Metode

Personal
Deformarea capacului

Utilaj

Neseparaea prin peliculă

Lipirea greşită a etichetei Neatenţie la separaea rebutului

Imprecizie la separarea rebutului

Ambalare incorectă Păstrarea îndelungată Marcarea incorectă Lipirea greşită a etichetei Depozitul Produse Finite

Neomogenizarea gurii borcanului

Necorespunderea borcanului cu capacul

Necorespunderea soiurilor de matr. primă

Nerespectarea temperaturii

Nerespectarea umidităţii Borcane Starea nesatisfă -cătoare a acoperişul

Microfisuri

Ambalajul

Materii prime şi materiale

Mediul ambiant

Diagrama Ishikawa pentru depozitul de produse finite ORHEI VIT S.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful