Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia

PGT 223 KAEDAH MENGAJAR GEOGRAFI I
Penyelaras/Pensyarah Mohammad Zohir b. Ahmad @ Shaari Bilik E47/3-07 Samb: 2988 013-4393622

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia

If you are interested in the earth as the home of human beings and how we appraise, occupy, use and misuse it… If you are curious about where things are on the earth, why they are in those locations, and what are the consequences of their being where they are… If you like to investigate places and areas- what they are like, how they became that way, how they function in relation to other places or areas…

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia

If you love to observe landscapes – their composition and character and how people perceive and change them… If you like to pore over maps, or device new ones, as keys to all of the above… You are already thinking and acting like a geographer….” (Clarence W. Olmstead, 1983)

Apa itu Geografi? sains yang menjelaskan ciri-ciri tempat dan penyebaran manusia, bentuk dan peristiwa yang wujud dan berkembang di permukaan bumi memberi perhatian kepada interaksi manusia dan persekitaran dalam konteks tempat dan lokasi tertentu mensintesis kerja disiplin-disiplin lain termasuk sains fizikan dan kemanusiaan. (IGU, 1995)

Apa itu Geografi? Geography is a key to understanding and acting effectively in our world. It is the subject that, more than any other, enables people to comprehend the earth and its environment, and appreciate the delicate balances between the human and physical elements that bind people to this planet. (Stoltman, 1998)

PENDIDIKAN GEOGRAFI

Menyediakan perspektif, maklumat, konsep dan kemahiran untuk memahami diri kita, dan hubungan kita dengan bumi serta saling berhubungan kita dengan orang lain di dunia ini

Sumbangan Geografi Kepada Pendidikan (Individu – Pelajar)

1.Pengetahuan & Kefahaman 2.Kemahiran 3.Sikap dan Nilai

Pengetahuan dan Kefahaman

Lokasi dan tempat – nasional & antarabangsa dlm kerangka geografi dan kefahaman tentang hubungan ruangan yang asas

Pengetahuan dan Kefahaman Sistem semula jadi yang utama di atas muka bumi ( bentuk muka bumi, tanih, air, iklim dan tumbuh-tumbuhan Interaksi antara dan di dalam ekosistem

Pengetahuan dan Kefahaman

Sistem sosio ekonomi yang utama ( pertanian, petempatan, pengangkutan, industri, perdagangan, tenaga, penduduk dll) utk mencapai pertimbangan tempat. Kefahaman tentang impak keadaan semula jadi ke atas aktiviti manusia dan tindakan manusia mengubah persekitaran berdasarkan perbezaan budaya, nilai, kepercayaan agama, teknikal, sistem ekonomi dan politik dll

Pengetahuan dan Kefahaman Kepelbagaian manusia dan masyarakat di bumi utk menghargai kekayaan budaya manusia Struktur dan proses wilayah dan negara sendiri Cabaran dan peluang untuk saling bergantungan global

Kemahiran dalam Menggunakan data verbal, kuantitatif dan simbolik spt teks, gambar, graf, jadua; rajah dan peta Mempraktikkan kaedah pemerhatian di lapangan, pemetaan, menemu bual, intepretasi sumber kedua dan aplikasi statistik

Kemahiran dalam
Menggunakan komunikasi, pemikiran, kemahiran sosial dan praktikal utk meneroka topik geografi dalam julat skala drp tempatan ke antarabangsa. Proses inkuiri berikut menggalakkan pelajar utk: * mengenal pasti soalan dan isu * mengumpul & menstruktur maklumat * memproses data * menginterpret data * menilai data

Kemahiran dalam

* membentuk generalisasi * mengaplikasi generalisasi * membuat pertimbangan * membuat keputusan * menyelesaikan masalah * bekerja dalam kumpulan * berkelakuan secara konsisten dengan sikap yg dinyatakan

Sikap dan nilai yang kondusif kepada

• Minat kepada persekitaran dan dalam kepelbagaian ciri semula jadi dan kemanusiaan di atas permukaan bumi • menghargai keindahan dunia fizikal dan suasana kehidupan manusia yang berbeza

Sikap dan nilai yang kondusif kepada

• peka tentang kualiti dan perancangan alam sekitar dan habitat manusia utk generasi masa hadapan • memahami kepentingan sikap dan nilai dalam membuat keputusan

Sikap dan nilai yang kondusif kepada

• kesediaan utk menggunakan pengetahuan dan kemahiran geografi dengan betul dan bertanggungjawab dalam kehidupan peribadi, profesional dan umum

Sikap dan nilai yang kondusif kepada

• Menghormati hak persamaan manusia • Dedikasi utk mencari penyelesaian kepada masalah tempatan, wilayah, nasional dan antarabangsa berdasarkan Deklarasi Antarabangsa Tentang Hak Asasi

Sumbangan kepada Pendidikan Antarabangsa, Alam Sekitar dan Pembangunan

Pendidikan Antarabangsa
Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedom (18th UNESCO Conference, November 19th, 1974

-Menggalakkan kefahaman, toleransi dan persahabatan dalam kalangan semua negara, bangsa, dan kumpulan agama dan mengekalkan keamanan. (IGU, 1992)

Pendidikan Alam Sekitar dan Pembangunan

Memastikan individu sedar impak tingkah laku diri dan anggota masyarakat , mencapai maklumat dan kemahiran yang betul untuk membolehkan mereka membuat keputusan yang berkaitan dengan alam sekitar dan membentuk etika alam sekitar sbg panduan kepada tindakan mereka (IGU, 1992)

Soalan Dalam Geografi (Apa?) – (fenomena) Di mana ia terjadi? (lokasi) Bagaiman keadaan rupa kejadian? (situasi) Mengapa berlaku di situ? (hubung kait) Bagaimana ia berlaku? (proses) Apakah kesan kejadian itu? (akibat) Bagaimana ia harus diuruskan supaya faedah bersama manusia dan alam semulajadi?(tindakan) Bagaimana ia berubah mengikut masa? (proses)

Konsep Asas Dalam Geografi

Lokasi dan taburan Tempat Hubungan manusia-alam sekitar Interaksi ruangan Wilayah

Konsep Asas Dalam Geografi Lokasi dan taburan Manusia & tempat – beza lokasi – mutlak & relatif Lokasi dihubungkan melalui aliran barangan, manusia, maklumat dan idea- bantu terangkan taburan dan corak di atas muka bumi Pengetahuan tentang lokasi manusia dan tempat – asas kefahaman saling bergantung tempatan, wilayah, negara dan global

Konsep Asas Dalam Geografi

Tempat Sesuatu tempat berbeza ciri semula jadi dan kemanusiaan Pengetahuan tentang ciri-ciri fizikal dan kemanusiaan sesuatu tempat asas kepada kefahaman saling kaitan manusia dan alam sekitar

Konsep Asas Dalam Geografi Hubungan manusia dan alam sekitar Manusia menggunakan alam sekitar dalam pelbagai cara – membentuk landskap budaya melalui pelbagai aktiviti Manusia dan alam sekitar pengaruh mempengaruhi Pengetahuan tentang interaksi yang kompleks asas kepada perancangan, pengurusan dan kawalan alam sekitar

Konsep Asas Dalam Geografi Interaksi ruangan/pergerakan (movement) Sumber tersebar tidak sama antara kawasan Tidak ada negara yang menjadi negara ‘selfsufficient’ Tempat dihubungkan melalui sistem pengangkutan dan komunikasi untuk pertukaran barangan dan maklumat Kefahaman tentang kerjasama semasa (tukaran barangan dan maklumat + migrasi Kerjasama antara wilayah, negara dan antarabangsa Kefahaman tentang kemiskinan, kesihatan dan kebajikan

Konsep Asas Dalam Geografi Wilayah Berdasarkan kriteria tertentu dan dinamik dari segi masa dan ruang Ahli geografi definisikan wilayah pada skala yang berbeza daripada tempatan dan nasional kpd benua dan global Kefahaman tentang struktur & proses wilayah yang berbeza – asas kepada identiti manusia dari segi wilayah dan negara

Ciri-ciri yang membezakan Geografi daripada mata pelajaran sains sosial yang lain

1.Penyusunan ruangan 2.Kompleks kawasan dan tempat 3.Perhubungan manusia dan alam semula jadi