PRVI sumarni popis sandţaka Bosna

Prihvaćanje islama Bosni

Prihvaćanje islama u osmanskoj Bosni: mitovi i realnost Autor: Edin Šaković

…………… U popisu Bosanskog sandţaka iz 1468. navedene su 332 muslimanske kuće naprema 37.125 nemuslimanskih. U narednim popisima broj muslimanskih domova stalno raste, tako da u XVII stoljeću muslimani predstavljaju već apsolutnu većinu stanovništva Bosne. Tada intenzitet islamizacije poĉinje slabiti, a već u XVIII stoljeću sluĉajevi konverzije su iznimni i pojedinaĉni.

Vlasko pitanje medju Bosnjacima u sumarnom defteru 1604

Sumarni popis Bosanskog Sandzaka je jedan od najopsirnijih popisa, koja je Otomanska vlast radila na ovim prostorima.Trajao je pune 4 godine od 1600-1604.Bio je daleko opsezniji od svih prijasnjih popisa koji su Otomani radili, i Bosnjacki institut je prije 10 godina izdao knjigu Opsirni popis Sandzaka Bosna 1604 godine, koju su priredili Adem Handzic,Lejla Gazic, Amina Kupusovic i Snezana Buzov

No, krenimo redom

Na popisu 1604 bilo je 47 802 Muslimanska domacinstva ili 72,50% ukupnog stanovnistva Bosne tada.Ova analiza ce se baviti samo Muslimanima i Vlaskim pitanjem medju Muslimanima na popisu 1604, kroz razne nahije.Preteca danasnjih nahija, su bile skoro srednjovjekovne zupe, neke su i 100 i vise godina nakon dolaska Otomanske vlasti imale i nosile stari naziv kao i za vrijeme Srednjovjekovne Bosne:Usora,Kukanj,Brod,Lasva,Vrhbosna,Bobovac..itd.Kao sto sam rekao, Otomani su ove krajeve dijelili na Nahije, a tadasnji Bosanski sandzak 1604 je biljezio vise od 40 nahija, i neke nahije su danas bile sastavni dio Srbije, ali i Hrvatske

Muslimani i vlasko pitanje.Posljedice i polozaj, te kretanje Vlaskih Muslimana na popisu 1604

Kao sto sam prije rekao.Na popisu 1604 godine evidentirano je 47 802 Muslimanska domacinstva.Oni su uglavnom bili locirani u nekoliko vecih nahija, ali ova analiza ce se baviti Islamizacijom, i pitanjem ratarskog starosjediockog i vlaskostocarsko i posebno doseljenickog populusa

Nahija Bobolj .Ukupno 166 Domacinstava.Bez Muslimana.Vlasi Nahija Trebna.Ukupno 164 Domacinstava.11 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Moravica.Ukupno 308 Domacinstava.9 Muslimanskih domacinstava.Vlasi

Nahija Barce.Ukupno 479 Domacinstava.37 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Banja.Ukupno 799 Domacinstava.89 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Birce.Ukupno 1077 Domacinstava.208 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Dobrun.Ukupno 420 Domacinstava.294 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi Nahija Visegrad .Ukupno 1578 Domacinstava.1182 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi Nahija Hrtar.Ukupno 754 Domacinstva.698 Muslimanskih domacinstava.Nisu Vlasi Nahija Brodar.Ukupno 868 Domacinstava.852 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi Nahija Vratar.Ukupno 1373 Domacinstva.1363 Muslimanska domacinstva.Nisu Vlasi Nahija Osat.Ukupno 1401 Domacinstvo.776 Muslimanskih domacinstava.Pretezno Nevlasko stanovnistvo.Kod Muslimana veoma malo Vlaha, kod Krscana broj Vlaha je daleko veci

Nahija Borac.Ukupno 4563 domacinstva.4544 Muslimanskih domacinstava.Nisu vlasi Nahija Studena.Ukupno 293 domacinstva.293 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi Nahija Olovo.Ukupno 2861 domacinstva.2673 Muslimanskih domacinstava.Nisu vlasi Nahija Trebetin.Ukupno 106 domacinstava.57 Muslimanskih domacinstava.Pretezno vlasi Nahija Tesanj.Ukupno 1479 domacinstava.904 Muslimanska domacinstva.Krscansko stanovnistvo Vlasko.Veoma malo vlaskog stanovnistva kod Muslimana Nahija Kotor.Ukupno 580 domacinstava.222 Muslimanska domacinstva.Svi vlasi Nahija Banja Luka.Ukupno 1349 domacinstava..1113 Muslimanskih domacinstava.Krscani vecinom vlasi, kao i seosko stanovnistvo nahije.Urbano stanovnistvo Banjaluke Nevlasko kod Muslimana Nahija Vrhovine.Ukupno 377 domacinstava.101 Muslimansko domacinstvo.Krscansko stanovnistvo vlasko kao i dobar dio Muslimanskog Nahija Kobas.Ukupno 1938 domacinstava.Muslimanskih 859.Krscansko stanovnistvo vlasko.Muslimansko stanovnistvo podijeljeno izmedju Vlaha i starosjedioca Nahija Lijevce.Ukupno 1163 domacinstva.Muslimanskih 557 .Krscansko stanovnistvo vlasko.Muslimansko stanovnistvo uglavnom nevlasko, veoma malo Vlaha

Nahija Arzane.Ukupno 129 domacinstava.12 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Zvecan.Ukupno 1105 domacinstava.238 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Jelec.Ukupno 1509 domacinstva.109 Muslimanskih domacinstava.Vecinom nisu vlasi Nahija Ras.Ukupno 2124 domacinstva.902 Muslimanska domacinstva.Krscansko stanovnistvo vlasko, kao i dobar dio Muslimanskog

Nahija Vrace.Ukupno 1062 domacinstva.231 Muslimansko domacinstvo.Krscansko stanovnistvo vlasko.Vise od pola Muslimana vlasi Nahija Sjenica.Ukupno 752 Domacinstva.Muslimanskih 102.Krscansko stanovnistvo vlasko, kao i dobar dio Muslimana Nahija Ostatija.Ukupno 105 domacinstava.Muslimanskih 3.Vlasi

Nahija Bihac.Ukupno 338 domacinstava.Muslimanskih 68 domacinstava.Vlasi Nahija Cazin.Ukupno 2 domacinstva.Napusteno Nahija Buzin.Ukupno 4 domacinstva.4 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi Nahija Gvozdanski.Ukupno 2 domacinstva.2 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi Nahija Krupa.Ukupno 45 domacinstava.6 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Ostrozac.Ukupno 16 domacinstava.16 Muslimanskih domacinstva.Vecina Muslimana nisu vlasi Nahija Kostajnica.Ukupno 261 domacinstvo.220 Muslimanskih domacinstava.oko 90 od 220 Muslimanskih domacinstava nisu vlasi Nahija Sana.Ukupno 462 domacinstva.78 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Novi.Ukupno 413 domacinstava.71 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Vrbaski.Ukupno 65 domacinstva.10 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Dubica.Ukupno 85 domacinstava.10 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Ozren.Ukupno 338 domacinstava.48 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Usora.Ukupno 243 domacinstava.29 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Trebava.Ukupno 197 domacinstava.95 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Vincac.Bez Muslimana Nahija Zmijanje.Ukupno 546 domacinstava.19 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Dobor.Ukupno 1026 domacinstava.495 Muslimanskih domacinstava.Vlasi nahija Dubica.Ukupno 34 domacinstva.19 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Vrbaski.Ukupno 298 domacinstava.37 Muslimanskih domacinstava.Vlasi Nahija Kamengrad.Ukupno 753 domacinstva.340 Muslimanskih domacinstava.Vecinom vlasi.Dobar dio Muslimana Vlasi Nahija Jajce.Ukupno 1009 domacinstava.890 Muslimanskih domacinstava.Vecinom nisu vlasi.Muslimani Nahija Brod(Zenica) Ukupno 4257 domacinstava.Muslimanskih domacinstava 4037.Nisu vlasi Nahija Lasva.Ukupno 3003 domacinstva.Muslimanskih domacinstava 2869.Nisu vlasi Nahija Bobovac.Ukupno 768 domacinstava.Muslimanskih domacinstava 546.Nisu vlasi Nahija Visoko.Ukupno 5774 domacinstava.Muslimanskih domacinstava 5198.Nisu vlasi Nahija Dubrovnik.Ukupno 1870 domacinstava.1835 Muslimanskih domacinstava.Nisu vlasi

Nahija Kladanj.Ukupno 882 domacinstva.822 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi Nahija Sarajevo.Ukupno 10 871 domacinstvo.10 674 Muslimanska domacinstva.Nisu vlasi

Zakljucak.Nakon zbrajanja vlaskog stanovnistva medju Bosnjacima, kroz sve nabrojane nahije.Dodje se do priblizne slike novonastanjenog, uglavnom iz Vlaske pokrajine Vlaha,koji su primili i prihvatili Islam, i starosjedioca, koji preovladavaju u svim zupama Bosne Srednjovjekovne, sem Usore, Ozrena i nekih dijelova danasnje Bosanske Krajine, poput Novog i Dubice, gdje je svo stanovnistvo vlasko.Posebno se vidi iz nahije Kostajnica, gdje su svi seoski Muslimani vlaskog porijekla, dok u samoj Kostajnici medju Muslimanima, vecina nisu vlasi.Naravno, posljedica doseljavanja pravih Turaka medju Bosnjacima nije za zanemariti, posebno u nekim dijelovima tada novonastale Otomanske drzave, posebno u regiji Bosanske Krajine.No, cak i urbano vecinski stanovnistvo Bosne je bilo i ostalo starosjedickog karaktera.Naravno, da je ovdje i bilo doseljenih Turaka, koji su iskoristili sansu ili dobili berate ili mezre(Posjede) na opustjelim zemljama, ili dobili velka bogatstva u novim gradovima.Dok ruralno vlasko stanovnistvo kod Muslimana uglavnom preovladava u nekim nahijama.Posebno je vazno pogledati razliku izmedju Nahije Tesanj gdje vecina Muslimana nisu vlaskog porijekla, s Muslimanima nahije Ozren, gdje su svi Muslimani Vlaskog porijekla.U Ovim svim nahijama, gdje vlasko stanovnistvo kod Muslimana najbrojnije, mora se spomenuti nahija Dobor s oko 500 Muslimanskih vlaskih domacinstava, kao i jos neke zupe

Izolovane, ali nevlaske nahije.Posebno se vidi na primjeru nahije Vratar,koja je danas moze se reci sinonim za jedno malo i herojsko Bosnjacko mjesto.A, to je Zepa.Gdje nema nikako vlaha, pa cak i u Dobrunu, koji se nalazi moze se reci tik uz granicu s Srbijom, dok u unutrasnjosti Bosne nastaju cijela vlaska sela, primjer Ozrena, Vrbaskog, i ostalih nahija.Vecina vlaha i nije prelazila na Islam, iako ima izuzetaka, posebno u regiji Dobora, gdje zemlja daleko plodnija i ravnicarska, ako se racunaju neke nahije, posebno Ozren

Nakon racunanja Vlaskih s starosjediocima dodje se do cifre

Oko 44 000 Muslimanskih domacinstava, koji su nevlaska.Ovdje treba uracunati i do 1000 Turaka, Tatara.Cerkeza, i Madjara, koji su presli na Islam, i kasnije se slavizirali.I jos neka sela, gdje su porodice zivjele konstantno u tim krajevima, bez migracija, tipa Vratar.S, novonastalim Vlaskim stanovnistvom, koji se dijelom mjesa s Ilirsko-Gotskim, i donekle Slavenskom haplogrupom, koja tada dominira u Bosni

Oko 3700+ Domacinstava je nedvojbeno vlasko, medju Muslimanima.Ponajvise u nekim nahijama, tipa Ozren..itd

.

.

.

.

.

.

.

.

Osvrt Nedima Filipovića na pravoslavlje u Bosni 0 Islamizacija u sjeveroistoĉnoj Bosni i osvrt na pravoslavlje NEDIM FILIPOVIĆ by Bošnjo . Islamizacija u sjeveroistočnoj Bosni i osvrt na pravoslavlje NEDIM FILIPOVIĆ by Bošnjo – Osvrt Nedima Filipovića na pravoslavlje u Bosni by Bosnjo Posted: August 30.Share this:   Podijeli Like this: Volim Be the first to like this. 2010 in Bosna za vrijeme Osmanlija Oznake: Islamizacija u sjeveroistočnoj Bosni i osvrt na pravoslavlje NEDIM FILIPOVIĆ by Bošnjo .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Share this:   Podijeli Like this: Volim Be the first to like this.

NEDIM FILIPOVIĆ Islamizacija u BiH i islamizacija Vlaškog stanovništva u Bosni – Islamizacija Vlaha između 15 i 16 vijeka Posted: August 30. 2010 in Bosna za vrijeme Osmanlija Oznake: NEDIM FILIPOVIĆ Islamizacija u BiH i islamizacija Vlaškog stanovništva u Bosni Islamizacija Vlaha između 15 i 16 vijeka 0 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

// <![CDATA[// Share this: .

Etnička struktura stanovništva i brojčano stanje u Bosni prije i poslje Turaka by Bosnjo Posted: August 30.  Podijeli Like this: Volim Be the first to like this. najviše govore defteri koji su turci skoro odmah po osvajanju Bosne napravila o tome govori i Noel Malkolm . 2010 in Bosna za vrijeme Osmanlija Oznake: Etnička struktura stanovništva i brojčano stanje u Bosni prije i poslje Turaka 0 O broju stanovnika Bosne pri dolasku turske vlasti.

.

.

.

svaki historiĉar se poziva na podatke Petera Maserachija .

evo šta o tome kaţe Enver Imamović .

na njega se poziva i Ivan Muţić

o broju stanovnika piše i Ivan Frano Jukić

.

Arnold: Povijest islama prelazak bogumila na Islam .Share this:   Podijeli Like this: Volim Be the first to like this. Proces islamizacije u Bosni i prelazak Bogumila na Islam by Bosnjo Posted: August 30. 2010 in Bosna za vrijeme Osmanlija Oznake: Proces islamizacije u Bosni i prelazak Bogumila na Islam 0 T.W.

.

.

.

.

.

u konaĉnom. do profiliranja bošnjaĉke nacije. što je vremenom dovelo do stvaranja specifiĉnog bosansko-muslimanskog identiteta i.Prihvaćanje islama Bosni Prihvaćanje islama u osmanskoj Bosni: mitovi i realnost Autor: Edin Šaković Jedan od najvaţnijih fenomena u historiji Bosne i Hercegovine predstavlja proces masovnog prihvaćanja islama od strane domaćeg stanovništva. Nekoliko generacija historiĉara pokušavalo je manje ili više uspješno objasniti uzroke .

Već iz polovine XV stoljeća potjeĉu vijesti o stalnom boravku Osmanlija u Vrhbosni (vilajet Hodidjed ili Saraj-ovasi). islam primaju iskljuĉivo ili uglavnom bosanski heretici (pri ĉemu je relevantna ĉinjenica sliĉnost uĉenja islama i Crkve bosanske). u vrijeme slabljenja bosanske drţave i sve jaĉeg utjecaja Osmanlija na njezinom teritoriju. U srednjem vijeku “realnost je sasvim drugojaĉija. samostalno odluĉuje i bira” ne bi bilo ispravno. Tokom proteklih petnaestak godina. “shvatanje o ĉoveku kao autonomnoj jedinki koja o verovanju ili neverovanju. zbog dnevno-politiĉkih ciljeva oni se još uvijek “provlaĉe” kroz historijsku literaturu i školske udţbenike. bosanski su prostori po prvi put ugroţeni od nadiruće sile Osmanske drţave. Tada intenzitet islamizacije poĉinje slabiti. S tim u vezi. koju zastupa jedna . a već u XVIII stoljeću sluĉajevi konverzije su iznimni i pojedinaĉni. koji predstavljaju primarne historijske izvore za ovo pitanje. za vrijeme ratnih zbivanja i nacionalne (nacionalistiĉke) euforije. Rijeĉima Sime Ćirkovića. Kod svakog pokušaja da se odgonetnu uzroci masovne islamizacije slavenskog etnosa u Bosni treba imati na umu ĉinjenicu da se radi o mentalitetu srednjovjekovnih ljudi i da bi konverzija trebala znaĉiti nešto sasvim drugaĉije nego što bi to danas znaĉila. Istina. Krajem XIV stoljeća.125 nemuslimanskih.[2] U popisu Bosanskog sandţaka iz 1468.islamizacije u Bosni. cjelokupan teritorij današnje Bosne i Hercegovine pod osmansku je vlast dospio tek krajem XVI stoljeća (padom Bihaća 1592). ĉak su i neki eminentni historiĉari revitalizirali spomenute mitove. Proces prihvaćanja islama moţe se pratiti na osnovu osmanskih popisnih katastarskih deftera. u dosadašnjoj historiografiji o spomenutom fenomenu iskristaliziralo se nekoliko mitova: uzrok primanja islama bila je prisila. u vrijeme dok je srednjovjekovna bosanska drţava pod kraljem Tvrtkom I Kotromanićem bila na vrhuncu svoje vojno-politiĉke i ekonomske moći. tako da u XVII stoljeću muslimani predstavljaju već apsolutnu većinu stanovništva Bosne. ĉovek biva roĊen. Ali. neki autori istiĉu da su prvi dodiri Bosne s islamom bili znatno prije. o pripadanju jednoj ili drugoj religijskoj zajednici. koja je predstavljala kljuĉni faktor u širenju islama na teritorij jugoistoĉne Evrope. Iako nijedan od tih mitova ne moţe izdrţati kritiĉku analizu. prve sigurne pojave prihvaćanja islama od strane domaćeg slavenskog etnosa na teritoriju srednjovjekovne Bosne (Bošnjana) potjeĉu tek iz XV stoljeća. donet na svet koji je strukturiran. Posljedice predodţbi o procesu islamizacije u Bosni izgraĊenih na osnovu ovakvih mitova osjećaju se i u današnjim meĊuvjerskim i meĊunacionalnim odnosima u Bosni i Hercegovini. pa ĉak i da su neki pripadnici islama ţivjeli na bosanskim prostorima stoljećima prije dolaska Osmanlija.[1] No. Politiĉkim slomom srednjovjekovne bosanske drţave Osmanlije su zagospodarile najvećim dijelom njezinog teritorija. navedene su 332 muslimanske kuće naprema 37. Kod pristupa prouĉavanju uzroka masovnog prihvaćanja islama nerijetko su ukljuĉene brojne mitske predstave koje opterećuju historiĉare. islam je primila društvena elita u cilju oĉuvanja privilegija. proţet religijom. U narednim popisima broj muslimanskih domova stalno raste.

koji su teţili da muslimane kao “jeziĉak na vagi” privuku na svoju stranu. . u kojima je utjecaj crkve i religije uglavnom bio dominantan. pored masovne islamizacije. stoga su uzroke primanja islama tumaĉili na razne naĉine: po nekima je to bila prisila. Upravo se tu otvara prostor za brojne mistifikacije i kontraverze. po drugima pak. ideologije i dnevne politike. Neki historiĉari su. nego nema ni slobodnog izbora”. prouĉavajući primarne historijske izvore za prouĉavanje procesa islamizacije. Stariji katoliĉki i pravoslavni historiĉari. oĉito. koje su potraţile oslonac u susjednim zemljama. gdje je religijska pripadnost igrala dominantnu ulogu. bila nešto osobeno i ne da se uklopiti u obrasce kasnosrednjovjekovnih društava jugoistoĉne Evrope. što je sve zajedno ĉinilo poseban identitet bosansko-muslimanskog naroda. U Bosni su vladale specifiĉne vjerske prilike. Jedna od karakteristika historije Bosne i Hercegovine. ovo se pitanje još više zaoštrava. Upravo u vrijeme nacionalnog buĊenja. doţivljavali su islamizaciju uglavnom kao izdaju vlastite vjere. ili da jedan brat primi islam. Uz optuţbe da je islam “anacionalna vjera”. Srbiji i Hrvatskoj. Srednjovjekovna Bosna je. koje su djelomiĉno uvjetovale i samu islamizaciju. Bosanskohercegovaĉko muslimansko stanovništvo se tu našlo izmeĊu dvije vatre. naĉin ţivota i mentalitet. takoĊer je i fenomen srednjovjekovne hereze i heretiĉke Crkve bosanske. ĉime se davao alibi vlastitoj naciji koja se profilirala iz vjerske zajednice (milleta). opet. odnosno za proţimanje mitskog i stvarnog. u srpskim i hrvatskim historiografskim i uopće intelektualnim krugovima formirana je svijest o svojevrsnoj nacionalnoj izdaji stanovništva koje je prije više stoljeća prihvatilo islam. kao što su to ĉinili neki predstavnici njegove inteligencije. Pojedini srpski/hrvatski historiĉari su bili svjesni da upravo pripadnost islamu bosansko-hercegovaĉkog muslimanskog etnosa koĉi svaki pokušaj njegove identifikacije sa Srbima ili Hrvatima. dakle osmanske katastarske popise. maniheji ili ko zna šta. što je dovelo do pojave svojevrsnih “kompleksa” u historiografiji. moţe se zakljuĉiti da se konvertiti u Bosni ponašaju upravo kao “autonomne jedinke”.[3] MeĊutim.jedinospasavajuća crkva. Pripadnost islamskoj vjeri uvjetovala je specifiĉne obiĉaje. Posmatrajući pokušaje objašnjenja uzroka masovnog prelaska na islam od apostolskog vizitatora Petra Masarechija do današnjih dana moţe se zakljuĉiti da se fenomen islamizacije konstantno povezuje s fenomenom Crkve bosanske. Pripadnost pravoslavnoj odnosno katoliĉkoj naciji uvjetovalo je opredjeljenje ka srpskoj odnosno hrvatskoj nacionalnoj ideologiji. Izvan nje ne samo da nema spasenja. kojima je bilo jasno da su bosanski muslimani bez sumnje slavenskog porijekla i da s Turcima u rasno-etniĉkom pogledu nemaju nikakve veze. a drugi ostane u dotadašnjoj vjeri. Ima vrlo mnogo sluĉajeva da muslimani i nemuslimani. koji nije prihvaćao nacionalnu identifikaciju ni sa Srbima ni sa Hrvatima. ţive u istom domu. tako i u ranom osmanskom periodu. kako u predosmanskom. lansirali tezu da islam prihvaćaju iskljuĉivo ili gotovo iskljuĉivo bosanski heretici. bliţi srodnici. koji su i prije konverzije bili u krivovjerju. islam su prihvatili razni pohlepni i lahkovjerni elementi. Historiĉari koji su prouĉavali fenomen primanja islama u Bosni i Hercegovini nerijetko su bili opterećeni teretom vlastite religijske ili nacionalne pripadnosti.

odnosno pape Pia II (1458. a prenose to i kasniji pisci kao što je Pavao Ritter Vitezović. Tada naroĉito postaje popularna tzv. da papa Pio II prvi donosi podatke o izdajniĉkom drţanju “maniheja” u Bosni. što je u konaĉnom dovelo do njihovog masovnog preobraćenja na islam. bogumilska teorija potencira dva razloga prelaska bogumila na islam. nego traţe dublje razloge i uzroke prihvaćanja islama.-1464. ĉiji dolazak u Bosnu pozdravljaju. sliĉnost vjerskog uĉenja bogumila i muslimana. kako bi se na taj naĉin mogli osvetiti. pa tako i u Bosni. Islam prihvaća društvena elita iz ţelje za oĉuvanjem privilegija (kontinuitet bosanska srednjovjekovna vlastela – bošnjaĉki begovi i age). Jedan od tih razloga je politiĉki – bogumili usljed sistematskog pritiska zapadne i istoĉne crkve bjeţe pod okrilje Osmanlija. MeĊutim. prkosa ili pak ţelje za osvetom svojim dojuĉerašnjim protivnicima. iz politiĉkih ili dogmatskih razloga. odnosno bogumila. poput Eneja Silvija Piccolominija. u biti jedna rasistiĉka teorija karakteristiĉna ponajviše za srpsku historiografiju. O tome su pisali i neki savremenici politiĉkog sloma srednjovjekovne bosanske drţave. Drugi je pak razlog (na kome su posebno insistirali muslimanski historiĉari). ljetopisima i drugim djelima. Najkarakteristiĉnija epizoda u ovome mitu je prihvaćanje islama odjednom (bir ugurden) pred sultanom Mehmedom Fatihom. bogumilska teorija aktualizirat će se tek u XX stoljeću. dok Nikola Modruški izriĉito navodi da su sultana na pohod protiv Bosne nahuškali “prvaci sekte manihejaca”. Osmanlijama se pripisuje teror nad (kršćanskim) narodom osvojenih podruĉja. većinom predstavnici uleme. te prihvaćaju islam iz inata. u hronikama. mitomanski pristup prouĉavanju fenomena masovnog prihvaćanja islama ukljuĉuje nekoliko historijskih mitova: Islamizacija se odvijala pod pritiscima (prisilna konverzija). Sve u svemu. ipak je ona nalazila svoje protagoniste.[4] Teško je hronološki odrediti koji je od gore navedenih mitova stariji. opet. Tu su tezu zastupali i neki. meĊutim. Iako je ta teorija – ako uopće zasluţuje da se tako nazove – toliko nevjerovatna da ne zasluţuje ĉak da ju se osporava. oni su se kod razliĉitih pisaca javljali pribliţno istovremeno. uvjetno reĉeno. Ovome se moţe dodati i teza o preteţno neslavenskom porijeklu muslimana. navodeći sluĉaj kneza Radaka na Bobovcu. Islam u Bosni je prihvaćen odjednom (“bir ugurden”). od kojih je najĉešće ono o preobraćenju pod prisilom ili pak iz ţelje za materijalnom koristi. kršćanski historiĉari. kao i njegovog legata u Bosni Nikole Modruškog. U biti.Na drugoj strani. bogumilska teorija. po kojoj je uzrok masovne konverzije u Bosni upravo postojanje pripadnika heretiĉke Crkve bosanske. Zanimljivo je. Kod kršćanskih historiĉara. . kao reakciju na takve stavove insistiraju ne samo na tezi dobrovoljne konverzije. Sve do tada susreću se drugaĉija objašnjenja. muslimanski intelektualci.[5] Ovi podaci predstavljaju zaĉetak mita o kolaboraciji bosanskih heretika s Osmanlijama. Islam prihvaćaju iskljuĉivo ili uglavnom bogumili (relacija patareni – poturi).). ta tzv.

i sam odlazi u drugu krajnost. a ne metodom procesa”. prilozima i ĉlancima objavljivanim po raznim listovima i ĉasopisima još uvijek je ţiva teza o represalijama i pritiscima “Turaka” nad katoliĉkim stanovništvom.[11] Koliko neki povjesniĉari zastranjuju u tom pogledu. Aliĉić. koji su se odvijali u valovima. odnosno u prouĉavanju prihvaćanja islama sluţe se. koji su iz nekakvog osjećaja krivice nastojali u islam prevesti svoje srodnike i saplemenike. smatrao da su stanovnici osmanske Bosne (koje on. u kojem odreĊenu paţnju poklanja i procesu islamizacije. privremenost konverzije i tragali za nekakvim praktiĉnim ciljem koji je trebao da bude postignut prelaskom na islam. najbolje se vidi iz primjera Ante Škegre. koji. preko ruba historijske znanosti u podruĉje mitova o hrvatskoj naciji u Bosni i navodnim katoliĉkim/hrvatskim korijenima Bosne. posebno one manje afirmirane iz reda franjevaca ili katoliĉkog svećenstva.[10] Jedan od posebnih elemenata tog historijskog mita svakako su podaci o crkvama pretvorenim u dţamije. a sliĉno mišljenje je imao i Simo Milutinović Sarajlija. te u . Takve mitske projekcije javljale su se i u školskim udţbenicima. Zanimljivo je da Ivan Frano Jukić. Mandić je autor poznatog djela Etniĉka povjest Bosne i Hercegovine.[9] Valja naglasiti da su Mandiću bili nedostupni i nepoznati izvori osmanske provenijencije. u prvom redu popisni defteri. isticali su ostatke predislamske tradicije kao toboţnji dokaz svijesti o “pravoj” vjeri potomaka konvertita. Škegro završava rijeĉima: “Imamović i grupacija kojoj je glasnogovornikom oĉito nisu svjesni da je Ćemaluša izrasla iz temelja katedrale sv. nego domaći muslimani.O islamizaciji i historiji Bosne uopće pisali su uglavnom stranci. ne potencira prisilu kao motiv prelaska na islam. a bilo ih je i kasnije. Petra Apostola”. dakako. osim što od starijih hroniĉara prenosi podatak da je sultan Mehmed II Osvajaĉ iz Bosne odveo 30. Iz nekih citata vidi se da je jedan od istaknutijih srpskih intelektualaca. Ali neki njegovi savremenici su mislili drugaĉije. poĉevši od uprave bosanskog sandţakbega Mustafa-bega Juriševića.[7] Većina njegovih uĉenika i sljedbenika (Jefto Dedijer. koji je napisao više znaĉajnih radova o vjerskim prilikama u Bosni. “metodom ekscesa. smatra Srbima) na islam prešli “u krajnjoj nuţdi i nevolji. U pojedinim radovima.[8] Osim toga. kritizirajući brojne mitomanske stavove Envera Imamovića o “porijeklu i pripadnosti stanovništva Bosne”. Ti pritisci su. Jedan od vodećih historiĉara odgovornih za promidţbu ovog mita je fra Dominik Mandić. bili naroĉito intenzivni u prvoj polovini XVI stoljeća. odnosno sami konvertiti. antropogeograf i jedan od vodećih srpskih nauĉnika s poĉetka XX stoljeća zastupao je u svojim djelima mit o prisilnoj konverziji. Mandićevo pisanje je oĉigledno imalo utjecaja na neke druge historiĉare. MeĊutim. oruţjem tiranstva prinuĊeni”. ali savremeni protagonisti mita o prisilnoj konverziji zanemaruju upravo te izvore i tragaju za pojedinaĉnim sluĉajevima konverzije pod prisilom. osnivaĉ Letopisa Matice srpske. franjevac i jedan od prvih bosanskohercegovaĉkih historiĉara. pa sve do iza Gazi Husrev-bega. on je smatrao da pritiske na kršćansko stanovništvo nisu provodile osmanske vlasti. kako kaţe Ahmed S. uzroci islamizacije su sistematski pritisci osmanskih vlasti prvenstveno na katoliĉko stanovništvo. Prema Mandiću. Historijski mit o prisilnoj islamizaciji širokih slojeva stanovništva odrţao se do današnjih dana. Georgije Magarašević. Jovan Hadţi Vasiljević i drugi) isticali su pak. prema Mandiću.000 mladića u jeniĉere.[6] Jovan Cvijić.

