Apa Itu 5S?

Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang membawa maksud Sisih, Susun, Sapu, Seragam dan Sentiasa Praktik ini diringkaskan menjadi 5S agar ia lebih mudah disebut dan seringkas penggunaannya. Walaupun ringkas, manfaat dari hasil penggunaannya terserlah dengan gaya kerja yang sistematik. Bermula dengan aktiviti 5S dan seterusnya mengamalkannya dengan penggunaan kaedah dan teknik kawalan kualiti, sesebuah organisasi akan mampu mengekal, menambahbaik dan meningkatkan kualiti kerja. Sisih (Seiri) Sisih atau mengasing adalah satu proses kerja mengasing barangan yang perlu daripada sekumpulan barangan yang tidak diperlukan di tempat kerja. Ia adalah proses menentukan barang-barang atau peralatan yang diperlukan atau tidak diperlukan. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yang mungkin tidak diperlukan sekarang tapi boleh digunakan pada masa hadapan dan peralatan haruslah disimpan di tempat simpanan yang sesuai. Susun (Seiton) Menyusun dan melabel dilakukan setelah kesemua barangan yang tidak diperlukan diasingkan. Ini dilakukan bertujuan memudahkan penggunaan dan penyimpanan. Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Dengan berbuat demikian, ia akan membantu mempercepatkan proses kerja bagi mendapatkan barang tersebut apabila diperlukan kelak. Tujuan utama menyusun untuk menjimatkan ruang nampak lebih kemas dan teratur dan memudahkan proses mencari pada masa akan datang. Sapu (Seiso) Kebanyakan pekerja akan merasa lebih selesa apabila bekerja dalam persekitaran yang bersih dan segar. Selain dari meningkatkan efisien kerja, menyapu juga boleh mempertingkatkan tahap keselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Ia bertujuan untuk menghilangkan habuk atau kekotoran yang melekat di lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisih dan disusun. Satu senarai semak hendaklah diletakkan untuk menjadi panduan kepada pekerja tentang apa yang harus dilakukan pada masa akan datang dalam aktiviti ini. Seragam (Seiketsu) Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisih, susun, dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting agar segala usaha yang dilakukan dalam tiga aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh kakitangan akan menyemai sifat kekitaan dan cintakan kebersihan di tempat kerja. Justeru, kakitangan akan sentiasa memastikan dan mengekalkan kebersihan tempat kerja mereka. Sentiasa Amalkan (Shitsuke)

Setiap pekerja perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan memang dituntut oleh semua masyarakat dan juga agama. Walau apa pun situasi kita, memang tidak dapat dinafikan amalan kebersihan merupakan titik tolak untuk menjelmakan peribadi yang mulia. Amalan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberi tunjuk ajar menerusi program latihan secara berkala dan mengamalkan budaya nasihatmenasihati.

5S Tingkat Produktiviti Organisasi "Mulai tahun ini, Unit Pembangunan Sumber Manusia (Jabatan Ketua Menteri) akan memperkenalkan 5S – Seiri, Seiton, Seison, Seiketsu dan Shitsuke. 5S melibatkan program penyertaan menyeluruh sesebuah organisasi dan adalah kaedah paling efektif untuk memotivasikan seseorang, serta meningkatkan produktiviti dalam sesebuah persekitaran kerja. Ia sungguh mudah dan murah untuk dilaksanakan. Keberkesanannya juga berpanjangan. YB Datuk Amar Haji Abdul Aziz Husain, Setiausaha Kerajaan Negeri ketika menyampaikan Ucapan Perdana 2004 5S Penyelesaian Bijak

Konsep 5S mula diperkenal di negara Jepun pada awal tahun 1980an. Tujuannya menjadikan tempat kerja selesa dan kemas. Kejayaan pelaksanaan Program 5S di negara itu, terutama dalam sektor perindustrian, telah Dokumen yang disusun kemas membawa kepada penggunaannya secara meluas di seluruh dunia pada hari ini. Di Malaysia, konsep itu memudahkan pencarian mula diperkenal pertengahan tahun 1980an dan telah apabila dikehendaki dipraktikkan dalam sektor swasta terutama syarikatsyarikat multi-nasional. Mengapa Perlu 5S? Program 5S adalah usaha keseluruhan organisasi bagi menjadikan tempat kerja bersih, tersusun dan bersistem. Melalui amalan 5S, kita akan membina disiplin dan etika kerja yang baik di kalangan warga kerja yang akan menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik, kerja berkualiti, memupuk semangat berpasukan dan tolongmenolong yang tinggi.

Amalan 5S juga merupakan teknik yang paling berkesan bagi mewujudkan budaya peningkatan secara berterusan atau dikenali sebagai ‘Kaizen’ dalam Bahasa Jepun. Perbadanan Produktiviti Negara ( NPC) merupakan antara jururunding kepada organisasi yang berminat melaksanakan Program 5S di negara ini. Perkhidmatan itu disediakan kepada organisasi swasta dan kerajaan. Setiap organisasi yang mendapatkan perkhidmatan NPC akan diberi latihan (3 sesi) dan lawatan konsultasi (6 sesi). Objektif Utama Program 5S チ Membina budaya Kaizen di tempat kerja チ Membina kerjasama melalui penyertaan semua チ Membina amalan kepimpinan pengurus dan penyelia チ Meningkatkan infrastruktur untuk melaksanakan program Kaizen yang lebih maju Ada dua pendekatan untuk mengamalkan 5S: チ Pendekatan Kaizen チ Pendekatan Inovasi Oleh sebab 5S merupakan aktiviti yang berorientasikan manusia dan proses, pendekatan Kaizen adalah cara terbaik di mana pembaikan dilakukan secara sedikit demi sedikit tetapi Kakitangan diberi kebebasan berterusan. Bagi menjayakan Program 5S menunjukkan kreativiti masingbukanlah semudah yang disangka. Untuk tujuan masing itu, komitmen yang tinggi diperlukan daripada semua peringkat kakitangan. Antaranya : チ Mengamalkan budaya kerja 5S チ Menetapkan agenda perbincangan untuk pembangunan Program 5S チ Meningkatkan pengetahuan berkaitan 5S チ Meluangkan masa untuk 5S チ Melaksanakan program 5S secara teratur tanpa tergesa-gesa チ Memperuntukkan sedikit kewangan untuk pelaksanaan Pelaksanaan

Pertama -Mengamalkan Seiri (Sisih) Menyisih dan membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Kedua -Mengamalkan Seiton (Susun) Menyusun dan menyimpan barang dengan kemas supaya mudah untuk diambil dan disimpan semula selepas digunakan. Tempat simpanan boleh diakses oleh semua kakitangan. Barang atau dokumen yang paling kerap digunakan diletakkan di tempat yang mudah dicapai. Semua tempat dokumen atau barang diberi label. Gunakan warna label bagi mendapatkan keceriaan. Ketiga – Melaksanakan Seiso (Sapu) Bentuk tugas pencucian dan mengemas mengikut kumpulan Mempamerkan peta kawasan pembersihan dan tugasan Menggabungkan aktiviti sapu,kilatkan,semak dan betulkan Buat dengan kerjasama semua kakitangan Keempat – Melaksanakan Seiketsu (Seragam) Apabila tiga konsep di atas dilakukan akan wujud penyeragaman Peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua kakitangan diwujudkan Kelima -Mengamalkan Shitsuke (Sentiasa Amal) Audit dalaman 5S dilakukan secara berterusan Melantik orang yang bertanggungjawab untuk kawasan tertentu Memberi hadiah atau penghargaan bagi kumpulan yang berjaya mengamalkan 5S Keenam -Persijilan 5S Pertandingan antara organisasi 5S Anugerah amalan 5S Organisasi model

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful