You are on page 1of 3

Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa”

ROMÂNIA – 300561, TIMIŞOARA, FAGULUI 17, TEL/FAX: +40-256-495005, Email: office@csperanta.ro www.craes.ro CONT IBAN: RO37 TREZ 6212 4650 220X XXXX TREZORERIA TIMIŞOARA COD FISCAL 9050142

PLANIFICARE ANUALĂ LOGOPEDIE
Domeniul Nr. organizării Crt. activităț ii I. Organizarea activităț ii II. Activitate terapeutică 1) Evaluare a inițială Obiective Amenajarea materialelor didactice Activităț i cabinetului, de lucru, a Termen pregătirea 1-14.09. 2012 mijloacelor 17.0915.10.2012 / 1 lună pentru Intervenție cazurile noi 1 lună de la intrarea copiilor în terapie Observaț ii

Evaluarea copiilor pe terapii Elaborarea Planului Individualizat de

2) Întâlniri cu părinții

Prezentarea rezultatelor evaluării și a în perioada de Planului de Intervenție Individualizat întâlniri cu părinții și în zilele de luni și joi Elaborarea Planului de Intervenție Personalizat

PII valabil pentru managerul de caz

ascultarea și în ț elegerea mesajelororale scurte exprimate de terapeut . Formarea și exersarea .3) Interven Obiectivele cadru: ția 1. formă.corectarea pronunției sunetelor deficitare și a tulburărilor de voce .corectarea dislexico-disgrafiei . Formarea abilităților .exersarea aparatului fonoarticulator abilității de . Exersarea abilității de terapeutică receptare a mesajului verbal și nonverbal Activități pe etape: pe tot parcursul .exersarea inspire-expirului structurare a mesajului .educarea și exersarea auzului fonematic .receptarea stimulilor din mediul apropiat anului școlar . mărime.formarea abilităților de vorbire reflectată și independent (la nivel fonematic.dezvoltarea abilităților de imitare a unor activități/modele acționale oferite de către terapeut 2.pregătirea actului grafic 3.însușirea schemei corporale și a în plan lexico-grafic lateralității .formarea structurilor perceptive-motrice de culoare. la nivel de cuvânt.exersarea vocii oral . orientare spațială .utilizarea în comunicare a modelelor de exprimare nonverbal . la nivel propozițional) .

utilizând ambele tipuri de limbaj (verbal și nonverbal) consilierea și consultanţa psihopedagogică pe tot parcursul şi metodologică în întâlniri individuale cu anului școlar în cadrele didactice din grădiniţe şi şcoli zilele de luni și joi evaluarea finală pe terapie raportul final pe activitate în ultimele două săptămâni a anului școlar iunie 2012 în zilele de luni și joi în ultima săptămână a anului școlar 4) Întâlniri cu cadrele didactice Evaluar ea finală 5) III.. Orientarea școlară a școlare cu părinții copiilor care au împlinit vârsta de 7 ani prezentarea raportului final pe terapie 2. consilierea părinților în vederea orientării 6) Întâlniri 1.dezvoltarea abilității de a comunica adecvat în diverse context situaționale. Raportul final pe terapie Prof.formarea comportamentului de ascultare 4. Dezvoltarea a unor mesaje formulate de persoane cu comunicării în context statut diferit/decodificate de simboluri social-integrator vizuale cu semnificație socială . psihopedagog Ileana Dumitru .