sasvim razumljivo. jer im je to osiguralo imanja. djela koje je izazvalo brojne polemike. koje bi nakon konverzije nestalo.[17] Jukić takoĊer piše da je “na našu veliku nesreću” islam primio gotovo veći dio naroda. stanovništvo Bosne dijeli na pripadnike zapadne crkve (katolike).Š. iznevjeriše se Bogu “. iz ĉega opet proizilazi da oni nisu svjesni svog katoliĉkog/hrvatskog porijekla. S obzirom na vjersku pripadnost.) naĊen u ruševinama spomenute dţamije. koji su i pozvali Turke u Bosnu i koji su osjećali “malo odvratnosti prema dţamiji”.[14] Od savremenih srpskih historiĉara najzasluţniji za revitalizaciju mita o prisilnoj islamizaciji svakako je akademik Radovan Samardţić. hrišćane (pravoslavce) i Turke (muslimane). Pri tome istiĉe . Osmanista Milan Vasić isto tako tvrdi da u glavne faktore islamizacije spada podjela stanovništva po religijskoj pripadnosti. pisac eseja Prodor islama u jugoistoĉnu Evropu (objavljen u ediciji Istorija srpskog naroda). bogatstva i oslobodilo ih haraĉa i svakog danka. a zanimljivo je da ĉasopis u kome je objavljen “pretisak” Škegrine reakcije donosi nekoliko radova o predosmanskom razdoblju podruĉja Sarajeva. njegovo mišljenje o islamizaciji se moţe svesti na sljedeće: islamizacija se u biti ipak dogaĊala usljed pritiska. ne moţemo to podruĉje smatrati nalazištem srednjovjekovne katedrale”. Samardţićev golemi ugled utjecao je i na druge historiĉare. u kome se. motiv prisile prisutan je ĉak i onda kada to sam konvertit ne osjeća. Zanimljivo je da su sliĉna stajališta imali i neki od stranih putnika koji su u XIX stoljeću posjetili Bosnu. Toga Imamović i nekakva “grupacija” koja stoji iza njega nisu svjesni. kao uzrok prelaska na islam uzimao teţnju za materijalnom korišću ukljuĉujući raniju vjersku labilnost (“zloĉesti kršćani”). na osnovu jednog ostatka stare graĊevine (ko zna odakle donesenom!) tvrdi kako je dţamija Ćemaluša izgraĊena na mjestu katoliĉke bogomolje. poturĉiše se. u svom prikazu historije Bosne i Hercegovine piše da bosanski muslimani potjeĉu od islamiziranih bogumila. zaboravljajući ĉinjenicu da je od preko 60.[18] Ivan Frano Jukić je. a za ove posljednje pojašnjava da su oni “nasljednici laţljivog proroka Muhameda” koji su u Bosni postali od “zloĉestih” kršćana. osim što svjesno podrţava historijski mit o katoliĉkom karakteru srednjovjekovne Bosne (dvaput ponavlja kako je kriţ najĉešći simbol/ornament na stećcima. iz ĉega se raĊa vjerska neravnopravnost i u konaĉnom diskriminacija. “koji ne znajući svoje gospodstvo drukĉije uzdrţati.000 stećaka na tlu Bosne i Hercegovine samo neznatan broj njih uopće ornamentiran). te su konvertiti “bez truda i radnje” mogli svoje “gospodstvo provoditi”.[13] Škegro ne navodi kako je i taj oltar naĉinjen od antiĉkog “paganskog” ţrtvenika. jer inaĉe ne bi odbacio staru vjeru. godine pod pseudonimom Slavoljub Bošnjak djelo Zemljopis i Poviestnica Bosne. Mitskim predstavama o prihvaćanju islama pod prisilom Samardţić daje novu boju. dakle.prilogu donosi skicu oltara spomenute katedrale naĊenog u temeljima dţamije Ćemaluše.[16] Ranije spomenuti Ivan Frano Jukić objavio je 1851. Arthur Evans. dotiĉe i pitanja stanovništva Bosne.[12] Škegro. U najkraćem.[15] Nema sumnje. a u uvodniku redakcije stoji i ovo: “Bez obzira što je taj veoma vrijedan arheološko-povijesni argumenat (oltar iz katedrale sv. poznati britanski arheolog. Petra – E. dakle.

po njemu. U redovima osmanskih spahija u Bosni. Ako se kasnije u Bosni. Evansa su neodoljivo podsjećali na ţivot srednjovjekovnih feudalaca. drţi da je jedan od uzroka islamizacije u Bosni nejednakopravan status muslimana i kršćana. Tako.da je naziv potur vjerovatno slavizirani oblik rijeĉi pataren. istina. u svojoj Kratkoj uputi u prošlost Bosne u duhu tadašnjeg vremena iznosi niz predstava o procesu širenja islama koje se sa današnje taĉke gledišta moraju ocijeniti mitskim i koje se ukratko svode na dvije ĉinjenice: bosanski muslimani potjeĉu od nekadašnjih bogumila. dok bošnjaĉko plemstvo vuĉe korijene od nekadašnje srednjovjekovne vlastele.[20] Jedan od pionira bošnjaĉke historigrafije. “riterski lov sa sokolovima” i sliĉno. Obiĉaji i naĉin ţivota bošnjaĉke društvene elite. s druge strane. srbijanski historiĉar Dragoljub R. dok narod ostaje u staroj veri”. Ovakva mitska predstava se zadrţala sve do današnjih dana. ostavivši mu neku vrstu autonomije. zavodila je ĉinjenica da bosanski begovi i age ţive ţivotom srednjovjekovne feudalne gospode. rijeĉ je o posebnoj povlastici koju je sultan Mehmed II Fatih podario Bošnjacima koji su mu po osvojenju Bosne prišli u velikim skupinama. I sam iz redova plemstva. bio je sasvim drugaĉiji od dotadašnjeg bosanskog feudalnog sistema. i to na osnovu tzv. naprimjer. stoga on drţi da su begovi upravo potomci islamiziranih bosanskih vlastelina. Bašagić posebno ukazuje na ovu drugu ĉinjenicu. u sintetiĉkom djelu Uspon Evrope kratko i jasno navodi: “u Bosni plemstvo prihvata islam. ovi drugi – ukoliko ne bi prihvatili islam – morali su plaćati danak i nametalo bi im se nekakvo “relativno ropstvo”. Islamizacija se. izjavili lojalnost i najednom (“bir ugurden”) primili islam. uglavnom onog sitnijeg (vlasteliĉića).[21] Tezu o masovnom prihvaćanju . Po tom izvoru. Ţivojinović. Nezanemarljiv broj njih bili su kršćani. koji su kasnije većinom zaista prelazili na islam. Bašagić je jedan od prvih historiĉara koji je pokušao na nauĉne osnove postaviti teoriju o prihvaćanju islama goleme skupine bogumila pred samim sultanom Mehmedom II Fatihom. našao se i vrlo veliki broj predstavnika bosanskog plemstva. Šarl Irijart. zajedno sa bosanskim kraljem. napominjući da su Osmanlije zadrţale stari feudalni sloj koji je prihvatio islam. iako historijski izvori govore nešto sasvim drugo. te citira ĉuvenu ahdnamu sultana Mehmeda II Fatiha franjevcima. njihovo posjedovanje starih srednjovjekovnih gradova. zbila radi povlastica. Osmanski timarski sistem. ali takoĊer i vlaških starješina. kao uostalom i većinu drugih putopisaca i Evropljana tog vremena. Jeniĉerskog zakona. pa su bili skloni vjerovanju da su bosanski srednjovjekovni feudalci primili islam da bi zadrţali svoje posjede. Sliĉno je bilo mišljenje i drugih putopisaca. jedne rasprave s poĉetka 17. kroz proces ĉifluĉenja i u vrijeme slabljenja Osmanskog carstva. naprimjer.[19] I Evansa i Irijarta. Sultan Fatih je većinu krupnih feudalaca odmah pogubio. Iako su brojni radovi koji to dokazuju. i razvio takav oblik zemljišnih odnosa koji je podsjećao na srednji vijek. Safvet-beg Bašagić. on nema nikakvog kontinuiteta sa srednjim vijekom. ali ipak izraţava sumnje u priĉe o nasilju muslimana nad kršćanima. ipak su se zadrţale mitske predstave o vlasteli koja se prevjerila kako bi saĉuvala posjede. begova. pa i doseljenika iz drugih krajeva. pa je “muhamedanstvo u Bosni i pokrajini Hercegovini poprimilo aristokratska obiljeţja”. Osim toga. stoljeća u kojoj autor objašnjava obiĉaj da se djeca muslimanskih Bošnjaka regrutuju putem devširme. kako bi preduhitrio svaki pokušaj eventualnog pokretanja otpora.

meĊutim. sklon je vjerovanju da se spomenuti dogaĊaj (“bir ugurden”) zaista desio. ĉiji se zakljuĉci o navodima spomenutog izvora moraju uzeti u obzir. Bogumili se stavljaju pod okrilje Osmanlija. Ovu tezu je zastupao ĉuveni britanski historiĉar Thomas W. citirajući izvore i navodeći sluĉajeve iz kojih se vidi kako je u nekim mjestima ţivio veći broj muslimana koje popisni defteri ne spominju.islama “odjednom” razraĊivali su i drugi historiĉari. vjerovatno pod utjecajem revitalizacije mita o prisilnoj konverziji od jednog broja srpskih historiografa. odnosno podataka o prelasku Bošnjaka na islam.[23] Adem Handţić.[24] godine 1991. iznoseći neke argumente koji idu u prilog navodima Jeniĉerskog zakona. te prihvaćaju islam. 1996. gotovo iz nekakavog inata. To je. istiĉući da ĉinjenica što se ništa poput toga ne moţe naslutiti u popisnim defterima ne mora znaĉiti da masovnog prihvaćanja islama u Bosni u vrijeme sultana Mehmeda nije bilo.[25] O “islamizaciji Bošnjaka u jednom većem obimu” prilikom samog osvojenja Bosne piše i Muhamed Hadţijahić. Adem Handţić je. mora se konstatirati da nijedan od bošnjaĉkih autora nije pokušao detaljnije i podrobnije analizirati motive i uzroke nastanka Jeniĉerskog zakona.[29] Starije generacije historiĉara koji su bili pobornici tzv. predstavio bosanskohercegovaĉkoj nauĉnoj javnosti informaciju da postoji još nekoliko primjeraka Jeniĉerskog zakona. koje su . Pri tome se sluţi komparativnom metodom.[30] od njega ju je preuzeo i h. do sada uĉinio jedino hrvatski osmanist Nenad Moaĉanin. bogumilske teorije objašnjavali su masovni prelazak bogumila na islam ĉinjenicom da su to ovi uĉinili zbog višedecenijskog sistematskog pritiska pravoslavne i katoliĉke propagande (naroĉito ove druge. ali nije dao nikakvu kritiĉku analizu samog izvora. Ali pisac popularne Historije Bošnjaka Mustafa Imamović vrlo uspješno pobija mit o “bir ugurden” islamizaciji. uostalom.[32] Nešto u tom smislu navodi i Truhelka. ponovo javlja u bosanskoj historiografiji. Mehmed Handţić.[31] a detaljno razradio Aleksandar Solovjev. što je sa stajališta historijske kritike vrlo problematiĉno.[28] Ne iskljuĉujući mogućnost da je neka veća ili manja skupina Bošnjana zaista pred sultanom primila islam.[22] Ovaj se historijski mit u novije doba. te je objavio njegov tekst in extenso i u prijevodu. od kojih naroĉito treba istaknuti jednog od najistaknutijih bošnjaĉkih alima hadţi Mehmed ef. Handţića. da i Handţić i Jalimam olahko prihvaćaju podatke o “bir ugurden” konverziji iz jednog izvora koji je nastao skoro stoljeće i po nakon dogaĊaja koji opisuje.[26] Salih Jalimam tvrdi da se Jeniĉerski zakonik smatra “glavnim historijskim dokazom u kojem je decidno potvrĊen masovan prijelaz bogomila na islam”. javila su se mišljenja da je uzrok kolektivnog bogumilskog prihvaćanja islama sliĉnost izmeĊu vjerskog uĉenja islama i bogumilstva. Arnold. Hadţijahić je već bio oprezniji i potraţio je potvrde i u drugim izvorima. treba naglasiti da su njihova stajališta spadala u rezultate historijske nauke tog vremena.[27] Ĉinjenica je.[33] Uvaţavajući ova imena. uz Nedima Filipovića jedan od rijetkih historiĉara koji su zaista temeljito i objektivno prišli prouĉavanju fenomena islamizacije. osim onog Bašagićevog. inaĉe. S druge strane. ĉiji su nosioci bili MaĊari).

[35] Autor uopće ne navodi izvor na osnovu kojeg je “historijski utvrĊeno” da je Ajvaz-dedo bio bogomil. Vrlo sliĉno piše i dr. ĉinjenica je da oni s Bosnom više nisu imali baš nikakve neposredne veze. u nekom školama još uvijek u upotrebi) proces prihvaćanja islama se. a Sigismund pod novim imenom Ishak Kiral-oglu namjesnik u jednom anadolskom sandţaku. ukljuĉujući tu i podatke o “bir ugurden” prihvaćanju islama. istiĉući da “u istraţivaĉkom pogledu. ali ne navodi nikog drugog osim sina hercega Stjepana i Tomaševe djece. vidljiva je asocijacija na relaciji dedo-did bosanskih bogomila”. Insistiranje na stajalištima Arnolda. A zapravo je rijeĉ o perzijsko-turkmenskom sufijskom naslovu koji je u prošlosti bio rasprostranjen meĊu sljedbenicima raznih tarikata širom islamskog svijeta. kao i porodice najmoćnijeg ĉovjeka u drţavi. Salih Jalimam u svojoj Historiji bosanskih bogomila. a takvih sluĉajeva zaista ima. Isto tako. dok su Tomaševa djeca zarobljena. I u gore spomenutom udţbeniku i kod Jalimama prepoznaje se tendencija da se prikaţe kontinuitet izmeĊu srednjovjekovne bosanske drţave i osmanske Bosne. odnosu bogomilstvo-islam treba dodati još jednu bitnu karakteristiku. što bi trebalo predstavljati analogiju sa islamskim namazom. Enver Imamović je.novija istraţivanja i interpretacije uveliko derogirale. Nakon što je nabrojao petnaestak dovišta. a ponavlja se i ĉinjenica koju je istaknuo Arnold. Povijesna je realnost da je hercegov sin na sultanov dvor dospio kao talac. spomenute autore kao da ne interesira. izmeĊu ostalog i velikog vezira). ovako ĉitatelj moţe shvatiti kako je naslov dedo koji se susreće u imenima mnogobrojnih “dobrih” i derviša koji su pokopani po turbetima i šehitlucima širom Bosne i Hercegovine nekakav bošnjaĉki specifikum nastao ni manje ni više nego iz naslova poglavara Crkve bosanske.. Katarine i Ţigmunda (Sigismunda). U prilog takvom kontinuitetu ide ĉinjenica da su ĉlanovi kraljevske porodice. odnosno izmeĊu srednjovjekovnih Bošnjana (većinom bogumila) i muslimanskih Bošnjaka. prešli na islam. . To su dovišta ili molitvišta. M. moţe se reći da iznošenje ovog primjera islamizacije na naĉin kako to ĉine Pelidija-Isaković i Jalimam predstavlja bijeg iz realnosti i zalazak na podruĉje mitskog. Historijski je utvrĊeno da je Ajvaz dedo bio bogomil. te djeca kralja Stjepana Tomaševića – Ţigmund i Katarina. Kako su to uĉinili. gdje su se obavljali odreĊeni obredni postupci. Jalimam takoĊer piše da “historijski izvori iz tog vremena” spominju predstavnike uglednih feudalnih rodova koji su primili islam. Bez ikakve ograde. a trebao je objasniti o kakvoj se to asocijaciji “na relaciji dedo-did” uopće radi. odnosno o kontinuitetu bogumili/Bošnjani – muslimani/Bošnjaci. da su se bogumili navodno pet puta na dan molili i pri tome ĉesto padali na koljena. u nekoliko svojih radova isticao tezu o jednostranoj islamizaciji bogumila. Iako je Ahmed-paša Hercegović u više navrata bio i veliki vezir. Handţića i Solovjeva danas već ulazi u podruĉje mitomanije. istiĉući primjer sina hercega Stjepana Vukĉića Kosaĉe (koji je kao Ahmed-paša Hercegović obavljao niz najviših duţnosti u Carstvu. dovodi u vezu s vjerskim uĉenjem bogumila koje je u sluĉajevima bilo sliĉno islamskom. hercega Stjepana. autora Enesa Pelidije i Fahrudina Isakovića (izdat 1994. naprimjer.[34] U udţbeniku historije za drugi razred gimnazije. dalje piše: “Najpoznatije dovište u Bosni i Hercegovini je Ajvatovica gdje /su/ se sedmog ponedjeljka iza Jurjeva okupljali vjernici. izmeĊu ostalog. prije svih molitve za kišu na grobljima bogomila”. Autori još navode da je na islam prešao i veći broj ĉlanova feudalnih porodica.

koji su predstavljali izabrani. “nisu uvek bili daleko od istinskog paganstva”. Tu “zapuštenost” u vjerskom pogledu primijetio je Benedikt Kuripešić koji je 1530. Taj sinkretizam i specifiĉnosti dovele su do formiranja onoga što se moţe definirati kao “bosansko iskustvo u islamu”. Mnogobrojni predislamski obiĉaji i vjerovanja poprimili su islamski karakter. pripadnošću drţavnoj vjeri. Historiĉar ovom pitanju mora prići osloboĊen ideološkog i dnevnopolitiĉkog balasta. što vrijedi za sve dijelove bosanske drţave. odnosno strojnike.[38] Nema sumnje. koja je bila uvjetovana raznim drugim faktorima – ţeljom za materijalnom dobiti. Napomene: . Kod prouĉavanja procesa islamizacije treba imati na umu da su bosanski heretici – onaj dio stanovništva Bosne koji nije pripadao ni katoliĉanstvu ni pravoslavlju – bili podijeljeni u dvije skupine: pripadnike Crkve bosanske. kako individualnog.[36] To s pravom istiĉe i Ahmed S. Mustafa ef. i to posebno na selu. tako i kolektivnog. treba potraţiti u specifiĉnim vjerskim prilikama u Bosni predosmanskog perioda. svodilo se na puĉka shvaćanja i obiĉaje i oni. kakve nije bilo u susjednim zemljama. te mnogobrojne široke mase naroda koje su slijedile tu crkvu ne prihvaćajući ni katoliĉko ni pravoslavno “pravovjerje”. krećući se kolosijekom realnosti i imajući uvijek na umu opasnost skretanja u podruĉje historijskih mitova kojima je juţnoslavenska historiografija naprosto proţeta. To je u osnovi pogrešno mišljenje. Aliĉić. ali su njihovi potomci iz generacije u generaciju sve više i više shvaćali tu vjeru kao sastavni dio svog identiteta. Cerić. itd. kako ga je jednom prilikom nazvao reisul-ulema dr. te da “društvo srednjevjekovne bosanske drţave nije uopšte bilo mistificirano religioznim uvjerenjima i religijskom svijesti”. ĉak i oko središta katoliĉke akcije (franjevaĉkih samostana). Valja imati na umu da je prihvaćanje islama tih prvih konvertita bilo više deklarativne i nominalne prirode. proputovao ovim krajevima. zapravo. boljim društvenim statusom. korijene masovne islamizacije u Bosni. relativno malobrojan sloj (elitnu sektu. ali je otklanjala prepreku konverziji. pa u konaĉnom i nacionalnog. Pripadnici Crkve bosanske. odnosno o bosanskim hereticima uopće vrlo ĉesto prikazuju tu herezu kao homogenu vjersku zajednicu.[37] To je ujedno i kljuĉna ĉinjenica u procesu islamizacije. Sama po sebi.Mnogi autori koji govore o bogumilima ili patarenima. a ne nekakva sliĉnost islamskog i bogumilskog uĉenja ili obreda. Vjerovanje tih sljedbenika Crkve bosanske. njezino svećenstvo – bez obzira na to jesu li uopće i koliko su njihova uĉenja bila dualistiĉka – nisu pridavali veliku paţnju obiĉnom narodu koji je predstavljao njezine sljedbenike. Treba naglasiti da je ona bila prisutna i kod skupina Vlaha u Bosni. Religioznost narodnih masa bila je na vrlo niskoj razini. s druge strane. bez religijske pristrasnosti. naglašavajući da su specifiĉne prilike u srednjovjekovnoj Bosni dovele do stanja “gotovo potpune ateizacije masa”. krstjane i goste. a o tome svjedoĉe i katoliĉki izvještaji ĉitavo stoljeće kasnije. kako gradskog. ta niska razina religioznosti i vjerska “zapuštenost” nije bila uzrok prelasku na islam. rijeĉima Nade Klaić). tako i seoskog elementa.

str. To preuzimaju i dalje razraĊuju i drugi autori (npr. [5] Izvori za historiju srednjovjekovne bosanske drţave. Kasnija provjera takvih “predanja”. Porijeklo bosanskih muslimana. Ćirković. vojnici. knj. ukoliko je navedeno. Muhamed Hadţijahić. II. godine. “El-Kalem”. str. Monumenta turcica historiam slavorum meridionalium illustrantia. Sarajevo 1970. HKD Napredak. Sarajevo 2000. Centar za balkanološka ispitivanja. 9-14). ANU BiH. [3] Sima M. str. Sarajevo 1991. serija II – defteri. str. Petar Gaković i drugi. iz knjige Rabotnici. izd. VII. Ovaj rad vrlo dokumentovano i detaljno govori o mitskim predstavama o islamizaciji kod srpskih historiografa i pisaca uopće. str. Godišnjak. [4] Na primjer. Vasa Glušac. 717). K. Srbi u hrišćanskoj ekumeni srednjega veka. Katoliĉka crkva u sredovjeĉnoj Bosni. Svetislav Davidović. [6] Bojan Aleksov. Historijski arhiv Tuzla. duhovnici. 230-231. [2] O karakteristikama tih popisa postoji brojna literatura – v. u knjizi Islam i muslimani u Bosni i Hercegovini. 116-117. tomus octavus. Draganović iznosi pretpostavku da su u sjevernim dijelovima Bosne bile prisutne zajednice muslimanskih etniĉkih skupina Kalisija i Peĉeneza. koji su u XII i XIII stoljeću ţivjeli u Ugarskoj (Krunoslav Draganović. Nedim Filipović. te navodili raznorazna predanja toboţe zabiljeţena od muslimana koja su išla u prilog njihovim tezama. Tuzla 1997. . Napomene o islamizaciji u Bosni u XV vijeku. Institut za istoriju. [7] Isto. str. Sarajevo 1942.. 19-28). Equilibrium. Društva srednjovekovnog Balkana. Aliĉića u Opširni popis bosanskog sandţaka iz 1604. Beograd 1995. u knjizi Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine. Prvi susreti s islamom na Balkanu. Sarajevo 1990. npr. Sarajevo 2003. svezak I/2 (obradio dr. str. Bosna. Konvertite je u osmanskim popisima lahko prepoznati. po nemuslimanskom imenu oca. 385.. up. 238. Adem Handţić). nekad prikrivenom eufemizmom Abdullah (=Boţiji rob). str. Sarajevo 1975. Svjetlost. 110 i 112.[1] Na osnovu toponomastiĉke graĊe. pokazala je da su ona potpuno nepoznata u mjestima gdje su navodno zabiljeţena (Muhamed Hadţijahić. priredio Salih Jalimam. Poturica gori od Turĉina: Srpski istoriĉari o verskim preobraćenjima. Milan Karanović. Neki od njih su štaviše pisali o mongoloidnim crtama lica kod krajiških Bošnjaka. ili pak po prezimenu. 156. 5. u knjizi Historijski mitovi na Balkanu. meĊutim. str. Bošnjaĉki institut Zürich – odjel u Sarajevu i Orijentalni institut. izd. kao na primjer ona o turskom ili anadolskom porijeklu muslimanskih rodova. Tuzla i njena okolina u XVI vijeku. Predgovor Ahmeda S. Adem Handţić.

12. . objavljeno još i u ĉasopisu Hrvatska misao. nap. [10] Primjer je udţbenik Frane Sabalića. Pojedinih sluĉajeva pretvaranja crkvi u dţamije je svakako bilo (u Jajcu. Eliminacija Hrvata (i Srba) iz Bosne i Hercegovine na pseudoznanstven naĉin. o ĉemu piše Damir Agiĉić. str. 2. Sarajevo 1942. [12] Ante Škegro. na primjer. Filip Lukas. Sarajevo 1999. i kod historiĉara iz reda druga dva naroda Bosne i Hercegovine. ali postoji ĉitav niz predanja i pretpostavki o takvom ĉinu koje nemaju historijsku podlogu (npr. Cijeli spomenuti Ţivkovićev rad neodoljivo podsjeća na (naknadno umetnuto?) izlaganje Filipa Lukasa o hrvatstvu Bosne i Hercegovine (v. a i u Zvorniku je jedna dţamija pretvorena u crkvu (Memorandum podnešen Njegovom Carskom Veliĉanstvu caru i kralju Francu Josipu I.) i primjer je kako nacionalizam ovladava historiografijom. str. 46-52. Bosna Franciskana. Historijski mitovi na Balkanu. nacionalnom i vjerskom identitetu te pripadnosti Bosne u novijim udţbenicima povijesti. Povijesne dimenzije i povijesno utemeljenje hrvatstva Bosne i Hercegovine. o Jeni dţamiji u Travniku). god. [9] Ta se teza. Bihaću…). u Sarajevu od predstavnika i zastupnika muslimanskog naroda okupiranih zemalja. Moţda bi autore koji neprestano lamentiraju za bivšim crkvama pretvorenim u dţamije trebalo podsjetiti da je takva bila sudbina svih muslimanskih bogomolja u Slavoniji. 51). str. Sliĉnih primjera se moţe naći. po dolasku austro-ugarske vlasti. Sarajevo 1998.[8] Isto.. naravno. 151 [11] Tako. Novi Sad 1901. 11. u knjizi Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine. Liki i Dalmaciji koje nisu uništene. jasno moţe uoĉiti u radu Pave Ţivkovića. jedan dio predstavnika Katoliĉke crkve u Hercegovini ţestoko se protivio ponovnoj izgradnji Careve dţamije u Stocu (koju su tokom agresije srušili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane). na primjer. Srebrenici. str. 10. objavljenom u ĉasopisu Hrvatska misao (br. 240. juna 1901. Gazi Husrev-beg kod Ţivkovića nosi epitet “zloglasni”. Bosna i Hercegovina u geopolitiĉkom pogledu. godine u Beĉu i Memorandum podnešen Njegovoj preuzvišenosti ministru Kallay-u predan 10. navodeći kako je ta dţamija navodno sagraĊena na mjestu nekadašnje katoliĉke bogomolje. Katoliĉko stanovništvo Bosne i Hercegovine po Ţivkoviću – isto kao i Dominiku Mandiću – bili su još od srednjeg vijeka osviješteni Hrvati. decembra 1900. Bosna je… naša!: Mitovi i stereotipi o drţavnosti. HKD Napredak. Sarajevo. 10. sijeĉanj-oţujak 1997). br. a sliĉan je sluĉaj bio i sa ponovnom izgradnjom Atik dţamije u Bijeljini. 1. jezuiti su u Travniku srušili Tophane dţamiju i na njezinom mjestu podigli samostan i crkvu. pa ĉak i nekih u Bosni ne tako davno: Krajem XIX stoljeća.

[18] Isto.. [14] Vrhobosna/Sarajevo kroz stoljeća. Bojan Aleksov konstatira: “Uz sve transformacije koje je predstava islamizacije doţivela tokom protekla dva veka prisiljavanje opstaje kao konstanta. (ponovo objavljeno u Izabranim djelima. “Ogledalo”. separat. . Juţnim Slavenima). str. odnosno njihovom ogranku Ilirima (tj. Sarajevo 1900. 7-46). dok pored njih u Bosni još ţive Cigani i Ĉifuti (Ţidovi).. II. 343. Mehmed Handţić. Jeniĉarski zakon [22] H. Prilozi za orijentalnu filologiju. 11. Bosna i Hercegovina – putopis iu vremena ustanka 1875-1876. Kratka uputa u prošlost Bosne. 426-427. 11-12. koje ne ubraja u Ilire. Veselin Masleša. 41 (radovi sa nauĉnog skupa Širenje islama i islamska kultura u bosanskom ejaletu). Ţivojinović. Sarajevo 1991. str.” (Poturica gori od Turĉina…. Zemljopis i Poviestnica Bosne – citirano prema prireĊenim djelima Putopisi i istorisko-etnografski radovi. Novi Sad 1989. Sarajevo 1981. 97-100 i 117-119. [20] Dragoljub R. već samo vjersku. [15] Navodeći Samardţićevo mišljenje o islamizaciji. 246). Odrednica “Turci” kojom Jukić naziva bosanske muslimane ne oznaĉava njihovu etniĉku pripadnost. Po Jukiću. rišćane i Turke. str. Matica Srpska. str. str. [17] Ivan Frano Jukić. str. Sarajevo 1999.[13] Priĉe o nekakvoj grupaciji kojoj je Imamović glasnogovornik spadaju u podruĉje teorija zavjere. str. bosansko stanovništvo ili Bošnjaci pripadaju Slavjanima. 19. str. poput fra Antuna Kneţevića. Svjetlost. Ovakva podjela se moţe naći i kod drugih pisaca. Sarajevo 1940. [19] Šarl Irijart. Sarajevo 1953. da je Imamović u svojim stajalištima usamljen svjedoĉi i ĉinjenica da je spornu knjigu Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne (Sarajevo 1998. [16] Milan Vasić. Sarajevo 1999.. O islamizaciji u jugoslovenskim zemljama. na primjer. Taj tzv. [21] Safvet-beg Bašagić-Redţepašić. Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosanskohercegovaĉkih muslimana. Hrvatska misao. a dijeli se po vjerskoj pripadnosti na pripadnike zapadne crkve. 295-296. Uspon Evrope 1450-1789.) sam izdao. Teme iz opće i kulturne historije. uvodni tekst uredništva. knj. izd.

[26] Adem Handţić. [27] Salih Jalimam.. a urbanizacija je sve jaĉa – uslijed raznih stimulativnih elemenata. smatrajući ga neadekvatnim i neispravnim. do 17. elementi prisile nestaju. meĊutim. Zavod za hrvatsku povijest. str. Prilozi za orijentalnu filologiju. Tuzla 2002. BZK Preporod. Na primjer. a takoĊer i neorganizirano i stihijski. Sarajevo 1997. biti oprezniji i ustvrditi da pojam islamizacija – isto kao. Zagreb 1999. Valja. toboţnjeg progonitelja kršćana. Prilozi za orijentalnu filologiju. str.) sadrţala je u sebi brojne elemente prisile. naprimjer.. Na osnovu prvorazredne graĊe. stoljeća: demistifikacija. naglasiti da – uprkos snaţnim argumentima i zagovornicima dualistiĉkog karaktera Crkve bosanske (najdosljedniji . što generalizira i prenosi na Crkvu bosansku. Sarajevo 1970. Društvo studenata DEMUS. 37 i dalje. XVI-XVII. Islamizacija seljaštva u Bosni od 15. str. kojom je vlast nastojala primorati seljaĉku radnu snagu da prijeĊe u gradove i zaposli se u industriji. [24] Handţić je u svojim djelima (od kojih valja posebno izdvojiti raspravu Islamizacija u sjeveroistoĉnoj Bosni. Sarajevo 1991. Sarajevo 1990. [29] Nenad Moaĉanin. Prilozi za orijentalnu filologiju. već zbog toga što bi islamizacijom i razvojem islamsko-orijentalnog urbanog kompleksa samostani ĉesto ostajali u središtu muslimanskog naselja. 187. O janiĉarskom zakonu.-1953. [30] Thomas W. 53-63. Valja. već i objašnjava neke pojave koje su uzimane u prilog tezi o prisilnoj konverziji. Oba ta procesa mogu teći pod prisilom. 139-141. Historija bosanskih bogomila. 141-150. Filozofski fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu. [28] Mustafa Imamović. citira jednu ispravu Mustafa-bega Juriševića. 46/1996. El-Kalem. mogu teći organizirano. Historija Bošnjaka.[23] Osim toga. kojom ovaj daje poreske povlastice i olakšice laicima koji pomaţu fratrima samostana u Donjoj Tuzli. Arnold je uoĉio neke dodirne taĉke izmeĊu islama i nekih dualistiĉkih heretiĉkih pokreta. urbanizacija u prvom razdoblju socijalistiĉke Jugoslavije (1945. te bi se fratri sami povlaĉili. većina bošnjaĉkih historiĉara nastoji iz upotrebe izbaciti termin islamizacija.. pojam urbanizacija – a priori ne sadrţi momente prisile. te ranije spomenutu studiju Tuzla i njena okolina u XVI vijeku) ne samo ukazao na uzroke islamizacije. Kasnije. Isto tako. Povijest islama – historijski tokovi misije. on ukazuje da je većina franjevaĉkih samostana nestala ne zbog toga što su namjerno uništeni od strane muslimana. 235-238. budući da navodno podrazumijeva nekakvu prisilu. 41. [25] Adem Handţić. O širenju islama u Bosni s posebnim osvrtom na srednju Bosnu.. Sarajevo 1998. str. Arnold. meĊutim. str. Zbornik Mirjane Gross. meĊutim. a bez prisile. str.

Biti musliman na bosanski naĉin. te u kontraverznoj knjizi Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne (Art 7 Sarajevo 1998. govori i jedna vrlo dobra kulturno-antropološka studija: Tone Bringa. str. 52-60. Prilozi za orijentalnu filologiju. Nestanak bogumilstva i islamizacija Bosne. 67. str. na Prvom kongresu bosansko-muslimanskih intelektualaca 22. [32] Aleksandar Solovjev. napomenu 22. Sarajevo 1991. katolici i pravoslavci (OsloboĊenje. Bosanska narodna (patarenska) crkva. Beograd 1963. Dani. Sarajevo 1997. [38] O tom “bosanskom iskustvu u islamu”.). HKD Napredak. Istorija srednjovekovne bosanske drţave. 108. januar 1992. [34] U ĉlanku Ko su bosanski muslimani. str. Godišnjak istorijskog društva Bosne i Hercegovine.. Srpska knjiţevna zadruga. Aliĉić.je ostao Sima Ćirković) – neki povjesniĉari smatraju da je ta vjerska institucija u dogmatskom pogledu imala malo zajedniĉkog sa dualistiĉkim herezama na istoku i zapadu. Historija bosanskih bogomila. Širenje islama u Hercegovini. str. u izdanju MeĊunarodnog centra za mir. 789-792. Sarajevo 1949. [35] Salih Jalimam.). 42-79. [36] Sima Ćirković. [33] Ćiro Truhelka. da se još jednom posluţimo Cerićevim rijeĉima. Izvor: Institut za istoriju. Prijevod Arnoldovog djela objavljivan je tridesetih godina XX stoljeća u nastavcima u Glasniku Islamske vjerske zajednice. [31] V. Sarajevo 1998. na str. Sarajevo . referata sa znanstvenih skupova i posebnih priloga. predavanja sa javnih tribina. 4. Sarajevo 1942. 41. (oba rada su objavljena u knjizi Korijeni Bosne i bosanstva – izbor novinskih ĉlanaka. 189. str. u knjizi Poviest hrvatskih zemalja Bosne i Hercegovine. [37] Ahmed S. I. XII 1992.). referatu Odnos “bosanskog i muslimanskog” – kontinuitet.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Zbog toga ocekujemo tvoje posredovanje u unistavanju heretika u tvojoj zemlji. Ovi ljudi. marta 1927. Vecina tamosnjeg stanovnistva pripadala je krscanskoj heretickoj sekti bogumila. Cak su pape protiv njih nekoliko puta preporucivali krstaski rat (papa Honorus III – 1221. Inkvizicija je osnovana 1291. Ivo Pilar (10. privikli na spletke starog Lucifera (Iblisa).Prelazak bogumila na islam BOGUMILSTVO KAO RELIGIOZNI PROBLEM Dr. jer otpadnici (heretici) smatraju Bosnu zdravim mjestom. pod krinkom . oboruzani otrovom patvorene prostodusnosti (jednostavnosti). godine. godine i Benedict XII – 1337. Gregori IX – 1238. godine. godine. Ocekujemo da ces biti na pomoci nasem inkvizitoru Fabiusu. godine). Papa Ivan XII u jednom pismu bosanskom kralju pise: “Dragi nas sine. – Predavanje u Socioloskom drustvu u Zagrebu) BOGUMILSTVO KAO RELIGIOZNI PROBLEM Prelazak bogumila na islam u Bosni i Hercegovini Vrijedne su narocite paznje religiozne i socijalne prilike ove zemlje prije turskog osvajanja. Innocent IV – 1246. Sakupili su se iz raznih krajeva svijeta i hoce da tamo posiju sjeme odvratne zablude. Ovi sizmatici su od XIII stoljeca bili izvrgnuti progonima papa.da si vjeran sin crkve. bosanski kneze vrijedni Stevane! Znamo.

Patnje koje su trpjeli bogumili u XV stoljecu postale su tako nesnosljive da su se radi svog spasa obracali Turcima za samilost. tamosnji su katolici napustili svoj kraj. jer se prica da je ova hereza jednako bila jaka i u 1462. I oni su se pet puta dnevno molili. koje su nedostojno ukrasene slikama. nasli zgodan put kako ce namjerno zanijekati svoju staru vjeru (katolicanstvo). To su vuci u obliku janjadi. cim im se u buducnosti pruzi prilika. 157). Vecina je katolika iselila u susjednu Austriju i Madjarsku. predao je Turcima njegov namjesnik koji je bio bogumil. imali su hrdjavo misljenje o crkvenim zvonima. Smatrali su idolopoklonstvom upucivanje molitvi slikama i kipovima svetaca i relikvijama (mocima). Kljuce Bobovca. Osudjivanje alkohola i sklonost asketskom zivotu i jednostavnosti spadaju u one sklonosti koje su posluzile zblizavanju bogumila s islamom. jer su grubi postupci i pritisci bosanskog kralja i svecenstva bili takvi da im nema primjera. to se napokon namjera njihovih preda zaboravila. Mehmed II prikljucio je i Bosnu ostalim osvojenim krajevima. kada je sultan Mehmed II podvrgao Bosnu. njihovi su hramovi bili skromni i jednostavni. za njihovo sudjelovanje pri molitvi u dzamiji izgleda da nije trebalo velike preinake. prikrivaju svoje zvjerstvo”. prijestonice kraljeve. Mi smatramo jacim razlogom to sto su bogumili pomijesani s muslimanima bili skloni islamu zbog mnogih tacaka u njihovom vjerovanju koje su slicne islamskom ucenju. ali su potajno i na ubojstvo spremni. Sljedece godine. Misli se da su po turskom osvajanju u velikom broju prigrlili islam. te buduci da im se kasnije nije pruzila ocekivana prilika u povratak. Posto su se i druga mjesta i utvrde povele za njim. Niti su ga ubili niti razapeli. Neki su Evropljani pretpostavili da je mnogobrojno obracenje bogumila u islam bilo u pocetku turskog osvajanja s tom namjerom da se povrate u svoju narocitu sektu.krscanstva nastoje otrovati umove katolika. Da ulove i prevare prostodusna stada Isusova. okovani u lance. Prema tome. mrzili. Bozjeg poslanika. Medjutim. Otada se vise nista ne cuje o bogumilima. Protivno katolickim crkvama.” – Sura IV. godini. Kao dokaz za ovu tvrdnju oni navode da su bogumili. a za preostale se misli da su se mnogi od njih poveli za primjerom predasnjih obracenika. te su se u ovom pogledu djelomicno slagali s Kur'anom (Njihova je tvrdnja: “Mi smo ubili Mesiju Isaa. Vjerovali su da nije Isus licno razapet. Krst su. Kao i muslimani. nego da je to bio neki iluzorni lik. kao znamen vjere. sina Merjemina. Oni sto nisu pobjegli poslani su u Rim. ustanovu krstenja i sve vrste klera. koja su nazivali “satanske trube”. te se na nju. Prividno su cedni.ove grozne mjere malo su usluge ucinile umanjivanju bogumila u Bosni. An Nisa'. Obicno je ovakva pretpostavka samo nagadanje. Cesto su puta padali na koljena i izrazavali blagodarnost Bogu. kao nepobitni dokaz. ne moze osloniti. Bogumili su odbacivali obozavanje Marije. Njihove se rijeci uvlace poput raka. za jednu sedmicu palo je sultanu u ruke oko sedamdeset utvrdjenih mjesta. Njih cetrdeset hiljada pobjeglo je u susjedne zemlje. zbog gore spomenutog stradanja i pritiska. nego im se tako pricinilo. .

Njihovo vjerovanje. Napokon. godine. po svom poznatom obicaju nagovarali su ih nudenjem svih vrsta materijalnih i duhovnih probitaka. 1991) 3. Jr. A. ukljucivsi se pobjednickoj vjeri. te zbog svoje hereze prema katolicima bili prije liseni tih prava. pored njihovog upliva i moci uvijek su na njih svracali narocitu paznju. Arnold: Povijest islama. Dok su zajednicke tacke ovako nabrojene. predana privrzenost islamu. Bosanski su muslimani sacuvali svoju narodnost. Moguce je da su mnogi od islamiziranih pripadali plemstvu i bili lenski gospodari. Broadbent: “The Pilgrim Church” 4.IZ APOKALIPSE BOSANSKIH KRSTJANA . W. John V. Georges Serrus “The Land of the Cathars” (Editions Loubatieres. A.) Staroslavenski bogumilski spisi: . str: 235-238. a spahije su bile oslobodjene od poreza. Turci. izmedu 1544.: “The Late Medieval Balkans” (The University of Michigan Press. i 1611. Staro vitesko drzanje muslimana plemica. samo pod tim uvjetom da ova svoja sizmaticka naziranja ne izjavljuje.!) prema ovakvim religioznim rasudjivanjima. 1995) . ali je islam uvijek bio tolerantan (napisano 1913. 1994) 5.Ovdje sam sakupio neke tacke koje su slicne sa propisima islama. u bogumilskom vjerovanju ima i takvih tacaka koje sadrze formu krscanskih propisa da ih pobozni muslimani ne mogu smatrati dostojnim za primanje. da omile svoju vjeru Bosnjacima. 1991) 2. nije se moglo izmiriti s vjerovanjem muslimana. te do dan-danas nosili prezimena krscanska i govorili nacionalnim jezikom. (T. slicno dualizmu manihejaca. Fine. Dapace. Sarajevo 1989. a koje se nalaze u sizmatickoj sekti bogumila. Didier Poux: “Cathare Country – The Cathare Religion” (Editions APA POUX – Albi. zauzimala su devetorica od njih predsjednistvo vlade. Jr. H.. John V.: “The Early Medieval Balkans” (The University of Michigan Press. Nekima su od njih povjeravana vazna zvanicna mjesta.POVELJA BOSANSKOG BANA KULINA Literatura English: 1. Istovremeno su uvijek bili sa revnoscu i odusevljenjem privrzeni vjeri. moze se zakljuciti da su se uvjerili u potrebu postepenog napustanja onih vjerovanja koje islam ne trpi. Svima onima koji su prigrlili islam osiguravali su vlasnistvo svega njihovog posjeda. uhvatili su priliku da povrate svoje vlasnistvo. E. Medjutim. Fine.

Zagreb. Guy i Jean Testas: “Inkvizicija” (Krscanska sadasnjost. 1978.Ivana Pilara . August Franzen: “Pregled povijesti crkve” (Krscanska sadasnjost.) 3. TREBA NAPOMENUTI DA SE DOGADJA U VREMENU 1927. Zagreb 1982) 6.) . Zagreb 1993) 10. 1971. odrzao u Socioloskom drustvu u Zagrebu). godine odrzao u Socioloskom drustvu u Zagrebu') 9. 1982)v 11.Croatian: 1. Josip Hamm: “Staroslavenska citanka” (Skolska knjiga. Studnicka & Co. Zagreb.SA DRUGE STRANE. februara i 10.III. Sarajevo. Franjo Sanjek: “Krscanstvo na hrvatskom prostoru” (Krscanska sadasnjost. marta 1927.Bogumilstvo kao religiozni problem ( 10.PRELAZAK BOGUMILA NA ISLAM U BOSNI I HERCEGOVINI . Zvane Crnja: “Kulturna povijest Hrvatske” (Otokar Kersovani. 1979. Grupa autora: “Ilustrirana povijest Hrvata” (Stvarnost.marta 1927 g.. Chicago – Roma – Zurich – Toronto.GODINE.OBICAJA I RELIGIJE BOGUMILA. 1971) 7. ZA POSTOJANJA DRZAVE „SHS'. Jaroslav Sidak: “Studije o „Crkvi bosanskoj‟ i bogumilstvu” (Sveucilisna naklada Liber. Nada Miletic: “Stecci – Umetnost na tlu Jugoslavije” (Zajednicko izdanje: Izdavacki zavod Jugoslavija / Beograd.) . GOVORI I JEDNIM DIJELOM DOPRINOSI POJASNJENJU ZIVOTA. Prva knjizevna komuna / Mostar.Bogumilstvo kao socijalni i politicki problem ( 10.g. Zagreb 1991) 5.Ivana Pilara iz 1927 g.) 2. ALI KAKO CETE I SAMI PRIMIJETITI VISE SE RADI O JEDNOSTRANIM ZAKLJUCCIMA. Dominik Mandic: “Bogomilska crkva bosanskih krstjana” (ZIRAL.PREDAVANJE JE JAKO INTERESANTNO RADI TOGA DA SE VIDE TADASNJI ODNOSI PREMA JOS UVIJEK AKTUELNIM TEMAMA. „dva predavanja sto ih je 10. 1975) 4. OVA DVA ZABILJEZENA I OBJAVLJENA PREDAVANJA DR. KADA JE BILA JAKO IZRAZENA NETRPELJIVOST PREMA SVEMU STO JE BOSNJACKO I U TIM VREMENIMA SA POJACANIM AKTIVNOSTIMA HRVATSKIH I SRPSKIH IDEJA .II i 10. Grupa autora: “Enciklopedija Leksikografskog Zavoda” 8. Ivo Pilar: “BOGOMILSTVO kao religiozno-povijesni te kao socijalni i politicki problem” (Knjizara J.) Bogumilstvo kao religiozni problem BOGUMILSTVO KAO RELIGIOZNI PROBLEM Predavanja Dr.februara 1927 g. TJ. Spektar / Zagreb. IVE PILARA (Sto ih je 10. Dva predavanja Dr. 1927.

a ima cesto i sav kamen krasni isaran ornamentima. ali danas je suvremena znanost nepobitno ustvrdila. na kojem pise: “Ase lezi Bozicko Banovic. Kod nas dugo se do Rackoga nije znalo. tj. sto je njihova vjera bila dualisticka. kadkad mjesec.Literatura 1) BOGUMILSTVO KAO RELIGIOZNI PROBLEM (10. od metra do blizu dva siroki. Smatram za duznost. a vazda nesto visi nego siroki. Ako ga pitate. Prozivjevsi preko 20 godina u Bosni. Narod. ni kako su onamo dosli. Najcesce na njima nema niti crteza ni natpisa. od metra i pol do tri metra dugacki. 30 km od Tuzle takav kamen. dapace ima i natpisa. to su greblja (znaci groblja). jedan cijeli novi svijet. da ove horizonte otvorim i Vama. ni od koga potjecu. a ne moguci o tim bogumilima saznati. da su vjerovali u dva pocela. Ovi su mu spomenici sasvim tudji. tim vise. morati ce opaziti na zaravancima. da taj dualizam potjece od velikog dualistickog vjerskog pokreta na Iranu. da su to ostaci propale narodne velicine. 1926. na svojej zemli. na humcima ogromno neko kamenje. Monoliti su to od jednoga komada istesani. tako da izgledaju kao neke kucice. nagrada za moj trud bila je velika. Tako ima u Ban-dolu. On ne zna ni sto su. otvorio niz predavanja o religioznim pitanjima.” Svaki nas intelektualac znade. na plemenitoj. februara 1927. mramorovi. koji je personificiran u velikom perzijskom proroku i .. no po kadsto ima i toga. ima kadkad sunce. pocelo dobra i pocelo zla. Obicno ih imade poveci broj na okupu. ali. koji oko tih spomenika zivi. u trokut uzdignuti kao rimski sarkofazi. ne zna nista o njima. I milostive gospodje i gospodo. da su to jedini gotovo ostanci mocne nekad sekte bosanskih bogumila. Znajuci sam vrlo malo o tim spomenicima i njihovim postavljacima. stao sam izucavati to pitanje. o kojemu nasa starija historiografija za cudo malo znade. i tek koji inteligentniji kazati ce. nisam mogao da prodem bez interesa kraj ovih nijemih spomenika nase proslosti. Meni su se otvorili horizonti o kojima nisam ni snivao. koji su svi pisani glagoljicom u starohrvatskom jeziku.) Kada covjek u Bosni iz gradova i sela zade u krasnu bosansku brdsku prirodu. to narod u Bosni savrseno ne zna. Sa gornje strane su gdjekada vodoravni. posto sam svojim predavanjem od 16. u raznim velicinama. Glavna znacajka tih bosanskih bogumila bila je u tome. on ce odgovoriti. ali najcesce krovasto. za cudo. mac. to su kamenovi. XII. buzdovan u kamenu izdjelan.Staroslavenski bogumilski spisi .

koji se zovu Amesa-spenta. Jezgra Zaratustrine nauke. oko 1500 prije Krista. da ga takvim shvacaju jos danas npr. Dok prof. bugarski specijalista za bogomilsko pitanje prof. kao i svih dijelova zive zivotinje. jer svaki pojedinac mora sudjelovati i naprezati se u toj borbi. ovaj dio Zendaveste donosi toliko licnih i subjektivnih momenata. a napose Justi i Bartholomae stavljaju njegov zivot 800-1000 godina ranije. perzijske drzave i igrala svakako kroz preko 1000 godina na kugli zemaljskoj najvecu ulogu. jest u tome. a njezino djelovanje osjetilo se je mnogo kasnije i daleko preko dosega politickoga utjecaja perzijske drzave. Jackson i neki drugi drze da je Zaratustra zivio u sedmom vijeku prije Isusa. Zaratustra je historijska licnost. I doista. osjetilo se je i kod nas. i u toj borbi mora svaki mazdaisticki vjernik sudjelovati boreci se u svemu protiv zlu i tmini. i svi koji su u toj borbi sudjelovali. sto suvremenoj historiografiji nije do danas uspjelo utvrditi kronologiju Zaratustrinoga zivota i djelovanja. to drugi iranolozi. to se danas smatra nedvojbeno utvrdenim. Medjutim. davala je najvise podloge cinjenica. Na strani principa dobra bore se veliki broj andjela. koji se zovu daeva (u nasem jeziku div). Tu se ucenjaci bitno razilaze. da ne moze biti dvojbe. jer je proveden jedan princip perfectae lenitatis. nije poznavao kipova ni likova bozanstava. jer nakon dugog trajanja borbe princip dobra AhuraMazda konacno ce pobijediti princip zla i tmine. Ali valja istaknuti. Zaratustra je historijska licnost. njegova dualisticka religija postala je drzavnom i narodnom religijom perzijskoga naroda. dobiti ce svoju nagradu. Slike principa dobra su sunce i vatra. Jurij Ivanov. kako to vidimo i kod Indijaca. Po Ahura-Mazdi zove se i citava religija Mazdaizam. Mazdaizam je poznao pricest. Ovome shvacanju da je Zaratustra jedan mythus. koja ujedno sadrzi i grandiozni filozofski sistem. Ona je i izrazito optimisticka. . U Zendavesti pripisuje se Yasna 28-53 njemu i vodeci iranolozi oznacuju pace ove pjesmotvore kao Zaratustrine verificirane propovijedi. dobivenog iz cvijeta biljke “saoma”. ili Mazda-Ahuri. koja zabranjuje ubijanje zivotinja. koji su njemu posveceni. a isto tako zabranjuju religiozni propisi uzivanje mesa. Ova dva pocela su od pocetka u borbi. personificirano u Ahura-Mazdi. Osim religioznog sadrzaja imao je mazdaizam i socijalni sadrzaj. savrsene blagosti. te pocelo zla ili tmine Agromainjus ili Ahriman. a na strani principa zla bore se zli duhovi. Ova religija je aktivisticka. dakle oko godine 650600 prije nase ere. koja je znacila zrtvu i sastojala u kultskom uzivanju posvecenog kruha i pica. da je Zaratustra iz porodice Spitama bio historicna licnost. a ne mythus. bilo kako bilo. da postoje od iskona dva pocela. bogosluzje se obavljalo na vrhuncima bregova. Tako je poljodjelski zivot vjerska zapovijed. pocelo dobra i svijetla. Mazdaizam nije poznavao hramova i sjajnoga kulta.reformatoru Zaratustri ili Zoroastru.

Dualizam je zadrzan. starobabilonskih religioznih predodzaba. kao djelo principa tmine ne moze nikada biti dobro. na onom tlu visoke religiozne kulture. djelo Boga tmine. osobito budisticke etike. iz krscanstva uz znatnu primjesu gnosticizma. Izvanredno obdaren. Zaratustra i Isus. Vedri optimizam. izradio jednu novu religiju. a takav paraklet bio je i Mani. filozof. tamnoga zatvora svoje duse. da je ta pesimisticna crta bila glavna znacajka i vodeca ideja manihejstva. te oni ne mogu nikako iznijeti pobjedu jedan nad drugim nego sudjeluju oba u covjeku. Vaznije je za nas. mi cemo dapace konstatirati. Prije njega dosli su kao parakleti na svijet Buddha. paraklete. kada su godine 637. da uzbunjuje i um i fantaziju a ujedno bila je jedan dosljedno proradeni filozofski sistem. da ga sinkretizira sa svima religioznim idejama. popularizirana po profesoru Delitzschu u njegovom “Babel und Bibel”. nego posredstvom jednoga religioznoga pokreta. slikar i lijecnik. koja je bila ujedno jedna bujna i na fantaziju duboko djelujuca filozofija i kozmogonija. Postanak covjeka prikazan je u jednoj bujnoj kozmogoniji koja sjeca na gnosticke sisteme i koja je tako velicanstveno fantasticna. nije dosao na Balkan po Mazdaizmu. muzicar. Oba principa postoje nuzno od iskona. Na otkup i spasenje ljudske duse Bog svjetla slao je od vremena svoje proroke. Ali ta je kozmogonija preduga pripovijest. nego je covjeku i njegovom visem pozivu neprijateljski element. te je ljudska dusa djelo Boga svjetla. po Kristu Arapi kod Kadezije potukli Perzijance i oborili njihovu drzavu. koju su nam pokazala iskapanja. Medjutim dualizam. da je . zivuci na tlu Mezopotamije. kako su ga imali nasi bogumili. tako da je u velikoj mjeri zadovoljavao i racionalni dio covjeka. te konacno uz uporabu budistickih elemenata. koje su se u Mezopotamiji. kojima je zadaca bila. izmijenjen je u jedno pesimisticko svjetozrenje. On je iz Mazdaizma. na tlu negdasnje Babilonije zivjele. jer ljudsko tijelo. a ljudsko tijelo. Taj Mani bio je Perzijanac iz otmjene porodice Haskanijevaca. a rodio se je godine 216. da se ljudska dusa uspjesno odupre uplivu svoga tijela. zato cu Vam to ustediti. u gradu Mardina u Mezopotamiji. koja je u svemu dijelila sudbinu te drzave te konacno propala. ali princip dobra i zla pretvoreni su u princip svjetla i tmine kao sto je to odgovaralo chaldejskim religioznim predodzbama. toliko karakteristican za mazdaizam.Zaratustrina religija je na svaki nacin bila preko 1000 godina drzavna religija perzijske drzave. kao i citav materijalni svijet. Tu sinkreticku crtu poprimio je kasnije od Manihejstva i Muhamed. pokusao je jednu reformu tada vec dekadentnog Mazdaizma na taj nacin. spisatelj. kojemu je nosilac bio Mani ili Manihej. mati mu je bila cak iz kraljevske porodice Arsakida.

i da su tzv. slusaoci. docim je u ostalom crkvena hijerarhija u Manihejaca bila vrlo jednostavna i sastojala se od dakona. Konacno signaculum sinus. sto je odgovaralo islamskom ramazanu. dijelila se je citava sekta na dva staleza. sto je valjda bilo oponasanje 12 apostola Isusovih. Dosljedno tome svome pesimistickom naziranju na svijet bio je zivot Manihejaca vrlo strog. koja se kasnije dade zamijetiti izmedu manihejskih sekti i Islama. Za zivota Manihejeva bio je naravski on sam poglavica manihejske crkve. i da ne smije jesti mesa niti dijelova zive zivotinje. Ova podjela je vrlo vazna. svecenika i biskupa. kod izlaska sunca. Ali posto se u to u onoj strogosti koju je zahtijevalo manihejsko gledanje na svijet. sto se tice ovoga svijeta. auditores. signaculum manus. koje su bile odredene za bogomolje i bile bez ikakva ukrasa i sjaja. Onda signaculum oris: da ne smije izreci lazi. sto je cijeli sistem manihejskih molitava i posta preuzeo u glavnom kasnije Muhamed Pejgamber za svoj Islam. . da savrseni ne smije ubiti ni zivotinju niti covjeka. Mani je za zivota imao 12 ucenika oko sebe. na tzv. Iz toga se razabire. Ovi savrseni imali su i neke bogosluzne funkcije. On je sistematski isao za umrtvivanjem i preziranjem ljudskoga tijela i zivota. oris et sinus. koji je morao stolovati u Mezopotamiji. kad su smjeli jesti samo u noci. da je Mani svoje savrsene oblikovao prema uzoru budistickih pustinjaka i isposnika. to je onaj mazdaisticki perfecta lentas. molili i zivjeli od onoga. kod zapada sunca i 2 sata iza toga. Prvi poglavica iza njega zvao se je Sis ili Sisini. koja se ne mnozi prilegom. ni klevete. tria signacula. tzv. oni su imali i pocasni naslov: theotokoi ili theoforoi – bogorodci ili bogonosci. fakticki je njihov ugled u sekti bio vrlo velik. iza njegove smrti jedan od biskupa. Savrseni nisu uopce radili niti se brinuli o nicem. isto tako kano i manihejski znak: zeleni barjak. Kessler misli. a za slusaoce priblizno. medu tima i jedan cijeli mjesec u godini. a zatim na obicne clanove tzv. u podne. da ne smije vrsiti spolnoga opcenja. osim ribe. pak je valjda bilo to i glavni uzrok neke – ne samo simpatije – nego upravo nekog nutarnjeg afiniteta i medusobne privlacnosti. auditores. Molitve i postovi su bili vrlo razvijeni kod njih. To dolazi odatle. Hramove Manihejci nisu imali. sto su im davali i bili duzni davati obicni vjernici. slusaoce. savrsene. nije dalo provesti za sve vjernike jednako. Ova signacula vrijedila su za “Savrsene” strogo. perfecti vodili doista jedan vrlo strog i gotovo svetacki zivot. Imali su strogo odredene postove. Mani je glavne svoje prakticko-religiozne i eticke ideale koncentrirao u tzv. nego su svoja bogosluzja i molitve obavljali ili u otvorenoj prirodi ili u jednostavnim kucama. da je asketska crta kod Maniheja bila vrlo jaka i stroga.Muhamed uopce vrlo mnogo uzeo od Manihejstva. nego su postili. jer cemo ju opet naci kod nasih Bogumila gotovo u nepromijenjenom obliku. perfecti. molili su 4 puta na dan. a znacila su signaculum manus.

Kao sinkreticka religija. Na istoku pretopila se je u budizam. pa su i vjerovali. i ona ce se upaliti i sva ce materija. ona se je tim lakse rasplinjala u doticne religije iz kojih je nastala. vijeka nase ere nestaje manihejstvu traga u maloj Aziji. iza 8. a na zapadu u krscanstvo. da ce trajne uspjehe sa svojom religijom postici samo onda. Prosirila se po citavoj sjevernoj Africi uz Sredozemno more sve do Spanjolske. Jer citavi svijet nosi na ramenu Atlas ili Homofor. slamom ispunjena i njegova mjesina na dverima grada Gunde-Sapura objesena. bila je za sve oficijelne religije susjednih drzava vrlo opasna. nisu vise ili manje preuzele od njegove nauke i dogmatike. poslije Krista ubijen. Ali ne samo za bogumilstvo. koji su vladali Mezopotamijom. Ipak se je Manijeva religija izvanredno rasirila. koji ce nakon par stoljeca baciti zemlju sa ramena u bezdan. Oni niti su smjeli sticati dobra. on bi 277. kako smo ga ovdje kratko ocrtali. brzo je razumio. bio 9 godina Manihejac. pridobije za sebe.-14. nego je manihejstvo postalo uopce izvanredno vazno za razvitak sviju krscansko-heretickih sekti na cijelom svijetu. Ovo manihejstvo. Citavo njihovo svjetozrenje bilo je izvanredno tmurno i citavi ljudski zivot smatrali su strasnom tragedijom. prije nego se je obratio. Kako je bio darovit. vijeka koje nisu vise ili manje pod uplivom manihejstva. da cijeli svijet mora svrsiti u jednoj uzasnoj katastrofi. koji su ocigledno manihejskoga porijekla i svjedoce da je Manijeva nauka prodrla duboko u Aziju. religija nastala stapanjem raznih religioznih sistema. ako dode u trajni odnosaj sa drzavom. dok sasvim ne izgori i u prah i pepeo se pretvori. stoljeca po Isusu. Augustin. Malo cemo naci heretickih sekti unutar krscanstva izmedu 2. i to na zapadu mnogo brze.Manihejci nisu vjerovali u uskrsnuce tijela i drugosvjetni zivot. Osobito se je Manihejstvo daleko prosirilo u Aziju. koji ga silno zamrzise. U suvremenoj znanosti zove se dapace bogumilstvo u raznim svojim oblicima na Balkanu i srodne mu sekte u sjevernoj Italiji i juznoj Francuskoj: novomanihejske sekte. postalo je izvanredno vazno za razvitak bogumilstva. Africi i Europi. Protiv vjernika Manihejaca bi poveden strasan progon i pokolj. jer i sa ovim zivotom njihova veza bila je slaba. da je i glasoviti crkveni otac sv. zato je vazda radio da Perzijske vladare. Mani sam zalosno je svrsio. nahuskase gornji svecenici toga kralja protiv Manija. niti biti produktivni u zemljoradnji ili obrtu. . cak u Kinu i pustaru Gobi te ondje se odrzala sve do 13. jer sav taj svijet bio je djelo tmine i vraga. ali tim je izazvao strasnu surevnjivost perzijskih mazdaistickih svecenika. Kada je poceo raditi oko novoga perzijskoga kralja Bahrama. djelo vraga 1468 godina gorjeti. A to je zacudno. U najnovije doba nadeni su spomenici na turskom i kineskom jeziku. te treba spomenuti. sa njega koza oderana.

ali sa dodatkom da su Sin i Duh Sveti samo emanacije Boga Oca. i da onda jasno razabiremo. odbacivali su Stari Zavjet i preferirali samo Novi Zavjet. naposeb kipove i slike. ali ne znamo od kojeg Pavla povlace svoje ime. odbacivali su crkveni sjaj i bogosluzje. Vjerovali su u sveto Trojstvo. pili vino. kriza i sakramente. posto je vec bilo potpuno zamrlo u Bizantskoj drzavi. Pavla Samosatskoga ili od brace Pavla i Ivana. u koji su ubrajali i mnoge apokrife. Odbacivali su naposeb svaku crkvenu hijerarhiju.Obzirom na to interesantno je ustanoviti da manihejstvo nije nikada neposredno utjecalo na razvitak bogumilstva. Doista su zivjeli vise kao obicni krscani. jeli meso. Njihov dualizam bio je znatno ublazen. koliko protiv katolickoj. Ovim problemom religiozne povijesti morati cemo se posebno pozabaviti jer ima za nas Slavene posebno znamenovanje. Rodjenje Isusovo od djeve Marije bilo je samo prividno. No oni sami poricali su svaku vezu s manihejstvom. Vjerovali su u jednoga Boga. gospodara zemaljskoga svijeta. Armenska je forma imena Paulikean. na taj nacin. te time i ljudskoga tijela. . sinova Kalinika Manihejca. Pavla Apostola. Paulikijani su tvrdili da su oni prava apostolska i katolicka crkva i stajali u ostroj opreci. kako su ciste manihejske znacajke kod bogumilstva automatski pojacale. zenili se i bili vrlo ratoborni te su sudjelovali u svima bugarskim ustancima protiv bizantske vlasti. Neki suvremeni pisci. O postanku tih Pavlikijana vrlo malo znamo. Najvjerojatnije je da povlace svoje ime od sv. kad se je na granici izmedu bizantskoga i bugarskoga carstva pocelo stvarati bogumilstvo. toliko i protiv pravoslavnoj crkvi. gospodara nebeskoga carstva i drugoga boga. Sigurno je samo toliko da potjecu iz Armenije. a medu njima prof. pavla i njegove spise kao demokratske i krscanske. poglavito jer od njega potjece crkvena hijerarhija. Pavla Apostola. Ivanov karakteriziraju Pavlikijane kao prijelaz od manihejstva na krscanstvo. Arapski pisac Masudi spominje Pavlikijane i tvrdi da oni stoje u sredini izmedu krscanstva i mazdaizma. sv. odbacivali su stovanje sv. kod kojih je manihejski utjecaj dosta slabo vidljiv. da je suvremena znanost bogumilstvo morala oznaciti novomanihejskom sektom. Paulikijana i Massalijana ili Euhita. koju su odlucno pobijali i osobito stovali sv. prava majka bila je Isusu nebeski Jeruzalem. Paradoksalno je dakle da je bogumilstvo primilo manihejski utjecaj preko dvaju sekti. jer su odbacivali svetog Petra Apostola. jer se nikada nije rasirilo po Balkanu. da li od sv.

koji je kult bio u vezi sa orgijama vrlo obscene i prljave prirode. . Bili su dualisti i naucavali da su kod stvaranja covjeka sudjelovali duh sveti i sotona. koje bi sakrivali od njihovih gospodara. sto odgovara grckom Fundite. i odbjegle zene od muzeva i pobjegle sluge i sluskinje. Imetak bi razdavali. krst niti sakramenti ne mogu ocistiti ljudsko tijelo od grijeha. kako bilo. ili se potucali svakuda. Euhite ili Fundite. da bude dostojan hram duha svetoga. i tvrdi se da su bili potpuni komunisti. tako su i spavali. nego su tvrdili da to mogu postici samo neprestane molitve. i ovi Massalijani ili Euhite. Cini se da je ipak bilo na tome nesto istine. ali na cudo postali izraziti katolici. a osobito u Plovdivsku oblast. Zivjeli su pomijesano musko i zensko.Ovi dakle Pavlikijani postali su glavni posrednici prednjeazijskih heretickih ideja za Balkan. Dogmatski historici ih nazivaju krscanskim dervisima. gledali da se molitvom ociste od utjecaja sotone. koja je kasnije potpala pod Bugarsku drzavu. tako da su se ti Pavlikijani brojno rasirili po citavoj Bugarskoj. jer grcki funda znaci torba. koliko je na tome istine. Njihov pogled na ljudsku narav bio je takoder duboko pesimistican. i da je udio sotone bio toliki da niti sv. te su i oni doprinijeli nesto kod postajanja bogumilske sekte. Zato su se zvali fundite = torbasi. Valjda su vazda nosili torbu uza se. Neki crkveni oci predbacuju im dapace misticke orgije vrlo razbludnoga i opscenoga znacaja. kako je historicki ustanovljeno bili su po Bizantincima preseljeni u Trakiju i odavle se rasprostranili po bugarskim zemljama. Sad. zapustajuci sve ostale brige i nastojanja u ljudskom zivotu. O toj sekti znamo jos manje nego o Pavlikijanima. Massalijani u armenskom jeziku “Euhite” (od grckoga euhomai) znace “molioci”. gdje su se pod tim imenom odrzali do danas. Barbelo-gnostickog kulta sperme. koje su pobijali. robove i robinje. ziveci bez ikakva rada ili brige za egzistenciju od molitve i prosjacenja. Moglo bi vrlo lako biti da su se kod Massalijana sacuvali ostanci tzv. Zato su neprestano molili. Dokazuje nam to i njihovo ime jer su neke vrste bogumila u Bugarskoj nosile ime torbesi. nego i u seksualnom pogledu. Drugi posrednici srednjeazijskih heretickih ideja na Balkan bili su takozvani Massalijani. koji su svoje ime dobili zato sto su monaske obicaje vezali sa nekom entuzistickom praksom. jer je utvrdeno da su u sedmom vijeku brojni Pavlikijani iz Armenije preseljeni od bizantinske drzavne vlasti u Traciju. posto krscanski apologeti nisu uvijek bili sasvim nepristrani u prosudivanju heretika. pak zivjeli ili u neke vrste samostanima. Dapace i njihovo ime dolazi od moljena. Primali su svakoga. jer u armenskom jeziku mzlne-massilijanac znaci prljav i sramotan. i to ne samo u pogledu svoje skromne imastine. Tesko je pouzdano kontrolirati. kao sto to cine jos i danas prosjaci i prosjacki redovi.

tako da cemo se nadalje s njime pod bosanskim vidom baviti. Tako je osim spaljivanja obljubljena kazna bila da im se iscupa jezik. ustao jedan pop slavenske narodnosti. Mi smo ustanovili da je bizantijska drzavna vlast iz svojih krajnih azijskih provincija neke sektare. koji je stajao na stanovistu pravoslavno vjerskoga ekskluzivizma. preselila u predjele blizu bugarske granice. Mi smo ostali jos uvijek na onome. jaka i duboko ukorijenjena kod svih Slavena na Balkanu. nazalost. Cinjenica jest da se ta nova vjera brzo rasirila po Bugarskoj. te pristupio sinkretiziranju tih raznih dualistickih. vijeka pocela naglo rasti moc dinastije Nemanjica.Ovim sam Vam prikazao prilicnom tocnoscu dogmatsko-povijesne temelje za razvitak bogumilstva. zacetniku bogumilstva. Traciji i Makedoniji. Poblize nam je o njemu vrlo malo poznato. koja je balkansko slavensko bogumilstvo razdijelila na dvije polovice. vijeka po Kristu rasirili po citavoj Bugarskoj. uglavnom dualisticke prirode. sto nam o njemu prica prezbiter Kozma. zatim preko Srbije i Albanije i u Bosnu. . koji su svi posli stopama sv. Ali cinjenica. medju koje spada i dualizam. na jugoistocno ili bugarsko bogumilstvo. da je joS Dusan Silni imao s njima posla. Pop Bogumil je bezuvjetno historicka licnost. pokazuje najbjelodanije kako je ova sekta bila zilava. Tamo je od konce 12. uzeo ime Bogumil i poceo svoju vjeru javno propovijedati. dapace postala vjerom vecine pucanstva i neke vrste drzavnom religijom. u tome ocekivanju razocarao. Ja sam ocekivao da cu u najnovijem bugarskom djelu prof. Bugarinu. Svakako moramo uzeti. ali sam se. i zasvjedocuju. U Srbiji Bogomili su bili naime nemilosrdno proganjani i najtezim kaznama kaznjavani. imenom pop Jevremija. ili bosansku crkvu. Save. zahvatila cak i Malu Aziju.-9. koju stari izvori visestruko spominju. Istaknuti nam je osobito. da se u Srbiji bogomilstvo nije moglo odrzati ni rasiriti. U Bugarskoj je sada oko godine 950. i da 150 godina dosljedne politike Nemanjica nije dostajalo da ih u Srbiji posve zatre. odakle su se oni od 7. vise-manje manihejstvu slicnih naucavanja u jednu jedinstvenu vjersku dogmatiku i u tu vjeru uzeo je nesto od slavenskih predkrscanskih predodzbi. gdje se osobito ukorijenila. koja nas naravski interesira u prvom redu. da je Srpska drzava Nemanjica sa svojom dosljednom protubogomilskom politikom bila barijera. Ivanova naci opsirnijega materijala o tome popu Jeremiji. i na sjeverozapadno bosansko bogumilstvo.

sadrzana je u prvome redu u njezinom dogmatskom dijelu. kako jedna religija moze katastrofalno djelovati na sudbinu jednoga naroda. docim je citavi vidljivi svijet. zasto si me ostavio! Tim dodatkom el ima se kazati da je Satanael Bog. i prema tome nije covjeka mogao ozivjeti. Zato Satanael nije pali andeo. necastivi. a Satanael. a ne nize bice. manihejstva sve do Pavlikijanstva i Massilijanstva koji su ga donijeli na Balkan. Kvaliteta pak religije. tvari. necemo nikada moci pouzdano prosuditi njegovo politicko i socijalno djelovanje.Preostalo bi nam sada da Vam danas jos u glavnim crtama prikazem vjersko dogmatsko naucavanje samih Bogumila. To je vrlo vazno. Eli. O kvaliteti i sudbini religije ovisi sudbina citavih naroda. preko Gnosticizma. Jer milostive gospodje i gospodo. kao kod katolika i pravoslavnih. principa zla i tmine. uceci da su i knjige Mojsijeve i prorocke djelo vraze. Satanael je dakle molio Boga. da je Satana-el stvorio njegovo tijelo. jer su odbacivali gotovo citavi Stari Zavjet. (grcki hyle). Boze. prosinca 1926. Ali jer nije bio gospodar nad dusevnim svijetom. dakle i ljudsko tijelo. koje sam ima cast odrzati na ovome mjestu 16. jer bez tocnoga poznavanja vjersko dogmatskoga sadrzaja Bogomila. sto je Bog u svome neizmjernom milosrdju i dobroti ucinio i udahnuo mu dusu kao svoju tvorevinu. ukoliko postoji iz materije. Bog princip je dobra i svjetla. Glavna znacajka bogomilske dogmatike je njihov dualizam. da je religija najutjecajniji faktor u zivotu naroda. Ovaj dualizam smo pratili od Zoroastrovog Mazdaizma. bog zla i tmine. te je pravi Bog kao i Isus. sa epitetom lukavi. Time se je bogumilstvo dosljedno izjavilo protiv materijalistickom svjetozrenju. Spomenite se na Isusov poznati usklik na krizu: Eli. kao npr. ja sam u svome predavanju. Bogomili su odbacivali krscansku nauku o postajanju covjeka. Mi cemo bas na bogomilstvu vidjeti jedan skolski primjer. lama sabahtami! – Boze. naime vjera u dva pocela. sa epitetom blagi. Ja podvlacim vaznost na ovaj dodatak -el. Prema tome cu si ja dati truda da Vam dogmatski dio bogumilstva prikazem na nacin koji ce Vam olaksati da si sami budete mogli stvoriti sud o politickim i socijalnim kvalitetama kao i o posljedicama bogumilstva. Satanael je Bozji sin i stariji brat Isusov. Satanael mu nije mogao dati dusu. princip je zla i tmine. to je hebrejski el. koji mu je i pomogao praviti cudesa. Covjek je postao na taj nacin. stvorio Satanael. babilonski ilu i znaci Bog. godine istaknuo svoje uvjerenje. da covjeku udahne dusu. koje je sadrzano u Starom Zavjetu. vec Satana-el. sto je Bog gospodar samo dusevnog svijeta. Ali po svome tijelu covjek je vazda u vlasti Satanaela. Bogomilski se dualizam karakterizira time. pali andeli. posto je Mojsiju na Sinaju dao zakon sam Satanael. on je stvorio samo ljudsku dusu. .

Isusa po njihovoj nauci nije zacela i rodila Bogorodica Marija jer on kao Bog apsolutno nije mogao imati materijalno tijelo. kad su Rimljani srusili taj hram. pricest. jedinim bicem koje nema vise znacajke Boga. Isus bi bio u vlasti Satanaela. da su: “jakoze pse i svinje”. Tek kada je tu periodu prosao. ikone i kipove i sav sjaj u crkvama. vragom. i ne moze doprinijeti da posveti i ocisti covjeka. koje nas najvise interesira. i da slomi vlast njegovu. dao dokaza o svom iskrenom bogumilskom uvjerenju. S njima nisu smjeli ni opciti. koje je odvajkada postojalo. Time je uglavnom bio ukinut apsolutni dualizam Dragovicke crkve i uveden jedan relativni dualizam. Nauka bogomilska o Isusu. djelo vrazje. sto je Isus izvrsio na nacin da mu je oduzeo dodatak el. a naposeb bosanskih Bogomila. i stariji brat Isusov. da ga je ucinio Sotonom. Mariji na uho. koji je tokom vremena toliko oslabio. kao i covjek i nebi mogao provesti djelo spasa. kako se je kasnije i dogodilo. odbacivali su kriz i nazivali ga drvom sramote. naime da ga izbavi iz prevlasti Satanaela. i da je dolazak Isusov na svijet imao za svrhu da otkupi svijet. Naspram dvijema oficijelnim crkvama. unisla sv. ocistio se od opacina oficijelnih krscanskih crkava. to je bila nauka samo jednog dijela Bogomila. vino. kao i njegov cijeli zivot i muka. Ali tijelo Isusovo nije bilo pravo tijelo ljudsko. Dosljedno tome Bogomili su odbacivali i sjajne hramove. Zato je tijelo Isusovo. koji se je. ulje. neovisno od Boga. Dosljedno tome shvacanju odbacivali su Bogomili sve sakramente: krst. da su se Bogomili s vremenom mogli pretopiti djelomicno i u katolicizam i pravoslavlje.Ali u ovoj najvaznijoj tocki nastalo je doskora cijepanje u bogumilstvu. tada je morao proci najprije jednu periodu ciscenja. Drugi. Marija je u spilji nasla Isusa u pelenama. stajali su u najostrijoj opreci – katolike i pravoslavne nazivali su. Govorili su: ako netko s drvetom ubije ocu sina. i iz uha opet izasla: sv. katolickoj i pravoslavnoj. logos. apsolutnoga bica. svako opcenje bio je tezak grijeh. moze li otac voliti drvo. preselio u Aja Sofiju u Carigradu. de Dragovitia). posto se sastoje od materije. jer voda. bilo sasvim prividno i bez materijalne realnosti. a osobito Dragovicka crkva (eclesia de Dragumetia. jer i oni su djelo vrazje. kruh. dakle djelo Satanaelovo. crkve. Odbacivali su sjajne odjece. zadnju pomast. to je sve materija. Nego Bog Otac ispustio je rijec. tada je konacno mogao biti primljen u bogomilsku . Ako bi katolika ili pravoslavnoga primali u svoju bogomilsku crkvu. kojim mu je sin ubijen? Sebe i svoju crkvu drzali su Bogumili za pravu crkvu Isusovu ili crkvu apostolsku. ucila je da je Satanael bio prapocelo. jer da je to nastupilo. koja se je rijec spustila na svijet. Za sjajni hram Jeruzalemski su ucili da je stan Satanaelov. jer je sve to djelo necastivoga. Nisu svi ucili da je Satanael sin Bozji. Jer time sto se je ucilo da je satanael sin Bozji kao i Isus. i rugali se oficijelnim krscanima sto ga stuju. bila je gnosticko-doketisticka.

jeo meso. Oni su se morali drzati najstroze bogomilskih propisa. kao kod oficijelnih krscanskih crkava. koji se je zvao utjesenje. Bogomili su se dijelili. “rukopolaganje” “impositio manuum”. pisma na glavu. dobri ljudi. zivot tezi od vecine danas poznatih redova. niti rijecima koga prevariti ili se zakleti. ali tek obicnim vjernikom. i nakon pokore morao bi dobiti ponovno utjesenje. To je bio tzv. Oni su zivjeli samo od kruha. to su mnogi. tzv. savrseni se je morao potpuno odreci opcenja sa zenom i svakog spolnoga zivota. signaculum manus. da nisu smjeli ubiti niti covjeka ni uopce zivoga stvora osim zmije. Zatim je za savrsene vrijedio tzv. “svrsitelji” su vodili vrlo tezak zivot. ali ne vodom. dobri krstjanin ili Bosnjanin. tria signacula maniheja. Katara u Francuskoj: bonshommes ili bonscrestias). Ivanu. dobri krstjani ili Bosnjani. osobito bosanske suhe sljive. Oni su bili primani posebnim svecanim cinom. dali se podici u red svrsitelja tek pred starost ili pred smrt. naime da nije svrsitelj smio nikada izreci laz. teleiosis. koji sadrzajno nisu bili nista drugo nego tzv. . zatim da nije smio jesti mesa niti icesa sto postoji od krvi zive zivotinje. dobri krscani. opcio sa zenom. ubio zivotinju. Lomljenje kruha bio je dapace posebni ritualni akt kod bogomilskoga bogosluzja. Posto je zivot tih savrsenih bio toliko tezak. ostatak bogomilske kulture. tada bi izgubio svoju savrsenost. pak se zvalo “Baptizma libri”. Ako bi savrseni prekrsio stroge propise. jer one se ne mnoze prilegom. da je ljudsko tijelo djelo principa zla i nesto zlo. Zato je obicaj susenja voca. slusaoce i na savrsene. i to evandelja po sv. Primanje se je obavljalo krstenjem. jer preko zime su se Bogomili hranili kruhom i suhim vocem. kobno po covjeka. Osim toga slijedilo je tzv. dobri ljudi. consolamentum. prestao biti svrsitelj. signaculum ors. ili dobri Bosnjani (kod zapadnih Bogomila. Bogomili su principijelno bili protiv zenidbe i smatrali za zasluzno da muz i zena zive kao brat i sestra. da si pristede tu trpnju. zeleni i voca. Ovi svrsitelji. oni su bili prava crkva bogomilska i iz njih su se izabirali bogomilski svecenici.opcinu. Krstenje se je sastojalo polaganjem sv. na dvije vrste: na obicne vjernike. tzv. kao lomljenje hostije kod katolika. koje smo vec spominjali. kao nekad Maniheji. dakle niti jaja ni sira. A ovo zlo se ponavlja i umnozava prilegom i zenidbom. Jedinu iznimku su cinile ribe. To je sve pak imalo svoj osnov u temeljnom naziranju Bogomila. Konacno signaculum sinus. Tim knjiznjim krstom postao je doticnik clanom bogomilske crkve i zajednice. slusaocem. Ovi savrseni. Uopce bilo je kod Bogumila zabranjeno voditi rat i praviti ratne naprave. koji su se zvali svrsitelji.

nego samo teskih. a svaki did. “panem nostrum supersubstantialem”. bio je djelo vrazje. drzali su gdje god: u prirodi. Zato su molili za “kruh nas nadzemaljski”. kako Bogomili nisu uopce priznavali sakramente. nego javno pred citavom opcinom. oni su bili pravi nasljednici Krista i njegovi apostoli. ali koji nije bio sasvim identican sa nasim ocenasom. pred svecenicima katolickim i pravoslavnim. kao tvar. pisma. i na Manihejevih 12 pomocnika. izgovaranjem stanovite ispovijedne formule. Ispovijed se nije obavljala tajno. imao je oko sebe 12 strojnika. Glavna molitva bila je Bogomilima “Oce nas”. zatim iz gostiju i staraca. sto je spominjalo na 12 apostola. Kad bi obicni Bogomil sreo svrsitelja. Prema tome. Bogomilska hijerarhija se sastojala iz Djeda (Dida). primanja u red vjernika i izabiranja svecenika. Za bogosluzje trebali su klupu ili stol prostrt ubrusom od bijeloga platna i nista vise. Naravski. tako nisu imali ni posebnog sakramenta sv. Gost i starac zvali su se i strojnici. nego samo nebo i pakao. obicaj koji se jos i danas odrzao u Bosni. Oni su bili trajni ideal ostalih obicnih vjernika bogomilskih. Bogosluzje se je sastojalo od molitve. svaki savrseni je bio ovlasten da vrsi sve bogomilske vjerske cine. Kod bogosluzja obavljala se je i ispovijed. koji je bio glava crkve. njihova nauka nije ni poznavala cistilista na drugom svijetu. posto nisu imali svecanih hramova. Bogomili nisu poznavali lakih grijeha. propovijedi. a po zimi i nevremenu u kucama. Svecenike je izabirao narod kod sluzbe iz redova savrsenih. Bogomili npr. Svoje bogosluzje. koji je bio kao patrijarh i glava crkve. Iz redova ovih savrsenih izabirali su se i bogomilski svecenici. na vrh brijega. citanja sv. i da od njih bjezi necastivi kano strelica sa luka. reda. Smatralo se da imaju Rijec Bozju. Ali i bez obzira na izbor za svecenika. nisu mogli moliti “kruh nas svagdasnji”. ugled je “svrsitelje” u bogomilskoj opcini bio vrlo velik. Iz njihovih redova izabirali su se bogomilski svecenici. kleknuo bi pred njim i rekao: “oce blagoslovite”. more od rastaljenog sumpora. Oni su bili prava crkva bogomilska. .Naspram ovom strogom zivotu. jer i kruh.

Pise u jednom protubogomilskom djelu: “Ako vidis covjeka mrsava. pisma. da se muce u zatvoru grijesne puti. Tako medu njima nije bilo bogatih ljudi. bio je naravski osudjen na vjecnu propast. Ali od svoje zarade davali su znatan dio u svrhu svoje vjerske opcine. koji se redovito navodio i ispovijedao u javnoj ispovjednoj formuli. armer Wicht njemacki. Slagali su se vise manje u tome da oni koji nisu tako cisti da bi mogli doci u nebo. nije moglo uskrsnuti. osobito katolici i pravoslavni. da nije zasluzno davati milostinju siromasima. Glavna znacajka im je bila prezir svijeta. Pismu.Svaki koji nije bio Bogomil. Smatrali su nadalje. Razumjeti ce se da je kraj toga stanja svaka unutarnja dogmaticna jedinstvenost bila kod Bogomila potpuno iskljucena. prevaru i krivorotstvo”. Tijelo. a napose je bila zabranjena trgovina. onda znaj da je Bogomil”. Ali su prihvacali mnoga apokrifa sv. Ali tu su se sluzili cesto vrlo slobodnim. koji mrmlja molitve. koja sudbina ceka i Bogomila iza smrti. ljudskoga zivota i ljudskoga tijela. da covjek ne zapadne u “laz. jer pojedinac nije kriv. Od staroga zavjeta priznavali su samo psalme. Vec opcenje s njima bio je grijeh. U francuskom jeziku znaci “bougre”. da je kraj temeljnoga shvacanja Bogomila bila iskljucena vjera u uskrsnuce tijela. . dok konacno pozive zivotom jednoga svrsitelja. Odbacivali su i crkvenu predaju. kao djelo vrazje. tako da mogu doci u nebo. Pismu. biti bez mesa i kostiju. To je uglavnom bilo vjerovanje i organizacija nasih Bogomila. Prema tome nije kod njih bilo prosjacenja. Apsolutni dualisti ucili su. Bila je jednaka sramota milostinju davati kao i primati. Ali se nisu svi Bogomili slagali u ucenju. Ova mrsavost Bogomila postala je poslovicna. moraju jos biti zatvoreni u drugo grijesno tijelo. jer oni su po nauci Bogomila bili svjetski ljudi. jer juznofrancusko patarenstvo doslo je iz Bugarske. u metempsihozu. ono je naprotiv bilo osudeno na konacnu i potpunu propast. u crno odjevena. Uslijed njihovih hranidbenih propisa bili su i vrlo mrsavi. nauku indijskog porijekla. koji su svojim misticnim sadrzajem ugadali duhu sekte. Naravski. Kako vec rekosmo. da se ni jedna bogomilska dusa ne moze izgubiti. a to dolazi od Boulgre – bugarski Bogomil. te su svoju nauku oslanjali samo na sv. Zabranjeno je bilo sticanje bogatstva. tj. da je Satanael stvorio njegovo tijelo grijesnim. Izvore svoje nauke Bogomili su nalazili iskljucivo u sv. kod koga su – kako smo vec ustanovili – odbacivali stari zavjet. kao fratri. Bogomili su dakle vjerovali u seobu dusa. Njihova vjera im je propisivala nacin zivota. Odjeveni su bili jednostavno. usprkos toga bili su Bogomili izvanredno marljivi kao tezaci i rukotvorci. koji su sluzili svijetu. savrseni su nosili i kukuljicu na glavi. Ideal je bio biti “asarkos kai asoma” – mrsavost. dakle vragu. Svako si je slobodno mogao tumaciti sv. nisu se smjeli druziti s katolicima i pravoslavnima. slab covjek. Pismo kako je htio. obicno u crno. dapace alegorickim tumacenjem.

pisma je bila. imali urodjenih saveznika u zemlji i izvan nje. Vojvoda Radak.-XV. danasnju Hercegovinu. na sjeverozapadu na katolicizam. a onim kriptobogomilima. Pismo. Turci koji su u polovici 15. Sultan je bio i kalif. a po osmanlijskom drzavnom pravu .pak se mogao jos sluziti i alegorickom metodom.. Pretjerani spiritualizam doveo je Bogomile u konflikt sa drzavnom vlasti i posljedica je bila. da je svatko iz vjerskih razloga morao nauciti citati. ali to nije bilo moguce. razvila se je kasnije sudbina sljedbe. To su bili oni kojima je bilo stalo da dodu do svoje ocevine. idu idejne niti do svih reformatorskih pokreta po cijeloj Europi. vjerski poglavica. Danas se istom polako otkriva kako od bogomilstva koje se je bilo prosirilo i po sjevernoj Italiji i po juznoj Francuskoj. koji su samo pod pritiskom sile primili izvanjski vid katolicizma. koju konstatira i bugarski strucnjak prof. i 1234. prede na istoku veliki dio na pravoslavlje. Ivanov. vijeku. kad to nebi iskoristili. da moze citati sv. Turci su im doduse obecali povratak njihovih zemalja. 1198. ne bi bili oni spretni i bezobzirni politicari. u jednom postotku koji je daleko nadilazio tadasnji evropejski nivo pismenosti i nacitanosti u XII. Protiv Bogomila bi upotrebljeno drakonsko sredstvo konfiskacije imetka. on se je potpuno slomio i rasuo. To potpuno rastrova Bosnu. (?) Iza pada Bosne rastvori se bogomilstvo. zapoce izrazito katolicka reakcija. Kako se je dogmatski vec bilo znatno priblizilo vladajucem katolicizmu i pravoslavlju. Sve to tumaci ona cesta izdajstva. gdje su tako reci bili drzavna religija. da su nasi Bogomili bili u jednom razmjeru pismeni i nacitani. a osobito god. da je bosanski kralj Stjepan Tomas ostavio bogomilstvo i presao na katolicizam. kao i u Bugarskoj. koja su se zbivala prigodom pada Bosne. Istjeranim Bogomilima obecavahu povratak njihove ocevine. Glavno i najvaznije znamenovanje bogomilstva jest da je to bila prva reformacija u Europi.(?) Od onda su poceli teski progoni Bogomila po Bosni. Ali povoljna strana toga svopcega citanja sv. Iz ovoga potpunoga manjka dogmatske jedinstvenosti. Posljedica je naravski bila potpuno dogmatsko razilazenje pojedinih dijelova bogumilstva u raznim krajevima i njihovo konacno pretapanje u oficijelnim krscanskim crkvama. Prema tome svjedoci prof. koji je izdao kraljevstvo Bobovac. docim jezgra i najotporniji dio prede na islam. Tako su Turci. naprotiv. a Madari su vodili na Bosnu ponovno krstaske vojne. Pod pritiskom madjarskog politickoga upliva. bio je takav kriptobogomil. u vladavinu hercega Stjepana Kosace. obecase slobodu vjeroispovijesti. Prohaska. kad su se digli na Bosnu. Ipak ovom prvom pokretu reformacije nije bio suden nikakav uspjeh. Iseljenici odose u Hum. ali im se povremena drzavna vlast izmakla iz ruke. vijeka dosli do granice Bosne. Bogomili ili moradose preci na katolicizam ili izgubiti svoje ocevine i iseliti se.

A. Pomogla im je ona unutarnja srodnost izmedu manihejskih sekti i islama. ali nisam mogao opaziti nista sto bi sjecalo na negdasnje Bogomile.: “The Early Medieval Balkans” (The University of Michigan Press. E. uzdrzase se Bogomili jos dugo. predose na islam. Jr. A. na Stonu do XVII. 1979. H. 1991) 3. koja je izasla koncem 1926. John V.POVELJA BOSANSKOG BANA KULINA Literatura English: 1. a u Bosni navodno do pocetka XIX. Georges Serrus “The Land of the Cathars” (Editions Loubatieres. Dominik Mandic: “Bogomilska crkva bosanskih krstjana” (ZIRAL. stoljeca. kako ustanovljuje brosura dr. Chicago – Roma – Zurich – Toronto. Ja sam bio licno u jednom takvom navodno bogomilskom selu pod Bitovnjom planinom. Didier Poux: “Cathare Country – The Cathare Religion” (Editions APA POUX – Albi.: “The Late Medieval Balkans” (The University of Michigan Press.sva osvojena zemlja postala je njegovim vlasnistvom.(?) Na teritoriju Dubrovacke drzave. a i u nekim krajevima Hercegovine. Fine. prede na islam. stoljeca. a jezgra. To su bili sasvim obicni Muslimani. Jos danas zove se u Bosni sva zemlja izvan gradova erazi – emirije. na sjeveru i zapadu u katolicizam. 1994) 5. Kalif pak nije mogao dijeliti zemlju nevjernicima. koju smo vec spomenuli. tako su nasi Muslimani u Bosni. Bjelovucica.) . Broadbent: “The Pilgrim Church” 4. Sandzaku i Crnoj Gori u svojoj jezgri potomci bosanskih Bogomila. Velik dio Bogumila su ucinili zadnji korak i prije nego nego prede na katolicizam i pravoslavlje.IZ APOKALIPSE BOSANSKIH KRSTJANA . Staroslavenski bogumilski spisi: . da se na istoku pretopilo u pravoslavlje. Fine. godine. John V. 1991) 2. 1995) Croatian: 1. Tako je svrsilo bogomilstvo. osobito zemljoposjednici. djaurima. Jr. emirova zemlja.

Grupa autora: “Ilustrirana povijest Hrvata” (Stvarnost. Zagreb 1982) 6. Franjo Sanjek: “Krscanstvo na hrvatskom prostoru” (Krscanska sadasnjost. Grupa autora: “Enciklopedija Leksikografskog Zavoda” 8.2. 1971.. 1982)v 11. Jaroslav Sidak: “Studije o „Crkvi bosanskoj‟ i bogumilstvu” (Sveucilisna naklada Liber. Zagreb 1993) 10. Zagreb. Zagreb 1991) 5. godine odrzao u Socioloskom drustvu u Zagrebu') 9.II i 10. August Franzen: “Pregled povijesti crkve” (Krscanska sadasnjost. 1975) 4.) 3. 1927. Nada Miletic: “Stecci – Umetnost na tlu Jugoslavije” (Zajednicko izdanje: Izdavacki zavod Jugoslavija / Beograd. „dva predavanja sto ih je 10. Ivo Pilar: “BOGOMILSTVO kao religiozno-povijesni te kao socijalni i politicki problem” (Knjizara J. Sarajevo. Prva knjizevna komuna / Mostar. Zvane Crnja: “Kulturna povijest Hrvatske” (Otokar Kersovani. 1971) 7. Guy i Jean Testas: “Inkvizicija” (Krscanska sadasnjost. Zagreb.) . Josip Hamm: “Staroslavenska citanka” (Skolska knjiga.III. 1978. Spektar / Zagreb. Studnicka & Co.

PLAĈE papi kralj Tomaš koji je poveo kriţarski rat protiv svog naroda .Bošnjani krstjani izloţeni kriţarskom ratu katolika kralja Tomaša odbijaju pokrštavanje te VIŠE VOLE TURCIMA nego hrišćanstvu.

.

ali oni NE ŢELE ni pravoslavlje . postaju meta i ţrtve i proganjanja pravoslavnih sveštenika.bošnjani krstjani u opštem kriţarskom ratu protiv njih. bjeţeći od katoliĉkog proganjanja.

. 1. 2-svi nasilno pokršteni koji odbacuju tu vjeru i pomaţu turcima.a i mnogi koji su TEK NASILNO POKRŠTENI NA KATOLIĈANSTVO opet raĊe pomaţu turke dakle.svi krstjani koji više vole turcima nego hrišćanstvu.

3-te velika masa nekrštenih/pagana/infideles su OSNOVA BUDUĆIH BOŠNJAKA ISLAMSKE VJERE .

.

.

.

.

koja je bila uvjetovana raznim drugim faktorima – ţeljom za materijalnom dobiti. kako gradskog. naglašavajući da su specifiĉne prilike u srednjovjekovnoj Bosni dovele do stanja “gotovo potpune ateizacije masa”. kakve nije bilo u susjednim zemljama. Taj sinkretizam i specifiĉnosti dovele su do formiranja onoga što se moţe definirati kao “bosansko iskustvo u islamu”. Religioznost narodnih masa bila je na vrlo niskoj razini. kako individualnog. itd. pripadnošću drţavnoj vjeri. .[37] To je ujedno i kljuĉna ĉinjenica u procesu islamizacije. ĉak i oko središta katoliĉke akcije (franjevaĉkih samostana). krećući se kolosijekom realnosti i imajući uvijek na umu opasnost skretanja u podruĉje historijskih mitova kojima je juţnoslavenska historiografija naprosto proţeta. korijene masovne islamizacije u Bosni. bez religijske pristrasnosti. s druge strane. Vjerovanje tih sljedbenika Crkve bosanske. kako ga je jednom prilikom nazvao reisul-ulema dr. boljim društvenim statusom. Treba naglasiti da je ona bila prisutna i kod skupina Vlaha u Bosni. proputovao ovim krajevima. ta niska razina religioznosti i vjerska “zapuštenost” nije bila uzrok prelasku na islam.ovu tezu o “ATEIZIRANOJ MASI-NARODU” odnosno o slaboj religioznosti i vjerskoj zapuštenosti zastupa i Edin Šaković Prihvaćanje islama Bosni Prihvaćanje islama u osmanskoj Bosni: mitovi i realnost Pripadnici Crkve bosanske.[36] To s pravom istiĉe i Ahmed S. Valja imati na umu da je prihvaćanje islama tih prvih konvertita bilo više deklarativne i nominalne prirode. Historiĉar ovom pitanju mora prići osloboĊen ideološkog i dnevnopolitiĉkog balasta. Sama po sebi. ali su njihovi potomci iz generacije u generaciju sve više i više shvaćali tu vjeru kao sastavni dio svog identiteta. a o tome svjedoĉe i katoliĉki izvještaji ĉitavo stoljeće kasnije. te da “društvo srednjevjekovne bosanske drţave nije uopšte bilo mistificirano religioznim uvjerenjima i religijskom svijesti”. pa u konaĉnom i nacionalnog. i to posebno na selu. zapravo. tako i seoskog elementa. Cerić. tako i kolektivnog. treba potraţiti u specifiĉnim vjerskim prilikama u Bosni predosmanskog perioda. ali je otklanjala prepreku konverziji. njezino svećenstvo – bez obzira na to jesu li uopće i koliko su njihova uĉenja bila dualistiĉka – nisu pridavali veliku paţnju obiĉnom narodu koji je predstavljao njezine sljedbenike. Mnogobrojni predislamski obiĉaji i vjerovanja poprimili su islamski karakter. Tu “zapuštenost” u vjerskom pogledu primijetio je Benedikt Kuripešić koji je 1530. što vrijedi za sve dijelove bosanske drţave. Aliĉić. svodilo se na puĉka shvaćanja i obiĉaje i oni. Mustafa ef. a ne nekakva sliĉnost islamskog i bogumilskog uĉenja ili obreda.[38] Nema sumnje. “nisu uvek bili daleko od istinskog paganstva”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful