SADRŽAJ

UVOD.........................................................................................................................................1 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE...........................................................................................2 Geotermalna energija..............................................................................................................4 Energija plime i oseke.............................................................................................................4 Energija valova.......................................................................................................................5 ENERGIJA SUNCA...................................................................................................................7 Karakteristike energije sunca................................................................................................11 2.2. Osnovni principi direktnog iskorištavanja energije Sunca............................................12 2.2.1. Solarni kolektori......................................................................................................12 2.2.2. Fotonaponske ćelije.................................................................................................13 2.2.3. Fokusiranje sunčeve energije..................................................................................15 ZAKLJUČAK...........................................................................................................................17 LITERATURA..........................................................................................................................18 Knjige:.......................................................................................................................................18 Obnovljivi izvori energije, http://www.izvorienergije.com/obnovljivi_izvori_energije.html, 29.01.2012.................................................................................................................................18 Povijest korištenja energije sunca, http://www.obnovljivi.com/energija-sunca/50-povijestkoristenja-energije-sunca, 30.01.2012......................................................................................18 Energija sunca, http://eko.zagreb.hr/print.aspx?id=85, 30.01.2012..........................................18 Načini aktivnog i pasivnog iskorištavanja energije sunca, http://www.centarenergije.com/obnovljivi-izvori-energije/energija-sunca/86-nacini-aktivnog-i-pasivnogkoristenja-energije-sunca, 30.01.2012......................................................................................18 Akumulacija sunčeve energije u obiteljskim pasivnim kućama, hrcak.srce.hr/file/94763, 30.01.2011.................................................................................................................................18 Karakteristike energije Sunca, http://www.centar-energije.com/obnovljivi-izvorienergije/energija-sunca/85-karakteristike-energije-sunca, 30.01.2012.....................................18 POPIS SLIKA...........................................................................................................................19

Temelj je života na Zemlji i stalni pratilac razvoja ljudskog roda. U uvodnom dijelu ukratko se prikazuje tema rada. Istraživanja i usavršavanja tehnologija za uporabu obnovljivih izvora energije provode se u mnogim područjima ljudskog djelovanja pa tako i u graditeljstvu. stoljeća. 1 . zaključku. energija koja je gotovo neiscrpna te se može iskoristiti na mnogo različitih načina. užarena plinovita kugla čije zračenje dolazi na Zemlju. Europska Unija u posljednja dva desetljeća. Izgradnja novih zgrada i boravak ljudi u njima kao temeljna ljudska potreba na početku 21. korištene znanstvene metode te kratak pregled sadržaja. poduzima sveobuhvatne mjere protiv neracionalne potrošnje energije i posljedičnog zaganenja atmosfere otpadnim plinovima (emisija CO2). općenito se govori o obnovljivim izvorima energije s osvrtom na sve izuzev energije sunca što je naziv drugog poglavlja. s ciljem sigurnije opskrbe energijom. U zadnjem dijelu rada. Rad se sastoji od četiri sadržajne cjeline. neprekidna i najmanje štetna za okoliš.UVOD Osiguranje dovoljnih količina jeftine energije i zaštita čovjekovog okoliša temeljni su zahtjevi za ostvarenje održivog razvitka naše civilizacije. U prvom poglavlju ''Obnovljivi izvori energije''. Potencijalno najveći izvor obnovljive energije je Sunce. kratko je zaključen seminarski rad. U drugom poglavlju govori se o samoj energiji sunca. U seminarskom radu korištene su različite znanstvene metode poput: metoda analize i sinteze. imaju vrlo kompleksne i važne zahtjeve koji će značajno utjecati na opći razvitak. metoda komparacije i metoda desrkripcije. Svrha ovog rada jest prikazati obnovljive izvore energije te se posebno usredotočiti na energiju sunca te načine njezinog iskorištavanja. Sunčeva energija je sigurna. svrha rada. njenim karakteristikama te osnovnim principima korištenja. predmet. Predmet ovog rada je istaknuti važnost Sunca i sunčeve energije u svakidašnjem životu.

ali je većina od toga energija dobivena tradicionalnim iskorištavanjem biomase za kuhanje i grijanje. Nekoliko tehnologija. vode. Taj udio u budućnosti treba znatno povećati jer neobnovljivih izvora energije ima sve manje. od 13 do 18%.4% ukupne svjetske energije. 29.8% na proizvodnju električne energije i 0. 1.OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE Obnovljive izvore energije možemo podijeliti u dvije glavne kategorije: tradicionalne obnovljive izvore energije poput biomase i velikih hidroelektrana. Sunce isporučuje Zemlji 15 tisuća puta više energije nego što čovječanstvo u sadašnjoj fazi uspijeva potrošiti. 2 . Također pomaže u poboljšavanju sigurnosti dostave energije na način da smanjuje ovisnost o uvozu energetskih sirovina i električne energije. sunca i biomase) važan je zbog nekoliko razloga: • obnovljivi izvori energije imaju vrlo važnu ulogu u smanjenju emisije ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferu. 0. Razvoj obnovljivih izvora energije (osobito od vjetra. Iz toga se vidi da se obnovljivi izvori mogu i moraju početi bolje iskorištavati i da ne trebamo brinuti za energiju nakon fosilnih goriva.3% na biogoriva1. kad izuzmemo tradicionalne obnovljive izvore energije jednostavno je uračunati da takozvani "novi izvori energije" proizvode samo 2. Smanjenje emisije CO2 u atmosferu je politika Europske unije. osobito energija vjetra. pa se može očekivati da će i Hrvatska morati prihvatiti tu politiku. geotermalne energije itd. te na takozvane "nove obnovljive izvore energije" poput energije Sunca.izvorienergije. Od velikih hidroelektrana dobiva se dodatnih tri posto energije. • očekuje se da će obnovljivi izvori energije postati ekonomski konkurentni konvencionalnim izvorima energije u srednjem do dugom razdoblju.html. Proces 1 Obnovljivi izvori energije. male hidrocentrale. Ostale tehnologije su ovisne o potražnji na tržištu da bi postale ekonomski isplative u odnosu na klasične izvore energije.3% otpada na instalacije za grijanje vode. Prema tome. http://www.com/obnovljivi_izvori_energije.01. energija iz biomase i sunčeva energija ekonomski su konkurentne. a i njihov štetni utjecaj sve je izraženiji u zadnjih nekoliko desetljeća. Iz obnovljivih izvora energije dobiva se 18% ukupne svjetske energije. energije vjetra. • povećanje udjela obnovljivih izvora energije povećava energetsku održivost sustava. ali usprkos tome neki ljudi na Zemlji se smrzavaju.2012.

To su geotermalna energija i energija koju možemo dobiti od plime i oseke te energija valova.obnovljivi. vjerojatno je da plan neće biti proveden u potpunosti. godine u odnosu na 2003. Europska zajednica ima strategiju udvostručavanja upotrebe obnovljivih izvora energije do 2010. Dodatno. godinu2. Sunčeva radijacija glavni je pokretač većine obnovljivih izvora energije. Glavni problem za instalaciju novih postrojenja je početna cijena. To znači da bi se ukupni udio obnovljivih izvora energije povećao na 12% 2010. Veliki udio u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora rezultat je ekološke osviještenosti stanovništva. godine. države Europske unije (EU) zadale su si još jedan ambiciozan cilj da povećaju udio obnovljivih izvora energije 20% cjelokupne potrošnje energije u EU do 2020 godine. Slika 1. Zbog trenutne financijske krize u kojoj su se našle najveće države u Europskoj uniji. koje usprkos početnoj ekonomskoj neisplativosti instalira postrojenja za proizvodnju čiste energije. Sunce kao užarena kugla Izvor: Povijest korištenja energije sunca. http://www. To diže cijenu dobivene energije u prvih nekoliko godina na razinu potpune neisplativosti u odnosu na ostale komercijalno dostupne izvore energije.2012.prihvaćanja novih tehnologija vrlo je spor i uvijek izgleda kao da nam izmiče za samo malo. 2 3 . ali ima i nekoliko izvora koji ne potječu od nje. Taj plan sadrži niz mjera kojima bi se potaknule privatne investicije u objekte za pretvorbu obnovljivih izvora energije u iskoristivu energiju (najvećim djelom u električnu energiju).01. 2 Ibidem str.com/energija-sunca/50-povijest-koristenjaenergije-sunca. 30.

a ne dvosmjerne). u pravilu nema štetnih emisija. NP Yellowstone). Često su udaljena od naseljenih područja. stabilan i trajan izvor. pa se stvaraju troškovi prijenosa energije. pasterizacija mlijeka). Da bi se ta energija iskoristila. a ponekad su zaštićena pa gradnja nije dopuštena (npr. Ovdje se princip rada ne razlikuje bitno od klasičnih termoelektrana na ugljen ili mazut . Energija plime i oseke Energija plime i oseke dolazi od gravitacijskih sila Sunca i Mjeseca. ali pojednostavljeno možemo izdvojiti dva osnovna načina: izravno i neizravno. geotermalne zone vezane su uz vulkanizam ili granice litosfernih ploča. osim vodene pare. Slabosti proizlaze iz činjenice da je malo mjesta na Zemlji gdje se vrela voda u podzemlju ne nalazi na prevelikoj dubini . nema potrebe za gorivom. ali ponekad mogu biti i drugi plinovi. za grijanje kuća ili staklenika. tzv. Izravno korištenje znači korištenje vruće vode koja izbija (ili se ispumpa) iz podzemlja. ali potencijal nije mali. za pojedine postupke u industriji (npr. U jednostavnijem slučaju voda se propušta kroz turbine samo u jednom smjeru i u tom slučaju turbine su jednostavnije (jednosmjerne. Ovisno o temperaturi vode (ili pare) u podzemlju razvijeno je nekoliko različitih tehnologija. razvijene su mnoge tehnologije. Kad se zaljev napuni brana se zatvara i čeka se da razina vode padne. Ono može biti raznoliko: od korištenja u toplicama.razlika je samo u načinu na koji se dobiva vodena para. Indirektno korištenje geotermalne energije znači dobivanje električne struje. Princip je jednostavan i vrlo je sličan principu hidroelektrane. Tad se voda po istom principu propušta van iz zaljeva. Među zemljama koje prednjače su SAD.takva područja.Geotermalna energija Geotermalna energija odnosi se na korištenje topline unutrašnjosti Zemlje. Ta se energija može dobivati tamo gdje su morske mijene izrazito naglašene (npr. Prednost ovog izvora energije je to da je jeftin. Meksiko. Kako su to često i potresna područja sama gradnja postrojenja zahtijeva povećane troškove. ima mjesta gdje je razlika između plime i oseke veća od 10 metara). 4 . Na ulazu u neki zaljev postavi se brana i kad se razina vode digne propušta se preko turbine u zaljev. Filipini. Za sad još nema većih komercijalnih dosega na eksploataciji te energije. Japan.

Kina nekoliko elektrana. a da pogon generatora koristile bi se podvodne turbine slične kao kod vjetroelektrana. Veliki problem kod takvog iskorištavanja energije je da elektrane treba graditi na pučini jer u blizini obale valovi slabe. Kanada u zaljevu Fundy. ali nastaju i problemi prijenosa te energije do korisnika. Na slici se vidi princip pretvorbe energije valova u električnu energiju. Rezultati u trenutnoj fazi dospjeli su tek do prototipova i demonstracijskih uređaja. http://www. 30. 5 .Slika 2.izvorienergije. Glavni problemi kod takvog iskorištavanja energije plime i oseke su nestalnost (treba čekati da se razina vode digne dovoljno.2012. Ti vjetrovi uzrokuju stalnu valovitost na određenim područjima i to su mjesta na kojima je moguće iskorištavanje njihove energije. Rusija je izgradila malu elektranu kod Murmanska.com/obnovljivi_izvori_energije. To znatno povećava cijenu gradnje. ali je ta tehnologija još u povojima. Na isti način nastoji se iskoristiti i energija morskih struja.html. Najpoznatija elektrana na ušću rijeke Rance u Francuskoj Izvor: Obnovljivi izvori energije. Prema slici se vidi da se energija valova prvo pretvara u strujanje zraka.01. Alternativni način korištenja odnosi se na lokaciju elektrana u morskim tjesnacima gdje se zbog kanaliziranja plimnog vala povećava njegova energija. Energija valova Energija valova je oblik transformirane Sunčeve energije koja stvara stalne vjetrove na nekim dijelovima Zemlje. Najpoznatija je elektrana na ušću rijeke Rance u Francuskoj (slika) izgrađena 1960-ih koja još uvijek radi. a taj vjetar pokreće turbinu. ili da padne dovoljno) i mali broj mjesta pogodnih za iskorištavanje takvog oblika energije. Amplituda valova mora biti velika da bi pretvorba bila učinkovitija (slika 2). ali niti jedna od tih zemalja nije ostvarila značajan napredak.

Princip iskorištavanja energije valova Izvor: Obnovljivi izvori energije.2012. 6 .Slika 3. http://www.izvorienergije.01.com/obnovljivi_izvori_energije. 30.html.

pri čemu se masa od nekih 4 milijuna tona vodika pretvori u energiju. kolika je njegova procijenjena starost. a stvarna vrijednost ovisi o lokaciji.2012. Većinom je to rezultat politike pojedinih država koje subvencioniraju instaliranje elemenata za pretvorbu sunčeve energije u iskoristivi oblik energije. uz oslobađanje velike količine energije.hr/print.01.aspx?id=85. izvor gotovo sve raspoložive energije na Zemlji. gdje temperatura doseže 15 milijuna °C. 30. Nuklearna fuzija odvija se na Suncu već oko 5 milijardi godina.ENERGIJA SUNCA Sunce je nama najbliža zvijezda te. vremenskim uvjetima itd. Osnovni problemi su iskorištavanja su mala gustoća energetskog toka. Pod optimalnim uvjetima. dobu dana. kod koje spajanjem vodikovih atoma nastaje helij. Svake sekunde na ovaj način u helij prelazi oko 600 milijuna tona vodika. Radi se o fuziji. Ova se energija u vidu svjetlosti i topline širi u svemir pa tako jedan njezin mali dio dolazi i do Zemlje. 7 .zagreb. na površini Zemlje može se dobiti 1 kW/m2. U Hrvatskoj je prosječna vrijednost dnevne insolacije na horizontalnu plohu 34. 3 Energija sunca. ali unatoč tome u Europi je direktno iskorištavanje sunčeve energije u velikom porastu. Na karti koja prikazuje insolacijski nivo vidi se da Europa nije na vrlo pogodnom području za eksploataciju. Iako je sunčeva energija uzročnik većine izvora energije.5 kWh/m2 3. neposredno ili posredno. godišnjem dobu. a prema raspoloživim zalihama vodika može se izračunati da će se nastaviti još otprilike 5 milijardi godina. u ovom poglavlju koncentrirat ću se na direktno iskorištavanje sunčeve energije. Sunčeva energija potječe od nuklearnih reakcija u njegovom središtu. http://eko. velike oscilacije intenziteta zračenja i veliki investicijski troškovi.

http://eko. Glavna područja primjene aktivnih sustava su4: • zgrade udaljene od energetske mreže. vikendice. energija Sunca može se iskorištavati aktivno i pasivno. 30. Insolacijski nivo Europe Izvor: Energija sunca. U području graditeljstva.. sigurnosna tehnika. a najčešći su solarni kolektori za stvaranje toplinske energije i fotonaponski paneli za stvaranje električne energije.com/obnovljivi-izvorienergije/energija-sunca/86-nacini-aktivnog-i-pasivnog-koristenja-energije-sunca. Aktivno korištenje Sunčevog zračenja podrazumijeva njegovo izravno pretvaranje u toplinsku ili električnu energiju..01. 8 .2012. pojilišta za životinje • napajanje električnom energijom reklamnih uređaja • napajanje uređaja za javne potrebe 4 Načini aktivnog i pasivnog iskorištavanja energije sunca.hr/print. farme. http://www.01. To pretvaranje vrši se pomoću različitih urenaja. Na karti koja prikazuje insolacijski nivo vidi se da Europa nije na vrlo pogodnom području za eksploataciju.zagreb. ventilacija.aspx?id=85. ali unatoč tome u Europi je direktno iskorištavanje sunčeve energije u velikom porastu.2012. skladišta (rasvjeta.Slika 4. 30.centar-energije. prepmpavanje podzemnih voda.) • navodnjavanje.

