Óravázlat 1.

osztályos magyar nyelv és irodalom Tananyag: Nagybetűk gyakorlása Oktatási cél: Helyesírási szabályosságok felismerése és alkalmazása Néma és hangos olvasás. Szómagyarázatok, szókincsgyarapítás, mondatalkotás. Nyomtatott kis és nagybetűk egyeztetése. Nyomtatott és írott nagybetűk egyeztetése. Nagybetűk írásának gyakorlása. Szavak írása emlékezetből, folyamatos írás gyakorlása. Olvasás helyességének, tempójának fokozása. Beszédfejlesztés. Készségek, képességek, kompetenciák: Szóbeli kommunikáció fejlesztése. A hangos és néma olvasási alapformák fejlesztése. Digitális kompetencia. Szövegértés fejlesztése. Hatékony, önálló tanulás. Összpontosító készséget fejlesztő, alakfelismerés formafelismerés. Kis és nagybetű azonosítása, nyomtatott és írott betűk azonosítása. Szociális kompetencia: alá, fölérendeltségi viszony elfogadása páros és csoport munka során. Eszközök: Classmate PC, tanári laptop; lézer toll; írólapok, írásfüzet Munkaformák: önálló; frontális; páros munka; kooperatív/Kerekasztal Szervezés, előkészítés: A gyerekek laptopját a szünetben be kell üzemelni, kapcsolódni a tanárhoz, és fellépni az egyszervolt oldalára, játékokra beállni, illetve az Okos Dobozt megnyitni, így időt nyerünk a tanórán. Írás füzeteket, írólapokat előkészíteni. Csoportoknak megfelelően be kell rendezni a termet. A és B jelű kártyákat kiosztani a gyerekeknek. Az „ A”- nehezebben olvasók; a „B”- gyorsabban haladók-így alkotnak párokat is.

A legények háza mellett sok szép színes virág nyílott. Egyik szidta gazdáját.A mai időkitöltőtök : „A” : Betűző játék „B” : Szókötöde nevű játék-amit megtalálnak szavakat írják le a füzetükbe. De nem akármilyenek! Minden szirmon egy betű olvasható. 4. Óravázlat: 1. 3. róka rege róka. Soroljuk fel a magánhangzókat! Hogyan nevezzük. Tojást lopott ebédre. akkor azok a (betűk). róka rege róka. Melyik az? Mondjuk el csak magánhangzósan! Weöres Sándor: Regélő Három görbe legényke. róka rege róka. róka rege róka. Mit alkotunk a betűkből? (szavakat) 5. A kutya lerántotta. kis írott „ü”. Másik meg a fajtáját. róka rege róka. amit hallunk és mondunk?(hangok) Ha leírom őket és olvasom. Hozzávágta kalapját. Lett belőle rántotta. Betűket írok a lézer tollal a táblára. (Az ember) 2. Tanultunk egy verset három legényről. róka rege róka. Ha óvatosan lehúzod és sorba rakod őket. délben két lábon jár. nagy írott „g”. Harmadik az ükapját. este meg hármon botorkál. kis nyomtatott „l”. róka rege róka. róka rege róka. A számítógépeteken keressétek meg . mondjunk róluk igaz állítást! (Nagy nyomtatott „é”. Találós kérdés-órára hangolás Reggel négy lábon mászik. egy-egy szó lesz belőle.

. A másik legény nagybetű készletét szétrágta a kutyája. Ha le szeretném írni a mondatainkat. Segítsetek neki rendet rakni! Lépjetek a Betűpárosító feladatra és egy kört játszatok vele. A betűkártyáit szanaszét szórta. A folyóírást is megtanulták ezek a legények az iskolában. a hibák javítása pedig házi feladat lesz. úgy hogy a lapot körbeadjátok és mindenki ír rá egy nevet a csoportoknál lévő betűk egyikével! Öt percetek van rá. Mennyi nevet sikerült lejegyeznetek? 8. Minden pár válasszon két betűt és a Betűépítő játékban közösen rakjátok össze! Mit írunk még nagy kezdőbetűvel?(Neveket) Próbáljatok minél több nevet csupa nagybetűkkel a lapotokra leírni. Az egyik legény nagyon rendetlen volt. egy vagy több hibája? 7. A játék után emlékeztetőül kirakjuk a tábla szélére.Az Okos doboz 1. hogy jól tudtad-e. osztály szövegértés-olvasás anyagból a Betűvirág feladatot. Kinek lett hibátlan. Előtte válasszatok 1-4-ig egy számot. A játékra 5 percetek van. szavakat különírva. mert még szükségünk lesz rájuk. mint mindig. hogyan kellene megtennem? (Nagybetűvel kezdeni.) A társad ellenőrzi. de csak szóban! Jegyezzétek jól meg. Annak megfelelő feladatban alkotott három szót írjátok le az írólapotokra. írásjel a végére. Ti mennyire ismeritek az írott nagybetűket? Húzzatok egyet csukott szemmel a fonalbetűk közül! (Fonalból ragasztottam meg az írott nagybetűket külön karton lapokra.) 6. Mindenki írja le a füzetébe a csoportok által gyűjtött neveket! Ellenőrzés: A párok füzetcseréjével. A szavakból mit tudunk alkotni? (Mondatot) Mindegyik csoport a leírt 3 szavából alkosson egy mondatot.

minden csoport emlékszik még az óra elején alkotott mondatára. hogy vonaton utazzatok a legényekkel és 10 állomás nevét jegyezzétek le a füzetetekbe. Üljünk körbe le a szőnyegre! Ugye. Próbáljuk egy mesévé fűzni őket. Hogy írom a települések nevét?(Nagy kezdőbetűvel) A Megy a gőzös játékkal utazhattok az Egyszervolt oldalról. . megnyugtatni vele ezeket az izgága legényeket. 10.9. Házi feladatotok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful