You are on page 1of 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

18 XII 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== do jak najszybszego odtygodnia Rzd si sam wyywi, Musimy doprowadziktra Polsk niszczy, a Poowy sunicia tej wadzy, Poowy ale co z Polakami? jest nieustannie z siebie bardzo zadowolona. tygodnia
co nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

Mamy do czynienia z procesem zwijania pastwa w jego rnych funkcjach, szczeglnie w owiacie, ale te gdzie indziej. Musimy z tym skoczy, bo to jest dramat naszego narodu, ktry ma rzd tak zy, jak w demokracji zdarza si bardzo rzadko - Jarosaw Kaczyski olskie instytucje publiczne s nieefektywne - ocenia NIK na seminarium z udziaem ekspertw. Polskie instytucje publiczne w dalszym cigu s nieefektywne. A to znaczy, e kontrola zarzdcza, tak jak j zamierzyli pomysodawcy, po prostu nie dziaa. Kontrola zarzdcza szybko ulega zbiurokratyzowaniu i sformalizowaniu. Zamiast uwolni kreatywno urzdnikw i wzmocni ich skuteczno, ograniczya si do obowizku generowania dodatkowych dokumentw, ktre zazwyczaj nie miay przeoenia na popraw funkcjonowania instytucji. Budet 2013. Moe zabrakn 20 mld z. Szykuje si spore manko w kasie pastwa - ostrzegaj ekonomici. Rewizja wskanikw jest niemal pewna. Naleaoby zaoy w przyszym roku zerowy wzrost,maksymalnie 0,5 i przeliczy jeszcze raz podatki wedug takiego wzrostu. Wtedy okazaoby si, e brakuje 20 mld zotych. Trzeba zaoy wyszy deficyt albo zacz ci wydatki. Manko w kasie pastwa bdzie wic ogromne. Realny deficyt budetu w koczcym si wanie roku wynosi bdzie nie 35 mld z, ale gdzie ok. 50 -55 mld z. Same tylko dochody z VAT MF J.V.Rostowski przeszacowa a o ok. 12 mld z. W ostatnim okresie tzw. transformacji nigdy tak naprawd polska gospodarka nie bya okazem zdrowia, ani tym bardziej nie bylimy adn zielon wysp. Teraz z godu niektrzy mog wyje nawet ca traw na tej wyspie. W realnej gospodarce, zarwno w Europie jak i w Polsce wersalu i sielanki ju nie bdzie w najbliszych latach. Kady bdzie walczy o swoje, a my Polacy swojego ju prawie nie mamy. - Janusz Szewczak Zbliamy si do dna rankingu zamonoci. Europejski urzd statystyczny Eurostat opublikowa w czwartek dane dotyczce Produktu Krajowego Brutto per capita pastw Unii Europejskiej wedug standardu parytetu siy nabywczej w latach 2009-2011. Nasz kraj z roku na rok spada wzgldem redniej UE, powoli zbliajc si do samego koca rankingu. W 2009 i 2010 roku zajmowalimy bowiem pite miejsce od koca, a w 2011 wyprzedzalimy ju tylko trzy kraje. Bylimy zamoniejsi jedynie od otwy, Rumunii i Bugarii, ktre byy na poziomach odpowiednio 58, 49 i 46 proc. W stosunku do poprzednich lat wyprzedzia nas Estonia, z ktr rok wczeniej bylimy na rwni, oraz Litwa, ktra obecnie wraz z ca reszt UE jest od nas bogatsza. 26,2 proc gospodarstw domowych w witokrzyskiem osiga dochd netto na osob poniej granicy ubstwa (768 z 20 gr. miesicznie) poinformowa Urzd Marszakowski w Kielcach. 15 proc. polskich firm planuje zwolnienia w I kwartale przyszego roku wynika z opublikowanego Barometru Perspektyw Zatrudnienia. Przewaaj prognozy, wedug ktrych w kocu 2013 r. stopa bezrobocia wyniesie 14,2 proc. a bez pracy bdzie 2,3 mln osb

126
i komentatorw

ie byo dotd, po roku 1989, gorszego rzdu ni ten obecny, Mamy do czynienia z procesem zwijania si kraju. Kto to powiedzia? Kaczyski. To cieszy, bo jestem wrd tych, ktrzy to mwi od drugiego roku rzdw Tuska. To martwi, bo powiedzia dopiero teraz. No, ale lepiej pno ni wcale. Dlatego nasze zadanie, ktre musimy traktowa nie jako zadanie partyjne, ale narodowe - to doprowadzi do jak najszybszego odsunicia tej wadzy! O wanie! Ciekawe tylko jak? Cay tydzie, przynajmniej dla mnie, upywa pod znakiem kolejnictwa na lsku. Kole marszaek wojewdztwa zleca przewozy kolejowe innemu kolesiowi co to jest by karany za przekrty i niejdn rzecz doprowadzi do upadku. Inni ju w wakacje uprzedzali, e Koleje lskie sobie nie poradz, ale nic to. Solidarno sitwowa jest najwaniejsza. No i sobie nie poradziy. A to sobie PO zyskaa wyborcw! Codziennie wzrasta liczba odwoanych pocigw i liczba awarii. A koca nie wida. Ot, Polska obywatelska w piguce... Obraz Matki Boskiej Jasnogrskiej zosta obrzucony arwkami wypenionymi tuszem. Jaki Brunon si zamachn. C, doylimy takich czasw, e przyzwolenie wadzy obywatelskiej na walk z Kocioem wyzwala wanie takie zachowania. Bardziej martwi, e w tej walce bior udzia ludzie pokroju Bonieckiego - ksidza, ktry fotografuje si z satanist i uwaa, e skoro krzy wiszcy w Sejmie przeszkadza tym od Palikota, to trzeba krzy usun. Panie Boniecki! Z Sejmu trzeba usun tych od Palikota, a nie krzy! Kolejny kole, Sikorski, poprosi niejak Asztonow (lewicowa baronessa z Unii Europejskiej) eby napomkna na obradach Unia Rosja o tym, e Sowieci nie chc nam odda wraku. Zaraz zareagowali Tusk i Sowieci. Tusk powiedzia, e mu to lata, a Sowieci, e oddadz jak skocz ledztwo. A skocz jak wrc z Rzeszowa. A kiedy wrc? A nie wybieraj si w ogle... Z mniejszych rzeczy odwoano prokuratora, ktry prowadzi sprawy przekrtw gospodarczych z udziaem m.in. Czempiskiego, Wojciecha Jaczyka (wiceminister u Millera), Michaa Tomczaka (PZPN), Jana Wagi i Wojciecha Jankowskiego (zarzd Kulczyk Holding). Akta licz ponad 300 tomw, wic nastpca nie zdy a do przedawnienia... I jeszcze NIK ogosi, e pastwo nic nie kontroluje. Czyli? Czyli trzeba doprowadzi do jak najszybszego odsunicia tej wadzy... tu.rybak, 16/12/2012 http://blogmedia24.pl/node/61492

o 150 tys. wicej ni w tym roku.Pogarszanie si sytuacji na rynku pracy to efekt hamowania gospodarki. Do powstrzymania bezrobocia potrzebny jest 34-proc. wzrost PKB, a prognozy analitykw wskazuj ok. 1% PKB. Bezrobocie w Polsce. Brakuje minimum 3,5 mln miejsc pracy. W Polsce jest ponad 2 mln zarejestrowanych osb bezrobotnych. Ponadto jest okoo milion osb na wsi, ktre nie maj pracy i okoo dwch milionw pracujcych poza granicami kraju. Gdyby w Polsce byo okoo 3,5 mln wicej miejsc pracy, to wtedy problemu powanego by nie byo. Przyszy rok bdzie trudny dla firm - upadnie ponad 1300 firm, czyli 60,1 proc. wicej w stosunku do 2012 roku, a wrd bran, ktre bd boryka si z problemami finansowymi zwizanymi ze spowolnieniem gospodarczym znajdzie si brana grnictwa i wydobycia wgla i piasku - wynika z prognoz Korporacji Ubezpiecze Kredytw Eksportowych. Czynnikiem zagroenia w 2013r. bdzie sabncy w pierwszej poowie roku popyt wewntrzny spowodowany wzrostem bezrobocia oraz nisk dynamik pac. Hamowanie gospodarki powinno osign apogeum w pierwszej poowie przyszego roku, a co za tym idzie w tym okresie naley spodziewa si najwikszej iloci upadoci. 2

Metamorfoza

Tuska

Jak donosz media Tusk kilka dni temu objawi si nam jako dobroczyca. Pilnie obserwowany przez propagand kupi mk i makaron dla wspomoenia biednych: setkach sklepw w caym kraju s wolontariusze z takimi skrzyniami. To nie kosztuje waciwie duo pienidzy, i w ogle nie kosztuje wysiku, bo kady z nas w tych dniach bdzie w sklepie, a tysice naszych rodakw, ktrzy znajduj si w trudnej sytuacji, czekaj na taki gest i tak pomoc [mall; wpolityce.pl; 8 XII 2012 r.] Dzi opublikowano w Internecie film z Tuska przesaniem pokoju do narodu: Usidmy przy wsplnym stole, jak jedna polska rodzina i ju zawsze trzymajmy si razem, bo przecie tak naprawd mamy tylko siebie [D. osiewicz; wpolityce.pl; 12 XII 2012 r.] Co chce nam powiedzie propaganda? Ano, e rzdzcy s z nami, widz bied i e tylko razem (dramatyczne mamy tylko siebie) jako to przejdziemy. Tusk w sklepie by rwnie hojny jak onegdaj Komorowski. Powiedzie, e gest Tuska to hucpa to mao. Niech osobicie stanie przed zwalnianymi tysicami pracownikw z t paczk makaronu i powie: tyle jamuny mam wam do zaproponowania i jeli ujdzie z yciem to tylko dlatego, e nikomu nie bdzie chciao si splun. Tusk z przesaniu pokoju jest rwnie faszywy. Niech osobicie stanie... Oba chwyty propagandowe s nic nie warte i nie sdz, eby ktokolwiek - nawet gosujcy na parti wadzy - da si nabra. I rzdzcy te o tym wiedz. Wic po co to? Ot obserwujemy przygotowanie gruntu pod nadchodzcy rok. Dugi czas serwowano nam propagand sukcesu (tzw. zielona wyspa). Dopiero ostatnio minister finansw co tam bkn o trudniejszym roku przyszym (a mia to by rok odbicia si, wedug tego samego ministra), o nowelizacji budetu (to nie tragedia wedug tego samego ministra). Media zaczy podawa informacje o rosncym bezrobociu, ktry to wzrost zaskoczy wycznie rzdzcych. Nadal obowizuje wersja, e w poowie przyszego roku si gospodarka si odbije, ale to jest wersja wycznie na tu i teraz. Okae si za kilka miesicy, e jeli komu odbija, to na pewno nie gospodarce. Krtko mwic trzeba umiejtnie odej od propagandy sukcesu. I wanie te dwa przedwiteczne ruchy s tego zapowiedzi. Tusk w przyszym roku bdzie nas umiejtnie przeprowadza przez recesj. A do tego potrzebne mu bdzie bardzo due spoeczne poparcie. Warto rwnie zauway, e rzdzcy ani sowem nie zajknli si o przyczynach kryzysu. Nie mona niestety wystawi rachunku Kaczyskiemu, mona natomiast cakowicie obciy zagranic i globaln gospodark. Powinnoci opozycji jest pokazywa, e to nie jest prawda, e do kryzysu wiatowego Tusk od siebie dooy nam duo wicej. Bo mamy do czynienia nie z kryzysem, a z rezultatem. tu.rybak, 12/12/2012 http://blogmedia24.pl/node/61448

Rezerwy gotwkowe dwch trzecich polskich przedsibiorstw wynosz poniej 10 proc. ich przychodw. Prognozy s pesymistyczne. Wyliczany przez Krajowy Rejestr Dugw indeks nalenoci przedsibiorstw spad w padzierniku do 82,2 pkt i jest najniej od dwch lat. Narastajce problemy z pynnoci s widoczne m.in. w badaniach Narodowego Banku Polskiego.W 2012 roku odsetek opnionych patnoci wobec bankw, ubezpieczycieli, firm leasingowych i factoringowych osign niemal 20 proc., a redni termin patnoci wyduy si o poow. Blisko 30 tys. firm nie uzyskao w padzierniku zapaty za faktury o wartoci prawie 1,5 mld z. Skala zalegoci zwikszya si o jedn pit w cigu roku. Dug publiczny Polski. Od pocztku 2012 roku dug publiczny wzrs o 20,155 mld z, tj. o 2,5 proc.Dug skada si z: zaduenia sektora rzdowego w wysokoci 769,256 mld z (92,1 proc.), zaduenia podsektora samorzdowe-

go w wysokoci 64,665 mld z (7,7 proc.) i podsektora ubezpiecze spoecznych na poziomie 1,577 mld z (0,2 proc.). Deficyt handlu zagranicznego w okresie stycze-padziernik wynis 7 mld 272,0 mln euro - poda GUS. Rzd chce do strefy euro. Ekonomici i konstytucjonalici wskazuj, co trzeba zmieni by myle o wejciu do Eurolandu. Byy wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Krzysztof Rybiski uwaa, e teraz Polska nie powinna przystpowa do strefy euro. Dopki strefa euro nie poradzi sobie z kryzysem, ktry dopiero si zaczyna, to w ogle nie ma o czym mwi. W naszym interesie narodowym jest pozostanie poza stref euro .Wedug niego kto, kto podjby obecnie decyzj o przystpieniu Polski do strefy euro naraziby nasz kraj na olbrzymie koszty kryzysu finansowego. Jeeli warunki przystpienia do strefy euro si nie zmieni, to Polska i tak do niej nie wejdzie. Recesja lub stagnacja, ktra nas czeka w przyszym roku i potrwa duej ni rok, spowoduje, e dug publiczny Polski liczony wedug kryteriw unijnych przekroczy 60 proc. PKB i bdzie dalej rs - doda. Londyn rozczarowany unijnym szczytem. Premier David Cameron: Czonkowie strefy euro wprowadzaj zmiany, ktre s im potrzebne, wic i my moemy nalega na zmiany, ktre s potrzebne nam. A jeden z doradcw bry-

tyjskiego premiera powiedzia , e w adnym traktacie unijnym nie ma zapisu zakazujcego zwrotu uprawnie narodowych. Obecny szczyt Unii Europejskiej ostatecznie zacienia uni walutowo - gospodarcz, co oznacza, e jestemy ju o krok od stworzenia twardego jdra strefy euro i definitywnego rozpadu na Unii na unie dwch prdkoci. Dlatego ju mwi si wyranie o oddzielnym budecie dla krajw strefy euro - kanclerz Merkel chce tu chocia przykry sam nazw, eby to nie nazywao si oddzielnym budetem dla strefy euro tylko mechanizmem solidarnociowym - ale tak naprawd chodzi wanie o odrbny budet dla tych krajw. Dlatego wyranie zaczyna dojrzewa pomys, eby stworzy jednak business class w Unii Europejskiej i miejsca ekonomiczne dla tych pozostaych - i to bez wzgldu na to, czy oni s dzi w troch lepszej czy gorszej sytuacji. Myl, e premier Tusk bardziej walczy raczej o stoek dla siebie i o dobr opini u tych, ktrzy rozdaj te stoki w Brukseli. Przypomnijmy, e jest jeszcze Konstytucja i artyku 227, ktrego nie da si omin, chyba, e rzd premiera Tuska zamierza rzdzi dekretami. Trzeba by zmieni Konstytucj, eby pozbawi Polsk atrybutu suwerennej waluty, zotego. Myl te, e to, co premier mwi przypomina Zagob i te obietnice darowania Niderlandw - on wie, e bez wzgldu na to, czy by nam nawet ulono nieco w tych warunkach akcesyjnych, ale tam s przecie jeszcze dwa lata czyca, czyli takiej prby w tym wu walutowym, eby si sprawdzi, na ile to jest realne. Poza tym myl, e same kraje strefy euro maj wiadomo, wbrew temu, co propaganda rzdowa w Polsce twierdzi, e Polsk czeka potny kryzys. W zwizku z tym, branie kolejnego toncego gospodarczo okrtu, ktry na dodatek miaby mie wspln walut za par lat, to jest chciejstwo i mrzonki premiera i podeganie do popenienia przez Polsk gospodarczego harakiri. Pomijam ju aspekt, e w kryzysie jak si ma wasn walut to jest szansa na jakikolwiek ratunek, a jak si ma euro - jak Grecja, czy Hiszpania - to mona wycznie liczy na ask Niemcw, ktrzy albo dadz, albo nie dadz, albo poprosz w zamian o wyspy. A co my w takiej sytuacji moglibymy Niemcom zaoferowa - lsk, czy Prusy Wschodnie? Janusz Szewczak Krystyna Grzybowska: Kiedy ju wszystko si zawali, elity rwnie wyemigruj za chlebem, do Brukseli i Moskwy, wszdzie tam, gdzie zechc ich przyj. (...) Zganie Soce Peru, nastan ciemnoci, tylko od czasu bdzie sycha warczenie posa Niesioowskiego. I kocielne dzwony bijce na trwog. A kto ostatni zgasi wiato? Maryla, 15/12/2012 http://blogmedia24.pl/node/61490

=============================
co nowego na blogach
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.

Czy tchrz moe by wolny?


Podstawow przyczyn zniewolenia jest uleganie strachowi. Ba si mona przemocy fizycznej tak samo jak ujawnienia prawdy, ktra kompromituje i odbiera tytu do nienalenych zaszczytw. Nie bez znaczenia jest te strach przed utrat dochodw, szczeglnie takiego rodzaju, ktre w istocie s ekwiwalentem sumienia.

Szczerzy demokraci chc zawaszczy Pomnik Polegych Stoczniowcw. Mao im Muzeum PRL-u

o, co tu pisz, stanowi banalne truizmy, ale s one jakby nieznane wszystkim tym inteligentom, ktrych oburza to, e kto wtpi w wolno w Polsce pod dzisiejszymi rzdami. Boi si kady normalny czowiek, ale wolnym moe by tylko ten, kto umie strach pokona, prawda go nie trwoy i nie czerpie adnych niejasnych korzyci. Jeli w Polsce jest wolno, to czemu obecny rzd, teraniejszy establishment, oraz znaczna cz spoeczestwa boi si wyjanienia przyczyn katastrofy smoleskiej? Wszelkie wzmianki zawierajce sugestie kwestionujce raporty MAK i Millera wywouj wrzaw znamionujc panik. Niezalena prokuratura wojskowa dostroia si do tej tonacji i sprzeniewierzajc si swojej misji, robi wszystko, aby niczego nie podejrzewa poza win osb nieyjcych. Dominujcym rodkiem przekazu jest dzi telewizja. Czy to nie ze strachu przed prawd utworzono monopol jednej opcji w stacjach TV. Poza tym monopolem pozostaje tylko Telewizja Trwam, ktra ma ograniczony, niszowy wrcz zasig, bo nie dopuszczono jej do nadawania naziemnego i musi korzysta z satelitarnego. Teraz gdy przez cyfryzacj otworzya si szansa aby za pomoc pilota TV Trwam dostpna bya dla kadego posiadacza telewizora, zablokowano jej dostp do multipleksu. Brytyjska spka Mecom miaa 51% udziaw wydawcy Rzeczpospolitej i Uwaam Rze, ktrych redakcje nie byy ulege wadzom. Rzdzca od 2007 r. koalicja PO i PSL zablokowaa sprzeda wydawcy 49% udziaw Skarbu Pastwa i nkaa daniami zmian w redakcjach. Po 4 latach naciskw Brytyjczycy ulegli i sprzedali swoje udziay panu Hajdarowiczowi, ktremu pastwo oddao na kredyt reszt udziaw... Gazety kupuje w Polsce tylko kilkaset tysicy ludzi, maksimum do 1 miliona na 30 mln. dorosych obywateli. Ale niepokorne redakcje Rzeczpospolitej i Uwaam Rze stanowiy widocznie tak wielkie rdo strachu, e trzeba je byo spacyfikowa. Formalnie uczyni to waciciel firmy wydajcej gazety, nie baczc na straty. Zleceniodawc byo jednak rodowisko trzymajcych wadz, ktre zapewne straty wynagrodzi tak lub inaczej. Utrzymania status quo domagaj si rodowiska przestpcze, bojce si odpowiedzialnoci karnej, elity bojce si prawdy, ktra pozbawi ich nienalenych zaszczytw oraz gawied, ktra boi si ze swej natury wszystkiego. Oni to wesp w zesp z ukontentowaniem suchaj klangoru potpiajcego wymow marszu z 13 grudnia! Jan Kalemba, 15/12/2012 http://blogmedia24.pl/node/61489

Stanowisko Krajowego Zwizku Delegatw NSZZ Solidarno przedstawione na zjedzie w Kielcach, wynika z braku zrozumienia intencji Spoecznego Komitetu Budowy i Tradycji Pomnika Polegych Stoczniowcw 1970, ktry dziaa od 1980 roku wyjania Knapiski. - Nigdy intencj komitetu nie byo przejcie pomnika ani te zawaszczenie. poeczny Komitet Budowy i Tradycji Po- Solidarno, ktrzy we wasnym licie otwarmnika Polegych Stoczniowcw skupia w tym, zredagowanym na kieleckim zjedzie zwiztej chwili ponad czterdzieci osb, wrd kt- ku, dziaania reaktywowanego komitetu budowy rych obok czonkw komitetu z 1980 r. znaj- i tradycji okrelili jako haniebne. Wadza komunistyczna stawiaa wok duj si m.in. Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda, Krzysztof Penderecki i Daniel Olbrych- Pomnika barierki i kordony ZOMO, kazaa si ski. Komitet opracowa swj nowy statut, ktry odwraca plecami, gdy hod polegym skada bogosawiony Ojciec wity Jan Pawe II. zamierza zarejestrowa w sdzie. W poowie listopada List otwarty do roda- Dzi prbuje si pod paszczykiem demokrakw w kraju i za granic, podpisany przez gru- cji zawaszczy to miejsce i odebra je spop czonkw zaoonego w 1980 r. Spoeczne- eczestwu. Wajdowie dopili swego. Muzeum PRL w go Komitetu Budowy Pomnika Polegych Stoczniowcw oraz przez dawnych dziaaczy Nowej Hucie zlikwidowane. A rzd uwalnia si Solidarnoci zarzuci czonkom innej inicjatyw- od kolejnego obowizku Decyzja Rady Krakowa to skutek dugiej nej grupy, ktra postanowia stworzy Spoeczny Komitet Budowy i Tradycji Pomnika Pole- kampanii Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwagych Stoczniowcw, e grupa ta uzurpuje sobie towicz. Zarzucali oni muzealnej placwce w prawo do miejsca, ktre jest wasnoci caego Nowej Hucie prawicowe odchylenie. Maryla, 15/12/2012 narodu. Sygnatariuszom listu otwartego przyhttp://blogmedia24.pl/node/61488 szli w sukurs delegaci krajowego zjazdu NSZZ

=========================================================== krela fakt istnienia dwch stron, rwnie zajaWojna polsko-polska?


Rzuci mi si w oczy tytu jakiego tekstu o wojnie polsko-polskiej. Caoci nie czytaem, pretekstem do napisania poniszego by sam tytu. W teraniejszej publicystyce termin wojna polsko-polska uywany jest do powszechnie.

t uwaam, e jest to termin mylcy. Co wicej uwaam, e zosta wybrany do mylenia z premedytacj. I o ile rozumiem dlaczego uywany jest przez publicystw rzdowych, o tyle ubolewam nad faktem, e publicystyka opozycyjna daa si na nabra.

Mwienie o wojnie polsko-polskiej wpisuje si w upowszechnian symetri konfliktu. Pod-

dych w agresji, w ograniczaniu wzajemnympraw, w tumieniu wolnoci w tym wypowiedzi czy tp. Przykady takiej propagandy rzdowej s do powszechne i nie ma potrzeby cytowania. Rzdzcy nawet w tak dramatycznych wydarzeniach jak d czy Smolesk znajduj swoje symetryczne odbicia. Pisz w cudzysowach, gdy w rzeczywistoci nie istniej. W ten sposb zarwno wadza jak opozycja maj swoich trybunw nienawici, zamachowcw czy mordercw. Propagowaniu tej faszywej symetrii naley bez przerwy si przeciwstawia, gdy jzyk jest bardzo silnym narzdziem wpywu i faszywe slogany powtarzane po wielokro zaczynaj mie status prawdziwych. Nie ma adnej wojny polskopolskiej. Nie ma symetrii w dziaaniach wadzy i opozycji. Nieprawdziwe s uoglnienia typu a zreszt wszyscy politycy to.... Agresja rzdzcych odwrotnie proporcjonalna do ich siy przypomina metody propagandowe wadz w czasach przeomowych PRL. Wtedy rwnie opresyjne dziaania pastwa usprawiedliwiane byy warcholstwem, chuligastwem, ba nawet zamachami stanu i tworzeniem list proskrypcyjnych dziaaczy partyjnych. Ale nikt przy zdrowych zmysach nie mwi wtedy o wojnie polsko-polskiej. Warto na to zwraca uwag. tu.rybak, 11/12/2012 http://blogmedia24.pl/node/61430

Urzdnicza kasta ma si coraz lepiej

Bez wzgldu na kraj, czyli pastwisko, na ktrym si pasie, kasta urzdnicza ma si bardzo dobrze. wiadczy o tym chociaby zdolno do rozmnaania si. A t, ta kasta ma olbrzymi. zumy okiem na polskie ki. Trudno jest nawet opanowa te rone liczby, bo si nie zgadzaj. Posu si prostym wyliczeniem pewnego doktoranta z dziedziny ekonomii, ktry poda nastpujce dane w sposb uproszczony. Wedug niego, zatrudnionych w sektorze publicznym byo w ronych okresach politycznych; za Mazowiecko-Bieleckiego - poniej 200 tys. sztuk; za Cimocho-Buzka - powyej 400 tys.; Za Belki - poniej 500 tys. gw; Marcinkiewiczo-Kaczyski zwikszy liczb niewiele, troch ponad 500 tys. garde. Tuski-premier mocarn rk zwikszy liczb spragnionych garde do 800 tys. Chudzinka w krtkich majteczkach biegajca po boisku zdobya si na gest jak prawdziwy mienszczyzna. Nowe rda mwi tak, e na koniec 2011 r. w Polsce na garnuszku rzdowym byo 3.5 mln. osb, czyli 21.6% liczby pracujcych. Sama administracja publiczna, nie chce mi si sprawdza co to znaczy, liczya 1 milion brzuchw. Jako stary lis na biurokracje, z racji obowizkw zawodowych musz przypomnie niebywale wrcz zdolnoci biurokracji do rozrastania si i przetrwania. Nie trzeba siga dalej ni do ksiek prof. Parkinsona. Przypomn tylko, e flota pewnego kraju przestaa istnie, a administracja rozwijaa si cakiem pomylnie. Kraj straci wszystkie kolonie, a ministerstwo kolonii prosperowao coraz lepiej. To incydenty, a takie prawo tysica ma przecie znaczenie uniwersalne. Gosi ono, e wystarczy jeden tysic urzdnikw w instytucji, by nie musiaa si ona w ogle zajmowa czymkolwiek zewntrznie. Z racji swojej wielkoci bdzie moga si ona zajmowa tylko sob. A cay ten tekst zosta spowodowany, czyli ostatnie sowo do draki, da wczoraj kanadyjski Parliamentary Budget Officer, Kevin Page. Oto jakie liczby poda. W Kanadzie zatrudnionych jest na szczeblu federalnym 375 000 urzdnikw. Kosztuj oni podatnika, takiego jak ja, 44 mld. $ rocznie czyli $114 000 na gow, biorc pod uwag zarobki i wszelkie inne wiadczenia. Koszt utrzymania pracownikw o porwnywalnym zakresie obowizkw wynos w sektorze prywatnym - $70 000. W sektorze rzdowym planem emerytalnym objtych jest ponad 90% osobnikw, podczas gdy w sektorze prywatnym tego przywileju dowiadcza mniej ni 25% pracownikw. Nalecy do kasty urzdniczej maja dugie urlopy, a do tego przysuguje im 17 dni wolnych w razie choroby lub przezywania stresu. A jak nie doznaj owakich, to skasuj szmal. Co wicej, czas pracy rzdowych urzdasw jest krtszy o 30% od pracy normalnych ludzi zatrudnionych w sektorze prywatnym. y nie umiera! Ale za nim to nastpi, trzeba przej na emerytur. Pen, otrzymuje si w administracji pastwowej w wieku lat 58, a w normalnych warunkach, w wieku lat 62. Jake rone s te dwa wiaty: normalny i nienormalny. Tymczasowy, 13/12/2012 http://blogmedia24.pl/node/61459

Za TVP info : Prokuratura na warszawskiej 13 grudnia to dzie dzisiejszy Woli postanowia o przedstawieniu Grzego-

rzowi B. dwch zarzutw zwizanych z incydentem podczas ekshumacji jednej z ofiar katastrofy smoleskiej na Starych Powzkach w Warszawie. Niestety od ponad dwch miesicy prokuratorzy nie mog go namierzy.[...] Warszawscy ledczy zajmuj si jeszcze jedn spraw, w ktrej pojawia si Grzegorz B. Chodzi o ujawniony przez TVN film ze spotkania w warszawskim Klubie Ronina. B. mwi wwczas: Kule powinny wista, a mamy kabaret. Bo kolejny przesd to wiara w pacyfizm.

13

grudnia zosta wprowadzony stan wojenny w sytuacji kiedy to Solidarno, wg reimu Jaruzelskiego, szykowaa listy partyjnych notabli, ktrych naleao rozstrzela po zdobyciu wadzy. Oficjalnym powodem bya pogarszajca si sytuacja gospodarcza PRL. 13 grudnia 2012 nikt nie ma spisanej listy zdrajcw, cho kady po naszej stronie muru moe j bez trudu uoy w gowie. Zdrajcw narodu powinien osdzi Nard. Za to sytuacja gospodarcza pogarsza si rzeczywicie i to w tempie rosncym. Zwolnienia grupowe, upado LOTu i informacja z 13.12.2012 Puls Biznesu - Coraz wiksza cz polskiego dugu jest w rkach zagranicznych, w duej czci spekulacyjnych, krtkoterminowych inwestorw. Ronie przez to ryzyko, e kiedy na rynki wrci silna nerwowo, rozpocznie si wyprzeda naszych papierw, co moe wywindowa rentownoci, zagrozi stabilnoci finansw publicznych (wanie to pogryo w ostatnich latach Grecj, Irlandi czy Portugali) i gwatownie osabi zotego. W sieci poszperaem, i midzy wierszami tekstu Piotra Lenczaka znalazem : Zagraniczni inwestorzy masowo kupuj polskie papiery skarbowe. Coraz wiksza cz polskiego dugu jest w rkach zagranicznych. Jednake istnieje zagroenie, e wysokie ceny polskiego dugu maj charakter krtkoterminowej spekulacji duych inwestorw, ktrzy przy pierwszej lepszej okazji zrealizuj zyski. Po utworzeniu strefy euro Grecja, Portugalia czy Hiszpania take cieszyy si wysokimi cenami obligacji, co miao przeoenie na spadek rynkowych stp procentowych. Napyw kapitau do tych krajw okaza si w ostatecznoci zabjczy dla gospodarek, ktre nie byy w stanie przyj zbyt duej iloci kredytu. Rzdy zmylone wysokimi cenami obligacji przez wiele lat cieszyy si niskim kosztem obsugi dugu, co zwikszao pokus do rozdcia wydatkw budetowych. za : Piotr Lonczak na www.bankier.pl/ Dziennikarze i wtedy i dzi s rwnie skorzy do krytyki wadzy. Powyszy przykad z polskim dugiem, ktrego nikt nie nazwie alarmujcym i kompromitujcym wadz, to nie wszystko. Wtedy tj.po 13 grudnia wszyscy ktrzy pisali oficjalnie, byli za reimem. Dzi sytuacja si powtarza. Na przykadzie notki o kolejnych przekrtach, kamstwach etc. Platformy Obywatelskiej (Afery PO) podzieli si mog pewnym spostrzeeniem. Ot jeszcze miesic temu i wczeniej zbieraem kilka afer dziennie. Nie musiaem si zbytnio trudzi by na onecie,

gw, dzienniku, interii, fakcie itp. znale co ciekawego. Dzi jest z tym kopot. Po akcji z Rzep zmienia si zarwno forma prezentacji jak i tre. Dziennikarze ledczy umilkli. Zatoczylimy krg. Zdaje si, e genera ponownie triumfuje. Ale dzi dla ukadu III RP, WSIokw i wszelkiej maci agentury sowieckiej cigany reyser, jest znacznie bardziej niebezpieczny ni dla generaa i PZPR bya wtedy S. Dzi oni go nie mog namierzy, bo ten jedzi po Polsce i pokazuje gdzie si da swoje filmy, a na kady pokaz moi Rodacy przychodz tumnie. Wasnych dosy jest kanalii piewa Kelus. Wtedy kanalie byy przygotowane na scenariusz i rozwizanie siowe. Poradzili sobie z Narodem w sposb wzorcowy. Czy dzi s take gotowi? Nie sdz. Im si zdaje e nie ma z kim si bi. e jestemy sabi i niezorganizowani i e spoeczestwo stoi za nimi murem. e mog bezkarnie aresztowa autora filmu Towarzysz Genera idzie na wojn. Nie, komuno/postkomuno! Dzi ten numer nie przejdzie mimo, e i data jakby znajoma i gospodarka w ruinie jak wtedy. No chyba, e nie tak jak wtedy, ruskich poprosicie a oni nie odmwi pomocy. Dzi na interii nowina: Z dziennikw Anoszkina wynika rwnie, e 10 grudnia 1981 r., na polecenie gen. Jaruzelskiego, sekretarz KC PZPR Mirosaw Milewski zadzwoni do ambasadora ZSRS w Warszawie Borysa Aristowa z pytaniem, czy Polska moe liczy na pomoc wojskow Zwizku Sowieckiego. Aristow skomunikowa si z sekretarzem KC KPZR, Konstantinem Rusakowem, i - wedle relacji Anoszkina - otrzyma nastpujc odpowied: Nie bdziemy wprowadza wojsk, co ten opatrzy nastpujcym komentarzem nie wiadomo do koca, czy pochodzcym od Milewskiego, czy te od niego samego: To dla nas straszna nowina! Przez ptora roku paplanina o wprowadzeniu wojsk - wszystko odpado. Jaka jest sytuacja Jaruzelskiego? Mam jednak pewne obawy. Bo spoeczestwo w duym stopniu ju mniej, wicej wie co trzeba robi. Ale czy wie to najwiksza partia opozycyjna? Czy stanie ostro po stronie reysera, czy si na niego wypnie - bo mia list dziennikarzy do rozstrzelania? Czy w obronie wolnoci wypowie si take przedstawiciel najwikszej opozycyjnej gazety polskiej? Dzi okazja, wystarczy cho jedno zdanie do tumw rocznicowego marszu. Bd nasuchiwa panw Kaczyskiego i Sakiewicza. Czy Solidarno yje? MarkD, 13/12/2012 http://blogmedia24.pl/node/61457