You are on page 1of 32

MINIMIZAREA FUNCłIILOR BOOLEENE

3.3.3. Minimizarea funcŃiilor booleene
Gradul de complexitate al funcŃiei booleene ⇔ Gradul de complexitate al circuitului numeric În sinteza circuitelor de comutaŃie - etapa de minimizare, după etapa de definire Scopul minimizării = obŃinerea unor forme echivalente mai simple ⇒ forma minimă Metode de minimizare (simplificare) ⇒ expresii minimale de forma SAU-uri de ŞI-uri (reuniune minimală) ori ŞI-uri de SAU-uri (intersecŃie minimală)
27.10.2009 Curs 4 ASDN 2

3.3.3. Minimizarea funcŃiilor booleene
Criterii utilizate pentru minimizare:
Reducerea numărului de variabile Reducerea numărului de termeni Reducerea pe ansamblu a variabilelor şi termenilor încât suma lor să devină minimă

Metode de minimizare:
Grafice Algebrice
27.10.2009 Curs 4 ASDN 3

3.1.2009 Curs 4 ASDN 4 . Diagrama Karnaugh .3.funcŃii complet definite Minimizarea se bazează pe proprietatea de adiacenŃă a codului Grey Se aleg suprafeŃe maxime formate din constituenŃi ai unităŃii. termenii vecini fiind adiacenŃi (diferă printr-un singur bit) 27. Minimizarea grafică 1.10. respectiv din constituenŃi ai lui zero SuprafeŃele au ca dimensiune un număr de compartimente egal întotdeauna cu puteri ale lui 2 SuprafeŃele corespund termenilor canonici.3.

10. Minimizarea grafică 1..1. Diagrama Karnaugh .2009 Curs 4 ASDN 5 .3.funcŃii complet definite Prin gruparea termenilor adiacenŃi şi aplicarea principiului terŃului exclus (x + x = 1) şi a proprietăŃii elementului unitate (x • 1 = x) eliminăm o variabilă: x1 • x2 + x1 • x2 = x1 O suprafaŃă cu 2m compartimente va elimina “m” variabile de intrare Un compartiment poate fi membru în mai multe suprafeŃe (x + x + … + x = x şi x • x •..• x = x) 27.3.3.

Minimizarea grafică 1.3.2009 Curs 4 ASDN 6 .3.10.prin înmulŃirea termenilor elementari obŃinuŃi prin gruparea constituenŃilor lui 0 27.1.funcŃii complet definite Metoda de minimizare: Se realizează grupări de compartimente (numărul compartimentelor egal cu puteri ale lui 2) Se scriu ecuaŃiile corespunzătoare fiecărei suprafeŃe ⇒ termenii elementari Se realizează: FDM = forma disjunctivă minimă . Diagrama Karnaugh .3.prin însumarea termenilor elementari obŃinuŃi prin gruparea constituenŃilor lui 1 FCM = forma conjunctivă minimă .

Minimizarea grafică 1. FuncŃiile minimale obŃinute în cele 2 forme de minimizare sunt identice (diferă doar forma de reprezentare) 27.10.funcŃii complet definite OBS.3.1. Diagrama Karnaugh .2009 Curs 4 ASDN 7 .3.3.

Minimizarea grafică 1. Diagrama Karnaugh .funcŃii complet definite Exemplu: f (x1.x3.3.2009 00 0 0 1 1 01 0 0 1 1 11 1 1 1 0 x3 10 0 0 0 0 x2 Curs 4 ASDN 8 .1.3. 8. 13. 15) Minimizarea cu constituenŃii lui 1 (FDM) are 2 variante. 7.x4) = Σ (3. după cum se aleg suprafeŃele de minimizare x4 x1x2 x3x4 00 01 x1 11 10 27. 9.10.x2.3. 12.

Minimizarea grafică 1. 8.x4) = Σ (3.1.x3. 12.3. 13.funcŃii complet definite Exemplu: f (x1.2009 Curs 4 ASDN 9 . 7.10.x2.3. 9.3. Diagrama Karnaugh . 15) Minimizarea cu constituenŃii lui 1 (FDM) are 2 variante. după cum se aleg suprafeŃele de minimizare fFDM1 = x1•x3 + x1•x3•x4 + x1•x2•x4 sau fFDM2 = x1•x3 + x1•x3•x4 + x2•x3•x4 27.

3.x2.funcŃii complet definite Exemplu: f (x1.10. 12. 8.3. Minimizarea grafică 1. 13.3.x3. 9.x4) = Σ (3. 7. 15) Implementarea cu porŃi de tip ŞI-NU utilizează principiul dublei negaŃii şi apoi teoremele lui De Morgan fFDM1 = fFDM1 = x1•x3 + x1•x3•x4 + x1•x2•x4 = = x1•x3 • x1•x3•x4 • x1•x2•x4 = = x1•x3•x3 • x1•x1•x3•x4 • x1•x2•x4 27.1. Diagrama Karnaugh .2009 Curs 4 ASDN 10 .

funcŃii complet definite Exemplu: f (x1.x3. 9.2009 Curs 4 ASDN 11 .1. 15) Minimizarea cu constituenŃii lui 0 (FCM) x4 x1x2 x3x4 00 01 x1 11 10 00 0 0 1 1 01 0 0 1 1 11 1 1 1 0 x3 10 0 0 0 0 x2 fFCM = (x1 + x3) • (x3 + x4) • (x1 + x2 + x3) 27. Minimizarea grafică 1.3.x4) = Σ (3. 12. 13.3. 8.10. Diagrama Karnaugh .3.x2. 7.

3. Diagrama Karnaugh .1. Minimizarea grafică 2.3.se studiază dacă pot să apară la manevre false sau după defecte de funcŃionare 27.2009 Curs 4 ASDN 12 .3.10.funcŃii incomplet definite FuncŃii incomplet definite: în anumite puncte ale domeniului de definiŃie pot lua valoarea 0 sau 1 SituaŃii: CombinaŃii ale variabilelor de intrare pentru care funcŃia are valori indiferente (nedefinite) CombinaŃii ale variabilelor de intrare care nu pot să apară din punct de vedere fizic .

Diagrama Karnaugh .funcŃii incomplet definite Valorile funcŃiei în DK se numesc în aceste situaŃii indiferente sau arbitrare sau redundante NotaŃia acestor valori se face cu “X” La minimizare.3. în funcŃie de situaŃie.1. Minimizarea grafică 2. pentru “X” se dau valori de 1 sau de 0.3.3. pentru obŃinerea unei forme minime a funcŃiei ObservaŃie: FuncŃia minimizată în FDM nu mai coincide întotdeauna cu funcŃia minimizată în FCM 27.10.2009 Curs 4 ASDN 13 .

2009 Curs 4 ASDN 14 .3.funcŃii incomplet definite Exemplu: funcŃie incomplet definită reprezentată direct în DK Minimizam în FDM şi alegem “X” cu valoare 1. Diagrama Karnaugh .10.1. Minimizarea grafică 2.3.3. acolo unde este cazul OBSERVAłIE: Nu se grupează în suprafeŃe numai valori de “X”!!! 27.

funcŃii incomplet definite Exemplu: funcŃie incomplet definită reprezentată direct în DK x4 x1x2 x3x4 00 01 x1 11 10 00 x 1 1 01 x 1 1 x 11 1 1 1 x3 10 x x x2 fFDM = x1•x2 + x2•x3 + x1•x4 + x2•x4 27.3.3.3.2009 Curs 4 ASDN 15 . Diagrama Karnaugh . Minimizarea grafică 2.10.1.

x2.…. decompoziŃia înseamnă că F(X) se poate scrie: f(X) = fm[fm-1(Xm-1).3.….1.xn) şi dacă F(X) se poate scrie F(X) = f3[f1(X1).xi+1.….…xi. fm-2(Xm-2). f1(X1).x2.2009 Curs 4 ASDN 16 . f2(X2)] atunci F(X) s-a obŃinut prin superpoziŃia funcŃiilor f1(X1) şi f2(X2) DecompoziŃia funcŃiilor booleene Dacă avem f(X).xn) şi un set de funcŃii.3.x2. Minimizarea grafică 3. X0] cu Xi ⊂ X 27.3. unde X = (x1. unde X = (x1.xn) şi considerăm X1 = (x1.….cu expresii SuperpoziŃia funcŃiilor booleene Dacă avem F(X). Diagrama Karnaugh .…xi) şi X2 = (xi+1.10.

11.10.x4) x Σ (0. 14) = 4 x1x2 x3x4 00 01 x1 11 10 00 1 01 11 1 1 1 x3 10 1 x2 1 1 1 fFDM = x1•x2•x4 + x1•x3•x4 + x1•x3•x4 + x1•x2•x4 = = x2•(x1 • x4) + x3•(x1 + x4) = x2•G + x3•G unde G = (x1 + x4) Curs 4 ASDN 27.3. 3.3. Minimizarea grafică 3.2009 17 . Diagrama Karnaugh . 9.3. 7. 2.x3.1.cu expresii Exemplu: f(x1.x2. 10.

11. X0] putem scrie f = f2[G(x1.3.2009 Curs 4 ASDN 18 . x2. 3.3. Minimizarea grafică 3.x4).cu expresii Exemplu: f(x1. Diagrama Karnaugh .10. 2. 9.x4) = Σ (0.x3. 14) Folosind decompoziŃia f(X) = f2[f1(X1).3.1. 7.x2. x3] În continuare facem un artificiu de calcul: f = x2•G + x3•G = x2•G•(x3 + x3) + x3•G•(x2 + x2) = = x2•x3•G + x2•x3•G + x2•x3•G + x2•x3•G = x2•x3 + + x2•x3•G + x2•x3•G 27. 10.

3. 11.x2. a “m” expresii (variabile) rezultă o DK cu 2n-m compartimente 27. 2. 7.x3. 10. 3. 14) DK corespunzătoare este acum: x2 x3 0 x2 1 0 G 0 1 1 G x3 Prin înglobarea în DK cu număr de compartimente 2n. 9. Minimizarea grafică 3.cu expresii Exemplu: f(x1.2009 Curs 4 ASDN 19 .10.3.1.x4) = Σ (0. Diagrama Karnaugh .3.

Se consideră intersecŃia variabilelor înglobate cu grupările obŃinute prin minimizare la pasul 2 27.1.cu expresii Paşii pentru minimizarea cu DK cu expresii (variabile) înglobate: 1. Se consideră toate locaŃiile cu 1 indiferente şi se formează suprafeŃe cu variabilele înglobate 3. Minimizarea grafică 3.3.3.10.3.2009 Curs 4 ASDN 20 . Se consideră toate variabilele ca şi cum ar fi 0 şi se formează suprafeŃe cu constituenŃii lui 1 şi se minimizează 2. Diagrama Karnaugh .

3.3.3. Diagrama Karnaugh .cu expresii Paşii pentru minimizarea cu DK cu expresii (variabile) înglobate: 4.1.10. apoi se face reuniunea tuturor termenilor obŃinuŃi 27. Minimizarea grafică 3. Pentru mai multe variabile se repetă pe rând pentru fiecare paşii 1-4 (celelalte variabile se consideră 0). Se face reuniunea termenilor obŃinuŃi în paşii 1 şi 3 5.2009 Curs 4 ASDN 21 .

3.3.1.2009 Se obŃine x2•x3 + x1•x3 Curs 4 ASDN 22 .10.a.cu expresii Exemplu: Să se minimizeze funcŃia cu variabile înglobate f(x1.3.b.c): x1 x2x3 0 1 00 1 01 a+b 11 1 1 10 c x Pasul 1 x1 x2x3 0 1 00 1 01 11 1 1 10 x 27. Minimizarea grafică 3.x3. Diagrama Karnaugh .x2.

3.2009 Se obŃine c•x2 + (a+b)•x1•x3 Pasul 4 .b.10. Minimizarea grafică 3.x3.3.a.c): Pasul 2 şi 3 x1 x2x3 0 1 00 x 01 a+b 11 x x 10 c x 27.se obŃine funcŃia minimizată: f = x2•x3 + x1•x3 + c•x2 + (a+b)•x1•x3 Curs 4 ASDN 23 .cu expresii Exemplu: Să se minimizeze funcŃia cu variabile înglobate f(x1.x2. Diagrama Karnaugh .1.3.

2009 Curs 4 ASDN 24 .2.10.3.3. Minimizarea algebrică Se bazează pe axiomele şi teoremele algebrei booleene Se utilizează pentru funcŃii booleene cu mai mult de 6 variabile Exemplu de metodă de minimizare algebrică: Metoda Quine-Mc Cluskey 27.3.

Pasul se repetă până nu se mai pot face reduceri Termenii rezultaŃi în final se ASDN numesc implicanŃi primi IP Curs 4 27. Termenul obŃinut prin reducere va conŃine “-” pe poziŃia acelei variabile. Se compară fiecare termen dintr-o grupare cu toŃi cei din gruparea următoare. respectiv de 0 2.3. Se grupează termenii care diferă printr-o singură variabilă.2009 25 . aplicând relaŃia de reducere: x1•x2 + x1•x2 = x1.2.3.10. Se grupează termenii canonici astfel încât termenii din fiecare grupare să conŃină acelaşi număr de 1.3. Minimizarea algebrică Etapele de minimizare: 1.

3.2.3.3.10. Se aleg acei implicanŃi primi IP care asigură acoperirea minimală a termenilor canonici TC Se construieşte un tabel de acoperire cu TC pe coloane şi IP pe linii În intersecŃiile tabelului se notează TC care sunt acoperiŃi de fiecare IP Unii IP sunt numiŃi esenŃiali deoarece acoperă cel puŃin un TC care nu este acoperit de nici un alt IP ⇒ IP esenŃiali fac parte în mod obligatoriu din expresia minimală finală a funcŃiei 4 ASDN Curs 27.2009 26 . Minimizarea algebrică Etapele de minimizare: 3.

15) Etapa 1 .10. 8. 7. Minimizarea algebrică Exemplu: f(x1.2. 10. 13. 2.x4) = Σ (0. 3.3.gruparea termenilor canonici TC 0 2 8 3 5 10 7 11 13 15 x1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 x2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 x3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 x4 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 27.3.2009 Curs 4 ASDN 27 .x3.x2.3. 11. 5.

2. 8. 15) Etapa 2 .3.11 5.3. 3.7 5.15 13.3.7 3. 5.10 3.10 8.10. Minimizarea algebrică Exemplu: f = Σ (0. 10.compararea termenilor din grupe diferite TC 0.11 7.3 2.15 11.2.15 x1 0 0 1 0 0 1 1 1 x2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 x3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 x4 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 27. 11. 7.2009 Curs 4 ASDN 28 . 13.2 0.8 2.13 10.

2009 Curs 4 ASDN 29 . 2. 5.7.15) = x3•x4 . 13.3.2.8.2. 8.continuarea comparării TC 0. 10 2.3. Minimizarea algebrică Exemplu: f = Σ (0. 2.15) = x2•x4 27.10) = x2•x4. 10. (5. 11. 7. 3. 13. 7. 7. 15 x1 x2 0 0 1 x3 1 1 x4 0 1 1 Dacă în urma comparării un termen apare de mai multe ori se trece o singură dată IP rezultaŃi sunt: (0.11) = x2•x3.3. 15 5.10.7.3. 15) Etapa 2 .13.10. (3. 10. 11. 11 3. 8. 3.11. (2.

8.7. 7. 2. 2.2.7. 13. 15 0 x 2 x x 3 x x x 5 7 8 x 10 x x 11 x x x 13 15 x x x x ImplicanŃii primi esenŃiali sunt (0.3.15) Pentru TC neacoperiŃi de IP esenŃiali se pot alege 2 variante de acoperire ⇒ 2 soluŃii de minimizare f = (0.15) = x2•x4 + x2•x4 + x3•x4 27.2009 Curs 4 ASDN 30 .10) + (5. 5.13.8.15) + (3.10. Minimizarea algebrică Exemplu: f = Σ (0.7. 10.2.7.3. 3. 8. 15) Etapa 3 . 7.2.2. 11. 8.10) + (5.13. 7.13.11) = x2•x4 + x2•x4 + x2•x3 sau f = (0.3. 13. 3.3.10) şi (5.10.tabelul de acoperire IP TC 0. 11 3. 10. 15 5. 10 2. 11.8.15) + (2.13.

Minimizarea sistemelor de funcŃii Sistemele de funcŃii booleene se exprimă prin: f: Bn → Bm unde B = {0.3. …. f2.10. fm 27.2009 Curs 4 ASDN 31 .3.4.1} Argumentele funcŃiilor pot fi de “n” variabile Există mai multe funcŃii: f1.

3. f2. f1•f3. Minimizarea sistemelor de funcŃii Se caută implicanŃi primi pentru funcŃiile individuale şi pentru produsele: f1. ….. f1•f2•f4.10. fm f1•f2.3. ….2009 Curs 4 ASDN 32 .. . … f1•f2•f3•f4. f1•fm f1•f2•f3.4. Exemplu: pentru un sistem de 3 funcŃii vor rezulta pentru minimizare 7 funcŃii şi produse de funcŃii SoluŃia aleasă: cea mai avantajoasă din punct de vedere al circuitelor disponibile şi al preŃului 27.