treba se zaštititi od gubitaka topline zatvaranjem prema okolini. maksimalno iskoristi snaga vječnog izvora topline Sunca. drvo i metal.Korištenje Sunčeve energije u zgradama na pasivan način ne traži nikakve nove i komplicirane tehnologije. Realizacija ovih nimalo jednostavnih zahtjeva nalazi se u sveobuhvatnom proučavanju fizikalnih procesa koji se odvijaju nakon prodora Sunčevih zraka u unutrašnjost zgrade. kamen. Sustav funkcionira tako da se pomoću dobro ukomponiranih tradicionalnih materijala za građenje. Temeljni princip pasivnog korištenja Sunčeve energije sastoji se u tome da se zgrada otvara prema Suncu i koristi njegovu energiju. 9 . Čim Sunca nestane i čim vanjski uvjeti postanu nepovoljni. U svakom projektu treba zasebno analizirati što će se dešavati s energijom Sunca koja une u zgradu i elemente zgrade prilagoditi tako da se pasivno korištenje Sunčeve energije provede na praktično izvodiv i ekonomski prihvatljiv način. staklo. kao što su beton.

2011.01. 30.Slika 5.srce.hr/file/94763. hrcak. 10 . Aktivno i pasivno korištenje sunčeve energije u zgradama Izvor: Akumulacija sunčeve energije u obiteljskim pasivnim kućama.

a refleksija može iznositi 40-50%7.2012. Na zasjenjenje uvelike utječe i zagađenje zraka od industrije i prometa tj. ovisi i o zemljopisnom položaju i vremenu izloženosti. Stvarno iskoristivo. Refleksija sa granice atmosfere nazad usvemir iznosi daljnjih 100W/m2. zasjenjenje. 5 Karakteristike energije Sunca. različita je količina izgubljenog zračenja.centar-energije.) i raspršuje. plinova i pare. Od sunčeve konstante koja iznosi 1353 W/m2.com/obnovljivi-izvori-energije/energija-sunca/85karakteristike-energije-sunca. Snaga zračenja Sunca koja dopire do Zemlje iznosi 173*1012 kW. gdje naoblačenje značajno i trenutno utječe na insolaciju. To u biti znači ovisnost o visini Sunca i kutu upadanja sunčevih zraka na površinu Zemlje. Iz toga proizlazi da je solarno zračenjena površini zemlje u idealnim uvjetima 1000 W/m26. što nekoliko tisuća puta premašuje trenutne energetske potrebe Zemlje. upotrebljivo zračenje Sunca. Pri pojedinim stupnjevima zagađenja. Energija koja se može dobiti iz Sunčeva zračenja uvelike ovisi o valnoj duljini. para i sl. oko 250 W/m2 izgubi se u atmosferi. u popodnevnim satima u zimskom polugodištu zračenje ima prosječnu vrijednost oko 250-600 W/m2. 6 Ibidem 7 Ibidem 11 . podrazumijevajući i godišnja doba i doba dana. a daje jačinu zračenja na granici Zemljine atmosfere5. količina dima.Karakteristike energije sunca Za život na zemlji vrlo je važno elektromagnetsko Sunčevo zračenje – svjetlost. a drugi dio se lomi zbog nečistoća u zraku (prašina. dok u ljetnom polugodištu ima vrijednost između 600-1000 W/m2. što daje difuznu komponentu zračenja. sunčeva konstanta čija je vrijednost 10=1353 W/m2. Na našem području. 30. http://www. Daljnji faktori su vlažnost zraka i količina oblaka tzv. Dio zračenja neposredno dolazi do Zemlje. Za prosječni intenzitet uzima se tzv.01.

Solarni kolektori su vrlo korisni i kod grijanja bazena. pokazuje veliku efikasnost. u kojima voda koju treba zagrijati prolazi direktno kroz kolektor na krovu. Osnovni principi direktnog iskorištavanja energije Sunca Osnovni principi direktnog iskorištavanja energije Sunca su8: • • • solarni kolektori . Sistemi za grijanje vode mogu biti ili otvoreni. fotonaponske ćelije . U Europskoj Uniji znatno se povećava količina ugrađenih sustava za grijanje vode i prostorija. godini prvi put se premašila granica od milijun m2 novo instaliranih sunčevih kolektora (instalirano je 1046140 m2 sunčevih kolektora). Zatvoreni sustavi mogu se koristiti bilo gdje.2. 7 12 . u kojima su kolektori popunjeni tekućinom koja se ne smrzava (npr.1. U 2001. ili zatvoreni. čak i kod vanjskih temperatura ispod nule. Tijekom dana. Ti sustavi cirkuliraju zrak kroz kolektore i na taj način prenose velik dio energije na zrak.upotreba u velikim energetskim postrojenjima. U 2000.direktna pretvorba sunčeve energije u električnu energiju. U odnosu na cijelu Europu u Njemačkoj je 2000. Taj se zrak kasnije vrača u grijanu prostoriju i na taj način se održava temperatura u prostoriji.2. kolektori pomažu u grijanju vode i time smanjuju potrošnju struje.3%). godine 8 Ibidem str.2. Na takav način optimalna temperatura bazena održava se nekoliko tjedana više u godini nego bez sistema grijanja vode. Postoje i kolektori koji direktno griju zrak. Njemačka i Austrija su lideri u iskorištavanju energije sunca za grijanje. fokusiranje sunčeve energije . Ako vrijeme nije lijepo. Njemačka kampanja za promociju toplinske energije sunca "Solar Na Klar". antifriz). 615 000 m2 (+46. ako je lijepo vrijeme. U tom slučaju temperatura vode je niska i jednostavnije je održavati temperaturu pomoću otvorenih sistema grijanja. a u 2000. je instalirano 900 000 m2. voda može biti grijana samo u kolektorima. 2.pripremanje vruće vode i zagrijavanje prostorija. Solarni kolektori Solarni kolektori pretvaraju sunčevu energiju u toplinsku energiju vode (ili neke druge tekućine). Kombinacijom grijanja zraka i grijanja vode može se postići vrlo velika ušteda.

U svemiru je i snaga sunčeva zračenja puno veća jer Zemljina atmosfera apsorbira veliki dio zračenja pa je i dobivena energija veća. To se naizgled čini kao velik rast. ali za sada je to neisplativo. počelo je ugrađivanje u komercijalne aplikacije (osobito za svemirski program). 7 10 13 . a do 1958. Kako velik udio može se zahvaliti Njemačkom zakonu o obnovljivim izvorima energije. do 25% za skuplje izvedbe.2. cestovnim znakovima.6% povećanja u odnosu na 1999. a to je 43. Jedina Nobelova nagrada koju je dobio Albert Einstein bila je za istraživanje solarne energije. su Bell Labs u SAD-u predstavili prvi fotonaponski članak koji je generirao upotrebljivu količinu električne energije. godini u Europskoj Uniji bilo je instalirano 183.8 MWp (uključujući 100 MWp priključenih na električnu mrežu) vodeća država u Europi. Fotonaponske ćelije Fotonaponske ćelije su poluvodički elementi koji direktno pretvaraju energiju sunčeva zračenja u električnu energiju. U 2000. na satelitima. U Europskoj Uniji trenutno je 40% godišnji rast instalirane snage fotonaponskih ćelija. kalkulatorima i udaljenim objektima koji zahtijevaju dugotrajni izvor energije. Fotonaponski efekt počeo je 1839. ali sadašnji pokazatelji su da će do onda biti instalirano oko 1780 MWp11.5 € po kWh za prvih 350 MWp. Za sada su još uvijek ekonomski nerentabilni jer im je cijena oko 6000 $/kW10. godine. Po tom zakonu otkupna cijena energije iz fotonaponskih ćelija je 0. Trenutni pokazatelji su da će biti instalirano oko 80 milijuna m2 do 20109. 2.5 MWp. ali u biti radi se o vrlo malim količinama. pa rast od 40% ne utječe posebno na ukupnu zastupljenost takvih izvora energije. Na slici desno prijazan je princip izrade fotonaponskih ćelija. 1954. godine promatrati Henri Becquerel i na početku dvadesetog stoljeća bio je predmetom mnogih istraživanja. Fotonaponske ćelije mogu se koristiti kao samostalni izvori energije ili kao dodatni izvor energije. 7 Ibidem str.2.instalirano više od 60% sustava. Kao samostalni izvor energije koristi se npr. godine. Plan Europske Unije je instaliranje 3000 MWp do 2010. 7 11 Ibidem str. Kao dodatni izvori energije fotonaponske ćelije mogu se na primjer priključiti na električnu mrežu. Plan Europske Unije je instalirati 100 milijuna m2 do 2010. Efikasnost ime je od 10% za jeftinije izvedbe s amorfnim silicijem. 9 Ibidem str. I u tom području Njemačka je sa 113.

Ovisno o potrebnoj snazi i obima sunčeve energije koriste se jedan ili više modula. Solarni moduli zbog svojih električkih svojstava proizvode istosmjernu struju (istu onakvu koju dobijemo iz džepnih baterija). odosno naša svijetiljka će zasvijetliti. bateriju i potrošače te štiti bateriju od prevelikog punjenja ili jakog pražnjenja.01.2012. Izmjenjivač (charge controler) povezuje module. Komponente kao što su izmjenjivači (charge controlers). 30. Prikaz fotonaposnkih ćelija Izvor: Solarni fotonaponski sustavi. Zatvorimo li strujni krug između solarnog kolektora i nekog potrošača.htm. 14 . energiju pretvorili u izmjeničnu. Da bismo istosmjernu el. potreban nam je inverter.hr/fotonaponski_sustavi. pohranjuju i isporučuju električnu energiju krajnjem potrošaču. http://www. Fotonaponske ćelije se sastoje od dva različito nabijena poluvodiča između kojih. baterije i invertori reguliraju. Slika 6. energiju (220V).energijom. struja će poteći i potrošač će biti opskrbljen el. Sunčeve zrake pretvaramo u termičku energiju pomoću solarnih kolektora. npr svijetiljke.sunato. kada su izloženi svijetlu.Solarni sistemi rade na principu pretvaranja dnevne svijetlosti u električnu energiju. Inverter pretvara istosmjernu elektreičnu energiju u izmjeničnu (220V) kako bi s njom mogli pokretati razne potrošače koji su napravljeni za rad na izmjeničnu el. teče elektricitet.

izvorienergije. koji onda pokreče glavni generator.com/energija_sunca. ''Power tower'' konfiguracija zrcala Izvor: Energija sunca.01. Do sada su napravljeni demonstracijski sistemi koji imaju izlaznu snagu i iznad 10 MW.2012.3. Fokusiranje sunčeve energije Fokusiranje sunčeve energije upotrebljava se za pogon velikih generatora ili toplinskih pogona. http://www. 30. Fokusiranje se postiže pomoći mnogo leća ili češće pomoću zrcala složenih u tanjur ili konfiguraciju tornja. Slika 7.2. Slika 8.html. http://www.com/energija_sunca. Ti novi sustavi 15 .2.01. 30.izvorienergije. Na slikama su prikazane konfiguracije tipa "Power Tower" i "Dish".html. "Power tower" konfiguracije koriste kompjuterski kontrolirano polje zrcala za fokusiranje sunčevog zračenja na centralni toranj. ''Dish'' sistem fokusiranja Izvor: Energija sunca.2012.

Problem kod fokusiranja je veliki potrebni prostor za elektranu. koji može biti vrlo efikasan. "Dish" sistemi prate kretanje Sunca i na taj način fokusiraju sunčevo zračenje. Takve elektrane mogu biti vrlo jake: u Kaliforniji je instalirana elektrana snage 354 MW. u pustinji. a kad nema sunca zagrijemo tekućinu ne neki drugi način. ali to se rješava tako da se elektrana radi npr. Veliki problem je i cijena zrcala i sustava za fokusiranje. 16 .imaju i mogućnost rada preko noći i u lošem vremenu tako da spremaju vruću tekućinu u vrlo efikasni spremnik (neka vrsta termo boce). Kada nema dovoljno energije od Sunca. To je moguće jer Sunce koristimo za grijanje tekućine. U pustinjama je ionako snaga sunčeva zračenja najizraženija. sistemi koji fokusiraju sunčevo zračenje mogu se bez većih problema prebaciti na prirodni plin ili neki drugi izvor energije. Postoji još i "Trough" sistem fokusiranja sunčeva zračenja.

Osim poznatih primjera iskorištavanja sunčeve energije za grijanje prostora.Sunce je gotovo neiscrpan izvor obnovljive energije. ali se ta energija raspršuje u obliku vjetrova i morskih struja po cijelom planetu. Dakle. ono što je u energetici značajno. solarna energija može niti primjenjena na mnogo drugih načina. U unutrašnjosti Sunca odvijaju se nuklearne reakcije. Dio te energije dolazi i do nas te nam omogućava odvijanje svih procesa. prilikom kojih se fuzijom vodik pretvara u helij uz oslobađanje velikih količina energije. Solarna energija ne zagađuje te je također besplatna. vode. Hidrosfera (voda) upije veći udio dolazečeg zračenja. Solarna energija generirana solarnim zračenjem prema zemlji je 15 000 puta veća nego energija koju konzumira čovjek na Zemlji. Većina tehnologije obnovljivih izvora energije se na direktan ili indirektan način napaja iz Sunca.ZAKLJUČAK Ono što je bitno za shvaćanje značenja Sunca za život na Zemlji jest da energija sa Sunca do Zemlje dolazi u obliku Sunčevog zračenja. Najviše zračenja se apsorbira pri maloj geografskoj širini u području oko ekvatora. Sustav Zemljine atmosfere je uravnotežen tako da je toplinsko zračenje u svemir jednako pristiglom sunčevom zračenju što rezultira određenim energetskim stupnjem unutar Zemljinog atmosferskog sustava što u grubo možemo opisati kao Zemljina klima. proizvodnje električne energije. cilj bi trebao biti iskoristiti solarnu energiju do najveće mjere. od fotosinteze pa do konačnog. 17 . bazena i za proizvodnju električne energije za rasvjeru.

com/obnovljivi-izvorienergije/energija-sunca/85-karakteristike-energije-sunca. hrcak.01.: Obnovljivi izvori energije u Republici Hrvatskoj.izvorienergije.2011.html. 18 . Karakteristike energije Sunca.srce.hr/file/94763. 2. 2002.centar-energije.com/obnovljivi-izvori-energije/energija-sunca/86-nacini-aktivnog-ipasivnog-koristenja-energije-sunca.com/energija-sunca/50povijest-koristenja-energije-sunca.com/obnovljivi_izvori_energije.01. Energija marketing. Labudović B. Tomšić Ž. 30.aspx?id=85.01.2012.obnovljivi. http://www.01.LITERATURA Knjige: 1. http://www. Hrvatska gospodarska komora. http://www.zagreb. 30. 29.. http://eko. Energija sunca.01. Akumulacija sunčeve energije u obiteljskim pasivnim kućama. Zagreb.2012. Raguzin I.: Obnovljivi izvori energije. Načini aktivnog i pasivnog iskorištavanja energije sunca.2012. Internet izvori: Obnovljivi izvori energije.hr/print.2012. Povijest korištenja energije sunca.centarenergije. 2006.01. 30. 30. 30. http://www.2012.

............. Princip iskorištavanja energije valova...................... ''Power tower'' konfiguracija zrcala.............................................................................................................6 Slika 4. Sunce kao užarena kugla. Aktivno i pasivno korištenje sunčeve energije u zgradama......15 19 ............5 Slika 3......................................................................................10 Slika 6..................................................................................................................... ''Dish'' sistem fokusiranja. Prikaz fotonaposnkih ćelija..15 Slika 8.. Insolacijski nivo Europe..........................................................................................................14 Slika 7.............................POPIS SLIKA Slika 1..........................................................................3 Slika 2...............8 Slika 5....................... Najpoznatija elektrana na ušću rijeke Rance u Francuskoj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful