You are on page 1of 13
“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი
“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი
“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი
“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი
“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი
“სიდას” განახლებული გამგეობის
პირველი სხდომა
გვ.10
პირველი სხდომა გვ.10 გვ.9 რუსთავის 2013 წლის
გვ.9
გვ.9

რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

საჯარო განხილვა გვ.4 განცხადება
გვ.4
გვ.4

განცხადება დევნილების უკანონო შეჭრებთან დაკავშირებით

16 ნოემბერი, 2012 პრობაციონერები გალაკტიონის

16 ნოემბერი, 2012

პრობაციონერები გალაკტიონის საიუბილეო საღამოზე

დიდი პოეტის, გალაკტიონის 121 წლის იუბილესთან დაკავშირებით,

რუსთავში სპეციალური საღამო "შემოდგომის ფრაგმენტი" გაიმართა,

რომელშიც ცნობილმა მსახიობებმა და მომღერლებმა: გუჯა

ბურდულმა, მურმან ჯინორიამ, ოთო ნემსაძემ, გიორგი ძამუკაშვილმა

და სხვებმა მიიღეს მონაწილეობა. საღამოზე ძირითადად

გალაკტიონის შემოქმედება და მის ლექსებზე შექმნილი სიმღერები

გაჟღერდა. „სიდას“ პროექტ „საზოგადოებისათვის სასარგებლო

აქტივობების“ ფარგლებში, საღამოს ესწრებოდნენ კანონთან

კონფლიქტში მყოფი რუსთაველი არასრულწლოვნებიც.

November 16, 2012

Probationers attend Galaktioni evening

“Autumn Fragment”, an evening dedicated to the prominent Georgian poet Galaktion Tabidze, was held in Rustavi on November 16. Well known Georgian actors and singers such as Murman Jinoria, Guja Burduli and Oto Nemsadze participated. The event was attended by juvenile convicts as part of the CiDA project “Public Benefit Activities”.

The event was attended by juvenile convicts as part of the CiDA project “Public Benefit Activities”.

გვ. 2

The event was attended by juvenile convicts as part of the CiDA project “Public Benefit Activities”.
The event was attended by juvenile convicts as part of the CiDA project “Public Benefit Activities”.
The event was attended by juvenile convicts as part of the CiDA project “Public Benefit Activities”.
The event was attended by juvenile convicts as part of the CiDA project “Public Benefit Activities”.
14 ნოემბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი
14 ნოემბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი
14 ნოემბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი
14 ნოემბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი

14 ნოემბერი, 2012

14 ნოემბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები სტუმრად კინოთეატრ „რუსთაველში“

პროექტ „საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობების“ ფარგლებში, კანონთან კონფლიქტში მყოფი რუსთაველი არასრულწლოვნები კინოთეატრ „რუსთაველში“ იმყოფებობდნენ. ღონისძიება „სიდას“ ინიციატივით, რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრისა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით ჩატარდა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები და რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენლები. კონოთეატრ „რუსთაველში“ ახალგაზრდები ნახეს სამგანზომილებიანი ფილმი „ასტერიქსი და ობელიქსი“. რუსთავის ახალგაზრდული ცენტრი ახალგაზრდებს პოპკორნითა და გამაგრილებელი სასმელებითაც გაუმასპინძლდა.

November 14, 2012

Juvenile probationers visit Cinema Rustaveli

As part of the CiDA project “Public Benefit Activities” juvenile probationers visited the Cinema Rustaveli. The visit took place with the support of the Rustavi Youth Centre and the National Probation Agency. Other young people from Rustavi also participated. The youngsters watched the 3D movie Asterix and Obelix. Rustavi Youth Centre provided popcorn and non-alcoholic drinks.

watched the 3D movie Asterix and Obelix. Rustavi Youth Centre provided popcorn and non-alcoholic drinks. გვ.

გვ. 3

8 ნოემბერი, 2012 განცხადება დევნილების უკანონო

8 ნოემბერი, 2012

განცხადება დევნილების უკანონო შეჭრებთან დაკავშირებით

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“ სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ჩართული იყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ ჩამოყალიბებულ მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობაში, რომლის მიზანი გახლდათ ბოლო პერიოდში თბილსსა და მის შემოგარენში კერძო თუ სახელმწიფო ობიექტებზე თვითნებურად შეჭრილი დევნილი ოჯახების იდენიტფიცირება. მიმდინარე პროცესის შედეგად აღწერილ იქნა 51 ობიექტი (1981 ოჯახი), სადაც შეჭრილნი იყვნენ ძირითადად თბილისსა და მის შემოგარენში რეგისტრირებული დევნილები, ასევე დევნილთა ის კატეგორია, რომელიც დაკმაყოფილებულ იქნენ ფართებით, თუმცა ამ შემთხვევაში ითხოვდნენ დამატებითი ფართის გამოყოფას. განხორციელებული საქმიანობისა და უშუალო დაკვირევის საფუძველზე შესაძლებელია აღინიშნოს:

დევნილთა მიერ სხვადასხვა ობიექტების დაკავებას, ცალკეულ შემთხვევაში, აქვს საინიციატივო ჯგუფების მიერ ორგანიზებული სახე. მათ შორის, ადგილი აქვს მოწოდებასა და წახალისებას შეჭრის მიზნით.აღინიშნოს: დევნილთა უმრავლესობა

დევნილთა უმრავლესობა წარმოადგენს ე.წ. „კერძო სექტორის“ კატეგორიას, რომლებიც ცხოვრობენ ქირით და რეგისტრირებულნი არიან თბილისში. დევნილთა გარკვეულ ნაწილს უკვე შეთავაზებული აქვს განსახლება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებულ კომპაქტურ ჩასახლებებში, თუმცა მათ საკუთარი ნების საფუძველზე განაცხადეს უარი, რადგან არჩევენ თბილისში განსახლებას. სახელმწიფოს პოზიცია არ არის მკაფიო მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში. დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, რომლის მიხედვითაც დევნილთა გარკვეული კატეგორია ცხოვრობს დედაქალაქში სხვა დევნილის მიერ იჯარით გაცემულ საცხოვრებელ ფართში.

საცხოვრებელ ფართში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ
საცხოვრებელ ფართში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ
საცხოვრებელ ფართში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ
საცხოვრებელ ფართში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ
საცხოვრებელ ფართში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აღწერის შედეგად მიღებული სურათის შესაბამისად დევნილთა განსახლების სამინისტრომ უნდა მიიღოს ყველა ზომა, რომლის შედეგადაც ერთის მხრივ უზრუნველყოფილი იქნება დევნილთა უფლებების დაცვა, მეორეს მხრივ კი - კანონის დაცვის ყველა მექანიზმებით მოხდება იმ მესაკუთრეთა, მათ შორის სახელმწიფოს უფლებების აღდგენა, რომელთა მფლობელობაშიც არსებულ ობიექტებზე დევნილებმა განახორციელეს თვითნებური შეჭრა. ჩვენ გვესმის, რომ იძულებით გადაადგილებული პირები რთულ სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაში იმყოფებიან, რომელზე ზრუნვაც სახელმწიფოს პრეროგატივაა, თუმცა მიგვაჩნია, რომ მათ მიერ განხორციელებული ქმედებები სცილდება კანონის ჩარჩოებს. „სიდას“ რეკომენდაციით, მონიტორინგის შემდგომ:

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ უნდა მოახდინოს აღრიცხვის შედეგების შედარება მის ხელთ არსებულ დევნილთა მონაცემთა ბაზასთან, რომლის შედეგადაც ადვილად შესაძლებელია დევნილთა იმ კატეგორიის გამოვლენა, რომლებიც დაკმაყოფილებულნი არიან საცხოვრებლით, თუმცა შეჭრილნი არიან ობიექტზე მისი შემდგომი დაკანონების მოთხოვნით;

საჭიროების შემთხვევაში, კონკრეტული კანონდარღვევის ფაქტებზე უნდა მოხდეს სამართალდამცავი სტრუქტურების დაინტერესება, განსაკუთრებით საკუთრების დაკავების ორგანიზებისა და საკუთრების ხელყოფის ფაქტებზე; ხელისუფლების სხვადასხვა უწყებების მიერ გავრცელებული განცხადებები სასურველია ატარებდეს მსგავს შეტყობინებას და არ იძლეოდეს ინტერპრეტირების შესაძლებლობას, რაც კვლავაც წაახალისებს საკუთრების ხელყოფის ახალ ფაქტებს; ჩამოყალიბდეს სიტუაციის გადაწყვეტის ნათელი სამოქმედო გეგმა, რომლის შესახებაც დევნილები იქნებიან ინფორმირებულნი, როგორც მასობრივი ინფორმირების საშუალებების, ასევე პირისპირ გასაუბრებებით; საკუთრებაში შეჭრილ დევნილებს ნათლად განემარტოთ ის პასუხისმგებლობა, რაც შეიძლება დადგეს მათი მხრიდან დაკავებული ფართებიდან გამოუსვლელობას, ასევე მოხდეს მათი ინფორმირება იმ კონკრეტული ვადების შესახებ, რომელთა შემდგომ განხორციელდება კანონით გათვალისწინებული იძულებითი ზომების გამოყენება; მოხდეს უფლებების დაცვას საკითხებსა და დევნილთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა სამოქმედო გეგმის განხილვისა და დევნილებთან კომუნიკაციის პროცესში.

და დევნილებთან კომუნიკაციის პროცესში. გვ. 4
და დევნილებთან კომუნიკაციის პროცესში. გვ. 4
და დევნილებთან კომუნიკაციის პროცესში. გვ. 4
და დევნილებთან კომუნიკაციის პროცესში. გვ. 4
და დევნილებთან კომუნიკაციის პროცესში. გვ. 4
November 8, 2012 Statement on the occupation of different buildings by IDPs In the past

November 8, 2012

Statement on the occupation of different buildings by IDPs

In the past few days there have been cases of IDPs of different

descriptions entering and occupying buildings. The Civil Development Agency (CiDA) is actively involved in the monitoring group which identifies people who have illegally

occupied public buildings in Tbilisi. The goal of the working group

is to identify which IDP families are doing this.

The monitoring group has identified 51 buildings in Tbilisi and its surroundings which have been illegally entered (by 1,981

families). The IDPs involved have already been provided with dwelling places, but are still demanding permanent living spaces. The following conclusions have been drawn from the monitoring:

In several cases, attempts to illegally occupy buildings have been

In

several cases, attempts to illegally occupy buildings have been

encouraged and organised by various groups.

Those who occupied the buildings include IDPs of all types, though the majority of them

Those who occupied the buildings include IDPs of all types, though the majority of them are housed in the private sector.

A group of these IDPs was offered the opportunity to settle in

A

group of these IDPs was offered the opportunity to settle in

different regions of Georgia but refused to leave the capital.

The State's position regarding these proposed dispersals is unclear.

The State's position regarding these proposed dispersals is unclear.

In some cases IDPs involved are living in the capital in the residential properties leased

In some cases IDPs involved are living in the capital in the residential properties leased by other IDPs.

We believe on the basis of the monitoring results that the Ministry of IDPs should take all necessary measures to ensure that the rights of all IDPs are respected and the rights of the owners of the properties they have occupied, including the State, are also upheld. We understand that IDPs live in very difficult social and economic situations and that it is the State's responsibility to ensure that all IDPs live in tolerable conditions, however we believe that the actions of the IDPs who occupy buildings are outside the legal framework. CiDA Recommends:

The Ministry of IDPs should compare the list of IDPs identified by the monitoring group with its own lists. As a result of this, it will be easier to identify which sort of IDPs have already been provided with living space but are also illegally occupying other spaces.buildings are outside the legal framework. CiDA Recommends: Law enforcement bodies should act according to the

Law enforcement bodies should act according to the law but react adequately to any law violations by IDPs.living space but are also illegally occupying other spaces. An action plan should be developed for

An action plan should be developed for creating an agency which

will provide each IDP with proper information about their problems.action plan should be developed for creating an agency which IDPs should be informed of the

IDPs should be informed of the possible consequences of their behaviour. They should be made aware that if they do not leave these illegally occupied spaces they will be forced by law to do so.each IDP with proper information about their problems. NGO's working on IDPs issues should be involved

NGO's working on IDPs issues should be involved in developing the action plan.be made aware that if they do not leave these illegally occupied spaces they will be

be forced by law to do so. NGO's working on IDPs issues should be involved in
26 ოქტომბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი
26 ოქტომბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი
26 ოქტომბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი
26 ოქტომბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი
26 ოქტომბერი, 2012 კანონთან კონფლიქტში მყოფი

26 ოქტომბერი, 2012

კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები კომპანია „ყაზბეგში“

სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდას“ ინიციატივითა და არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ქვემო ქართლის პრობაციის ბიუროს მხარდაჭერით, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები კომპანია „ყაზბეგის“ ქარხანაში იმყოფებოდნენ. ახალგაზრდებმა დაათვალიერეს წარმოება და გაეცნენ ლუდისა და ლიმონათის დამზადების თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ვიზიტის ბოლოს, კომპანიის წარმომადგენლებმა კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნები ცივი სასმელებით დაასაჩუქრეს. ღონისძიება პროექტის ,,საზოგადოებისათვის სასარგებლო აქტივობები“ ფარგლებში ჩატარდა.

October 26, 2012

Juveniles in conflict with the law visit Kazbegi Company

CiDa, in partnership with the Kvemo Kartli Probation Bureau of the National Probation Agency, has taken juveniles in conflict with the law on a visit to the Kazbegi Company. They visited the company's factory and were introduced to the technology used to make lemonade. At the end of the visit company representatives presented non-alcoholic drinks to the young people. The visit was held as part of the Public Benefit Activities project.

non-alcoholic drinks to the young people. The visit was held as part of the Public Benefit

25 ოქტომბერი, 2012

სამოქალაქო მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის პრეზენტაცია

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა „სიდას“ მიერ შექმნილი სამოქალაქო მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის (CEMS) პრეზენტაცია. პრეზენტაციაზე ამ სისტემის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებისათვის გამიზნული სატელევიზიო კლიპისა და საპოპულარიზაციო პოსტერის წარდგენა შედგა. ღონისძიებას, მედიის წარმომადგენლებთან ერთად, დაესწრებიან, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. „სიდა“ 2012 წლის მარტიდან USAID/MSI-თან თანამშრომლობით ახორციელებს რუსთავის თვითმმართველობის გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა მეტი ჩართულობის ხელშემწყობ ინიციატივას. ამ პროექტის ერთ-ერთი შედეგი გახლავთ თვითმმართველობის სამოქალაქო მონიტორინგის ელექტრონული სისტემის (CEMS) შექმნა, რომელიც განთავსებულია მისამართზე www.cso.ge/cems. სისტემა შესაძლებლობას აძლევს მოქალაქეებს, კომუნალური პრობლემების შესახებ ღიად აცნობონ რუსთავის თვითმმართველობას. თავის მხრივ, ეს სისტემა თვითმმართველობას აძლევს შესაძლებლობას, მოსახლეობასთან პირდაპირი კომუნიკაციისა და არსებული პრობლემების გადაწყვეტის კიდევ ერთი ინსტრუმენტი გამოიყენოს.

October 25, 2012

გამოიყენოს. October 25, 2012 CEMS presentation CiDA held a presentation of the Civil

CEMS presentation

CiDA held a presentation of the Civil Electronic Monitoring System (CEMS) at the Centre for Democratic Involvement. A video clip and poster presentation took place. This event was attended by media and local government representatives. CiDA, in partnership with USAID/MSI, monitors the transparency and accountability of the Rustavi local government (LG) and civil participation in the decision making process. One of the outcomes of this is the creation of CEMS, which can be found at www.cso.ge/cems. This system enables the local population to inform the Rustavi municipality about communal problems and gives the Rustavi municipality direct communication with local residents about the problems they are facing in the city.

Rustavi municipality direct communication with local residents about the problems they are facing in the city.
Rustavi municipality direct communication with local residents about the problems they are facing in the city.
Rustavi municipality direct communication with local residents about the problems they are facing in the city.
17 ოქტომბერი, 2012 ადგილობრივი განვითარების

17 ოქტომბერი, 2012

ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა დმანისის მუნიციპალიტეტში

დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სამოქალაქო განვითარების

სააგენტო „სიდას“ ორგანიზებით, პროექტ JOIN-ის („ადგილობრივი

აქტორები ერთიანდებიან ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და

მმართველობისათვის სამხრეთ კავკასიაში“, რომელიც საერთაშორისო

ორგანიზაცია CARE-ს ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება)

ფარგლებში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის წევრები დმანისის

მუნციპალიტეტში ადგილობრივ ბაზრის განვითარების ღირებულებათა

ჯაჭვის გამოსავლენად შეიკრიბნენ. სამუშაო ჯგუფის რიგით მეოთხე

შეხვედრა დმანისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით პრიორიტეტული

ეკონომიკური დარგების გამოვლენას და მათზე მსჯელობას მიეძღვნა.

ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების, თვითმმართველობისა და

ფერმერთა წარმომადგენლები (დაახლოებით 20-მდე მონაწილე)

ბიზნესკონსულტანტებთან („კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური

კვლევების ინსტიტუტი“) ერთად, განიხილავდნენ სოფლის მეურნეობის

კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი დ ა რ გ ე ბ ი ს ა დ ა

შესაძლებლობებს, მსჯელობდნენ არსებულ მდგომარეობასა და

სამომავლო პერსპექტივაზე. შეხვედრაზე ასევე განხილულ იქნა

მეზობელი ქვეყნების გამოცდილება და ექსპორტის პოტენციალი.

დმანისის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის სამუშაო შეხვედრაზე,

ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტულ

მიმართულებებად შემდეგი დარგები და სფეროები გამოიკვეთა:

წ ა რ მ ო ე ბ ი ს გ ა ნ ვ ი თ ა რ ე ბ ი ს

· მეცხოველეობა (რძის პროდუქტები წარმოება და მეხორცება,

როგორც მსხვილფეხა, ისე წვრილფეხა საქონლის

მოშენება და გამრავლება)

· მებოსტნეობა (ძირითადად კარტოფილის და ასევე სხვა

ბოსტნეულის წარმოება)

ამასთან, შეხვედრაზე დადგინდა კოოპერაციული მეურნეობების შექმნის

საჭიროება და ადგილობრივი თესლწარმოების ფორმირების

აუცილებლობაც. რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს ადგილობრივი

პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას, როგორც ადგილობრივ,

ასევე საერთაშორისო ბაზრებზე.

პროექტის შემდგომ ეტაპზე, დადგენილი პრიორიტეტებიდან

გამომდინარე, მოხდება ეკონომიკური განვითარების სპეციალური

პროექტებისა და საინვესტიციო პაკეტების შემუშავება შემდგომი

დაფინანსების მოძიების მიზნით.

მოძიების მიზნით. November 17, 2012 JOIN meeting held CiDA hosted the 4th

November 17, 2012

JOIN meeting held

CiDA hosted the 4th meeting of the Local Actors Join for Inclusive Economic Development and Governance in the South Caucasus (JOIN) working group at the Dmanisi Municipality. The major topic of discussion was identifying local market development potential and value chains. The meeting was attended by group members, farmers, non- governmental organisations and local authority representatives. Other issues discussed included future perspectives and export potential and the experience of neighbouring countries. The working group identified several priority fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening.

fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
fields which need to be developed locally: Cattle breeding, milk product production and market gardening. გვ.
რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა 2012
რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა 2012
რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა 2012
რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა 2012

რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა

2012 წლის 28 ნოემბერს რუსთავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა რუსთავის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა, რომელშიც ქალაქის საკრებულოს წევრებთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწილეობას იღებდნენ რუსთავსა და ქვემო ქართლში მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებების თავმჯდომარეები, სამოქალაქო აქტივისტები, ჟურნალისტები და სხვა დაინტერესებული პირები. დისკუსიის ეფექტიანად ჩატარებისა და ყველა მონაწილის მოსაზრების ადეკვატურად დაფიქსირების მიზნით, განხილვას საკრებულოს წარმომადგენლებთა ერთად ორგანიზებას სამოქალაქო განვითარების სააგენტო „სიდა“ უწევდა.

„მსგავსი ტიპის ღონისძიებების ორგანიზება მნიშვნელოვანია და ჩვენი აზრით, ნებისმიერი მუნიციპალიტეტის დონეზე ბიუჯეტის საჯარო განხილვა რეალურად უზრუნველყოფს სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. თუმცა რუსთავის შემთხვევაში უპრიანი იქნებოდა პროექტი უფრო ადრე მოეწოდებინათ ჩვენთვის და სხვა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის, რათა რეალური ყოფილიყო ჩვენი რეკომენდაციებისა და შენიშვნების გათვალისწინება ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტში“ – განაცხადა „სიდას“ ადვოკატირების მენეჯერმა, ჯუბა მარუაშვილმა.

Public discussion over 2013 Rustavi draft budget

On November 28, a public discussion over 2013 Rustavi draft budget was held at the Centre for Democratic Involvement. This discussion was attended by political party representatives along with the media and local government representatives. All interested individuals had the opportunity to attend the event. In order for the discussion to be effective and so that all attendees could express their position, representatives from the Municipality Council as well as the local CSO– CiDA, played the role of facilitator.

“To organize similar events is very important and we believe the civil sector plays a crucial role in the decision-making process through such discussions. However, in this case, it would have been better if the project concerning Rustavi was delivered to us, as well as other civil organizations earlier. This would have created an opportunity to take into consideration our recommendations and remarks for the city budget for the next year,” Juba Maruashvili, Advocacy Manager of CiDA, stated.

CiDA,

in

partnership

with

USAID/MSI,

monitors

the

transparency

and

accountability

of

the

Rustavi

local

government (LG) and civil participation in the decision making process.

„სიდა“ 2012 წლის მარტიდან USAID/MSI-თან თანამშრომლობით ახორციელებს რუსთავის თვითმმართველობის გამჭვირვალობისა და მოქალაქეთა მეტი ჩართულობის ხელშემწყობ ინიციატივას, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა აღნიშნული ღონისძიებაც.

ფარგლებშიც გაიმართა აღნიშნული ღონისძიებაც.
ფარგლებშიც გაიმართა აღნიშნული ღონისძიებაც.
ფარგლებშიც გაიმართა აღნიშნული ღონისძიებაც.
“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი
“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი

“სიდას” განახლებული გამგეობის პირველი სხდომა

30 ნოემბერს სასტუმრო „ქორთიარდ მარიოტში“ გაიმართა „სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს“ განახლებული გამგეობის კრება, რომელსაც ესწრებოდნენ გამგეობის ახალი წევრები, შემდეგი შემადგენლობით:

1. კონსტანტინე მაღრაძე (თავმჯდომარე) – პიარ კომპანია „ჯეპრას“ უფროსი კონსულტანტი

2. ზვიად კორძაძე – „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“

გამგეობის წევრი, „კორძაძის საადვოკატო ბიუროს“

მმართველი პარტნიორი

3. ეკატერინე სირაძე-დელონე – კონსულტანტი საარჩევნო

საკითხებში

4. თამარ

გერმანაშვილი

„აღმოსავლეთ-დასავლეთის

მართვის

ინსტიტუტის“

პროექტ

G-PAC-ის

გრანტების

მენეჯერი

5. აგიტ მირზოევი – „ეთნოსთაშორისი თანამშრომლობისა და

კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის“ აღმასრულებელი დირექტორი

6.

დირექტორი

სოფიკო

შუბლაძე

„პარტნიორები

საქართველოს“

7. ვახტანგ ფირანიშვილი – „ქეა საერთაშორისო კავკასიას“

SIIMS პროექტის დირექტორი

SIIMS პროექტის დირექტორი სხდომას ასევე
SIIMS პროექტის დირექტორი სხდომას ასევე
SIIMS პროექტის დირექტორი სხდომას ასევე

სხდომას ასევე ესწრებოდნენ „სიდას“ აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანი, ფინანსური მენეჯერი ნუგზარ არველაძე, მონიტორინგის, შეფასებისა და ანგარიშგების მენეჯერი რუსუდან მეტრეველი და პროექტ JOIN-ის მენეჯერი ნინო ჩიტორელიძე.

CiDA board meeting

კრების გადაწყვეტილებით: დამტკიცდა „სიდას“ სტრატეგიული და სახელმძღვანელო დოკუმენტაციის კრებული; დამტკიცდა „სიდას“ 2013 წლის ბიუჯეტი; ზვიად დევდარიანი დამტკიცდა „სიდას“ აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობაზე 4 წლის ვადით და გამგეობის თავმჯდომარის მიერ გადაეცა მ ე ს ა მ ე პ ი რ ე ბ თ ა ნ უ რ თ ი ე რ თ ო ბ ი ს კ ო მ პ ე ტ ე ნ ც ი ა სააღმასრულებლო საკითხებზე; დამტკიდა გამგეობის შეფასებისა და თვითშეფასების ფორმა; დამტკიცდა აღმასრულებელი დირექტორის შეფასების ფორმა; განიხილეს და მოიწონეს „სიდას“დაფინანსების მოპოვების გეგმა; განიხილეს 2007-2011 წლების ფინანსური ანალიზი და ხელი მოეწერა ინტერესთა კონფლიქტის ფორმას.

On November 30, CiDA board meeting took place at Courtyard Marriott Hotel which was attended by the new members of the board:

Konstantine Maghradze (Head of Board) - Senior Consultant at GEPRA Zviad Devdariani – CiDA Director Zviad Kordzadze – member of Georgian lawyers Association, managing Partner of Kordzadze Law Office Ekaterine Siradze- Delaunay – consultant in election issues Tamar Germanashvili - East-West Management Institute, G-PAC project Agit Mirzayev - Multinational Georgia executive director Sophiko Shubladze - Partners-Georgia Director

CARE

Vakhtang Piranishvili - Vakhtang Piranishvili

International in the Caucasus The board approved budget as well as strategic documents of the CiDA. According to Board decision Zviad Devdariani has been elected as an Executive Director of CiDA for more four years.

, SIIMS Project Director,

Devdariani has been elected as an Executive Director of CiDA for more four years. , SIIMS

ზვიად დევდარიანის ბლოგი "კომერსანტის" საიტზე Zviad Devdariani personal blog on commersant.ge

საიტზე Zviad Devdariani personal blog on commersant.ge გვ. 11
საიტზე Zviad Devdariani personal blog on commersant.ge გვ. 11

გვ. 11

"სიდა" სოციალურ ქსელებში CiDA in Social Media გვ. 12

"სიდა" სოციალურ ქსელებში CiDA in Social Media

"სიდა" სოციალურ ქსელებში CiDA in Social Media გვ. 12