You are on page 1of 6

MORFEME

Morfologie

N MORFEEM IS DIE KLEINSTE DEEL VAN N WOORD.


dra betekenis

Morfeme:
kan nie op hul eie staan nie

Premorfeem:
Postmorfeem:

staan voor die stam


staan agter die stam

PREMORFEME:
(DIT DRA BETEKENIS)

aarts- (eerste of vernaamste) ant/anti- (teen) on- (sleg of nie) wan- (sleg of nie) oer- (oud of oorspronklik) mis- (sleg) af- (nie of sleg) tele- (ver)

aartsbiskop anti-aborsie onbetroubaar wanindruk oerwette misverstand afdank teleskoop

POSTMORFEME:
(DIT DRA OOK BETEKENIS)

-aar (dui persoon aan) makelaar -aard (soort persoon) luiaard -agtig (soos) kinderagtig -baar (hoedanigheid) leefbaar -loos (sonder) dakloos -er (dui persoon aan) apteker -s (dui meervoud aan) appels -e (dui meervoud aan) visse -e (dui adjektief aan) daklose man -tjie (dui verkleining aan) deurtjie

premorfeem

postmorfeem

Verhuurings
stam postmorfeem

PROBEER NOU SELF


Identifiseer die pre- en/of postmorfeme in die volgende woorde: Gesondheid Verversings Tesourier Wanbalans Onbenulligheid Afgodery Verjaardag Wat beteken hierdie pre- en/of postmorfeme?