pertama dan kedua d) Apakah kepentingan hijrah kepada umat Islam? - titik permulaan perkembangan agama Islam secara meluas dan pesat - kegiatan dakwah Islam dapat dilakukan secara aman tanpa halangan. - membentuk perpaduan masyarakat Islam - disatukan dibawah satu akidah - mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar -menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Makkah dengan orang Islam Madinah -Pembentukan negara Islam yang pertama -melahirkan sebuah pemerintahan masyarakat Islam yang adil, stabil, dan maju. - Hijrah juga telah memulakan satu kalendar baru bagi umat Islam - telah dijadikan sebagai kalendar umat Islam -menukar nama Yathrib kepada Madinah al-Munawwarah atau yang bermaksud “Kota yang Bercahaya”. -Hijrah juga telah menunjukkan sikap toleransi kaum dan semangat tolong menolong -Kesanggupan penduduk Madinah membantu golongan Muhajirin - sokongan dan pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar al-Siddiq, Ali bin Abu Talib, dan Abdul Rahman bin Auf. -Peranan kaum wanita -Hijrah juga telah menunjukkan ketabahan hati dan kebesaran jiwa Nabi Muhammad SAW - sanggup berkorban dan meninggalkan kesenangan hidup demi memperjuangkan Islam -tidak pernah berputus asa apabila menempuh kegagalan. -menampakkan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi perjuangan -merangka sebuah perlembagaan untuk mentadbir Madinah yang dinamakan Piagam Madinah JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PERJANJIAN HUDAIBIYAH 3. a) Ceritakan peristiwa penting yang membawa kepada berlakunya Perjanjian Hudaibiyah. -Pada tahun 628 M (6H), Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya telah berhasrat untuk mengerjakan umrah di Makkah. -Kota Makkah sangat penting bagi mereka kerana disitu letaknya kaabah yang menjadi pusat ibadat bagi orang Islam. -tempat asal orang Muhajirin -tempat turunnya wahyu pertama. -Kedatangan orang Islam ini telah menimbulkan syak kepada kaum Quraisy tentang niat sebenar umat Islam. -disekat oleh orang Arab Quraisy di Hudaibiyah. -tercabar dan bimbang dengan kekuatan orang Islam. -Di Hudaibiyah, orang Islam telah cuba untuk memberitahu tujuan sebenar kedatangan mereka menerusi utusan yang dihantar iaitu Uthman bin Affan -pihak Quraisy tidak memperdulikan hasrat orang Islam tersebut. -Orang-orang Islam telah mendapat khabar angin bahawa Uthman telah dibunuh -Mereka telah berikrar dan bersumpah setia untuk membela kematian Uthman. -orang Quraisy telah menghantar Suhail bin Amru untuk berunding. -Rundingan ini telah dimeterai di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. -Pada peringkat awal,perjanjian tersebut tidak dapat diterima sepenuhnya oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. -mengganggap perjanjian tersebut hanya menguntungkan pihak Arab Quraisy. - akhirnya dapat menerimanya sebagai satu pengajaran yang besar. (b) Nyatakan isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah -Bersetuju untuk mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. -Kabilah Arab yang lain bebas untuk memihak sama ada kepada orang Islam Madinah atau orang Quraisy Makkah. -Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak dipulangkan. -Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenarannya penjaganya perlu dipulangkan semula. -Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya iaitu 7 Hijrah. c) Jelaskan kepentingan Perjanjian Hudaibiyah kepada umat Islam. -Kaum musyirikin Makkah telah memberikan pengiktirafan kepada negara Islam Madinah -Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara. -Gencatan senjata selama 10 tahun telah memberi peluang kepada orang-orang Islam untuk menyebarkan dakwah. -Pengaruh Islam semakin meluas dan bilangan orang yang memeluk Islam semakin meningkat. Orang Islam berpeluang untuk menunaikan haji pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 629 M. -Ia memberikan kebebasan kepada orang Islam untuk memasuki Makkah dan seterusnya beribadat di Kaabah pada bilabila masa. -Tempoh perdamaian dalam Perjanjian Hudaibiyah telah membolehkan Nabi Muhammad SAW merangka program dakwah yang berkesan di Tanah Arab secara aman. -Orang Arab selepas Perjanjian Hudaibiyah bebas untuk menganut agama yang mereka suka tanpa sekatan daripada mana-mana pihak. -Perjanjian Hudaibiyah juga menggambarkan bahawa Islam tersebar secara aman. -Sikap toleransi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islam telah menyebabkan ramai orang -musyrikin Makkah tertarik kepada Islam termasuklah Khalid bin Al-Walid, seorang panglima perang yang terkenal. -Tokoh-tokoh lain yang memeluk agama Islam ialah seperti Amru bin al-As dan Uthman bin Talhah. -Perjanjian tersebut telah menggambarkan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul dan dikagumi. - Setiap tindakannya dilakukan secara berhati-hati dan tidak terburu-buru. -Kedudukan umat Islam semakin kuat dan mereka bersedia untuk menghapuskan musuh-musuh Islam terutamanya daripada kalangan Yahudi yang sentiasa mencari jalan untuk memecahbelahkan umat Islam. -Perjanjian Hudaibiyah ini hanya bertahan selama dua tahun sahaja kerana Orang Arab Quraisy telah melanggar syarat perjanjian. -Mereka telah memberi sokongan kepada Bani Bakar yang sedang berperang dengan Bani Khuza’ah. -Nabi Muhammad SAW telah bertindak tegas dalam hal ini iaitu menyediakan pasukan tentera untuk dihantar ke Makkah. -Perjanjian Hudaibiyah menjadi perintis kepada pembukaan semula Kota Makkah.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

  

Perang Badar Perang Uhud Perang Khandak

4 a)Pihak manakah yang terlibat dalam peperangan di atas? -Orang Islam -Orang Quraisy Makkah b) Nyatakan dua prinsip peperangan yang digariskan oleh Islam. -Allah SWT membenarkan orang Islam berperang apabila mereka diserang oleh musuh. -Allah SWT juga membenarkan berperang untuk mencari keamanan supaya tempat ibadat mereka terjaga. -Setiap pertempuran adalah untuk menentang kezaliman dan mempertahankan diri c) Berikan dua garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan. -Tidak dibenarkan membunuh orang yang lemah. -tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan dan tanaman. -dilarang memusnahkan rumah ibadat agama lain. d) Apakah sifat yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar? -mengampunkan tawanan Arab Quraisy, wanita dan kanak-kanak telah dibebaskan. -Sementara tawanan lelaki diberi syarat untuk membebas diri mereka. -Tawanan lelaki yang berjaya mengajar kira-kira 10 orang kanak-kanak Islam membaca dan menulis sehingga pandai akan dibebaskan. e) Apakah pandangan anda peperangan yang berlaku pada hari ini? -Membunuh golongan yang tak berdosa. -Merosakkan harta benda awam. -Merosakkan rumah ibadat. -Kanak-kanak dan orang tua menjadi mangsa.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PEMBUKAAN SEMULA KOTA MEKAH 5 (a) Berikan dua sebab berlakunya pembukaan semula kota Makkah. -orang Quraisy telah mencabuli salah satu syarat Perjanjian Hudaibiyah. -membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza’ah yang merupakan sekutu Islam. -membunuh beberapa orang Bani Khuza’ah yang berpihak kepada Islam. -Pembukaan Kota Makkah merupakan strategi jangka panjang bagi meneruskan penyebaran Islam. b)Namakan dua panglima tentera Islam yang mengetuai gerakan pembukaan semula Kota Makkah. -Khalid bin al-Walid -Abu Ubaidah al-Jarrah -Saad bin Ubadah -Zubair al-Awam c)Apakah faktor yang menyebabkan tentera Islam berjaya menakluki kota Makkah dengan mudah? -Bapa saudara Nabi Muhammad SAW iaitu al-Abbas telah memeluk agama Islam, begitu juga dengan Ketua Arab Quraisy iaitu Abu Sufian. -Mereka telah memeluk agama Islam sebelum tentera Islam sampai ke Makkah. -memelukan mereka bukan kerana takut dengan kekuatan tentera Islam tapi kerana menyedari perjuangan mereka sebelum ini adalah sia-sia. -Baginda telah menyediakan 10,000 tentera Islam yang diketuai oleh panglima-panglima yang gagah dan berpengalaman. -Mereka telah diketuai oleh empat pasukan yang diketuai oleh Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Saad bin Ubadah, dan Zubair al-Awwam. -Keempat-empat pasukan ini telah bergerak masuk ke kota Makkah menerusi empat arah yang berlainan iaitu arah utara, selatan, barat, dan barat daya Makkah. d) Nyatakan dua kesan penting pembukaan semula kota Makkah. -Pembukaan kota Makkah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. -Ramai orang Quraisy memeluk Islam, dan agama Islam telah muncul sebagai kota suci orang Islam hingga ke hari ini. -Pengislaman Abu Sufian dan Abbas merupakan faktor penting yang memudahkan kota Makkah dikuasai oleh orang Islam. -Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan jaminan keselamatan kepada mereka yang terkepung semasa pembukaan kota Makkah. -Setelah berjaya menguasai kota Makkah, Nabi Muhammad SAW telah tawaf sebanyak tujuh kali mengelilingi kaabah dan kemudian telah berpidato kepada umat Islam dengan membacakan ayat al-Quran yang menekankan kepentingan perpaduan diamalkan dalam sebuah masyarakat pelbagai bangsa. -Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sifat pemaafnya terhadap orang Arab Quraisy yang memberikan kejayaan penyebaran Islam seterusnya. -Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Kaabah telah terpelihara daripada unsur-unsur Jahiliah. -Semua berhala yang terdapat di sekeliling kota Makkah telah dimusnahkan dan digantikan dengan agama menyembah Allah SWT Yang Maha Esa. -Negara Arab telah tunduk kepada kuasa pemerintahan Islam. Nabi Muhammad SAW telah menghantar wakilnya ke daerah-daerah luar Makkah untuk melaksanakan hukum Islam dan berdakwah menyebarkan agama Islam. Kota Makkah telah dijadikan sebagai kota suci umat Islam dengan terdapatnya Kaabah di Makkah. -Kota Makkah telah menjadi tumpuan kesemua umat Islam seluruh dunia untuk melakukan ibadat. -Agama Islam telah berkembang dengan pesat, semua wilayah-wilayah Islam telah mengamalkan ajaran Islam dengan sepenuhnya. -Perkembangan ini telah menandakan bermulanya perkembangan Islam di kawasan-kawasan yang diduduki oleh orang Islam secara aman tanpa paksaan daripada mana-mana pihak. JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

-Kota Madinah tetap dijadikan sebagai pusat pentadbiran Islam. (e)Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan dilakukan jika inginkan sebuah negara yang yang maju dan dinamik? -Tidak meninggalkan al-Quran dan hadis. -Mempraktikkan Islam dalam kehidupan seharian secara menyeluruh. -Kesabaran, kebijaksanaan, dan kemurnian akhlak pemimpin. -Perpaduan dan keharmonian kaum. -Pemimpin mempunyai nilai murni.

BAHAGIAN B : SOALAN ESEI 1 a) Mengapakah Nabi Muhammad s.a.w bertindak untuk membuka semula kota Makkah pada tahun 630 M? b) Apakah faktor-faktor yang membolehkan tentera Islam membuka kota Makkah dengan mudah? c) Pada pendapat anda, mengapakah pembukaan kota Makkah oleh Nabi Muhammad s.a.w dianggap penting kepada dunia Islam? d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan dilakukan jika inginkan sebuah negara yang yang maju dan dinamik? e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sifat yang harus ada pada kita untuk menghadapi kesukaran seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW?

2 (a)Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang anda faham dengan Piagam Madinah? (b)Jelaskan lapan isi penting kandungan Piagam Madinah. (c)Terangkan kepentingan Piagam Madinah.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
BAB 6 TINGKATAN 4:PEMBENTUKKAN KERAJAAN ISLAM

Kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama di Damsyik Kerajaan Bani Umaiyah Tahap Kedua di Cordova 1 a) Nyatakan pengasas kedua-dua tahap di atas. -Muawiyah Bin Abu Sufyan -Abdul Rahman al-Dakhil b) Berikan tiga sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap pertama. -Pemerintahan menggunakan sistem khalifah. -sistem wazarah iaitu wazir telah dilantik sebagai pentadbir kerajaan pusat -gabenor mengetuai pentadbiran wilayah. -Sistem urus setia yang menguruskan hal-hal yang berkaitan rekod, surat-menyurat -terdapat beberapa bahagian seperti bahagian surat menyurat, bahagian cukai, bahagian ketenteraan, bahagian polis, dan bahagian kehakiman. -Perkhidmatan pos berkuda juga telah diperkenalkan. -Sistem hijabah iaitu mengawal keselamatan khalifah, dan sebagai pemegang amanah. -Hanya tiga pegawai sahaja yang dikecualikan daripada sekatan ini iaitu Bilal, Ketua Pos, dan Ketua Penyelia Makanan. -lima wilayah pentadbiran iaitu Hijaz, Yaman, dan seluruh Tanah Arab di bahagian tengah, hulu dan hilir Mesir. Kedua-dua bahagian Arab (Babilonia dan Asyor) dan bukan Arab (Parsi dan lain-lain) Al-Jazirah, Armenia, Azebaijan, dan negeri-negeri kecil Asia Minor. Afrika Utara hingga Barat Mesir (Andalusia dan kepulauan di Laut Tengah) -Pelantikan beberapa orang gabenor adalah untuk memastikan keberkesanan sistem pentadbiran di wilayah yang besar. -Kewujudan sistem ini telah memperlihatkan pengurusan pentadbiran yang sistematik dan jelas. -penubuhan empat buah jabatan iaitu Jabatan Cukai, Jabatan Surat Menyurat, Jabatan Urusan Am, dan Jabatan Urusan Cop Mohor Pemerintahan. -menubuhkan Diwanul Jundi (Jabatan Ketenteraan -penubuhan angkatan tentera darat dan laut. -Ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesat -Ilmu-ilmu ini meliputi bidang bahasa dan sastera, sains perubatan dan ilmu agama seperti hadis, fikah, tafsir dan tauhid. Kota Basrah telah dikenali sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan. c)Namakan dua orang tokoh ilmuan yang lahir dalam kerajaan di atas. -Khalil Ibn Ahmad (Pakar bahasa dan filologi Arab) -Sibawayhi (Pakar nahu Arab) -Jarir -Al-Farazdaq -Umar bin Abi Rabia’h -Jamil al-Uzri -Ibn al-Nafis -Urwah Bin Al-Zubair -Ibn Jarih -Hasan al-Basri -Wasil bin ‘Ata’

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
d)Apakah keistimewaan yang ada pada Cordova? -Kerajaan ini telah berjaya membina tamadun yang gemilang dalam bidang agama dan bukan agama. -Cordova telah menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah pada kurun ke 10 M. -Abdul Rahman III telah mengasaskan pusat pengajian tinggi yang menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah dan sebuah perpustakaan juga telah dibina semasa al-Hakam II. -Wujud 17 buah pusat pengajian serta 70 buah perpustakaan di Andalusia. -wujud sebuah universiti dan perpustakaan besar yang menjadi tumpuan pelajar dari seluruh dunia untuk menimba ilmu pengetahuan. -Bangsa Eropah telah mempelajari pelbagai ilmu daripada sarjana Islam yang berkembang di seluruh Andalus bukan sahaja di bandar Cordova, tetapi juga di bandar-bandar lain seperti Seville, Toledo, dan Granada. -Sebuah unit terjemahan didirikan di Toledo untuk memperterjemahkan karya-karya Yunani kepada bahasa Arab. - Orang-orang Eropah mendapat manfaat yang besar kerana berpeluang menimba ilmu pengetahuan daripada buku-buku terjemahan dan menerusi karya-karya sarjana-sarjana Islam yang terkenal. -Cordova telah dianggap sebagai pusat kegemilangan ilmu dan telah menjadi jambatan kepada masyarakat Eropah. -Dalam bidang seni bina, kerajaan Bani Umaiyah di Andalus telah membina beberapa buah masjid dan istana yang indah di Cordova dan Granada. -Masjid dan istana di Andalus telah dibina dan dihiasi dengan tulisan khat ayat-ayat al-Quran dalam pelbagai bentuk yang melambangkan kesenian Islam. -Dari segi ekonomi, kerajaan Bani Umaiyah di Cordova telah menubuhkan baitulmal yang memainkan peranan dalam mewujudkan sistem kewangan untuk mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara. -Hasil barangan tembikar, barang-barang perhiasan emas, dan perak juga dihasilkan di Andalus. -Cordova merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa. -Terdapat juga kilang membuat alat-alat senjata dan industri memproses kulit. -Orang Islam Andalus juga turut memperlihatkan kemajuan tentang cara memajukan tanah pertanian seperti, adanya sistem saliran, memilih benih-benih tumbuhan, dan cara menyuburkannya.

e)Pada pandangan anda, bagaimanakah kerajaan Bani Umaiyah di Cordova mampu menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan? -Penubuhan unit terjemahan. -Terdapat banyak universiti.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
2 a)Bagaimanakah berlakunya pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah? -Kerajaan Bani Abbasiyah telah muncul selepas kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah. -Kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah adalah disebabkan berlakunya penentangan di dalam dan luar negara. -Sikap tidak puas hati golongan yang bukan berketurunan Arab (golongan malawi) seperti bangsa Parsi, dan Barbar yang telah didiskriminasi oleh pemerintah Umaiyah. Mereka tidak diberi tempat dalam kerajaan walaupun mempunyai kelayakan. -Golongan ini juga telah dikenakan cukai yang tinggi daripada orang Islam lain yang berketurunan Arab. -Golongan mawali telah menyokong dan menyertai gerakan Abbasiyah untuk menentang pemerintahan Bani Umaiyah. -Khalifah kerajaan Bani Umaiyah juga tidak mempedulikan tentang rakyatnya, disamping mengabaikan ajaran Islam, sikap ini telah menimbulkan kemarahan rakyat. -Golongan Syiah (menyokong Ali) dan Khawarij (menentang Ali) telah menentang kerajaan bani Umaiyah kerana amalan pemilihan khalifah yang menggunakan sistem warisan. -Ini semua telah menjadi penyumbang kepada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah. -Pada peringkat awal gerakan ini telah ditaja oleh Ali bin Abdullah yang bergerak secara sulit. -Semasa zaman Khalifah Umar Abdul Aziz gerakan ini telah dijalankan secara terbuka. -Golongan ini telah menggunakan nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad SAW) untuk mendapatkan sokongan. -Revolusi ini mula dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dan berpusat di Khurasan dan Salamah alKhallal yang berpusat di Kufah. -Pada tahun 750 M, mereka telah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyyah dan mendirikan kerajaan baru yang dipanggil kerajaan Abbasiyah. b)Namakan dua orang khalifah kerajaan Bani Abbasiyah. -Abu Abbas al-Saffah (750 -754 M). - Abu Jaafar al-Mansur (754 - 775 M). - Harun al-Rasyid (786 - 809 M). -Abdullah al-Makmun (813 - 833 M).

c)Berikan dua peranan penting kerajaan Bani Abbasiyah sebagai pusat kegiatan intelektual. -Kota Baghdad telah memainkan peranan penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan tamadun. -Berlaku kegiatan bercorak ilmiah yang pesat melalui penulisan, terjemahan karya asing ke dalam bahasa Arab. -Kegiatan ilmiah tersebut telah melahirkan ramai tokoh, ahli bahasa, dan sastera yang serba boleh serta tokoh lain dalam bidang ilmu lain, seperti astronomi, astrologi, matematik, perubatan, seni muzik, dan falsafah. -Sebuah institusi keilmuan telah ditubuhkan semasa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid iaitu Baitulhikmah. -Institusi ini telah mengalami perkembangan yang pesat semasa pemerintahan Al-Makmun. -Kegiatan utama Baitulhikmah ini ialah untuk memterjemahkan karya falsafah dan sains terutamanya bahasa Yunani. -Usaha-usaha perterjemahan karya-karya dalam bahasa Yunani, Sanskrit dan Suriani telah mengalakkan lagi perkembangan intelektual pada waktu itu. -Golongan ulama juga turut terlibat dalam bidang penulisan, contohnya pada tahun 761 M, ramai ulama telah mula menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fekah, tafsir, sejarah, dan sebagainya. -Perkembangan bidang intelektual ini telah memperlihatkan orang Islam bukan sahaja memterjemahkan malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. -Mereka juga telah membuat penambahan dan pembaharuan yang sangat tinggi nilainya.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
d)Nyatakan dua bahasa yang sering dijadikan subjek utama dalam kegiatan terjemahan Yunani -Sanskrit -Suriani

e)Apakah pendapat anda tentang kegigihan masyarakat pada zaman tersebut mengembangkan ilmu pengetahuan? -Umat Islam harus menguasai segala bidang ilmu. -Kita seharusnya memberikan sumbangan kepada pembangunan negara. -Kebijaksanaan pemerintah pada waktu tersebut harus dicontohi oleh pemimpin pada zaman ini.

