You are on page 1of 3

OVERDENKINGEN ZIE IK STA AAN DE DEUR 1

BESCHOUWING ZIE IK STA AAN DE DEUR

Een beschouwing verschenen in het Vlaamse evangelisatieblad Kruisbanier.

Guido Biebaut, 17/12/2012 Alle rechten voorbehouden

********
ZIE IK STA AAN DE DEUR

We lezen in de Openbaring van Jezus hoofdstuk 3:20: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.'

Het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Jezus aan de apostel Johannes, blijft mensen boeien. Velen zoeken er naar wat in de toekomst zou moeten geschieden. Maar het is vooral een troostboek. De christenen in die dagen waren in verdrukking en hun Heer wil hen

OVERDENKINGEN ZIE IK STA AAN DE DEUR 2

duidelijk maken dat wat er ook in hun leven of het daaropvolgende gebeurt, Hij alles in handen heeft. Ook hier mag je zeggen dat er geen haar ter aarde valt zonder Zijn weten. Men kan zeggen dat het boek over 'bekendmakingen' gaat. Een moeilijk boek, omdat het vol is van symboliek, maar het is ook een schitterend boek, in feite door Jezus Zelf geschreven, met Johannes als secretaris. Laten we onze oren dan ook spitsen. Die eerste hoofdstukken zijn geschreven naar gelang de omstandigheid van die zeven gemeenten die vernoemd worden. Wat aan de éne gemeente geschreven wordt, kan echter zondermeer voor alle gemeenten op aarde gelden. Ook wat in Openbaring 3 vers 20 staat, gaat vandaag nog in vervulling: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.'

WIE MIJN STEM HOORT 'Wie Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen' zegt Jezus. Het is niet tegen Johannes dat Jezus het zegt, maar de mensen aan wie hij schrijft. Toch zijn ze ook christen. Hij is niet zoals wij. En de Bijbel zegt: wie de deur opendoet! Ja, zo werkt dat met deuren. Als de deur niet op slot is, dan is het mogelijk gewoon door de deur binnen te stappen en te roepen: hallo, is hier iemand? Maar dat doet Christus niet. Hij wil die deur niet zelf opendoen. De bewoner alleen kan aan de binnenkant de deur ontgrendelen. Geestelijk gaat het evenzo.

Zo werkt het met de deur van ons hart. We willen zomaar niet dat een ander bij ons komt en er zijn eigen leventje inricht. Wij hebben de beschikking of de deurkruk of de grendel van ons leven open gaat. Jezus, accepteert de keuzes die wij maken. We kunnen de keuze maken van: nee, ik ga niet opendoen. Dat is tezelfdertijd een vreesaanjagend en geweldig beeld. We kunnen Jezus afwijzen. Jezus, wordt niet boos wanneer we de deur sluiten en duikt niet zomaar ongevraagd binnen. Hij begint ook niet aan een kabaalmakerij of gaat op de deur bonken. Wat Hij doet is dit: Hij klopt en wacht af. HIJ KOMT OP BEZOEK In het dagelijks leven is het zo dat we dikwijls zeggen tot de persoon die we binnenlaten in ons huis: kijk niet naar de rommel, hoor, want ik ben met dit of dat bezig. Dan volgt er meestal één of andere smoes. Ja, we hebben het te druk. Normaal gesproken zou het hier opgeruimd zijn, maar... Dat we een goede indruk willen maken bij wie binnen komt is niet meer dan normaal. Maar dat hoeft bij de Heer niet, Hij weet al van te voren welke rommel we allemaal hebben opgestapeld. We hoeven bij Hem niet bang te zijn. De vraag is: wat komt Hij eigenlijk bij ons doen? Wat is Zijn verborgen agenda? Neem het me niet kwalijk dat ik het op die wijze formuleer, maar de Heer heeft het recht zich af te vragen: hoe staat het bij zus en zo! Jezus, komt in de eerste plaats niet met een opgeheven vingertje, Hij weet wat we gedaan hebben en dat we er ook moeite voor gedaan hebben iets positiefs christelijk van ons leven te maken.

OVERDENKINGEN ZIE IK STA AAN DE DEUR 3

De Heer komt niet bij ons langs om dan vervolgens eens serieus te preken. Hij staat niet te schreeuwen: Wat een rotzooi! Niets van dat alles zegt de Bijbel; het gaat om wat anders. Er staat: 'Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden.' Maaltijd houden gaat niet om één of andere snelle hap. Hij wil met ons uitgebreid tafelen. Maaltijd houden omdat Hij onze vriend is, wij hebben Hem toch binnengelaten. We doen dat wanneer we ons met iemand verbonden mee voelen. We doen dat met een goede vriend, met iemand die we kennen. Of we willen hem beter leren kennen! Maaltijd houden is om die reden zo populair. Ook bij verliefde stelletjes gaat het tijdens een etentje erom elkaar beter te leren kennen. Uitgebreid uit eten gaan is ook populair in het zakenleven. En dat is het beeld dat de Bijbel weergeeft. Dat is wat de Here Jezus langs de apostel om, ons moest laten kenbaar maken. Guido Biebaut
BESCHOUWING Definities op http://www.encyclo.nl/begrip/beschouwing 1) Aanblik 2) Beoordeling 3) Bespiegeling 4) Bespreking 5) Contemplatie 6) Denkbeeld 7) Filosofie 8) Gevoelen 9) Inzicht 10) Memorie 11) Nabetrachting 12) Observatie 13) Oordeel 14) Overdenking 15) Overleg 16) Overweging 17) Reflectie 18) Speculatie 19) Schouw 20) Terugblik 21) Uiteenzetting 22) Uitstapje 23) Visie 24) Verhandeling 25) Waarneming Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESCHOUWING/1