You are on page 1of 5

Karty Magii: Tradycja Spaczmagii SPIS TRECI:

TRADYCJA SPACZMAGII 2

by

PEPE

&

QC

2012

TRADYCJA SPACZMAGII

TRADYCJA SPACZMAGII

1-2. ISKRZACA ZAGLADA

6+

3. HYC-HYC

7+

Mag Szczuroludzi przyzywa strzpy Dhar, ktrymi oplata ciaa sojusznikw przenoszc ich Spaczkorytarzami wprost za plecy wrogw.

Szary Prorok przyzywa ohydn energi Kamienia Przemian krzeszc z niej paraliujce wrogw pociski.

Zaklcie Iskrzca zagada jest magicznym pociskiem o zasigu 18. Model trafiony Iskrzc zagad musi wykona test WT. Nieudany test oznacza, e model zostaje Oszoomiony!.

Szary Prorok moe rzuci zaklcie na siebie lub dowolny sprzymierzony model bohatera lub stronnika w odlegoci do 12, nawet jeli go nie widzi. Zaklcie mona rzuci na pieszy model wielkoci czowieka lub mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Udane rzucenie czaru oznacza, e model znika w chmurze cuchncego siark zielonego dymu by pojawi si w dowolnym miejscu na stole w odlegoci do 16. Jeeli ruch taki prowadzi do kontaktu z wrogiem, to jest to rwnoznaczne z szar (szara ta podlega bdzie wszystkich zasadom szary). Model moe nawet, jeli gracz sobie tego yczy, przerwa walk, w ktrej bra udzia, ale w takim wypadku nie bdzie mg szarowa.

TRADYCJA SPACZMAGII

TRADYCJA SPACZMAGII

4. PIZMO ODWAGI

7+

5. SPACZBLYSKAWICA

7+

Plugawe moce energii Dhar obdarzaj Szarego Proroka zdolnoci ciskania zabjczych byskawic wykutych z przekltego Upiorytu. Skaveski czarownik intonuje faszywy zapiew, sowa Mrocznej Mowy zmieszane z pimem maga wzmacniaj odwag tchrzliwych sojusznikw.

Zaklcie mona rzuci na dowolny, sprzymierzony Uciekajcy! model na stole. Udane rzucenie czaru sprawia, e posta natychmiast mobilizuje si.

Spaczbyskawica jest magicznym pociskiem o zasigu 36. Po udanym rzuceniu zaklcia magiczny pocisk uderza w cel powodujc K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Spaczbyskawica jest nieprzewidywalnym zaklciem wymagajcym duego skupienia, ktre moe obrci si przeciwko czarnoksinikowi. Za kad 1 wyrzucon na kostce podczas okrelania uzyskanego poziomu mocy, to Szary Prorok, a nie wyznaczony cel, otrzymuje trafienie o SILE K6, z powodu utraty kontroli nad wyadowaniem energii Upiorytu.

TRADYCJA SPACZMAGII

TRADYCJA SPACZMAGII

6. ROJ SZKODNIKOW

9+, 9+, PWG

7. KLATWA NIEMOCY

9+

Piskliwy zapiew Szarego Proroka, wzmocniony energi Spaczenua przyzywa rj szczurw, ktre piszczc gromadz si wok maga atakujc jego wrogw.

W fazie magii w ktrej rzucono zaklcie rj szkodnikw gromadzi si wok czarnoksinika atakujc wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki stykaj si z podstawk Szarego Proroka. Modele otrzymuj K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Jeli zaklcie nie zostao rozproszone to na pocztku nastpnej tury naley uy 3 okrgego wzornika, ktry bdzie reprezentowa rj szkodnikw. Rj szkodnikw porusza si o 2K6 w fazie ruchw przymusowych w kierunku wyznaczonym przez Szarego Proroka, po czym czarnoksinik traci kontrol nad rojem. W nastpnych turach gracza Skavenw, gryzonie bd porusza si w fazie ruchw przymusowych w losowo okrelonym kierunku. Rj szkodnikw nie moe zosta zwizany walk wrcz a wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktre znajd si na drodze roju otrzymuj K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

Szary Prorok przyzywa bluniercze moce Dhar i oplata nimi nieszczsnych wrogw, ktrych dosiga plugawe przeklestwo Rogatego Szczura.

Moc zaklcia oddziauje na wszystkie wrogie modele znajdujce si w odlegoci do 12" od Szarego Proroka, rwnie takie, ktre walcz wrcz. Do koca tury gracza Szczuroludzi przeciwnik musi przerzuci wszystkie udane testy trafienia i zranienia.

TRADYCJA SPACZMAGII

TRADYCJA SPACZMAGII

8. GEJZER SPACZOGNIA

10+

9. ZABOJCZA FURIA

10+, PWG

Po zakoczeniu blunierczej inkantacji Szary Prorok wbija apy w ziemi i uwalnia mroczn energi Dhar, ktra razi wrogw pomieniami spaczognia.

Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj trafienie o SILE K6 z cech ora PONCY ATAK, bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza.

Strzpy plugawej energii Upiorytu wypeniaj ciao i umys nieszcznika, zmieniajc ofiar w poddan instynktom maszyn do zabijania.

Szary Prorok moe rzuci to zaklcie na siebie lub te na dowolnego, sprzymierzonego bohatera lub stronnika w odlegoci do 12, nawet jeli go nie widzi. Czar moe zosta rzucony na pieszy model wielkoci czowieka lub mniejszy (czar nie bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych), rwnie zwizany walk wrcz. Dopki zaklcie 'pozostaje w grze', model zyskuje umiejtno SZA.

TRADYCJA SPACZMAGII

TRADYCJA SPACZMAGII

11. CZARNY WIR

11+, PWG

11. SPACZ BURZA

13+

Sowa Mrocznej Mowy skupiaj wok siebie strzpy energii Dhar, ktra wirujc coraz szybciej zmienia si w upiorny huragan.

Szary Prorok wywouje burz spaczbyskawic, ktra moe pojawi si w dowolnym miejscu na polu bitwy, nawet pod ziemi.

Zaklcie moe by rzucone na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia Szarego Proroka. Udane rzucenie sprawa, e obszar zostaje spowity przez cuchncy wir paskudnego dymu i ostrych drobinek popiou. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar, ktry dopki zaklcie 'pozostaje w grze' naley traktowa jak teren bardzo trudny. Ponadto, wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj trafienie o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza i musz wykona test WT. Niepowodzenie oznacza, e do koca potyczki otrzymuj modyfikator -1 do wszystkich testw trafienia.

Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele otrzymuj K3 trafienia o SILE K6 bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Za kad 1 wyrzucon na kostce podczas okrelania uzyskanego poziomu mocy, to Szary Prorok, a nie wyznaczony cel, otrzymuje trafienie o SILE K6, z powodu utraty kontroli nad wyadowaniem energii Upiorytu.

TRADYCJA SPACZMAGII

TRADYCJA SPACZMAGII

12. ZARAZA

14+

1-2. ISKRZACA ZAGLADA

6+

Recytujc upiorne wersety prastarej inkantacji, Szary Prorok manipuluje strzpami energii Dhar, plugawic powietrze, ziemi i wod. Czar moe by rzucony na dowolny obszar w odlegoci do 18 i w polu widzenia MAGA. Naley uy 3 okrgego wzornika i przykry nim wyznaczony obszar. Wszystkie modele (wrogie i sprzymierzone) ktrych podstawki s cakowicie przykryte wzornikiem, zostaj objte dziaaniem zaklcia automatycznie, te modele, ktrych podstawki s czciowo przykryte, dostaj si pod dziaanie zaklcia na 4+. Objte dziaaniem zaklcia modele musz wykona test WT. Nieudany test oznacza, e model traci 1 punkt W bez moliwoci skorzystania z Ochrony Pancerza. Po rozpatrzeniu efektw zaklcia naley wykona rzut K6. Wynik 1-2 oznacza, e zaraza obraca si przeciwko Szczuroludziom, przeciwnik moe umieci wzornik na dowolnym obszarze w odlegoci do 18, naley natychmiast rozpatrzy efekty dziaania zaklcia, po czym czar dobiega koca; 3-4 oznacza, e zaklcia niezwocznie dobiega koca; wynik 5-6 oznacza, e Szary Prorok utrzyma kontrol nad zaklciem. Gracz Szczuroludzi moe przesun i umieci wzornik na dowolnym obszarze w odlegoci do 18 i w polu widzenia Szarego Proroka. Naley rozpatrzy ewentualne nastpstwa dziaania zaklcia, po czym czar dobiega koca. Naley zauway, e modele ktre wykonay udany test WT do koca potyczki staj si odporne na dziaanie zaklcia Zaraza. Ponadto, kady model moe by poddany dziaaniu Zarazy tylko raz w czasie trwania udanego rzucenia tego czaru.

Szary Prorok przyzywa ohydn energi Kamienia Przemian krzeszc z niej paraliujce wrogw pociski.

Zaklcie Iskrzca zagada jest magicznym pociskiem o zasigu 18. Model trafiony Iskrzc zagad musi wykona test WT. Nieudany test oznacza, e model zostaje Oszoomiony!.