Soalan Esei 3 (a) Bagaimanakah tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain di dunia? -Orang-orang Islam keturunan Arab memang terkenal dalam bidang perniagaan. -Penguasaan Islam ke atas kawasan Teluk Parsi, Laut Merah, dan Timur Mediterranean -membolehkan perdagangan jarak jauh menjadi salah satu alat utama pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain. -Tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun China pada awal abad ke-7 M lagi. -pada waktu itu orang-orang Islam telah sampai ke China iaitu berdagang di bandar Canton. -Hubungan diplomatik juga telah menyebabkan berlakunya pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia. -Orang-orang Islam telah mendapatkan pengetahuan tentang cara hidup, cara berfikir, dan cara mentadbir daripada tamadun luar. -Semasa pemerintahan Kerajaan Bani Umaiyah, beberapa kumpulan peneroka telah dihantar ke utara Selat Gibralta di Selatan Sepanyol. -Kumpulan peneroka tersebut telah bertembung dengan petempatan bukan Islam di Cordova, Valencia dan Rhonda. -Pertembungan ini telah mewujudkan hubungan diplomatik - Pertembungan tersebut telah membolehkan berlakunya pemahaman secara aman berkaitan cara hidup, pandangan politik, keagamaan, ekonomi, dan pentadbiran. -Pertembungan juga berlaku apabila menerusi cara penaklukan dan ketenteraan. -Usaha perluasan wilayah dan penyebaran agama Islam, Kerajaan Khulafa al-Rasyidin, Bani Umaiyah, Bani Abbasiyah, dan Turki Uthmaniyah -membentuk ekspedisi ketenteraan. -Penguasaan Islam ke atas Iran dan Iraq telah menyebabkan Islam bertembung dengan tamadun Parsi. -Tamadun Islam telah bertembung dengan tamadun Rom ataupun Eropah apabila dapat menguasai kawasan Mesir dan Afrika Utara. -Penguasaan Islam terhadap kawasan-kawasan baru terutamanya di Eropah telah mewujudkan pertembungan tamadun dari segi kebudayaan. -Islam juga telah bertembung dengan tamadun lain menerusi intelektual yang berlaku antara ahli sufi Islam dengan orang bukan Islam.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
b) Jelaskan kesan pertembungan di atas. -Islam itu sendiri sendiri. -Islam telah mengubah sistem kehidupan penganutnya dan juga mereka yang berada di bawah takluknya. -Dalam Islam nilai akidah iaitu kepercayaan kepada Allah SWT adalah perkara paling penting. -Islam juga telah menyediakan sistem perundangan yang berasaskan kitab al-Quran dan hadis. -Akidah dan syariah Islam amat mudah diterima kerana ia adalah bersifat sarwajagat dan tidak terbatas kepada bangsa ataupun kaum dan kawasan geografi. -Adat yang diamalkan selagi tidak bercanggah dengan Islam terus dibenarkan tanpa apa-apa sekatan. -Pertembungan tamadun antara tamadun Islam dengan tamadun lain telah menyebabkan berlakunya pertambahan wilayah penyebaran Islam dan kawasan yang diperintah oleh orang Islam. -Kerajaan-kerajaan Islam telah wujud di negeri-negeri India seperti Kerajaan Mughal di India. -Juga wujudnya masyarakat Islam di China sehingga ke hari ini. -Pemerintahan kerajaan Bani Umaiyah, Abbasiyah, dan Uthmaniyah walaupun berbeza dari segi institusi dan organisasi tetapi telah mengamalkan sistem kerajaan pusat yang kuat. -mengamalkan sistem pemerintahan yang berasaskan akidah dan syariah. -Penguasaan Islam ke atas wilayah-wilayah tersebut telah membolehkan orang Islam menguasai ekonomi terutamanya dari segi perdagangan dengan lebih berkesan. -Keselamatan di sepanjang laluan perdagangan amat dijaga bagi membolehkan aktiviti ekonomi dan perdagangan dijalankan dengan lebih licin. -Contohnya semasa zaman Uthmaniyah, armada-armada laut telah disediakan bagi memastikan keselamatan kapal-kapal pedagang di kawasan Teluk Parsi, Laut Merah, Laut Mediterranean dan Laut Hindi. -Kegiatan ekonomi umat Islam adalah berlangsung di banyak kawasan. Antara pusat ekonomi Islam ialah meliputi kawasan seperti Aden, Siraf, Basra, Iskandariah, dan Istanbul. -Islam juga telah menguasai kegiatan perdagangan di India, Ceylon, Kepulauan Melayu, dan China di sebelah timur sejak abad ke-7 M lagi. -Pertembungan tamadun antara Islam dengan Eropah telah mempengaruhi proses urbanisasi dan organisasi sosial di bandar dan kawasan sekitarnya. -Undang-undang Islam telah mempengaruhi penyelarasan undang-undang di kawasan Balkan semasa zaman kerajaan Uthmaniyah. -Orang-orang Islam juga telah mempengaruhi perkembangan pendidikan dengan membangunkan kurikulum memberikan penekanan pendidikan yang merangkumi bidang sains, matematik, dan teknologi. -Semasa zaman kerajaan Abbasiyah, pelajar telah diwajibkan untuk mempelajari ilmu mantik (logik), matematik, geografi, sejarah, sains fizikal, dan biologi. -Islam juga telah mempengaruhi tatatertib kehidupan harian seperti cara berpakaian, berfikir, bertutur, berdagang, dan berpolitik. -Semasa zaman kerajaan Umaiyah di Sepanyol, orang bukan Islam telah mengamalkan cara hidup orang Islam. -Mereka bercakap dalam bahasa Arab dan juga berpakaian seperti orang Islam. -Semasa zaman Khalifah Harun al-Rasyid, perpustakaan telah ditubuhkan yang membolehkan bahan penulisan daripada tamadun lain disimpan dan dikaji oleh cendekiawan Islam. -Kajian tersebut telah menyebabkan munculnya satu budaya keilmuan intelektual yang tinggi -bermula dengan proses memperterjemahkan karya-karya bukan Islam. -kemuncak keilmuan Islam. Ia berlangsung selama hampir lima abad dan merupakan satu-satunya era sejarah Islam yang gemilang. -Tokoh-tokoh ilmuan Islam telah memberikan sumbangan yang besar kepada perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan -Tokoh yang terkenal yang banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan Islam ialah Ibn Sina dan Ibn Rushd. -Islam juga telah memberikan sumbangan yang penting dalam perkembangan ketamadunan di dunia terutama dalam bidang seni bina. -Keindahan seni bina Islam dapat dilihat pada Masjid Cordova di Sepanyol, Masjid Sultan Ahmed (Masjid Biru) di Istanbul, dan Istana Alhambra di Granada.

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
-Seni bina ini melambangkan ketinggian nilai seni seni bina Islam. -Seni bina dalam tamadun Islam adalah berasaskan kepada kepercayaan tauhid dan akidah. -Islam juga telah memberikan sumbangan yang besar di dalam bidang kesusasteraan. -Terdapat penulis puisi dan novel agung dalam sejarah persuratan manusia termasuklah Omar Khayyam yang telah menulis Ruba’iyah dan al-Jahiz terkenal dengan kitab al-Bayan. -Jalal ad-Din. Rumi pula banyak menghasilkan puisi yang bertemakan ketuhanan. -Wanita juga tidak ketinggalan dalam menghasilkan puisi iaitu Rabi’ah al-Adawiah yang banyak menghasilkan puisi yang bertemakan ketuhanan dan hubungan antara manusia dengan Tuha - memberikan kesan yang penting kepada dunia pelayaran Islam kerana ia telah melahirkan ramai tokohtokoh pelayaran Islam. -Semasa zaman kemuncak keagungan Islam, ramai cendekiawan Islam telah mengembara dan meneroka kawasan di luar naungan Islam untuk menambahkan ilmu pengetahuan. -Salah seorang tokoh yang terkenal ialah Ibn Battuta yang telah mengembara ke China, India, dan Afrika. -Semasa mengembara, Ibn Battuta telah membuat catatan yang tepat berkaitan dengan fakta kawasan yang dilawatinya. -Catatan tesebut telah dihargai oleh sejarawan dan hasil karyanya telah menjadi rujukan sejarawan hingga ke hari ini. -Tokoh-tokoh pengembara yang lain ialah seperti al-Mascudi yang mengembara ke China, Parsi, India, dan Timur Afrika. -Manakala Ibn Fadhlan pula telah mengembara ke Utara Eropah pada abad ke-12. c) Apakah yang anda faham tentang golongan Mozarab dan Muidejars? -Pada waktu itu lahir golongan orang tempatan yang beragama Kristian. -mengamalkan kebudayaan Islam dan -berbahasa Arab.Golongan ini dipanggil Mozarab. -Golongan Mudejar ialah orang Islam setempat (minoriti) -Yang tinggal di kawasan pemerintahan orang Kristian. -Golongan Mudejar memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cara kehidupan orang Eropah

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

BAB 7 TINGKATAN 4 PENGARUH ISLAM DALAM PENDIDIKAN DI ASIA TENGGARA 1. Pernyataan berikut berkaitan dengan kesan kedatangan Islam ke Asia Tenggara.
Kedatangan Islam telah membawa lembaran baru dan menjadi titik tolak kepada perkembangan pendidikan formal di Asia Tenggara

a) Namakan tiga institusi pendidikan formal di Asia Tenggara. - Istana - Pondok - Pesantren - Madrasah - Surau b) Nyatakan tiga mata pelajaran yang diajar di sekolah pondok? - Fikah - Usuludin - Tasauf - Hadis - Tafsir c) Nyatakan tiga peranan istana sebagai institusi pendidikan formal. - Tempat ulama membincangkan hukum Islam dengan sultan dan pembesar - Tempat ulama menyampaikan ilmu Islam - Tempat ulama menasihati sultan d) Bagaimanakah Acheh memainkan peranan sebagai pusat pendidikan Islam? - Menggantikan Melaka sebagai pusat pendidikan Islam selepas Melaka dikuasai Potugis - Memberikan sistem pendidikan yang sistematik - Mewujudkan beberapa peringkat sistem pendidikan iaitu rangkang (peringkat rendah), muenasah (menengah) dan pengajian tinggi - Menggalakkan wanita belajar di dayah - Digelar Serambi Mekah e) Pada pendapat anda, mengapakah pendidikan penting kepada manusia? - untuk memajukan negara/diri/bangsa - untuk membezakan baik dan buruk - untuk mendapat kerja yang elok - untuk tambah ilmu - untuk meningkatkan taraf sosial (terima mana-mana yang munasabah)
JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM EKONOMI DI ASIA TENGGARA 2. Sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara dipengaruhi oleh Islam yang dibuktikan dengan wujudnya institusi ekonomi seperti baitulmal. a) Apakah fungsi baitulmal? - Sebagai perbendaharaan negara b) Senaraikan tiga sumber pendapatan baitulmal? - Sedekah - Zakat - Harta milik negara - Pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam c) Nyatakan amalan ekonomi yang dianjurkan oleh Islam? - Rajin bekerja - Mencari rezeki yang halal - Menggalakkan umat Islam berniaga - Berjimat cermat - Bekerja bersungguh-sungguh d) Senaraikan dua amalan ekonomi yang dilarang oleh Islam? - Riba - Penindasan - Perbuatan mengemis - Penipuan e) Sebagai warganegara yang menginginkan kemajuan, apakah nilai-nilai murni yang perlu diamalkan demi kemajuan negara? - Berusaha bersungguh-sungguh - Rajin bekerja - Berniaga - Berjimat cermat - Jujur/amanah - Menimba ilmu - Menjauhi rasuah/penyelewengan/penipuan (terima mana-mana yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM KESENIAN DI ASIA TENGGARA (teks m/s 190 – 191) 3. a) Senaraikan dua kesenian Islam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. - seni khat - seni ukir - seni bina

b) Berikan dua ciri kesenian Islam yang ditemui pada makam Naina Hisham al-Din di Parsi. - Mempunyai tulisan syair Parsi - Lukisan pola hiasan daun yang menyamai hiasan pada permaidani Parsi

c) Dimanakah seni khat tertua di Semenanjung Tanah Melayu ditemui? - Batu Bersurat Trengganu

d) Namakan dua contoh masjid yang menunjukkan seni bina Islam? Masjid Ubaidiyah Masjid Brunei

e) Berdasarkan pengalaman sejarah anda, nyatakan tiga pengaruh kesenian Islam dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. - Seni khat pada batu nesan - ukiran kayu - Tulisan abjad jawi/Arab diukir pada batu nesan - Seni khat pada bilah mata keris - Batu Bersurat Trengganu - Seni ukir Melayu - Seni kaligrafi Islam - senibina Islam pada bentuk bangunan masjid/kubah/mimbar/mihrab/menara azan (terima mana –mana yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

(soalan esei) 4. Kedatangan Islam telah mencorakkan kehidupan baru yang berbeza dari zaman sebelumnya. Pengaruh ini dapat dikesan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. a) Jelaskan pengaruh agama Islam dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran Asia Tenggara. (teks m/s 185 – 187)
FI H1a H1b H1c H1d F2 H2a H2b F3 F4 F5 F6 H6a F7 H7a F8 C8a F9 C9a F10 H10a H10b C10a C10b F11 H11a H11b H11c sistem pemerintahan berasaskan Islam pengenalan institusi kesultanan sultan sebagai ketua negara mufti penasihat sultan dalam hal agama / pentadbiran wujud pegawai dan petugas spt kad/ bilal/ pemungut zakat/penyelia baitulmal penggunaan gelaran sultan mengukuhkan kedudukan kerajaan Islam di alam Melayu menjamin kewibawaan raja sultan digelar Khalifatul Mukminin/pemimpin orang mukmin gelaran Zillullah fil’Alam / bayangan Allah di dalam alam diguna oleh raja Melaka Islam agama rasmi di Asia Tenggara sultan merupakan khalifah Allah /wakil Allah di muka bumi perlu memerintah dengan adil unsur Islam dalam pemerintahan gantikan konsep beraja Hindu Buddha unsur Islam pada nama negeri Acheh Darus Salam unsur Islam pada nama sultan Sultan Mansur Syah/Sultan Mahmud Syah pengenalan undang-undang syariah tidak sepenuhnya kerana masih terikat dengan undang-undang adat kerajaan Melaka ada undang-undang awam dan jenayah yang berasaskan undangundang syariah Hukum Kanun Melaka Kanun Mahkota Alam Semangat jihad menentang penjajah Barat disampaikan melalui penulisan ulama dan kitab di Acheh, semangat jihad unuk melindungi kesucian Islam di Jawa, rakyat bersatu guna prinsip Islam untuk halau penjaah Portugis dan Belanda

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

b) Huraikan tentang sistem pendidikan pondok yang berkembang di Asia Tenggara selepas kedatangan Islam. (teks m/s 187)
F1 F2 H2a H2b H2c F3 F4 F5 pusat pengajian Islam formal di Asia Tenggara berkembang luas di Acheh, Pattani dan Jawa di Pattani dikenali pondok di Jawa dipanggil pasentren di Acheh dipanggil dayah mata pelajaran yang diajar ialah fikah, usuluddin, hadis, tafsir dan tasauf bahasa pengantar adalah bahasa Melayu dan bahasa Arab keperluaan asas di pondok / makan/ minum disediakan pelajar sendiri

c) Terangkan pengaruh kesenian Islam dalam kehidupan seharian masyarakat di Asia Tenggara. (teks m/s 190)
F1 H1a H1b C1a C1b H1c H1d H1e H1f H1g H1h H1i H1j F2 H2a C2a Seni khat pada batu nisan dan ukiran kayu terdapat tulisan abjad Arab dan Jawi yang mengandungi ayat al-Quran serta hukum pada batu nesan batu nesan Malik Ibrahim yang berbentuk kapal terbalik makam Naina Hisham al-Din di Pasai terdapat tulisan syair Parsi merakamkan ayat suci al-Quran,hadis dan catatan sejarah tentang pemerintahan tempatan seni khat diukir pada bilah mata keris ayat al-Quran ditatah dengan batu permata, perak dan emas seni khat tertua pada Batu Bersurat Trengganu unsur khat pada ukiran kayu unsur seni yang dicantumkan dengan tumbuh-tumbuhan unsur khat pada masjid/surau/rumah kediaman rangkaian kalimah syahadah dijadkan hiasan utama unsur seni bina Islam pada binaan masjid seperti mihrab/mimbar/kubah/menara azan Masjid Ubudiyah di Kuala Kangsar/ Masjid Brunei

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

BAB 8 TINGKATAN 4 PENGARUH ISLAM DALAM PERDAGANGAN (teks m/s 209) 1. Sejak abad ke-12 hingga abad ke-18 aktiviti perdagangan di Lautan Hindi dan Laut China Selatan didominasi oleh padagang Islam. a) Senaraikan tiga faktor Melaka menjadi pusat perdagangan terpenting di rantau Asia? - Lokasi strategik - Kedatangan ramai pedagang asing - Pentadbiran yaang licin dan teratur - Wujud jawatan laksamana menjaga urusan kelautan - Wujud jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan - Ada Undang-undang Laut Melaka - Terdapat 84 bahasa dipertuturkan di Melaka - Terdapat sistem timbang dan sukat yang teratur - Terdapat sistem tahil / kati/bahara - Terdapat alat timbangan dachim - Penggunaan kaedah pertukaran barang dan kaedah jual beli

b) Apakah alat timbangan yang digunakan dalam urusan perdagangan di pelabuhan Melaka? - Dachim (dacing)

c) Namakan dua sistem timbangan yang digunakan di pelabuhan Melaka? - Sistem tahil - Sitem kati

d) Nyatakan dua kaedah perdagangan yang digunakan di pelabuhan Melaka? - Kaedah tukar barang - Kaedah jual beli

e) Pada pendapat anda, mengapakah kegiatan perdagangan penting kepada sesebuah negara? - Memajukan negara - Meningkatkan imej negara - Meningkatkan taraf hidup rakyat - Meningkatkan sumber pendapatan negara (terima mana-mana yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM MATA WANG DI MALAYSIA (teks m/s 210) 2. Sistem mata wang yang menggantikan sistem tukar barang telah memudahkan urusan perdagangan dan jual beli. a) Nyatakan dua bahan logam yang digunakan dalam sistem mata wang Negeri-negeri Melayu? - Emas - Timah

b) Apakah dua gelaran yang diberikan kepada mata wang Johor? - Wang katun - Wang kupang

c) Jelaskan 3 ciri mata wang timah Johor? - Dipanggil wang katun - Berbentuk bulat atau segienam - Tiada tarikh - Mempunyai tulisan jawi/Arab

d) Apakah gelaran Islam sultan yang terdapat pada mata wang emas Johor? - Khalifatul Muslimin

e) Berdasarkan pengetahuan anda, apakah dua ciri Islam yang terdapat pada mata wang Johor? - Terdapat tulisan jawi /Arab - Terdapat gelaran Islam sultan pada bahagian belakang - Khalifatul Muslimin - Tertera nama dan pangkat sultan yang memerintah

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

PENGARUH ISLAM DALAM PERCUKAIAN DI MALAYSIA (teks m/s 211) 3. Percukaian merupakan aspek penting yang berlangsung seiring dengan aktiviti perdagangan. a) Apakah yang anda faham tentang cukai? -bayaran yang dikenakan oleh pihak pemerintah terhadap aktiviti tertentu atau barang tertentu

b) Nyatakan dua jenis cukai yang dilaksanakan di pelabuhan Melaka? - cukai diraja - cukai tetap (cukai import)

c) Apakah dua jenis barang yang dikecualikan dari cukai di pelabuhan Melaka? - makanan -beras

d) Namakan dua negara yang dikenakan cukai sebanyak 6 peratus di pelabuhan Melaka? -India -Cyelon -Tanah Arab -Siam -Pegu

e)Pada pendapat anda, mengapakan cukai penting dalam kegiatan perdagangan? - sumber pendapatan kerajaan/negara -dapat membangunkan negara -dapat mengawal kegiatan perdagangan -membangunkan infrastruktur negara (terima mana-mana yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

Soalan Esei PENGARUH ISLAM TERHADAP EKONOMI DI MALAYSIA 4. Menjelang abad ke-15, Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. a) Terangkan faktor perkembangan Melaka sebagai pusat perdagangan yang penting. (teks m/s 209)
F1 F2 F3 F4 F5 F6 H6a F7 F8 H8a H8b H8c F9 F10 Lokasi strategik Kedatangan ramai pedagang asing Pentadbiran yaang licin dan teratur Wujud jawatan laksamana menjaga urusan kelautan Wujud jawatan syahbandar sebagai ketua pelabuhan Ada Undang-undang Laut Melaka menetapkan tugas nakhoda, jurumudi dan lain-lain Terdapat 84 bahasa dipertuturkan di Melaka Terdapat sistem timbang dan sukat yang teratur Menggunakan sistem tahil / kati/ Untuk menimbang emas/perak/bahan wangian/batu permata Sistem bahara untuk menimbang rempah ratus Terdapat alat timbangan dachim Penggunaan kaedah pertukaran barang dan kaedah jual beli

b) Jelaskan ciri-ciri mata wang yang terdapat di negeri-negeri Melayu. (teks m/s 210)
F1 H1a H1b F2 H2a H2b H2c H2d F3 H3a H3b H3c H3d F4 H4a H4b H4c H4d F5 H5a H5b H5c H5d matawang emas Kelantan ada gambar kijang dipanggil wang kijang matawang emas Johor dipanggil wang kupang punya emas seberat 0.65 gram ada nama & pangkat sultan bahagian belakang wang ada gelaran Islam sultan iaitu Khalifatul Muslimin matawang timah Johor dipanggil wang katun berbentuk bulat atau segi enam tiada tarikh ada tulisan jawi atau Arab matawang timah Melaka berbentuk bulat beratnya 1 kati 8 tahil ada nama sultan memerintah ada tarikh Islam matawang timah Kedah boleh diguna secara berasingan berbentuk ayam jantan berdiri di atas beberapa cincin boleh dipatahkan boleh diguna secara berasingan

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network

c) Pada pandangan anda, mengapakan setiap warga negara dewasa perlu membayar cukai pendapatan? (teks m/s 211)
F1 sumber pendapatan kerajaan/negara F2 dapat membangunkan negara F3 dapat mengawal kegiatan perdagangan F4 membangunkan infrastruktur negara F5 menyediakan kemudahan awam F6 membantu golongan yang kurang berkemampuan (terima mana-mana yang munasabah)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 JAWABAN SOALAN STRUKTUR DAN ESEI 1 a) pentadbiran pusat yang lemah kelembapan dalam ilmu pengetahuan kegiatan ekonomi yang terhad sifat gereja yang mengongkong 1 1 1 1 (maks-2m) 1 1 1 1 1 1 (maks-3m) 1 1 1 1 (maks-2m) 1 1 1 1 1 1 (maks-3m)

b) - raja menjadi penaung utama dalam negara - raja memiliki tanah secara mutlak - raja menaungi pembesar - pembesar memberi khidmat kepada raja - rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah/pembesar - terdapat golongan hamba

c) - Gereja amat berkuasa - Gereja memiliki hartanah yag banyak - Gereja fokuskan amalan agama dan ilmu keakhiratan shj - Gereja mengongkong kehidupan masyarakat

d) - gangguan orang gasar - kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang gasar - masyarakat Eropah menumpukan kepada kegiatan pertanian - penggunaan mata wang terhad - perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian - masih menggunakan sistem barter

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

2 a) - Semangat inkuiri (semangat ingin tahu) - Keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah (Aliran Humanisme) - Kemunculan Itali sebagai pusat perdagangan antarabangsa - Kemunculan bandar-bandar terkenal di Itali seperti Venice, Genoa, Florence dan Milan - Peranan pedagang kaya - Paus Rom menjadi penaung kepada para seniman dan cendekiawan - Penekanan kepada keupayaan individu b) i. - Sumbangan dalam - Seni bina - Seni lukis - Seni ukir - Botani - Falsafah - Strategi ketenteraan - Lakaran busur panah gergasi yang digerakkan dengan roda ii. - Pengarang buku The Prince - Menyarankan pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak - Pengasas aliran Realpolitik c) - Kemunculan golongan monarki baru - Kuasa raja bertambah kukuh - Kuasa gereja semakin berkurangan - Kuasa golongan bangsawan semakin berkurangan - Kewujudan kerajaan pusat - Kewujudan kesatuan kebangsaan - Amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat d) - Itali e) - khuatir ahli sains dan matematik mencabar pemikiran gereja - perbezaan pemikiran dalam menerangkan fenomena alam - perselisihan pendapat dalam menyelesaikan masalah

1 1 1 1 1 1 1 (maks 2m) 1 1 1 1 1 1 1 (maks-1m) 1 1 1 (maks-1m) 1 1 1 1 1 1 1 (maks-3m) 1 (maks-1m) 1 1 1 (maks- 2m)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Skema bab 10 Ting 4 1 a) pentadbiran pusat yang lemah kelembapan dalam ilmu pengetahuan kegiatan ekonomi yang terhad sifat gereja yang mengongkong 1 1 1 1 (maks-2m) 1 1 1 1 1 1 (maks-3m) 1 1 1 1 (maks-2m) 1 1 1 1 1 1 (maks-3m)

b) - raja menjadi penaung utama dalam negara - raja memiliki tanah secara mutlak - raja menaungi pembesar - pembesar memberi khidmat kepada raja - rakyat memberi khidmat kepada tuan tanah/pembesar - terdapat golongan hamba

c) - Gereja amat berkuasa - Gereja memiliki hartanah yag banyak - Gereja fokuskan amalan agama dan ilmu keakhiratan shj - Gereja mengongkong kehidupan masyarakat

d) - gangguan orang gasar - kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang gasar - masyarakat Eropah menumpukan kepada kegiatan pertanian - penggunaan mata wang terhad - perdagangan terhad kepada perniagaan barangan pertanian - masih menggunakan sistem barter

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

2 a) - Semangat inkuiri (semangat ingin tahu) - Keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah (Aliran Humanisme) - Kemunculan Itali sebagai pusat perdagangan antarabangsa - Kemunculan bandar-bandar terkenal di Itali seperti Venice, Genoa, Florence dan Milan - Peranan pedagang kaya - Paus Rom menjadi penaung kepada para seniman dan cendekiawan - Penekanan kepada keupayaan individu b) i. - Sumbangan dalam - Seni bina - Seni lukis - Seni ukir - Botani - Falsafah - Strategi ketenteraan - Lakaran busur panah gergasi yang digerakkan dengan roda ii. - Pengarang buku The Prince - Menyarankan pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak - Pengasas aliran Realpolitik c) - Kemunculan golongan monarki baru - Kuasa raja bertambah kukuh - Kuasa gereja semakin berkurangan - Kuasa golongan bangsawan semakin berkurangan - Kewujudan kerajaan pusat - Kewujudan kesatuan kebangsaan - Amalan pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat d) - Itali e) - khuatir ahli sains dan matematik mencabar pemikiran gereja - perbezaan pemikiran dalam menerangkan fenomena alam - perselisihan pendapat dalam menyelesaikan masalah

1 1 1 1 1 1 1 (maks 2m) 1 1 1 1 1 1 1 (maks-1m) 1 1 1 (maks-1m) 1 1 1 1 1 1 1 (maks-3m) 1 (maks-1m) 1 1 1 (maks- 2m)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011

3 a) - Lembaga Pesuruhjaya Wang b) - dana dari luar negara dapat disalur dengan mudah ke Tanah Melayu - ejen pembayar kepada pengimpot dan pengekspot - urusan perniagaan antarabangsa menjadi lincin - mendapat faedah yang tinggi

1 (maks-1m) 1 1 1 1 (maks-3m) 1 1 1 1 (maks-2m) 1 1 1 1 1 (maks-2m) 1 1 (maks-2m)

c) - Mercantile Bank - The Chartered Bank - Hong Kong Shanghai Bank - Algemene Bank Nederland

d) - insurans kebakaran - insurans harta - insurans perniagaan - insurans kemalangan - insurans nyawa e) - Kuala Lumpur - Ipoh

Perbandaran 1. Berikan maksud pembandaran. (ms263) - perubahan daripada pekan kecil /kampung kepada sebuah bandar - hasil pertambahan fungsi - hasil pertambahan kegiatan ekonomi 2. Mengapakah pekan berhampiran kawasan perlombongan maju? (ms263) - tempat mengumpul hasil lombong - pusat untuk mendapatkan keperluan harian - pusat pentadbiran - pusat perbankan - jawapan yang munasabah 3. Nyatakan bandar yang wujud ekoran perkembangan perlombongan bijih.(ms 263) - Kuala Lumpur - Taiping - Seremban 4. Apakah fungsi bandar-bandar baru. (ms264) - pusat perniagaan - pusat pentadbiran - pusat kesihatan JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 - institusi kewangan - jawapan yang munasabah 5. Mengapakah pembangunan British lebih tertumpu di kawasan pantai barat.(ms264) - memberikan keuntungan ekonomi Pembentukan Masyarakat Berbilang Kaum 1. Apakah faktor kemasukan imigran ke Tanah Melayu? (ms264) - kekayaan sumber alam - kemakmuran ekonomi - kestabilan politik 2. Nyatakan dua kesan kewujudan masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. (ms264) - petempatan berbeza - pekerjaan berbeza - Orang Melayu bertani - orang Cina berniaga - orang India penoreh - orang Melayu tinggal di luar bandar - orang Cina tinggal di bandar - orang India tinggal di estet - bahasa pertuturan berbeza - kehidupan sosial berbeza

Sistem Pendidikan Vernakular 1. Jelaskan pengertian sistem pendidikan vernakular. (ms265) - Sistem pendidikan yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagap bahasa pengantar. 2. Di manakah kanak-kanak Melayu mendapat pendidikan sebelum kedatangan penjajah. - surau - masjid - sekolah pondok (ms265) 3. Apakah tujuan penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) di Perak. (ms265) - melatih guru sekolah Melayu 4. Siapakah yang membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang. (ms265) - Pihak pengurusan ladang 5. Nyatakan tujuan penubuhan Enakmen Pendaftaran Sekolah. (ms265) - menyekat kemasukan komunis di sekolah Cina 6. Mengapakah sekolah Inggeris dianggap sebagai sekolah elit. (ms265) - terletak di bandar - pelajarnya daripada kalangan orang atasan JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 Sektor Perkilangan 1. Mengapakah perkembangan sektor perkilangan di Tanah Melayu perlahan.(ms266) - barangan perkilangan diimport - wujud persaingan 2. Jelaskan tentang ekonomi perdana. (ms267) - kegiatan ekonomi utama dalam sesebuah negara - perindustrian - pertanian

Sistem Pengangkutan dan Perhubungan 1. Nyatakan tujuan pembinaan jalan kereta api. (ms267) - untuk mempercepat pengangkutan bijih timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan untuk dieksport. 2. Berikan dua kesan pembinaan jalan kereta api. (ms268) - pembukaan tanah-tanah baru untuk penanaman getah - mempercepat pengangkutan - membawa muatan yang banyak 3. Nyatakan tiga kesan pembangunan ekonomi British terhadap sistem perhubungan. - telegraf - telefon - perkhidmatan pos - radio - perkhidmatan udara (ms269)

Perkhidmatan Kesihatan 1. Nyatakan tiga kesan kemasukan buruh asing semasa penjajahan British.(ms269) - menambah jumlah penduduk - kepadatan tempat tinggal - kepadatan tempat kerja - bekalan air bersih tidak mencukupi - penyakit berjangkit mudah merebak 2. Apakah tujuan penubuhan Institut Penyelidikan Perubatan. (ms269) - untuk mengkaji punca penyakit - mencari langkah-langkah pencegahan

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011
SKEMA SOALAN ESEI No 1 DAN 2

1
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 tenaga buruh tinggalkan galakkan tentang hubungan kemakmuran pekerjaan Kekurangan tenaga buruh tempatan untuk mengusahakan bijih timah dan getah Keinginan untuk meninggalkan negara masing masing akibat masalah dalaman seperti kebuluran,bencana alam,dsb Galakan daripada kerajaan British Tidak pernah ditentang oleh orang Melayu Telah wujud hubungan tradisi Melayu – India sejak zaman sebelum Melaka lagi Kemakmuran Tanah Melayu yang membangun.Kaya dengan bijih timah dan getah serta keamanan. Peluang pekerjaan yang baik di lombong bijih timah dan ladang getah Max (4m) 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

1b F1 H1 H2

kredit perjanjian tiket pemborong

F2 H1 H2 H3 F3

kakitangan perbelanjaan iring kongsi biayai

Melalui sistem kredit, Sin Kheh (bakal imigran) dikumpulkan oleh Kheh Tau(ketua) dan diawasi oleh agensi buruh yang dibayar oleh majikan Golongan Sin Kheh membuat perjanjian menjelaskan hutang mereka secara bekerja dengan majikan untuk tempoh tertentu Mereka dibekalkan dengan tiket ke pelabuhan yang dituju.Tiba di pelabuhan, mereka diambil oleh pemborong buruh yang akan mendapatkan majikan untuk mereka Majikan akan menghantar pegawainya ke China untuk mendapatkan buruh Segala perbelanjaan dan tambang dibiayai oleh majikan Pegawai yang dihantar akan mengiringi buruh tersebut hingga sampai ke tempat majikan Pengambilan melalui sistem rumah kongsi dilakukan oleh pegawai yang dilantik oleh rumah kongsi Pegawai tersebut akan membiayai perbelanjaan buruh sehingga mereka sampai di rumah kongsi

1m 1m 1m

1m 1m 1m 1m 1m Max (6m)

1c F1 F2 H1 F3 H1

bebas kontrak bekerja kangani wang

Buruh India datang bebas iaitu dengan perbelanjaan sendiri Melalui sistem kontrak,majikan akan membiyai tambang mereka ke Tanah Melayu Buruh bekerja dengan bayaran minimum Kangani diberi lesen dan dihantar ke India untuk mencari buruh Kangani diberi wang untuk perbelanjaan buruh ke Tanah Melayu max(4m)

1m 1m 1m 1m 1m

1d F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 majmuk pekerjaan petempatan bahasa interaksi perpaduan pendidikan penyakit pembangunan taraf Pembentukan masyarakat majmuk Jenis pekerjaan yang berbeza mengikut kaum Wujud petempatan yang berbeza beza mengikut kaum Penggunaan bahasa yang berbeza mengikut pertuturan Tidak terdapat interaksi antara kaum Tidak ada perpaduan antara kaum Wujudnya pendidikan vernakular Merebaknya penyakit Pembangunan tidak seimbang antara wilayah Perbezaan taraf hidup antara orang tempatan dan imigran Max (6m) 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG

www.sofess.com... your FREE knowledge sharing network MODUL SUKSES SEJARAH SPM 2011 2a F1 Bukan masalah Sebelum kedatangan British,pemilikan dan penggunaan tanah bukanlah satu masalah dalam kehidupan masyarakat Melayu Wujudnya kawasan tanah yang luas Kepadatan penduduk yang rendah Tanah yang hendak diusahakan mestilah mendapat kebenaran pembesar Tanah menjadi tonggak ekonomi dan politik pembesar Melayu Mencerminkan kedudukan sosial pembesar Sesuatu kawasan tanah akan menjadi milik seseorang yang meneroka dan mengerjakan tanah tersebut Tanah boleh diwarisi 1m

H1 H2 F2

luas kepadatan kebenaran

1m 1m 1m

F3 H1 F4 F5

tonggak kedudukan milik waris

1m 1m 1m 1m Max (8m) 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m Max (8m) 1m 1m

2b F1 H1 F2 H1 H2 F3 F4 H1 F5 rekod penting mudah cukai urusniaga cagaran nilai jenis tanah berminat Masyarakat Melayu tidak mempunyai rekod dan catatan sempurna tentang pemilikan tanah Rekod penting bagi mengesahkan hak pemilikan Memudahkan urusan pentadbiran Memudahkan urusan cukai dan urusniaga terhadap tanah Pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian Tanah boleh dijadikan cagaran untuk dijadikan modal Memudahkan urusan mengutip cukai kerana tanah dibahagikan mengikut kegunaan dan nilai komersial Cth tanah ladang,peribumi,perlombongan Untuk menentukan individu yang berminat untuk mengusahakan tanah

2c F1 F2 hilang residen Pembesar Melayu kehilangan kuasa kerana individu tidak memerlukan kebenaran mereka Memberi kuasa kepada residen kerana residen berkuasa menentukan konsesi tanah yang diberikan kepada pemodal Memberi kuasa kepada pejabat tanah kerana individu harus memohon di pejabat tanah Membebankan orang Melayu kerana terpaksa meminta kebenaran pejabat tanah untuk mengutip nipah,damar dan rotan

F3 F4

pejabat tanah bebankan

1m 1m Max (4m)

JAWATANKUASA PEMIKIR SEJARAH 2011 JPN PULAU PINANG