Montserrat Bertran

ESCRIVIM LA CARTA ALS REIS

Il·lustració de Carmen Marcos

Escriure la carta als reis és una activitat plena de sentit pels nens i nenes. Ens permet, amb els més petitons, treballar el procés de composició escrita. Aquests dies és un bon moment per fer-ho. Val a dir, que és millor fer-ho en vàries sessions. La motivació: Que sabeu què és una carta? N’heu vist de cartes? Sabeu com són? N’heu rebudes a casa? Qui les duu? On les deixa? Com són? Per què serveixen? Quan nessecitem escriure’n una?... Avui aprendreu a fer una carta molt especial. La carta als reis. Ho haurem de fer molt ben fet perquè ho puguin llegir i entendre-ho, i així portar-vos els regals que demaneu. El modelatge1: En tot procés d’aprenentatge és molt important el modelatge que fa la mestre. És a dir, exemplificar com ho fem nosaltres, posant paraules als nostres pensaments. Modelar els processos d’aprenentatge ajuda a assegurar la comprensió de l’aprenent. Per tant, dedicarem un temps a modelar com s'escriu una carta:

1

Penso a qui escric la carta: contextualització.

El modelatge es basa en un expert, que generalment és el mestre, expressa verbalment les decisions que pren per fer una tasca, i els motius que el condueixen a seguir un procés i no un altre. Es tracta, doncs, de donar unes indicacions directes i detallades sobre la utilització d’una estratègia, de manera que els aprenents la vagin copsant d’una manera progressiva, i la vagin incorporant en el seu procés d’aprenentatge. Per tant, modelar estratègies implica que, de manera gradual, el mestre ha de poder traspassar aquesta funció reguladora als seus alumnes.

1

Montserrat Bertran

• • • • • • •

Penso què hi vull escriure: pluja d’idees. Penso com hi vull escriure, és a dir, les parts que ha de tenir el text: introducció, desenvolupament i final. Ho escric en un full: faig l’esborrany. Ho reviso: rellegeixo, corregeixo, penso si allò que he escrit era el que volia escriure. Ho passo en net, en un full ben bonic. I quan estic d’escriure-ho, decoro la carta fent marges, galindaines i dibuixets: ho edito. Plego la carta. L’ensobro: hi escric l’adreça i el remitent.

Els objectius d’aprenentatge.
• •

Fer-los adonar de la funcionalitat d’escriure la carta als reis. Fer-los veure els passos que cal fer per escriure un text. Ajudar-los a distingir les característiques textuals de la carta.

L’activitat: En tot el procés és molt important el guiatge que fa la mestra. La mestra és el model, però també el corrector subtil. “Ara escriureu la carta als reis, primer us mostraré com ho faig jo (modelatge). Ara ho fareu vosaltres, jo estic aquí amb vosaltres per ajudar-vos si cal. Primer penseu què heu de fer.” Algunes idees per orientar els nens i nenes:
-

Fem un guió per escriure una carta. Pensem i escrivim les parts que ha de tenir en un full, de manera que ells distingeixin les parts (intoducció, dessenvolupament i final). Intentem que ells diguin el que cal escriure a cada part, i nosaltres ho anotem. Així, podem escriure l’inici i el final de forma conjunta. Primer de forma oral per després ser escrit. Si els alumnes són d’Educació infantil podem ser nosaltres qui ho escrivim en un full davant d’ells, seguint el que ens dictin. Després li demanem al nen que digui de forma oral el que vol escriure a la part “del mig” de la carta (desenvolupament). Li demanem que ho digui en frases curtes i que després ho escrigui a la part del desenvolupament. Ara cal revisar la carta. Demanem que llegeixin allò que han escrit i que repassin la lletra, l’ortografia, les frases. Quan estigui ho ha de passar en el full definitiu. Perquè quedi ben bonic. Per ser enviada als reis.

-

-

-

2

Montserrat Bertran -

Finalment, expliquem què és la signatura i demanem que signin la carta. Pleguem el paper, i preparem el sobre.

L’avaluació
-

-

Adonar-se de les característiques específiques d’una carta. Adonar-se de la utilitat d’escriure una carta. Expressar les idees de forma ordenada.

il·lustració de Tascha Parkinson

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful